Spanje eerste EU land met nieuwe wet die officieel einde maakt aan alle bezit en vrijheid

De EU wordt één volk en één rijk, waarin het individu volledig ondergeschikt is gemaakt aan ‘het collectief’. ‘Samen tegen het virus’. ‘Samen voor het klimaat’. Samen slaven, allemaal ‘gelijk’, allemaal zuchtend onder het juk van een onmenselijke communistische dictatuur.

————————————————————————————————————————————–

Compensatie beloofd (behalve als je als burger of bedrijf reeds steun van de overheid krijgt = gedwongen onteigening en nationalisering = communisme)

—————————————————————————————————————————————

We waarschuwen al vele jaren dat de Europese Unie een totalitaire communistische superstaat aan het worden is waarin het straks definitief gedaan is met AL onze vrijheden en inspraak, en wij mede dankzij de volledige medewerking van onze eigen politiek in een keiharde en onmenselijke dictatuur zullen worden gestort. Spanje is nu het eerste land dat met een voorgestelde nieuwe Nationale Veilligheid Wet laat zien waar het binnen hooguit enkele jaren in de hele EU naartoe gaat: AL het bezit, zowel van burgers als bedrijven – inclusief financiën -, wordt op voorhand bezit van de staat verklaard, ALLE activiteiten mogen op ieder moment zonder tussenkomst van een rechter worden stopgezet, en ALLE vrijheid van meningsuiting wordt definitief verboden. Kortom: de belangrijkste mensenrechten worden nu officieel opgeheven.

Iedere volwassene Spanjaard wordt verplicht mee te werken aan alles wat de overheid besluit en opdraagt tijdens wat voor ‘crisis’ dan ook, inclusief een gezondheidscrisis. Daarmee wordt iedere Spaanse burger feitelijk tot slaaf verklaard die geen enkele rechten meer heeft, maar in ALLES de overheid MOET gehoorzamen. Uit de voorlopige nieuwe Nationale Veiligheid Wet:

‘In het geval dat er een crisistoestand wordt verklaard in Spanje (‘situatie in het belang van de Nationale Veiligheid’) mogen de autoriteiten ook overgaan tot het tijdelijk in beslag nemen van alle vormen van bezit… en de opschorting van alle activiteiten.’

Dit is dermate algemene taal, dat geconcludeerd kan worden de overheid hiermee zichzelf het recht geeft om het land in een oneindige noodtoestand te houden, en in die tijd alles wat u bezit in beslag te nemen – inclusief uw bankrekening, uw financiële bezittingen, uw huis, uw bedrijf, wat dan ook. Dat ‘tijdelijk’ wordt natuurlijk definitief, omdat een overheid die tot een dermate extreme communistische maatregel overgaat, die absolute macht over de samenleving nooit meer uit zichzelf zal terugdraaien.

‘Compensatie’ (behalve als je reeds steun van de overheid krijgt)

Het ‘recht op compensatie’ dat Spanje zijn burgers en bedrijven belooft als hun bezittingen in beslag zijn genomen is dan ook een farce, want het is de overheid die de mate van die compensatie bepaalt. Er wordt echter géén compensatie verleend aan personen die reeds financiële hulp ontvangen.

Het gaat hier om mensen en bedrijven die op enige wijze reeds steun van de overheid ontvangen (uitkering, corona hulp, etc.). Dat komt precies overeen met waar we vorig jaar al voor waarschuwden ten aanzien van de massale steunmaatregelen in Nederland (NOW, Tozo, TONK, TVL), namelijk dat dit een verkapte wijze van nationalisering en onteigening is, zoals destijds in de DDR werd gedaan toen het eigendomsrecht gedwongen overging van particulieren (incl. bedrijven) naar de ‘democratisch-socialistische’ overheid.

De Spaanse regering zegt dus letterlijk ‘we own you’ tegen alle steunontvangers, en kan nu alles aangrijpen om het land in een crisistoestand te houden, is het geen verondersteld virus dan wel een -echte of fictieve- economische, financiële of ‘klimaat’ noodsituatie. Deze nieuwe wet omvat behalve burgers ook bedrijven en instellingen, die verplicht worden om mee te werken aan alle maatregelen die in Madrid worden uitgevaardigd. Dit onvervalste communisme zal veel buitenlandse investeerders definitief het land uitjagen.

‘Verdediging’ tegen een virus: Gedwongen vaccinaties?

De politici hebben op slimme wijze een ‘rechtvaardiging’ gevonden voor het elimineren van de mensenrechten: in artikel 30 van de Grondwet staat dat de ‘Spanjaarden de plicht en het recht hebben om Spanje te verdedigen.’ De regering gaat nu volledig bepalen wat die ‘verdediging’ precies inhoudt.

Als dat ‘verdediging’ tegen een of ander virus is, dan zal iedereen gedwongen worden zich te laten vaccineren, zoals we enkele dagen geleden al schreven over een ander EU land dat in snel tempo in een medisch-fascistische dictatuur wordt veranderd: Frankrijk, waar dit reeds openlijk wordt aangekondigd.

Diensplicht keert weer terug

Ook de in 2001 opgeheven Spaanse dienstplicht keert weer terug, hoogstwaarschijnlijk om genoeg nieuwe soldaten te hebben om tegen de eigen bevolking te kunnen inzetten, en vermoedelijk ook als op zekere dag de in Washington en Brussel al zo lang gewilde oorlog tegen Rusland uitbreekt.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van een inactieve bepaling in de 4e sectie van het grondwetsartikel, waarin staat dat ‘de plichten van burgers in gevallen van ernstige risico’s, catastrofen of publieke calamiteiten gereguleerd kunnen worden’. Deze bepaling is met opzet ontworpen om buiten de fundamentele wetten en mensenrechten om te kunnen worden uitgevoerd. Daarmee kan een regering of staatshoofd een noodtoestand uitroepen zonder dat een rechtbank zich daar eerst over hoeft te buigen.

Einde vrijheid van meningsuiting, media nu officiële propagandakanalen

Tevens giet de nieuwe wet de sinds 2020 reeds bestaande situatie met de mainstream media in een wettelijk kader. Alle media worden nu permament verplicht om ‘samen te werken’ met de autoriteiten om alle ongewenste informatie te ontkrachten, te blokkeren of te verwijderen. (1)

Wat er nog over was van de vrijheid van meningsuiting wordt hiermee definitief beëindigd. De pers wordt nu wettelijk verplicht als louter propaganda orgaan van de overheid te functioneren en enkel over de voorgeschreven visie en ‘realiteit’ te berichten, zoals ook in Nederland het geval is en in 2020 door het regime Rutte werd verordonneerd.

‘U bezit niets meer en bent gelukkig’ – Nou, alleen als u jaloers bent op Noord Korea

Binnen enkele jaren staat dit de hele EU te wachten. Land na land zal ten prooi vallen aan deze totalitaire technocratische dictatuur. Het maakt sowieso al jaren niets meer uit of u in onze parlementaire schijndemocratie nu op een liberale, christelijke, socialistische of ‘groene’ partij stemt. De zogenaamd moeizame onderhandelingen tussen VVD en D66 zijn dan ook niets anders dan toneelspel. Alles wordt immers bepaald in en door Brussel, en dat is één groot bolwerk van ongekozen communisten en autoritaire neomarxisten.

Over 10 jaar bezit u niets meer en zult u gelukkig zijn,’ beweerde het World Economic Forum van Klaus Schwab vorig jaar in een promovideo. Dat was een tweeledige leugen: ten eerste wordt het geen 2030, maar eerder 2023. En ‘gelukkig’ zijn? Nou, alleen u jaloers bent op de burgers in Noord Korea.

Is dit nog te stoppen? Kunnen we onze vrijheid en zelfbeschikking nog terugkrijgen? Ja en nee. Ja, omdat de macht van het getal voldoende is voor een gedwongen maar absoluut vreedzaam ontslag van alle bestuurders en opheffing van instituten die aan de oprichting van deze dictatuur meewerken. Nee, omdat er op dit moment nog veel te weinig mensen zijn die het ook maar een lor kan schelen dat dit voor hun toekomst en die van hun kinderen gepland staat.

Nu voor 90% het enige dat telt is dat ze weer op vakantie of naar een concert kunnen, of – wat bedrijven betreft – hun omzet weer toeneemt, dan vrees ik het ergste, en zullen zij vermoedelijk pas wakker worden als hun eigen bestaan keihard geraakt wordt. En getuige de recente waarschuwing van Klaus Schwab voor massa ontslagen en volkswoede – het WEF voorspelt voor ieder Westers land namelijk een werkloosheid van 35% tot 41% – zou dat wel eens dit jaar kunnen beginnen.

Xander

(1) Armstrong Economics

Zie ook o.a.:

03-07: WEF publiceert stappenplan hoe mensen moeten worden gemanipuleerd zich te laten vaccineren
28-06: Jurist Jeroen Pols: ‘Kabinet koos bewust voor dit catastrofaal beleid’
17-06: WEF topman Klaus Schwab verwacht eind 2021 massa ontslagen en volkswoede
13-06: G7+EU kiezen op top in Engeland definitief voor koers die Westerse economie en democratie vernietigt
05-06: Financiële Reset: Invoering digitale IMF wereldmunt nu zeer dichtbij (/ Ook plannen VN voor communistische wereldregering worden steeds serieuzer)
25-05: (/ Geplande (false flag) WEF cyberaanval om financiële systeem op te blazen vermoedelijk tussen 2021 en maart 2022)
12-05: WEF topman Schwab: Binnen 5 jaar verplichte gezondheidspas en geïmplanteerde microchip
10-05: WEF werkt aan digitaal staatsburgerschap voor iedereen; critici krijgen geen toegang meer tot internet
19-04: Op rand van financiële systeemcrisis: IMF waarschuwt dat staatsschuld nog nooit zo hoog was
04-03: Wetenschappers over ‘de politieke economie van massa hysterie’ rond Covid-19
25-02: ‘Nieuw Nürnberg tribunaal in voorbereiding tegen WEF en politieke veroorzakers Covid-19 crisis’
07-01: ‘Fase 2 van lockdown totale beschaving en technocratisch A.I. machtsovername nabij’ (Totaalprofiel van iedere burger: NIETS zal meer privé kunnen worden gehouden – Digitaal model van onze hele planeet in de maak)

2020:

12-12: Docu ‘Covid-19 – The System’: ‘Documenten bewijzen dat media opdracht van regering kregen om angst te zaaien’
01-12: December 2020: Einde 75 jaar democratie en vrijheid; dictatuur is nu officeel een feit
30-11: Westerse landen zetten leger in tegen burgers die zich verzetten tegen deze Agenda 2030 staatsgreep
28-11: Visie World Economic Forum voor de wereld na Covid: Een afschuwelijke toekomst
19-11: Klaus Schwab (WEF) wil wereldwijd verplichte hersenscans en implanteerbare microchips (/ Vaccinpaspoort en hersenscan als je grens over wilt – Implanteerbare microchips koppelen mens aan A.I. – Gedachten lezen wordt business model)
31-10: Aangenomen spoedwet verandert Nederland in permanente klimaat-vaccin dictatuur
29-10: Bewustzijnsdeskundige: Corona beleid is typerend gedrag van psychopaten
27-10: D66 en GroenLinks openen aanval op persvrijheid
26-10: Regering voert agenda Klaus Schwab (WEF) uit: ‘Over 10 jaar bezit u niets meer’
21-10: Nog maar 5 jaar? Verval Westerse beschaving verloopt exact volgens ‘Het Vierde Keerpunt’ (1997)
18-10: ‘Ongegrond aanjagen van angst maakt dit kabinet tot een terreurorganisatie’ (Sven Hulleman)
27-09: Finse topeconoom waarschuwt dat tweede lockdown ‘totale economische vernietiging’ betekent (/ ‘Tijdens systeemcrisis 2020-2022 wordt welvaart, veiligheid en zekerheid weggevaagd, gevolgd door nieuwe Depressie tot 2025-2027’)
26-09 Corona beleid scheurt families en vrienden uit elkaar, precies zoals in DDR werd gedaan
17-09: (/ Overheden die zich tegen hun eigen volk keren is historisch bewijs dat het einde van hun beschaving nadert’)
19-08: Stichting Privacy First: ‘Noodwet is regeren per decreet vanuit angst, dwang en controle’
08-08: Agenda 21 samengevat: ‘De opmars naar een nieuwe wereldorde’
18-06: Huiseigenaren en iedereen met enige vorm van vermogen worden komende jaren zwaar beroofd’ (/ ‘Alles wordt ons afgepakt, en daarna is het bittere armoede en de dood’)
28-05: Ex-NRC journalist en politicoloog zien staatsgreep en corrupte tirannie in Nederland ontstaan
30-01: Hoe de globalisten de corona pandemie kunnen gebruiken voor oprichting wereldregering

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

65

 1. @ Oma: 8/7, 1:36 am. Zie, hoe ze steeds verder gegaan zijn, om de gifspuit op te dringen. Zelfs baby’s willen ze nu laten vaccineren. Het moet toch duidelijk zijn, voor iedereen met een beetje verstand, dat men de mensheid hiermee wil decimeren.

 2. @Mirror schreef:

  onzin verhaal, gaat om macht en geld. VS en de EU zijn failliet, wat is er makkelijker dan de schuldeisers, wij , het volk, om zeep te helpen? Weg schulden. Maar er zijn meer zaken die spelen en organisaties die meteen proberen mee te lopen. Maar BV Rusland doet zeker niet mee, net als de BRICS landen. Misschien moet Rusland ons voor een tweede keer redden?

 3. Spiegel, kun je de connectie uitleggen tussen alles wat jij noemt (en dit ook onderbouwen) en de overproductie en -consumptie die de aarde uitput?

 4. @Mirror:

  Weet je jouw droom van een circulaire economie is een mooie. Echter is de ‘great reset’ niets meer en niets minder dan een psychopathische zet die alles te maken heeft met eugenetica en niets met gezonde groene idealen.
  Als je dat verschil niet begrijpt, raad ik je sterk aan het boek van psycho Klaus Schwab eens aandachtig te lezen, en ook ander werk van hem. De schellen zullen je van je ogen vallen. Het is één en al grootheidswaan. Met een psychopathische grondslag waar alles op gebouwd moet worden, genaamd Eugenetica.
  Een leugenachtige ‘Pandemic’, die kunstmatig gepoogd is te creëren met enkel en alleen die zieke injecties die als vaccins worden opgedrongen zijn daarvoor meer dan genoeg bewijs. Maar dat is slechts 1 stap van meerdere om massaal mensen uit te moorden en te conditioneren. Ziek, zieker, ziekst. En zoiets verdedig jij door het enkel over circulaire economie te hebben?

 5. Het is niet zo dat de zogenoemde ‘great reset’ alle bezit wil afnemen van de mensen – integendeel. De consumptiemaatschappij van de afgelopen decennia heeft juist toegestaan dat mensen veel te veel en veel te goedkoop van alles en nog wat bezitten.

  Nu is het tijd voor de circulaire economie. Voor de menselijke consumptie worden namelijk per jaar meer grondstoffen onttrokken aan de aarde dan de aarde per jaar kan leveren. Google ‘Earth Overshoot day’. De aarde wordt dus uitgeput en op enig moment komt daar een einde aan.

  Een voorbeeld: wist je dat jouw auto 92% van de tijd op de parkeerplaats staat? Waarom zou je dan voor de 8% dat je hem gebruikt, willen bezitten? Als je beseft hoeveel een auto en het gebruik ervan aan de aarde onttrekt? Wil je daar de eigenaar van zijn?

  Of kijk eens in je schuur. Hoeveel boormachines heb je daar? Hoeveel procent van de tijd dat je ze hebt, heb je ze gebruikt? Reken dat eens eerlijk uit.

  Kijk ook naar je vaatwasser, je wasmachine, je droger, al die apparaten die je hebt. En kijk naar wat ze ‘consumeren’ aan grondstoffen en energie.

  We vinden ‘bezit’ zo gewoon, we denken er recht op te hebben – maar iedereen mag zich realiseren dat uiteindelijk de kosten hoger zullen uitvallen dan het gemak dat je ervan ondervindt. Dat gemak kunnen we ons op de lange duur niet permitteren.

  Vandaar dat we anders tegen gebruik en bezit zullen moeten gaan aankijken. Vandaar de circulaire economie. Dat is geen great reset – en als het dat is, is het broodnodig. Het is gezond verstand dat je gebruikt voor je kinderen en kleinkinderen, zodat ook zij kunnen en mogen leven op, met en van deze planeet.

  Het gaat niet om complotten. We hebben te veel. We gebruiken te veel. We zijn uitvreters. Om te overleven is er een verandering van denken nodig, van besef en van doen.

 6. @agenda21 waar staat die zin dat ze dat gepland hebben? heb de doc gevonden met Kraag etc, maar die zin die de plandemie voorspelt zie ik niet terug

 7. Er zit altijd weer zo’n stommeling tussen die verklaard dat Jezus terug komt om ons te redden. Vervolgens nutteloos toekijken en er komt nooit iemand terwijl de wereld om hun heen in de fik staat, staat dit persoon geknield tegen zichzelf te praten voor een groot kruis. De enige oplossing is nooit zwichten en keihard voor jezelf opkomen, helaas volgen er maar weinig

 8. Barry schreef:
  07/07/2021 om 6:09 pm

  Wel, Barry, de politieke bandieten drijven het nog verder!
  Iedereen weet dat bij wet ouderlijk gezag en ouderlijke plichten werden vastgelegd om minderjarigen te beschermen en bij te staan in de keuzen die zij als KINDEREN nog niet kunnen en niet mogen maken?
  Nu heeft zelfs een ‘vlaamse’ (één van de ácht belgische!!) minister voor volksgezondheid, wouter beke, (cd&v, de C zou voor christelijk moeten staan maar staat voor crimineel!) het gore lef om het wettelijke beslissingsrecht van ouders over hun minderjarige kinderen te schenden door te stellen dat de stem van het KIND doorslaggevend moet zijn wat betreft vaccinatie!!!
  Als het KIND wil gevaccineerd worden en de ouders willen het NIET, dan moet er gevaccineerd worden tégen de wil van de ouders.
  Maar als de ouders willen vaccineren en het kind wil niet, dan krijgt het kind natuurlijk geen doorslaggevende stem, dan zal er opeens wél sprake zijn van ouderlijk gezag – zo transparant, zo duivels, zoveel kwaadaardigheid!

  Werkelijk ALLES halen de politieke lijkenpikkers uit de kast om onze kinderen gevaccineerd te krijgen en als proefkonijnen te misbruiken voor experimentele vaccins, ondanks de duizenden DODEN en de grote aantallen vaccinatie slachtoffers die steeds blijven stijgen!
  Ondanks de waarschuwingen en feiten van onafhankelijke experten over de vaccinatieschade, onbe-gekende gevolgen door de vaccin fabrikanten zelf, blijven ‘volksvertegenwoordigers’ het volk uitdagen en steeds meer wetten overtreden om de big farma terwille te zijn en hun fascisme en dictatuur pogen op te leggen.
  Voor mij is wouter beke een kindermoordenaar met voorbedachte rade en hoort hij onmiddellijk gedwongen ontslag te nemen én aangeklaagd te worden!
  Het was vast geen toeval dat de heksenjacht op Jurgen Conings (jeweetwel, die extreem rechtse ‘terreurverdachte’!!) startte in Leopoldsburg, de gemeente waar Jurgen naar werd overgeplaatst en waarvan beke burgemeester is.

  https://palnws.be/2021/07/bij-discussie-over-vaccinatie-is-stem-van-het-kind-doorslaggevend/

  Ouders moeten zeer alert zijn, zij hebben de plicht om hun kinderen te beschermen tegen staatsterreur door manipulatie en gezondheidsschade/overlijden door vaccinatie, dat intussen overduidelijk bewezen werd door de vele vaccinatie slachtoffers.
  Gelukkig is het nu vakantie en kunnen ze het onderwijs niet misbruiken (zoals de zedenverwildering en moreel verval door cartoon porno voor 10-jarigen) om de kinderen voor te liegen, te manipuleren en erin te luizen om hun leven ook vrijwillig op het spel te zetten voor dit medisch experiment door potentieel dodelijke vaccins.
  Blijf van onze kinderen af!

 9. @ Barry: 6:09 pm. Ik heb mijn vertrouwen in de mensen allang verloren. De “domme mensenmassa”, gelooft alles van de leugenaars van onze Overheid, de msm en het Staatsjournaal. Einstein had gelijk toen hij zei: ” Over de oneindigheid van het heelal, kan ik niks definitiefs beweren/zeggen, maar de domheid van de mensheid is grenzeloos”. Het volk pikt het helaas gewoon.

 10. @Oma Je maakt hier hele goede punten over hoe instemming initieel niet nodig is. De situatie waar we nu in zitten was mijn bevattingsvermogen van 2 jaar geleden ook te boven gegaan. Na je bericht gelezen te hebben realiseer ik me dat er alleen een verhaal / leugen nodig is.

  Wetende wat het Nederlandse volk over haar kant heeft laten gaan i.v.m. onze vrijheid is het inderdaad geheel mogelijk dat we nog veel meer over onze kant laten gaan. Zolang er maar een leuk verhaaltje aan zit en de gemiddelde Nederlander het idee heeft dat er een gezamenlijk doel achter zit.

  Het zal alleen wel een nieuw dieptepunt zijn qua domheid en verwarring. Ook zal het tegen eeuwen aan kennis en wijsheid ingaan over hoe de wereld werkt, maar dat is niets nieuws.

 11. Mooi interview met een nuchter en rationeel denkende arts: https://www.youtube.com/watch?v=0ZNP8o48uNo
  Maar het domme journaille (en een weinig inhoudelijke minister) komt dan niet verder dan zulke mensen “wappie” te noemen. Dat zegt iets over het beroerde intellectuele niveau van de pers, of het zegt iets over gemaakte afspraken dat er maar één geluid gehoord mag worden.
  Jan Bonte zegt het hilarisch: Hij luistert naar wappie wetenschappers als Ioannides van de wappie universiteit Harvard.

 12. Die Spaanse wet bestaat al 8 jaar en is destijds ingevoerd om “terrorisme” te bestrijden.

 13. Beste Zeeuwse Babbelaar,

  de Messias komt terug om anti-christ en zijn volgelingen te vernietigen …

 14. Ik meen gelezen te hebben dat de WHO “Het Virus” in 2020 op de A-statuslijst had gezet?

  Dit ongetwijfeld i.v.m. de wereldwijde Systeemtest onder het mom van een “wereldwijde opzettelijke verspreiding van een dodelijk virus in 2020” die het Global Preparedness Management Board (inclusief Kaag en Gauci) van de WHO heeft georganiseerd zoals vermeld in hun Jaarverslag 2019 (Annual Report 2019)..

 15. Vandaag wordt er in Nederland een wet aangenomen door het verlenen van de A-status aan corona. Waardoor de tijdelijke spoedwet wordt opgeheven en permanent wordt. Dit betekent dat onbeperkte macht naar de bestaande machthebbers gaat en het volk permanent vogelvrij is. Dictatuur van de bovenste plank en de tweede kamer slaapt rustig door.

 16. Vraag is : Hoe lang pikken de mensen het als hun echt zo goed als alles wordt afgenomen.
  Normaal gesproken niet lang MAAR de vraag is : In hoeverre is men al beinvloed/gemanipuleerd/gehersenspoeld door de vaccinaties.
  Ik las pas geleden een reactie van iem. op deze site die zei : “Alle vaccinaties die nu gegeven zijn zijn alleen maar voorbereidende vaccinaties voor wat er nog komen gaat met alle gevolgen van dien ”

  In wat voor tijd leven we ??

 17. Vraag is : Hoe lang pikken de mensen het als hun echt zo goed als alles wordt afgenomen.
  Normaal gesproken niet lang MAAR de vraag is : In hoeverre is men al beinvloed/gemanipuleerd/gehersenspoeld door de vaccinaties.
  Ik las pas geleden een reactie van iem. op deze site die zei : “Alle vaccinaties die nu gegeven zijn zijn alleen maar voorbereidende vaccinaties voor wat er nog komen gaat met alle gevolgen van dien ”

  In wast voor tijd leven we ??

 18. Beste lezers, hierbij een link van een video, met de plannen , die ze voor ons in petto hebben.
  Ze zijn er al ruim 50 jaar mee bezig om dit allemaal te organiseren. Ik heb ook geprobeerd deze
  link op you tube ergens tussen de comments te plaatsen van bv videos van fvd en andere ,maar hij wordt er meteen opeen of andere manier tussen uitgefilterd (onmogelijk). Bekijk en deel de video zo veel als je kunt om zo veel mogelijk mensen die het niet kunnen geloven als nog wakker te sussen. https://www.brighteon.com/ba744668-fe3f-4699-a3d7-e69bdf824a1a

  MVG Jeff

 19. Frankrijk ook sprake van gedwongen vaccinaties, hoorde ik op BNR gisteren

 20. Sinds de zondeval is de wereld in verder verval geraakt.
  Grenzeloos, in de letterlijke en figuurlijke zin van deze
  woordbetekenis.
  Economische vooruitgang, is een morele achteruitgang
  gaan worden.
  Misleiding, dus bedrog is de laatste vijf decennia in overmaat
  de boventoon gaan voeren.
  Bidden, (met een welgemeend hart) een liefdevol gesprek aangaan,
  met onze Vader YHWH en een noodoproep voor de Messias laten horen.
  De Trooster wijst ons zéér zeker de weg hierin !

 21. Gelijkheid zal er hier op de planeet vooralsnog niet zijn.
  De elite zal immer boven het gewone volk staan.
  Smalend kijken zij op ons neer, máár hun ondergang
  is zéér nabij !
  De Messias zal terugkeren en gaan regeren.
  Dán is gelijkheid mogelijk, ontstaan uit een eerlijke Regie.

 22. @Barry schreef:
  06/07/2021 om 6:57 pm
  “Ik vraag me ook echt af hoe we vanaf hier naar het punt kunnen komen waarop burgers geen persoonlijk bezit meer hebben.
  Er moet iets heel ernstig gebeuren voor het volk om hiermee in te stemmen, om toe te staan dat persoonlijk bezit afgenomen kan worden door de staat zonder toestemming van de eigenaar.

  Misschien komt de economie in een diepe recessie en zullen onze leiders verklaren dat alleen een globalistische superstaat met een centraal bestuurde economie ons kan redden.

  Naast dit vergezochte scenario zie ik niet hoe Nederlanders ooit zullen instemmen met een verbod op persoonlijk bezit.”

  Nederlanders hoeven nergens mee in te stemmen, de politici doen waar ze goesting in hebben, net zoals ze ongeoorloofd noodmaatregelen kunnen nemen zonder een medische crisis te hoeven bewijzen.
  Of hebben ze de burgers hun instemming misschien gevraagd om de economie te verwoesten door een lockdown?
  Hebben ze instemming gevraagd om overal mondmaskers te verplichten, onze vrijheid te beknotten en onze grondwettelijke en burgerrechten te schenden?
  Ik dacht het niet.
  Door misleiding en angst aan te jagen kon de politiek burgers bedriegen met een killervirus waarvan ze later toegaven dat het maar griep was en kijk wat er gebeurde!
  Zelfs nu geloven vele, angstige mensen niet eens dat corona geen dodelijke bedreiging (meer) is en dat misleiding enkel gebruikt werd om iedereen te kunnen vaccineren met een gifspuit als enige oplossing terwijl er medicijnen zijn die genezen.
  De leugenmedia bestoken het volk onafgebroken met voorspellende en tegenstrijdige onheilsberichten om verdeeldheid en verwarring te zaaien om de publieke opinie te manipuleren voor instemming van onwettig genomen nepmaatregelen.
  En ziedaar: het lukt zowaar, angstige mensen geloven nog steeds dat het schadelijke vaccin hen zal verlossen van een dood door een griepvirus terwijl ze doodgaan als proefkonijn voor een experimenteel vaccin.
  Ze zijn zelfs bereid om te gokken met hun gezondheid om opnieuw te mogen reizen, om hun ongeoorloofde beknotting van vrijheid terug te kopen met de gifspuit.

  Dus hoezo instemmen met een verbod op persoonlijk bezit?
  Het wordt gewoon afgepakt, er hoeft niet ingestemd te worden en er wordt de burgers ook niks gevraagd, de politiek doet haar goesting en de media helpt een handje bij de volksverlakkerij zodat het volk gehoorzaamt en instemt uit angst en door verdeel-en-heers.

  Dezelfde spindokters vinden vast wel weer misleiding om het volk op het verkeerde been te zetten zodat ze instemmen, net zoals ze vrijwillig instemmen met hun eigen gezondheid om zeep te helpen door gevaccineerd het proefkonijn te zijn met gevaar voor eigen leven en gezondheid en dat reeds zoveel duizenden mensen hebben ondervonden als vaccinatie slachtoffer.
  Je geeft overigens al zelf een manier aan waarop ze ons zouden kunnen misleiden en bedriegen:
  “Misschien komt de economie in een diepe recessie en zullen onze leiders verklaren dat alleen een globalistische superstaat met een centraal bestuurde economie ons kan redden.”
  Om de economie te kunnen redden (die de politiek zelf verwoestte!) moeten we allemaal solidair zijn en ons persoonlijk bezit opgeven?
  De politiek hoeft enkel te herhalen wat ze deden en doen met de coronahoax, dan voeren ze economen op die de bevolking via de leugenmedia bestoken ipv virologen en dan zijn er vast idioten bereid om hun persoonlijk bezit op te geven om de economie te redden..

 23. Elise schreef: 06/07/2021 om 11:16 pm
  De spijker op de kop Elise!
  Zie ook:
  https://www.geenstijl.nl/5159998/persbreidel-doe-je-maar-in-je-eigen-bubbel/

  Dat wordt nog wat als de pers misschien moet gaan publiceren de waarheid dat PRdeV is overleden..dat kunnen ze niet voor het publiek weghouden. De ‘ journalisten ”van de MSM ( de NOS Rtl4 Talpa name it ) verzwijgen al zolang de vaccinatie doden , das geen kunst!
  Onze koning ( die even buurten is ) had als commentaar:
  „Journalisten moeten onbedreigd en vrij hun belangrijke werk kunnen doen”, reageerden koning en koningin. „Wij voelen ons verbonden met iedereen die zich inzet voor de vrije pers in onze rechtsstaat.”
  https://www.telegraaf.nl/nieuws/1518487982/koning-willem-alexander-noemt-neerschieten-peter-r-de-vries-aanslag-op-rechtsstaat

 24. Niet alleen Nederlanders zijn een lief volk.
  Tot zij vierendelen heruitvinden.
  Volledig beschermde steden helpt ook niet, transport kan altijd onderschept worden.
  De hoogijdelen zullen vacines nodig hebben voor een leefbaar leven.
  Per saldo verliest iedereen.
  Aldus dit kwaadaardig politiek stelsel overlijd aan hoogmoets kanker.

 25. @ Elise: 11:16 pm, op 6/7. Waarom de vele overledenen aan het virus en de lock-downs, door de media niet opgepakt worden, vraagt U. Omdat deze msm, en het Staatsjournaal, daar geen boodschap aan hebben. Het interesseert ze eenvoudig niet. De media, zijn de schoothondjes van de politieke machten, en zijn niet meer objectief te noemen.

 26. Brussel versus ondernemerschap …. Brussel ‘privatiseert’ het bedrijfsleven, het ondernemerschap én ons leven. Een waanzinnig plan, men gooit het kind met het badwater weg. Een win win situatie wordt het nooit, een catastrofe zal het gevolg zijn. Grootheidswaanzin, hoogmoed gaat vooraf aan de val van ….
  Het wordt ongetwijfeld een fiasco ; voorbeeld : het ‘regime change’ ziekenfonds / ziektekostenverzekering .

 27. @Jean, 99% niet uitgekomen? Ik lees al jaren alternatief nieuws op verschillende sites/bekijk you tube filmpjes en vrijwel alles is uitgekomen. 1% is niet uitgekomen. En ja, daar zit wel eens onzin bij. Kom je alleen hier? Hier mag ook gefilosofeerd worden. Daarom zit ik ook hier. Buiten de box kijken/denken is juist goed, want zo krijg je weer meer inzichten. En die kennis kun je weer gebruiken voor een later tijdstip. Einstein deed hetzelfde. Je hoeft niet alles voor waar aan te zien. Je moet zelf kunnen filteren. Ik doe een voorspelling: binnen een paar weken zitten we weer in een lockdown. Volg de besmettingennieuws in de reguliere media. Heeft niks met besmettingen te maken maar met opstand(boeren) of met de definitieve brexitdeal(handel) als voorbeeld. Als je de werkwijze snapt(veranderingen doorvoeren), dan zie je een patroon. Zo wist ik al weken van te voren dat we met kerst de lockdown in gingen. bv.

 28. Antw Elise schreef: 06/07/2021 PeterRdeV is de nieuwe Pim F. opgeofferd om de onzichtbare ijzers waarin we gevangen zitten verder aan te trekken. Toevallig he dat dat nieuws net komt bij een belangrijke voetbal halve finale wedstrijd zodat HEEL NEEderland het weet hoe geweldig die regering (niet dus!) wel niet werkt aan het opsporen en aanhouden van moordenaars, terwijl ze met hun virusmaatregelen totaal onnodig maar wel duizenden doden en vele gewonden hebben veroorzaakt!!! Aandacht afleiden dus.
  Tis nu ook zomer dus geen virus te zien, maar wel even het Volk hun spierballen laten zien (dat is de bedoeling van deze regering)! Snappu?!

 29. Nu ja, de eerste kamer hoort het A status gedoe ook nog goed te keuren. Mijn advies: ga eens praten met een onafhankelijke arts/vakmens. Duizenden hooggeplaatste artsen hebben kritiek.
  Zonder die A status kunnen landen dit soort dingen/de great reset niet uitvoeren. Sowieso hoort dit thuis bij een onafhankelijk hoge rechter, die hoor en wederhoor toepast met verschillende vakgebieden onafhankelijke mensen.
  Effe iets anders: Peter R., de Vries is neergeschoten, vecht voor zijn leven. Groot uitgemolken in de media(risico van het vak/samenwerking Astrid/zus van de neus) en al die mensen dan, die zijn gestorven aan het vaccin of blijvende schade hebben opgelopen? Of die mensen/jongeren die zichzelf van het leven hebben beroofd door uitzichtloosheid door de huidige maatregelingen/systeem? Waarom komt dit niet groot in het nieuws?

 30. De ondergrondse van de 2de wereld oorlog had nederland wel gered.. het is tijd om weer een ondergrondse op te richten en de en sommige leden van de regering vogel vrij te verklaren voor dat het te laat is.

 31. Ik kan de domme massa die alles geloofd wel begrijpen , ze maken zich weinig zorgen en genieten van het leven iedere dag dat ze kunnen en op deze aarde rondlopen , de doemdenkers daarentegen zien in alles complotten ( ik reken mezelf daar ook soms bij) 99% komt gelukkig toch nooit uit en wie heeft uiteindelijk gelijk? natuurlijk als je gelovig bent heb je andere levenswaarden dat de massa die enkel aan genieten denkt
  Dat wij toch niet vergeten waartoe wij zijn gemaakt
  dat diep in ons geweten opnieuw het licht ontwaakt
  dat in ons wordt herschapen , de geest die overleeft
  dat onze lieve aande , nog kans op redding heeft
  als je een goed mens wil zijn mag je niet verbitterd raken vind ik omdat je dan niet goed voor je medemensen kan zorgen die hulp nodig hebben , probeer heel je leven positief te blijven ook onder moeilijke omstandigheden Jezus zei mijn koninkrijk is niet van deze wereld , en wat moet gebeuren zal toch gebeuren zo staat het geschreven.

 32. @FinalCountDown, 06/07/2021 om 7:28 pm
  Niet geheel juist. De kennis die ik heb opgedaan, de vaardigheden die ik mezelf heb eigen gemaakt, die bezit ik.
  Wat betreft huis en geld, nou ja, als het er op aan komt kan ik een eenvoudig huis/blokhut bouwen met wat ik bezit, zelfs als dat niet veel meer is dan wat ik kan dragen.
  Overigens, als geld niets meer waard is dan werkt dat net zo goed voor overheden en banken, schulden en belastingen zijn dan ook niet meer bestaand. En zoals het altijd weer uitpakt; het volk komt pas in opstand als het merkt werkelijk niets meer te verliezen te hebben. Dat punt komt met rasse schreden naderbij, al willen de meeste schaapjes het nog niet zien. Maar mooi wel dat die schaapjes straks niet bij mij hoeven aan te kloppen voor hulp.

  Overigens, wat betreft mijn eerdere post, blijkbaar is de aanleiding te vinden in een artikel van de Spaanse krant El Pais. Ik heb hier de engelstalige link, maar voor wie wil kan men eenvoudig de spaanse versie aanklikken.
  https://english.elpais.com/spain/2021-07-06/spain-drafts-bill-allowing-state-to-mobilize-all-adults-in-times-of-crisis.html

 33. Willem Engel had daar toch een stuk land gekocht? Nou, das ook dan mislukt/zijn vrijheid. Wij allemaal zitten onder de plak. Toch een fysieke oorlog beginnen of zal dat ook niks meer uitmaken? Vandaag heeft de overheid besloten, dat het virus op de A lijst is komen te staan. Alle maatregelingen kunnen worden toegepast.
  Volgens mij hoort zoiets door een onafhankelijke hoge rechter te worden beslist, met hoor en wederhoor van onafhankelijke vakmensen. Maar ja, wie ben ik?
  Hier een klein goed feel momentje. Het vaccin kan dodelijk zijn(wisten wij al), maar nu wordt het op de Australische reguliere tv bevestigd: Hier komt ie dan:
  https://mobile.twitter.com/Willow__Bella/status/1411997090272755713?s=06

 34. ‘Bezit’ is een illusie. Het gewone volk ‘bezit’ niets. Een woning…? Hoeveel woningen zouden er effectief al afbetaald zijn..? Dus zolang ze niet afbetaald is, is ze niet je ‘bezit’. Geld..? Als men morgen zegt dat de Euro niets waard is, dan ben je vet met je geld… Alles, maar dan ook alles wat je als je “bezit” beschouwt kan men je morgen gewoon afnemen, en je gaat er machteloos tegenover staan.

 35. Terugkeer van het feodalisme. Maar geen landeigenaar in een kasteel, maar een olicharchie in een beschermde enclave die pionnetjes verzet en aan knopjes draait voor een beetje meer van dit en iets minder van dat.
  Maar een voorwerp zal men nimmer afnemen; de smartphone blijft want daarmee kan men tracken en tracen, afluis-teren en andere apparaten aansturen via verborgen software. En zonder kan men niet, want het weinige geld dat men nog heeft is enkel digitaal (bereikbaar via een beperkt internet).

  Vraag tijdig asiel aan in rusland, straks het land met de meeste vrijheden, en start uw bedrijf daar weer op.
  De westerse elite redt zich wel met het vlees van de paar koeien die overblijven na het braziliaanse handelsaccoord en de handarbeid op de akkers door de massa.

 36. U waarschuwt inderdaad al vele jaren voor allerlei onheil, WO III bijvoorbeeld, om over komeetinslagen, zonnevlammen, ijstijden, dodlijke epidemieën!, economische crashes, de ondergang van de beschaving en andere rampspoed nog maar te zwijgen.
  Wel, stel dat we terugkeren naar het niet eens zó verre verleden. Er waren eens soldaten die hun jas verloren waren. Die dachten dat de zware winteruitrusting die ze op bevel goed moesten bewaren toch niet nodig was, “insubordinatie: dood met de kogel”, want voor Kerstmis ging iedereen allang weer thuis zijn, “het verspreiden van geruchten: dood met de kogel”. Zaten daar wat te verkleumen door regen, modder en koude in de loopgraven. Helemaal zielig, zo kan je toch nooit deze zinloze oorlog winnen: “ondermijnen van het moreel der troepen: dood met de kogel”.
  Echt gebeurd, nog maar een goeie honderd jaar geleden werd je doodgeschoten omdat je je jas verloren was!
  Toen was Nederland nog neutraal. Nu krijgen we één volk, één unie, één Verhofstadt of zoiets en Orban, Trump, Bolsonaro, Loekasjenko, Assad en de anderen zijn de slechteriken. Lijkt wel een B-film. Het verleden wordt herhaald als klucht. Onder Censuursula Von der Leyen (kleine “d” maar het is ook maar een karikatuur van wat Adel vroeger betekende, voorwaar een klucht).

 37. Betreft een beloofde compensatie…
  Geloof daar zeer zeker niet in !
  Ben benieuwd, hoe de moderne wereld-
  bevolking dit gaat ervaren.
  En is dit voor de verwende moderne heidense
  mens psychisch te ‘dragen’ ?
  Zeker weten vn niet…
  Zij kennen Gods Kracht totaal niet.

 38. Ik vraag me ook echt af hoe we vanaf hier naar het punt kunnen komen waarop burgers geen persoonlijk bezit meer hebben. Er moet iets heel ernstig gebeuren voor het volk om hiermee in te stemmen, om toe te staan dat persoonlijk bezit afgenomen kan worden door de staat zonder toestemming van de eigenaar.

  Misschien komt de economie in een diepe recessie en zullen onze leiders verklaren dat alleen een globalistische superstaat met een centraal bestuurde economie ons kan redden.

  Naast dit vergezochte scenario zie ik niet hoe Nederlanders ooit zullen instemmen met een verbod op persoonlijk bezit.

 39. We zitten in een duister complot. Vergeet niet dat ook in Nederland de staat alle bezit kan confisceren. Er is een oude wet uit de jaren 70 die dit mogelijk maakt. Daarnaast kan de roverheid in zijn algemeenheid zomaar je geld en bezit afpakken zonder dat er van bewezen een onderliggend misdrijf sprake is. De omgekeerde bewijslast maakt dit mogelijk. Zo kunnen ze contant geld direct afpakken en dat gebeurt ook. Valt het u ook op dat de media hierover weliswaar berichten maar heel vaak verzuimen om de reden van een dergelijke aktie te vermelden. Daarmee is al duidelijk wat voor een rot rol ze spelen.Dat ze criminelen pakken is prima, maar het angst zaaien onder nette burgers moet stoppen.

  Ik kan hier niet alles zeggen wat ik weet maar neem van mij aan dat we nog maar aan het begin staan. De digitale fijnmazigheid sluit zich als een valstrik om om de eerlijke en goedwillende burger. Voorbeeld: Als je bij verhuizing niet binnen 7 dagen het UBO register update dan wacht een boete van ruim 21000 euro. Je zal door omstandigheden maar even niets kunnen doen en je bent er gloeiend bij. Heeft niets met terrorisme of witwassen te maken maar alles met een politiestaat. De politie zelf doet niets meer voor de burger. Wel voor de staat. Graaien en nog eens graaien.

  Dit terwijl de overheid een service organisatie behoort te zijn. Service voor wie? Voor zichzelf! En de politiek? Bestaat er nog wel een serieuze volksvertegenwoordiging? Ik vermoed dat het door de duivel geprogrammeerde androids zijn.

 40. Dictator generaal Franco weer een nieuw
  leven geschonken ?
  Nou ja, bij wijze vn spreken.
  Spanje weer terug naar dictatuur,
  denk terug aan de jaren-60 vn de
  twintigste eeuw. En de eerste jaren van
  de jaren-70, meen ik me te herinneren.
  Blij dat ik daar niet woonachtig ben!

 41. De droom van de verdwaasde oerdomme linkse kiezers zal hun ergste nachtmerrie worden.
  Tegen de tijd dat hun ogen eindelijk open gaan en ze beseffen dat ze in een onomkeerbare dictatuur terechtgekomen zijn, zal het te laat zijn.
  Binnen dit en twee jaar zullen ze hun land niet meer herkennen. Met de ogen van een domme koe zullen ze zich onbegrijpend afvragen hoe ze in hemelsnaam in de hel terecht gekomen zijn

 42. Communisme werkte niet omdat mensen dwingen / aansporen om hard te werken zonder iets er zelf aan over te houden niet motiveert, maar met de vaccins kan de werkhouding, strijdlustigheid en geest wel gemanipuleerd worden…. in beslag name is prima te rechtvaardigen onder mom van herstelbetalingen vanwege kolonialisme en slavernij… journalisten als Eva Jinek en Jeroen Pauw zullen hun bezit wel mogen behouden

 43. Ik weet niet of jullie het nieuws volgen maar ook in Nederland wordt er subtiel een begin gemaakt met de ‘great reset’. Duizenden boeren gaan de komende tijd hun boerderijen en landerijen verliezen (lees confisqueren door de overheid).

 44. “ onze hersenen zijn iets buitengewoons, het bestaat uit ruim 90 miljard cellen, het werkt elke dag en nacht zonder onderbreking. Vanaf de geboorte ; tot het moment dat de televisie zijn intrede deed en de mens dacht dat alles kon …. en niets meer moest !

 45. Ik kan me echt niet van de indruk ontdoen dat we naar een slechte film zitten te kijken. Alle negatieve clichés over de globalistische elites (inclusief de EU-nomenklatura) worden op een hoop gegooid. Alle apen komen uit de mouw, zonder gêne. Het ligt er allemaal te dik op om nog normaal te zijn.

 46. Ik word eerlijk gezegd wel moe van al dat alarmisme. Altijd maar weer rampen en onvrijheid. En wat doe je ertegen? Met bla bla gebeurt er niks. Daar word je alleen maar nog angstiger van.
  Kom met je hoofd uit die matrijs (matrix). Je hoeft niet in dat vormpje geperst te worden. Ga je eigen pad uitstippelen. Mensen zijn gemaakt om vrij te zijn.

  Kijk op Blckbx.tv eens naar het filmpje over bitcoin. Dan heb je geld dat de overheid je niet af kan pakken.

  Tevens, dit is dus waarom in de VS het 2nd amendment is. Dat vrije burgers eigen have en goed kunnen verdedigen. Dat is niet raar of gevaarlijk. Het verbod daarop, dat is raar. Dat gebeurt altijd in een dictatuur, dan moeten burgers ineens alles inleveren.

 47. ZE zullen in Spanje nog terug gaan denken aan, Generaal Franco, met weemoed. Niet dat dat een toonbeeld was om na te volgen, maar hij heeft Spanje bewaard voor het Communisme, door op te trden tijdens de Spaanse Burgeroorlog, van juli 1936 t/m maart 1939. Hij voorkwam dat Spanje in handen viel van de communisten. En zie nu, wat we krijgen met deze verraderlijke marxistische samenzwering, onder de leiding van figuren als Schwab/WEF, Soros de rode plutocraat, de Bilderbergboevenbende, de Verenigde Nazi’s, en de WHO.

 48. Mooi artikel, maar wel zonder enige werkelijke referenties. De link naar het artikel van Armstrong Economics heeft namelijk ook geen verdere links naar waar dit vandaan komt.

  Hoewel ik de dictatuur van de EU zie, en niet verbaasd zou zijn over een dergelijke stap, ben ik wel van mening dat we eerst de volledige, exacte, tekst van dat wetsontwerp/-voorstel moeten kunnen lezen voordat er werkelijk uitspraken over kunnen worden gedaan. Die (bron)tekst heb ik nog niet gevonden.

 49. Het coronagebeuren heeft doen inzien dat ‘doe een ander niet dat gij niet wilt dat u geschiedt’ als een boemerang terug kan komen naar de bedenkers van ‘the Great Reset’. Het is nl niet denkbeeldig dat een of ander levensgevaarlijk virus gecreeerd wordt door dissidenten waar de ‘Great Resetters’ geen antwoord (vaccin) op hebben. ‘Als we gaan, gaan we met zijn allen’. Degenen die deze ‘Great Reset’ faciliteren nemen dus een grandioos risico.

 50. De massa is en blijft dom. Geef ze brood en spelen en ze zijn tevreden. Dat gold in het Romeinse Rijk en is nog steeds waar. Dat we systematisch beroofd worden van onze vrijheid onder het mom van een pandemie, werkt uitstekend voor de machthebbers en deert de massa niet.

 51. De EU wordt één volk en één rijk, waarin het individu volledig ondergeschikt is gemaakt aan ‘het collectief’?

  De geschiedenis herhaalt zich steeds omdat bestuurders en burgers niks van de geschiedenis kunnen of willen leren. Nederland is onder Mark Rutte al lang aan het verpauperen. Hij sloot al honderden bibliotheken zodat jongeren niet meer kunnen leren/vergelijken waarom de geschiedenis zich steeds herhaalt.

  Rutte sloot honderden verzorgingshuizen en dumpte zelfs bejaarden van 90 jaar in vreemde oorden. Hij sloot 8 grote ziekenhuizen en Eerste Hulp posten.

  Het Onderwijs is een puinhoop, Defensie is een puinhoop, Justitie is een puinhoop, Rechtspraak is een puinhoop, de Belastingdienst is een puinhoop, het Binnenhof is een puinhoop, de Formatie van een nieuwe regering onder zijn mandaat wil maar niet lukken, geen wonder! Wie wil er met zo’n brokkenpiloot samenwerken?

  Als het communistische Italie/Spanje model staat voor Rutte en Kaag, vrienden van de Marxistische Paus dan staat ons nog veel meer ellende te wachten.

  Rutte die alle beloften breekt, wij wachten nog steeds op zijn beloofde Duizend Euro. Maar ja, dat zal die zoals gewoonlijk wel vergeten zijn. Ik hoorde eens in een vurige preek een dominee zeggen: De duivel belooft veel, geeft weinig en neemt ALLES.

  Gelukkig heeft de duivel niet het laatste woord in onze geschiedenis. Denk aan het rampjaar 1572 en de Victory van Stadhouder, de Prins van Willem van Orange met de Geuzen.
  Details Openbaring 20.

 52. Wij als Belgen bezitten bijna allemaal een eigen woning , dat is onze baksteen in de maag en dat zullen we niet zonder slag of stoot opgeven, velen hebben hier jaren voor gewerkt en gespaard
  ze zullen niet tever mogen gaan of iedereen komt op straat virus of niet

 53. Beste mensen, Wees je ervan bewust dat het CDA al enige tijd geleden heeft geopperd om de dienstplicht in NL ook weer in te voeren of te activeren. Het heeft het toen niet gehaald in de kamer maar nu wellicht wel vanwege het feit dat het partijenkartel achter de depopulatie-agenda staat.

 54. De laatste stuiptrekkingen van een stervende Cabal laat zich steeds heftiger op het wereldtoneel zien, wat deze totalitaire bende wil bewerkstelligen gaat niet gebeuren en ze weren het maar proberen nog tegen te spartelen.

 55. Milities vormen en de Commie/Verraders/ politici opzoeken die dit aan het uitvoeren zijn.

 56. Zojuist heeft de kamer, inclusief Seegers en vdStaay, ingestemd met een wet die covid 19 de A-status geeft en daarmee
  alle draconische maatregelen van Kim un de Jonge legaliseert. Einde democratie en ongekende vrijheidsberoving.
  Allemaal gecondoleerd.

 57. Allemaal gelijk in Europa? Laat me niet lachen. Een groot continent zonder Engeland? Laat me niet lachen!! Een en dezelfde taal? Laat me niet lachen! Een volk ? Laat me niet lachen? Een vrijheid? Laat me niet lachen. Welke vrijheid? onze vrijheid word al jaren aan banden gelegd. De invoering van de Euro wat een grap, transmigranten die naar hier komen, wat een grap. Meer moskeeën dan kerken. Een geflipte paus die zich de plaatsvervanger van de Messias noemt. Weet je wat ik Europa noem? Het terug gekeerde Oud-Romeinse Rijk, met zeer lossen maar dan zeer losse zeden. Shalom

Comments are closed.