Stephen Hawking gechanteerd door Epstein omdat hij waarheid over klimaatverandering wist

—————————————————————————————————————————————

Besefte Hawking tevens de ware reden van de bouw van de Large Hadron Collider: niet om ‘de kleinste deeltjes de onderzoeken’, maar om portalen naar andere dimensies te openen? – Weer een studie bevestigt dat mensen dommer, angstiger en gekker worden door toenemende elektromagnetische straling

—————————————————————————————————————————————

(15.30) – Bill Clinton, George Bush, Barack Obama en Michael Jackson waren namen die al 4, 5 jaar geleden circuleerden als bezoekers van Jeffrey Epsteins beruchte ‘pedo eiland’, waar ik destijds uitgebreid over geschreven heb (en onlangs nog heb benoemd in dit artikel). Maar de zwaar gehandicapte (wijlen) Stephen Hawking, een van de ’s werelds beroemdste wetenschappers ooit? Waarom zou hij gechanteerd zijn met zijn bizarre voorkeur voor het kijken naar naakte dwergvrouwtjes die aan een tafel ingewikkelde wiskundige problemen moesten zien op te lossen? Hawking blijkt na zijn bezoeken aan Epsteins seksparadijs plotseling de mainstream propagandavisie op klimaatverandering te zijn gaan onderschrijven. Daarvóór vertelde hij de waarheid, namelijk dat de werkelijke reden verband houdt met het snel afnemende magnetische veld van onze planeet.

Waarom moest Hawking net als tal van politici en zakenmensen in de val worden gelokt, zodat hij onder permanente controle van ‘de elite’ zou komen te staan? Dat moet wel iets te maken hebben met zijn kennis en visie op het universum, God, energie en het klimaat.

In het verleden waarschuwde Hawking openlijk dat de Aarde aan het einde van een serie grote cyclussen is beland, en daarom opnieuw in een periode met catastrofale veranderingen terecht zal komen. De wereldwijde rampen waarmee die historisch gepaard gaan, hadden op de tijdschaal van cyclussen eigenlijk al moeten hebben plaatsgevonden.

Op latere leeftijd sprak Hawking weliswaar over asteroïde inslagen, klimaatverandering en de (veronderstelde) overbevolking, maar eerder noemde hij óók dat de zon en het magnetische veld van de Aarde een grote, doorslaggevende rol spelen. Pakweg een decennium geleden veranderde dat plotseling, en focuste hij zich enkel op de mainstream ‘global warming’ en ‘overbevolking’ propaganda.

Wat was er veranderd? Hij had gelogeerd op Epsteins ‘pedo eiland’. Uit de recent vrijgegeven documenten – waarin heel veel namen zijn zwartgemaakt, waardoor opnieuw sprake is van opzettelijke misleiding door enkel namen te onthullen die door de huidige machtselite als ‘opofferbaar’ worden beschouwd – kwam Hawkings eigenaardige fetish naar voren: kijken naar naakte dwergvrouwtjes die aan een aantal ingewikkelde wiskundige problemen proberen op te lossen.

Large Hadron Collider een portaal naar andere dimensies?

Eerder tijdens zijn carrière had Hawking onder meer geschreven over (vrije) energie. Belangrijker nog was zijn visie op ‘zwarte gaten’, ‘donkere materie’ en de ‘big bang’. In de loop der jaren is er onvoorstelbaar veel nieuwe – maar door de mainstream genegeerde – nieuwe kennis opgedaan dat zwarte gaten andersoortige objecten zijn dan altijd werd aangenomen, dat donkere materie niet bestaat, en dat het universum doordrenkt is van een soort energie die weinig verschilt van wat ‘de ether’ wordt genoemd.

Toch hebben overheden tientallen miljarden uitgegeven om met superdeeltjesversneller de allerkleinste elementaire deeltjes en zaken zoals ‘donkere materie’ te onderzoeken. Volgens insider plasmawetenschapper dr. Anthony Peratt weten ze echter al vele tientallen jaren dat ‘donkere materie’ absolute nonsens is. Onlangs kon ook al de – bizar genoeg nog steeds breed op scholen onderwezen – ‘big bang’ onzintheorie definitief de prullenbak in na nieuwe onthutsende ontdekkingen door de James Webb ruimtetelescoop.

Er is zelfs opmerkelijk veel bewijs dat superdeeltjesversnellers, waarvan de LHC van CERN bij Genève tot nu toe ’s werelds grootste en krachtigste is, in werkelijkheid een soort ‘stargates’ zijn, feitelijk portalen – niet noodzakelijk naar andere planeten en sterren, maar naar andere dimensies (zie ook o.a. ons laatste artikel over wetenschappers die voor het eerst een blik wisten te werpen in een spiegel-universum).

(Zie verder o.a.: 12 maart 2022: ‘Opnieuw speculaties over openen andere dimensies na heropstarten Large Hadron Collider CERN’; en 2 juli 2022: ‘CERN viert 10e verjaardag ontdekking ‘God-deeltje’ met record energie opstart Large Hadron Collider’).

CO2-klimaatverandering een van grofste leugens ooit

Hawking had een dermate gezaghebbende reputatie opgebouwd, dat hij zonder directe consequenties voor zijn positie kon praten over de rampencyclus van onze planeet, vrije energie en de werkelijke opbouw en aard van ons universum en de mensheid.

Dat veel bekende ‘grote’ namen in de moderne wetenschappelijke wereld op de loonlijst van de elite staan (c.q. zijn omgekocht, worden gechanteerd) is eveneens een aangetoond feit. Alles wordt er aan gedaan om één van de allergrofste en kostbaarste leugens uit de menselijke historie ooit, namelijk dat menselijke CO2-uitstoot en ‘fossiele’ brandstoffen verantwoordelijk zouden zijn voor ‘klimaatverandering’ en de ‘opwarming’ van de aarde, overeind te houden. Het slagen van een alomvattend plan voor totalitaire marxistische wereldcontrole, wat via het WEF, de WHO, de VN en de EU nu bijna is gerealiseerd, hangt er vanaf, net als talloze reputaties, inkomens en posities met macht, ook in Nederland.

Denk dus maar niet dat er ooit erkenning voor deze leugens zal komen, want die zijn nu al dermate schadelijk voor de samenleving gebleken, dat de verantwoordelijken en politieke uitvoerders onmiddellijk behoren te worden berecht, gestript van al hun financiële bezittingen, en voor de rest van hun leven gevangen zouden moeten worden gezet.

Dus Global Cooling, zoals nu is aangebroken? Maakt niet uit, er worden gewoon weer een nieuwe set leugens tegenaan gegooid, want het moet en zal altijd en eeuwig uw schuld blijven waar u levenslang voor dient te bloeden. En als u het nog steeds weigert te geloven, dan veroorzaken we – op last van het World Economic Forum – doelbewust overstromingen in Duitsland en Nederland door het water niet zoals gebruikelijk weg te laten lopen in de zee, maar tegen te houden. En dan zeggen we er gewoon wéér doodleuk bij dat dit allemaal het gevolg is van ‘klimaatverandering’.

Bevestigd: mensen worden dommer, angstiger en gekker door EMF

Ondanks het eenvoudig toegankelijke en zichtbare bewijs van het tegendeel, blijven velen blindelings in het valse ‘klimaatcrisis’ narratief geloven. Dat komt mede omdat mensen steeds dommer worden.

U denkt: dat is een wel erg eenvoudige ‘platte’ kort-door-de-bocht conclusie? Nee, het is écht zo, en het komt zeker niet alleen door social- en mainstream media propaganda, en ‘progressieve’ onderwijsprogramma’s die leerlingen en studenten ontmoedigen en zelfs verbieden om zelf kritisch na te denken (reden waarom Nederland wat onderwijs betreft vanuit de top naar de lagere regionen is geduikeld, een vrije val die nog steeds doorgaat. Veel leerlingen die van het VWO komen, kunnen tegenwoordig niet eens meer foutloos een officiële brief in hun eigen taal schrijven of zelfs maar begrijpen).

Een recente studie (‘Unveiling the biological effects of radio-frequency and extremely-low frequency electromagnetic fields on the central nervous system performance’) bevestigde namelijk wat al in vele honderden eerdere studies werd geconstateerd, namelijk dat elektromagnetische straling (EMF, en daar vallen bijvoorbeeld ook WiFi, 4G en 5G frequenties onder) een schadelijke impact heeft op het centrale zenuwstelsel (CNS) van mensen. De hippocampus lijdt onder deze straling, waardoor mensen letterlijk dommer worden en steeds vreemder (zoals roekelozer) gedrag gaan vertonen. De straling veroorzaakt ook hogere stress- en angstniveaus, wat ervoor zorgt dat mensen emotioneel almaar onstabieler worden.

Wordt de wereld langzaam krankzinnig?

Dus als u net als ik al enige tijd de indruk heeft dat de wereld om u heen langzaam maar zeker ‘gek’ aan het worden is, dan is dat niet zomaar een los en voorbijgaand gevoel, maar een harde en ook behoorlijk verontrustende realiteit die door mensen die nog wel hun gezonde verstand weten te gebruiken (omdat ze hun energieveld van binnenuit intact weten te houden) onmogelijk nog ontkend kan worden.

Hoe verbijsterend is het immers niet dat vanaf eind 2020 miljarden mensen zomaar hun mouwen opstroopten om zich te laten injecteren met genmanipulerende mRNA substanties, waarvan noch de werkzaamheid noch de veiligheid was (/is) bewezen (iets dat nota bene in de documentatie van deze producten stond te lezen). Dat zijn dezelfde mensen die in de supermarkt een blik soep met daarop de tekst ‘let op! het is onbekend wat voor gevolgen de ingrediënten voor uw gezondheid hebben’ wél zouden laten staan. (Zie ook o.a. mijn artikel van 16 augustus 2022: ‘Mensen beginnen letterlijk gek te worden door afzwakkende magnetische veld’.)

Misschien wel nog onbegrijpelijker en krankzinniger is het blinde kudde gedrag waarmee de meest idiote verklaringen voor de vernietigende gevolgen van deze injecties worden geloofd (‘long covid*’, ‘klimaatverandering’, ‘vakantie / kerst stress’, et cetera). Kunnen mensen dan inderdaad niet meer zelf logisch en kritisch nadenken en redeneren? Het lijkt er helaas op van niet.

(* Weliswaar een reëel verschijnsel, maar al tientallen jaren oud, en niet pas sinds het ‘corona virus’, zoals de media u willen laten geloven.)

Grotere impact kosmische straling op functioneren van de mens

Behalve de fors toenemende hoeveelheid EMF (o.a. door de invoering van 5G) wordt de mens dankzij het zwakker wordende beschermende magnetische veld steeds kwetsbaarder voor kosmische straling en grilliger wordend ‘ruimteweer’. De krachtigere en diepere impact van deze deeltjes veroorzaken allerlei cognitieve storingen, emotionele instabiliteit, neurale ontstekingen, depressiviteit en angstgevoelens, waardoor mensen veel eerder overgaan tot risicovol, gevaarlijk, wispelturig, onvoorspelbaar en ook agressief gedrag.

Een combinatie van een zo gezond mogelijk leven (voeding, beweging, ontspanning, vermijden van stress, etc.) en een gezonde ‘binnenwereld’ zorgt ervoor dat uw eigen energieveld zo sterk mogelijk is, en zo goed mogelijk bestand zal zijn tegen de almaar heviger wordende impact van elektromagnetische straling uit de omgeving en uit de ruimte.

Stress: de geraffineerde misleiding van materiële rijkdom

Veel mensen zeggen dan ‘maar ik kan de stress helemaal niet vermijden, want ik ‘moet’ dit, en ‘moet’ dat… Dat komt omdat mensen al tientallen jaren in de val zijn gelokt met de leugen dat een zo mooi en rijk mogelijk uiterlijk bestaan de kern van het menselijk geluk is. Met andere woorden: dat materiële rijkdom, inkomen en status, in combinatie met aanzien (u wilt immers niet onderdoen voor uw familie, buren, vrienden, etc..) het hoogste haalbare in dit aardse bestaan is.

Deze geraffineerde misleiding heeft een wereldwijde pandemie van ontevredenheid, egocentrisme, egoïsme, narcisme en ongeluk veroorzaakt, die pas een halt toe wordt geroepen als mensen gaan leren ‘omdenken’ en weer gaan inzien dat alles van écht blijvende waarde en geluk in dit leven niet met geld of goud te koop is.

Enfin, eigenlijk kan iedereen dit wel bedenken, maar waarom leven zo weinig mensen er dan nog naar? En wat blijft er dan de komende jaren van de goede menselijke eigenschappen over als hun eigen verzwakte energieveld nog harder wordt gebombardeerd, en hun angst, verwarring en agressie nog verder toeneemt? Ook hierin dient iedereen zo snel mogelijk zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen.

Xander

Zie ook o.a..:

16-12: ‘…; Westerse politici door Mossad gechanteerd met kinderporno beelden’

2023:

28-12: Eindelijk: Amerikaanse regering erkent enorme gevaar zonnevlam en bereidt zich voorzichtig voor (/ Vergeet de CO2-opwarmingssprookjes van het KNMI: Overal worden kou- en sneeuwrecords gebroken, periode met Global Cooling en nieuwe mini-ijstijd begonnen)
07-12: Kwantumwetenschappers kijken voor het eerst door ultrakleine portalen in het ‘spiegel-universum’ (/ Kan de Large Hadron Collider een gigantisch ‘Alice ring’ portaal openen?’)

2022:

16-08: Mensen beginnen letterlijk gek te worden door afzwakkende magnetische veld (/ Verlies van controle: Experts constateren dat grote aantallen mensen sterk wisselende gedachten en gevoelens krijgen, vooral voor degenen die ze liefhebben)
11-08: Wetenschappelijk bewijs voor ‘omgekeerde wereld’ uit Stranger Things?
02-07: 
CERN viert 10e verjaardag ontdekking ‘God-deeltje’ met record energie opstart Large Hadron Collider (/ Europese organisatie onderzoekt mysterieuze neutrino’s, die mogelijk het complete ‘DNA’ van het heelal bevatten – 95% van het universum is nog steeds ‘vermist’
24-05: ‘Astrofysici zien eerste bewijs voor bestaan onzichtbare ‘spiegel wereld’
01-05: 
Meer bewijs van de Matrix: Informatie lijkt vijfde element van het universum te zijn
12-03: 
Opnieuw speculaties over openen andere dimensies na heropstarten Large Hadron Collider CERN

2020:
31-07: Rechtbankverslagen: Bill Clinton met twee jonge meisjes op Epsteins pedo-eiland’

2019:
07-12: Israëlische ex-spion: Epstein werd gebruikt door Mossad om politici af te persen
08-11: ABC hield 3 jaar lang uitzending over pedo Epstein tegen om Clintons te beschermen
15-08: Vermoorde Epstein had schilderij van Bill Clinton in blauwe jurk en rode hoge hakken
10-08: Kindermisbruiker Epstein dood: Wéér een uitermate verdachte zelfmoord in de Clinton kring
13-07: Drone opnames van Epsteins ‘Pedo Eiland’: ‘Wat doet Bill Clinton hier met twee jonge meisjes?’
09-07: Flashback: Bill Clinton 26 keer aan boord van Jeffrey Epsteins ‘Lolita Express’
18-04: Justitie heeft bewijs van illegale donaties seksslavinnen sekte aan campagne Hillary Clinton’ (/ Lange lijst van ‘waar rook is, is vuur’ aanwijzingen van nauwe betrokkenheid Clinton kliek met internationale pedo kringen)

Archief:

2010:

08-10: CERN deeltjesversneller start op 9 november ‘levensgevaarlijk experiment’
24-04: (/ 
CERN wetenschapper: Er kan ‘iets’ tevoorschijn komen uit Large Hadron Collider)

2009:

29-01: Nieuwe twijfels over gevolgen opstarten Large Hadron Collider