Tekort kunstmest door stopzetten fossiele energie leidt tot wereldwijde hongersnood in 2022 – 2023

—————————————————————————————————————————————–

Elite COP26 klimaatconferentie besluit tot afknijpen energie en dreigt daarmee miljarden hongerdoden te veroorzaken – Alleen de macht van het getal kan deze oorlog tegen de mensheid stoppen

—————————————————————————————————————————————–

Behalve voor de betaalbaarheid van onze energievoorziening en daarmee onze welvaart en ons welzijn zal de ideologische oorlog tegen fossiele brandstoffen die de ‘Great Reset’ / Agenda-2030 klimaat-vaccinatie globalisten aan het voeren zijn al in 2022 – 2023 voor een gegarandeerde wereldwijde hongersnood gaan zorgen, die aan minimaal honderden miljoenen mensen het leven zal kosten, en voor miljarden anderen het voedsel vrijwel onbetaalbaar zal maken. Waarom dat zo zeker kan worden gesteld? Omdat er een enorm tekort aan kunstmest is, dat alleen met behulp van fossiele brandstoffen kan worden gemaakt. De Westerse leiders negeren dit niet alleen, maar doen ‘fossiel’ zelfs in versneld tempo in de ban.

Aardgas en andere fossiele brandstoffen kunnen direct worden omgezet in ammoniak (NH3), waar in combinatie met CO2 of O2 (zuurstof) diverse soorten kunstmest (Urea, salpeterzuur en ammonium nitraat) mee worden geproduceerd. Van de belangrijkste chemische reactie (N2 (stikstof) + 3H2 (waterstof) = 2NH3 (ammoniak)) is de voedselproductie voor ongeveer 3,8 miljard mensen afhankelijk.

Wind- en zonne energie zijn niet te gebruiken voor de productie van kunstmest, omdat aardgas (CH4) onvervangbaar is en niet door ‘groene’ bronnen wordt geproduceerd. Het beperken en stopzetten van ‘fossiel’ brengt daarom het voortbestaan van de helft van de wereldbevolking in gevaar. Bovendien doet het afknijpen van de wereld van olie, kolen en andere fossiele brandstoffen de prijzen reeds fors stijgen, wat tekorten en daardoor onbetaalbaar voedsel in de hand werkt.

COP26 elite besluit tot ‘groene’ afbraak van welvaart en welzijn

Afgelopen week besloten 40 landen op de COP26 energie-klimaat conferentie om de komende jaren steenkool uit te faseren, wat een gegarandeerd recept is voor wereldwijde hongersnoden. Een stop op kolen zal gigantische energietekorten veroorzaken, en dat terwijl we reeds met een opzettelijk veroorzaakt tekort aan aardgas zitten, wat niet alleen de energierekening volgend jaar monstrueus zal doen stijgen, maar deze winter ook nog eens talloze mensen letterlijk in de (vermoedelijk extreme) kou dreigt te zetten. Miljoenen zullen letterlijk moeten kiezen tussen ‘zet ik vandaag de verwarming aan of maak ik eten klaar?

Aardgas is nu al zó duur gemaakt, dat ‘het huidige prijsniveau niet langer een economisch haalbare productie mogelijk maakt,’ waarschuwde SKW Piesteritz, de grootste kunstmest producent van Duitsland. Ook in de VS, Groot Brittannië en Australië is de kunstmest productie deels stopgezet omdat aardgas onbetaalbaar is geworden als gevolg van de ’transitie’ naar een zogenaamd ‘groene’ en ‘duurzame’ samenleving.

Lees: onze samenleving wordt doelbewust en gericht onder de groene zoden gestopt door voedsel en energie, en daarmee het leven zelf, extreem duur te maken. De huidige kunstmesttekorten – volgens Free West Media mede veroorzaakt door sabotage (zoals een ongewoon groot aantal ongevallen met Amerikaanse vrachttreinen) (2)- zullen namelijk al in 2022 voor catastrofale oogsten zorgen, wat grootschalige hongersnoden en voedselrellen in gang zal zetten.

Miljarden ‘weggesaneerd’ door honger, kou, ziekte, armoede, dood en oorlog

Tel daarbij op de eveneens door de Westerse klimaatglobalisten georkestreerde crisis in de wereldwijde bevoorradingsketens, de geplande blackouts – in Nederland worden als voorbereiding reeds noodaggregaten geïnstalleerd, zo hebben wij van een bron vernomen – en de met almaar hardere Apartheid maatregelen opgedrongen Covid ‘vaccinaties’, en het eindresultaat voor het leeuwendeel van de onderdrukte wereldbevolking, ook in Nederland, is HONGER, KOU, ZIEKTE, ARMOEDE en DOOD, zaken die historisch altijd leiden tot OORLOG.

We kunnen niet genoeg benadrukken dat dit allemaal aantoonbaar ‘by design’ is, gepland en gewild. De globalistische regeringen en overheden hebben met behulp van voedselschaarste, energietekorten en zwangerschaps– en immuniteitverwoestende gentherapie injecties de frontale aanval geopend op de mensheid. De elite heeft ons niet meer nodig omdat bijna alles geautomatiseerd kan worden. Deze genocidale depopulatie campagne, die door de uitvinder van de mRNA tech in de Covid ‘vaccin’s openlijk met de Holocaust werd vergeleken, wordt aan het gewone volk verkocht als een ‘noodzakelijke reset’ vanwege een valse CO2-‘klimaatcrisis’ en Covid-‘gezondheidscrisis’.

Prins Charles riep op de COP26 letterlijk op tot een ‘enorme militair-achtige campagne’ om een ‘fundamentele economische transitie’ te bewerkstelligen (= ALLE macht en rijkdom naar een klein eliteclubje, de rechteloos gemaakte burgers die het mogen overleven bezitten NIETS meer). De Britse premier Boris Johnson drong er bij de andere leiders aan op ‘actie te ondernemen aangaande kolen, auto’s, cash en bomen’, allemaal onder het mom van de antropogene CO2 ‘junk science’ klimaatcrisis theorie. (3)

Zodra met deze methodes en leugens miljarden van ons zijn ‘weggesaneerd’ – Agenda-2030 wil maximaal 1,5 miljard mensen overhouden, op de Georgia Guidestones staat een gewenst aantal van 500 miljoen – zullen deze machtige bankenfamilies, miljardairs en koningshuizen tot in lengte van generaties alle natuurlijke hulpbronnen en de hele Aarde voor zichzelf hebben. De overlevende slaven zullen gedwongen aan een technocratisch 5G/A.I. netwerk worden gekoppeld, en naar believen kunnen worden aangestuurd, misbruikt en uitgebuit, en geëlimineerd zodra ze niet meer nodig zijn. (1)

Alleen macht van het getal kan deze oorlog tegen de mensheid stoppen

Los van een door gelovigen verwacht bovennatuurlijk Goddelijk ingrijpen is de ‘macht van het getal’ het enige wat deze Derde Wereldoorlog tegen het menselijke ras nog kan stoppen. Als miljarden gewone mensen eindelijk hun onderlinge verschillen opzij zetten en accepteren, kunnen ze eensgezind voorgoed een einde maken aan de eeuwenlange heerschappij van deze kwaadaardige families en hun bedrieglijke organisaties (VN / WEF / EU / IMF/ GAVI / Trilaterale Commissie, Bilderberg, BIS, Gates Foundation, Rockefeller Foundation, etc.), die met hooguit enkele tienduizenden zijn, maar wel het leven voor de rest tot een onuitsprekelijke hel aan het maken zijn.

Die eensgezindheid van zwart, bruin, blank, geel, jong, oud, moslim, christen, boeddhist, jood, vaxxer, ongevaccineerde, links, rechts of lid van wat voor letter van het identiteitsalfabet dan ook, is het enige dat deze sadistische duivels in mensengedaanten vrezen, en is dan ook precies wat ze met ‘diversiteit’ en zaken zoals QR/vaxpassen uit alle macht proberen te voorkomen.

Trappen wij in deze opzichtige ‘verdeel en heers’ tactieken, of laten we eindelijk zien dat we hebben geleerd van de bloedige onderdrukking en andere maatschappelijke drama’s uit het verleden, die zo vaak het gevolg waren van ons argeloze blinde vertrouwen op liegende ‘leiders’ en ‘regeringen’? Ons complete voortbestaan zou er wel eens van af kunnen hangen.

 

Xander

(1) Natural News
(2) Natural News
(3) Hal Turner Radio Show

 

Zie ook o.a.:

25-10: Leger Oostenrijk bereidt bevolking voor op 2 weken durende totale blackout in Europa
23-10: Nu in India, straks wereldwijd: Mensen doodgehongerd omdat ze geen digitale ID hadden
09-10: Crisis VS: Grote voedselleverancier gaat 3 maanden dicht; benzineprijs explodeert
07-10: Top meteorologisch centrum voorspelt extreem koude winter in Europa; energieprijzen door het dak
29-09: Nature Climate Change studie waarschuwt voor stilvallen golfstroom en periode met extreme kou in Europa
27-09: Topeconoom Armstrong: ‘Wereldwijde Great Reset machtsovername zal na 2022-2023 falen’
23-09: Europese energiecrisis nabij: Britse organisaties waarschuwen dat mensen deze winter moeten kiezen tussen verwarming of voedsel
24-08: VS op rand van instorting: Wankelend Biden regime kondigt medische dictatuur af en veroorzaakt voedselcrisis
10-08: IPCC fake science rapport moet bevolking rijp maken voor permanente klimaat lockdowns
30-07: ‘Gelekt document Duitse RIVM: Nieuwe lockdown in herfst en winter’
19-07: Macht der machtelozen: Václav Havels boek over hoe het volk een tiranniek regime verslaat
13-06: G7+EU kiezen op top in Engeland definitief voor koers die Westerse economie en democratie vernietigt
05-06: Financiële Reset: Invoering digitale IMF wereldmunt nu zeer dichtbij (/ Ook plannen VN voor communistische wereldregering worden steeds serieuzer)
25-05: (/ Geplande (false flag) WEF cyberaanval om financiële systeem op te blazen vermoedelijk tussen 2021 en maart 2022)
12-05: WEF topman Schwab: Binnen 5 jaar verplichte gezondheidspas en geïmplanteerde microchip
10-04: ‘World Economic Forum oefent op komende cyberaanval om Westen genadeklap te geven’
09-04: Deagel verandert in bijgestelde prognose niets aan instorting Westerse beschaving in 2025
20-02: Kou doet groene energie de das om: Windmolens oorzaak van instorten stroomvoorziening in Texas
25-01: Duitsland overweegt elektriciteit te rantsoeneren vanwege onstabiliteit door groene energie
12-01: Deutsche Bank: Green Deal EU betekent mega crisis, eco-dictatuur en groot verlies van welvaart

2020:

28-11: Visie World Economic Forum voor de wereld na Covid: Een afschuwelijke toekomst
19-11: Klaus Schwab (WEF) wil wereldwijd verplichte hersenscans en implanteerbare microchips (/ Vaccinpaspoort en hersenscan als je grens over wilt – Implanteerbare microchips koppelen mens aan A.I. – Gedachten lezen wordt business model)
11-11: Klaus Schwab (WEF): Covid is geen grote bedreiging, maar wereld keert nooit meer terug naar normaal
21-01: Klim(h)aatmeisje Greta eist in Davos volledige stop op brandstof terwijl het juist kouder wordt
21-01: (/ Topeconoom Armstrong: ‘De klimaatactivisten zullen de economie vernietigen’ 

2019:

30-11: Oud-hoofdredacteur: Uitroepen klimaat noodtoestand door EU is vergelijkbaar met opkomst Nazi’s
09-11: Zo wordt de komende systeemcrisis gebruikt voor een wereldwijde klimaat-dictatuur
17-11: Wereld kan tussen 2020 en 2024 drastisch veranderen…’
09-11: Zo wordt de komende systeemcrisis gebruikt voor een wereldwijde klimaat dictatuur

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

 

54

 1. @ Oma: u omschrijft perfect wat er gaande is. Het is een en al misleiding om zodoende aan gratis basisbehoeften prijzen te kunnen koppelen en tot in het extreme door te voeren. Het enige dat ze nodig hebben is constante angst.

  De Protocollen van Zion worden gewoon netjes uitgevoerd en iedereen trapt er toch in.

 2. Tekort kunstmest? Dan gebruik je toch gewoon echte mest: van koeien, schapen, varkens, mensen etc. Dan kun je gewoon blijven verbouwen. En dan niet elk jaar hetzelfde product op het zelfde stukje land maar met een roulerend systeem.

 3. Oma schreef:
  07/11/2021 om 5:55 pm
  @ allen,
  Ik treed je volledig bij in deze , het gaat om controle en steeds meer controle …

 4. N.a.v. @Freedomfighters. Bekende mensen die en publique hun twijfels uiten, krijgen een enorme smeercampagne over zich heen. Volgens mij zegt dit meer over die campagnevoerders dan over iemand als Doutzen.
  We zien hetzelfde bij andere thema’s als gender e.d. Een Schotse feministische hoogleraar sprak haar twijfels uit over het feit dat mensen zichtbaar als mannen – die zich echter “identificeerden” als vrouw – zich binnendrongen in vrouwenvertrekken. Ze kreeg zoveel publieke smaad over zich heen, dat ze ontslag moest nemen.
  Andere bekende figuren die zeggen dat er mannen en vrouwen zijn, kunnen rekenen op zulke smaadcampagnes. Maar dat laat zien dat die smaders (die beweren hoog op een moreel paard te zitten) in feite gewoon een strategie volgen en daarbij lak hebben aan eenvoud, waarheid en zelfs moraal.

 5. policeforfreedom.org (internationale site)

  Policeforfreedom.nl vraagt hulp.

 6. @ allen,

  Jullie moeten wat verder kijken dan je neus lang is.
  Alles is gericht om CONTROLE door misleiding te bereiken met vrijwillige gehoorzaamheid door verdeeldheid te zaaien.
  Terwijl jullie kibbelen of vaccinatie wel of niet nodig is tegen een griepvirus, wel of niet schadelijk kan zijn voor de volksgezondheid, bemoeit de staat zich al, ongeoorloofd en onwettig zelfs, met je medisch geheime dossier, met je privéleven en bepaalt de staat al waar je nog naartoe mag gaan of niet, wie nog een pint mag gaan drinken en wie niet, wie nog naar een concert mag gaan en wie niet…en als we die psychopaten bezig laten, dan bepaalt de staat binnenkort nog wie mag eten en wie zal verhongeren!
  En gevaccineerden wrijven nu in de handjes dat ze voorkeuren menen te hebben terwijl zij nu al gechanteerd worden met de 3rde prik voor het behoud van hun discriminerende pasje, zij zullen ook niet ontsnappen aan de controle op hun privéleven en de inbreuken op onze mensen- en burgerrechten.

  Terwijl jullie kibbelen of het elektrisch rijden wel of niet nodig is voor het milieu, dringt de staat je huis al binnen voor controle door digitale meters om je te kunnen voorschrijven hoeveel en wanneer je nog elektriciteit zal mogen gebruiken en waarvoor je elke verbruikte kwh steeds duurder zult moeten betalen want de staat vreet ook mee aan onze facturen door accijnzen en taksen.
  Om die controle te rechtvaardigen gebruiken ze dan de angst voor black outs, die ze zelf veroorzaken door de knop om te draaien, om je wijs te maken dat er tekorten zouden zijn zodat jullie braaf accepteren dat de staat in je eigen huis bepaalt wanneer en hoeveel elektriciteit je nog mag gebruiken…en je moet steeds meer betalen, je bent afhankelijk van je gehoorzaamheid om nog te kunnen/mogen gaan werken (voor de staat/belastingen) of je te mogen/ kunnen verplaatsen en of je nog wel je e-autootje mag opladen – de staat bepaalt dan wanneer elke burger nog mag rijden.

  Jaren geleden werd verontwaardigd gereageerd op de uitspraak van de ceo van nestlé dat water geen mensenrecht zou zijn – met water zullen ze dezelfde taktiek gebruiken als voor energie: tekorten voorwenden om de prijs kunstmatig te verhogen en het watergebruik te kunnen inperken/controleren en te kunnen bepalen in elk huis en voor elk gezin.
  Controle vanop afstand op dezelfde manier als aardgas en elekrticiteit: door “slimme” digitale meters.
  Elke basisbehoefte wordt gebruikt door politieke machtswellustigen om de massa te kunnen chanteren en controle te kunnen verkrijgen over elk aspect van het privéleven.
  Daarvoor worden bestuurders en volksvertegenwoordigers niet verkozen en betaald, zij hebben de plicht om voor voldoende en betaalbare basisbehoeften te zorgen ten dienste van de bevolking maar ze hebben niet het recht om met valse voorwendselen en bedrieglijke smoezen te bepalen hoe wij deze basisbehoeften, waarvoor wij betalen, moeten gebruiken!
  Als er dus tekorten zijn aan elektriciteit, aardgas, water of voedsel dan is de politiek schuldig aan plichtsverzuim en daar moet de bevolking niet voor boeten door onszelf basisbehoeften te ontzeggen door staatspropaganda voor belachelijke zuinigheid van ons normaal verbruikergedrag waarvoor wij tenslotte duur betalen.

  Totale controle over je hele privéleven en zelfs de beschikking over je lichaam is het politieke doel, telkens weer, en enkel eendrachtig kunnen we dit machtsmisbruik het hoofd bieden door te stoppen met verdeeldheid, met kibbelen over het doolhof aan details en de werkelijkheid onder ogen zien of we gaan een toekomst tegemoet in armoede met honger en kou, ergens op een karton onder een brug.

 7. @ Ary 07/11/2021 om 3:51 pm.

  Inderdaad.
  En het blijft goed om dat te blijven bedenken!
  Bedankt.

 8. Ik zou graag zien dat iemand een compilatie maakt van al het politiegeweld over heel de wereld. Ik ben niet bij machte dat te doen, lees net dat in Australië het leger getraind wordt tegen de antivaxxers op http://www.fromrome.info Zo beangstigend.

 9. Off topic .
  De demonstratie tegen de Coronadictatuur v.a het Malieveld in den Haag is rustig verlopen , op het gooien van zwaar vuurwerk na .
  Iedereen die ik sprak zei : wij weten niet wie die gooiers zijn en waar ze wellicht bij horen .
  De NOS schijnt gezegd te hebben dat er 2000 aanwezigen waren , waarom was het Centraal station dan zo druk dat flink wat mensen stations in de buurt opzochten , en het verkeer was ontregeld .
  Er waren geen politie-helikopters te zien en ik zag ook de NOS niet .( geen camerabeelden vanuit de lucht dus ) .
  Deze grote demonstratie zal op de staatszenders waarschijnlijk worden verkleind of doodgezwegen .
  Er was een doorsnede van de Nederlandse bevolking aanwezig die alles door had ,met ieder hun eigen verhaal .
  Ook waren er Duitse Christenen die aan geïnteresseerden boeken uitdeelden ( De grote strijd van Ellen G. White , en Toekomstperspectief / wat staat ons te wachten ) om de aanwezigen duidelijk te maken dat wat er nu gebeurt eeuwen geleden is voorzegd .
  Mij viel het op dat er nergens een weggegooid exemplaar lag , wat bij andere evangelisatie campagnes wél zo is .
  Misschien hebben H&M per ongeluk wel iets goeds op hun geweten .

 10. @G van Peet schreef: 07/11/2021 om 9:37 am:

  “De ” elite” is zo dom..Stel dat er nog maar een half miljard mensen op aarde zou zijn..
  Dan kunnen wegen en vliegvelden niet meer onderhouden worden.”

  Dit is nu wat tijdens de Grote Verdrukking het geval is, namelijk een bijna totale uitroeiing van de mensheid. Maar de Heere Jezus zal net op tijd terugkomen, anders zal er geen enkele mens meer overblijven. Tijdens de Grote Verdrukking zal er van de huidige infrastructuur als wegen, viaducten en spoorwegen, elektriciteit en internet ook helemaal niets meer van overblijven t.g.v. al die oorlogen en natuurrampen die deze planeet zullen treffen.

  Mattheus 24:22 (Herziene Statenvertaling):

  22 En als die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden worden; maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden.

  Markus 13:20 (Herziene Statenvertaling):

  20 En als de Heere die dagen niet ingekort had, zou er geen vlees behouden worden; maar ter wille van de uitverkorenen, die Hij heeft uitverkoren, heeft Hij die dagen ingekort.

 11. Doutzen Kroes spreekt zich wederom uit tegen mRNA-vaccins en maskers. (Eind october)
  Ze plaatste tevens de preek van ds Visser op haar site.

  Gevolg: (inter)nationale commentaren …..

 12. QW de Afrikanen die hierheen komen zijn idd veel te veel voor ons, maar is maar een zeer klein deel van de Afrikanen in het algemeen.

 13. Ivermectine neemt niet de angst voor het virus weg, maar, voorzover het bestaat, het virus ………….

 14. Het allerbelangrijkste is dat we als 1 blok achter onze boeren moeten gaan staan, men wil ze massaal elimineren door op leugenachtige wijze allerlei milieu en welzijnsregels over hen uit te strooien. Men wil de voedselvoorziening uit handen halen van de normale man en alles via multinationals in laboratoria laten maken zodat er van alles toegevoegd kan worden om de populatie te reguleren. Het is een schande dat we onze hardwerkende boeren zo laten creperen.

 15. @Jac: Je hebt een punt, maar ik heb ook het verslag goed gelezen, en het blijft de bedoeling dat je uiterlijk tegen 2029 geen fossiele auto meer kunt kopen, dus het alternatief is dan alleen nog een elektrische wagen. Alleen tweedehandswagens mogen nog, erg hypocriet vindt ik dat. Shalom

 16. hier in Belgie een overschot aan mest van varkens kippen en runderen , onze veestapel zou ook niet moeten afbouwen , als met met organische mest goed omspringt , en wat er in de natuur’ voorhanden is , zal het wel zo een vaard niet lopen

 17. In de media “zouden” de hongersnoden verklaard worden door de klimaatverandering.

 18. @Ed,

  Crypto currencies zijn interessant, maar men moet er wel voorzichtig mee zijn.
  Bitcoin en Ethereum zijn wel de bekendste twee, en die zijn behoorlijk in prijs gestegen. Cardano is ook interessant. Verder zijn er nog de stable coins, de stabiele crypto currencies, gekoppeld aan de Amerikaanse dollar.
  Het leuke is, dat je met stable coins rente kan ontvangen.
  Op de grootste Nederlandse exchange Bitvavo, levert dat 6,10 % rente op, per jaar. Elke maandag wordt die rente uitgekeerd, zodat jr een rente op rente effect krijgt.
  Binnenkort zal Cardano ook een stable coin introduceren, de Djed die door Coti zal worden uitgebracht.
  Op Cardano krijg je via Bitvavo 5 % rente per jaar, en bovendien zal de koers van Cardano flink gaan stijgen in de toekomst.
  Beschouw wat ik hier zeg niet als financieel advies doe altijd je onderzoek en volg de koersen eerst een tijdje, en koop dan op de dips.

 19. De ” elite” is zo dom..Stel dat er nog maar een half miljard mensen op aarde zou zijn..
  Dan kunnen wegen en vliegvelden niet meer onderhouden worden. Ook snelwegen zijn na 25 jaar overgroeid… precies zoals in de rampenfilms…
  De elite zou zelf niet meer kunnen reizen ,etc…Terug naar de vroege middeleeuwen..
  We zijn geheel afhankelijk van gas, kolen etc. Dat heeft ons welvaart gebracht..heb je geen personeel om booreilanden te bemannen, is alles voorbij..

 20. We gaan richting kweekreactor vlees en city farming met kunstlicht.

 21. Jan Anderson 6/11 erg good Jan . Kijk eerst maar eens verder. Je bent well erg simple.

 22. En al die zakken gaan nog maar massaal betogen voor nog méér en sneller afgehandelde klimaatmaatregelen.

 23. Aardgas en olie beter gebruiken als grondstof voor andere produkten, als medicijnen, kunstmest, kleding, bouwmateriaal etc dan voor stoken en koken.
  Met zo’n apparaat in gangkast, tuin of garage kan men straks de pot op met windmolens, zonnepanelen, aardgas en stookolie, Ook geschikt voor flatwoning of rijtjeshuis in de schaduw, en opladen electrische auto zonder laadpaal..

  Modern westers van 10 kilowatt. Een doorsnee gezin 4 personen verbruikt 9,5 kilowatt per dag..
  https://www.youtube.com/watch?v=hT1hNAIMk7U

 24. De mensen hier in een van de vele blokkendozen, hebben geen tuintje, vaak geen groene vingers, wel te koude winters. Tomaatjes op je balkon en flut tuinaarde is vooral verkoopgenot voor tuincentra. Zolang deze nog bestaan. Wat ze op de kijkkast vertonen over zelf voedsel verbouwen, leuk om bij te zwijmelen en lekker door te suffen.

  Hoe erg moet het worden dat het publiek doorkrijgt dat hun goede bedoelingen en goedgelovigheid schandelijk misbruikt werd en wordt. Inderdaad, wanneer gaat men echt samenwerken. Het rode kruis, de postkode loterij, het glazen huis, het klimaat redden, arme mensjes in arme landjes (zoveel schandalen die boven zijn komen drijven). WIJ worden straks zelf hulp behoevend. In ruil voor je ziel, krijg je dan heel misschien een hapje eten van de depopulatie-hufters. Be happy own nothing. Geen dansen met Jansen meer. Als de depopulatie-hufters vinden dat er nog te veel van ons zijn, dan geven ze alleen zelfmoordpillen. Is minder pijnlijk als sterven aan gras eten of stenen.

  Klaus Swab heeft het over een ‘narrow time frame’ om zijn NWO (dystopia) te realiseren. Is alleen hamsteren voldoende om deze korte tijdspanne te saboteren? Ik denk: Snel stoppen met deze algehele psychose. Ga echt leven. Zeker, @Houdmoed.

 25. Totale controle over de plantaardige voedselketen?

  The Svalbard Global Seed Vault, (ook genoemd Doomsday Seed Vault), de zadenbank gebouwd in een berg op het eiland Spitsbergen, Noorwegen, … gecontroleerd door jawel, Bill Gates, Rockefeller,..
  https://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/ciencia_industryweapons31.htm, december 2007

  ‘Terminator is een onheilspellende technologie waarbij een gepatenteerd commercieel zaadje ‘zelfmoord’ pleegt na één oogst. De controle door particuliere zaadbedrijven is totaal. Een dergelijke controle en macht over de voedselketen heeft nooit eerder in de geschiedenis van de mensheid bestaan. Deze slimme genetisch gemanipuleerde terminator-eigenschap dwingt boeren om elk jaar terug te keren naar Monsanto of andere GGO-zaadleveranciers om nieuwe zaden te kopen voor rijst, sojabonen, maïs, tarwe, welke belangrijke gewassen ze ook nodig hebben om hun bevolking te voeden. Als het over de hele wereld breed zou worden geïntroduceerd, zou het binnen misschien een decennium de meerderheid van de voedselproducenten in de wereld tot nieuwe feodale lijfeigenen kunnen maken in slavernij aan drie of vier gigantische zaadbedrijven zoals Monsanto of DuPont of Dow Chemical.’

 26. Een tekort aan kunstmest zou toch kunnen worden opgevangen door bijv. compost en koeienvlaai. Maar ook de veestapel moet kleiner dus ook uit die hoek kan minder worden geleverd. Hopelijk dat er genoeg eetbare onkruid groeit.

 27. @ Willy

  Niet iedereen moet elektrisch rijden.
  Goed luisteren/lezen.
  Er mogen van dan af alleen nog elektrische auto “s verkocht worden.

  Laadpunten zie ik hier al veel in de gevel van huizen/garages.
  Vooral mensen met zonnepanelen zullen hier gebruik van maken Terug leveren brengt
  straks niets meer op, dus….

  Wat kunstmest betreft: boeren strooien alleen Kalium, Natrium en Phosfor
  voor de kilo “s , niet voor de kwaliteit.
  Volgens onderzoekers zou zeezout, wat alle mineralen bevat, jaarlijks tussen
  300-500 kg / hect gestrooid moeten worden.
  Daarom ook vragen mensen mij vaak: hoe komt het dat Uw planten zo mooi zijn.
  Dit weten ook diegenen die onze wegen strooien. Teveel maakt de vegetatie kapot.

  Paracelsus zei het al: alles is medicijn, maar alles is ook gif.
  Het is de hoeveelheid die bepaalt wat het is

 28. @einde
  Ik denk dat als je het ziet dat je al te laat bent en dat je dan waarschijnlijk met een hongerig gezicht bij Xander aan de deur zult moeten aankloppen om een blikje bruine bonen…

  Ook Farao zag de hongersnood van tevoren niet maar kreeg wel een waarschuwing in een droom die Jozef kon uitleggen.
  Het resultaat was dat toen niemand in Egypte de hongersnood zag, Jozef het bevel gaf om in de zeven jaren van overvloed een vijfde van de oogst als noodrantsoen aan te leggen.

  https://www.basisbijbel.nl/boek/genesis/41

  Ik heb zelf  een aantal pakketten Seven Oceans Ration besteld bij rampenrugzak.nl en ik blij dat ik ze in huis heb.

  Elk rantsoen bestaat uit 18 eenheden hooggeconcentreerd voedsel en bevat
  tarwebloem, plantaardig vet, suiker en vitamine C,B1,B6, en sporen van melk en soja.

  De reden dat ik ze aangeschaft heb is dat er al veel lege schappen zijn in Amerikaanse winkels als Walmart vanwege een stagnatie in de toeleveringsketen en de wereldvoedselprijzen in de hele wereld omhoog gaan wat een teken is van (geplande) voedselschaarste….

  https://youtu.be/XnInxVtIWQU

  https://www.brighteon.com/a2b70ca0-8b78-4835-b74c-10b550c066a5

  https://www.foodlog.nl/artikel/wereldvoedselprijzen-december-op-hoogste-punt-in-6-jaar-stijging-zet-in-202/

 29. Misschien is er een hongersnood nodig om de ogen open te laten gaan bij het grootste deel van de bevolking, maar zover hoeven we het niet te laten komen. Elke dag kunnen we dit stoppen als we maar met genoeg in aantal zijn. Het is nu toch al duidelijk dat we het ravijn in gaan dus we hebben al niets meer te verliezen.

 30. Even een vraag, betekent dit dat we in 2022-2023 echt te maken zullen krijgen met lege schappen in de supermarkt, waarbij brood en groentes domweg niet te verkrijgen zijn en iedereen daardoor verhongert of dat alleen maar de prijzen van de dagelijkse boodschappen zullen exploderen en daardoor alleen maar de lagere inkomens verhongeren?

 31. Fleur.

  Je bent dus een superheld als je lichaam ter beschikking stelt aan de wetenschap. (trial). Normaal doe je dat als je dood bent, dus……

 32. @ Ary 06/11/2021 om 7:06 pm.
  Als dat zo is weet ik nu eindelijk de reden waarom veel (dus niet alle) Afrikaners hun tuintje🦧 laten voor wat het is en naar die stapelgekke blankies in Europa gaan.🤲🏾🏡⛱️🛌🏿🚗🍺🎉

 33. Ons geliefde Ukraine stookt vrijwel alle électriciteitcentrales op kolen. Zoek maar eens op wat dat land aan een gigantische hoeveelheid kolen opstookt per jaar. Ongelooflijk veel!! Vrijwel allemaal kolen van meneer Putin…

 34. Als je bang bent ook je geld kwijt te raken zet dan in op crypto currencies. Met een gedecentraliseerde wallet (portemonnee) kun alleen jij bij je tegoeden. Er zijn nog vele exchanges zonder kyc /ID en vandaar kun je je tegoeden verspreiden. Eén nadeel, als internet niet meer werkt kun je niet erbij/ontvangen / betalen.
  Het hoeft geen bitcoin te zijn.. Vele andere coins die ook relatief veilig zijn. En zoals op btc/ etherium veel meer opleveren op jaarbasis als sparen.

 35. Barry, denk even een beetje na; in Afrika heeft bijna iedereen een tuin(tje) en kopen ze hun eten echt niet voornamelijk in de supermarket. Ook wordt er zeer veel voedsel(van prima kwaliteit) lokaal geproduceerd/gevangen. Ik heb er lange tijd gewoond en spreek uit ervaring.

 36. Tennisser Jérémy Chardy betreurt dat hij het mRNA-‘vaccin’ heeft genomen, tussen de O.S. en de US-open.
  Prompt werd hij in de eerste ronde van de US-open uitgeschakeld.
  Hij heeft pijnklachten sinds hij dit ‘vaccin’ nam.

 37. Tja en dan te bedenken dat Bill Gates; …. ja de computer nerd die van Microsoft is “ overgestapt “ naar vaccinatie productie…. ( wat hijzelf “ zijn beste deal ooit heeft genoemd$$$ ) Die Bill Gates heeft vorig jaar enorm grote stukken LANDBOUWGROND grond gekocht in Amerika. Waardoor hij nu de grooste “ landbouw grond “ bezitter in de VS is geworden. En dit feit gecombineerd met bovenstaand artikel van Xander nieuws, ziet er voor de gehele wereld bevolking niet goed uit! Stapje voor stapje ( en uit onverwachte hoek ) sluit het net van totale controle zich over ons

  Blijf vechten voor onze boeren ! Zij produceren nu goed en betaalbaar voedsel voor ons, maar het begint erop te lijken, dat dit gestuurd door de klimaat ideologie allemaal moet verdwijnen . Centralisatie zal ons worden opgedrongen want zo alleen zijn we “ controleerbaar”
  Hou de ogen open, kom in verbale actie waar je kunt.
  Uit de Bijbel weten we dat dit eenmaal in de geschiedenis wereldwijd zal gaan gebeuren , maar daarom hoeven wij ons niet als willoze schapen over te leveren. Blijf alert want het gaat snel !
  Weet dat God de wereld regeert en ook deze dingen ziet. Leg uw zorgen en problemen bij Hem neer! Als je Jezus kent, mag je vol vertrouwen de toekomst tegemoet gaan. Want zowel in dit leven als ook als we zullen sterven door deze dingen . “ Wij zijn des Heeren “ Ons lichaam kunnen ze doden maar onze ziel niet!
  Shalom
  Anna

 38. Dat aardgas duur is geworden door een groene agenda is naar mijn mening onzin. Uiteindelijk bewegen alle energieprijzen in dezelfde richting.
  Naar mijn mening is de dure aardgasptijs veroorzaakt door een dure olie en kolen prijs. En de dure olieprijs is ontstaan doordat de OPEC vrij slecht de vraag heeft ingeschat en daardoor worden er te weinig vaten geproduceerd.
  Uiteindlijk worden alle prijzen bepaald door vraag en aanbod (en niet door een groene agenda)

 39. En dat allemaal voor een hightechwereld/nieuwe Atlantis. Maar ook dit bestaan zal vernietigd worden door puur natuur.

 40. Opsteker: Jan Tuijp (oud-bassist BZN) bood recent en public zijn ruiterlijke excuses aan ‘wappies’, ‘complotdenkers’ en andere onafhankelijk denkenden aan: zie o.m. commonsensetv.nl en caféweltschmerz.nl.

  Wie volgt?

 41. Ik zat al te denken: Als het depopulatie plan afhankelijk is van vaccinaties, hoe gaan ze dan met Afrika om?

  Als de voedselprijzen enorm gaan stijgen zullen de Afrikanen grote problemen krijgen aangezien een groot gedeelte van de bevolking daar al tegen de armoedegrens aan zit.

 42. Zo gaan de eerste vier Zegels uit Openbaringen 6 in vervulling, namelijk de Ruiterstoet op de 4 paarden die achtereenvolgens oorlog, honger, ziekte en dood veroorzaken.

 43. Goed werk redactie xabder news gazo door
  Mensen stuur dit bericht door aan vriend en de kamerleden

 44. Iceagefarmer vertelt dit al drie jaar…..get your hands dirty and grow your own food.

 45. @ Moderator.
  U vraagt mij terecht naar de bronnen van de verklaring van de FNV-Havens i.v.m. eventuele steun aan Havenarbeiders indien zij de QR-code moeten tonen en ook de bron van iemand die beweerde dat de havenarbeiders heel Nederland kunnen plat leggen.
  Die bronnen heb ik niet want het stond op Instagram, waarvan ik niets weet en ook tot op heden niets van wil weten.
  Iemand die Instagram wèl heeft, bracht mij dit onder de aandacht waarop ik verzocht of ik dat zelf mocht lezen
  Ik heb het vervolgens zèlf in de gangbare Nederlandse taal gelezen en kan u daarom meedelen dat het de waarheid is dat ik dit gelezen heb.

  Groet van QW.

 46. Dat vormt dus een goede reden van de (chemische) kunstmest af te komen: er is genoeg niet-chemische mest te vinden.
  Kunstmest verarmt de grond.
  Voorbeeld: schillen van bananen en andere vruchten, mits onbespoten, leveren prima meststoffen.

 47. Geen fossiele brandstoffen meer!! hoe gek kun je zijn?
  gaat iedereen weer op hout stoken? dan is er geen bos straks meer over en dat is dan pas echt een milieuramp. En over luchtvervuiling gesproken…….

 48. De grondstoffen zijn nu al in stijgende lijn, stijgende fossiele brandstoffen, brood duurder, melk duurder en zo kan ik nog een tijdje doorgaan. In Vlaanderen heeft m’n beslist dat iedereen uiterlijk tegen 2029 elektrisch moet rijden, en waar gaat m’n al die laadpalen plaatsen in natuurgebieden??? De klimaattop van het Schotse Glasgow is één van de meest lachwekkende circusvoorstellen van de eeuw. als we die mensen moeten geloven dan zal de mensheid worden uitgeroeid door het klimaat, wat een leugen, nog nooit heeft klimaatverandering de mensheid uitgeroeid. Greta Turnbull het meisje dat bipolair is heeft weer één van haar gekste toespraken gehouden in het Schotse Glasgow echt zielig om te horen. Shalom

Comments are closed.