Waarom goud en bitcoin valse hoop bieden, maar ook de digitale euro zal falen

—————————————————————————————————————————————–

Er dient eerst een compleet nieuw politiek systeem te komen waaruit alle huidige machthebbers zijn verwijderd (wat vanaf 2032 gaat gebeuren) – Nog een keer: de EU (=WEF) lokt oorlog met Rusland uit om het technische failliet van onze landen en banken te verhullen

—————————————————————————————————————————————-

(20.10) – Op diverse alternatieve mediakanalen wordt nog altijd beweerd dat de mensheid zijn vrijheid kan terugwinnen door een nieuw financieel systeem gebaseerd op goud, zilver en/of bitcoin. Hoe goedbedoeld deze adviezen ook zijn, toch bieden ze valse hoop omdat niet begrepen wordt dat een financieel systeem niet drijft op de waarde van een metaal of (digitale) ‘asset’, maar op vertrouwen, en het feit dat een valuta door iedereen wordt geaccepteerd. Probeert u bij de bakker maar eens met een korreltje goud of een bitcoin-fragment te betalen – dat gaat u niet en nooit lukken. En dan zit u daar met uw ‘waardevolle’ bezittingen, zonder dat u uw lege maag kunt vullen. Maar ook de in de maak zijnde CBDC (Central Bank Digital Currency) zal binnen enkele jaren hopeloos falen. En dat is goed nieuws voor de mensheid.

2024 wordt een ‘politiek hels jaar’, waarschuwt de Amerikaanse topeconoom Martin Armstrong opnieuw, op basis van zijn vermaarde A.I. computer die al tientallen jaren – soms tot op de dag nauwkeurige – toekomstige trends en omwentelingen weet te voorspellen. Veel mensen denken dat de VS dit jaar financieel gaat instorten, maar voorlopig is er vanwege de oorlogsdreiging in Europa (Oekraïne), het Midden Oosten (Israël/ Hamas-Iran) en het Verre Oosten (China/Taiwan) een kapitaalvlucht naar Amerika op gang gekomen. Dat is de reden dat de Dow Jones index zo fors gestegen is.

Armstrong verwacht de komende jaren een periode met stagflatie (lagere economische groei met hoge inflatie) als gevolg van oorlogen en hierdoor ontstane tekorten. Goud stijgt historisch doorgaans niet (enkel) vanwege inflatie, maar omdat er oorlog is uitgebroken, waardoor inflatie ontstaat. De huidige inflatie in Amerika en Europa is het gevolg van het coronabeleid vanaf 2020, en daarnaast door de volgens hem ‘idiote’ sancties tegen Rusland.

‘Fans goud en bitcoin snappen niks van geschiedenis’

‘Degenen die volhouden dat goud op de een of andere manier het enige echte geld is weten niets van de geschiedenis,’ legde de wereldwijd gevierde onafhankelijke topeconoom nog eens uit aan een teleurgestelde ‘goldbug’ (iemand die helemaal heeft ingezet op een explosie van de goudkoers). ‘Ze zijn in dit proces ernstig misleid, waardoor ze het echte probleem niet kunnen zien. Ook Bitcoin is geen geld, noch een ruilmiddel, omdat het niet door iedereen geaccepteerd wordt. Een ruilmiddel moet iets zijn dat iedereen accepteert.’

‘Een goudstandaard zal het probleem niet oplossen, want het is het systeem – niet wat als geld wordt gebruikt… Alles draait om de betrouwbaarheid van de overheid. Zolang we socialisme hebben, waarin politici van alles beloven, zullen ze altijd meer geld creëren om die beloften in te lossen. Schuld = Geld met rente.’ Verder zijn het niet de centrale banken, maar de parlementen en regeringen die besluiten tot het aangaan van nog meer schulden en het lenen van geld om die terug te betalen.

(Tevens kunnen zowel goud als bitcoin eenvoudig door de overheden in beslag worden genomen en/of illegaal worden verklaard. Er is geen ontsnappen mogelijk aan het systeem dat op dit moment wordt opgezet – tenzij mensen massaal weigeren eraan mee te werken.)

Vanwege de kapitaalvlucht naar de dollar acht hij de kans dat Amerika door hyperinflatie wordt getroffen ‘nul’. Europa staat er echter veel slechter voor; dankzij het negatieve rente beleid van de ECB (2014-2023) zijn de banken 30% tot 40% van hun reserves kwijtgeraakt. Er is daarom weinig voor nodig om de EU in een gigantische bankencrisis te storten.

Totalitaire controle na invoering digitale munt

Brussel heeft oorlog met Rusland nodig om de aandacht van de bevolking af te leiden van het totaal gefaalde financiële (euro) beleid, waardoor onze landen en banken feitelijk technisch failliet zijn. (Nederland stond er nog goed voor, maar de kabinetten Rutte hebben al onze financiële zekerheden (inclusief pensioenen) en stabiliteit weggegeven om de euro overeind te houden). De eurocraten hebben reeds besloten tot de invoering van CBDC, een digitale euro, en het uitbannen van cash geld. Vanaf dat moment kunnen ze overal automatisch belasting op heffen en de complete Europese bevolking onder totalitaire controle plaatsen.

‘Dus goud zal het probleem niet oplossen. Mensen die zeggen: terug naar de goudstandaard, snappen er niks van. Terug naar goud is heel simplistisch. We hebben éérst politieke hervormingen nodig, en moeten er daarna voor zorgen dat de overheid voortaan in toom wordt gehouden,’ vervolgt Armstrong. ‘Er is een simpele oplossing voor alles: ze leveren wat van hun macht in, maar dat willen ze niet. Ze doen alsof we nog een democratie hebben, maar ons wordt niets gevraagd.’

Westers staatsbankroet

En daarom stevenen we dankzij ‘onze’ leiders op de Derde Wereldoorlog af, zo waarschuwt hij. Gewone burgers – of het nu om Chinezen, Russen, Europeanen of Amerikanen gaat – willen echter nooit oorlog, maar zijn wel degenen die er het zwaarst onder zullen lijden. ‘En de echte reden is de economie: we kunnen niet meer uit dit diepe gat met schulden komen.’

We krijgen op zeker moment een Westers staatsbankroet, zowel van de VS als de EU en Groot Brittannië. Een van de duidelijkste bewijzen zijn de almaar scherper wordende kapitaalcontroles; je mag steeds minder cash bij je hebben en steeds minder met cash betalen. Ook je bank houdt nauwkeurig je inkomsten- en uitgavenpatroon in de gaten.

‘Oorlog wordt excuus om bankroet te gaan’

Bijkomend probleem bij het rampzalige Westerse overheidsbeleid zijn de verschillende extremistische belangengroepen. Met name de klimaatverandering-activisten en de neocons (zowel in Washington als hun slaafse lakeien in Brussel) vormen het grootste gevaar voor onze samenleving en toekomst. Deze groepen haten Rusland en China, en sturen ons opzettelijk af op een verwoestende wereldoorlog met deze landen.

‘Oorlog wordt het excuus om bankroet te gaan (default over de schuldenlast), en dan geven ze Putin de schuld. Hij krijgt ook de schuld van de inflatie, maar die is het gevolg van het Covid beleid en de tekorten die daardoor zijn ontstaan.’ Er komt echter geen hyperinflatie in de VS, ‘want wij hebben nog de minst slechtste van alle systemen. Europa is er erger aan toe; Japan zit nog met negatieve rente en is wanhopig, en China doet het ook niet zo best en heeft zijn eigen problemen. De enige die het beter doet dan de rest is Rusland.’

De Westerse sancties tegen Rusland noemt hij ‘idioot’, en waren zo ongeveer de domst mogelijk koers. Zo werd niet beseft dat de meeste kunstmest uit Rusland komt. Ook het bedreigen van landen om ze uit het SWIFT betalingssysteem te gooien als ze niet in de pas lopen, heeft averechts gewerkt. China heeft namelijk een alternatief voor SWIFT opgericht, en Iran ook. ‘We gaan daarom nooit meer terug naar een globale economie zoals we die eerder hadden. Landen worden nu gedwongen te kiezen tussen twee systemen.’

Mislukt: Nigeria moest Rusland vervangen

Na het opblazen van de Nordstream pijpleiding door de Amerikanen beloofde Washington aan Europa een nieuwe pijpleiding vanuit Nigeria. Dat land zou Rusland moeten gaan vervangen als energieleverancier. Toen volgde echter een coup in Niger, waar de nieuwe pijp door moest gaan lopen. Hierdoor viel ook dit plan in duigen.

In ruil voor lucratieve energiecontracten ging Nigeria akkoord met het invoeren van een verplichte digitale munt. Cash geld werd verboden. ‘Kijk wat er gebeurde: de mensen brandden banken plat, en er ontstond massale burgerlijke onrust. Het werd een totale ramp.’ Desondanks drukken de Europese leiders een digitale euro er toch door, met voorspelbare fatale gevolgen voor de economie en samenleving.

‘Klimaatverandering nonsens bedoelt voor wereldregering’

Armstrong haalt ook opnieuw uit naar de ‘klimaatverandering nonsens’, de leugens over antropogene CO2 opwarming, en de hoax genaamd elektrische auto’s. In Oslo reed er geen e-bus meer en strandden tal van e-auto’s toen de temperatuur er onder nul zakte. Ook op de Duitse autobahnen liepen grote aantallen e-auto’s vast. En dat het sinds midden 19e eeuw – na een zeer koude periode met een mini-IJstijd- iets opwarmt is volkomen normaal, bevestigt hij, en heeft helemaal niets met ‘fossiele’ brandstoffen te maken. De afkoeling/opwarming cyclus bestaat al miljoenen jaren.

De klimaatagenda en CBDC worden echter gebruikt voor het creëren van een wereldregering onder leiding van de VN, de World Hell Organization (WHO) en het World Extermination Forum (WEF). ‘Ze hebben het idee dat je met één wereldregering geen oorlogen meer hebt. Maar kijk maar naar de geschiedenis, naar bijvoorbeeld Rome. Ze hadden één regering, maar hoeveel burgeroorlogen hebben ze toen wel niet gehad? Eén regering is niet de oplossing.’ Hij wijst erop dat pas als mensen dezelfde taal spreken, ze onderling met elkaar gaan trouwen en er iets van een eenheid kan ontstaan.

Massa immigratie en ‘paradigma shift’ in 2032

Ook massa immigratie, waarmee doelbewust de thuiscultuur in onze landen wordt ondermijnd, is een belangrijk aspect van dat streven naar een wereldregering. ‘Vroeger kwamen migranten naar Europa en Amerika omdat ze er mogelijkheden zagen om vooruit te komen. Ze moesten ook een vak kunnen beoefenen en zich aanpassen aan de taal en cultuur. Maar de migranten tegenwoordig nemen hun eigen cultuur mee en hoeven amper de taal te leren. Ze kunnen niks en komen hier alleen voor de gratis maaltijden.’

Als broodnuchtere econoom en data/trends analist gelooft ook Armstrong dat er een ‘paradigma verandering’ aan zit te komen. Zijn A.I. (‘Socrates’) geeft dat duidelijk aan. De komende 8 á 9 jaar worden cruciaal, heel zwaar en alles beslissend voor de hele mensheid. ‘De dominosteentjes zullen allemaal gaan omvallen.’

Maar in 2032 is het dan zover: dan gaan alle plannen van de VN, de WHO, het WEF, de EU en al die andere globalistische organisaties definitief falen, omdat er dan een nieuw elan in de mensheid zal zijn gekomen en zal worden afgerekend met alle huidige machthebbers en hun zeer kwalijke beleid dat tegen die tijd onvoorstelbare aantallen slachtoffers zal hebben gemaakt indien hen niet eerder een resoluut halt toe wordt geroepen.


Xander


Zie ook o.a.:

01-01: 2024: Het Vierde en Laatste Keerpunt in iedere beschavingscyclus is bereikt

2023:

26-12: Oorlog: Jonge mensen die elkaar niet kennen moeten elkaar doden omdat oude mensen dat zo besloten hebben (/ Een asymmetrische overwinning over de duistere wereldelite komt naderbij)
24-12: 
Gigantische kerstboom in de ruimte; Grote kans dat dit voorlopig de laatste normale kerst wordt
18-12: Econoom Martin Armstrong somber: Politieke en economische zelfmoord van Europa niet meer te stoppen ( / NAVO en EU wilden van meet af aan al oorlog met Rusland’- ‘Na 2024 barst de hel pas goed los; in 2032 gloort er weer licht aan het einde van de tunnel’ )
28-11: 
Oud-topmans Siemens: ‘De groene methode is voorbij’ – Grote bedrijven dreigen om te vallen door klimaatbeleid
30-10: 
Reformatie 2.0: Morgen grote demo in Duitsland voor terugkeer naar gezonde samenleving

2022:

02-10: Hoe reëel is de angst voor een aanstaande kernoorlog? (/ De klimaatfanatici in de Westerse politiek dreigen miljarden slachtoffers te maken)
31-07: 
Europa wacht spoedig de afgrond als leiders vasthouden aan hun sprookjes over de toekomst
07-07: 
Georgia Guidestones ritueel opgeblazen als aankondiging van massale depopulatie?
23-03: 
‘Het Grote Ontwaken komt pas zodra de mensheid dreigt te worden uitgeroeid’
27-02: 
Topeconoom Armstrong: ‘WO-3 is in fasen begonnen en het Westen gaat verliezen’

2021:
20-12: Het ‘echte plan’ volgens miljardair: Volken met geweld hun eigen regeringen laten opruimen
27-09: 
Topeconoom Armstrong: ‘Wereldwijde Great Reset machtsovername zal na 2022-2023 falen’ (/ ‘De wereld is NIET bereid om al zijn rechten op te geven. Zodra mensen wakker worden en doorkrijgen dat de Covid paspoorten (/ QR codes) PERMANENT zijn, zal er als een lopend vuurtje een bredere opstand ontstaan’)
10-08: 
IPCC fake science rapport moet bevolking rijp maken voor permanente klimaat lockdowns
09-04: 
Deagel verandert in bijgestelde prognose niets aan instorting Westerse beschaving in 2025
30-03: 
24 wereldleiders pleiten voor snelle oprichting wereldwijde WHO-vaccindictatuur

2020:
13-12: 
De echte reden van de spoedwet: Secretaris-generaal VN wil permanente klimaat noodtoestand tot 2050
01-12: 
December 2020: Einde 75 jaar democratie en vrijheid; dictatuur is nu officeel een feit
21-10: 
Nog maar 5 jaar? Verval Westerse beschaving verloopt exact volgens ‘Het Vierde Keerpunt’ (1997)
23-09: 
Zo kreeg Reichsmarschall Göring het volk mee: ‘Maak ze bang en zeg dat weigeraars een gevaar zijn’
17-09: (/ 
Overheden die zich tegen hun eigen volk keren is historisch bewijs dat het einde van hun beschaving nadert’)
1
5-03: Corona pandemie aangegrepen voor verbod op cash geld en vorming werelddictatuur’
13-02: (/ Brusselse ‘Green Deal’ verzekert de ‘economische zelfmoord’ van ons ooit vrije en welvarende werelddeel)
30-01: Hoe de globalisten de corona pandemie kunnen gebruiken voor oprichting wereldregering

2019:
30-11: Oud-hoofdredacteur: Uitroepen klimaat noodtoestand door EU is vergelijkbaar met opkomst Nazi’s
09-11:
 Zo wordt de komende systeemcrisis gebruikt voor een wereldwijde klimaat dictatuur
01-08: Deze mannen en organisaties zitten achter het anti-humane genocidale Westerse klimaatbeleid