Stilte op Xandernieuws: Is het na ruim 14 jaar genoeg geweest?

Het bekende verhaal van de vrouw van Lot die veranderde in een zoutpilaar staat symbool voor de onvermijdelijke ondergang van iedereen die (te lang) achterom kijkt naar het verleden en daar inwendig aan vast blijft klampen, waardoor het zicht op de weg vooruit permanent wordt verloren.

—————————————————————————————————————————————–

Mensen worden hardhandig wakker geschud, want achterom (blijven) kijken is vooral in deze tijd fataal

—————————————————————————————————————————————–

Met bovenstaande vraag worstel ik al enige tijd. Trouwe lezers hebben ongetwijfeld opgemerkt dat er de laatste maanden voor het eerst in ruim 14 jaar regelmatig dagen zonder nieuwe artikelen waren. De afgelopen maand heb ik zelfs amper iets gepost. Daar zijn diverse redenen voor aan te voeren, maar op de voor mijn lezers met afstand belangrijkste wil ik hier graag nader ingaan, omdat deze voor werkelijk iedereen van groot belang is. En die heeft te maken met de bijna verpletterende stroom berichten die van alle kanten – mainstream, alternatief, ‘wakker’ – over ons wordt uitgespoten, waardoor bijna elk mens in een soort mentaal geprogrammeerde informatie gevangenis is vastgezet en dienst bewustzijn op externe gebeurtenissen en ‘oplossingen’ wordt gefocust. De enige èchte weg hieruit is mede hierdoor een zeer smal pad geworden dat door nog maar een enkeling wordt bewandeld.

De oorlog in Oekraïne, de energiecrisis, de vreselijke gevolgen van de Covid-19 injecties, het tenenkrommende gekonkel door de politiek, de klimaatleugens, het onbetaalbaar wordende dagelijkse leven – het houdt ons allemaal dagelijks gekluisterd aan de vele mediakanalen, hetzij regulier, hetzij alternatief.

Steeds meer mensen houden het, compleet murw gemaakt door de vele beangstigende en tegenstrijdige berichten – of het nu ‘het is allemaal de schuld van Putin’, ‘de globalistische kabaal staat op het punt te vallen’, ‘pas op, alles en iedereen is gecontroleerde oppositie’, ‘ze hebben het zelfs in de lucht, ons water en ons voedsel gestopt’, of ‘het ingrijpen van God is nabij’ is – voor gezien, en denken ‘het zal allemaal wel’ of ‘er valt toch niets meer aan te doen’.

Op de korte termijn is dat negeren, wegkijken en ‘kop in het zand steken’ wellicht nog wel de minst slechte oplossing voor ieders gemoedsrust, maar met het oog op de nabije toekomst, alle plannen die ‘onze’ regeringen en overheden er hoe dan ook aan het doordrukken zijn, dreigt deze bijna fatalistische houding een misrekening met ernstige gevolgen te worden.

Achterom kijken is fataal

Vaste lezers weten dat ik sinds begin september 2008, toen ik met Xandernieuws begon, op de nodige zaken een – soms totaal – andere kijk heb gekregen. Zo vreemd behoort dat overigens niet te zijn; ik heb me altijd verbaasd over mensen die er trots op menen te moeten zijn dat ze nog exact hetzelfde denken en precies dezelfde overtuigingen hebben als 5, 10, 20, of zelfs 50 jaar geleden. Alsof ze altijd in de kleuterschool van hun innerlijke leven zijn blijven hangen – niet verder kijkend dan hun primaire verlangens en behoeften, enkel reagerend op externe stimuli en wat hun gevoel hen ingeeft.

Dit leven is juist bedoeld als leerproces, en stilstand = achteruitgang. Krampachtig vasthouden aan wat ‘oud en vertrouwd’ is, aan alles wat bij het ‘verleden’ hoort (bepaalde mensen, gebeurtenissen, en ook overtuigingen), wat enkel wordt gedaan omdat het zo ‘veilig’ voelt, veroorzaakt een gevaarlijke stagnatie die iedere verdere ontwikkeling tegenhoudt en zelfs kan omkeren.

‘Niemand, die de hand aan de ploeg slaat en ziet naar hetgeen achter hem ligt, is geschikt voor het Koninkrijk Gods’, zei Jezus Christus. Kortom, als je tijdens het lopen naar hetgeen voor je ligt (de toekomst) teveel achterom kijkt, naar wie of wat dan ook, zul je op zeker moment onherroepelijk struikelen en je een breuk vallen, waardoor je niet meer voor- of achteruit kunt. Daardoor raak je voorgoed verstijfd en ‘gehandicapt’, en word je ongeschikt voor enig werk. Dan zul je als ‘verloren’ worden beschouwd. (Denk ik dit verband ook aan de vrouw van Lot, die letterlijk ‘achterom’ keek en in een zoutpilaar veranderde. Inwendig is dit reeds met enorme aantallen mensen gebeurd of nog gaande.)

Vooral dit jaar heeft het mij verbijsterd hoe ongelooflijk veel mensen zelfs zijn blijven hangen in een soort zuigelingenmodus. Ook degenen die zich ‘wakker’ en ‘bewust’ achten, blijken inwendig meestal niets meer dan gemakzuchtige en ordinaire ‘voed mij, voed mij!’ consumenten te zijn, eenzijdig gericht op het ‘gevoel van de dag’ en nogal eens terend en zelfs parasiterend op de kracht en energie van de (helaas zeldzame) enkeling die wèl dat bewustzijn heeft ontwikkeld dat broodnodig is om deze extreem stressvolle tijd – door velen niet voor niets de ‘eindtijd’ genoemd – door te kunnen komen.

Christus’ boodschap opnieuw gebracht

Sinds voorjaar 2022 heb ik naar verhouding veel aandacht besteed aan Lichtkind, het kanaal van de Nederlandse auteur Helma Broekman dat ik vorig jaar zomer bij toeval op het spoor kwam. In eerdere artikelen heb ik uitgelegd hoe ik vanwege mijn jarenlange ervaringen met het zich spiritueel achtende wereldje aanvankelijk zeer sceptisch was, maar gaandeweg tot mijn verbazing ontdekte dat ik deze keer wèl te maken had met een consistente en vooral zuivere boodschap, die er niet op was gericht mensen achter hun oren te kietelen, maar te confronteren met de kern van zowel alle problemen en ellende als ook de enige mogelijke oplossing, namelijk gelegen in ZICHZELF.

Een boodschap die al zo’n 2000 jaar geleden uit de mond van Jezus de Christus kon worden gehoord. Ook Hij benadrukte dat het innerlijk van de mens het enige dat telt en van belang is. Met voor die tijd ongewoon scherpe bewoordingen sprak hij zowel religieuze leiders als gewone mensen onvermoeid aan op het feit dat God totaal niet geïnteresseerd is in uiterlijk vertoon, vrome woorden of een schat aan kennis, maar in de toestand van de diepste binnenwereld van ieder mens.

De valse boodschap van de Kerk

Deze boodschap werd al na zo’n 2 à 3 eeuwen vakkundig verkracht door wat de start van ‘de Kerk’ bleek te zijn, het instituut dat de mensen de valse leer inprentte dat ‘verlossing’ uitwendig is te bereiken door het ondergaan van bepaalde ‘sacramenten’, het prevelen van de juiste gebeden en ‘belijdenissen’, en het vertonen van het daarbij behorende gewenste gedrag (bijvoorbeeld door je te ‘bekeren’). Gelovigen begonnen zich tot beelden en/of een externe Godsfiguur ‘hoog in de hemel’ te richten, van waaruit een zichtbare ‘verlosser’ (Jezus) ooit zou neerdalen om een letterlijk 1000 jarig vrederijk op te richten.

DE grote misleiding die de mensheid toen al in zijn greep kreeg, die in onze tijd meer dan ooit een beknellende wurggreep is geworden, is dit extern gerichte denken. Verlossing en bevrijding worden van buitenaf verwacht, of dat nu de zogenaamde ‘white hats’ zijn, een geheime ‘Q’ groep rond Donald Trump, ons vriendelijk gezinde ‘aliens’, of een straks uit de hemel neerdalende – of volgens sommigen reeds aanwezige – ‘Messias’ die korte metten maakt met de kwade krachten op deze aarde, en daarna eindelijk wereldwijd vrede sticht.

Voorgeschotelde werkelijkheid

In haar nieuwste, wederom onthullende en briljante artikel ‘De spiegelwereld van Alice‘ omschrijft Helma precies hoe dit misleidende denkproces in mensen van alle gezindten, geloven en overtuigingen doelbewust wordt aangestuurd. Ze begint erop te wijzen dat we sinds 2020 in een ‘duistere, surrealistische wereld die niemand nog echt begrijpen kan’ terecht zijn gekomen.

Doordat ‘je brein zich voorbereidt als er een specifieke gebeurtenis wordt verwacht’ en mensen dus ‘van te voren (bewust of onbewust) een plaatje voorgeschoteld krijgen van dat wat te gebeuren staat, stemmen de menselijke hersenen zich hier dus al ruim van te voren op af… De Elite en het duister achter de coulissen is veel intelligenter dan we ooit hadden gedacht. Gezien of ongezien brengen ze ‘duistere’ plaatjes de menselijke werkelijkheid binnen waardoor onze hersenen volgepompt worden met opgeslagen duistere informatie, waardoor het brein zich al onbewust voorbereidt op dat wat komen gaat.’

En dat gebeurt dus zowel via de instituten (politiek, organisaties, kerken) als de mainstream en alternatieve kanalen, die allen (misleidende, gemanipuleerde, tegenstrijdige en/of fake) ‘kennis en informatie’ verspreiden die ‘het duister heeft gearrangeerd.’ Het onvermijdelijke gevolg voor de mensen is dat ‘hun innerlijke gevoelsleven op hol slaat… Niemand weet nog langer wat wel of niet klopt, maar iedere wakkere denkt wel de waarheid te kennen…’

Hardhandig wakker geschud

‘Door onze wereld al spiegelend aan ons voor te schotelen, wordt de waarheid een leugen en de leugen als waarheid gezien,’ vervolgt Helma. ‘Mensen willen worden gerustgesteld en slechts horen wat hun persoonlijkheid verlangt.’ Maar juist ‘in deze tijd worden veel mensen hardhandig wakker geschud uit hun zelf gecreëerde ‘waarheid’, en wordt hun leven op de kop gezet. Het LICHT weet nu eenmaal dat er weinig tijd rest (vanwege de duistere tegenkrachten) voor ieders binnenwereld wat nog onvoldoende is verkend.’

‘Vanuit je binnen(ste) wordt ‘buiten’ de wereld verkend en waarheid gescheiden van de leugen. Zelfreflectie is de gouden term om deze Eindtijd door te komen. Maar de elite heeft ook dat handig weten om te draaien, waardoor de meeste mensen ‘buiten’ als plattegrond gebruiken…’

Dus net als ‘de Kerk’ dat al ruim 16 eeuwen geleden begon te doen. Helaas met groot succes, gezien de massa’s gelovigen die nog altijd denken dat het met hun innerlijk wel goed zit als ze zich uiterlijk (woorden en gedrag) maar op de juiste wijze uiten.

De ontdekking van je ware zelf

Helma herhaalt – feitelijk als een roepende in de woestijn (al wordt ze de laatste tijd almaar vaker nagepraat door inspiratieloze papegaaien) – dat ieder mens in zijn huidige werkelijkheid maar één ding moet nastreven: ‘de Ontdekking van je Ware Zelf’. In haar vele eerdere artikelen en video’s windt ze er al jaren geen doekjes om dat dit betekent dat ieder mens zijn eigen duistere innerlijke schaduwen onder ogen dient te zien, uit te werken en uit te (laten) zuiveren door het Licht (/ de Geest).

Dit was tevens de kernboodschap van Jezus. De gezindheid (= het bewustzijn) van Christus, ook volgens Helma cruciaal om deze eindtijd door te kunnen komen èn straks toegang te kunnen krijgen tot de Nieuwe Aarde (dimensie), krijgt iemand uitsluitend en alleen op deze wijze, en niet anders.

Gids in deze tijd vol chaos en verwarring

Terugkomend op de stilte op Xandernieuws. Hoewel ik niet van plan ben te stoppen met schrijven, zal dat vanuit mijn huidige contemplatieve houding vooralsnog een andere frequentie en aard hebben dan lezers de afgelopen 14 jaar gewend zijn geweest. Voor het dagelijkse ‘laag-bij-de-grond’ nieuws over oorlog, energie, de politiek en de prikjes kunt u immers op genoeg andere sites terecht (waarbij ik absoluut ook over deze onderwerpen nog wel eens iets te zeggen zal hebben).

Maar hoe dringend belangrijk deze wereldse actualiteiten aan de oppervlakte ook ervaren zullen worden – we hebben tenslotte allemaal onze torenhoge energierekening en peperdure boodschappen te betalen -, voor de kern waar het nu en zeker in de komende jaren om draait kan ik alleen maar blijven verwijzen naar Helma’s kanaal Lichtkind*, dat in mijn ogen fungeert als de enige zuivere en betrouwbare gids* te midden van de almaar sneller om zich heen grijpende totale verwarring en chaos, waar we naar mijn overtuiging nog maar het allereerste beginnetje van hebben gezien.

 

Xander

*    Als ik nog andere zuivere kanalen tegen kom, dan laat ik dat mijn lezers meteen weten. 

(1) Lichtkind (Telegram / website Nieuwe Dageraad / YouTube)
Categorie LICHTKIND op Xandernieuws