Scholen Australië trainen kinderen op eten van insecten

Mjammie.

—————————————————————————————————————————————–

(08.15) – Er zullen nauwelijks mensen te vinden zijn die het woord ‘entomofagie’ kennen, maar schoolkinderen in Australië beginnen aardig gewend te raken aan het woord dat ‘menselijke consumptie van insecten’ betekent. De grote Australische nieuwssite news.com.au berichtte vorige week dat op 1000 Australische scholen chips gemaakt met proteïne van krekels aan het menu is toegevoegd. ‘Cricket Corn Chips’, heten ze officieel. Eet smakelijk…?

Het WEF kondigde onlangs aan dat uiteindelijk iedereen zijn stukje vlees zal moeten omruilen voor insecten. Daar volgde natuurlijk een storm van verontwaardiging op. De wereldwijde volgelingen van deze feitelijk gevaarlijkste terreurorganisatie die ooit deze aardbol geteisterd heeft zetten dit voornemen echter al enige tijd om in daden: op Twitter verscheen de onderstaande video van jonge kinderen die chips eten gemaakt met ‘eco vriendelijke’ krekel proteïnen.

Nog maar enkele jaren geleden had iedereen zonder uitzondering aangenomen dat dit een grap was of een fake video, maar anno 2022 is het de absurde realiteit. Via zeer suggestieve vraagstelling wordt deze kinderen – laten we ze voor het gemak Schwaboffertjes noemen (een samentrekking van Schwabs’ slachtoffertjes) – in de mond gelegd (pun intended) dat deze chips nog lekkerder zijn dan normale, omdat ‘ze beter voor je zijn’.

Overigens zou in 80% van alle landen sowieso insecten worden gegeten, bij elkaar opgeteld afkomstig van zo’n 1000 tot 2000 soorten. Systeemexperts beweren dat de wereld in 2050 nog eens 2 miljard mensen moet voeden, en dat alleen insecten een uitkomst bieden om – het overigens totaal ontkrachte – antropogene global warming tegen te gaan en de impact op het klimaat te verminderen, omdat er dan minder vee (= methaan emissies), minder pesticiden, minder kunstmest en minder landbouwgrond nodig zou zijn.

Met zijn Farm-to-Fork Biodiversity Strategy probeert de EU de Europeanen ook aan de insecten te krijgen. Het Horizon Europe programma beoogt hetzelfde, en promoot tevens het gebruik van andere alternatieve proteïnen afkomstig van planten, zeedieren, micro organismen en vleesvervangers.

Jezus verklaarde ‘alles spijzen’ rein, maar…

In het Oude Testament van de Bijbel (Leviticus 11) wordt het eten van insecten expliciet verboden, met uitzondering van bepaalde soorten sprinkhanen (die overigens tot dezelfde orde van Orthoptera (rechtvleugelen) behoren als krekels).

Alles wat op de buik gaat en alles wat op vier voeten gaat, ook alle veelvoetigen van allerlei wemelend gedierte dat op de grond wemelt, dat zult gij niet eten, want die zijn een gruwel. (Leviticus 11:42).

In het Nieuwe Testament verklaart Jezus de Christus echter dat alle soort van voedsel ‘rein’ zijn en geoorloofd zijn om te eten (Marcus 7:19; Matteüs 15:11; Handelingen 10:15).

Toch kunnen sommigen zich niet aan de indruk onttrekken dat het opdringen van het eten van insecten uit dezelfde elitaire koker komt die tot doel heeft de natuurlijke, goddelijke scheppingsorde totaal omver te werpen, en te vervangen door een Luciferiaanse.

Met GMO (de basis van genetisch gemodificeerd voedsel), cel-dodende elektromagnetische stralen (4G/5G/6G), het omkeren van alle man/vrouw aspecten en waarden (incl. de regenboog/transgender agenda waaronder zelfs jonge kinderen voor het leven mogen worden verminkt) en met ‘vaccinaties’ – zeker de Covid-19 mRNA-nano genmanipulatie injecties – wordt de mens tot in het diepst van zijn fysieke wezen veranderd en aangetast, en totaal afhankelijk gemaakt van een wereldwijd totalitair A.I.- controlesysteem, waarin er geen enkele vorm van vrijheid en privacy meer over is.

Eigenlijk kunnen we dan stellen dat Satan erin zal zijn geslaagd een ‘anti-mens’ te creëren, die in helemaal niets meer lijkt op zoals God het bedoeld heeft. Het is speculeren, maar wellicht valt ook dit wel onder het beruchte ’teken van het Beest’, dat volgens Openbaring iedereen die het ontvangt voorgoed afsnijdt van het Licht en een eeuwige gevangene van het duister maakt.

 

Xander

(1) Israel365news