Staat de toekomst vast en is alles inderdaad voorbestemd?

Links of rechts? Er is er maar één verantwoordelijk voor die keuze: u. Wel kunt u zich enorm door anderen laten manipuleren en beïnvloeden, waardoor u denkt dat u geen keuze heeft. Maar ook dat is uiteindelijk uw eigen verantwoordelijkheid.

—————————————————————————————————————————————–

‘De onafhankelijke ziet dat hij een keuze heeft, terwijl de ander enkel de massa volgt en daardoor onder de vooraf bepaalde uitkomst zal moeten lijden’ – ‘Want wij hebben niet te worstelen tegen vlees en bloed, maar tegen de kosmische machten van deze duisternis’

—————————————————————————————————————————————–

De Amerikaanse econoom Martin Armstrong heeft een interessante reactie geschreven op vragen van abonnees hoe het komt dat zijn A.I. ‘Socrates’ sinds de jaren ’80 al zo vaak zo ongelooflijk nauwkeurig is geweest, zoals bijvoorbeeld in 1985 de voorspelling dat in januari 2017 de eerste outsider in de VS president zou worden. De vraag of de toekomst vaststaat en alles is ‘voorbestemd’ doet me terugdenken aan verhitte discussies die ik al vele jaren geleden had met christenen, die geloven dat God ‘alles al bepaald heeft’ en je ‘er toch niets meer aan kunt veranderen.’ Mijn antwoord was en is nog steeds een krachtig en zeer beslist NEE. Nee, de toekomst staat NIET vast, tenzij mensen geloven en daarmee besluiten dat die wèl vast staat, en zo hun vrije wil en daarmee hun toekomst overleveren aan de duistere krachten die deze wereld al zo lang controleren, en die nu aan hun finale machtsgreep zijn begonnen.

Armstrong legt bepaald niet voor het eerst uitgebreid uit dat hij zijn A.I. niet geprogrammeerd heeft om op een bepaalde manier te ‘denken’ en te analyseren. Hij laadt de computer enkel vol met enorme hoeveelheden vastgestelde feiten over moderne historische trends, in eerste instantie in de financieel-economische markten, maar tevens in de complete samenleving, omdat al snel bleek dat deze zaken onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Hij onderstreept keer op keer dat de conclusies van het systeem daarom niet de zijne zijn.

Zijn besluit om die computer te bouwen volgde uit zijn grote interesse in de geschiedenis. Het viel hem op dat imperiums nooit eeuwig zijn en altijd een keer ten val komen. Hij begon te bestuderen hoe zo’n val tot stand kwam, en of daar voortekenen van waren. Zou een intelligente computer die patronen kunnen ontdekken en op basis daarvan een nauwkeurige voorspelling van de toekomst kunnen doen? Het antwoord bleek bevestigend. Keer op keer weer worden steeds dezelfde patronen gevolgd, zowel wat betreft besluiten, gebeurtenissen als het tijdsbestek waarbinnen deze plaatsvinden.

De laatste 10 jaar zijn ingegaan

Ondanks alle moderne tech en het globalisme is het Westen hierop in geen enkel opzicht een uitzondering. Armstrongs A.I. is er daarom zeker van dat we ons nu in de laatste 10 jaar bevinden. Ons afglijden zal in die tijd steeds sneller gaan.

Wat van onze democratieën en vrijheden rest zal totaal worden vernietigd, en vanaf ongeveer 2025 worden vervangen door de hardst mogelijke dictaturen, in een wanhopige poging van de huidige overheden om aan de macht te blijven en de controle te behouden. Die poging zal – juist door deze keuzes van die overheden – falen, en gevolgd worden door de definitieve instorting in 2032.

Twee toekomsten: uw persoonlijke, en die van de meute

Maar staat onze toekomst nu vast, of niet? Armstrong schrijft dat er twee toekomsten zijn. De eerste is onze persoonlijke toekomst. Mensen die ervan uitgaan dat ze een vrije wil hebben verwerpen het idee dat hun lot is voorbestemd. ‘Er zijn zoveel deuren naar de toekomst, maar ze hebben een vrije wil om te besluiten door welke deur ze gaan. Zullen ze onafhankelijk handelen, of blind de meute volgen en mondkapjes opdoen, (zelfs) terwijl ze alleen in de auto zitten? De onafhankelijke ziet dat hij een keuze heeft, terwijl de ander enkel de massa volgt en daardoor onder de vooraf bepaalde uitkomst zal moeten lijden.’

De tweede toekomst is die van de massa, de meute, die de opkomst en ondergang van volken, naties en imperiums bepaalt. Al in 1887 poneerde Lord Acton de beroemde stelling ‘macht corrumpeert, en absolute macht corrumpeert absoluut. Machtige mensen zijn bijna altijd slechte mensen.’ Een korte blik op de hele geschiedenis èn de moderne tijd anno 2022 leert dat dit altijd en overal de harde waarheid is.

‘En nu zien we dit opnieuw met Klaus Schwab, Bill Gates en George Soros,’ vervolgt Armstrong. ‘Wat geeft hen het idee dat zij de wereld beter kunnen laten functioneren? Wellicht is het de ultieme macht die hen blind maakt voor de realiteit, en waardoor ze zichzelf boven de samenleving verheffen.’

Klimaatverandering types niet geïnteresseerd in de waarheid

De opkomst en ondergang van imperiums hangt niet enkel af van de menselijke natuur. Neem nu de klimaatalarmisten, die hun volledig verzonnen CO2-‘global warming’ theorieën snel veranderden in ‘klimaatverandering’ toen bleek dat het niet warmer, maar juist kouder aan het worden is. ‘Dat was weer zo’n geval van het herschrijven van de geschiedenis, om die met hun vooraf bepaalde conclusies overeen te laten komen. Zij zijn simpelweg anti-fossiele brandstoffen (= anti-welvaart en anti-vrijheid), en doen alles wat in hun macht ligt om hun vooraf bepaalde conclusie dat die brandstoffen weg moeten te ondersteunen.’

‘Natuurlijk zijn die klimaatverandering types niet geïnteresseerd in de waarheid. Ze hebben hun besluit al gemaakt en zullen al het andere bewijs negeren. (Justin) Trudeau voerde zelfs voor iedereen een klimaatbelasting in – alsof dat het klimaat kan veranderen. Van iemand die intelligent is en geïnteresseerd is in de waarheid, kun je een discussie winnen, maar je zult NOOIT een discussie winnen van een idioot of iemand die vastzit in zijn eigen vooroordelen. Die mensen zijn niet in staat onafhankelijk te denken en zullen nooit van koers veranderen. Vandaar dat hun persoonlijke toekomst verbonden is met die van de meute, en die wordt vooraf bepaald.’

De geschiedenis herhaalt zich dus, en dat komt omdat deze ‘wordt geleid door Adam Smith’s ‘Onzichtbare Hand’. Zelfs Keynes, de vader van de moderne economie die nu aan het instorten is, ging zich realiseren dat zijn theorieën dat de samenleving gemanipuleerd kan worden om depressies en recessies te voorkomen, nooit zouden werken.’ Ook ex-Fed voorzitter Paul Volcker kwam tot de conclusie dat ‘de handelscyclus altijd wint.’ Daarom kunnen ook regeringen de economie en de markten niet blijvend manipuleren om tot het gewenste resultaat te komen.

Schwab en zijn global leaders veroorzaken instorting Westen in 2032

Armstrongs ‘Socrates’ voorspelt een zeer heftige periode tot het jaar 2032, het jaar waarin volgens de A.I. computer de finale instorting van het Westen onomkeerbaar zal plaatsvinden. ‘Maar er zullen mensen opstaan om Klaus Schwab en al zijn Young Global Leaders, die anti-mensheid zijn en vinden dat wij allemaal werkbijen zijn die moeten worden geleid en gecontroleerd, te verslaan.’

Na de onvoorstelbare puinhoop die het WEF over (maximaal) 10 jaar achterlaat, kunnen de (eventuele) overlevenden hopelijk aan een betere samenleving gaan bouwen, een waarin dit soort overkoepelende overheden en instituten met ongekozen machtwellustige bestuurders streng worden verboden.

‘De conclusie is dus dat de toekomst in zoverre voorbestemd is, dat ieder imperium, iedere natie en ieder staat altijd een opkomst en een ondergang kent. Dat betekent niet dat ons individuele lot voorbestemd is. Sommigen van ons zien de trends en volgen niet blind en hersenloos de massa. Dit zie je nu heel duidelijk tussen de vaxxers en de ongevaccineerden. Daarom heeft Schwab zijn Young Global Leaders (het regime Rutte/Kaag incluis) bevolen om de ongevaccineerden te verpletteren, want om zijn (Marxistische) economische theorie aan de wereld op te leggen eist hij totale gehoorzaamheid.’

‘Sorry, Klaus – maar jij zult falen. Socrates heeft jouw afloop al voorspeld.‘ (1)

(Helaas dreigt hij door de slaafse volgzaamheid van de meeste Westerse regeringen en bevolkingen honderden miljoenen, en misschien zelfs wel miljarden mensen in zijn val mee te slepen. Maar misschien is het wel zijn levensdoel om een grotere historische naam voor zichzelf te vestigen als Stalin, Hitler en Mao bij elkaar opgeteld.)

Geschiedenis van de toekomst

Helaas hebben verreweg de meeste mensen – vooral dankzij de voortdurende brainwash indoctrinatie door de mainstream media en ‘Hollywood’ – een erg pessimistische kijk op de toekomst gekregen: ‘Wat kunnen wij er nu aan doen?’, en ‘er is toch niets meer aan te veranderen.’ In religieuze kringen komt daar dan nog eens het argument bij dat ‘God alles heeft bepaald’, en je dus in feite weinig anders kunt doen dan passief op de bank te gaan zitten hopen en bidden om een magisch extern ingrijpen.

Hier ben ik het hartgrondig mee oneens. Als ik het even toespits op de eerder genoemde discussies met christenen valt mij steeds een volkomen foute interpretatie op van wat ‘profetieën’ nu eigenlijk zijn. In sommige opzichten zijn het enkel waarschuwingen, zoals in het geval van Jona en Ninevé. In dat geval wordt er echter altijd een voorwaarde aan gekoppeld (ALS jullie met dit gedrag doorgaan, DAN is dit of dat het gevolg….).

Voor de zogenaamde ‘eindtijd’ profetieën die vooral in het ‘apocalyptische’ boek Openbaring zijn verzameld, geldt echter hetzelfde. Dit zijn géén vooraf bepaalde gebeurtenissen waar niets meer aan te veranderen is, omdat dit het complete concept van de menselijke vrije wil buitenspel zet. Met deze (grotendeels figuratieve en symbolische) profetieën zegt God feitelijk: ‘Dit is niet wat IK heb bepaald dat er moet gebeuren, maar wat JULLIE door jullie eigen keuzes zullen doen of laten gebeuren.’

Het is dus ‘geschiedenis van de toekomst’, alsof iemand een geschiedenisboek uit de toekomst naar het verleden heeft gestuurd met de boodschap: ‘Dit of dat gaan jullie doen; zus of zo gaan jullie besluiten, en dit zullen de gevolgen daarvan zijn.’ Het is géén vooraf bepaald goddelijk script waar ieder land en ieder individu als een soort robotje aan onzichtbare touwtjes aan moet gehoorzamen, waar geen ontsnappen aan zou zijn, en waartegen verzet dus zinloos zou zijn.

Een vaststaand en onomkeerbaar script?

Er bestaat overigens wèl zo’n vooraf bepaald script, en dat is de ‘Onzichtbare Hand’ van Adam Smith, waar Armstrong naar verwees. Dat script is geschreven door zowel de zichtbare als onzichtbare krachten achter de schermen, die al duizenden jaren hun macht over de mensheid uitoefenen via hun religieuze, politieke en financiële wereldbeheersers.

De grootste leugen is u te laten geloven dat hun script vaststaat en onomkeerbaar is. Dat u dat script maar het beste kunt volgen en u er niets meer aan kunt veranderen, omdat een ‘God’ dat zo bepaald zou hebben. Wel, de ‘god’ die u dwingt een vooraf bepaalde koers te volgen is niet de God van het Licht, maar die van het Duister, van het absolute Kwaad: Lucifer.

‘Vaccins’ om u te overtuigen van een vals extern bovennatuurlijk ingrijpen?

Dat script zou ook een extern ingrijpen in de vorm van een valse ‘Messias’ figuur (hetzij uit ‘de hemel’, hetzij uit de ruimte) kunnen bevatten. Aangezien dat zo overtuigend mogelijk moet worden gebracht, zodat iedereen het blindelings gelooft, moeten uw brein en uw lichaam eerst ‘geprogrammeerd’ worden om deze valse zinsbegoochelingen – vermoedelijk in scene gezet met behulp van alle beschikbare technologieën, zoals gigantische holografische projecties en EMF wapens die ‘hemelse’ geluiden en stemmen kunnen voortbrengen – voor ‘echt’ te kunnen aanzien en zonder vragen te stellen voor ‘waar’ aan te nemen.

Dat manipuleren, controleren en besturen van uw zintuigen, brein en zelfs uw ‘wil’ kan nu perfect worden gedaan met de grafeenoxide 5G nanotech Covid ‘vaccins’ die reeds bij miljarden mensen zijn ingespoten. Dat is beslist géén science fiction complottheorie, maar technologisch reeds toepasbaar, zoals we in tal van artikelen al hebben laten zien.

Alles wat er dan nog voor nodig is, is een niet aflatende serie schokkende wereldwijde crises bestaande uit economische instortingen, extreme natuur- en gezondheidsrampen (deels opzettelijk veroorzaakt door HAARP en chemtrails) en grote verwoestende oorlogen, die heel veel ellende en slachtoffers zullen veroorzaken. Een uitgeputte mensheid zal vervolgens iedere ‘verlossing’ accepteren die wordt aangeboden.

Alleen als DIE ‘verlossing’ afkomstig is van hetzelfde script van het Kwaad, dan wordt u in de grootste val die ooit werd gecreëerd gelokt, een digitaal gecontroleerde gevangenis waaruit ontsnappen mogelijk voor eeuwig onmogelijk zal zijn gemaakt.

Echte gevecht is tegen kosmische spirituele machten

Er is natuurlijk ook een echte verlossing mogelijk, maar dat bewerkstelligen wordt niet bereikt met het uitspreken en herhalen van een paar magische ‘ik geloof…’ gebeden en mantra’s, maar vereist constante actie – géén actie met knuppels en vuurwapens tegen de dienaren van het Kwaad in overheid en samenleving, maar actie op persoonlijk spiritueel gebied en in de geestelijke wereld van het bewustzijn, waar Licht en Duisternis in een existentiële strijd zijn verwikkeld, en ook het lot van uw geest daarbij de inzet is:

‘…want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis (grondtekst: kosmische machten van deze duisternis), tegen de boze geesten (grondtekst: spirituele machten) in de hemelse gewesten’ (Ef. 6:12) (Hemelse gewesten: ook het heelal, de ruimte met de sterren, waar volgens de gedachten van toen de ‘engelen’ zouden leven. Naar mijn mening kunnen er ook de onzichtbare dimensies om ons heen mee worden bedoeld waar men toe geen woorden voor had.).’

Wordt Vervolgd.

 

Xander


(1) Armstrong Economics