Rechter oordeelt dat het YouTube niet is toegestaan enkel content te plaatsen die in lijn is met WHO en RIVM

Zowel YouTube als het RIVM en de WHO hebben feitelijk een grote nederlaag geleden, omdat de rechter het nu ‘niet toegestaan’ acht dat zij enkel content online plaatsen die hun eigen visie onderschrijven.

—————————————————————————————————————————————-

Pieter Lakeman: Dit is een belangrijke juridische overwinning – Sky News bericht dat hydroxychloroquine levens redt, maar toch mocht YouTube twee video’s van huisarts Rob Elens blokkeren

—————————————————————————————————————————————–

Een rechter heeft geoordeeld dat YouTube terecht twee video’s met de Nederlandse huisarts Rob Elens, waarin hij wijst op de aangetoonde grote werkzaamheid van hydroxychloroquine (HCQ) bij corona patiënten*, offline heeft gehaald omdat het om ‘desinformatie’ zou gaan. Gaat Google/YouTube nu ook het grote Australische mainstream kanaal SkyNews blokkeren, nu dat eindelijk heeft toegegeven dat HCQ wel degelijk levens redt (2)? Pieter Lakeman en Ab Gietelink spraken gisteren met elkaar over het vonnis van de rechter, dat volgens Lakeman op slechts een klein puntje na juist een grote overwinning was.

(* We gaan er in de context even vanuit dat die patiënten er ook daadwerkelijk (nog) zijn, ook al is corona volgens de RIVM cijfers sinds eind mei bij niet één zieke met luchtwegklachten meer aangetroffen, en is het virus zelf ook nog nergens ter wereld geïsoleerd, en dus nog steeds niet wetenschappelijk aangetoond).

Onderzoeksjournalist Ab Gietelink, die de dagvaarding had geschreven en voorgedragen, noemt de uitspraak van de rechter ’teleurstellend en onrechtvaardig’, maar zegt dat de zaak wel ‘zeer serieus’ werd genomen, en de rechter ook hen redelijk aan het woord heeft gelaten.

Hij is wel heel negatief over het feit dat ‘de rechter niet de moed heeft om als onafhankelijke rechter te spreken ten opzichte van het politieke- en media establishment, en de hetze die tegen HCQ wordt gevoerd.’

‘YouTubes censuurdocument flagrante inbreuk op vrijheid van meningsuiting’

Een van de eisen was dat YouTube de op 22 mei ingevoerde aanvullende criteria waarmee ‘medische desinformatie’ offline gehaald kan worden, in Nederland buiten werking te stellen. ‘Dat was volgens ons een censuurdocument, waardoor het mogelijk werd om nationaal en internationaal medische experts met kritische opvattingen te censureren. Daar zijn een heleboel voorbeelden van.’

‘Die censuur op de medische wetenschap is een flagrante inbreuk op het wetenschappelijke debat, maar ook op de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van publicatie. De rechter legitimeert dat zelfs door te zeggen dat HCQ volgens een aantal mensen gevaarlijk kan zijn, wat helemaal niet is aangetoond, en zelfs aantoonbaar onjuist is.’

Lakeman was bij de zitting aanwezig en is het helemaal met hem eens dat de rechter een objectieve en geïnteresseerde indruk maakte. Over het vonnis is hij juist een stuk positiever. De rechter had namelijk ook duidelijk gesteld dat het uitsluitend plaatsen van content die in lijn is met visie van de WHO en het RIVM door Google/YouTube ’te beperkt, en in verband met de horizontale werking van de vrijheid van meningsuiting daarom niet toegestaan’ is.

‘Een kort geding rechter die tot zo’n oordeel komt, is zeer vergaand.’ Volgens hem zijn de rechten van Google/YouTube om censuur te plegen juist ingeperkt…. ‘De hele politiek van YouTube werd in dit kort geding dus eigenlijk verboden. Dat is wel heel wat anders dan dat je alles verloren hebt.’

‘Vonnis aantoonbaar onjuist, want bewijs voor HCQ is ruim voorhanden’

Gietelink is er echter niet over te spreken dat de rechter het Rob Elens verweet ‘het publiek niet juist voor te lichten’ met zijn stelling dat HCQ werkt, omdat dit niet wetenschappelijk bewezen zou zijn. ‘Maar de werkelijkheid is dat er wel degelijk heel veel wetenschappelijk onderbouwde tests zijn. HCQ is een 65 jaar oud middel, wat overal wordt gebruikt voor anti-reuma en anti-malaria, en wat in alle apotheken in Nederland aanwezig is. Als dat ook maar op een of andere manier schadelijk zou zijn, zou het vandaag nog verboden worden. Het is dus onjuist wat hier (in het vonnis) staat.’

Deze bewijzen zijn in diverse artikelen op deze site veelvuldig aan bod gekomen. Niet voor niets zijn er tienduizenden artsen over de hele wereld die HCQ (bij corona) toeschrijven. Onafhankelijke statistieken laten ondubbelzinnig zien dat het aantal ziekenhuis/IC opnames en doden in landen die HCQ hebben toegestaan, beduidend lager is dan in landen waar HCQ niet of slechts beperkt mag worden gebruikt (zoals Nederland).

‘Ik zou als journalist gewoon vragen aan medische professional moeten mogen publiceren’

Omdat de rechter het niet heeft aangedurfd de grondrechten van de burger te verdedigen tegen een multinational (Google/YouTube), heeft Gietelink het over een ‘conglomeraat van staat, rechtspraak en media.’ Lakeman vindt dit ‘onzin en uit de lucht gegrepen. Ik ben echt veel positiever.’ Hij wijst erop dat de rechter letterlijk verklaard heeft dat het overheersende YouTube een grote verantwoordelijkheid heeft, wat volgens hem ‘uniek is, en nieuwe jurisprudentie is.’ Gietelink erkent dat, maar vindt het wel voor de hand liggen, want iedereen weet dat YouTube bijna monopolist op online video gebied is.

Het enige wat Lakeman jammer vindt is dat de rechter het bewijs vóór HCQ ‘onvoldoende’ heeft geacht. Gietelink herhaalt dat deze argumentatie niet klopt, omdat er al tientallen jaren heel veel wetenschappelijk materiaal voor bestaat. De rechter had volgens hem enkel moeten beoordelen of hij als journalist een medische professional een paar vragen mocht stellen over een medicijn, en of dat gecensureerd mocht worden. ‘Het antwoord daarop had NEE moeten zijn. Zij mogen dat niet censureren. Ik zou die vragen moeten kunnen stellen en moeten kunnen publiceren.’

Ook Gietelink ziet dat Nederland in DDR 2.0 aan het veranderen is

Gietelink wijst verder op een ‘breder verhaal, namelijk dat de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van publicatie, en wat me al eerder is opgevallen bij de vrijheid van demonstratie… en de vrijheid van de persoonlijke integriteit en persoonlijke levenssfeer, dat die vrijheden in Nederland steeds meer tot elastiek zijn geworden. Dat zijn geen grondrechten meer, maar zijn heel sterk ingeperkt. Dat wordt allemaal gelegitimeerd op basis van ‘de veiligheid’. Ik vind dus dat deze uitspraken ultiem de rechtstaat onwaardig zijn, en mij doen denken aan de manier waarop de grondrechten zijn ingeperkt in het Oost Europa van voor 1989.’

Oftewel: Nederland verandert in een DDR 2.0, de term die wij een paar jaar geleden al gebruikten.

‘Daar sprak men ook consequent niet over censuur, maar over het verwijderen van ‘gevaarlijke’ en ‘ongewenste’ informatie die een ‘bedreiging’ vormt voor de bevolking. En dat was dan een boek van een dissident of een criticus. Het establishment in dit land, waar de NRC onderdeel van is, pleegt een fundamentele aanval op de de critici in ons land, op de dissidenten, en op de grondrechten en de rechtstaat. Dat is wat er gaande is.’

‘Er wordt heel veel politieke informatie verwijderd van YouTube en ook Facebook. Er wordt op grote schaal politieke censuur gepleegd.’ Lakeman: ‘Ja, maar daar hebben jullie nu paal en perk aan gesteld. Je hebt het proces dus niet verloren, alleen wat betreft die bijkomende zaak van die twee verwijderde interviews.’

Spoedwet is ‘allerergste aantasting van de grondrechten’

Lakeman ziet een nog veel groter gevaar dan de censuur van de Big Tech / social media giganten: ‘Wat volgens mij de allerergste aantasting van de grondrechten is, is het voorstel van Hugo ‘De Domme’ om het grote liberale stelsel zoals dat twee eeuwen geleden door Thorbecke werd opgezet, te beëindigen. Hij heeft een wetsvoorstel ingediend (de spoedwet) om de Tweede Kamer buitenspel te zetten. Daar is in de 19e eeuw tientallen jaren strijd voor geleverd.’

‘Ik heb het sterke gevoel dat die hele (corona) paniekzaaierij, waar ook Rutte en de media aan hebben meegedaan, uit de koker van de WHO komt,’ die in 2005 bijna alle landen ter wereld zover kreeg een verdrag te ondertekenen waarin de WHO tot de wereldwijde medische autoriteit werd verklaard, die iedereen zou moeten gehoorzamen en opvolgen.

Politiek wil het echte doel, massale vaccinaties, overeind houden

Het gevolg is dat de politiek in een tunnelvisie is blijven hangen, die draait om drie reeds lang ontkrachte aannames, nl. dat het om een heel gevaarlijk en dodelijk virus zou gaan (cijfers bewijzen dat het te vergelijken was met een lichte griep), dat lockdowns, social distancing etc. nodig waren om het te stoppen (statistieken en landen zoals Zweden hebben het tegendeel bewezen), en dat we hier alleen kunnen uitkomen met een hoogst omstreden experimenteel vaccin.

Het maar blijven aanwakkeren van de angst (voor een virus dat er amper meer is) heeft ook volgens Lakeman maar één doel: vaccinaties mogelijk maken. Gietelink: ‘En daarom mag HCQ niet bestaan als geneesmiddel. Want als dat wel zo zou zijn, worden de mensen minder bang, en is er minder noodzaak om te wachten op een vaccin, en zijn er meer argumenten om te normaliseren. En met vaccins wordt ook nog eens heel veel geld verdiend, terwijl HCQ maar 15 euro per behandeling kost (zit geen patent meer op).’

Gietelink haalt ook nog Bill Gates aan, waar hij tot voor kort nog geen problemen mee had. ‘Maar nu vind ik niet aanvaardbaar dat er één miljardair is die de grootste geldschieter van de WHO is, daar ook aan tafel zit, zichzelf heeft ingekocht in zeven farmaceutische vaccinbedrijven, en er minimaal 40, maar misschien zelfs 100 internationale mediabedrijven op zijn paylist staan. Dat is maatschappelijk en politiek onacceptabel, en ik begrijp niet dat de mainstream media dat niet aanklagen.’

Kijk hier het hele interview (42 minuten):

 

Xander


(1) Café Weltschmerz / YouTube
(2) SkyNews / YouTube
Afbeelding:  Gerd Altmann , Pixabay 

Zie ook o.a.:

23-08: (/ President Trump uit kritiek op FDA nadat deze toestemming voor behandeling met hydroxychloroquine intrekt – Alle statistieken bewijzen dat HCQ juist zeer effectief is)
27-07: ‘Corona pandemie hoax veroorzaakt totale chaos die het Westen doet wankelen‘ (/ Nog een Nederlandse huisarts die zich uitspreekt: ‘Onder het motto corona vinden er grove mensenrechtenschendingen plaats’)
17-07: Grafiek laat zien dat in alle landen die hydroxychloroquine toestaan veel minder doden vallen (/ Uit 58 studies blijkt dat HCQ ‘zeer effectief’ is)
23-06: Huisarts Rob Elens wil ondanks verbod toch hydroxychloroquine gaan voorschrijven
19-05: In de zak van de vaccinmaffia? NOS verkondigt louter leugens over hydroxychloroquine
18-05: Allemaal de zon in!’ herhaalt huisarts Rob Elens in nieuw interview
14-05: Teken petitie van huisarts Rob Elens om behandeling hydroxychloroquine toe te staan
08-04: Nog eens 699 mensen genezen met hydroxychloroquine, maar Nederlandse politiek wil er niet aan
07-04: Nederlandse huisarts heeft al 8 corona patiënten genezen met hydroxychloroquine

 

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

31

 1. Arts: ‘We zijn gegijzeld door een virus waarvan het bestaan niet eens kan worden aangetoond’
  Waar gaat dat heen? Red ons!
  https://www.ninefornews.nl/arts-we-zijn-gegijzeld-door-een-virus-waarvan-het-bestaan-niet-eens-kan-worden-aangetoond/
  Beste Dr. Schoemacher, alleen wanneer de Politie & of het Leger wil inzien, dat wij massaal worden gegijzeld kunnen wij worden bevrijd.
  Want het zijn juist deze organisaties die ons burgers moeten beschermen, zeker tegen een volksvijandige Overheid.

 2. 18 februari 2020 op de website van KULeuven:

  https://nieuws.kuleuven.be/nl/2020/antivirale-werking-van-chloroquine-tegen-coronavirussen-reeds-in-2004-ontdekt-door-virologen-ku-leuven

  De rechter oordeelt dus dat youtube terecht video’s van huisarts Elens offline haalt wegens desinformatie over chloroquine??
  Beschuldigt deze rechter dan ook KULeuven van desinformatie te verspreiden op hun website?

  Waarom heeft de rechter de ontdekker van het geneesmiddel chloroquine tegen corona (2004!!!!), van ranst, niet eens bevraagd voor hij censuur van youtube goedkeurt door publicatie en informatie in twijfel te trekken dat door de universiteit zelf bekend gemaakt wordt?
  Bovendien is dezelfde viroloog van ranst de ‘deskundige adviseur’ van de belgische regering voor het coronabeleid en de nepmaatregelen.
  Oops…nu staat deze rechter in zn hemd door censuur van youtube gelijk te geven terwijl de adviseur vd belgische regering en KULeuven het wetenschappelijk bewijs van huisarts Elens video’s zelf leveren??

 3. DNA onderzoeken worden ook gebruikt om erfelijke ziekten te voorkomen.

 4. Mo, uw reactie om 9:15 : ….. waarom Rutte dan niet voor het vuurpeloton .
  [ In de journalistieke wereld worden individuele ‘stukken’ gecorrigeerd door de eindredactie. Het oorspronkelijke, op schrift gestelde artikel, wordt dus in meer of mindere mate gewijzigd , maar wel met de naam van de schrijvend journalist. ]
  Ik begrijp de woede uwerzijds …. , de redactie van x-andernieuws niet.

  Beste Sultan, u heeft volkomen gelijk. Dank.
  Het beheer heeft het aangepast in:
  Artikel van Niburu 10 september 2020 18:48
  Eén van de ergste dingen die een volk kan overkomen is dat politieke leiders hun land verraden

  Mvg.Mod.

 5. Hoogst verdacht, heel die vaccin industrie, het is pure buisness, geholpen door de overheid over de rug van het volk. Nee, de overheid heeft al lang niet het beste voor met ons volk. Zij voeren de misdadige agenda uit van de NWO, met in hun kielzog de EU en Big Pharma.

 6. De afbeelding op dit nieuwsbericht is een goed voorbeeld van het misselijkmakende beleid van de social media, illuminati, freemasons. Gestoorde perversie, gesponserd met zieke freaks, allemaal troep wat wij dagelijks voorgeschoteld krijgen. Ik wil het niet zien of horen. Zoveel te gekker des te beter is de boodschap. Occulte shit, sodomie, alles wat de Heer verboden heeft wordt verheerlijkt. Voor Christenen is het een dagelijkse pijn om te zien hoe deze wereld ten onder gaat. Morele verval van de mens die het oordeel over zichzelf afroept. Eind volgende maand vieren we met z`n allen halloween, wat een feest!

 7. Artikel van Niburu 10 september 2020 18:48
  Eén van de ergste dingen die een volk kan overkomen is dat politieke leiders hun land verraden.

  Ik heb de indruk dat de Nederlandse bevolking in diepe massa hypnose verkeerd, en het directe gevaar voor hun welzijn niet meer inziet.

  Beste Mo, aangezien het beheer van XN de titel en de introductie onacceptabel vindt, is de link verwijderd.
  Indien gasten het artikel willen lezen, kunnen ze zelf op zoek gaan bij Niburu. Mod.

 8. Doordenker om 6.29 pm

  Inderdaad de wereldwijde economische ineenstorting komt eraan, met als gevolg, armoede, ziekten en oorlog

  Dit is 2000 jaar geleden al voorspeld in de Bijbel, o.a..in het boek Openbaring

 9. https://hoax.fandom.com/nl/wiki/9_For_News
  Op deze site wordt dan ook van alles wat waar is een hoax genoemd. Ninefornews staat daar dus ook bij. Als ik iets zeg tegen de kinderen dan word ik naar deze site verwezen. Alles is een hoax behalve de regeringen die het “zo goed met je voor hebben”. Ik ben niet van plan om te buigen voor de regering. Alles is opzet en veel mensen zien niet dat we in het einde der tijden leven. Het kan niet lang meer duren. Geen getest en geen vaccin en geen mondkapjes voor mij. Ik wordt bezien als een complot gekkie. Nou dat moet dan maar. Zelfs onze dominee noemt mij zo, want hij laat zich wel inenten. Lees Efeze 6:

 10. Wie ogen of oren of nog een ziel heeft die weet, deze wereld loopt op zijn laatste hoeven en de koe springt de sloot niet meer over,… het is op het is uit,…..
  In het land der blinden herken je de lakeien

  Sorry maar de sjue is op, het is allang niet leuk meer en de toekomst wordt er nooit meer beter op, feitelijke resultaten uit het verleden hebben U die garantie kunnen bieden !

  Evolutie was de leugen, devolutie blijkt een feit !

 11. Mijn schoondochter die in het Flevoziekenhuis in Almere werkt heeft mij verteld dat er nu, ik spreek over 3 dagen geleden, geen enkele Covid-19 patiënt in dat ziekenhuis ligt.

 12. Inderdaad 249 doden Mo een vergissing mijnerzijds.

  Dekking van sterfgevallen in Georgië in een farmaceutisch project van $ 3,3 miljard: documenten

  Een nieuw datalek onthult dat de Georgische regering en de Amerikaanse medicijngigant Gilead er niet in zijn geslaagd om ten minste 249 sterfgevallen van patiënten die deelnamen aan een Hepatitis C-eliminatieproject van $ 3,3 miljard te onderzoeken.

  Arms Watch heeft deze documenten geanalyseerd die naar verluidt afkomstig zijn van het Ministerie van Volksgezondheid van Georgië en anoniem zijn gelekt op Twitter. We hebben al een gedetailleerd rapport gepubliceerd over Amerikaanse overheidsprojecten in het Pentagon-biolaboratorium in Tbilisi – het Lugar Center.

  In ons huidige rapport hebben we gegevens geanalyseerd over sterfgevallen van patenten die zijn ingeschreven in het Hepatitis C-eliminatieproject in Georgië. Dit is een experimenteel farmaceutisch project dat wordt gesponsord door Gilead in samenwerking met de Amerikaanse Centers for Disease Control (CDC) en het Georgische ministerie van gezondheid.

  Georgische media en gezondheidsfunctionarissen hebben eerder elk mogelijk verband tussen het experimentele programma en deze sterfgevallen ontkend. De doodsoorzaak van sommige patiënten is echter in de vertrouwelijke rapporten van Gilead als “onbekend” vermeld. Andere patiënten die aan het programma deelnamen, hebben de behandeling stopgezet vanwege ernstige bijwerkingen. Sommigen van hen zijn overleden.

  http://dilyana.bg/georgia-cover-up-of-deaths-in-3-3-billion-pharmaceutical-project-documents/

 13. @ Mo Ik ben het originele artikel aan het opzoeken maar volgens mij ging het om 49 doden.
  Nog 49 te veel daar gaat het niet om maar het geeft wel wat nuance.

 14. De lezers die hier al wat langer lezen die zullen het zich herinneren. Ook onder de xander nieuws archief is dit wel terug te lezen, maar ik schreef voor zeker voor de eerste keer al meer dan 10 jaar geleden dat zolang er nog vrij internet is, wij nog een onafhankelijk ander geluid kunnen laten horen.

  Als is niet goed, onderzocht is, dan kan je erop terugkomen. Gewoon in alle openheid en geen geheimen. De ontwikkeling die ik voorzag is dat het de illuminaten een grote doorn in het oog is dat deze mogelijkheid qua techniek tot het gewone volk is gekomen. Het is namelijk niet een soort van media dat controleerbaar is.

  Ooit hadden we vele providers, maar ook hierin is een kaalslag geweest door de fusies en uiteindelijk alles weer terugkomt bij een soort van ‘moeder-providers’.

  Grapperhaus neemt nu ook initiatieven om ook deze vrijheid te beperken. Echt ernstige en ernstige ontwikkelingen. Ik schreef vroeger ook op een andere site, die niet actief is als forum. Het was ook een site van christelijke inslag en ik wist dat ik door de geheime diensten lastig werd gevallen op het gebied dat ik bepaalde acties niet met de computer meer kon doen. Ik moest uitwijken op andere computers om nog berichten te kunnen plaatsen.

  Wie het boek leest van de onderzoekjournalist Huub Modderkolk ” Het is oorlog maar niemand die het ziet maar niemand die het ziet “, die kan begrijpen en doorgronden wat ik bedoel.

  In Frankrijk is er ook al ruim twee jaar sprake om internet te beperken. Macron zal dit instrument wel willen killen denk ik als hij de kans kreeg.

  Het fysieke geld is een instrument dat de burger nog onafhankelijkheid kan geven. Velen van ons hebben dit vroeg opgegeven. De gevolgen zijn voor degene die er tegen hebben gevochten zodanig dat, wil je nog een beetje kunnen handelen en leven, dat je verplicht bent, ook al staat dit natuurlijk niet zo direct zwart op wit, dat je digitaal moet betalen.

  Maar naast het fysieke geld kwam ook internet vooral vanaf het jaar 2000 erg in opkomst bij de gewone burger. Het internet, ieders vrije inspraak en mening, echt een onafhankelijk instrument als het goed wordt gebruikt, dat willen ze aan banden leggen.

  Dit geldt ook voor deze site van Xander Nieuws. Het enige dat bepaalde sites nog kunnen doen is om elkaar te supporten links plaatsen van medestrijders en soms dezelfde boodschap plaatsen al dan niet aangevuld met een eigen mening van die site.

  Dit overstijgt, in het algemeen menselijk belang, zelfs een christelijke inslag! Maar volgens mij kan alleen diegene die Bijbels goed onderlegd zijn en de Bijbel serieus nemen ook de waarschuwingen vanuit de Bijbel laten zien. Hoezo is de Bijbel ouderwets of achterhaald!

  Resumerend:
  – Internet is naast fysiek geld een onafhankelijk instrument.
  – De Media krijgt geen grip op internet en willen zich zelf natuurlijk ook nestelen.
  – De illuminaten zinnen dit niet, het vrije internet.
  – Diverse ontwikkelingen wereldwijd van landen die of grote censuur willen op internet of verbieden.
  – Er blijven door fusies en tactieken van de overheid, alleen een soort moederproviders over. Dit is makkelijker te controleren.
  – Geheime diensten werken wereldwijs samen als men zgn. toevallig hetzelfde algemeen belang hebben (denk aan corona) en kunnen massaal op internet aanvallen doen of dingen wel of niet laten zien.
  – Tegelijk is er een ontwikkelingen dat de sociale media, die zich ook op het internet begeeft, eigenlijk alleen maar producten brengen die eigenlijk te maken hebben op volgbaar zijn, zichtbaar zijn, hoorbaar zijn en op te sporen zijn. Twitter, Hyes, Linkt-in Apple, Samsung, Apps, Whatsapp, etc. etc. etc. En die zijn massaal door het ijs gestapt, vooral voor de Apple liefhebbers moet dit toch een zeer zware nederlaag zijn, dat die meehelpen om alleen pro-corona informatie voorrang te verlenen en een ander geluid tegenhouden. Ook geven ze openheid van hun gegevens ingeval van opsporing, de zogenaamde besmetting, om de persoon te kunnen achterhalen.
  – De uitvinding, in the cloud en synchroniseren vallen ook vooral onder deze totale controle. Het is niets voor niets dat dit tegelijkertijd ontwikkeld is en een grote toevlucht neem. In feite, op welke instrument je waar ergens ook maar aanwezig bent, je bent traceerbaar. In feite is elk nieuws dat niet volgens de media naar buitenkomt, dus fake nieuws. Zo ook dit bericht dat je leest in hun ogen.

  https://www.youtube.com/embed/e9Jy5WvYxJs
  https://www.ewmagazine.nl/buitenland/achtergrond/2018/01/ook-macron-wil-nepnieuws-bestrijden-en-liberale-democratie-beschermen-573788/

  In deze is in Duitsland gelukkig nog veel meer internetvrijheid. Dit kom natuurlijk vanuit hun nazi verleden. Maar ja, deze omslag kan snel gemaakt worden.

  https://www.bundeskanzlerin.de/bkin-de/aktuelles/rede-von-bundeskanzlerin-angela-merkel-zur-eroeffnung-des-14-internet-governance-forums-26-november-2019-in-berlin-1698264
  https://www.heise.de/ct/artikel/Immer-mehr-Laender-zensieren-das-Internet-systematisch-4635826.html

  Opvallend is dat Nederland niet is beoordeeld of er internetvrijheid bestaat.
  https://freedomhouse.org/explore-the-map?type=fotn&year=2019

  Alleen globale internetvrijheid!

  Spyfromthesky

 15. “Een gecoördineerde actie met als doel dit hele kamp in brand te steken”
  https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/eine-koordinierte-aktion-mit-dem-ziel-dieses-ganze-camp-in-brand-zu-setzen/
  We bellen met Rebecca Sommer, die op Lesbos is in het afgebrande migrantenkamp van Moria. Ze spreekt over veel branden die opzettelijk zijn aangestoken – naar verluidt ook met de hulp van ngo-activisten.
  Gelukkig staat onze Linkse politiek al weer klaar, om ze hier binnen te halen, geld genoeg.
  Het gaat steeds meer op een goed gecoördineerde actie lijken.

 16. Wie zegt dat het coronavirus niet doelbewust verspreid wordt via sproeien gezien de regelmatige opstoot als er een sterke daling is? Misschien een gekke gedachte maar je zou het haast gaan geloven.Mijn broer in Brazilie schreef mei in april neem HCQ, zink en nog een derde middel de naam ontsnapt mij en ziehier het wonder geschiedt. Drie, vier dagen later ben je praktisch genezen.

 17. Hugo de Schoenen is een gevaarlijk mens. Helaas heeft hij macht en die misbruikt hij als globalist maar al te graag. Er vallen geen Coronadoden meer en ook zijn er geen IC opnames. Alle reden om alle Coronamaatregelen per direct op te heffen. Zo niet bij de Jonge en Rutte. Het tegendeel. De Noodwet moet er doorgedrukt worden, zodat de Kamers buiten spel kunnen worden gezet en we in een communistische maatschappij terecht komen. Parlementsleden die voor deze wet stemmen, zijn net zulke grote landverraders als de regering zelf. Stem ze weg.

 18. Het echte doel van de coronavirus zwendel is de burgers te laten gewennen aan de beperking van hun vrijheid om zo preventief iedere toekomstige straat reactie in de kiem te smoren voor van wat echt gaat komen: de wereldwijde economische instorting…

Comments are closed.