Reformatie 2.0: Morgen grote demo in Duitsland voor terugkeer naar gezonde samenleving

(11.20) – Op dinsdag 31 oktober wordt in Wittenberg (Duitsland) een grote demonstratie georganiseerd waarmee wordt gepleit voor een nieuwe reformatie, een ‘Reformatie 2.0’. In de Duitse samenleving is er een snel groeiende onvrede over politiek Berlijn, vooral dankzij de Covid-vaccinatie/lockdown agenda, de oorlog in Oekraïne, de economie-afbrekende klimaatdictatuur en het overdragen van alle macht aan een ongekozen totalitaire ‘wereldregering’ van onder meer de WHO en het WEF. Die onvrede is duidelijk zichtbaar in de peilingen, waarin inmiddels ruim 1 op de 5 op de AfD (zeg maar de Duitse FvD) zou stemmen. Een Reformatie 2.0 klinkt mij ook voor Nederland en het hele doodzieke Westen dan ook goed in de oren.

‘Dit is het uur van de Reformatie 2.0,’ zegt professor Bakhdi, een bekende verklaarde tegenstander van de Covid-gentherapie injecties, in een promotievideo. ‘En nu gaat het om alles, om de redding van de mensheid.’ Een ander kopstuk heeft het over ‘het wegbreken van oude verrotte moorddadige dodelijke structuren voor een nieuw begin!’

Op 31 oktober 1517 nagelde Martin Luther zijn 95 thesen aan de deur van de Schlosskirche in Wittenberg. Het was een aanklacht tegen de vele misstanden in de Katholieke Kerk, en zette een beweging in gang die leidde tot een scheuring in het institutionele christendom.

De organisatoren, die sprekers van onder andere ‘Ärzte für Aufklärung’, ‘Humane Medizin’, ‘Corona Undersuchungsausschuss’ en ‘People of the world unite’ zullen presenteren, hopen dat de demonstratie morgen het startschot zal zijn voor eenzelfde immense verandering in de samenleving. Op 31 oktober 2022 sloegen zij hiervoor de volgende 10 nieuwe thesen aan dezelfde deur van de Schlosskirche:

These 1

Onmiddellijk terugtreden van de huidige regering. Opzetten van een overgangsregering bestaande uit personen met een hoge vakcompetentie (een soort zakenkabinet).

These 2

Een vredesverdrag waarin de soevereiniteit van Duitsland gewaarborgd wordt, en er een Duitse grondwet komt.

These 3

Afschaffen van de partijenstructuur. Een nieuw parlement bestaande uit rechtstreeks gekozen volksvertegenwoordigers.

These 4

Politici verbieden mee te werken aan NGO’s (niet-gouvernementele organisaties).

These 5

Opzetten van een directe democratie door middel van referenda en het behouden van contant geld.

These 6

Vrede en vriendschap met alle landen op aarde op basis van het principe ‘vrede stichten zonder wapens’.

These 7

Afschaffen van het WEF. Bij de NAVO, EU, WHO en VN de eigen Duitse belangen doorzetten, of uittreden.

These 8

Personen op hooggeplaatste functies, zoals de president, rechtstreeks door de burgers laten kiezen.

These 9

Onmiddellijk opheffen van alle corona maatregelen. De vaccinaties worden beëindigd en de verantwoordelijken voor deze injecties worden gearresteerd.

These 10

Versterking van vrije en onafhankelijke media, journalisten en de vrijheid van meningsuiting.

Niet klimaat, maar immigratie grootste zorg bevolking

Het zal iedereen die de afgelopen jaren een klein beetje heeft opgelet en zijn neus buiten de propaganda van de mainstream media heeft gestoken duidelijk zijn dat alle 10 thesen een gruwel zullen zijn voor de gevestigde orde, zeker ook in Nederland. De enige partij die achter deze Reformatie 2.0 zal staan is de FvD. Partijleider Thierry Baudet pleit al jaren voor een nieuwe reformatie.

Uit peilingen in Duitsland en tal van andere Westerse landen zoals Groot Brittannië en Italië blijkt dat de bevolking vooral een ander immigratiebeleid wil, en zich nauwelijks zorgen maakt om het klimaat. Toch wordt de hele samenleving juist daarvoor op zijn kop gezet en worden er biljoenen uitgegeven om een uit de duim gezogen antropogene klimaatcrisis ‘op te lossen’. Dat geld zou juist moeten worden besteed om een Reformatie 2.0 mogelijk te maken.

Wat mij betreft mag er daarom zeker een 11e these komen waarin wordt geëist dat het huidige welvaart- en vrijheid vernietigende klimaatbeleid onmiddellijk wordt stopgezet, en vol wordt ingezet op het behoud van bestaande veilige en bewezen energiebronnen (gas, olie, nucleair) en het ontwikkelen van nieuwe, veelbelovende bronnen zoals kernfusie.

Aangezien immigratie in veel Westerse landen volkszorg nummer één is, zou These 2 moeten worden uitgebreid met een bepaling dat er een einde komt aan onbeperkte massa immigratie, en in de basis enkel ruimte wordt geboden aan echte oorlogsvluchtelingen. Tegelijkertijd zou moeten worden ingezet op het ontwikkelen en (weder)opbouwen van de thuislanden van immigranten. Daar is onlosmakelijk een definitief einde aan de imperialistische politiek van het VS/NAVO complex voor nodig.

WHO grootste bedreiging ooit

These 7 mag mijns insziens worden aangescherpt met een pro-forma besluit tot uittreding uit de NAVO en de EU (tenzij deze organisaties geheel worden omgevormd op basis van de 9 overige thesen). De WHO is de facto de gevaarlijkste terreurorganisatie op aarde en vormt zelfs een bedreiging voor het voortbestaan van het menselijke ras, en zou daarom per ommegaande moeten worden verboden. In plaats daarvan wordt alle steun gegeven aan de onafhankelijke World Health Alliance.

We hebben nog maar een half jaar om het tij te keren, want het pandemieverdrag, dat in mei 2024 gesloten moet worden, is met afstand de allergrootste bedreiging voor de vrijheid en mensheid die er ooit is geweest. Naar mijn overtuiging zou iedere politicus die hieraan meewerkt moeten worden aangeklaagd en vervolgd wegens hulp aan (of lidmaatschap van) een terroristische organisatie.

In een vernieuwde grondwet dient vervolgens het onvervreemdbare en onaantastbare recht op ieders lichamelijke integriteit onverkort te worden vastgelegd. Gedwongen behandelingen zoals ‘vaccinaties’ zijn absoluut uit den boze, en mogen nooit meer indirect worden afgedwongen met allerlei uitsluitingsmaatregelen, zoals in 2020-2022 is gebeurd. Tevens worden lockdowns om wat voor reden dan ook wettelijk pertinent onmogelijk gemaakt.

Ook komen er onafhankelijke onderzoeken naar het werkelijke nut en effect van ‘vaccinaties’ (en andere omstreden medische behandelingen). ModRNA injecties, zoals die tegen Covid-19, worden sowieso onmiddellijk streng verboden, en de producenten ervan worden aangeklaagd wegens het mogelijk maken van ernstige misdaden tegen de menselijkheid.

Meer aandachtspunten

Zo zijn er nog wel meer belangrijke aandachtspunten te bedenken voor een Reformatie 2.0, zoals maatregelen om de immorele transgender/LGBTQ agenda te beëindigen, en omstreden technologieën zoals 5G en 6G aan een grondig onafhankelijk onderzoek te onderwerpen alvorens deze eventueel worden ingevoerd. En wat te denken van onze voedselzekerheid en -veiligheid, die absoluut uit handen van grote organisaties en miljardairs dient te worden gehouden. Kortom: onze samenleving heeft eigenlijk op vrijwel alle punten een grondige vernieuwing nodig indien we als mensheid weer een positieve toekomstverwachting kunnen hebben.

Xander

(1) Reformation 2.0 / LutherLeaks