VN eist nog dit jaar permanente wereldwijde noodtoestand vanwege Covid en klimaat

—————————————————————————————————————————————–

Eerste communistische werelddictatuur moet in 2022 een feit worden – Iedere aardbewoner injecteren topprioriteit nummer 1 – Huidige welvaart wordt grotendeels afgebroken – VN wil definitief einde maken aan vrijheid van meningsuiting en wetenschap

—————————————————————————————————————————————–

De secretaris-generaal van de VN, de Portugese communist António Guterres, eist dat de hele wereld nog dit jaar overgaat naar een permanente wereldwijde noodtoestand vanwege Covid-19 en het klimaat. En u dacht nog wel dat alles weer op weg is normaal te worden, nu u weer naar het café mag. We hebben echter nog niets meegemaakt van wat de VN, WHO, het WEF en het IMF allemaal nog in petto hebben, en wat steeds openlijker wordt aangekondigd: een ongekend harde wereldwijde dictatuur waarin we geen enkele vrijheid of zeggenschap meer zullen hebben over ons leven, zelfs niet over ons eigen lichaam.

‘We moeten deze dreigingen gezamenlijk aanpakken, gebaseerd op eenheid en solidariteit,’ verklaarde Guterres in zijn toespraak voor de Algemene Vergadering eerder deze maand. Er moet een ‘volledige mobilisatie van alle landen’ komen om een ‘vijf alarmsituaties’ aan te pakken, te weten Covid-19, het klimaat, een moreel bankroet financieel systeem, ‘wetteloosheid in cyberspace’ en de afnemende vrede en veiligheid in de wereld.

Stoppen Covid en iedereen injecteren topprioriteit nummer 1

Het stoppen van het veronderstelde coronavirus (wetenschappelijk sowieso onmogelijk en ook medisch volkomen onnodig) is volgens Guterres de absolute topprioriteit. Voor de vorm voegde hij eraan toe dat Covid niet mag worden gebruikt om de mensenrechten te ondermijnen, de burgerrechten te beperken en disproportionele beperkingen op te leggen, wat natuurlijk reeds is gebeurd en nog altijd gaande is, juist op bevel van de VN gezondheidsinstantie, de WHO.

De VN leider voegde daar de inmiddels beruchte en oneindig herhaalde glasharde leugens aan toe: ‘Onze acties moeten gebaseerd zijn op wetenschap en gezond verstand. De wetenschap is duidelijk: vaccins werken. Vaccins redden levens.’ Daarom zou de zogenaamde ‘vaccin ongelijkheid’ zo snel mogelijk moeten worden weggewerkt; eind 2021 was 40% van de wereldbevolking geïnjecteerd (= genetisch gemanipuleerd), halverwege 2022 moet dan zijn opgelopen tot 70%.

In Afrika gaat dat percentage echter pas in 2024 gehaald worden. ‘In plaats van dat het virus zich als een lopend vuurtje verspreidt, zou dat met het vaccin moeten gebeuren,’ aldus Guterres, wijzend op het feit dat er iedere maand 1,5 miljard doses worden geproduceerd, maar dat de verdeling over de wereld daarvan ‘schandalig ongelijk’ is.

Hij vergat erbij te vermelden dat de landen die zo ‘achtergesteld’ worden met ‘vaccins’, niet of nauwelijks last hebben van Covid-19, en de landen met de hoogste vaccinatiegraad steevast de hoogste aantallen zieken en doden melden. De echte wetenschap heeft dan ook allang bewezen dat vaccins = Covid-19. (Zie Covid rubriek voor de talloze artikelen en links hierover).

Iedereen straks even arm onder VN/WHO/WEF wereldregering

Het tweede alarm geldt de ‘hervorming van het wereldwijde financiële systeem.’ Opnieuw worden socialistische credo’s uit de kast gehaald die allemaal heel mooi en waar klinken, zoals het feit dat in het huidige systeem de rijken worden beloond en de armen worden gestraft. Zijn ‘oplossing’? Eén centraal wereldwijd financieel systeem, terwijl centralisering / globalisering nu juist tot de enorme ongelijkheid heeft geleid.

Het ‘beter ondersteunen van ontwikkelingslanden’ en ‘een eerlijker globaal belastingsysteem’ komt dan ook neer op een massale gedwongen welvaartsverplaatsing van rijk naar arm, een massale nivellering van miljarden mensen. Eindresultaat: iedereen even arm, met uitzondering natuurlijk van de leden van de door Big Finance, Big Tech en Big Pharme gecontroleerde VN/ WHO/ WEF/ IMF wereldregering, die op deze wijze bezig zijn ALLE rijkdom en welvaart in handen te krijgen, en daarmee totale controle over iedereen.

Welvaart grotendeels afgebroken voor niet-bestaande CO2 crisis

Alle landen hebben ‘geen keuze’ om in een noodtoestand te gaan om de ‘klimaatcrisis’ op te lossen, vervolgde de rascommunist. De wereldwijd emissie van CO2 – dat zich in werkelijkheid nog altijd op een historisch, bijna gevaarlijk laag niveau bevindt, en helemaal niets te maken heeft met de milde, stilgevallen opwarming van de aarde, die in de echte wereld zelfs is omgekeerd in global cooling – moet in 2030 met 45% zijn teruggebracht. Hiervoor moeten fossiele energiebronnen (olie, gas, kolen), de basis van onze huidige welvaart, grotendeels worden afgebroken.

De gigantische, welvaartsvernietigende investeringen die nodig zijn voor de ‘groene transitie’ moeten in 2030 zijn verdrievoudigd naar $ 5 biljoen per jaar. De rijke landen moeten echter nog in 2022 hun belofte nakomen om $ 100 miljard aan ontwikkelingslanden te geven om daar de klimaatdoelen te kunnen halen.

‘Bestrijden infodemie’ = Einde vrijheid van meningsuiting

De vierde alarmsituatie is de ‘groeiende digitale chaos’ die door de ‘meest vernietigende krachten’ zou worden uitgebuit. Zou Guterres in de spiegel hebben gekeken? Want hij wijst weliswaar terecht op het ‘exploiteren van onze persoonlijke info om ons te manipuleren, ons gedrag te veranderen, onze mensenrechten te schenden en democratisch instituten te ondermijnen’, maar wil vervolgens exact deze ‘rechten’ exclusief reserveren voor de Verenigde Naties.

‘Onze keuzes worden van ons afgenomen zonder dat we het zelfs maar beseffen.’ Inderdaad, meneer Guterres – juist door de VN, de WHO, het WEF, het IMF, en alle andere globalistische instanties. U bent degene die pleit voor een werelddictatuur op basis van uw pandemie- en klimaathoax. U bent degenen die zogenaamd de ‘infodemie’ en de – in werkelijkheid door u gevoerde – ‘war on science’ wil beëindigen, en zo een einde wil maken aan de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek – precies zoals dat overal en altijd in communistische staten gebeurt.

‘Vrede en rust’

Nu de wereld het hoogste aantal gewelddadig conflicten sinds 1945 kent, is de roep om vrede en veiligheid (/ ‘vrede en rust’) luider dan ooit. Natuurlijk wordt ‘populisme’ (= de wil van volken om vrij en onafhankelijk te blijven en hun eigen koers te bepalen) als een van de grootste gevaren gezien.

Ook het ‘bestrijden van terrorisme’ wordt weer genoemd. De met afstand gevaarlijkste terreurorganisaties die de hele planeet in gevaar hebben gebracht – Pentagon / NAVO en het WEF, om niet te spreken van de WHO = de VN zelf – worden daar vanzelfsprekend buiten gelaten. Het pleiten voor het inzetten van VN troepen en geld om de ‘mensenrechten, vooral voor vrouwen en meisjes’ in Afghanistan te waarborgen is gezien de recente vernederende aftocht van de VS/NAVO uit dat land uitermate wrang en ook bespottelijk.

Tot slot benadrukte Guterres dat eenheid in de VN Veiligheidsraad broodnodig is om al deze ‘uitdagingen’ aan te pakken, en dat vrouwelijke leiders centraal moeten staan bij ‘conflict preventie en het bewerken van vrede’. We zagen en zien aan types zoals Angela Merkel, Christine Lagarde, Jacinda Ardern, Hillary Clinton en Victoria Nuland dat vrouwen in leidinggevende posities echt niet altijd garant staan voor minder leugens en intriges, meer transparantie en meer menselijkheid en vrede – integendeel.

Conclusie: de vrije wereld is niet meer. Het communisme heeft toch gewonnen. Het is slechts een schrale troost dat historisch alle communistische landen en systemen uiteindelijk in elkaar storten, omdat je de mens en de menselijke natuur niet oneindig kunt blijven onderdrukken. Helaas gaat zo’n instorting altijd gepaard met enorme aantallen slachtoffers, en dat zal deze keer niet anders zijn.

 

Xander


(1) UN