Terwijl mensen blijven sterven verandert AstraZeneca naam vaccin in Vaxzevria

Weer twee mensen geslachtofferd op het altaar van de onaantastbaar verklaarde Covid vaccins.

—————————————————————————————————————————————–

Weer twee Italiaanse leraren gestorven na vaccinatie – Duitse moeder verliest 32 jarige dochter na inenting met AZ vaccin – Bijsluiter: ‘Genetisch gemanipuleerd chimpansee adenovirus gekweekt in humane embryonale cellen’ – Werking en veiligheid vaccin bij ouderen en chronisch zieken hoeft pas over DRIE jaar definitief te worden aangetoond

—————————————————————————————————————————————–

AstraZeneca heeft de naam van zijn genetisch gemanipuleerde ‘chimpansee’ vaccin veranderd in Vaxzevria, mogelijk om de aandacht af te leiden van het feit dat overal mensen blijven sterven na geïnjecteerd te zijn met dit hoogst experimentele, overduidelijk gevaarlijke goedje. De bijsluiter van het AZ/Vaxzevria vaccin is al dermate afschrikwekkend, dat het voor mensen met nog maar een half functionerend verstand ondenkbaar is zich hier ooit mee te laten inspuiten. Desondanks is de toediening van dit vaccin in Nederland, dat naar mijn persoonlijke overtuiging neerkomt op een potentiële ernstige misdaad tegen de menselijkheid, slechts tijdelijk opgeschort.

De 55 jarige Augusta Turiaco en de 46 jarige Cinzia Pennino kunnen aan de almaar langer wordende lijst dodelijke slachtoffers van de corona vaccins worden toegevoegd. Beide docenten werden binnen enkele dagen na geïnjecteerd te zijn met het AZ vaccin doodziek, bleken bloedklonters te hebben gekregen, en stierven binnen een à twee weken. Desondanks beweerden de autoriteiten dat er ‘geen verband’ is met het vaccin. (1)

Jonge Duitse vrouw sterft na vaccin, politicus zegt ‘op de koop toenemen’

De 32 jarige Duitse psycholoog Dana Ottman werd onmiddellijk na haar AZ-vaccinatie doodziek. Nog geen twee weken later wordt ze door haar moeder dood in bed gevonden. Doodsoorzaak: een enorme hersenbloeding. Een arts zegt van achter zijn hand dat het vaccin hoogstwaarschijnlijk de oorzaak is. Vervolgens hoort ze een SPD politicus op TV ijskoud verklaren dat we ‘de paar mensen’ die aan de vaccins sterven, maar op de koop toe moeten nemen’ (2). Makkelijk gezegd, als het je eigen dochter of andere geliefde niet is.

Toch besloot Duitsland het vaccin voorlopig niet meer de gebruiken voor mensen tot 60 jaar. Kort daarna schortte Nederland het toedienen van het AZ spul voor iedereen op, maar vooralsnog slechts tijdelijk. Nu er een nieuwe naam op is geplakt, Vaxzevria, zal het vaccineren vermoedelijk binnenkort gewoon weer doorgaan. Minister De Jonge heeft zijn naam en reputatie er immers aan verbonden, en er honderden miljoenen overheidsgeld in gestoken.

‘Genetisch gemanipuleerd chimpansee adenovirus gekweekt in humane embryonale cellen’

Eén blik op de bijsluiter van dit vaccin zou echter ieder weldenkend mens moeten doen huiveren van afschuw: ‘Bevat een van chimpansees afkomstig genetisch gemanipuleerd adenovirus, dat opgekweekt is in humane embryonale niercellen. Dit product bevat genetisch veranderde organismen (GVO’s).'(‘Eén dosis (0,5 ml) bevat niet minder dan 250 miljoen infectieuze eenheden chimpansee-adenovirus, dat het SARS-CoV-2 spike glycoproteïne ChAdOx1-S codeert.’ – pag. 2 en pag.19).

Desondanks blijven media en politiek volhouden dat genetische manipulatie en menselijke ‘abortuscellen’ een ‘complottheorie’ zijn, terwijl het nota bene zwart op wit staat in de documentatie van de fabrikanten zelf. (3) (Zoals we t.a.v. het Pfizer vaccin al eerder lieten zien.) Wat er niet staat beschreven is dat het vreemde DNA uit het ‘apen’ adenovirus door ons immuunsysteem als lichaamsvreemd kan worden gezien, waardoor er ook op de langere termijn ernstige auto-immuunreacties kunnen optreden, zelfs jaren na toediening.

Amper verschil te zien in testfasen

In de bijsluiter is verder te lezen dat in de testfase het verschil tussen de gevaccineerde groep en de controle groep, beide ruim 5000 mensen bevattend, uitermate klein is. Van de 5258 gevaccineerden kregen 64 mensen (1,2%) alsnog Covid-19, en van de 5210 die in de controlegroep 154 (3,0%). De werkzaamheid kwam binnen 4 tot 12 weken op gemiddeld 59,5% uit. Het verschil tussen de deelnemers van 56 tot 65 jaar oud was zelfs maar één persoon (8 personen in de Vaxzevria, en 9 personen in de controlegroep kregen Covid-19).

Let wel: dit zijn ook nog eens door de fabrikant zelf verrichte ‘de slager die zijn eigen vlees keurt’ testen. Mensen die reeds corona hebben gehad, of die lijden aan allerlei ernstige aandoeningen (hart- en vaatziekten, ingewanden, lever, nier, endocrien/metabolisch, neurologisch) werden NIET getest, maar worden in de praktijk WEL gevaccineerd. Dan laten we het vastgestelde feit dat de gebruikte PCR testen voor 90% tot 98% valse positieven opleveren maar even buiten beschouwing.

Gevolgen voor zwakke en zwangere mensen NIET onderzocht

De bijsluiter vermeldt verder dat er inderdaad ‘enkele gevallen’ van sterftegevallen als gevolg van trombose zijn geweest, en dat artsen daarom moeten opletten of deze symptomen na vaccinatie optreden. Werkzaamheid bij mensen met een verzwakt immuunsysteem (dus de meeste ouderen en chronisch zieken): NIET onderzocht.

Gevolgen voor zwangere vrouwen? NIET bekend, zelfs de dierproeven hiermee zijn niet afgerond. Maar toch ‘verwachten wij geen gevolgen voor de ontwikkeling van de foetus.’ Zwangere vrouwen moeten zich echter alleen laten vaccineren ‘als het potentiële nut de potentiële risico’s voor moeder en foetus overstijgt.’ Het is tevens niet bekend of Vaxzevria in de moedermelk overgaat, en ook niet of er gevolgen zijn voor de vruchtbaarheid. Ook op dit vlak zijn de dierproeven niet afgemaakt (maar mag u WEL als proefkonijn dienen).

Fabrikant is zelf niet zeker: ‘Dit vaccin KAN beschermen tegen Covid-19’

Het Rijk beweert dat de vaccins ‘bewezen en veilig’ zijn, maar de fabrikant is daar zelf veel minder zeker van, getuige de uitleg (pag.7) over het genetisch coderen van het Spike eiwit van het SARS-CoV-2 virus door het vaccin, wat ’tot bescherming tegen Covid-19 bijdragen kan.’ (vet toegevoegd) En wordt het vaccin per ongeluk gemorst, dan dient dit met een middel tegen (adeno)virussen gedesinfecteerd te worden. Dus: mogelijk schadelijk bij aanraking, maar niet schadelijk bij injectie IN uw lichaam?

Werking en veiligheid bij ouderen hoeft pas over 3 jaar te worden aangetoond

Duur van de bescherming die het vaccin zou bieden? NIET bekend. Wisselwerking met andere medicijnen? NIET onderzocht. Is dit echt een veilig vaccin, en werkt het ook echt tegen Covid-19? Pas in de loop van 12 maanden na vaccinatie bekend. De overheden wilden dat echter niet afwachten, en begonnen al kort na het afsluiten van de testfasen met het vaccineren van de bevolking.

Pas op 31 mei 2022 hoeft de werking, stabiliteit en veiligheid van dit vaccin definitief te worden aangetoond. Voor ouderen en chronisch zieken is dat pas op 31 maart 2024, oftewel DRIE JAAR na nu (pag.16). Tegen die tijd zal bijna de hele wereldbevolking zijn gevaccineerd. Gezien het bovenstaande zou het wel eens gerechtvaardigd kunnen zijn ons af te vragen hoeveel ouderen deze vaccins dan overleefd zullen hebben. Want het staat er echt, zwart op wit: pas over drie jaar hoeft de werking en veiligheid van dit vaccin definitief te worden aangetoond. (pag.15-16)

Wie durft nu nog steeds te beweren dat het hier niet om een ongekend massaal medisch experiment met de hele wereldbevolking gaat, waarvan de gevolgen volgens een groot aantal wetenschappers, artsen en andere experts wel eens verschrikkelijk zouden kunnen zijn?

Wat is er toch aan de hand met al die mensen?

Wat is er in vredesnaam aan de hand met al die goedgelovige mensen, dat ze toch hun mouw opstropen hiervoor? En met al die mensen die de injectiespuiten hanteren, daarmee sommige mensen tot trombose, een hersenbloeding, een chronische (auto-immuun)ziekte of zelfs de dood veroordelend? Met de instanties, directeuren en politici die hier opdracht toe geven, maar ondertussen wel op voorhand iedere aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid hebben afgewezen voor het geval het helemaal fout gaat met UW gezondheid, en misschien wel met uw leven?

Voor het antwoord verwijs ik maar weer eens kort naar de annalen van de jaren ’30 en ’40. DAT is er met al deze mensen aan de hand. Ze zijn weer door eenzelfde duistere, bewustzijnsvernauwende en terroriserende geest van totale angst, verblinding, absolute gehoorzaamheid en collectieve verstandsverbijstering gegrepen, wat opnieuw de weg lijkt vrij te maken voor onuitsprekelijke anti-humane misdaden met mogelijk ontelbare aantallen slachtoffers.

We hebben NIETS geleerd van de geschiedenis, zelfs niet van de recente.

 

Xander


(1) Medical Kidnap
(2) Epoch Times
(3) EMA.europa.eu

Zie ook o.a.:

03-04: Oud-vicepresident Pfizer bevestigt dat coronavaccins massale depopulatie kunnen veroorzaken

29-03: Covid vaccins richten volgens officiële EU statistieken slachting aan in Europa|

16-03: Strafrechtelijk onderzoek naar AstraZeneca nadat leraar sterft na vaccinatie, maar Italië gaat gewoon door met inenten|
15-03: Meest gelezen Britse medische auteur geeft ongekende waarschuwing af voor Covid vaccins
13-03: Toeval? Zogenaamd gevaarlijke corona mutaties komen uit 3 landen waar vaccin AstraZeneca is getest
12-03: Groep topwetenschappers dringt bij EU en EMA aan op intrekken toestemming Covid vaccins
07-03: ‘Zij die sterven groeten u’; Hoogleraar Capel vergelijkt werking Covid vaccins met een plofkraak
05-03: ‘Deze vaccins zijn het beste wat ons kon overkomen’ – een bloemlezing
03-03: Artsen VS constateren dat vrouwen borstkanker symptomen ontwikkelen na vaccinaties
02-03: Frans universitair onderzoek constateert ‘tientallen tot honderden keren hogere sterfte door Pifzer vaccin’
01-03: Nederlandse staat acht zich niet verantwoordelijk voor schade door vaccinaties en schuift schuld af op zorgverleners
18-02: Mark Zuckerberg: ‘Vaccins veranderen menselijk DNA, lange termijn gevolgen onbekend
16-02: Professor Pierre Capel: Kinderoffers waren toch verleden tijd? (/ Maatschappij verschuilt zich achter een stel dwazen)
13-02: Oud-directeur spoedhulp afdeling VS verwacht over 4 tot 14 maanden ernstige gevolgen vaccinaties
05-02: (/ Research wijst op het risico dat juist vaccins levensgevaarlijke mutaties corona virus kunnen veroorzaken)
27-01: Farmagigant Merck schrapt corona vaccin, zegt dat menselijk immuunsysteem effectiever is (/ Oxford/AstraZeneca vaccin minder dan 8% effectief bij 65-plussers)
25-01: Helsinki Comité voor Mensenrechten suggereert dat Pfizer vaccin ontwettig medisch experiment is’
22-01: Staat de V van Vaccin voor Victorie of Verdoemenis?’
18-01: Wetenschappers bezorgd dat Covid vaccins op termijn kanker kunnen veroorzaken
11-01: mRNA vaccins: genetische manipulatie is gevaarlijk omdat het onvruchtbaarheid kan
09-01: Professor Schetters noemt Nederlandse vaccinatiebeleid ‘hoogst onverantwoordelijk’ veroorzaken

2020:

29-12: Jaap van Dissel: ‘Vaccin kan uitbraak en/of sterfte initieel doen toenemen’
29-12: Hoofd wetenschap WHO: Geen bewijs dat Covid vaccins besmettingen voorkomen
08-12: FDA vermeldt in document mogelijke sterfte en deze 22 ernstige ziekten en tegenreacties door
04-12: Bijsluiter Pfizer vaccin waarschuwt expliciet dat ‘onbekend is of het Covid vaccin van invloed is op de vruchtbaarheid
02-12: Universitair team VS waarschuwt dat veranderen DNA grote gevolgen kan hebben, maar vaccins komen er toch aan
17-11: International Journal Clinical Practice waarschuwt voor beschadigd immuunsysteem door Covid vaccins, en extra vatbaarheid voor de ziekte zelf

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

66

 1. Dat klopt niet. Het beest kan Amerika niet zijn. Als bastion van totale vrijheid zal dit land verwoest moeten worden. (Dat is nu zichtbaar/zichtbaar gaande.) Dit wordt al decennialang (zeker 40 jaar) onderwezen in gelovige kringen. In elk geval op elk van de drie continenten waar ik heb gewoond. Het beest is meer een systeem.
  De wetteloze heeft niets aan de States met haar patriottisme en kapitalisme ongeacht dat er duivelse mannen uit haar zijn voortgekomen. (Uit welk land niet?) Maar als we onszelf de vraag stellen wie of welke religie Amerika of de Heere zo diep haat dat zij haar en Hem kapot willen maken, komen we uit op het Vaticaan en het Midden-Oosten. En laat de eerste nou exact genoemd worden in de Bijbelse, cruciale voorspellingen over onze tijd.
  Overigens heeft Franciscus (onbeschaamd Marxist die inclusief kapitalisme (lees communisme) voorstaat) recentelijk de band met Saudi-Arabië intiem aangehaald. Was het niet in 2019 dat hij daar op bezoek was? Het is echt niet verbazingwekkend. Het Midden-Oosten was ooit deel van het Romeinse rijk dus is het raadzaam om de ontwikkelingen daar een beetje in de gaten te houden. MLB heeft grote plannen voor Saudi-Arabië op het wereldtoneel.
  Het kan ook geen kwaad wat kennis over religieën te kweken. Zo leert de islam dat de mahdi (hun ‘messias’) zal komen en een rijk van vrede en gerechtigheid zal stichten. De echte Messias zal door de mahdi als een bedrieger bestempeld worden voor de ogen van de rest van de wereld. Dan zal de mahdi voorgoed met Christus afrekenen.
  Kennis is macht maar dan wel de juiste.

  piep schreef:
  07/04/2021 om 1:42 pm
  Beste Rob,

  ja ook op het “Einde der Tijden” zullen de mensen vrijwillig kiezen voor het Merkteken van het Beest (het Beest is een zeer machtig land zoals Amerika of China …).

  Het merkteken zal dus zijn : Amerikaanse of Chinese microchip of ander merkteken gekoppeld aan Artificiële Intelligentie (in feit spionage). Wordt dit een feit binnen de 10 jaar ???

 2. @Krit Noot schreef: 07/04/2021 om 11:06 am

  Kijkt u eens op deze link:

  Klaar voor uw coronavaccinatie? Registreer uw vaccinatie eenvoudig in het vaccinatieboekje:

  https://www.sdu.nl/over-sdu/producten-diensten/formulieren/mijnvaccinatieboekje

  Maar ipv van vaccineren kunt u best uw lijf en leden gezond houden met BOES:

  Bewegen
  Ontspannen ( geen stress dat is zeer slecht voor ons immuunsysteem!)
  Eten ( veel fruit en -rauwe- groenten en af en toe een handje noten en vis en soms vlees kan geen kwaad)
  Slapen en Supplementen. Slaap wordt enorm onderschat in deze jachtige tijden maar slapen is essentieel voor een goede gezondheid, daar is steeds mee onderzoek naar. Supplementen kunt u denken aan Vit C, Vit D, Vit K , eigenlijk alle letters wel zogezegd en dan ook zink. Of neemt u een multivitamine passend bij de leeftij en eventuele aandoeningen. Op internet is eindeloos veel te vinden over voeding en een echte aanrader vind ik het boek van Marjolein Dubbers, Voeding en Immuunsysteem. In het Praatcafe hier op xander kunt u daar iets over vinden. Succes!

 3. Ik hou mij hart vast voor de nabije toekomst, dus met name de gevaccineerde kan ernstig ziek worden doordat zijn of haar immuunsysteem zwaar beschadigd is door dit goedje.

  Verder staat eigenlijk al mijn baan op het spel, omdat ik geen blad voor de mond neem en duidelijk heb aangegeven dat ik tegen dit covid/corona vaccine ben!!!

  What next,….bay or sell…vliegen is a no go…..neem wel een red bull..want daar krijg ik vleugels van…;-)

  Groet Cor

 4. De EMA (Europees bureau geneesmiddelen waar wij kennelijk naar moeten luisteren) vindt de voordelen van de vaccins zwaarder wegen dan de zeldzame bijwerkingen.
  Welnu, ik vind de nadelen van de vaccins zwaarder wegen dan de zeldzame aandoening Covid19. En het is ieders’ recht er zo over te denken, wat ze daar in dat verre kantoor ook zitten te beweren. Wij zijn geen onderdanen!
  De democratische rechtsstaat heeft grondrechten beloofd en op papier gezet!! Dus mag het hier geen Orwelliaanse dystopie gaan worden.
  Overheden die de grondwet met voeten treden, wie had dat ooit gedacht. En de verkondigers en de uitvoerders van deze gevangenschap verschijnen lachend op alle foto’s. En het gros van de bevolking haalt z’n schouders erover op. Je zou dagelijks woedend kunnen worden over dit onrecht dat de bevolking wordt aangedaan. Dat is niet gezond en dus laat je bij tijd en wijlen alles maar voor wat het is, en volg je die media met hun dagelijkse promotie van de angst domweg helemaal niet meer.

 5. Beste Moderator.
  Op 6-4 2021 om 8.16. Uur geeft Zoon van de Koning op deze pagina de Nederlandse vertaling van de bijsluiter.
  Let op hij schrijft twee keer hier maar 8.16 uur is de goede link.
  Met vr grt Shalom
  Anna

  Dank. Mod.

 6. Naamsverandering verandert niets aan het vaccin, dat eiwitfabriekjes van, wie weet welke cellen, gaat maken. Als het product slecht is, wordt ook de nieuwe naam met ernstige bijwerkingen geassocieerd.
  Intussen een getuigenis van iemand van de politie: Die zgn. Romero’s waren er inderdaad op uit de boel te laten escaleren. Dat was dus ook wat je gewoon zag gebeuren. Volledig opgefokt stappen ze uit de ME-bus met de knuppel helemaal klaar om rond te gaan meppen.
  Als je dat vertelde aan verstandig denkende familie, werd je toch wel meewarig aangekeken. Zo van “Welnee, zo is de Nederlandse politie niet”.
  Maar hier is de getuigenverklaring uit de eerste hand: https://bpoc2020.nl/pdf/Transcriptie%20politieverhoor%2020.pdf
  “De politie” schijnt het allemaal te ontkennen. Wordt de politie nu ook al onbetrouwbaar? Dan glijdt de beschaving van een land wel erg af.

 7. Het wordt een echt BLOEDBAD onder onze bejaarden !
  Eén van mijn ouders verblijft in een woonzorgcentrum. Daar werden (bijna) alle 90 bejaarden gevaccineerd met het Pfizer vaccin. Eerste vaccinatie half januari, tweede vaccinatie begin februari.
  Ik volg het sterftecijfer al 5 jaar en dat ligt rond de 25-30 overlijdens per jaar.
  Ik stel nu vast dat er vanaf 1 janauri tot 1 april een oversterfte is van 60% !!!!!!!

  Advies : dat men voor toename van het aantal overledenen (zie nieuws vandaag) eens weergeeft hoeveel er reeds gevaccineerd werden … dan zal er zeker wel een correlatie tussen de toename en vaccinatie aangetoond worden. M.a.w : de GENOCIDE is begonnen. De reden dat men de vaccinatiesnelheid wil optrekken wordt gevoed door de lek dat er in een periode van 6 – 12 maanden NA vaccinatie een groot aantal levensbedreigende hersen-complicaties te verwachten zijn en de bevolking hierdoor zal weigeren van nog verder gevaccineerd te worden. Men zegge het voort …….

  Bron:
  Masterplan “SPARS 2025-2028” in detail uitgewerkt :
  https://www.auricmedia.net/wp-content/uploads/2020/12/spars-pandemic-scenario.pdf
  Kijk naar de laatste bladzijden van dit pdf document, er staat per WEEK aangegeven wat de acties zijn.
  Van de opgegeven jaren moet je wel 5 jaar aftrekken, ze zijn blijkbaar voreger begonnen dan gepland.

  Video : uitleg bij dit document (in het Engels)
  World Shocked By SPARS 2025-2028 Document (93 minuten).
  https://banned.video/watch?id=6068e6f54749bf7c6f0fcb7b

  Voor mensen die geen Engels verstaan :
  Hier is een andere link van een nederlandstalige video (aanbevolen) :
  —————————————————————————————-
  DE ROOKGORDIJNEN VAN RUTTE EN KOMPANEN ONTRAFELD
  https://www.youtube.com/watch?v=J4lfHyVge_k
  —————————————————————————————

  Uit beide video’s kan je afleiden dat :
  – er geen covid crisis is (nog milder dan een klassieke griep)
  – de overheid en de corrupte media een gecoordineerd en al op voorhand gepland script afspelen om iedereen te onderdrukken
  – dat we nooit meer uit de covid-lockdown gaan komen
  – dat de vaccinaties een geplande tijdbom is : gevaccineerden doen het covid virus muteren in zwaardere varianten en verspreiden dit.
  – vaccinaties maken mannen en vrouwen onvruchtbaar en door het loslaten van de placenta zullen zwangere vrouwen hun baby verliezen.
  – tussen de 6 en 12 maanden na vaccinatie zal bij de gevaccineerden een stormvloed van hersen- en zenuwletsels uitbreken met zeer hoge mortaliteit.
  dat is de reden dat ze momenteel het vaccineren willen pushen : na 6 maanden breekt er paniek uit en wil niemand nog gevaccineerd worden.
  – dat er met de “great reset” nog een aanslag van de banken op onze spaarcenten en belegginsfondsen zal volgen

  Het is dus hoog tijd dat het vezet, dat reeds begonnen is wordt opgevoerd om deze waanzinnige LEUGEN te stoppen.

 8. Pandemie simulatieoefeningen – voorbereiding op een nieuw tijdperk?
  https://www.bitchute.com/video/f0agEa7z9lbv/
  Voor de mensen die geen Engels kunnen, heb ik hier een video met Nederlandse ondertiteling.
  Ook deze video geeft een duidelijk beeld, over de situatie waarin wij nu verkeren, een virus pandemie die jaren van te voren al is uitdacht.

 9. @ZoneMinder

  Velen van ons ontkennen ook niet dat er een virus is … Maar vraag je even af WAAROM er geen griep meer is. Die is letterlijk van de aardbodem verdwenen, volgens alle gezondheidsorganisatie (t/m de WHO): de griep is ‘uitgeroeid’.

  Ik heb zelfs een jaar of vier geleden échte griep gehad. Dus niet een paar dagen verkouden of een dagje koortsig, iets dat door veel mensen wel ‘griep’ werd genoemd. Maar échte griep: pijn tot in mijn botten, te ziek om een stap te verzetten, hoge koorts, duizelig als ik probeerde om rechtop te staan. Letterlijk zo ziek als een hond, bijna drie weken lang. En … ik heb me nog zeker een half jaar moe en slap gevoeld! Nergens zin in, suf in m’n hoofd. Pas toen de zomer zich aandiende knapte ik op.

  Echte griep en Covid zijn vergelijkbaar. En dat een minister van volksgezondheid beweert, dat “de griep er niet meer is doordat wij zo zorgvuldig onze handen wassen en nu mondmaskers dragen”, maar dat er nog WEL steeds Covid is … is in mijn ogen minimaal twijfelachtig te noemen

 10. Weet niet hoe ik een link maak maar zoek op bijsluiter Astrazenica en lees dan punt 5 onderaan, >Anne heeft gelijk.

 11. Beste Rob,

  ja ook op het “Einde der Tijden” zullen de mensen vrijwillig kiezen voor het Merkteken van het Beest (het Beest is een zeer machtig land zoals Amerika of China …).

  Het merkteken zal dus zijn : Amerikaanse of Chinese microchip of ander merkteken gekoppeld aan Artificiële Intelligentie (in feit spionage). Wordt dit een feit binnen de 10 jaar ???

 12. Mo,

  so what ? WIE gaat men rechterlijk vervolgen ??? De CEO’s van Pharmamaffieuze multinationals die “untouchable” zijn ??? Diegenen die de mensen, die VRIJWILLIG kwamen, zich lieten vaccineren ??? Misschien vindt men wel een zondebok …

 13. RTL nieuws daarnet om 13:00 u.

  De Directeur van Test-Aankoop zie openlijk op TV dat een verpleegster hem anoniem had meegedeeld dat in het Rusthuis waar zij werkt, er niet genoeg voedsel was voor alle oudjes …

  Hoeveel oudjes zijn er gecrepeerd door honger ??? Hoeveel oudjes heeft men laten creperen ?

 14. Beste Scheermes van Okcham,

  kijk eens naar HLN : Mevr. Bingham (durfkapitaliste) investeert sinds DERTIG jaar in pharmaceutische bedrijven en is aangesproken door Boris Johnson om massaal Britten te vaccineren …Belangenvermenging, dus !

 15. Beste Nieuwbegin,

  het zal in de zeer nabije toekomst zéér moeilijk zijn om te ontsnappen aan dit killer-vaccin …

  Wàt zal de chantage zijn ? Verboden om nog voedsel te kopen in winkels ??? Verboden om zonder vaccinatie te gaan werken ??? !!

 16. Wat is er aan de hand met die mensen ??
  Een blind vertrouwen op Vadertje Staat en angst, angst voor de consequenties van het vaccin niet nemen.

  Vraag die ik me stel ? Wat gaat een groter probleem worden ? Het corona/vaccin of de mogelijkheid van een eventuele kernoorlog waar zeer zeker Rusland zijn deel in zal hebben ( filmpjes gezien die dateren van 5-4-2021 )

  Dit gecombineerd met de uitspraak dat in de zomer van dit jaar meer/meer bekend zal worden over contacten met aliens.

  Tuurlijk, weet ik, bestaan niet zijn w.s demonen MAAR dat zou wel eens de allergrootste dwaling kunnen worden

 17. Opdat wij het herinneren niet vergeten
  AstraZeneca = Vaxzevria
  Sellafield = Windscale
  t’ís alweer zo’n tijd terug, weet u het nog?
  —— = de Schattenberg

 18. Het verbaasd mij vaak dat er zoveel mensen strijden tegen coronamaatregelen en hoe dezen valselijk zijn opgezet. Ergens is er veel medeleven te voelen voor mensen die extra ziek worden of dood gaan na vaccinatie.
  Tegenstanders denken over het algemeen niet van ‘mooi opgelost’, laat ze maar mooi wegsterven. Dat is wel te lezen.

  Ik trouwens wel. Zogenaamde zelfbenoemde voorbeeldige volwassen Nederlanders mogen van mij wel gauw wegsterven. Ik ben er alleen maar mee bezig dat ze van de kinderen af blijven.

 19. Vaxzevria. Prachtige naam, toch. Zegt exact wat het is = Vax zever ja.

 20. Het Westen is bezweken voor het proces van ideologische ondermijning.
  In wezen is de meerderheid op een dwaalspoor- de grote dwaling – gebracht doordat hun “perceptie van de werkelijkheid” is veranderd en waardoor ze het kwade met het goede verwarren en hierdoor hun eigen ondergang omarmen.
  “The highest art of warfare is not to fight at all, but to subvert anything of value until such time that the perception of reality is screwed up to such an extent that they doesn’t perceive you as an enemy. You can take them without a single shot being fired…”
  Yuri Bezmenov 1984, KGB agent.
  “De hoogste kunst van oorlogvoering is helemaal niet te vechten, maar alles van waarde ondermijnen tot het moment dat de perceptie van de realiteit zo verpest wordt, dat zij je niet als een vijand aanzien. Je kunt ze innemen zonder dat er ook maar één schot wordt afgevuurd …”
  Het kostte minstens 1 generatie om de “perceptie van de werkelijkheid“ te veranderen. Het kost ook minstens 1 generatie om dit proces om te keren en ongedaan te maken. En hiervoor is geen tijd meer.

 21. Wat mij ook opvalt te lezen in de bijsluiter: “ Dit geneesmiddel bevat genetisch gemodificeerde organismen en moet derhalve als gevaarlijk biologisch afval worden aangemerkt.”
  Staat er letterlijk…. wie laat zich gevaarlijk spul waarvan ze de bijwerkingen niet eens weten, inspuiten ?

  Het wordt dus als GENEESMIDDEL aangemerkt.
  Dus nadrukkelijk niet als vaccin! Dus zal het nooit als vaccin worden goedgekeurd door de EMA
  Er staat ook duidelijk in de bijsluiter dat het niet bekend is HOELANG het werkt.
  Dit klopt ook wel want het is een techniek die primair ontworpen is voor de bestrijding van kanker.
  Met nam een stukje kwaadaardig ( kanker ) weefsel onderzocht de gevoeligheid en ontwierp een antigeen hiertegen wat met het mRNA in het weefsel werd gespoten.
  Dit concept lag toch op de plank dus dan ontwerp je het als vaccin voor de hele wereld, en door ANGST trapt de halve mensheid in dit gevaarlijke experiment.
  Ook dat staat in de bijsluiter dat het nog in de onderzoeks fase verkeerd. !
  Het is hier : follow the money!! Pas op!

  Genetisch gemodificeerde organismen.!!!!
  Manipulatie met chimpansee en embryonale cellen, tja….. alles kan tegenwoordig, men wil immers op de stoel van God gaan zitten… daarom doen de farmaceuten zo gek.
  Gelukkig kunnen mensen niet scheppen dat heeft God voor zichzelf gehouden gelukkig maar, God laat soms wel eens erg veel toe…..

  En wij moeten nu kiezen of we aan dit Ijdele menselijke experiment mee willen doen of niet.
  Het net zal zich gaan sluiten rondom degenen die dit niet willen.
  Hopelijk verwaterd het hele proces door B.v foute bijwerkingen, er zijn artsen ( op YouTube te vinden ) die zeggen dat het over 4 maanden a 12 maanden geweldige complicaties ( overlijden ) kan gaan geven.
  Of bij een herinfectie met COVID-19 gevaarlijk wordt. Cytokine storm!

  En op de duur worden mensen zonder vaccinatie ook opstandig.
  Dit is niet vol te houden hele mensen massa’s opsluiten
  Want er staat in de bijsluiter dat niet bekent is hoelang het werkt.
  Dus wat heeft deze vaccinatie dan voor nut.
  Na een vaccinatie mag je ook nog niet naar het terras, en kun je ook nog besmet worden, hopelijk wat minder ziek, niet op de IC belanden maar je kunt nog wel ziek worden en anderen besmetten,
  Op den duur zal dit gewoon onhoudbaar worden…..maar in Leiden is al een “ pleister met naaldjes die de werkzame stof afgeven “ ontwikkeld.
  Dus toch het teken van het beest?
  We wachten het af.

  Enne:
  Wat een “ berg gevaarlijke rotzooi” zal dit na vaccinatie opleveren, dit kan niet zomaar in de prullenbak.
  Alle spuiten opzuignaalden en prik naalden desinfectie doekjes , bekkentjes lege flesjes, handschoenen want je zult het maar aan je handen krijgen deze troep…. en als er per ongeluk geknoeid wordt, dan zorgvuldig reinigen met desinfectans waar het adenovirus gevoelig voor is.
  Bid tot God om inzicht vooral voor eventuele beslissingen, probeer tijd te rekken er komen andere “ normale “ vaccins!
  Zeg ik ook tegen mijn kinderen 2 in de gezondheidszorg!

  Ik wens jullie allen sterkte in deze gecompliceerde tijd.
  Shalom
  Anna

  Anna: kunt u even een link naar de bijsluiter plaatsen. B.v.d Mod.

 22. Hugo de Jonge vergelijkt de risico’s van experimentele vaccins met die van het eten van een frikandel. De huisarts dient immers een helder verhaal te kunnen vertellen. ” En hoeveel mensen zijn er dit jaar in Nederland overleden door de bliksem of doodgebeten door en hond?”, voegt viroloog Marion Koopmans daar nog aan toe. Kortom, niks aan de hand, toch?

 23. In de media zijn er al foto’s en berichten opgedoken van bijna lege priklocaties.
  Jensen liet de foto’s zien in de uitzending van 6-4-2021 op jensen.nl

 24. Vriendin van me is 4 weken geleden ook positief getest op corona.

  Ze is nog steeds niet in staat om te werken, ze is heel snel erg moe. Haar man voelt zich ook nog lang niet de oude. Beide zijn 55 jaar oud.

  En dat 4 weken nadat ze beide positief getest zijn op Covid-19!

 25. Alle wijzers in het rood? – hoe het RIVM ons misleidt

  https://stichtingvaccinvrij.nl/alle-wijzers-in-het-rood-hoe-het-rivm-ons-misleidt/

  Voor de verandering maar eens eindigen met de conclusie van het uitstekende artikel:

  1. De kritieke grens is 700 (maar dat vertellen we u natuurlijk niet).
  2. We hebben 317 opnames in de laatste week van maart 2021.
  3. De versoepelingen zouden dus allang kunnen plaatsvinden, evenals het aanpakken van het structurele probleem van een tekort aan IC-bedden met een vergrijzende bevolking.

  We zitten in het groen. Het gaat goed. Maar het RIVM/ OMT/ Overheid/ Media zullen net zolang blijven liegen totdat het niet meer lukt – omdat iedereen het doorheeft.

 26. Er is helemaal niets veranderd, dit vaccin heette altijd al zo. Een type product draagt nooit de bedrijfsnaam alleen. Astrazenica is de naam van het bedrijf. Beetje domme en onnodige angstzaaierij (weer).

 27. https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/NL/COM-2018-244-F1-NL-MAIN-PART-1.PDF

  Als je zo’n Europese commissie voorstel doorleest zie je heel duidelijk wat voor een religie het vaccinatiegeloof is. Een steeds verdergaande drang en dwang om maar steeds meer te vaccineren en elk tegengeluid de mond te snoeren. Om levens te redden uiteraard… het is voor ons bestwil…

  Zie het verkooppraatje/geloof:

  “Vaccinatie is een van de grootste successen in de geneeskunde. Vaccinatie redt
  levens, beschermt onze samenleving, voorkomt ziekten en draagt bij aan een hogere
  levensverwachting. Voordat vaccins bestonden, stierven vele kinderen op jonge
  leeftijd of liepen ze een blijvende handicap op. Dankzij vaccinatie werden de pokken
  uitgeroeid, komt polio nauwelijks nog voor en worden talloze sterfgevallen als
  gevolg van vele andere ziekten zoals mazelen, difterie en meningitis voorkomen.
  Wereldwijd beschermen vaccins jaarlijks 2,7 miljoen mensen tegen mazelen,
  2 miljoen baby’s tegen neonatale tetanus en 1 miljoen mensen tegen kinkhoest. In
  Europa blijven dankzij vaccinatie tegen seizoensinfluenza elk jaar 2 miljoen mensen
  gespaard van de griep.

  Toch sterven er vandaag in de Europese Unie nog altijd kinderen aan ziekten als
  mazelen die door vaccinatie gemakkelijk kunnen worden voorkomen, zoals ook
  voorzitter Juncker op 13 september 2017 in zijn toespraak over de Staat van de Unie
  heeft gezegd. Dat is ONAANVAARDBAAR.”

  En dan hebben ze vele aanbevelingen, waarvan wij weten dat het gewoon de agenda is die uitgevoerd dient te worden. O.a. ‘nepnieuws’ aanpakken op internet. Dus hou dat maar in je achterhoofd als je bijv. bepaalde reacties leest op deze site of andere sites. Alhoewel de grote sites natuurlijk allang bezig zijn met bannen van problematische accounts zo is inmiddels wel gebleken.

  “(22)Met haar actieplan over nepnieuws en online-desinformatie22 wil de Commissie
  bijdragen aan de ontwikkeling van een EU-brede strategie om de verspreiding van
  desinformatie tegen te gaan, en in haar mededeling over de bestrijding van online-
  desinformatie23 gaat ze in op de problemen rond de verspreiding van desinformatie via
  onlineplatforms.”

  6.Meer bewustmakings- en voorlichtingsactiviteiten organiseren over de voordelen van
  vaccinatie door:
  a.wetenschappelijke bewijzen voor te leggen om de verspreiding van
  desinformatie tegen te gaan, onder meer via digitale hulpmiddelen en
  partnerschappen met het maatschappelijke middenveld en andere relevante
  belanghebbenden;
  b.samen te werken met gezondheidswerkers, belanghebbenden in het onderwijs,
  de sociale partners en de media als multiplicatoren om twijfels over het nut van
  vaccins te bestrijden en het vertrouwen in immunisatie te vergroten.

  c.toezicht te houden op onjuiste online-informatie over vaccins
  wetenschappelijk onderbouwde informatiemiddelen en richtsnoeren
  ontwikkelen om de lidstaten te ondersteunen bij het terugdringen van
  terughoudendheid tegenover vaccins overeenkomstig de mededeling van
  Commissie over de bestrijding van online-desinformatie.

  Walgelijk:

  3.Routinecontroles van de vaccinatiestatus invoeren en regelmatig vaccinaties
  aanbieden tijdens verschillende levensfasen, via de routinebezoeken aan de
  eerstelijnsgezondheidszorg en via bijkomende maatregelen, bijvoorbeeld wanneer
  kinderen voor het eerst naar school of naar de kleuterschool gaan, op de werkplek of
  in opvangvoorzieningen.

  7.De capaciteit van zorginstellingen ontwikkelen om over elektronische up-to-date
  informatie over de vaccinatiestatus van burgers te beschikken, gebaseerd op
  informatiesystemen herinneringen kunnen uitsturen, waarin realtimegegevens over
  de vaccinatiedekking in alle leeftijdsgroepen zijn opgeslagen en waarmee
  gegevenskoppelingen en -uitwisselingen tussen gezondheidsstelsels mogelijk zijn.

  IS INGENOMEN MET HET VOORNEMEN VAN DE COMMISSIE OM:
  NL
  17.Onderzoek te verrichten naar situaties van onvoldoende vaccinatiedekking als gevolg
  van het grensoverschrijdende personenverkeer in de EU en mogelijke oplossingen
  hiervoor onder de loep te nemen zoals de invoering van een gemeenschappelijke
  vaccinatiekaart/-pas voor EU-burgers die compatibel is met de elektronische
  vaccinatie-informatiesystemen en over de grenzen heen wordt erkend.

  Maximaal 3 woorden in hoofdletters, dat is u bekend. Mod

 28. @Nieuw Begin, Ik heb al een vaccinatiepaspoort (geel boekje) uit 2013. Staat er in de 2018 of 2021 plannen ook al iets te lezen hoe er omgegaan wordt met deze oude vaccinatiepaspoorten? Komen die te vervallen? En worden dan mijn vaccinaties bijgeschreven in het nieuwe Europese boekje? Of moet ik straks 2 boekjes meesjouwen?

 29. Natuurlijk dat ze van naam veranderen. Volgens mij is dat vaccin iets te vroeg ontwikkeld en heeft m’n maar beperkte studies over gedaan, met de gevolgen van stijgende trombose bij meer jongere mensen. Shalom

 30. @Rob.
  Inderdaad, mensen die ‘bewust’ gekozen hebben om zich te laten inenten met dit experimenteel vaccin, hebben zich hierdoor eigenlijk juridisch akkoord verklaard met de eraan verbonden risico’s en ‘contractuele voorwaarden’ (zie bijsluiter).
  De geïnformeerde vrijwillige deelnemers aan deze ‘studie’ zullen in geval van lichamelijke schade dus geen enkele ‘juridische’ poot hebben om op te staan.

 31. Ik heb gisteren voor het eerst een nare agressieve discussie gehad met familie die tot de ‘Covid-gelovigen’ behoren. Dat is me tot nu toe nog nooit overkomen.

  Tot nu toe werden alle gesprekken altijd op basis van wederzijds respect voor elkaars mening gevoerd en werd er nooit gedreigd of gescholden. Nu kreeg ik te horen “dat ik niet goed bij mijn hoofd ben en mensen zoals ik het gewoon verdienen om in de gevangenis gegooid te worden.” Het was volgens mijn gesprekspartners de hoogste tijd, dat de regering “korte metten ging maken met wappies zoals wij”.

  Ik ben erg geschrokken van de harde agressieve manier waarop ik ineens benaderd werd. Ik had het zelfs nooit voor mogelijk gehouden, dat deze twee (hoogopgeleide) mensen zó agressief en blind konden zijn … Het geeft voor mij wel aan, dat de situatie escaleert en dat de ‘Covid-gelovigen’ langzaam veranderen in overheids-robots.

  De verdeel-en-heers-tactiek van onze overheid en alle indoctrinatie werken dus blijkbaar prima. Het wachten is nu op het moment dat burgerwachten van ‘Covid-gelovigen’ mensen die zonder mondluier op straat lopen gaan aanvallen.

 32. Artsen voor COVID-ethiek: menselijke experimenten met “experimentele gengebaseerde preparaten” schenden de Code van Neurenberg.
  In een open brief aan het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) roept de “Doctors for COVID Ethics” op tot de onmiddellijke intrekking van de (nood)goedkeuring van alle Corona-vaccins en hun uitgebreide herbeoordeling.
  De wetende voortzetting van het massale gebruik van “experimentele gengebaseerde preparaten” is niet minder een misdaad tegen de mensheid dan pogingen in verwanten onder Hitler.
  Zowel het EMA als alle vaccinerende artsen zouden medeplichtigen kennen en zouden zich moeten verantwoorden op grond van het Verdrag van Genève.
  https://www.epochtimes.de/gesundheit/aerzte-fuer-covid-ethik-menschenversuche-mit-experimentellen-gen-basierten-praeparaten-verstossen-gegen-nuernberger-kodex-a3486575.html
  Lees hier verder, deze informatie is in het Duits, maar komt er op neer dat er een misdaad tegen de bevolking wordt gepleegd, gelijk zoals in 40/45.
  Met andere woorden, de Nazi’s zijn weer terug.

 33. Om van het gezever (over dodelijke bijwerkingen) af e zijn?

 34. Het enige wat echt zal helpen is een totale revolte, maar gezien de makke schapen met maskers die ik overal om me heen zie vrees ik het ergste.

 35. Jensen show aflevering 326:

  https://jensen.nl/puur-theater-de-jensen-show-326

  Let vooral op circa 30 min als de Canadese politie een Poolse Kerk binnenvalt om de kerk te sluiten op Pasen vanwege een virus!
  Er is daar een man die zich tegen verzet en de politie uiteindelijk doet afdruipen! Hij scheld ze voor nazi’s en Gestapo en ze verlaten de kerk!
  Dat zie ik in ons mooie vaderland nog niet gebeuren!

 36. Wereldeconomieforum (WEF): De hele wereld moet gevaccineerd worden

  https://ejbron.wordpress.com/2021/04/06/wereldeconomieforum-wef-de-hele-wereld-moet-gevaccineerd-worden/

  Het WEF (“World Economic Forum”) plant de vaccinatie van de hele mensheid. Daartoe dienen in de hele wereld productieplaatsen van vaccins ingericht te worden. Er zouden tot 15-20 miljard vaccins nodig zijn.

  Ach nu u hier toch bent:

  Ontmaskerd: Invoering van vaccinatiepaspoorten werd al in 2018 gepland

  https://ejbron.wordpress.com/2021/04/06/ontmaskerd-invoering-van-vaccinatiepaspoorten-werd-al-in-2018-gepland/

  De Europese Commissie heeft op 26 april 2018 een voorstel over vaccinatiepaspoorten gepubliceerd, goed verstopt in een document (zie HIER), dat de mainstrem media niet openbaar maakten. Na de publicatie van het document vond er een globale vaccinatietop plaats, die door de Europese Commissie en de WHO werd georganiseerd.

 37. Het heeft er nooit iets mee te maken. Toeval…moeders moest zo nodig vaccin, tweede spuit ook gehad, moest ineens bloedtransfusie..is wel 86 jaar..oorzaak voorlopig onbekend. Zuster heeft blaasontsteking..ook prikken gehad..
  Kan het zijn dat je afweer de eerste paar weken zwak is? Zodat er wat anders toeslaat? Heb er geen spijt van dat ik niet gegaan ben. Ben 64 en kreeg oproep voor 1 april en 17 juni…arts heeft zelfs gebeld..niet opgenomen…
  Hoop dat het gezeur ophoudt. Als heel weinig mensen gaan, kan dat vaccinatiepaspoort ook niks worden…ze kunnen de meerderheid niet uitsluiten bij voetbal of zo…dan heeft Hugo verloren..
  Zou mooi zijn.

 38. Het alternatief is niets doen, en de ziekte laten rondgaan in de wereld. Dat is ook een experiment. Tot nu toe heeft dat experiment 3.000.000 doden opgeleverd.
  Ondertussen zie je in Israël, de VS en GB met de dag beter hoe effectief en veilig de vaccins zijn. Meer dan 200 miljoen prikken gezet en niets van het hier voorspelde massale onheil.
  Kom maar op dus met die spuit.

 39. Het middel AZ vaccin is ERGER dan de Kwaal [corona] –gezien inhoud van de Bijsluiter:
  ‘Genetisch gemanipuleerd chimpansee adenovirus gekweekt in humane embryonale cellen’. Brr.

  ONBEGRIJPELIJK dat artsen en GGD-medewerkers zich nu nog lenen om kerngezonde burgers met dit gif durven vaccineren/prikken.

  Het Corona-virus houden miljoenen burgers al meer dan een jaar buiten de deur zonder Prik!!! Hoe dan? Als je gezond eet volgens het menu van Leviticus 11, genoeg beweegt zonder muilkorf, fietst en ook dagelijks een Grapefruit + Sinasappel schenkt in een glas met een theelepeltje vitamine C-poeder daarin en 1 D3 tabletje slikt.

  Maak je ook geen zorgen voor de dag van morgen. Lees de Bijbel en Zing luidkeels de psalmen 18, 103 en 118.

  Ik geloof dat JHWH het eerste en laatste Woord spreekt en niet die hedendaagse macht beluste “wetenschappers’ van RIVM en OMT en hun afgezaagde mantra’s: Prikken, prikken, prikken?

  Ze staan nu tot hun schande al weken in hun hemd te hakkelen en worden terecht met argusogen bekeken, verguisd en gewantrouwd nu het ene na het andere land die zeer omstreden vaccinaties stopt.Welke is er wel veilig? Dat zal pas over een jaar duidelijk worden. Ik heb er geen vertrouwen in gezien wat ik er over gelezen en gehoord heb.

  Alleen de Dummies zullen misschien nog opdraven om zich door die misleiders te laten prikken.

 40. Idd eng, maar andere ook weer bijzonder..We komen steeds dichter bij de opname. Wil gewoon niet meemaken wat er daarna zal gebeuren. Dat mensen soort van “robots” zullen worden, die allemaal gecontroleerd zullen worden.

 41. Aan laatste paragraaf “wat…….mensen?” niets toe te voegen.

 42. Beste Spyfromthesky,

  ja, het is duidelijk een test door de occulte superrijken. Een volgende test is na het loslaten van een véél gevaarlijker Covid-21/22 met 30 % mortaliteit, dat mensen als bange hazen om hun gifvaccin lopen …Tot de laatste test van de satanisten : hét merkteken …(zie Openbaring).

  Hoevéél bange hazen zullen dit duivels-merkteken aanvaarden ??? Eén miljard ??Twee miljard mensen ??? Wanneer wordt dit opgedrongen ??? Zeer zeker na een wereldwijde katastrofe (tsunami na inslag asteroïde ??? of W.O. III ???)

 43. Wàt zullen die researchers/dokters/farmaceuten op het Laatste Oordeel in hun broek doen van de schrik …Zij zullen (zoals in de Bijbel staat) knarsetanden en weeklagen …;););););););););

  Hetzelfde geldt voor politici-notarissen-advokaten-directeurs-directeurs-generaals-CEO’s-superrijken !!!

 44. Een goed artikel.
  Het geeft goed weer dat het vaccin nog volop in de onderzoeksfase verkeerd.
  Het is misdadig om mensen, die denken zich te moeten laten vaccineren zo slecht voor te lichten.
  Mensen dienen voorgelicht te worden over het feit dat ze meedoen aan een onderzoek fase 3 van dit vaccin.
  Het is nog in de fase van een experiment!
  ( In principe is het helemaal geen vaccin maar een vorm van Gen therapie die in de basis ontworpen is voor kanker patiënten, en nu snel in de laboratoria is “ veranderd “ als mRNA drager van het Covid Spike eiwit om binnen in de lichaamcel de immuniteit ( antistoffen ) te maken. ( op te wekken ) wat HEEL VAAK FOUT gaat.
  Dus in feite maakt je lichaam zelf het vaccin…. En het is onbekend hoelang dit proces in je lichaam door gaat, dat weet niemand, en dit kan jaren zijn.!
  En dit is niet onderzocht. ( wat normaal wel gebeurt bij het ontwikkelen van een vaccin)
  Als iedereen dit zou weten en door hun huisarts zou worden uitgelegd zou men dan alsnog “ het prikje gaan halen “ ??

  Daarom is het ook nog maar voorlopig goed gekeurd.
  Het EMA mag het niet eens als vaccin rekenen maar het moet als geneesmiddel geregistreerd worden.!
  Daar hoor je ook bijna niets over.!

  Een bekende tactiek: als een middel gevaarlijk is en daardoor een “ slechte naam “ krijgt, verander je gewoon de naam.
  Je staat er altijd versteld van hoeveel mensen hier toch nog intrappen.

  Er is onder artsen en wetenschappers ook veel Jalouzie.
  In mijn krant stond vandaag “ Onbegrip over weer een prikpauze” Hugo ten Cate hoogleraar klinische trombose aan het UMC Maastricht zegt dat ongevaccineerde mensen een groter risico op Covid Lopen…..dan niet vaccineren.?? en in diverse media . “ De experts voelen zich gepasseerd: het ministerie heeft hen niet om advies gevraagd”…. het lijkt wel een ordinair “ machtsspelletje “ !!

 45. Zijn mensen nou zo dom of doen ze zo dom, hoe dan ook, de uitkomst is dezelfde. Dommigheid, bewuste onwetendheid, onnozelheid, onverschilligheid en blinde gehoorzaamheid benevelen het gezonde verstand en een gezonde dosis wantrouwen t.a.v deze plandemie waarin miljarden wordt opgestreken door big pharma en andere profiteurs.

 46. Het is verschrikkelijk 😢en in Mijn omgeving Wil iedereen een spuit…….

 47. De te verwachte volgende fase van het experiment, het zgn langzaam openen met evenementen is de zoveelste stap naar afhankelijkheid, minder vrijheden, privacy en uitsluiting te geven van mensen die niet aan dit systeem mee willen doen.

  Vandaag is al bekend dat D-reizen failliet is. En ja, mensen, wie van voetbal houdt, theater of ander bezoek, trap er niet in. Doe niet mee met dit experiment. Uiteindelijk geeft het massaal niet mee doen nog een beetje kans op meer vrijheid.

  Zag net nog een spotje over al je alleen maar niest of even kuch dat je voor de zekerheid je maar moet laten testen. De Jonge komt uit de verf met de volgende aap uit de mouw. Ja, het is nog wel spannend, maar alles wordt voorbereid aan de volgende fase.

  En wat zijn de mensen blij in de evenementen sector, de uitgangssector. Ze werken graag eraan mee. Je kunt het die mensen (hun werk) eigenlijk niet kwalijk nemen. Er zijn zoveel mensen die eraan hebben meegewerkt aan dit systeem tot zover.

  En als ze nu beginnen met negatief testen om ergens binnen te komen, dan is het succes hiervan bepalend om het vaccinatiepaspoort dwingend op te leggen en nog ergers, straks in elke id-bewijs. Men zegt nog dat het een proef is. Dat wil men ons laten geloven. Nee, het is een opmaat tot meer, zeker als dit nu in meerdere landen wereldwijd gaat gebeuren.

  Spyfromthesky

 48. Tja, is erg. Maar deze mensen hebben bewust gekozen om zich te laten vaccineren. Als men zonder te veel nadenken zo met je eigen lichaam omgaat zegt dat ook genoeg.

 49. Eng om dit te lezen, en mensen die niet meer zelf kunnen nadenken is nog enger.

Comments are closed.