Vervolggesprek met hoogleraar Schippers: ‘We worden in een wereldwijde psychische gevangenis gezet’

—————————————————————————————————————————————

Grootste deel volk lijdt aan Stockholm Syndroom: kijk mijn eens goed de regels opvolgen

—————————————————————————————————————————————-

Op 27 juni plaatsten we het artikel ‘Hoogleraar Erasmus Universiteit: Mensheid in de ban van internationale coronasekte’, dat was gebaseerd op een inmiddels veel bekeken Café Weltschmerz gesprek tussen Ramon Bril en hoogleraar Michaéla Schippers. We hadden graag eerder verslag willen doen van het vervolggesprek op 19 juli, maar dat is helaas niet gelukt. Aangezien Schippers benadrukt dat het enorm belangrijk is dat mensen deze informatie zoveel mogelijk delen, kunt u bij deze alsnog een samenvatting lezen van het vervolggesprek ‘Een wereldwijde psychische gevangenis’.

Dat Rutte volgens de (betrouwbare?) peilingen de meest populaire premier sinds WO-2 zou zijn, is volgens Schippers wel te verklaren. Tijdens een grote crisis kijken bange mensen doorgaans naar een leider voor oplossingen. Als die dan met een vastbesloten houding in actie komt, scharen ze zich massaal achter hem, ook al is volslagen onduidelijk of zijn maatregelen wel werken, laat staan of deze -zoals nu het geval is- misschien juist enorm schade aanrichten.

Groot deel lijdt aan Stockholm Syndroom: kijk mijn eens goed de regels opvolgen

Vanwege dat kuddegedrag accepteren veel mensen dat onze vrijheden zo worden ingeperkt, en we in feitelijk in een psychische gevangenis terecht komen, zoals de hoogleraar het omschrijft. We kunnen elkaar al miljoenen jaren met virussen besmetten, maar nu ineens zijn we om die reden tot gevaar voor elkaar verklaard. En de meesten gaan daar in mee; sterker nog, op Facebook zie je tal van berichten waarin mensen vol trots verklaren hoe ze zich keurig aan de regels (anderhalve meter, mondkapje e.d.) hebben gehouden. ‘Dat is het Stockholm Syndroom. Mensen willen zo in het gevlei komen bij de machthebbers.’

Schippers haalt het bekende filmpje aan wat wij enkele dagen geleden nog hebben geplaatst, van een vrouw die in een lege coupé wordt onderworpen aan regelrechte ‘emo-chantage’ door twee NS medewerkers, die, omdat ze haar mondkapje had afgedaan om iets te drinken, haar ervan beschuldigen dat de trein dankzij haar niet kan vertrekken en mensen daardoor hun baan verliezen.

‘Waar gaat dit over? Mondkapjes mogen niet werken (op gebruik van medische mondkapjes, de enige die werken, staat zelfs een boete!), 60 miljoen Europeanen zijn werkloos geworden, 110 miljoen in India, 50 tot 60 miljoen in de VS, en dan zou die ene mevrouw ervoor zorgen dat andere reizigers hun baan kwijtraken omdat ze even haar mondkapje had afgedaan??’

Mensen worden juist zwakker en angstiger door schijnveiligheid

Bril vergelijkt deze toestanden met de Sovjet Unie, waarin mensen elkaar verraadden, iedereen elkaars vijand kon zijn, en erop lette of je je wel aan alle regels hield. Deze boze NS medewerkers zitten gevangen in eenzelfde soort angst en onmacht, en reageren dat vervolgens op die vrouw af. Ze beseffen echter niet dat ze zelf in een gevangenis zitten.

Een psychische gevangenis, bevestigt Schippers. ‘Een zelfgemaakte kooi van gedachten en opvattingen.’ Plato schreef het al: hoe meer instructies leiders geven, hoe afhankelijker het volk wordt, en hoe meer ze verslaafd raken aan schijnveiligheid. ‘Angst roept controledwang op. Mensen worden juist zwakker en angstiger door die schijnveiligheid. Dat is een vicieuze cirkel, en dat gebeurt nu op ongekend massale schaal.’

De meeste mensen kennen wel het voorbeeld van vrouwen die lichamelijk en/of psychisch worden mishandeld door mannen, maar toch bij hen blijven. Dat is hetzelfde proces van schijnveiligheid en angst, die elkaar versterken. Daarom willen zoveel mensen nu niet eens naar andere meningen over de coronacrisis luisteren. Ze wijzen het meteen af als ‘complotdenken’, omdat het nadenken over andere verklaringen hun gevoel van schijnveiligheid in gevaar brengt. Daar zit ook de onbewuste angst bij dat ze door hun vrienden of familie zelf voor ‘complotdenker’ worden uitgemaakt en worden uitgestoten, omdat ze openlijk iets anders geloven dan de politiek en media voorschrijven.

Sekteleden hebben eveneens enorme weerstand tegen andere opvattingen

Mensen die in een sekte (of sektarische groep of kerk) zitten, hebben eveneens enorme weerstand om naar andere opvattingen te luisteren. Toevallig was er vorige week in het TV-programma ‘Het Mooiste Meisje de Klas’ een vrouw die als 16 jarig meisje aan de Jehova Getuigen was ontsnapt. Zij mocht nergens aan meedoen, niet naar verjaardagen, et cetera. Heel veel mensen waren ontroerd door die uitzending, omdat zij de moed had gehad om die sektarische groep te verlaten. Zelf durven ze echter niet eens aan het huidige systeem, dat hen gevangen houdt, te twijfelen.

Bril wijst dan op een belangrijk verschil: dat meisje ging vanuit een klein alternatief systeem naar HET systeem. Nu is het nodig dat mensen juist uit HET systeem durven stappen, en dat is wat zo ontzettend moeilijk wordt gemaakt. Schippers haalt dan het bekende voorbeeld van de kikker die langzaam wordt gekookt erbij. Dat gebeurt nu met ons volk; de maatregelen zouden eerst maar een paar weken duren, toen werd het steeds verlengd, en nu worden ze vastgelegd in een noodwet, die weliswaar een beetje is aangepast, maar onze vrijheden nog steeds ernstig beperkt.

Cognitieve dissonantie: mensen kunnen te harde realiteit niet aanvaarden

Die noodwet boezemt zowel Schippers als Bril veel angst in, vooral omdat nu al wordt gesproken over een tweede lockdown, en over het afsluiten van (delen van) wijken en flatgebouwen. Toch blijven mensen maar zeggen dat ‘het allemaal wel zal meevallen’ en ‘wel weer goed zal komen’.

Dat proces van cognitieve dissonantie illustreert de hoogleraar met een waargebeurd historisch feit. In WO-2 stuurde Churchill iemand undercover naar een Duits concentratiekamp, om te zien wat daar werkelijk gaande was. Toen hij terug kwam en verslag uitbracht, wilde niemand hem geloven, omdat ze weigerden te aanvaarden dat het zó erg kon zijn.

Veel mensen juichen huidige Covid-gevangenis zelfs toe

Veel mensen lijken de door overheid opgelegde Covid gevangenis te hebben aanvaard en zelfs toe te juichen. In de media wordt gesproken over het ‘belonen’ van mensen als ze straks netjes hun vaccin halen en een Covi-Pass krijgen, zodat ze weer mogen meedoen aan het sociale leven. Die beloning is in realiteit juist een straf, want mensen worden straks van alles uitgesloten als ze niet doen wat van ze wordt gevraagd, zoals zich laten vaccineren.

Bril: ‘Dat is wat foute ouders met hun kinderen doen. ‘Ik pak je dekbed van je af, en pas als jij je tanden hebt gepoetst, krijg jij het weer terug… Dan oefen je als ouder een hele perverse macht over kind uit.’

‘We leven in gesloten inrichting met straks verplichte medicatie’

Schippers: ‘We zijn geherdefinieerd als smetbakken, als gevaar voor onszelf en voor anderen. In de psychiatrie is dat een reden om mensen op te nemen in een inrichting… We leven nu feitelijk in een grote gesloten inrichting, en krijgen straks verplichte medicatie. Ooit heeft de democratie juist veiligheidspallen ingebouwd, zodat mensen met psychische problemen bijna nooit in een inrichting terecht komen, juist om ze te beschermen tegen dwangmaatregelen zoals verplichte medicatie, wat zaken zijn die totalitaire regimes doen om dissidenten op te sluiten.’

‘Maar terwijl mensen met psychische problemen maar heel moeilijk kunnen worden opgesloten, gaan we nu wel doen alsof de hele wereldbevolking een gevaar vormt voor elkaar, en moeten we allemaal verplichte medicatie nemen, want anders mogen we niet meedoen met de dagbesteding, en moeten we op onze kamer blijven. Dat is de metafoor die bij mij opkomt.’

Daar komt heel veel indoctrinatie bij kijken. Mensen mogen maar één kant op denken. ‘Dat vindt ik het meest enge, dat er soms straf staat op een andere overtuiging, zoals sociale uitsluiting… Ik ken mensen die hun baan hebben verloren omdat ze zich hebben uitgesproken.’ Bril: ‘Dat je vanwege je mening je baan kunt kwijtraken, zou alle alarmbellen moeten doen laten afgaan.’

‘Tweede golf’ wordt een ontslaggolf en golf van onbehandelde ziektes

Mensen wier leven door de maatregelen in puin ligt, zoals het verlies van hun baan, of veel erger nog een kind hebben dat niet behandeld kon worden in het ziekenhuis, zijn wel gaan nadenken. Maar de rest ziet het niet, omdat ze er (nog) geen last van hebben. Voor hen duurt het nog even voordat de tsunami ook over hen heen golft, maar dan zou het wel eens te laat kunnen zijn. De zo gehypete ‘tweede golf’ gaat volgens Maurice de Hond overigens geen coronagolf, maar een ontslaggolf worden, plus een golf van onbehandelde ziektes.

Bril vraagt dan Schippers naar de reacties van haar collega’s in de academische wereld op haar openlijke kritische houding. Van haar eigen vakgroep krijgt ze daar de vrijheid voor, maar ze weet van diverse wetenschappers die door hun superieuren onder grote druk worden gezet om hun mond te houden, en geen kritiek te uiten. Helaas zijn veel wetenschappers en instellingen afhankelijk geworden van de geldstromen van de farmaceutische industrie (wiens brood men eet….).

‘Onze leiders willen bang en afhankelijk volk’

‘Onze leiders willen dat wij juist bang en afhankelijk zijn,’ constateert Bril. Schippers bevestigt dat, en wijst in dit verband op een recent artikel waarin werd geconstateerd dat het verbieden of moeilijk maken van sociaal menselijk contact voor alle leeftijdsgroepen net zo slecht en schadelijk is als een zeer ongezonde leefstijl, en dit de reden is waarom zoveel mensen psychisch zijn afgegleden.

‘Zó ziek dat dit llemaal in naam van de volksgezondheid wordt gedaan,’ reageert Bril. De volksgezondheid krijgt de ergste klappen ooit, maar toch vinden we dat we zo goed bezig zijn. ‘Je ziet de gevolgen van die indoctrinatie, van gaslighting ,’ vult Schippers aan. 70% van de bevolking gaat er willoos in mee. ‘Ik ben bang dat het heel lang gaat duren voordat mensen het door hebben.’

Mensen zijn fiasco Mexicaanse griep alweer vergeten

Veel mensen zullen straks zelfs boos worden op degenen die weigeren zich te laten vaccineren, omdat ze denken dat zij door hen ‘in gevaar’ worden gebracht. Bril: ‘Maar luchtweginfecties (coronavirussen) zoals influenza muteren zo vaak, dat een vaccin geen zin heeft. Het griepvaccin is zó discutabel; bij mensen die het echt nodig hebben, werkt het niet.’

Helaas lijken veel mensen het totale fiasco van de Mexicaanse griepvaccinaties (2009) te zijn vergeten. Bril hoopt dat mensen snel wakker worden, vooral omdat het nu ‘on steroids’ op wereldschaal gebeurt, met veel ernstigere bijeffecten. In de DDR duurde het echter 40 jaar voordat mensen eindelijk in opstand kwamen en hun vrijheid gingen eisen.

Oost Duitsers herkennen deze totalitaire machtsgreep

Overheid en media wekken nu de indruk dat er één wereldprobleem is, waar maar één oplossing (vaccinaties) voor is. Schippers: ‘Daaraan herken je gaslighting. De machtsstructuren bedienen zich van destructieve controle technieken om hun structuur te handhaven. Ze zeggen dat dit moet, dat het goed is, dat er maar één oplossing is die ze koste wat het kost willen doordrukken. En de kranten werken hieraan mee. Dit zijn vaak sektarische structuren die geen belang hebben bij meer bewustwording in de samenleving.’

Vooral mensen die eerder in vergelijkbare situaties zaten, zoals bijvoorbeeld in een sekte of strenge kerk, herkennen nu veel eerder wat er gaande is. Zo zie je dat de Oost Duitsers massaal in verzet zijn gekomen, maar de West Duitsers amper. De Oost Duitsers herkennen deze totalitaire machtsgreep echter maar al te goed, omdat ze tientallen jaren onder het socialistische (Sovjet) juk hebben gezucht. ‘Zij zeggen nu: gaan we daar wéér naartoe? We dachten dat we daar 30 jaar geleden van werden bevrijd!’

Exit counseling nodig; mensen moeten massaal wakker worden

De hoogleraar vindt daarom dat we naar ‘exit counseling’ toe moeten. Dat moeten mensen die uit een sekte zijn losgekomen ook vaak krijgen. ‘Die zijn zo in één bepaalde richting gehersenspoeld, dat ze niet kunnen bedenken dat dingen ook anders kunnen zijn. Exit counselors werken ook bij loverboys; dat is ook een soort web, een soort gevangenis.’

‘Mensen moeten weer kritisch leren nadenken. Is het wel goed en slim wat er nu gebeurt? Waarom ben ik bang voor een ander geluid? Wat kan mij gebeuren als ik naar een andere mening luister?… Ik weet nog dat ik zelf na de eerste 2 weken (lockdown) dacht: ik ben vroeger ook zo bang geweest. Dit voelt exact hetzelfde, en dat wil ik niet, wat er ook gebeurt! Moet ik zó leven? Is het zo belangrijk dat ik niet doodga, dat ik alleen maar in angst moet leven? Waarom kan ik niet gewoon in vrijheid en vrolijkheid leven?’

Ze roept daarom iedereen op om ook dit gesprek, en alle andere alternatieve info, zoveel mogelijk te delen, niet alleen met mensen binnen onze eigen – steeds groter wordende – kring van wakkere mensen, maar vooral met de vele mensen die nog vastzitten in het systeem, in de psychiatrische inrichting waar we door onze leiders steeds dieper in worden gestopt.


Xander


(1) Café Weltschmerz / YouTube
Afbeelding: Foundry Co, Pixabay (rechtenvrij)

Zie ook het eerste gesprek:

27-06: Hoogleraar Erasmus Universiteit: Mensheid in de ban van internationale coronasekte


*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

13

 1. https://www.nu.nl/dit-wordt-het-nieuws/6067001/wat-merk-je-als-consument-van-een-stijgende-goudprijs.html#coral_talk_wrapper
  De psychische gevangenis is kennelijk niet het enige waar men de domme masse in wil vastzetten. Alle berichten over een gestegen goudprijs zijn simpel terug te voeren naar twee principes:
  De massa mag niet door krijgen dat er een krankzinnige devaluatie plaatsvindt van alle valuta.
  Men wil zeker niet dat de massa door begint te krijgen dat goud een hedge is.

  Want goud doet helemaal niets, behalve een simpel ding….
  Aantonen dat uw euro`s (dollars, yens en al de rest) in snel temp waardeloos worden omdat politici nog liever hun burgers opofferen dan vertellen hoe het in elkaar steekt.
  Dus die gevangenis is niet alleen psychisch maar ook werkelijk, omdat alle schulden van burgers straks niet worden weg gestreept maar aangehouden. Ga daar eens aanstaan met een economie die in puin ligt omdat politici smerige spelletjes spelen over uw rug.

 2. Ik heb heel mijn leven het al niet zo hoog op met mensen, meeste bleken na 50 jaar niet te vertrouwen. Ik zal ze niet missen, heb social distancing al jaren geleden ingevoerd privé.
  Je kunt iemand die bewust feiten ontkent niet wakker maken, daar zijn catastrofale gebeurtenissen voor nodig om inzicht te krijgen en op onze weg de juiste beslissingen te maken. Mensen zitten zo vol van zichzelf dat ze selfies en foto albums aanleggen om het vlees te adoreren.
  Iedereen is fout wij maken geen fouten, wij en zij, verdeel en heers !
  Dat doet de 1% al eeuwen en nog trapt iedereen er in want we zijn verdeeld in egootjes !

 3. We leven in een afgrijselijke wereld met deze Corona hype.
  Ja, het is een rotziekte als je oud bent, of als je een of meer kwalen hebt.
  Maar bij de meesten verloopt de ziekte mild.
  In 2018 stond de teller van het aantal doden door de gewone griep op 10 april al boven de 8000, aldus een bericht in het Dagblad van het Noorden.
  Nu zitten we onder of dicht tegen de 6200 doden, waarvan het overgrote merendeel al aan andere kwalen leed, die sowieso op korte termijn zouden overlijden.
  Inderdaad kan ik maar tot één conclusie komen, en dat is, dat dit zaakje stinkt, er is een verborgen agenda waar o.a. ook Bill Gates achter zit!
  En de meeste mensen zijn stekeblind, want ze zien het niet.
  Men vertrouwd blindelings op de regering en het R.I.V.M. terwijl het R.I.V.M al vaker heeft geblunderd.
  En zo zijn we in een griezelfilm beland, overal mondkapjes, die virussen gaan tegenhouden, net zoals kippengaas de muggen tegenhoudt.
  Ik heb al een paar keer mensen in hun auto gezien, met een mondkapje op, terwijl ze dus alleen in hun auto zaten!
  En dan te weten hoe vreselijk slecht die rotdingen zijn voor je gezondheid.
  Ook op b.v. het Centraal Station in Amsterdam zie je al heel veel mensen met zo’n muilkorf lopen, terwijl dat niet verplicht is.
  Van toeristen snap ik dat wel, omdat in de ons omringende landen er ook op de stations een muilkorfplicht is. Maar ook steeds meer Nederlanders dus, en dat verbaast me, want wij zijn normaal toch niet zo van dat gedoe.
  Blijkbaar is het dus perfect gelukt om grote aantallen mensen angstig te maken.
  En zo laait er nu de discussie op om muilkorven bijna overal verplicht te maken!
  Ik ervaar dit als de ergste vrijheidsberoving die ik ooit heb meegemaakt, misschien wel de ergste vorm van onderdrukking sinds 1940-1945!!!!!
  En ik heb het al vaker gezegd, het is gewoon slecht voor je gezondheid om mondkapjes te dragen, dus straks gaan we dat merken aan de toenemende gezondheidsklachten en de afnemende weerstand tegen virussen.
  En mondkapjesplicht is een grove schending op het recht van vrij te kunnen ademen.
  Als de overheid dan zo nodig ons allerlei maatregelen wil opleggen, maak dan maar eens een eind aan al dat roken en vapen, daar gaan jaarlijks bijna 20.000 mensen aan dood!

 4. Inderdaad zo voel ik het ook aan, we zitten precies in een wereldwijde gevangenis, en we zijn als we buiten komen precies gangsters, met mondmaskers, handschoenen, en ontsmettende gel. Shalom

 5. In België is vanaf nu zaterdag iedereen zijn/haar naam en telefoonnummer of email adres te geven bij bezoek aan een horecazaak.

  Volgende stap is wellicht dat deze verplichting kan uitgebreid worden tot alle andere handelszaken. En – om het de mensen gemakkelijker te maken – zal dit daarna wellicht ook automatisch via een smart phone app kunnen gebeuren.

  En daarna – om het nog gemakkelijker te maken en omdat sommige mensen zich niet aan de regels houden of zonder smart phone op stap gaan – volgt wellicht de verplichte inspuiting van een ‘veilig’ tracing vaccin, zodat iedereen overal en altijd in real time kan gevolgd worden.

  Tracing vaccinatie zal wellicht permanent worden aangezien de kans groot is dat er, net zoals tegen HIV, nooit een veilig effectief vaccin tegen COVID-19 zelf zal gevonden worden.

  Eens de menselijke kudde met een tracing vaccin gemerkt is, beschikken de machthebbers over quasi onbegrensde mogelijkheden tot controleren, disciplineren, belasten, enz.
  Om George Orwell te parafraseren: ‘Slavernij wordt vrijheid en vrijheid wordt slavernij”.

 6. Ergernis: zag filmpjes van scholen die maar wat trots waren op hun corona aanpak. De filmpjes waren te leuk, de maatregelen werden bijna als “fun” gebracht. Kritiekloze mensen dus. Ontsmettingswaanzin: je kunt nu zien wie de angstigen zijn. Die poetsen nog hun winkelwagentje…de rest niet meer! Mondkapjesdragers daar waar de straten leeg zijn… Ik ben er nooit in meegegaan, wegens microbio opleiding lang geleden bij TNO. Bij eerste presentatie van Maurice de Hond..meteen al de logica gezien. Dat kan de meerderheid niet, door gebrek inzicht in na,sk,bio. Voor hun geldt dat de”experts” het wel zullen weten. Die experts zijn ook verdeeld, dus eeuwige discussie en onzekerheid. Dus angsten…

 7. Wat is het nut van scherpe wapens als het volk de dood niet schuwd?
  (Taoistische wijsheid)

 8. Een tweede lockdown zal de ondergang van de welvaart en de maatschappij zoals we die gekend hebben versnellen, armoede, geweld, berovingen, het zal nooit eerder geziene vormen aannemen, ook de idioten die lijden aan het Stockholm syndroom zullen er hard onder lijden, of misschien wel het hardst. En een volk krijgt altijd wat het verdient, domheid en kuddegedrag zullen ook deze keer niet beloond worden.

 9. De eerste stap v 4 om een gehele bevolking over te nemen (volgens KGB agent uit de jaren 80) is het demoraliseren en ontmoedigen van mensen, dit proces kan wel 20 tot 30 jr in beslag namen.
  Als we nu 30 jaar terug tellen dan komen we uit op 1990, 3 jaar nadat de WEF werd opgericht, 3 jaar nadat het WEF/UN een oproep deed om een plan of change te maken voor de 21ste eeuw.
  In de jaren 90 werd het internet en satelliet tv uitgerold, langzaam maar zeker werden we via het internet met elkaar verbonden maar ook verslaafd gemaakt aan: Info, Chatten, Gamen, int-porno, Gokken, Social media, koop verslaving etc etc.
  Verslaafde mensen zijn gedemoraliseerd, het deel id hersenen dat met het onderwerp van verslaving te maken heeft is in omvang toegenomen, er zijn veel neuronen bij gekomen in dit gebied!
  Door de verslavende internet elementen is er dus ook veel minder aandacht en alertheid voor andere zaken in het leven en dus zullen verslaafde mensen veel minder snel reageren op bedreigingen uit de omgeving, tenminste, zolang je ervoor zorgt dat de verslavende internet elementen blijven bestaan zullen verslaafde alles accepteren. Neem je de verslavende elementen af dan zullen ze in opstand komen.
  We zijn met z’n allen min of meer verslaafd aan het internet, de smart-phone, de tablet, de laptop, we kunnen niet meer zonder en dus zijn we ver-SLAAFD. We zijn dus slaven geworden van de technocraten die ons in de jaren 1990 deze digitale snelweg hebben aangeboden.
  Hitler bood de Duitsers in de jaren 30 ook een snelweg aan maar deze was voor de auto’s bedoelt…… Fout, deze waren bedoelt voor snel transport van leger voertuigen die ingezet binnen word in zijn Blitz-krieg van 1940.
  Later ontwierp hij de gele jodenster, het joden paspoort dat zichtbaar op de kleding was, dit was makkelijk om ze later te identificeren, op te pakken en af te voeren.
  Nu hebben we deze kenmerken van verbindingen en controle id vorm van het internet en straks via artificial intelligence, een ingebouwde chip in ons brein of via vaccin etc.
  Het is ze gelukt om ons 30 jaar geleden geestelijk afhankelijk (verSLAAFd) te maken aan een netwerk dat ons in de toekomst (nu dus) gaat controleren. De Technocraten/Techno-psychopaten hebben ons geestelijk gedemoraliseerd door ons te ver-SLAVEN en SLAVEN doen exact wat jij wil!!!

 10. Tja, we hebben een keuze, maar door allerlei vage verhaaltjes lijken de meeste mensen toch te kiezen voor een gevangenis. Als uitkomst betekend dat, dat we het er mee zullen moeten doen.
  Verzet is zinloos zolang de massa naar de verkeerde kant wil.

 11. De tweede coronavirus golf zal inderdaad een ware ‘ontslaggolf’ worden.

  En vermits de overheid (en de meeste bedrijven) geen geld meer hebben en zelf zo goed als failliet zullen zijn, zal dat tot ongekende (derde wereld) armoede leiden bij de bevolking.

  Wat de rood-groene activisten niet gelukt is met hun CO2 zwendel, lijkt ze nu wel te gaan lukken met de COVID-19 zwendel.

  Mensen die steeds verder in armoede zullen wegzakken, zullen immers steeds minder geld kunnen uitgeven aan producten en activiteiten, die verantwoordelijk zouden zijn voor de beweerde antropogene global warming.

  Enkel een kleine elite zal nog over genoeg welvaart beschikken om zich global warming veroorzakende producten en activiteiten te kunnen veroorloven.

  Dat is volgens deze prominenten echter maar normaal want zijn diegenen die ons (beweren te) vertegenwoordigen tenslotte niet mijlenver verheven boven het (domme) volk van wie ze hun mandaat gekregen hebben?
  ‘We the people’ dienen hen dan ook op passende wijze te behandelen…

 12. Epigenetica.
  https://www.peterjoosten.net/epigenetica/
  Boek komt uit in oktober 2020 (is in pre-order): “Supermens – Ben jij klaar voor een upgrade”
  “Epigenetica staan voor markeringen op het DNA die de expressie van genen kunnen beïnvloeden.” (markeringen op het DNA zouden trauma’s doorgeven van de ene generatie op de volgende)
  Onder paragraaf ‘Model DNA’ kun je zien linksboven ‘Besturingssysteem van het leven (Gates) & CRIPR/cas9 als programmeertaal’.
  De paragraaf ‘epigenetisch programmeren’ paragraaf verder onderaan
  ‘Wat ik zelf nog complex vind is hoe je de wijzigingen op de juiste plek aanbrengt. Volgens Désirée Goubert kijken wetenschappers daarbij naar het gebruik van virussen voor het afleveren van de epigenetische programmeertools.’ !!!!
  ‘Doel epigenetisch programmeren
  Zoals je al hebt kunnen lezen ben ik zelf voorstander van epigenetisch programmeren in plaats van genetische modificatie. In mijn interview met Désirée Goubert praten we daar ook over en zij deelt mijn idee: ‘Dat is inderdaad wel het doel; dat we naar een ‘one-and-done’ approach gaan. Daarmee bedoelen we: één keer behandelen, die epigenetica omschakelen en op deze manier een langdurige aan- of uitschakeling van de genexpressie verwezenlijken. Maar daar zijn we nog niet.’

Comments are closed.