Start anti-CO2 Terraforming project in VS grote bedreiging voor oogsten en voedselvoorziening

Deze beangstigende voorspellende (?) muurschildering op het vliegveld van Denver lijkt ruim 25 jaar na dato op het punt van uitkomen te staan.

—————————————————————————————————————————————–

‘Decarbonisering = depopulatie. Het elimineren van CO2 betekent het elimineren van het menselijk ras’ – Periode 2022 – 2024 wordt cruciaal voor ons allemaal

—————————————————————————————————————————————–

CO2 is de ‘levensmolecule’ in onze atmosfeer. Zonder CO2 zou het huidige leven op onze planeet niet mogelijk zijn. Alle klimaatpropaganda ten spijt – het gehalte CO2 in onze atmosfeer is nog altijd historisch laag (450-500 ppm), en bevindt zich niet ver boven de gevaarlijke ondergrens van 300 ppm. Onder dat niveau begint al wat leeft op deze planeet te sterven. Wat een geweldig idee dus van het Westen om niet alleen de uitstoot van CO2 fors te beperken, maar het ook nog eens UIT de atmosfeer te halen. In de VS is nu een groot project opgestart om precies dat te doen. Dit is zo absurd en gevaarlijk, dat het min of meer te vergelijken valt met het scenario van bekende sf-films waarin een agressief buitenaards ras de Aarde ’terraformeert’ naar een andere, voor ons vijandige atmosfeer, zodat het geschikt wordt voor hun vorm van leven.

Onteigenen boeren = aanval op voedselvoorziening

Geheel in lijn met Agenda-2030 worden in de VS enorme aantallen boeren (direct of indirect met de miljarden van Bill Gates) gedwongen uitgekocht en dus onteigend (een proces dat ook in Nederland is begonnen nu de Tweede Kamer daar dit jaar mee akkoord is gegaan), waarna hun afgepakte land deels uit het landbouwarsenaal wordt genomen. Doel is totale controle over de binnenkort fors beperkte voedselvoorziening overgeven aan de feitelijk reeds functionerende communistische ‘Great Reset’ wereldregering, alhoewel een aantal landen (zoals Rusland) hardnekkig blijven weigeren zich ondergeschikt te maken.

Het ‘Heartland Greenway‘ project in Iowa wordt vanzelfsprekend gepresenteerd als ‘groen’ en zogenaamd gunstig voor ‘het klimaat’ en ‘de gemeenschap’, maar zoals tegenwoordig met bijna alles het geval is dat de Westerse elite erdoor drukt – denk met name aan de Covid gentherapie injecties – wordt in werkelijkheid het exacte tegendeel bereikt.

Zodra de infrastructuur van het project functioneert zal het equivalent van de CO2 uitstoot van 3,2 miljoen auto’s of drie keer van de stad Des Moines uit de atmosfeer worden gezogen en ondergronds worden opgeslagen. Op Amerikaanse schaal is dat nog niet zoveel, maar als het slaagt zijn er veel meer van dit soort installaties voorzien.

CO2 is voedsel planten en gewassen, en daardoor voor ons

Iedereen die de basisschool heeft afgemaakt weet dat fotosynthese van planten en gewassen afhankelijk is van zon, water en CO2. De kassen in het Westland worden volgepompt met CO2 om de gewassen sneller en groter te laten groeien. Het heeft ons kleine landje tot één van de grootste voedselexporteurs ter wereld gemaakt.

Mensen en dieren, gemaakt van koolstof, ‘consumeren’ dit CO2 nadat het door gewassen is omgezet in voor ons broodnodige proteïnen en moleculen. Toen er in een ver verleden nog duizenden ppm CO2 in de atmosfeer zaten, was onze planeet één grote groene tuin met enorme regenwouden op de plek waar nu woestijnen zijn. Met nog minder CO2 – in wezen het ‘God molecuul’ in onze atmosfeer – zal onze planeet nog kouder en droger worden, zullen oogsten massaal mislukken, en zullen er ongekende hongersnoden uitbreken.

Die komen er zoals u weet vanaf volgend jaar toch wel aan, en ook dat is het rechtstreekse gevolg van het klimaatbeleid van de Westerse globalisten. Al jarenlang wordt er een oorlog gevoerd tegen aardgas, waardoor de productie van kunstmest – waar het voedsel van bijna 4 miljard mensen van afhankelijk is – nu deels is ingestort.

Elimineren CO2 = elimineren mensheid

Als je alle CO2 uit de atmosfeer wilt halen – zoals Bill Gates meerdere malen openlijk heeft gesuggereerd, onder meer in een van zijn beruchte ‘Ted Talks’ van enige jaren geleden -, dan wordt de Aarde min of meer een soort tweede Mars en daardoor compleet ongeschikt en onbewoonbaar voor menselijk leven. Het verwijderen van CO2 uit de atmosfeer komt daarom op niets anders neer dan ‘genocide op planetaire schaal’, aldus Mike Adams (Natural News).

‘De oorlog tegen koolstof (/CO2) is een oorlog tegen het leven. Tegen ons. Decarbonisering = depopulatie. Het elimineren van CO2 betekent het elimineren van het menselijk ras.’

Zodra het project in Iowa als geslaagd wordt beschouwd, zullen deze installaties overal worden gebouwd. CO2 zal uit onze atmosfeer worden weggezogen, waardoor planten en gewassen zullen verschrompelen en uiteindelijk zullen sterven. De menselijke beschaving zal worden vernietigd. Als er nog een beetje CO2 overblijft, kunnen er wellicht nog een half miljard mensen in leven blijven, zoals op de ‘Georgia Guidestones’ staat geschreven (maximaal 1,5 miljard volgens Agenda-2030).

Morele en spirituele ‘reptielen’

In de klassieke sf-serie ‘V’ (jaren ’80) verschijnen er enorme ruimteschepen in de lucht, waaruit een buitenaards ras komt dat identiek lijkt aan mensen, maar die onder hun valse huid reptielen zijn. Ze doen zich voor als weldoeners en geven ons allerlei medische technologie, maar zijn ondertussen uit op ons water en op voedsel. Dat voedsel zijn wij. Ook in de sf-film Oblivion (2013) zuigen gigantische machines het water van onze planeet weg.

Kijkend naar het even krankzinnige als verwoestende klimaat-vaccinatie’beleid’ zou je kunnen constateren dat ‘V’ en ‘Oblivion’ vormen van predictive programming waren. Het was natuurlijk fictie, maar de lijn van ‘V’ doortrekkend heeft het er verdacht veel van weg dat de Westerse leiders onder hun ‘huid’ al hun menselijkheid zijn kwijtgeraakt, en in ieder geval in morele en spirituele ‘reptielen’ zijn veranderd die de ondergang van de mensheid aan het bewerkstelligen zijn.

‘Als we de decarbonisering niet stoppen, zal al het leven op Aarde zoals we dat kennen tot een einde komen. We worden op planetaire schaal totaal aangevallen,’ concludeert Adams. ‘De mensheid moet terugvechten, of zal omkomen.’ (1)

Komende jaren worden cruciaal

2022-2024 zouden voor ons allemaal wel eens de meest cruciale jaren ooit kunnen worden. Geen enkele sterveling zal kunnen ontsnappen aan wat duivelse krachten op de mensheid hebben losgelaten en – ongeacht hoeveel protesten er nog komen – nog zullen gaan loslaten. De in angst, haat en wantrouwen gesmede nieuwe technocratische ‘klima-vaxxer’ samenleving wordt er hoe dan ook doorgedrukt. Daarbij zal niet op een slachtoffer meer of minder worden gekeken, ook niet als er steeds meer nullen achter de aantallen zieken en doden zullen moeten worden gezet.

Onthou dat deze aanstormende ‘hel op aarde’ géén ‘straf van God’ is, zoals het in kerken vaak wordt voorgesteld, maar een rechtstreeks gevolg is van het niet meer willen opstaan voor de waarheid, het blijven geloven van aantoonbare leugens en oorkietelende verzinsels, en het kritiekloos – en zelfs welwillend – meewerken met het als vals licht vermomde absolute Kwaad dat nu overal aan het doorbreken is, ons land niet uitgezonderd.

Ik besluit met woorden die ik nog niet eerder heb gebruikt: velen van ons zouden die periode wel eens niet kunnen gaan overleven. Het wordt zo zoetjes aan tijd om daar in uw hoofd en in uw handelingen serieus rekening mee te gaan houden.

Dat kan door uzelf zoveel mogelijk los te koppelen van alle Aardse wensen, verlangens en bezittingen, en uw innerlijk te richten op God, de bron van al het Licht, al het Leven en al het Bewustzijn, dat na de voorzegde totale vernietiging van het huidige Babylonische / Luciferiaanse bancaire ‘pharma’ systeem, dat sinds 2020 wanhopig zijn finale machtsgreep tegen ons verricht, mogelijk al binnen enkele jaren met de komst van Christus eindelijk voorgoed het zo moeizame en pijnlijke tijdelijke leven op deze planeet totaal zal veranderen en vernieuwen.

En heb hoop, want dat Licht – in het Nieuwe Testament door Jezus vaak het ‘Koninkrijk der hemelen’ genoemd – is al enige tijd bezig wereldwijd in steeds meer mensen door te breken.


Xander


(1) Natural News

Zie ook o.a.:

07-11: Bill Gates kondigt WHO taakgroep aan voor nieuwe pandemie en vaccinatie-patch op je arm
06-11: Tekort kunstmest door stopzetten fossiele energie leidt tot wereldwijde hongersnood in 2022 – 2023
25-10: Leger Oostenrijk bereidt bevolking voor op 2 weken durende totale blackout in Europa (/ 25-10: ( / Flashback naar visioen Ken Peters die al in 1980 een 2 weken durende ‘blackout’ voorzag die een wereldwijde VN dictatuur zal inluiden)
23-10: Nu in India, straks wereldwijd: Mensen doodgehongerd omdat ze geen digitale ID hadden
12-10: Bekende Oostenrijkse filosoof voorspelde eeuw geleden vaccin dat spiritualiteit blokkeert
10-10: Opgenomen gesprek ministers Israël bevestigt kwaadaardige intenties Covid vaccinaties ( / Israëlische regering van plan om ongevaccineerden af te sluiten van complete gezondheidszorg – Nogmaals ‘het teken van het Beest’ )
09-10: Crisis VS: Grote voedselleverancier gaat 3 maanden dicht; benzineprijs explodeert
07-10: Top meteorologisch centrum voorspelt extreem koude winter in Europa; energieprijzen door het dak
05-10: Manager universitair hospitaal: ‘Vaccins voor volgende geplande pandemie liggen al klaar’ ( / ‘Rivax vaccin tegen het (door Bill Gates aangekondigde) Marburg virus bevat ricine en zal miljarden mensen doden’)
29-09: Nature Climate Change studie waarschuwt voor stilvallen golfstroom en periode met extreme kou in Europa
27-09: Topeconoom Armstrong: ‘Wereldwijde Great Reset machtsovername zal na 2022-2023 falen’
23-09: Europese energiecrisis nabij: Britse organisaties waarschuwen dat mensen deze winter moeten kiezen tussen verwarming of voedsel
04-09: ( / Uitrol van het systeem van ‘het Beest’ gaat met 3e boostershot onverminderd door – / Laat ook u zich onomkeerbaar integreren met ‘het Beest’?)
24-08: VS op rand van instorting: Wankelend Biden regime kondigt medische dictatuur af en veroorzaakt voedselcrisis
10-08: IPCC fake science rapport moet bevolking rijp maken voor permanente klimaat lockdowns
31-07: Flashback naar 2009 artikel over BEAST computer in Brussel en verplichte nano-vaccinaties met vreemd DNA
30-07: ‘Gelekt document Duitse RIVM: Nieuwe lockdown in herfst en winter’
25-07: Wetenschappers presenteren nanosysteem waarmee ‘Internet of Body’s’ wordt gerealiseerd
19-07: Macht der machtelozen: Václav Havels boek over hoe het volk een tiranniek regime verslaat
13-06: G7+EU kiezen op top in Engeland definitief voor koers die Westerse economie en democratie vernietigt
05-06: Financiële Reset: Invoering digitale IMF wereldmunt nu zeer dichtbij (/ Ook plannen VN voor communistische wereldregering worden steeds serieuzer)
29-05: Covid-19 professor verscherpt toon: Deze pandemie is er om iedereen te merken met een vaccin
25-05: (/ Geplande (false flag) WEF cyberaanval om financiële systeem op te blazen vermoedelijk tussen 2021 en maart 2022)
12-05: WEF topman Schwab: Binnen 5 jaar verplichte gezondheidspas en geïmplanteerde microchip
17-04: Bekroonde wetenschapper geeft rechtbank bewijs tegen Pfizer dat Covid vaccins met hulp van Pentagon zijn ontworpen als transhumaan gentherapie wapen ( / Alle mensen moeten komende jaren worden gelinkt aan cyberspace netwerk)
10-04: ‘World Economic Forum oefent op komende cyberaanval om Westen genadeklap te geven’
09-04: Deagel verandert in bijgestelde prognose niets aan instorting Westerse beschaving in 2025
20-02: Kou doet groene energie de das om: Windmolens oorzaak van instorten stroomvoorziening in Texas
12-01: Deutsche Bank: Green Deal EU betekent mega crisis, eco-dictatuur en groot verlies van welvaart

2020:

28-11: Visie World Economic Forum voor de wereld na Covid: Een afschuwelijke toekomst
24-11: (/ Openbaring 13 wordt vanaf volgend jaar realiteit: De betekenis vanuit de grondtekst van het ‘teken van Beest’ Chi-Xi-Stigma)
03-09: Implanteerbare 5G nanotech biosensor al vanaf 2021 in Covid-19 vaccins’ (/ Transhumane mens wordt geïntegreerd met wereldwijd digitaal controlesysteem)
10-08: Flashback naar 2009: ‘Wordt het Teken van het Beest ingevoerd via vaccinaties?’
29-07: Gezaghebbende New England Journal of Medicine: Ontsla iedereen die vaccin weigert (/ Mensen die ervoor kiezen om hun eigen lichaam te integreren in het Beest-systeem, worden daarmee zelf een stukje ‘Beest’, en kunnen daarom niet anders dan hetzelfde lot ondergaan.)
28-07: West Afrika wordt testgebied voor Bill Gates’ ID-vaccinatie-betalingssysteem
13-05: Bill Gates’ geïnjecteerde tattoo brengt enzym genaamd ‘Luciferase’ in menselijk lichaam
03-05: Griekse grondtekst over Teken van het Beest 666 wijst duidelijk op injectienaald
18-04: Microsoft patent aanvraag 2020-060606 koppelt menselijk lichaam aan betalingssysteem
21-01: (/ Topeconoom Armstrong: ‘De klimaatactivisten zullen de economie vernietigen’ 

2019:

30-11: Oud-hoofdredacteur: Uitroepen klimaat noodtoestand door EU is vergelijkbaar met opkomst Nazi’s
17-11: Wereld kan tussen 2020 en 2024 drastisch veranderen…’
09-11: Zo wordt de komende systeemcrisis gebruikt voor een wereldwijde klimaat dictatuur

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

56

 1. Ik vind het van de overheid zo vreemd dat onze huizen tochtvrij en zwaar geïsosleerd moeten zijn om het klimaat te sparen. We mogen niet voor de vogeltjes stoken. Maar we krijgen nu wel het dringende advies om onze ramen open te zetten en flink en lang ons huis te luchten. Dan stoken we toch ook voor de vogeltjes? Wat is dan de besparing voor het milieu? Ik zie de logica van deze maatregelen niet in.We stoken in alletwee de gevallen voor de vogeltjes. En met die CO2 uitstoot. Dat komt echt niet van de koeienpoep maar vooral van die enorm vervuilende grote industriëen en van al die autootjes en brommertjes wereldwijd die maar stinkende troep blijven uitstoten.Lekker om de hoek met de auto een boodschapje doen want het regent. Het regent ook waanzin in Nederland.

 2. ik vergeet erbij te vertellen dat zoals het artikel stelt, het waanzinnig is om te pogen zero CO2 te bekomen à la B G.

 3. Bill G met zijn beruchte formule CO2 = P x S x E x C. Dit is een vergelijking en is zoals de 2 kanten van dezelfde medaille.
  Als je alle CO2 elimineert dan wordt CO2 gelijk aan NUL. Dat wil zeggen dat P x S x E x C ook NUL wordt. Dus of P of S of E of C (of een combinatie) wordt NUL. Er is slechts 1 uitmuntende oplossing onder punt 3.
  1. Stel P (= populatie) wordt 0, dwz 100% depopulatie: is dit geloofwaardig? er blijft niemand over om de elite te bedienen.
  2. Stel S (= service per persoon) wordt nul. De ontbering is dan totaal.
  Maar hier onder punt 3 is de oplossing te vinden ipv depopulatie!!! 3. Stel E (= energie per service) wordt nul. Dwz alle service kan energievrij(free energy) worden geleverd. Binnen het actuele paradigma kan dit niet. Krijg je een heuse paradigmashift (met verwijzing naar Nicola Tesla, en de indrukwekkende – maar in het Westen weinig gekend- Russische astronoomphysicus Nicolai Kosyrev die de torsiegolven ontdekte, (ziehier een overschouwelijke uitleg http://www.actiefleven.be/literatuur/wetenschappelijk/129-torsie-golven), dan wordt dit quasi mogelijk! Richard Feynman, een mainstream fysicus, heeft berekend dat de hoeveelheid nulpuntsenergie (in het quantum vacuum) in het ruimtevolume van 1 gloeilamp krachtig genoeg is om alle wereldzeeën tot het kookpunt te brengen! Maar dit botst met het gangbare ‘verdienmodel’ van de elite die met het ‘moorddadige’ afblokken een indrukwekkende paradigmashift ten koste van alles te voorkomen.
  4. Stel C (CO2 per eenheid van energie) wordt nul. Niet plausibel binnen het actuele paradigma.

 4. Moderator,

  Sterk stuk , helemaal mee eens !!

  Richt je op Here Jezus MAAR blijf strijden, mensen .
  In mijn beleving , je kan mag zelf kiezen welke volgorde mens/christen of andersom : we moeten tot elke prijs de waarheid blijven spreken.
  Heb geen angst voor de dood, voor de gelovigen : Eeuwigheid bij de Here Jezus.
  Mensen die niet geloven : geef je hart aan de Here Jezus nu het nog kan .

 5. Jeep op 11.11: misschien dat predictive programming wordt toegepast, zou kunnen.
  Ikzelf denk dat de mens door de zondeval op zo’n manier predictive geprogrammeerd is dat de uitkomst, tenzij gecorrigeerd door wedergeboorte, altijd uitloopt op ellende. Voor degenen die Jezus, en wat Jezus heeft volbracht, afwijzen, eindigt de geschiedenis altijd op ongeveer de manier die door boeken en films zoals die ik noemde wordt geschetst, namelijk in feite hopeloos. Dat is inderdaad de realiteit dan. Orwell en Huxley en Levin en anderen zagen dat scherp. Ze boden alleen geen echte oplossing. De enige die voor deze hopeloze, maar reële uitkomst een volkomen oplossing biedt, is Jezus Christus.

 6. De Telegraaf meldt:
  “Gevraagd: 1300 miljard klimaatsteun PER JAAR voor Afrikaanse landen.”
  En dat van al die “racistische witten”, waarvan ze al miljarden en miljarden hebben gehad en waar velen van hen o zo graag naar toe willen.
  Zie daar: het dier in de mens…

  Link naar het artikel ? Mod.

 7. @oliebol schreef:
  11/11/2021 om 11:59 pm

  U vraagt om een toelichting van de persoon die u in het oor fluisterde? Lees Openbaring 16 : 14-15 (de gehele Bijbel mag ook)

 8. Door de schuld van die onnozele klimaatactivisten zoals de paus en president Biden swingen de prijzen van voedsel en energie te pan uit. Wanneer leken zich gaan bemoeien met het klimaatcomplex dan zijn de gevolgen niet meer te overzien, de armen zullen nog armer worden. Men wil naar klimaatneutraliteit de vraag is hoe? Door alles kosten door te verwijzen naar de gewone werkmens. Glasgow is één grote circus en onnozele grap van bipolaire mensen zoals het klein kind Greta Turnberg en andere mensen die niet weten of ze man of vrouw zijn. Problemen genoeg dus.

 9. Qvic 11/11/2021 om 11:59 pm
  In de politiek zitten vooral alpha ‘gestudeerden’ met amper kennis van elementaire natuur/ scheikunde en biologie. De elite weet heel goed dat je op de knooppunten van de samenleving waar de beslissingen vallen een onderwijzer nodig hebt die vooral niet weet van frikandellen of een personeelsmanager die dagelijks zijn neus moet bijpoetsen wegens overmatig groei.
  De onkunde op de terreinen van natuur/scheikunde en biologie is verschrikkelijk! En het zijn de (wedergeboren) Christenen die ook op geestelijk gebied in alle opzichten het goddelijke gelijk aan hun kant hebben …omdat ze het Woord geloven… Spoedig zullen de meest verharde atheïsten tot diep in hun zenuwstelsel gaan voelen wat het betekent geen rekening te ( WILLEN ) houden met de woorden van de Messias zoals in de Bijbel opgetekend. Het verachten van Hem is ook in maatschappelijk opzicht het einde van alle LEVEN

 10. Kijk de de maskers vallen af bij het deftige Elsevier:
  Het ware gezicht van het weekblad waar tienduizenden Nederlanders van liberale huize decennia hun inspiratie vonden

  Solidariteit met antivaxxers is veel te veel gevraagd

  https://www.ewmagazine.nl

  Het voortduren van de coronacrisis is vooral te wijten aan weigeraars van vaccins. Zaak is het daarom hen het leven zo zuur mogelijk te maken in de hoop dat zij zich wat socialer opstellen. Begrip voor hun halsstarrigheid is misplaatst, schrijft Gerry van der List.

 11. Er zijn in de geologische geschiedenis van de Aarde al ijstijden geweest met 3000 ppm CO2 in de atmosfeer.
  Weinigen schijnen te weten wat we nu al 2,5 miljoen jaar ook in een ijstijd leven (het Kwartair).
  Dit Kwartaire ijstijdperk wordt om de 40 duizend jaar onderbroken door interglaciale periodes, die telkens ongeveer 11.500 jaar duren.
  Onze huidige ‘warmzalige’ interglaciale periode, waardoor de menselijke beschaving is kunnen ontstaan, noemt het Holocene en begon zo’n 11.750 jaar geleden.
  Dat betekent dus dat het einde van het huidige ‘warmzalige’ intermezzo eigenlijk al overtijd is en dat de Kwartaire ijstijd dus ieder moment terug op volle sterkte zou kunnen herbeginnen.

  Alleen met voldoende kerncentrales zullen we dan in staat zijn om mens en dier van voldoende warmte te voorzien om in leven te blijven en landbouwgewassen die tot voedsel dienen te laten groeien.
  Als de energie afkomstig van de Zon drastisch daalt als gevolg van verminderde output of andere redenen, zullen zonnepanelen en windturbines ons niet kunnen redden want wind in de atmosfeer ontstaat uiteindelijk ook als gevolg van energie van de Zon en waterkrachtcentrales zullen ook niet meer kunnen draaien (elektriciteit opwerken) met bevroren water (ijs).

 12. CO2 is een onmisbaar schakelstofje in ons leven (net als methaan ammoniak en stikstof verbindingen) met als tegenhanger zuurstof. CO2 je kan het niet zien niet voelen niet horen niet proeven dus het is een heerlijk dingetje om oor kietelende verzinsels (mooi omschreven) de atmosfeer in te braken. Maar je kan wel aantonen dat het geen broeikas gas is. Neem 2 petflessen zet in de dop een ventiel en een thermometer. Pomp in de ene fles gewone perslucht en de andere zuivere CO2 op gelijke druk. Zet beide flessen in de zon naast elkaar en kijk maar wat er gaat gebeuren. Het is een klein broeikasje geworden maar tot mijn stomme verbazing gingen de temperaturen gelijk evenredig omhoog om op gelijke temperaturen te blijven hangen. Dus wat de klimaat leugenaars roepen is onzin. De hoeveelheid CO2 in onze atmosfeer heeft geen enkele invloed op de temperatuur. Het moet een verdien model worden.

 13. Mike naturalnews.com Adams:
  Vaccinpaspoorten transformeren de samenleving in een dystopische nachtmerrie…
  mensen gedwongen te leven als voortvluchtigen

  https://www.naturalnews.com/2021-11-11-vaccine-passports-transform-society-into-a-dystopian-nightmare-forcing-unvaxxed-to-live-like-fugitives.html

  Vaccinpaspoorten veranderen elke samenleving in een dystopische nachtmerrie, waardoor niet-gevaccineerde mensen worden gedwongen te leven als voortvluchtigen, niet in staat om boodschappen, brandstof, medicijnen of zelfs kleding te kopen, omdat ze uit bijna elke winkel zijn verbannen. Ze worden ook verbannen uit banken, bibliotheken en universiteiten, krijgen geen toegang tot financiële diensten en hoger onderwijs.

  Een schokkend ooggetuigenverslag van het leven in Litouwen – onder covid-paspoortregels – is nu opgedoken dankzij een moedige individuele rapportage daar. Het onthult een volledig gek geworden medische politiestaat.

  Regeringen zijn terroristen geworden, artsen zijn moordenaars en voorstanders van vaccins zijn aanbidders van de doodscultus geworden. Belangrijk is dat de spike-eiwitinjecties hun hogere hersenfunctie opeten, waardoor ze in dierlijke “reptielachtige” zombies veranderen die niet in staat zijn tot empathie of mededogen.

  De zombie-apocalyps is letterlijk begonnen.

  Lees hier het volledige verhaal in het hoofdartikel en de podcast van vandaag:
  https://www.naturalnews.com/2021-11-11-vaccine-passports-transform-society-into-a-dystopian-nightmare-forcing-unvaxxed-to-live-like-fugitives.html

 14. Kooldioxide of koolzuurgas geeft warmte af als het ontstaat, dat geeft zoogdieren hun lichaamswarmte. Als kooldioxide zich ontbindt neemt het net zoveel warmte op aan zijn omgeving, als het ontstond. Dus onder de streep is het nul. Er zijn 2 natuurlijke cyclussen die het kooldioxide ontbinden in ozon en in koolmonoxide. 1) door zonnig weer, want in de zonnestralingen zitten stralingen die in het gebied van het ultraviolet vacuüm komen. 2) bij onweersbuien, de bliksems kunnen zelfs gamma stralingen produceren. Dat is dan ook de redenen van waarom na een onweersbui de omgeving zo is afgekoeld.

  De grootste hardnekkige fabel, die miljarden mensen nog steeds geloven is dat kooldioxide door water van de meren, zeeën opgenomen kan worden en dat bomen en planten dit kunnen opnemen. Maar het koolzuurgas stijgt/zweeft ongeveer op een hoogte van 5000 meter in de atmosfeer. Daar heb ik nog nooit een boom of plant gezien net zo min dat op die hoogte meren en zeeën zich bevinden. Wat wel bomen en planten en water uit meren en zeeën kunnen opnemen is koolmonoxide met water. Dit is het product van onweersbuien die het koolzuurgas laat ontbinden in ozon en koolmonoxide. Dit koolmonoxide komt met de regen weer naar beneden. En het ozon vervliegt in een paar milliseconde in zuurstof weer. Bij deze ontbinding geeft het een bepaalde geur af, wat je dan ook ruikt na een onweersbui.

  De overheden schreeuwen wel dat we minder moeten uitstoten, maar doen zelf niets om deze te elimineren. Dus geld innen door niets te doen. Kooldioxide uit de lucht zuigen en opslaan is het zelfde, als water naar de zee te dragen. Het is enkel om de subsidiepot van afgeperst geld te kunnen innen meer is het niet. Alleen de onwetende mens wordt hiervan nerveus en raakt enigszins in paniek ervan. Dat is het spel van de charlatans, die ons weer met allerlei doem verhalen angst aan willen praten, om zo weer eens extra geld uit onze zakken te kunnen kloppen voor de subsidiepot. Die zij kunnen opeisen met het zogenaamd opzuigen van het kooldioxide gas. Dit doen zij op sta hoogte i.p.v. 5000 meter hoogte. Trap niet in hun narratief van onzin verkondigen.

 15. climategate.nl geeft al sinds 2009 aan hoe het zit met het klimaat en CO2. Degelijke studies en niks geen Jezus redt, Jezus redt, alle mensen opgelet.
  Een zeer gelovige kennis merkte, meen ik mij te herinneren, al een poosje geleden fijntjes op dat in de bijbel staat dat het einde onverwacht komt en dat het niet des mensens is om daarover te speculeren.
  Misschien kan/wil een van de vele de bijbelkenners onder ons hier de bijbehorende bijbelververwijzing aan toevoegen?

 16. Goed nieuws: de Nederlandse havenmedewerkers volgen het goede voorbeeld van hun Italiaanse collega’s in Trieste:
  ze hebben het ‘pedo-kabinet’ een duidelijke boodschap gegeven:
  ‘wij accepteren geen twee-deling in de samenleving’

  Dit en meer hierover was te lezen/zien/horen op ‘hetanderenieuws.nl, 11-11-’21

  Voor nieuws over de Italiaanse havenmedewerkers: fromrome.info.

  Reactie op ‘Jeep’: wij vragen dagelijks om het ‘final physical judgment’ (eindoordeel) over een grote groep perverse personen, onder wie de rockefellers, club qrutte, merkel, fauci, kurz, ardern, draghi, bidens, etc..
  Hitler en stalin zijn destijds door de ’tweede dood’ gegaan: hun ziel was niet meer te redden.
  Genoemden plegen een veelvoud van de misdaden van hitler/stalin.
  Wat concludeert u daaruit?

 17. Die zogenaamde klimaat experts leren blijkbaar niks van het verleden.
  Op het moment dat de mens meent dat ze het klimaat kunnen modificeren/
  veranderen, gaat het gigantisch fout. Het leven op aarde is nagenoeg perfect
  op mekaar afgestemd, daar moet men met hun klauwen afblijven. BG is `n zakenman met veel geluk, die heeft de ballen verstand van alles wat niet met geld te maken heeft.
  Laat staan de natuur.
  Waarom zou je met je kapotte auto naar de bakker gaan terwijl `n automonteur er waarschijnlijk meer verstand van heeft!?
  Het wordt hoog tijd bepaalde “experts” te elimineren, en gaan luisteren naar de ECHTE WETENSCHAP. Wanneer geld z`n waarde verliest, verliest de rijke elite zijn macht, zou dat de reden zijn dat alles zo snel verandert tegenwoordig? Want `n wereldwijde banken crash komt er zo wie zo.

 18. Beste
  Zo in de war schreef:
  11/11/2021 om 5:31 pm
  Het siert Xander dat jouw reactie geplaatst wordt.
  Je vraag wat het doel is van de berichten van Xander.
  Heb je geen idee?
  Ik vermoed dat hij jou en anderen wil waarschuwen.
  Er dreigen heel veel gevaren in deze, door mensen en kwade krachten veroorzaakte, verziekte wereld. Los van de Bron en los van geweten.
  De situatie zal waarschijnlijk veel erger zijn dan de meesten kunnen bevroeden, we weten lang niet alles.
  Delen van de Openbaringen beginnen om ons heen af te spelen, de gelijkenis is frappant. Ik neem nu aan dat de rest van de profetieën ook gaan gebeuren, dat betekent dus dat de mensheid nog heel wat te wachten staat.

 19. Goed Xander
  eindelijk lees ik in uw artikel dat onze enige hoop het Koninkrijk der Hemelen is
  helaas zulken velen die opgenomen worden geen toegang krijgen tot dit Koninkrijk zie parabek wijze en dwaze maagden en
  in Openbaring is het God die beveelt de engelen alles te maaien zowel.het onkruid want ze zouden weleens mensen vergeten Ook worden mensen die reeds aan de bruiloftstafel aanzitten weer weggestuurd want ze hebben hun klederen niet gewassen in het bloed van het Lam en liggen met verkeerde kledij aan de tafel nl ongereinigde klederen bevlekt met zonden !
  Ik zal dat eens beter bestuderen want dit zijn toch bijzondere passages die nergens worden besproken

 20. XANDER, was ik nog vergeten te vermelden:
  Je hebt weer een 👍👍👍👍 artikel geschreven.
  🤩 + 🥰 + 😘
  van kú wé

 21. 25 jaar geleden heb ik eens de tijd genomen om het CO² syndrome te bestuderen en in eerste instantie gezien de massa media propaganda hoe kunnen we dit probleem oplossen voor de toekomst. Dus hoe CO² uit de atmospheer neutraliseren.
  De eerste oplossing de bomen et vegetatie. Dat vreet ongeveer 25 % maar het is niet mogelijk de gehele aarde in een groot bos te veranderen en de 75% resteerend wordt geabsorbeerd door des oceaan en dat geeft een verzuring van het zee water. Gelukkig heeft Neptunis hier een oplossing voor gevonden en met behulp van plankton en zeeschelpdieren wordt dit omgezet in een calciumcarbonat met andere woorden de kalksteen waarmee we de huizen in Frankrijk mee bouwen. Moraliteit ik eet regelmatig oesters en heb eens uit gerekend hoeveel km ik kan rijden met mijn R 25 baccar Renauld 205 HP 6 cylinders turbo en op LPG zonder een schaamblos op mijn wangen te krijgen .
  De verbranding van fosile brandstoffen is niet de CO² want dat kunnen we zonder meer vermenigvuldigen met 10 of meer maar hoe lang gaat het duren dat alles op is. Die climaat verwarming is pure onzin verder bij verbranding van deze energie komen er ook een aantal zare metalen en giftige zwavel zuren en de atmospheer . Die kunnen natuurlijk worden geneutraliseerd en dat kost meer . Wat men in Frankrijk zegt je kunt niet de boter en het geld van de boten hebben et de glimlach van het melkmeisje om het niet vulgaar te zeggen.

 22. @Tim schreef: 11/11/2021 om 7:28 pm:

  Wat Xander hier beschrijft, zijn de eerste vier zegeloordelen uit Openbaring 6, het is de Heere Jezus zelf die deze zegels opent. Namelijk de Ruiterstoet met 4 paarden die in de eerste jaren van de 7 jaar durende Grote Verdrukking over deze planeet zullen gaan en daarbij oorlogen, honger, ziekte en dood brengen. De eerste ruiter op het witte paars is de antichrist die een valse vrede brengt.

 23. al die (natuur) rampen in wereld is niet de oorzaak zoals de bijbel voorspeld heeft omdat we ons van onze Schepper afkeren, maar omdat we het vervuilen. Nu moeten we ook ons wederom niet meer richten op een boek wat ons 2000 jaar geleden hier voor heeft gewaarschuwd, maar wederom weer op de wetenschap om het op te lossen. En waarom trappen mensen graag in al die leugens. Dat komt omdat we graag vast houden aan onze trotse egoïstische aard en niet onze zondige levenstijl in willen ruilen voor één zoals onze schepper bedacht heeft. Maar de Pottenbakker bepaald wat hij met ze potten doet! Hij is heel geduldig geweest en liefdevol op een wijze die wij mensen niet eens kunnen bedenken. Het werk van onze Verlosser is uniek en laat zo al Goddelijk denken zien. De hand van Yahshua Hamashiach strekt nu nog vol liefde en vergeving uit, maar als Hij terugkomt als de leeuw van Judah, komt Hij ook terug als een rechter. Grijp die hand nu vast nu het nog kan. Die hand hebben we niet eens verdiend zo een onzelfzuchtige liefde heeft Hij voor ons. Het is de belangrijkste beslissingen ooit en bij ver het mooiste geschenk ooit.

  En voor de volgers van onze Messias. Sla op in het hart wat Xander zegt. Wees voorbereid alles te verliezen en bouw nu aan die intense relatie met Yahshua. Het is straks het enige wat we nog hebben als het zo doorgaat. Vergeet niet te bidden voor een omwenteling maar houdt rekening van niet en lees dan Romeinen 12 nog maar eens goed na wat we moeten doen in een tijd van verdrukking.

  Wees gezegend

 24. Wie leest er wel eens Russisch nieuws bijv. Izvestia?
  Dit om jezelf van beide kanten te laten voorlichten.
  Om een voorbeeld aan te geven:
  Izvestia meldt dat Russische detectieapparatuur sinds het begin van dit jaar meer dan 1200 keer NAVO bewegingen van o.a. luchtverkenningsvliegtuigen nabij de landsgrenzen heeft vastgesteld.
  In diezelfde periode werden ook meer dan 370 drones gedetecteerd in de lucht nabij de grenzen van Rusland.
  Zulke zaken (er zijn veel meer voorbeelden) hoor of lees je nooit in de pers van onze “vrije democratische samenleving”.

 25. De wereld wordt steeds vreemder. Allerlei door SF schrijvers verzonnen scenario’s lijken zich nu tegelijkertijd af te gaan spelen. 1984, Brave New World, This Perfect Day. Films zoals Soylent Green en een film waar ik de titel niet meer van weet maar die gaat over een wereld waarin geen kinderen meer geboren worden. En dan natuurlijk alle films en verhalen over robots en werelden geregeerd door Kunstmatige Intelligentie, computers. Ik heb veel SF gelezen. Het komt allemaal uit lijkt het wel. In 1970 las ik b.v. al een verhaal over wat ze nu virtual reality noemen, een doos voor je hoofd waardoor je een alternatieve werkelijkheid als echt ervaart. In die zelfde tijd las ik een verhaal over een soort fatale opwarming van de aarde. Enzovoort, enzovoort.

  Zijn die schrijvers en filmmakers nu profeten? Nee. Maar wat een mens bedenkt, kan hij ook in werkelijkheid realiseren. Staat al in Genesis, in het verhaal van de toren van Babel. Het proces werd toen vertraagd door de taalverwarring, maar die hindernis is tegenwoordig overwonnen en nu gaat het realiseren van wat de mens bedenkt heel snel. En altijd komt het op hetzelfde uit: een tot slaven gemaakt mensdom, geknecht door kunstmatige intelligentie die ze zelf hebben ontwikkeld, een klein clubje gewetenloze tirannen dat iedereen wreed onderdrukt.

  Openbaring gaat dus helemaal uitkomen zoals het er staat. Want de geschiedenis van de mensheid die het zelf wil doen zonder eer te geven aan de Schepper zal altijd uitlopen op een figuur als een antichrist, een teken voor absolute controle op je hand of hoofd en het vermoorden van degenen die daar niet in meegaan. Zal altijd uitlopen op ontvolking van de aarde, uitsterven van dieren, afsterven van bossen en planten, vergiftiging van het water en de lucht, eindeloze oorlog, vijandschap, tirannie. Altijd onder het mom van vooruitgang en voor ons bestwil en altijd vergezeld van de mooiste beloftes en de leugen dat we het wel zullen oplossen en dat we in vrede met elkaar zullen leven etc. En altijd het blijvende vertrouwen op de wetenschap, want o, de mens is zo slim. Mens zonder God is een mens zonder leven, zonder licht, zonder vreugde, met geen andere toekomst dan de uiteindelijke ondergang.

  Dit zal steeds meer duidelijk worden. Onafwendbaar. Maar Openbaring houdt gelukkig niet op na al die rampen. Gelukkig zal God, nadat overduidelijk is gebleken dat mensen zonder Hem er alleen maar een puinhoop van kunnen maken, gaan laten zien dat het wèl kan, maar niet, nooit en dan ook nooit meer, zonder Hem. Met Hem. Zonder Hem gaat het niet. Dat was een leugen van de duivel.

 26. Voor het GVB beschik ik over een vrijwaring van mondkapjes. De vrijwaring geeft mij dagelijks het soort van narigheid waardoor ik de indruk krijg dat zo goed als alle Amsterdamse buschauffeurs en tramconducteurs dienst hebben gedaan op lijn 8.

 27. Xander je schrijft: “Onthoud dat deze aanstormende ‘hel op aarde’ géén ‘straf van God’ is, zoals het in kerken vaak wordt voorgesteld, ”
  Net zo min dat het vaccin een gift van God zou zijn. Het is allemaal een beproeving. Al het slechte in de mens omvat het onbewuste ego en wij krijgen nu de laatste kans hiermee af te rekenen. God grijpt niet in omdat het niet oordeelt. Het is aan ons, als wij de Goddelijkheid meer gaan toelaten en delen dan zal dit licht de duisternis in een oogwenk doen oplossen.

 28. @ Zo in de war 11/11/2021 om 5:31 pm.
  Je schrijft het goed:
  je bent “Zo in de war…”. 🥴
  Helemaal kluts kwijt 🎃
  Je voelt je natuurlijk 😵
  Kom je nog eens terug hier?
  Er zijn hier genoeg die je kunnen begeleiden… (Niet dat dit altijd zo professioneel gaat, maar het zou je toch een extra vonk in je hersens kunnen geven.)
  Liefs 😘

 29. En het ontgaat de meesten: CO2 was in 1885 …400 ppm. Staat in een duits boek…
  Gezien op YouTube filmpje… Jaren geleden zag ik een stukje over een boom die uit de gletscher kwam…bleek 6000 jaar oud te zijn. Methode : jaarringen, is betrouwbaar. De boom kwam van de top van de berg, ongeveer 3300 meter hoog. Er waren zesduizend jaar geleden geen gletschers in Oostenrijk dus!
  En nu ..de laatste jaren..het smelten gaat niet meer zo hard in de Alpen…zie gletscherbericht alpenverein… Al naar sneeuw gekeken op windy.com? Heel Noorwegen is bedekt… volgens Amerikaans gfs model krijgt Europa het te verduren over een dag of tien…wij in Nederland niet…

 30. En dan is er een emeritus-hoogleraar in Twente die heeft berekend dat verandering van het CO2-gehalte in de atmosfeer niets uitmaakt voor het broeikaseffect zolang het boven 200 ppm blijft. De absorptie van zonnestraling door CO2 in de aardatmosfeer heeft namelijk plaats bij bepaalde golflengten in het infrarood, die specifiek zijn voor vibratie en rotatie van het molecuul. Hij berekende dat een CO2-gehalte van 200 ppm in de atmosfeer al voldoende is om alle straling van die golflengten te absorberen. Straling van die golflengten bereikt dus niet het aardoppervlak en verhoging van het CO2-gehalte tot de actuele waarde van ongeveer 400 ppm of nog hoger heeft geen enkel effect op de absorptie en dus op het broeikaseffect. Bestrijding van de uitstoot van CO2 heeft dus geen zin. Het verhoogde broeikaseffect moet niet toegeschreven worden aan CO2, maar aan andere moleculen, zoals H2O en CH4. Zie https://principia-scientific.org/the-absorption-of-thermal-emitted-infrared-radiation-by-co2/

 31. Waar heb je het over man, want is wel Gods toorn die over de wereld komt en kan de mens niks aan veranderen,. Want ze blijven oerdom en volgen slaafs de regering en worden voor de gek gehouden door de duivel omdat ze de waarheid niet willen horen en zien net zoals Xander met zijn vage bijbel interpretaties.

 32. Ondertussen dreigt Loekasjenko de gaskraan dicht te draaien…. Een lange barre winter in aantocht.
  Zolang we maar bij sci-fi movies kunnen wegdromen.

 33. Zo lang het volk blijft stemmen op partijen die dit propaganderen is hongersnood hun verdiende loon.

 34. mogelijk kan dit project deels onschadelijk worden gemaakt wanneer veel mensen plantaardige composthopen aanleggen,
  zonder dierlijke producten, en gebruiken voor hun (volks)tuin.

 35. De site – het andere nieuws – meld dat er in de komende 2 jaar veel mensen die gevaccineerd zijn zullen sterven omdat hun afweer systeem door het vaccin niet meer werkt

  Als er andere virussen in hun lichaam komen kan het afweer systeem dit niet aan

 36. CO² is een onmisbaar gas dat absoluut noodzakelijk is voor al het leven. Maar de kritische ondergrens van 0,03% klopt niet. Wel is er een kritieke grens die ligt op 0,015%.
  Zodra het CO² niveau hier onder gaat, sterven de planten massaal af. Van nature bedraagt de hoeveelheid CO² in de atmosfeer 0,03%, en in twee eeuwen van industrialisatie, bevolkingsgroei en ontbossing is dat nu opgelopen naar 0,044%.
  Maar deze hoeveelheid kan onmogelijk verantwoordelijk worden gehouden voor de opwarming van het klimaat. Klimaatverandering is een voornamelijk links stokpaardje, en CO² is de boosdoener. Maar het zou toch bekend moeten zijn dat het klimaat altijd verandert. Want hoe valt dan te verklaren dat in de Alpen de restanten van een Romeinse nederzetting tevoorschijn kwamen, omdat een gletsjer aan het krimpen was?
  Die gletsjer was er destijds niet, hetgeen betekent dat het toen warmer was. Er waren geen auto’s, vliegtuigen, kolencentrales of zware industrieën, en de wereldbevolking was slechts een fractie van het huidige aantal mensen dat de aarde bevolkt.
  Dit wetende kan men toch onmogelijk blijven volhouden dat de door onze activiteiten veroorzaakte toename van de CO² in de atmosfeer de aarde opwarmt?
  Want gedurende minstens een deel van de Romeinse Tijd
  was bij minder CO² het klimaat toch echt iets warmer dan nu. In ieder geval warm genoeg zodat men op die plek een nederzetting kon bouwen. Of zouden die Romeinen nou werkelijk een gat onder een gletsjer hebben gegraven om daar een nederzetting te bouwen?

 37. Er is geen onderwerp over andere landen of onderwerp te bedenken of het genereert een hit op jouw blog(je). Maar weet je X? Al jouw zolder(kelder)kamer kolderiek heeft geen effect. Op Twitter raakt je net 2K user. Jouw reageerders tellen hier niet overheen. Denk eens aan al die miljoenen vaxxers. Raar toch/

  Wat is je doel beste X? Los van die juridisch siteclaimer? Dit domein houdt mi geen stand. Heb je enig medisch/juridisch tegenwicht? Kun je alles echt staven of verwijs je de rest van je leven altijd naar anderen? Huh? … ben benieuwd.

 38. Openbaring 21:22

  Geen probleem met aliens….mij doden zal moeilijk zijn degenen die Gods heilige geest bezitten zoals ikzelf gaan volledig op YHWH zijn geest vertrouwen….

 39. “…waarin een agressief buitenaards ras de Aarde ‘terraformeert’ naar een andere, voor ons vijandige atmosfeer, zodat het geschikt wordt voor hun vorm van leven.”

  “…vormen van predictive programming waren. Het was natuurlijk fictie.”

  Eh … nee. Die mogelijk zou ik toch wel degelijk als reëel bestempelen.

  Daarnaast bestaat er ook nog een metafysische variant op dit verhaal, waarbij wezens uit een andere dimensie proberen de aarde en de mens te transformeren zodat ze kunnen incarneren op deze planeet.

  Daar is in bepaalde kringen nogal wat discussie over. Hebben we te maken met een metafysisch verschijnsel, of gaat het om buitenaardsen van vlees en bloed.

 40. Deze hel op aarde waar in dit artikel over gesproken wordt, is niets anders dan de Grote Verdrukking. Er is redding mogelijk uit deze aankomende ellende. Hoe dan, door eenvoudigweg je vertrouwen op de Heere Jezus te stellen die ook jouw Redder, Verlosser en Heer over je leven wil zijn. Want Hij heeft uit liefde voor jou ook al jouw zonden en al jouw vuiligheid en rottigheid in jouw plaats gedragen aan het Kruis van Golgotha. Maar Hij is niet dood gebleven, maar is ook voor jouw uit de doden opgestaan om jouw eeuwig leven bij Hem te geven. Dus neem Hem dan ook aan, belijd Hem al je zonden en vraag Hem of Hij ook Heer over je leven wil zijn, want dan hoef je die vreselijke tijd van de Grote Verdrukking niet mee te maken. Je zult dan namelijk voordat deze verdrukking begint door Hem van deze planeet geëvacueerd worden middels de Opname van de Gemeente.

  Lucas 21:36 (Herziene Statenvertaling):
  36 Waak dan te allen tijde en bid dat u waardig geacht zult worden om al die dingen die gebeuren zullen, te ontvluchten, en om te kunnen bestaan voor de Zoon des mensen.

  Openbaring 3:10 (Herziene Statenvertaling):
  10 Omdat u het woord van Mijn volharding hebt bewaard, zal Ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking, die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken.

 41. Vandaag bij Jumbo, AH en Plus geweest. Het is toch niet te geloven. Iedereen maar dan ook iedereen draagt een … jawel … bekpamper. Dat is de reden waarom ‘ze’ dit allemaal maar ongestraft kunnen volhouden. Als je denkt als een schaap en je gedraagt je als een schaap, dan wordt je op een gegeven moment ook behandeld als een schaap en ingeënt en gechipt als een schaap en ten slotte zelfs geruimd als een schaap. Het is verschrikkelijk.
  Je kunt ook naar de ‘predictive programming van Openbaring’. Daar staat het allemaal: de apocalyptische ruiters. Zie:
  https://hijkomtmetdewolken.nl/openbaring/openbaring-6
  Er zijn te weinig mensen wakker. Wat in Australië gebeurt lijkt mij ’to little, to late’. Als we het van ‘de schapen’ zouden moeten hebben, wordt de hele wereldbevolking geruimd – op onze geweldige elite met de mooie genen na, natuurlijk. Gelukkig roept God de weerzinwekkende plannen een halt toe en begint hij op een gegeven moment hun hele infrastructuur naar de sodemieter te helpen met een paar flinke natuurrampen… Maar dat wordt voor niemand een pretje. Maar daardoor wordt de mensheid wel gered. Denk aan Jezus’ woorden: ‘Als die dagen niet zouden worden verkort, zou geen vlees behouden worden’. Pas als Hij op de wolken verschijnt, zichtbaar voor de hele wereld, is het voorgoed afgelopen met de bovenbazen. Ik zou niet graag in hun schoenen staan….

 42. RTL nieuws:
  We hebben het er dagelijks over: de enorme hoeveelheden CO2 die wij op de aarde uitstoten. Een deel daarvan wordt opgenomen in de natuur, door bomen bijvoorbeeld. Maar hoeveel van die koolstofdioxide blijft er nou rondzweven? Nou, best wel veel. Sterker: nog nooit was de concentratie CO2 zó hoog als nu.

  415,79 parts per million (ppm), om precies te zijn, meldt Buienradar. Het zal de meeste mensen niets zeggen, maar volgens wetenschappers is dat ongekend hoog en in de afgelopen 800.000 jaar niet voorgekomen.

Comments are closed.