TARGET2 systeem explodeert: Failliete eurozone in financiële eindfase beland

—————————————————————————————————————————————–

Na de instorting van de euro hebben Duitsland, Nederland, Frankrijk en Italië kans om na 2 jaar ellende weer op de been te zijn, mits er radicaal andere keuzes worden gemaakt – Europese volken krijgen òf zelfbeschikking terug, òf een communistische dictatuur

—————————————————————————————————————————————–

De financiële crisis in 2008-2009 was vergeleken bij de zorgvuldig verborgen financiële calamiteit waar de eurozone nu middenin zit, slechts een onbeduidend hobbeltje. De noodsituatie van 2020-2021 is zelfs beduidend erger dan de ‘Griekse’ eurocrisis van 2011-2012, toen de instorting van de eurozone ternauwernood kon worden voorkomen. We voorspelden destijds al dat als er geen radicaal andere koers zou worden ingeslagen, de volgende crisis onoplosbaar zou zijn, en onvermijdelijk zal leiden tot de ondergang van de euro en de instorting van de eurozone. De statistiek van het TARGET2 systeem laat zien dat politici inderdaad dezelfde fatale koers bleven volgen, en die systeemcrisis nu daadwerkelijk is begonnen. Politici zwijgen erover, en media schrijven het niet, maar we zijn nu keihard in de financiële eindfase van de eurozone beland.

Het is al even geleden (juni 2019) sinds we voor het laatst over het TARGET2 systeem hebben geschreven. Eenvoudig uitgelegd werkt dat zo: een Nederlandse exporteur verkoopt goederen aan een Italiaans bedrijf. Die betaalt via zijn eigen bank, en die weer via de Italiaanse centrale bank, die het bedrag ‘overmaakt’ aan de Nederlandse centrale bank, die het vervolgens op de rekening van de bank van de exporteur stort.

Het probleem is dat de import van Italië (en andere PIGS landen = Portugal, Griekenland, Italië en Spanje) grotendeels wordt gefinancierd met leningen van de centrale bank aan de commerciële banken. Het gemeenschappelijke TARGET2 zorgt ervoor dat het risico van deze schulden wordt gespreid over alle nationale centrale banken, en daarmee op het eurosysteem wordt gedumpt.

Welvaartsverplaatsing van Noord naar Zuid

Het Target-2 systeem is door Brussel opzettelijk zo ingewikkeld mogelijk gemaakt, maar is feitelijk heel simpel: lidstaten met een veel te hoog uitgavenpatroon, die veel te veel schulden (blijven) maken, ‘kopen’ op krediet hun welvaart in bij de Europese Centrale Bank, die deze schulden vervolgens op conto van de best presterende landen zet, voornamelijk Duitsland, met op gepaste afstand Luxemburg, Nederland, Finland en inmiddels ook Ierland, dat in september 2010 nog het hoogste negatieve saldo van alle eurolanden had.

De allergrootste financier van de eurozone, Duitsland, zag zijn Target-2 vorderingen tussen januari en september 2020 met 27% stijgen naar € 1,15 biljoen. Tegelijkertijd namen de negatieve TARGET2 saldo’s van Italië, Spanje en de ECB zelf met € 275 miljard toe naar een totaal van € 1,3 biljoen. Ook (‘geen cent meer naar’…) Griekenland, dat met honderden miljarden werd ‘gered’ (= wat voor 80% rechtstreeks terug vloeide naar de Europese banken), dook met een extra € 45,6 miljard weer zwaar in de min.

We schreven deze week dat afgelopen dinsdag de eerste ‘harde’ eurobonds zijn uitgegeven en de gemeenschappelijke schuldenunie, waarvan premier Rutte beloofde dat die er nooit zou komen, een feit is. Het TARGET2 systeem maakt duidelijk dat de eurozone al jaren een soort transferunie is, waarbij de miljarden steevast in één richting stromen: van Noord naar Zuid. Kort gezegd komt het erop neer dat de eurolanden op de pof een deel van hun eigen interne export hebben gefinancierd, waardoor er een fake economische ‘groei’ werd gerealiseerd.

Schuldenlanden maakten misbruik

De uitleg van Rutte dat de euro zo goed is geweest voor Nederland is daarom misleidend. Hij vergeet dat de PIGS schulden vooral na de oprichting van de euro explodeerden, omdat de kosten om geld te lenen ineens naar het lage Duitse en Nederlandse niveau daalden. Het verschil was dat Duitsland en Nederland leenden om te investeren in productie (export), en Italië, Spanje, Griekenland en Portugal leenden om uit te geven (import).

Volgens de ECB is TARGET2 geen probleem, omdat de positieve en negatieve saldo’s tegen elkaar worden weggestreept. Zo simpel is het echter niet; zoals uitgelegd hebben de schuldenlanden het systeem namelijk misbruikt om hun eigen begrotingen te financieren, waarmee vervolgens hun (feitelijk failliete) commerciële banken overeind worden gehouden. Hierdoor bedraagt de TARGET2 onbalans inmiddels meer dan € 1,5 biljoen, wat door de ‘positieve’ landen (vooral Duitsland en Nederland) zal moeten worden opgehoest indien het systeem in elkaar stort.

Kettingreactie failliete bedrijven en banken

Omdat de (gefabriceerde) corona crisis Italië en Spanje extreem hard geraakt heeft, is die instorting niet meer te vermijden. Talloze bedrijven zijn failliet gegaan of staan op het punt van omvallen. Dat zal de doodsklap betekenen voor veel commerciële banken, omdat dan zeker is dat ze hun vele ‘slechte’ leningen nooit meer krijgen terugbetaald. Er ontstaat een domino effect dat het hele bankensysteem in de eurozone omver dreigt te gooien.

De ECB kan dan niet anders dan inspringen, maar heeft bij lange na niet voldoende financiële middelen om zowel zichzelf als de failliete banken èn de schuldenlanden overeind te houden. Het enige wat de Europese Centrale Bank dan nog rest is de digitale geldpersen in een nog hogere versnelling te zetten. Een centrale bank die zichzelf tot in het oneindige financiert, en ook nog eens de grote systeembanken en zelfs complete landen moet ‘redden’? Iedereen die ooit twee lessen economie heeft gevolgd, beseft wat voor ongekende ramp dat zal veroorzaken.

Hoe slecht de Europese banken er in werkelijkheid voor staan blijkt uit hun dramatisch lage aandelenkoersen, en dat terwijl de beurzen het na het dieptepunt in maart weer fors zijn gestegen. De grootste banken in de eurozone zijn dermate ondergekapitaliseerd, dat ze eigenlijk niet meer op de beurs thuishoren (niemand wil namelijk nog hun aandelen hebben). Bekendste voorbeeld is Deutsche Bank, waar financieel journalist en auteur Arno Wellens al jaren voor waarschuwt. Deze belangrijkste Europese systeembank is volgens hem technisch failliet, en hetzelfde geldt voor het Franse Société Générale, het Nederlandse ABNAmro, en veel andere grote banken.

Europese bedrijfsleven krijgt genadeklap door corona beleid

Het Europese bedrijfsleven krijgt op dit moment de genadeklap door de absurde, verwoestende ‘tweede golf’ maatregelen die de overheden hebben genomen, en dat terwijl de impact van de ‘eerste golf’ nog maar amper begonnen is. De TARGET2 onbalans zal daarom steeds groter worden, totdat de boel door een kettingreactie van omvallende bedrijven, banken en staten compleet uit elkaar knalt. Dan zal de EU / eurozone systeemcrisis een feit zijn.

Nu de commerciële banken kapot zijn, kan er nog maar één ding gebeuren: een monetaire implosie die zijn weerga niet kent, en die het einde van de euro in zijn huidige vorm en met zijn huidige waarde betekent. De ECB hoopt dan ook met een digitale euro – die vermoedelijk al in 2021, als de banken/systeemcrisis uitbreekt, wordt ingevoerd – het failliete bankensysteem te omzeilen, maar zal niet kunnen voorkomen dat de koopkracht en de welvaart van het gewone volk enorme klappen zullen krijgen.

‘Niet volken, maar overheden zijn verantwoordelijk voor komende crash’

‘Het zijn niet de volken, maar de overheden op wie ze zo dom genoeg hebben gestemd, en die op hun beurt dom genoeg waren in het Europese project te stappen, die de verantwoordelijkheid dragen voor de instorting van de Europese Unie,’ schrijft ‘veteraan’ effectenmakelaar en financieel analist Alasdair Macleod. ‘De grote bedrijven hebben hun aandeel in deze plunderingen, door zich te laten corrumperen door socialistische (in de zin van Marxistische / communistische) idealen (van Brussel), in plaats van zich te richten op hun klanten en op winst. Dit alles zal worden verwoest. Zodra dit verrotte systeem in elkaar stort, zal het leven intens moeilijk worden, maar so be it.’

‘Hopelijk duren de burgerconflicten en de evolutie naar een gezonder geldsysteem niet te lang. Dat hangt echter af van hoe lang het duurt om de plunderaars in de overheid eruit te zetten. Het beste dat de inwoners van Euroland op dit moment kunnen hopen is dat instorting van het geldsysteem hun ondergang zal versnellen.’

Na instorting is herstel na 2 jaar mogelijk

Met de euro zullen ook de andere grote ‘fiat’ valuta (zoals de dollar) in elkaar storten. Macleod denkt dat het herstel na deze giga crash een kwestie van slechts 2 jaar kan zijn, mits de nieuwe regeringen die zullen aantreden radicaal andere keuzes zullen maken. Zo zal moeten worden teruggekeerd naar de vrije markteconomie, zal de overheid zo klein mogelijk moeten worden gehouden, en dient die nieuwe overheid zich zo min mogelijk te bemoeien met het bedrijfsleven en de economische wederopbouw. Bovendien moet de keuzevrijheid en de verantwoordelijkheid van het individu worden hersteld.

‘Zodra de euro het begeeft zullen de staatsbureaucratieën volledig in elkaar storten,’ vervolgt Macleod. Daar moet geen nieuwe bureaucratie voor de in plaats komen, met uitzondering van wat minimaal nodig is voor veiligheid, onderwijs, zorg, sociale zekerheid voor de zwaksten, infrastructuur e.d.. ‘Politici moeten leren dat bureaucratische macht een vals en oneerlijk doel is, en dat een natie alleen groot kan worden door de inspanningen van het volk…’ Daarbij hebben de consumenten ook – en zelfs juist – een eigen verantwoordelijkheid om te bepalen wat wel of niet goed voor hen is (bijvoorbeeld op het gebied van hun gezondheid).

Ulta-discriminerende diversiteitsbeleid moet stoppen

Na deze broodnodige ‘renaissance’ mag er in de nieuwe samenleving geen enkele plek meer zijn voor het ultra-discriminerende diversiteitsbeleid. Mensen zullen niet langer worden verdeeld, beoordeeld of voorgetrokken op basis van hun huidskleur, etniciteit, afkomst, geslacht / gender, seksuele voorkeur, handicaps, en noem maar op, maar enkel nog op basis van hun capaciteiten, prestaties, ethos en presentatie. Dan maakt het niet meer uit of er ergens 80% mannen of 80% vrouwen werken, of 80% blanken of 80% zwarten. Quota zullen volstrekt uit den boze zijn, en wettelijk worden verboden.

Geen privileges meer voor multinationals

De grote multinationals die jarenlang in één bed hebben gelegen met Brussel, en daar monsterlijk van hebben geprofiteerd, mogen nooit meer zoveel macht krijgen om het politieke beleid te beïnvloeden en manipuleren. Als deze grote bedrijven de komende instorting al overleven, dan zullen ze het daarna zonder speciale bescherming, privileges en (al dan niet verkapte) subsidies moeten doen. Dan zullen ze eindelijk weer leren wat het is om te moeten concurreren, in plaats van die concurrentie in samenwerking met de overheden stap voor stap op oneerlijke wijze volledig uit te schakelen, zoals al jaren gebeurt, en sinds de corona crisis in overtreffende trap wordt gedaan.

Nooit meer een superstaat, alleen nog samenwerking

Het concept van een Europese Superstaat moet voor altijd verdwijnen. Iedere poging om de EU en eurozone te doen herleven, moet onmiddellijk worden gestopt. De Europese landen en volken krijgen weer zeggenschap over hun eigen economie, samenleving en grenzen. Er ontstaat weer een gezonde concurrentie tussen de diverse landen, en daar waar het in het voordeel van alle partijen is, zal er enkel worden samengewerkt.

Van een supranationale dictatoriale regering zoals de Europese Commissie zal geen enkele sprake meer zijn. Integendeel: de overheid zal zoveel mogelijk worden gedecentraliseerd, waarbij de burgers veel meer inspraak en zeggenschap krijgen over wat er in hun plaats en regio gebeurt (directe democratie).

Nederland, Duitsland, Frankrijk en Italië kunnen snel weer gezond worden

Na de Eerste en Tweede Wereldoorlog had Duitsland al snel door dat een vrije markt en een gezond geldsysteem de basis vormen voor een snelle wederopbouw. ‘Gelukkig zijn er nog een paar ‘gezond geld’ mensen in de centrale banken van Duitsland, Nederland, en geloof het of niet, Frankrijk en Italië,’ vervolgt de analist. ‘Het bewijs is hun goudvoorraad, en in het geval van de eerste twee landen het (gedeeltelijk) terughalen van die voorraad uit het buitenland (met name uit de VS). Zij moeten hun eigen goudvervangers oprichten (op goud gebaseerde valuta), en op directe wijze worden blootgesteld aan de gevolgen van monetaire manipulatie, indien toekomstige regeringen zich weer laten verleiden tot het corrumperen van geld.’

Volken krijgen òf zelfbeschikking terug, òf een communistische dictatuur

‘Het concept waarmee monetaire kwesties naar een superstaat-organisatie worden overgeheveld, zal door de instorting van de euro worden weerlegd, en moet niet meer opnieuw worden geprobeerd,’ besluit Macleod. ‘In een succesvolle toekomst zullen de volken van Europa persoonlijk en individueel besluiten wat hun noden en wensen zijn.’ (1)

Het alternatief is het huidige pad volgen zoals dat door de huidige politiek is bepaald, en wat tot een wurgende technocratische communistische EU-klimaatdictatuur zal leiden, waarin alle vormen van vrijheid, soevereiniteit en zelfbeschikking totaal zullen zijn vernietigd, en de welvaart permanent op een veel lager niveau terecht zal komen. Aan de volken van Europa, dus ook van Nederland, de keus welke toekomst zij voor zichzelf en hun nageslacht wensen.Xander


(1) GoldMoney.com via Zero Hedge

Zie ook o.a.:

23-10: ‘Avondklok pure nonsens, is bedoeld om volk voor te bereiden op bankencrisis lockdown’
22-10: Tegen alle beloften Rutte in: Eerste eurobonds uitgegeven, gemeenschappelijke schuldenunie een feit
11-10: ‘Niemand helpt de kleine man zodra deze schuldeneconomie failliet gaat’
01-08: Bankencrisis 2021: Corona herstelfonds is een bankenreddingsfonds dat Nederland moet betalen (Arno Wellens)
25-07: The Switch: Overheden willen vanaf 1-1-21 cash geld verbieden en volledig digitale munt invoeren
18-06: Huiseigenaren en iedereen met enige vorm van vermogen worden komende jaren zwaar beroofd’ (/ ‘Alles wordt ons afgepakt, en daarna is het bittere armoede en de dood’)
01-06: De economische zelfmoord van Europa’: Grootste crisis ooit is nu echt begonnen
26-04: Dankzij Rutte en Hoekstra gaan de Nederlanders betalen voor drie keer rijkere Italianen’
24-05: Wereldwijde Pleit Pandemie met ongekende vernietiging welvaart begonnen
15-04: Nederland stevent op meer dan 20% werkloosheid af’ (Arno Wellens)
03-04: Amerikaanse topeconoom: EU gebruikt coronacrisis voor staatsgreep tegen Duitsland en Nederland (/ ‘Corona heeft plaats ingenomen van falende klimaatagenda’
22-03: EU besluit op korte termijn tot bank holiday en permanent verbod op contant geld’ (/ ‘Corona crisis vooral in Europa grootste machtsgreep ooit naar virtuele dictatuur’)

2019:
05-06: Italiaanse uittreding eurozone gaat Nederland minstens € 27,5 miljard kosten

2018:
31-07: Duitse topeconoom Sinn geeft de eurozone nog maximaal 10 jaar
11-06: Analisten buiten Europa eens dat ondergang EU en euro kwestie van tijd is ( / ‘Brussel geregeerd door Marxistische communisten die zich niets aantrekken van Europese kiezers’)
13-01: Target-2 explodeert: Opnieuw Duitse en Nederlandse miljarden naar Italië en Spanje

 

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

46

 1. In Italië laat Conté de metro’s doorrijden en alles gaat verder op slot, waarom stampvolle metro’s? vragen mensen zich af? (superbesmettelijk virus….)
  In Spanje ligt de burgemeester van Madrid in de clinch met premier Sanchez (ook van de EU) (met middeleeuwse straffen als rijke streken onafhankelijk willen worden) ( aanhangers van Puigdemont zitten al 3 jaar vast!). Hij laat het riool onderzoeken en als daar erg veel virussen inzitten verordent hij een mini-lockdown, keurig afstand en zelfs mondmaskers en dat mag niet van Sanchez! Het hele land moet op slot!

  Bereid u vast voor op vegetarisch voedsel, als u nog een dak boven uw hoofd houdt! Vlees is voor de rijken! Of, zoals Vincent ven Gogh schilderde: de aardappeleters….

 2. @ Raveltje: 8:39 pm, op 25/10. En laat dat nu net de bedoeling zijn, om mensen tegen elkaar op te zetten. Dat komt deze dictatoriale politieke nitwits, uitstekend van pas. verdeel en heers, en de bevolking trapt er ook nog in ook.

 3. @: Doordenker schreef:

  De Britten zullen zich nog heel gelukkig prijzen dat ze net op tijd de TEUtanic verlaten hebben.

  En waarom kunnen wij dat nu niet meer?
  Als we massaal as maart 2021 tegen deze waanzin gaan stemmen.

 4. Yul heeft gelijk. Je moet geen commentaar leveren op een lagere schoolmeester en een personeelszakenmedewerker, alsmede een corrupte jurist, die zijn eigen straatje schoonveegt door strafbladen te schrappen in de dictatuur. Mensen die niet opgeleid zijn om een land te besturen. Daar geef je geen commentaar op. Dan zeg je ´zalig zijn de armen des geest´.

 5. @Cerberus: ik spaar altijd: eerst voor de kinderen hun studie, voor de noodzakelijke vervanging van spullen en zo, en ik weet me toch nog heel goed te herinneren dat ze bij de 1e kredietcrisis in Spanje de mensen hun spaargeld hebben afgenomen! € 100,- mocht er nog op hun bankrekening staan. Moet nog ergens op internet staan…

 6. @De zilveren tong,
  Met alle respect, aangezien dit geen financieel forum is, en ik uw of iemand anders financiele toestand niet ken of wil kennen, en u blijkbaar tot de 10% van de bevolking behoort, die erin slaagt van te sparen en spaargeld heeft, is het misschien aangewezen, om u tot de partijen of personen te wenden, die in het verleden uw spaartegoeden beheerden.
  Er zijn ook tig forums te vinden op het net, die zich daarin verdiepen en er uitgebreid op in gaan, op het hoe, waarom.en wanneer.
  Een beetje zoekwerk levert resultaten en dopamine op, is veel beter dan dat alles word gepresenteerd op een (de) zilveren schotel.

 7. Het is een koud kunstje om mensen alles af te jatten wat ze hebben. Zonder inkomen zetten zodat ze niets
  meer kunnen betalen. Verdeeldheid brengen in het gezin. Ouders en kinderen. Uit hun huis moeten en alle hulp
  alleen maar geld kost. Herverdeling. En ggz Heropvoeding. En dan ook nog moeten opvreten dat ze niet met
  geld kunnen omgaan. Die mensen dus bewust deurwaarders op de nek sturen. En dwang zorg.
  Is het dan vreemd dat je het rechtsysteem gaat wantrouwen?

 8. Reactie Cerberus: zijn dat uw alternatieven om spaargeld te beschermen?
  ???

 9. @zilveren tong 4.58
  Alles wat tastbaar en fysiek is en kan verkocht/geruild worden.
  Nogmaals ,zorg dat je de afkomst kan bewijzen want de roverheid neemt het in beslag als zijnde witwas/misdaadgeld
  Een weetje: alle dollars die ooit gedrukt zijn na 1900 zijn nog steeds geldig als betaalmiddel in de VS en de ganse wereld. Geen enkele fiatmunt ter wereld doet dit na.
  Dit staat nu wel ter discussie met Biden, die de dollar digitaal wil maken, maar 60% van alle dollars worden buiten de VS bewaard, dus veel geluk met het digitaliseren daarvan.

 10. Vraag aan Cerberus:
  welke zijn die andere manieren om ons geld te beschermen?
  U refereert er aan, maar noemt ze niet ….

 11. @Hero. Met de huidige digitale technieken is het omrekenen geen enkel probleem meer. Dus plaatselijke en/of nationale munten kunnen zonder problemen worden gebruikt. In een flits weet elke partij wat de munt waard is. Dat argument dat de euro zo handig is bij het internationaal reizen, heeft álle geldigheid verloren vanwege deze technieken.
  En dan weten we niet eens zeker of internationaal reizen nog mogelijk gaat zijn bij deze krankjoreme regeringen waar we heden ten dage mee te kampen hebben.

 12. Dat we onze zelfbeschikking maar terugkrijgen meer vragen we niet, laat de EU maar instorten onder het gewicht van hun vreemdelingenbeleid dat armoede reguleert Shalom

 13. @Ron.

  Dat Britse begrotingstekort is er mede gekomen doordat de Britten sinds hun toetreding tot de EU in 1973 ieder jaar netto vele miljarden Ponden hebben moeten bijdragen aan de EU.

  Nu het Verenigd Koninkrijk de EU verlaat, zullen de andere noordelijke EU landen dit bedrag moeten bijpassen en hun burgers en bedrijven zullen dus nog meer ‘solidaire’ belastingen moeten betalen om de levensstijl van de zuidelijke EU landen te blijven onderhouden.

  De Britse Titantic v2, zoals je schrijft, is dus vanaf 2021 van die zware ballast verlost, terwijl de ballast van de onzinkbaar gewaande TEUtanic alleen maar zwaarder zal worden.

 14. @ Gallo, beste
  Nee, een alternatief is er niet (meer). De vier belangrijkste ‘elementen van onze aarde’ zijn : de aarde zelf, vuur, water en de lucht. Van de aarde heeft de mens de laatste 100 jaar een regelrechte puinhoop …. gemaakt. ( Dat is mijn generatie én van mijn ouders, dat mag niet vergeten worden ! ) Eigenlijk van de drie resterende elementen geldt het zelfde, waarvan het water misschien wel het meest bedreigende is voor ons bestaan. Heb wel eens eerder geschreven : wat doen wij het water aan. Een goed geïnformeerd mens weet dit, zoekt en gij zult vinden.
  Stelen of onteigening, ik zie er feitelijk geen verschil in, zowel op politiek- en financieel -gebied.
  Mijn generatie …. is al o.a. door inflatie én de invoering van de euro successievelijk 52% van zijn deposito kwijtgeraakt.
  Rekent men nog verder terug dan blijkt de inflatie catastrofaal te zijn ; de bron van alle ellende.
  Hier volgt een eenvoudige rekensom :
  Een bedrag van 10,00 gulden uit 1963 is nu € 30,65. Een bedrag van € 10.00 was in 1963 evenveel als 3,26 gulden …of omgerekend € 1,48

 15. @Gallo 12.02
  De bankenunie werd al in 2013 opgericht en is vanaf 2015 operationeel.
  Dit wil zeggen, dat de roverheid al uw spaargeld, effecten, kasbons, inhoud kluizen , etc… aan de banken kan overdragen, in een economische noodzakelijkheid ! Laat er nu net 1 zijn.
  Hieronder de voordracht.
  https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2013/html/sp131009_1.en.html
  Vanaf eerste kwartaal 2021 word de euro digitaal.
  Wees niet dom en steek uw spaargeld niet fysiek onder uw matras, het word het eerste kwartaal van 2021 waardeloos, er zijn alternatieven om uw spaargeld te beschermen, maar zorg ervoor dat u bewijzen hebt van de omzetting, anders neemt de roverheid het alsnog in beslag, onder het mom van witwassen van misdaadgeld.

 16. Mijn complimenten voor het team van Xandernieuws.
  De veelzijdige informatie toont de helicopterview.
  Vele lezers zullen daardoor worden geformeerd.
  Als tegenwicht tegen 50 jaar socialistisch/communistisch
  onderwijs in Nederland, waardoor een hele generatie
  Nederlanders op een verkeerd spoor terecht is gekomen.
  M.vr.gr.
  Berachot,
  Hans Holtrop MSc, NVJ-journalist

 17. @ Gallo
  Het is een illusie ook maar te denken dat je als individu jezelf kan indekken.
  Meer nog is de vraag moet je dat willen?

 18. Wordt straks je spaargeld geconfisqueerd om bankmannetjes te redden? Is het verstandig om nu je geld te steken in iets tastbaars? Hoe dek je je in tegen zo’n mogelijk aanstaande crisis?

 19. nee !!… wij betalen straks weer met geslagen munten — de gulden komt weer terug, plus ook typisch locale munten gaan ‘r weer verschijnen, zoals bvb 800 jaar geleden nog zo was ….

 20. De keuze zal straks zijn of nationale soevereiniteit of totalitaire internationale communistische dictatuur onder leiding van de wereldleider die in de Bijbel beschreven staat dat die komen zal als het op deze aarde een puinhoop is en hij zich zal presenteren als (valse) verlosser.

 21. Nu komt de truuk.
  Heeft de nederlandse bevolking ooit eens gevraagd waad ons goud is?
  Onderzoek wanneer de goudstandaart was afgeschaft.
  Euro’s zijn rollen WC papier met een kleurtje 🙂

 22. Dit filmpje legt uit in welke puinhoop we zitten, dat overheden praktisch geen uitweg hebben, het gaat over de transitie naar het digitale technologische tijdperk en we zitten in de overgang, de overheden houden met geld printen een oud systeem aan de gang, maar de bubbel is zo groot dat er geen redden meer is, https://m.youtube.com/watch?v=Yt0wXaN_vDQ why deflation is key to an abundant future van Jeff booth, er zit zoveel info in dit interview dat je het nogmaals moet bekijken en flink laten bezinken, het is de overgang naar een digitaal tijdperk, maar mensen kijken naar symptomen details en verliezen het overzicht. Zware kost

 23. Geef mij het nieuwe (sovjet) communisme van de jaren 1980 maar terug. Bestuurd door een collectief van oude wijze mannen. Mannen, die heel goed wisten wat oorlog was. Die Stalin, zagen (sic) als een held voor de overwinning in 1945, maar daarna in 1953 ook beseften, dat diezelfde vreselijke Stalin verantwoordelijk was voor enorm leed en massamoord. Dat “nieuwe” communisme , dat Gorbatsjov verder wilde ontwikkelen, had een kans moeten krijgen. In dat “communisme” had er geen onderdrukking van geloof etc. geweest. Wel gelijkwaardigheid.
  Dat Europese Huis had er moeten komen. Het werd het monster genaamd EU.
  De Tsaren familie werd weer vereerd onder Gorbatsjov. (Zelf gezien). Nu ben ik politiek dakloos. Voel mij door niemand meer vertegenwoordigd. Inmiddels glijdt de wereld onder mijn voeten weg. Ik hoop, dat Jezus snel ingrijpt. Zo kan het niet langer!

 24. Xander, is dit artkel vwb het herstel na de (mogelijke) crash gebaseerd op ‘wishful thinking’?
  Zo niet, waarop dan?

  Hoe kan de bevolking zijn bezit en geld redden?
  Wordt contant geld waardeloos verklaard en komt er een geldzuivering zoals met Het Tientje van Lieftink na de Tweede Wereldoorlog?

 25. Dit is een trein die van een helling rijdt, niet meer te stoppen, tenzij je op de top niet bent in gestapt.
  De groten der aarde( Rockefellers en consorten ) hebben dit al jaren geleden bedacht en de huidige regeringen
  moeten het nu uitvoeren en wij zijn de slachtoffers,

 26. Het idee dat een Europese superstaat moet verdwijnen is heerlijk naïef. Het zou ook wel mijn wens zijn, maar het is totaal niet realistisch. Sterker nog ik verwacht juist dat het proces onder invloed van ondemocratische bandieten de komende jaren door zal zetten. De bandieten waar ik over spreek zijn aangesteld om het volk wijs te maken dat het de enige optie is. Meer Brussel is de toekomst en dat zal zeker nog lang door etteren. Nederlanders en ook Duitsers zijn werkelijk heel simpel voor de gek te houden, dat is ongelofelijk.

 27. Ondertussen zitten de Britten op de Titanic 2.0 met een ongezien begrotingstekort.

 28. Dames en heren, jongens en meisjes
  Kijken! Thierry Baudet vloert kartelpolitici over referenda (volledige speech). Voor de overgang naar zelfbestuur is dit de beste optie. Laat je niet gek maken door Agent-provocateurs,..leef niet in wantrouwen, leer te vertrouwen op je Hart en je gezonde verstand. Zoek verbinding ipv verdeeldheid.
  https://www.youtube.com/watch?v=hZu7mYScj_s&list=LL&index=3&t=3s

 29. Of 400 euro per gezin per maand extra betalen om de euro te redden, of uit de EU.
  Ik zeg: uit de “globalistische” EU. Daarom kies volgend jaar voor een rechtse partij. Alles beter, dan waar we nu in zitten.

 30. Als je de Bijbel leest weet je dat dit scenario daarin al beschreven is.
  De nieuwe wereld regering zal, met antichrist als nieuwe Messias,
  voor alle problemen een oplossing hebben. De paus is al druk bezig
  met zijn fratelli tutti, alle menshen werden bruder, alle religies geloven in
  dezelfde god volgens Franciskus. Iedereen gaat naar de hemel zelfs atheïsten
  als ze maar goede werken doen. En ook is hij groot voorstander van een marxistisch
  systeem en herverdeling van rijkdom, behalve dan de rijkdom van het Vaticaan.
  We leven in de eindtijd. Er zal orde uit de chaos ontstaan tegen een hoge prijs.
  De echte christenen zullen dit gelukkig niet meer mee hoeven maken. Want de weerhouder
  zal met de gemeente opgenomen zijn. Dan pas kan de AC op het toneel verschijnen.

  Allen: Verder praten op het Geloofsforum. Mod.

 31. Alles duidt op de eindtijd. We krijgen nog tot 2030 niks anders dan ellende en dan is er geen mens meer over.

 32. Referendum dan maar,oeps voetvolk heeft allang niets meer te zeggen tegen dit regime.

 33. De Britten zullen zich nog heel gelukkig prijzen dat ze net op tijd de TEUtanic verlaten hebben.

Comments are closed.