‘Sluitend bewijs dat MH-17 opzettelijk door Oekraïne werd neergehaald’

‘Onomstotelijke bewijs van Oekraïnes schuld staat in het onderzoeksrapport van het door Nederland geleide Joint Investigation Team’ –Deel van het wrak van vlucht MH-17. Eric Zuesse: ‘De 298 MH-17 slachtoffers op 17 juli 2014 werden vermoord door Barack Obama, via zijn agenten zoals Victoria Nuland, die Obama’s Oekraïne (illegale CIA-) operatie runde.’ (Afbeelding: Embed from Getty Images (2)).

————————————————————————————————————————————-

‘Dit is bewijs dat absoluut aantoont dat het officiële, door Nederland geleide onderzoek naar de (MH-17) zaak een opzettelijke en totale fraude is,’ schrijft analist Eric Zuesse voor The Strategic Culture Foundation. In een uitgebreid artikel zet hij het volgens hem ‘door beide partijen geaccepteerde bewijs’ op een rij waaruit onomstotelijk blijkt dat niet Rusland, maar Oekraïne op 17 juli 2014 vlucht MH-17 van Amsterdam naar Maleisië heeft neergeschoten met de bedoeling om de Russen de schuld te geven. ‘Deze massamoord werd uitgevoerd wegens de extreme obsessie van één leider. Het moest voor hem gewoon gebeuren, en precies op dat moment.’

Zuesse kwam tot zijn besluit omdat ‘geen rechtbank dit overweldigende en onweerlegbare bewijs over de MH-17 moorden, dat nog steeds wordt verborgen voor het publiek in de VS en zijn geallieerden, wil aannemen.’

Juist mede op basis van dezelfde bewijzen die in het op 24 mei 2018 gepubliceerde onderzoeksrapport staan heeft Rusland ‘tot in de kleinste details de conclusies van dat rapport weerlegd, en de feitelijke en onweerlegbare schuld van Oekraïne aan deze massamoord bewezen. Dit bewijs van het bedrog van het Nederlandse team (JIT) voert een groot deel van het onderzoek naar diens uiteindelijke conclusie omtrent de persoon die eiste dat Oekraïne deze misdaad zou plegen.’

‘Nederlandse regering mede financier staatsgreep’

‘Overigens heeft de Nederlandse regering gedeeltelijk de staatsgreep in februari 2014 gefinancierd, waarmee de regering van Oekraïne omver werd geworpen en een nieuw regime werd geïnstalleerd dat geallieerd is met de Amerikaanse regering en dat de MH17 heeft neergeschoten,’ vervolgt Zuesse. ‘De Nederlandse regering is in deze zaak waar het over oordeelt niet neutraal… De Nederlandse regering is in feite de grootste bijdrager aan het Oekraïense Hromadske TV, dat propaganda voerde om de inwoners van de Donbass regio –die voor 90% stemden op de democratisch gekozen, door Obama’s coup afgezette Oekraïense president- uit te roeien.’

Schuld Oekraïne blijkt uit JIT rapport

‘Dus Ruslands antwoord op 17 september 2018 gebruikte de eigen documentatie van dat door Nederland geleide team om de schuld die dat team aan Rusland gaf te weerleggen, en sluitend bewijs te presenteren dat Oekraïne schuldig is aan deze massamoord. De echte dader, Oekraïne, maakte dus deel uit van dit door Nederland geleide team.’

Zuesse denkt dat de meeste lezers ‘geschokt’ zullen zijn als ze het bewijs lezen, behalve dan degenen van enkele weblogs zoals deze, waarop dat bewijs al vaker werd besproken. Nogmaals: dit onomstotelijke bewijs van Oekraïnes schuld is in het (JIT) onderzoeksrapport terug te vinden en wordt dus door het team zelf bevestigd. Dat was dan ook de reden waarom Ruslands reactie op het rapport compleet werd genegeerd in het Westen, en het team nog altijd weigert om op de Russische presentatie te reageren.

Desinformatie en leugens basis voor sancties tegen Rusland

Het enige wat de media in Europa en Amerika hierover schreven was dat de Russen verklaarden dat het zogenaamde bewijs tegen hen was gemanipuleerd. Sommige media, ook in Nederland, noemden dit onmiddellijk Russische ‘desinformatie’, maar ‘het waren juist ‘de Westerse media wier ‘nieuws’berichten vrijwel geheel uit misleiding en desinformatie bestonden, zoals u hieronder zelf kunt constateren,’ betoogt Zuesse. ‘De Westerse media stoppen het historische feit dat het vliegtuig door de Oekraïense regering werd neergeschoten en het Westen hier over blijft liegen, nog steeds in de doofpot.’

Deze leugens waren en zijn echter wel de basis van de sancties tegen Rusland. ‘Daarom is het voor de leugenaars cruciaal om hun leugens te verbergen. Dit is de reden waarom Ruslands overweldigend gedetailleerde presentatie op 17 september vrijwel werd genegeerd. Dit bewijs toont namelijk aan dat deze sancties zelf niets dan het bedriegen van het publiek en de nog altijd aanhoudende misdaden tegen Rusland zijn.’

Bedenk bij de nu volgende feiten dat Maleisië, het land van Malaysia Airlines, pas tot het JIT werd toegelaten nadat het na lang aarzelen akkoord ging met een veto van Oekraïne over alle (nog te publiceren!) onderzoeksresultaten. Of Maleisië ook enige rol in dit onderzoek mocht vervullen is echter onduidelijk.

BUK raket verliet na aanschaf in 1986 nooit Oekraïne

Het JIT schreef op 24 mei 2018 in de laatste ‘Update van het strafrechtelijke onderzoek naar de MH17 ramp’ dat het team ‘ervan overtuigd is dat de BUK-TELAR (raket) die werd gebruikt om MH17 neer te halen afkomstig is van de 53e Luchtafweerraket Brigade, een eenheid van het Russische leger afkomstig uit Kursk in de Russische Federatie.’

De specifieke karakteristieken of ‘vingerafdruk’ van de gebruikte BUK raket (van het type 9M38) zouden er volgens het JIT op wijzen dat deze enkel door de 53e brigade zou kunnen zijn afgevuurd, vanuit ‘door pro-Russische separatisten gecontroleerd gebied’, waarna het lanceersysteem weer naar Rusland zou zijn teruggebracht. Australië en Nederland stelden op basis van dit rapport vrijwel onmiddellijk Rusland wettelijk aansprakelijk.

Vier maanden later (op 17 september) kwam de reactie van het Russische ministerie van Defensie. In die tijd had Rusland de gepresenteerde serienummers, 8868720 en 1318869032, en het typenummer 9m38, getraceerd, en ontdekt dat zowel de lanceerinstelling als de raket zelf in 1986 door Oekraïne van Rusland waren gekocht en sindsdien constant in Oekraïne zijn gebleven. Met andere woorden: als het bewijs dat het JIT gepresenteerd heeft authentiek is, dan wordt Oekraïne daarmee direct veroordeeld. ‘Dit is een bewijsmatig schaakmak tegen de Oekraïense kant,’ zo concludeert Zuesse.

Info zwarte dozen wordt nog steeds geheim gehouden

In 2014 vroeg Elsevier met een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuurd informatie op over de ‘geheime deal’ die was gesloten met Oekraïne, dat dus veto recht had gekregen over de conclusies van de uitkomst van het nog te verrichten onderzoek en zodoende de cruciale informatie van de zwarte doos van het rampvliegtuig geheim kon houden. De Nederlandse regering weigerde echter Elsevier deze informatie te geven, en brak daarmee zijn eigen wet.

Vanwege het Oekraïense veto stond er nauwelijks bruikbare info in het officiële aparte rapport over de zwarte dozen. Ook Amerikaanse satellietbeelden en radarbeelden van de Oekraïense luchtverkeersleiding zijn nooit vrijgegeven voor het publiek, net als diverse andere bronnen waarmee de officiële lezing geverifieerd zou kunnen worden. ‘Een brutale trap na tegen de families van de 298 slachtoffers,’ vindt Zuesse.

Desondanks kwam er nog genoeg aanvullend bewijs boven tafel, bijvoorbeeld door het onafhankelijke onderzoek van de gepensioneerde Lufthansa piloot Peter Haisenko, die tot de conclusie kwam dat Oekraïense gevechtsvliegtuigen de Maleisische Boeing hadden neergeschoten. Zo verklaarden diverse ooggetuigen –bewoners in het rampgebied- op TV een of twee gevechtsvliegtuigen te hebben zien opstijgen, waarna de Boeing vervolgens naar beneden stortte. Haisenko sloot niet uit dat er gelijktijdig een BUK raket was afgevuurd, maar stelde wel dat tenminste één Oekraïens gevechtsvliegtuig bij de aanslag betrokken is geweest.

Media en politiek negeren dat bedrog JIT is aangetoond

De Westerse politiek en media hebben ‘volledig genegeerd dat Rusland het bedrog van de JIT presentatie op 24 mei 2018 heeft blootgelegd,’ vervolgt Zuesse. Daarmee werd ook ‘het sluitende bewijs dat in de JIT presentatie werd gegeven en waar Rusland op wees, compleet genegeerd. Daarom kan er geen enkele twijfel meer zijn over het doelbewuste en nog steeds doorgaande Westerse bedrog aangaande de MH-17 zaak.’

Nog iets wat geheel genegeerd wordt is de vraag waarom de Oekraïense luchtverkeersleiding het toestel naar het conflictgebied heeft geleid, terwijl Oekraïense gevechtsvliegtuigen daar regelmatig bombardementen uitvoerden. De piloot van MH-17 had als enige van alle overvliegende toestellen direct opdracht gekregen van de geplande koers af te wijken. Dit was buitengewoon abnormaal, zeker gezien de gevaarlijke omstandigheden in het luchtruim aldaar.

Tal van ooggetuigen zagen Oekraïense vliegtuigen

En wat te denken van het BBC Russia verslag op 23 juli 2014, zes dagen na de ramp, waarin enkele Oekraïense ooggetuigen werden aangehaald die inderdaad een gevechtsvliegtuig achter of onder MH17 hadden zien vliegen. Dit BBC verslag werd zonder enige uitleg snel weer offline gehaald, maar niet voordat het door onder andere Global Research kon worden gesaved, dat het later alsnog publiceerde.

De BBC interviews met de ooggetuigen werden verricht door verslaggever Olga Ivshina. Twee inwoners beschreven gelijktijdig wat ze hadden gezien: ‘Er was nog een vliegtuig,’ waarna de andere aanvulde: ‘een militaire, ernaast (= naast MH17). Iedereen zag het, het vloog onder het passagiersvliegtuig.’ Hier is de tweede versie van de video, die nog steeds op YouTube is te zien. Het vermoedelijk per ongeluk online gezette originele BBC verslag bevestigde dus alle conclusies van Haisenko, maar werd juist om die reden dus nooit meer officieel gepubliceerd.

Dat gold ook voor de gehele Westerse nieuws propaganda media, die de herpublicaties met deze getuigenverklaringen op YouTube en andere onafhankelijke nieuwskanalen geen blik waardig gunden omdat het niet overeenkomt met de officiële variant dat pro-Russische separatisten per ongeluk een BUK raket op de Boeing hadden afgeschoten omdat ze dachten dat het een militair toestel was. Later werd het standpunt van het JIT zelfs nog extremer; nu wordt beweerd dat het een rechtstreekse Russische aanval op het vliegtuig was.

Dom Westers publiek gaf geen moer om etnische zuiveringen

Waarom stelde de ‘internationale gemeenschap’ dan toch sancties in tegen Rusland, terwijl uit alles blijkt dat Oekraïne volledig schuldig is aan de ramp? ‘De hele Westerse propaganda positie was bedoeld voor een louter dom –zo niet psychopathisch- publiek dat geen moer gaf om de (Oekraïense) etnische zuiveringen (door middel van door Kiev toegegeven bombardementen op de Russisch sprekende bevolking), maar enkel om ‘Westerse’ slachtoffers,’ aldus een boze Zuesse.

‘Het basisverhaal van het Westen slaat zonder de erkenning dat ze deze etnische zuiveringen financierden nergens op. Die waren bedoeld om het zuidoosten van Oekraïne op te schonen. Eventuele Russische steun aan de separatisten was daarom enkel defensief van aard was, niet offensief. En toch krijgt Rusland de schuld van het neerstorten van dit vliegtuig? Ook al heeft de Oekraïense luchtverkeersleiding de piloot daar naartoe gestuurd?’

Officiële MH-17 verklaring is ‘belachelijk’

‘Het verhaaltje over het schuldige Rusland is van begin tot eind vals en ontkracht (in ieder geval vanaf 17 september). Maar de Westerse ‘nieuws’media, de zogenaamd ‘vrije’ pers, blijven nog steeds de leugens verkondigen. Lees zelf hoe totaal belachelijk het feitelijk is. Iedereen in het leger met gezond verstand had van meet af aan moeten weten dat de BUK ‘verklaring’ flauwekul is.’

Op 22 oktober 2014 werd de Russische documentaire ‘MH17:The Untold Story’ uitgezonden. Daarin waren onder andere diverse BUK lanceringen te zien. Hierdoor kon iedereen de conclusie trekken dat het simpelweg onmogelijk is aanvankelijk helemaal niemand kon worden gevonden die de lancering had gezien of gehoord – geen rookspoor (dat minstens 15 km lang moet zijn geweest), geen lawaai, helemaal niets. Een BUK lancering moet zeker tijdens de kalme weersomstandigheden op die dag op minstens 20 kilometer afstand door duizenden mensen gehoord en gezien zijn. Maar: helemaal niemand (pas véél later werden er alsnog ‘getuigen’ opgetrommeld). Daarentegen zijn er wèl onmiddellijk tal van getuigen die één of meer Oekraïense gevechtsvliegtuigen hebben gezien.

Zuesse beschreef in eerdere artikelen zoals ‘Systematically Reconstructing the Shoot-Down of the Malaysian Airliner: The Guilt is Clear and Damning’ uitgebreid hoe de Boeing werd neergehaald, en ook waarom: ‘Om de EU zover te krijgen mee te gaan met hardere sancties tegen Rusland. Obama slaagde daar via het regime dat hij via de coup in 2014 had geïnstalleerd in. Het was dan ook Obama, en zeker niet Putin –en Rusland in het geheel niet, zelfs al zou er wel een BUK bij betrokken zijn geweest- die de sleutelfiguur achter alles was. De 298 MH-17 slachtoffers op 17 juli 2014 werden vermoord door Barack Obama, via zijn agenten zoals Victoria Nuland, die Obama’s Oekraïne (illegale CIA-) operatie runde.’

In Amerika en Europa wordt propaganda ‘nieuws’ genoemd

In zowel Amerika als Europa ‘wordt propaganda ‘nieuws’ genoemd, terwijl authentiek nieuws dat niet overeenkomt met de voorgekookte uitleg van het regime totaal wordt onderdrukt. Het schandaal omvat dan ook niet enkel Obama en niet enkel Oekraïne; ook de propaganda-organen, en tot op zekere hoogte ook hun publiek dat op deze leugenachtige media is geabonneerd (of er blindelings op vertrouwt), zijn erbij betrokken.’

‘De Westerse regeringen en hun ‘nieuws’media behandelen hun burgers, hun eigen publiek, niet als echte burgers, maar als idioten. Ze behandelen hen als objecten in plaats van burgers. Dit is geen authentieke democratie, maar neo-feodalisme, feitelijk fascisme.’

‘Psychopaat Obama liet bloederige coup plegen’

‘De complete BUK ‘verklaring’ (het idee dat alleen een BUK verantwoordelijk was voor de ramp) is enkel voor idioten. Iedereen in de officiële kringen en de pers die dit rondstrooit is net zo fake als het belachelijke verhaaltje zelf. Om het na al het gepresenteerde bewijs toch te geloven moet je wel een gewillige slaaf van psychopaten zijn.’

‘In dit geval was die psychopaat Obama, die niet alleen een bloederige coup liet plegen tegen een democratisch gekozen president, maar ook de obsessie had om de EU zijn sancties tegen Rusland te laten accepteren omdat de bevolking van de Krim (waar 75% op die afgezette president had gestemd) er (bijna unaniem) voor koos om weer deel uit te maken van Rusland. De massamoord op 17 juli 2014 werd opgezet om Rusland de schuld te geven en was Obama’s truc om hem zijn zin te geven.’

‘Ze liegen dat ze barsten, maar hun politieke basis gelooft hen’

Alhoewel dit artikel veel te lang zou worden als alle bewijzen op een rijtje zouden worden gezet (zie links onderaan), kan zonder enige twijfel worden gesteld dat de officiële MH-17 verklaring puur bedrog is, en het bewijs dat Oekraïne aanleverde niet het Kremlin, maar het regime in Kiev veroordeelt. ‘Nu weten we waarom de Westerse regeringen de data van de zwarte doos hebben verborgen voor het publiek, alsmede ook het andere bewijs dat ze weigeren te publiceren. Hun doel is het publiek te bedriegen in plaats van te informeren. Ze liegen dat ze barsten, maar noemen dat wellicht ’patriottisme’, zoals verraders dat doorgaans doen. En hun gelovigen bestaan uit hun politieke basis.’

‘Helaas wordt iedereen die zich om de tuin laat leiden hun werktuig, en de rest hun slachtoffers – hulpeloos om de tirannen te verwijderen (laat staan te vervangen) die het leven voor iedereen slecht maken, behalve voor henzelf en hun collega’s, de insiders aan de absolute top.’

‘Obama had iets dramatisch nodig’

MH-17 was voor de EU de aanleiding om de aanvankelijke terughoudendheid bij het opleggen van sancties tegen Rusland –die Europa veel erger schaadden dan de VS- op te geven. ‘Obama had iets dramatisch nodig om de volle medewerking van de EU te krijgen. Tenslotte was het Obama die in ieder geval in 2011 zijn operatie begon om Oekraïne over te nemen… Enkel Oekraïne had de macht om hem die Europese medewerking te geven, en Oekraïne deed dat ook. Dit was essentieel om later EU lid te kunnen worden en daarna ook NAVO lid – de volgende stap in het plan van de Bilderbergers.’

Ondertussen functioneert de EU al jaren als trouwe vazal van Amerika tegen Rusland. Op 22 december 2018 werden de sancties nog eens verlengd. ‘De EU steunt en neemt deel aan de leugens van het Amerikaanse regime… Deze misdaden en leugens begonnen als die van Obama, maar gingen door onder zijn opvolger Trump, en zijn al die tijd ook de misdaden van de EU geweest omdat die deze sancties en leugens niet heeft veroordeeld, maar er juist aan meewerkt. Daarom deelt de EU indirect in de schuldigheid van de Amerikaanse regering bij de massamoord op 17 juli 2014.’

‘Niet Putin, maar Obama zou moeten worden aangeklaagd door nabestaanden’

Het zijn daarom niet Putin en Rusland, maar juist de Oekraïense president Poroshenko en oud president Barack Obama die door de nabestaanden van de MH-17 ramp zouden moeten worden aangeklaagd. ‘Maar ook de Nederlandse regering,’ vindt Zuesse, ‘omdat die heeft samengespannen met de VS in dit frauduleuze ‘onderzoek’ dat op voorhand de schuld aan Rusland gaf. Dat besloot Nederland op 8 augustus 2014 met het geheime vierpartijen akkoord (waar Maleisië zich later bij aansloot), waarmee Oekraïne veto recht werd gegeven over de uitkomst van het nog te verrichten onderzoek.’

‘Zullen de slachtoffers en hun families nu onmiddellijk alle mogelijke gerechtelijke stappen ondernemen tegen alle leden van het JIT, voor hun doofpot affaire, en tegen de raddraaiers in de VS die deze massamoord eisten, en tegen de daders in Oekraïne, die er uiteindelijk het bevel voor gaven en het uitvoerden?’ vraagt Zuesse zich af. ‘Misschien krijgen ze het zelfs voor elkaar dat Barack Obama zijn 2009 Nobelprijs voor de Vrede terug moet geven.’

Of zal het onderzoek zich op de achtergrond nog jaren aanslepen, om uiteindelijk toch weer Rusland de schuld te kunnen blijven geven? Of juist om de hele ramp in de vergetelheid te laten verdwijnen?

‘MH-17 passagiers slachtoffers van Amerika, EU en Oekraïne’

‘De 298 moordslachtoffers zijn niet enkel de slachtoffers van het Amerikaanse regime, maar plaatsvervangend ook van de EU, en niet –totaal niet- van Rusland. Rusland was juist het echte doelwit van de mogelijke Oekraïense BUK raket, en van de Oekraïense gevechtsvliegtuigen die MH-17 neerschoten. De MH-17 slachtoffers waren enkel ‘bijkomende schade’ in de al tientallen jaren aan de gang zijnde geheime Amerikaanse oorlog tegen Rusland. Zo houdt Amerika zich tegenwoordig staande in de wereld: door zeer vuil spel te spelen en daarmee weg te komen, met de hulp van zijn bondgenoten, die de wreedheden van de VS goedkeuren en eraan meedoen.’

‘Welke grote nieuws-media in het Westen zullen over deze hard gedocumenteerde feiten berichten?’ besluit de analist. ‘Is het niet de hoogste tijd dat ze dit eindelijk eens gaan doen? Of hebben ze geen enkel eergevoel meer?’

Xander

(1) The Strategic Culture Foundation via Zero Hedge
(2) Afbeelding: Getty Images (vrij voor redactioneel, niet commercieel gebruik)


Zie ook o.a.:

27-11: Gelekte documenten bewijzen Westerse psy-op informatie oorlog tegen Rusland

29-10: Hoge officials Rusland en China zeggen zich voor te bereiden op oorlog (/ Westerse media dankzij hun misleidende propaganda volop medeplichtig als straks WO-3 uitbreekt)
24-11: ‘Zaak Julian Assange toont aan dat waarheid en rechtvaardigheid zijn verdwenen in het Westen’
26-10: Westerse propaganda oorlog omvat heksenjacht op Russen en onbewezen trollenfabriek

24-05: Absurd en gevaarlijk: Geen flintertje hard bewijs, maar Rusland krijgt weer schuld van MH-17 (Nederland dreigt grote rol te gaan spelen bij veroorzaken geplande NAVO oorlog tegen Rusland)

25-03: Valse beschuldigingen en vrij spel voor bepaalde daders kenmerken morele failliet Westen (/ Geen bewijs, maar ‘de Russen’ krijgen automatisch de schuld)
16-02: Zijlstra weg, maar Nederland gaat door met gevaarlijke Russofobie en oorlogshitserij

2017:
09-12: ‘Westen door propaganda media slaapwandelend naar Armageddon gestuurd’ (/ ‘Valse beschuldigingen tegen Rusland hebben Kremlin overtuigd dat Amerika militaire aanval voorbereidt’)

2016:
28-09: Russen krijgen inderdaad valselijk de schuld van neerschieten MH-17 (/ JIT volgt dictaat uit Washington en werkt volop mee aan toekomstige militaire confrontatie met Rusland)
31-05: Nog meer bewijs dat vlucht MH-17 werd neergeschoten door leger Oekraïne

2015:
31-03: Persbureau Reuters betrapt op vervalsen getuigenis neerhalen MH17
13-03: MH17: Media presenteren opnieuw vals bewijs om Russen de schuld te geven
09-03: ‘Sluitend bewijs dat vlucht MH17 werd neergeschoten door Oekraïense jager’

2014:

20-10: BND blijkt helemaal geen bewijs te hebben voor neerschieten MH-17
11-10: MH17: Duitse regering erkent indirect dat Oekraïne schuldig kan zijn
09-09: Eerste conclusies onderzoek MH17 duiden op schuld Oekraïne, niet Rusland
07-08: Meer bewijs dat vlucht MH17 werd neergehaald door luchtmacht Oekraïne (/ Canadese OVSE-waarnemer bevestigt kogelgaten in wrakstukken)
31-07: Piloot: Cockpit Boeing werd met boordkanon jachtvliegtuig beschoten
29-07: Financial Times: Rusland rekent op oorlog in Europa
26-07: Crisis Oekraïne: Backup-plan globalisten naar Derde Wereldoorlog
24-07: Westen verdraait interview separatistenleider; Kiev houdt gesprekken met piloten achter
23-07: CIA gaat mogelijk Oekraïense ‘deserteur’ schuld geven van vliegramp
22-07: Videobewijs van Russische betrokkenheid neerschieten Boeing ontkracht
20-07: ‘Spaanse luchtverkeersleider in Oekraïne zag twee jachtvliegtuigen bij Boeing’
20-07: Geheime dienst Oekraïne neemt gesprekken met piloten MH-17 in beslag
18-07: Ooggetuigen: Maleisische Boeing neergeschoten door straaljager