Verkiezingsprogramma’s 2023: Met ‘Nederland op 1’ staat PVV nu gedeeld bovenaan in de peilingen

(18.30) – Nu de PVV bij peil.nl aan een enorme opmars bezig is en samen met de VVD wedijvert om wie de grootste wordt (beide 26 zetels), wordt het duidelijk dat een almaar grotere groep Nederlanders de koers die de afgelopen kabinetten zijn ingeslagen – almaar meer immigratie, strenger klimaatbeleid met nog minder vrijheid en nog hogere lasten – willen stoppen en omkeren. Dat Frans Timmermans’ extremistische neocommunistische PvdA/GL almaar verder wegzakt (nu 23 zetels) is daarbij extra hoopgevend, evenenals de flinke daling van Pieter Omtzigts gematigd linkse NSC (van 31 naar 23), ongetwijfeld mede vanwege zijn verontrustende stemgedrag van de afgelopen jaren. ‘Premier Wilders’, behoort dat echt tot de mogelijkheden, aangezien hij al zo lang in het politieke verdomhoekje is geplaatst en de meeste andere partijen doorgaans niets van hem willen weten?

Met de verkiezingsslogan ‘Nederlanders weer op 1’ lijkt Geert Wilders erin te slagen de VVD naar de kroon te steken. Al is dat zeker ook de ‘verdienste’ van de VVD zelf, aangezien hun programma vrijwel niets meer weg heeft van wat onder traditioneel ‘liberaal’ en ‘rechts’ wordt verstaan. Daarnaast spreken de afgelopen jaren onder Mark Rutte, die van de VVD een kopie van D66 heeft gemaakt door ons land over te leveren aan globalistische instellingen en een extreemlinks klimaatbeleid heeft doorgedrukt, voor zich.

PVV: Stop de ‘asieltsunami’

De PVV zet in zijn programma onmiddellijk de (te verwachten) toon door te openen met ‘Asiel en Immigratie’, en met de zinnen: ‘Ons mooie Nederland is door de voortdurende asieltsunami en massa-immigratie zwaar afgetakeld. Onder Rutte zijn meer dan 1 miljoen niet-westerse allochtonen binnengekomen. En dat terwijl Nederland overbevolkt is.’

Het open-grenzen beleid wordt daarom ‘krankzinnig’ genoemd. ‘Er is geen onderdeel van onze samenleving dat niet wordt aangetast door de toelating van zoveel gelukszoekers,’ waarbij wordt gewezen op de criminaliteitscijfers, waarin niet-westerse allochtonen zwaar oververtegenwoordigd zijn. Ondertussen worden de oorspronkelijke Nederlanders ‘gediscrimineerd’, omdat migranten op zoveel terreinen (zoals wonen) voorrang krijgen. ‘We gaan alles doen om de ontwrichtende asiel- en immigratieramp te stoppen!’ Hierdoor zal ook ‘de islamisering van ons land fors worden beperkt!’

Wilders pleit voor een algehele asielstop, maar zwakte dat tijdens zijn laatste TV-optreden alweer af door te zeggen dat je daar aardig wat regels voor moet veranderen. Thierry Baudet was daar veel duidelijker in: ‘Die internationale verdragen interesseren mij niet. We zeggen die gewoon op als ze moeilijk gaan doen.’ En zo hoort het als je je eigen land weer op 1 wilt zetten, zoals de PVV slogan luidt.

PVV: Lagere lasten; leger inzetten tegen ‘straatterroristen’

Door de almaar stijgende lasten en duurdere kosten voor boodschappen, energie en brandstof verkeren steeds meer Nederlanders in een diepe crisis, zo constateert de PVV. De vorige regeringen hebben onze verzorgingsstaat ‘afgebroken’, maar wel miljarden gestopt in oorlogen, Afrika, Brussel, het onzinnige klimaat-en stikstofbeleid, en natuurlijk immigratie. Wilders wil daarom de BTW op boodschappen naar 0% en ook energie, brandstof en huren verlagen, plus tegelijkertijd minimumloon en huurtoeslag verhogen.

Veiligheid is een ’topprioriteit’, waarbij de problemen met ‘Marokkaanse reljongeren’ en de ‘mocromaffia’ specifiek worden genoemd, waartegen Wilders zelfs het leger wil kunnen inzetten. Er moeten veel meer agenten komen (10.000 erbij) en hogere straffen. Criminele vreemdelingen worden uitgezet, en als ze tegelijkertijd ook Nederlander zijn eerst gedenaturaliseerd.

PVV: Zorgkosten naar beneden; Nederlanders voorrang bij nieuwe woningen

Ook de zorg wordt onbetaalbaar. Daarom moet het eigen risico weer worden afgeschaft en worden de grote personeelstekorten weggewerkt. De tandarts komt in het basispakket, en er komen meer verpleeghuisplekken en ouderenwoningen. Er komt geen ‘suikertaks’ en geen ‘vleestaks’.

De wooncrisis moet worden aangepakt door belemmerende regels voor de bouw (zoals stikstof) te schrappen, veel meer woningen te bouwen en de huren te verlagen. De enorme wachtlijsten komen vooral door asielzoekers, die bij ongewijzigd beleid in de komende jaren 75% van alle nieuwe woningen zullen krijgen. Dat moet worden omgedraaid door niet migranten, maar Nederlanders voorrang te geven.

PVV: Waanzinnige klimaatwet gaat meteen door de shredder

Terecht wordt gewezen op de klimaatgekte die in Den Haag heerst. Nederland stoot nog geen half procent van de mondiale CO2 emissies uit, en de minister gaf toe dat de honderden miljarden die worden uitgegeven slechts tot 0,000036 graden minder opwarming leiden (en zelfs dat is enkel theoretisch en zeer omstreden). ‘En voor deze onbetaalbare waanzin moet onze hele manier van leven op schop.’ ‘De Klimaatwet, het Klimaatakkoord en alle andere klimaatmaatregelen gaan direct door de shredder. Geen miljardenverspilling aan zinloze klimaathobby’s, maar meer geld voor onze mensen.’

Nu honderdduizenden mensen dankzij Rutte in energiearmoede leven, gaat de energiebelasting onder Wilders omlaag. Hij is voorstander van het stoppen van de gaswinning in Groningen, maar in de plaats hiervan moet er wel meer gas en olie op de Noordzee worden gewonnen. Gas wordt niet meer geëxporteerd, en onze hypermoderne kolen- en gascentrales blijven gewoon open. Daarnaast komen er snel nieuwe kerncentrales, en wordt gestopt met windturbines, zonneparken en biomassa.

PVV: ‘Boerenhaat’ door politiek wordt gestopt; macht terug naar de Nederlanders

De ‘boerenhaat’ die in politiek Den Haag heerst, moet worden beëindigd. De stikstofregels worden geschrapt of op zijn minst versoepeld. Boeren worden niet meer onteigend. We houden onze voedselvoorziening in eigen hand. Ook de vissers worden beschermd.

Wilders constateert dat onze democratie niet werkt omdat vooral D66/GL en andere links-liberalen steeds weer hun zin krijgen. ‘De macht moet terug naar de Nederlander’, onder meer door een bindend referendum, een gekozen burgemeester en het afschaffen van de Eerste Kamer. Onze cultuur moet worden beschermd en niet uitgewist, en het voorkeursbeleid voor niet-Nederlanders wordt geschrapt. De NPO krijgt geen subsidie meer omdat dit enkel een door D66 gecontroleerd propaganda orgaan is.

PVV: Herstel vervallen onderwijs; geen EU-leger; autorijden weer betaalbaar

Met name onder Rutte is ons onderwijs in ‘vrije val geraakt’ en is inmiddels 25% van onze scholieren ‘semi-analfabeet’. De PVV wil weer terug naar kleinschalig onderwijs met meer leraren, waarin de politieke indoctrinatie met klimaatactivisme, genderwaanzin en schaamte voor ons land wordt gestopt. Leerlingen moeten weer gaan leren hóe te denken, en niet wát te denken. Islamitisch onderwijs wordt verboden, omdat dit tegen onze kernwaarden (vrijheid en gelijkheid) indruist.

Ons leger blijft zelfstandig, wordt ook ingezet voor grensbewaking en gaat niet op in een EU-leger. Er gaat geen geld en materieel naar Oekraïne. Turkije moet uit de NAVO.

De automobilist mag niet langer worden gebruikt als melkkoe. De accijnzen op brandstof worden daarom verlaagd. Iedereen moet vrij zijn om te bepalen met welk vervoersmiddel wordt gereisd, dus ook de auto moet betaalbaar blijven. Er worden meer wegen aangelegd, Schiphol mag blijven groeien, en er komt geen vliegtaks. Ook worden alle milieuzones geschrapt.

PVV: ‘Grote vriend van Israël’, minder geld en macht naar EU

Voor buitenlands beleid en ontwikkelingshulp geldt ‘Eigen land eerst’. De ontwikkelingshulp wordt gestopt. Daarnaast is ‘de PVV een grote vriend van de enige echte democratie in het Midden Oosten, Israël.’ Onze ambassade wordt verhuisd naar Jeruzalem, terwijl onze vertegenwoordiging ‘bij de corrupte Palestijnse Autoriteit onmiddellijk wordt gesloten.’ De banden met islamitische ‘sharia’ landen worden verbroken.

Er komt geen digitale euro, en zolang er nog geen Nexit referendum is wordt ingezet op een fors lagere EU-afdracht, en worden aan Brussel weggegeven bevoegdheden weer teruggehaald. Onze economie is in de eerste helft van 2023 in een recessie gekomen. Omdat we amper nog koopkracht hebben komt er een forse lastenverlaging, mede door de BTW op voedingsmiddelen af te schaffen. De ouderenkorting voor AOW’ers wordt verhoogd, en de AOW zelf gaat weer terug naar 65 jaar.

Om alle plannen en wensen te financieren is er volop geld beschikbaar door te stoppen met het uitgeven van tientallen miljarden aan het even zinloze als bodemloze klimaatbeleid.

PVV: Een simpel maar succesvol programma

Het is hoe dan ook opmerkelijk knap van Wilders dat hij, na zoveel jaren verketterd te zijn vanwege zijn ideeën, en de continue bescherming die hij nodig heeft vanwege de vele doodsbedreigingen, zijn partij weer aan de top van de peilingen heeft weten te brengen. Alle respect daarvoor.

Dit succes heeft hij op de oude vertrouwde wijze bewerkstelligd door zijn programma consistent en simpel te houden, zonder al teveel details, en voor iedereen begrijpelijk. Stop met de massa immigratie, stop met het klimaatbeleid, dan houden we meer dan genoeg geld over om de woningnood, de wachtlijsten in de zorg, de energiearmoede en de files op te lossen.

Zelf mis ik echter een aantal cruciale zaken in dit programma, die ik wel terugvind bij de collega’s (of concurrenten, het is net hoe je het bekijkt) van de FVD. Zie hiervoor het volgende artikel over het verkiezingsprogramma van Thierry Baudet.

Xander

Zie ook o.a.:

18-11: Zwartboek Frans Timmermans: Krijgt deze gewetenloze narcist de macht in Nederland?
15-11: Verkiezingsprogramma’s 2023: Wat bedoelt de VVD met ‘Ruimte Geven en ‘Grenzen Stellen’?
10-11: 
Verkiezingsprogramma’s 2023: Maakt PvdA/GL van Nederland een communistische staat?
05-11: 
Verkiezingsprogramma’s 2023: ‘Tijd voor herstel’ van Pieter Omtzigts NSC