Uitsterven planten en dieren hysterische onzin en kan genegeerd worden

De IJsbeer had volgens klimaatactivisten al niet meer kunnen bestaan, maar van het smelten van de polen kwam niets terecht. Integendeel, het aantal ijsberen groeide in 60 jaar tijd van 5000 naar 26.000. (Afbeelding: Getty Images (2)).

—————————————————————————————————————————————

Laatste belangwekkende soort (de trekduif) stierf bijna een eeuw geleden uit

—————————————————————————————————————————————-

De Verenigde Naties publiceerden onlangs het zoveelste angstzaaiende klimaatrapport waarin werd beweerd dat een miljoen soorten door menselijk handelen met uitsterven worden bedreigd. Hier volgen zes argumenten waarom u deze hysterische beweringen totaal niet serieus hoeft te nemen:

  1. Het is politiek, geen wetenschap.

Het Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity en Ecosystem Services (IPBES), dat het rapport opstelde, is een politieke organisatie, geen wetenschappelijke – net zoals met het bekendere IPCC (klimaatpanel) het geval is. Zowel het IPCC als het IPBES werden enkel opgericht om een quasi wetenschappelijk sausje te geven aan de ‘duurzame’ (socialistische herverdeling/migratie) agenda van de VN. Volgens insider Donna Laframboise kregen de IPBES leden al bij de oprichting in 2010 letterlijk te horen dat hun enige opdracht het produceren van ‘bewijs’ van de verwoesting van de natuurlijke wereld door de mens was.

  1. Er wordt paniek gezaaid zonder een greintje bewijs.

Dat sommige planten en dieren het moeilijk hebben zal niemand betwisten, maar ‘uitsterven’ is de zoveelste extreme overdrijving, enkel bedoeld om paniek te zaaien en weer een schuldgevoel op te wekken. Bewijs is er namelijk niet voor. Ja, Harvard ecoloog E.O. Wilson schatte ooit dat er jaarlijks 50.000 soorten verdwijnen, een getal dat u regelmatig in de media ziet verschijnen. Dat baseerde hij echter louter op computermodellen, net als het IPCC dat met zijn lukrake klimaatvoorspellingen doet.

Mede oprichter van Greenpeace Patrick Moore zei al in 2000 dat er ‘geen enkele wetenschappelijke basis is voor de bewering dat (jaarlijks) 50.000 soorten uitsterven… Dat is enkel een getal op Edward Wilsons harddrive. Ik wil een lijst met Latijnse namen van soorten.’

Klimaatactivist Tim Keating van Rainforest Relief werd in een documentaire in dat jaar ook gevraagd of hij één van deze 50.000 soorten bij name kon noemen. ‘Nee, dat kunnen we niet, want we weten niet welke soorten dat zijn. Maar de meeste soorten waar we het in die schattingen over hebben zijn zaken zoals insecten en zelfs micro organismen zoals bacteriën.’

‘R-i-g-h-t,’ reageert de bekende Britse klimaatrealist James Delingpole cynisch. ‘Dus al die soorten sterven uit, maar we weten niet welke dat zijn want we hebben ze nog niet ontdekt. Klinkt vreselijk. Laten we voor de zekerheid meteen de Westerse industriële beschaving opheffen.’

  1. Hoe vaak moeten we deze grijs gedraaide plaat nog horen?

In 2006 schreven Westerse media dat 19 van ’s werelds beste biodiversiteit specialisten een ‘wereldwijde noodtoestand’ uitriepen omdat duizenden soorten met uitsterven zouden worden bedreigd. De uitsterving zou 100 tot 1000 x sneller verlopen dan normaal, en allemaal het gevolg zijn van de mens. Daarom zou er onmiddellijk een soort wereld autoriteit moeten worden opgericht om deze ‘urgente’ crisis aan te pakken.

Inmiddels zijn we 13 jaar later, maar nog altijd is er ondanks de eindeloze herhalingen die sterk op een grijsgedraaide plaat beginnen te lijken niets zichtbaar dat dit alarmisme ondersteunt. Ja, mogelijk de zorgwekkende teruggang van bijenkolonies, maar dat wordt –zoals sceptici al jaren zeggen, en nu eindelijk serieus wordt genomen- zo goed als zeker veroorzaakt door het gebruik van –ondanks tal van bezwaren door de EU goedgekeurde- schadelijke pesticiden van met name het beruchte concern Monsanto (inmiddels Bayer), en niet omdat u in uw auto stapt of uw verwarming aanzet als het buiten kouder wordt.

  1. ‘De natuur is er nog nooit zo slecht aan toe geweest.’

Het IPBES werd enkel opgericht om een precies dit angstzaaiende argument te produceren, zodat politici en media ons hiermee vrijwel dagelijks om de oren kunnen smijten, met de bedoeling dat u de stapsgewijze afbraak van onze welvaart kritiekloos gaat accepteren. Patrick Moore ontkrachtte deze bewering door erop te wijzen dat de grootste ‘uitstervingen’ resp. zo’n 60.000 jaar, 10-15.000 jaar, 800 jaar en 250 jaar geleden plaatsvonden als gevolg van menselijke migratie.  ‘Sinds het een brede maatschappelijke zorg werd… hebben we het uitsterven van soorten (een thema dat al tientallen jaren herhaald wordt) heel goed weten te voorkomen.’

  1. IJsberen en tijgers.

De dieren die volgens klimaatactivisten door schuld van de mens niet meer hadden kunnen bestaan laten –juist dankzij de mens- een opmerkelijk herstel zien. 60 jaar geleden waren er nog maar 5000 ijsberen, nu zijn dat er 26.000, waarmee ze spotten met dit al zo lang herhaalde symbool van ‘door mensen veroorzaakte opwarming’ en ‘het smelten van de polen’. In India is het aantal tijgers in slechts 8 jaar tijd gestegen van 1411 naar 2226 exemplaren (stand 2014).

Het is bijna een eeuw (!) geleden dat de laatste belangwekkende soort uitstierf, de trekduif. Bijna alle uitgestorven soorten in de afgelopen twee eeuwen leefden op eilanden en/of waren het slachtoffer van de komst van bijvoorbeeld ratten of katten, die met schepen waren meegelift.

  1. Lees de kleine lettertjes!

Helemaal onderaan het rapport laten de opstellers hun ware intenties zien. Economische groei en toenemende consumptie moeten worden gestopt, en het BNP moet niet langer als maatstaf voor welvaart worden gebruikt. In plaats daarvan moet er een ‘holistische’ benadering komen die ‘levenskwaliteit’ en ‘lange termijneffecten’ voorop stelt.

‘En daar zien we onze oude vrienden weer: Agenda 21 en ‘duurzaamheid’,’ vervolgt Delingpole. ‘Dit zijn de VN codetermen voor een nieuwe wereld orde waarin de technocraten van de internationale elite hun globalistische agenda opleggen door het herverdelen van de welvaart, regulering, verplichte duurzame energie, hogere belastingen en het gedwongen op rantsoen zetten van soevereine landen, allemaal in naam van het ‘redden van de planeet.’

Als het de VN écht om het voorkomen van het uitsterven van soorten zou gaan, dan zou het juist het exact omgekeerde doen. De met afstand grootste vervuilers zijn namelijk de landen met de laagste gemiddelde inkomens (als mensen honger hebben dan branden ze bossen e.d. plat). De meest vervuilde steden vindt je dan ook in Ghana, Oekraïne, Bangladesh, Zambia, Argentinië en Nigeria. De grootste ontbossingen vinden plaats in Brazilië, Indonesië, Rusland en Mexico. India en China hebben de slechtste luchtkwaliteit.

Landen die veel CO2 produceren zijn rijker, en enkel rijke en welvarende landen hebben de middelen om iets aan het milieu te doen. Als het Westen en ook Nederland door de huidige extreme klimaatmaatregelen uiteindelijk net zo arm wordt gemaakt als de Derde Wereld, is er maar één totalitair systeem dat de wereldbevolking ertoe kan dwingen om mee te werken aan hun eigen slavernij en materiële ondergang: het communistische socialisme.

‘Negeer alles wat de VN u vertelt over het milieu (en het klimaat). Het is kletskoek – gevaarlijke kletskoek nog wel,’ besluit Delingpole daarom.

Moet één soort juist wel uitsterven?

Met een snel groeiende wereldbevolking heeft de planeet juist dringend behoefte aan veel meer van het natuurlijke gas CO2, omdat dit planten en gewassen sneller zal doen groeien en de broodnodige langere, grotere en betere oogsten zal produceren. De VN lijkt met zijn even onwetenschappelijke als welvaart- en planeet verwoestende anti-CO2 koers juist het uitsterven –of op zijn minst drastisch ‘snoeien’- van één specifieke soort te willen veroorzaken: de mens.

 

Xander

(1) Breitbart
(2) Afbeelding: Embed from Getty Images top