Rechtbank van Rome oordeelt dat alle corona maatregelen ongegrond en illegitiem zijn

—————————————————————————————————————————————-

Rechters: ‘Een medische noodtoestand kan om geen enkele reden gebruikt worden om de burgers van hun vrijheid en grondrechten te beroven’

—————————————————————————————————————————————-

(05.00) – Een Italiaans sportcomplex heeft een belangrijke rechtszaak gewonnen. De Rechtbank van Rome heeft geoordeeld dat alle corona noodmaatregelen die de regering heeft genomen, zoals het sluiten van horeca en bedrijven, beboeten van overtreders en inperken van de vrijheid van de burgers, ongegrond en illegitiem zijn. Deze uitspraak kan mogelijk van belang zijn voor andere MKB bedrijven in de EU die weigeren zich onder het mom van een virus uitbraak door de staat te laten beperken of sluiten, hetzij tijdelijk, hetzij definitief.

De uitbater van een sportcomplex had protest aangetekend tegen een boete die was opgelegd wegens het schenden van de lockdown regels. Het bedrijf moest daarom sluiten, waardoor in mei en juni de huur niet meer betaald kon worden.

Het hof oordeelde dat het bedrijf geen blaam treft voor het niet betalen van de huur, en de eigenaar van het gebouw met het sportcomplex moet onderhandelen over beëindiging van het huurcontract. De rechters onderbouwden hun besluit op enkele belangrijke grondwettelijke principes, en argumenteerden dat

1. Een medische noodtoestand om geen enkele reden gebruikt kan worden om de burgers van hun vrijheid en grondrechten te beroven.

2. Het onbetwist is dat de rechten van burgers worden geschonden door de decreten van de regering.

3. Het decreet over de noodtoestand werd uitgevaardigd zonder enige (juridische) verwijzing naar de noodzaak hiervan met betrekking tot het voorkomen van een pandemie.

4. De regering geen grondwettelijke basis heeft om te beweren dat het de autoriteit heeft om vanwege een pandemie de noodtoestand uit te roepen (aangezien de Italiaanse Grondwet dit alleen toestaat tijdens een staat van militaire oorlog op Italiaans grondgebied).

5. Alle overheidscontroles die onder de noodtoestand werden genomen ongrondwettelijk zijn, en niet de benodigde motivatie bevatten voor zo’n regeringsbesluit.

6. Geen enkel regeringsbesluit gerechtvaardigd is geweest als de beweegredenen verborgen zijn gehouden voor het publiek, iets waarvan algemeen bekend is dat de regering dit heeft gedaan met betrekking tot de discussies in het Technische Comité. (Hetzelfde geldt voor de Nederlandse variant hiervan: het OMT, waarvan we ook vrijwel niets te horen mogen krijgen over wat er daar besproken wordt.)

7. De decreten van de regering alle rationaliteit ontbreken, aangezien afstand (tussen mensen) in sommige omstandigheden onveilig, maar in andere omstandigheden veilig werd verklaard;

8. De decreten van de regering daarom onherroepelijk ongeldig zijn gemaakt door het schenden van de vereiste dat er (wettelijke) basis voor in de realiteit en voor het motief moet bestaan.

In Nederland is weliswaar niet zoals in Italië de noodtoestand uitgeroepen, maar zijn wel tal van maatregelen genomen die enkel bij een noodtoestand horen. Bovendien wordt in punt 1 glashelder gesteld dat een medische noodsituatie nooit mag worden gebruikt om de vrijheden en grondrechten van burgers in te perken. Het verbieden en bestraffen van veel vormen van menselijk contact is in de hele geschiedenis nog nooit eerder gedaan bij een virus uitbraak, zeker niet als die, zoals in het geval van corona, in alle opzichten vergelijkbaar is met een griep.

De Italiaanse regering zal zich waarschijnlijk niets aantrekken van de uitspraak van de Rechtbank van Rome, en daarmee bevestigen dat het, net als de Nederlandse en meeste andere overheden in Europa, namens de communistische ‘Great Reset’ agenda willens en wetens een staatsgreep tegen de democratie, de markteconomie en de burgerlijke vrijheden aan het uitvoeren is.

Xander

(1) CausaCvile n.r.g. 45986/2020 via FromRome.info

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

30

 1. Een medische noodtoestand kan volgens mij wel gelijk gesteld worden aan een noodsituatie als oorlog. Het probleem met alle maatregelen omtrent Covid-19 is echter dat zij niet proportioneel zijn. Het gaat immers om een ziekte die qua besmettelijkheid en mortaliteit veel meer in de buurt komt van de griep dan van ‘air-born-ebola’. In dat laatste geval zou je kunnen zeggen: “We moeten wel akkoord gaan met uiterst strenge maatregelen aangezien de ziekte zo wild om zich heen grijpt en voortdurend jonge en gezonde mensen neermaait.” Maar nogmaals, Covid-19 is helemaal geen air-born-ebola. Elke proportionaliteit ontbreekt en dat maakt in mijn ogen het beleid zo misdadig. Bovendien maken de regering en alle kamerleden zich schuldig aan moord en diefstal door de onbetrouwbare PCR-test te blijven gebruiken (zo mengt men gezonde mensen met zieke en maakt men gezonde mensen eventueel ziek), door te zwijgen over HCQ, zink en andere geneesmiddelen die in een vroeg stadium Covid-19 efficiënt bestrijden, door ventilatie te onderbelichten, door de economie te vernietigen…

 2. Dat is in ieder geval een mooie doorbraak! Het raakt ook wel eens tijd want tot nu toe wordt verdorie alles verworpen.

 3. Bij koeien duwen ze allerlei zaken in de neus ( google afbeeldingen) zoals vaccinatie, was die ab osterhaus geen veearts?

 4. @ Amo: 12:23 pm. De grote massa van onze bevolking in Nederland, zijn al zo gehersenspoeld, dat ze alles klakkeloos geloven wat de huidige Overheid, en de compleet verlinkste pers en media hen wijsmaken. Zelfstandig denken, is er niet meer bij.

 5. Die vaccinatie-propaganda lijkt wel erg op de communistische propaganda. Iedereen schijnt te juichen en te applaudisseren voor die fijne overheden die ons dit wondermiddel verschaffen.
  Waarna we nog steeds niet terug mogen naar een normaal leven, aldus de WHO.
  “We doen het voor de ander”, roept het valse propaganda-apparaat.

 6. Bedankt Xander voor het goede nieuws. Nergens anders te vinden in de media. We moeten nog bang blijven voor de mutatie van het virus.

 7. Het is dus wel degelijk een complot van A tot Z! De start was de ‘uitbraak’ in Wuhan, de stemmingen ten voordele van erg links. Zonder links was er in Amerika geen Great Reset, dat houdt Trump wel tegen. De media spelen onder één hoedje.
  AAN ALLEN: Ga vooral appplaudiseren voor hen die vuurwerk afsteken met oud en nieuw!

  Groetjes van wakker.

 8. Dit is een interessante twitterdraad: https://twitter.com/hommel_b
  Iemand die zich verdiept in de materie, waar het journaille verstek laat gaan. Juist vanwege dat totale gebrek aan echte informatie gaan mensen zelf op zoek naar de nodige feiten.

 9. Ik ben benieuwd of Nederlandse “rechters” dergelijke uitspraken durven doen.

 10. Maar liefst 65.000 mensen overleden, gedurende een periode van 21 weken. Dat was 8.600 meer dan verwacht. De langste griepgolf ooit. En dat was in 2015. https://www.parool.nl/nieuws/meer-doden-tijdens-langdurigste-griepgolf-ooit~b606ecb9/?referrer=https%3A%2F%2Ft.co%2F&utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=copylink
  En dan de disproportionele werkelijkheid van nu. Waar duizenden truckers dagenlang in hun cabine moeten doorbrengen, zonder eten, drinken of sanitair. En kennelijk interesseert het niemand wat. Hoezo, “samen” komen we er uit.

 11. Steady schreef
  Niets nieuws onder de zon
  Ten tijde van dictator Herodes was er een grote pestepidemie
  In het boek:” De oude geschiedenis van de Joden” (Flavius Josephus).
  Op blz 1027
  Géén enkele samenkomst van burgers werd toegestaan ,ze mochten zelfs niet met elkaar
  wandelen of elkaar bezoeken .Al hun bewegingen werden gecontroleerd
  Zij die werden betrapt kregen zware boeten en of straffen, en velen van hen werden
  overgebracht naar de burcht (gevangenis) en daar om het leven gebracht.
  Overal in de stad en op doorgaande wegen waren soldaten (politie) om de mensen die op één plaats samenkwamen te bespioneren .

  Ongelofelijk maar waar- 2.000 jaar geleden werden de “corona” maatregelen reeds toegepast
  Géén medelijden met de doorsnee burger want die zijn nog de ergste.
  Sterkte

 12. Door Corona hebben bedrijven als ook consumenten een ontwikkeling dat normaal 7 jaar zou duren gereduceerd tot amper één jaar. Alle digitale middelen zijn uit de kast gehaald.
  In Azië zelfs 10 jaar!

  https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/how-covid-19-has-pushed-companies-over-the-technology-tipping-point-and-transformed-business-forever

  En alle veranderingen die zich zo snel hebben ontwikkeld, daarvan zal er heel veel niet meer verdwijnen. Op dit gebied hebben ze al een grote digitale reset succesvol toegepast.
  https://www.mckinsey.com/featured-insights/coronavirus-leading-through-the-crisis

  Spyfromthesky

 13. Avondklok van toepassing, nu al in Bad Bentheim Duitsland, en er gaat ook gerucht, dat alle communicatie heden avond om 00 uur de stekker er uit wordt getrokken.

 14. Ze hebben wel een wettige basis, in België zijn alle maatregelen zijn in wetten gegoten, en velen zijn al voor de rechter verschenen, dus dat is dictatuur. De vrije mens wordt hier gevangen gezet in wetten. Wat de rechter in Rome heeft beslist is mij dan ook een raadsel, of daar zou m’n het niet in wetten hebben gegoten. en inderdaad we hebben grondrechten maar het blijkt dat die ons tijdelijk ontnomen zijn, als de decreten ongeldig zijn, dan is ook de Italiaanse regering onwettig en moeten er verkiezingen komen. Shalom

 15. Nederland hoeft geen noodtoestand uit te roepen, omdat wij geen Constitutioneel Hof hebben.
  Dat is de grootste blunder die Thorbecke heeft gemaakt: nu kan de regering eenvoudig de grondwet schenden en geen rechter die ze tegenhoudt. Vandaar hebben wij de Spoedwet. En die zal net zo tijdelijk zijn als “het Kwartje van Kok”….

  Het is te triest voor woorden dat de meerderheid van het volk ziende blind is. Als er écht een pandemie zou rondwaren, dan was massaal testen niet nodig: iedereen en z’n ouwe moeder zou namelijk ziek worden. Maar het volk gelooft alles wat MSM en NPO over hen uitstrooien.

  Als er écht een pandemie zou rondwaren, dan waren er wereldwijd lockdowns. Maar dat is niet het geval: enkel in Europa en de VS worden de economieën vernietigd. In Whuan vieren de mensen gewoon feest, is iedereen aan het werk en zijn alle bedrijven gewoon in business.

  Waarom een lockdown in Europa en de VS en niet in China?
  Simpel: in China hebben ze al een communistisch regime. Echt waar: zo eenvoudig is het.

 16. Italië zal waarschijnlijk geen spoedwet doorgevoerd hebben.
  In Nederland is deze wel van kracht.

 17. Goed nieuws: nieuw coronavariant verspreidt zich alleen via mainstreammedia .
  Goed nieuws voor alle mensen die bang zijn dat ook zij worden getroffen door de nieuwe variant van het coronavirus.
  Aangezien deze mutatie zich alleen verspreid via de mainstream media is het voldoende om deze, voor je eigen veiligheid, volledig te vermijden.
  https://niburu.co/binnenland/15833-goed-nieuws-nieuw-coronavariant-verspreidt-zich-alleen-via-mainstreammedia
  Tip: maak je TV virus proef, dompel je toestel onder in een teiltje afwaswater.
  Wat je ook kunt doen, haal je CAI aansluiting uit het toestel, dat werk absoluut zeker.
  Iedereen hier nog een fijne kerst gewenst, Mo.

 18. Het boek van Thomas Cowan: the Contagion Myth (de besmettingsmythe) haalt ALLE grond weg onder ALLE “MAATREGELEN” ook als er zich een griep voordoet. Het boek is dus verbannen van Amazon en alleen (lastig) verkrijgbaar in Amerika. Gelukkig is er een in het Nederlands vertaald uitstekend uittreksel beschikbaar:
  https://www.transitieweb.nl/achtergrond-longreads/de-besmettingsmythe-een-nederlandstalige-samenvatting-van-the-contagion-myth/ .
  Downloaden en lezen!

 19. Het hek was toch al van de dam. En als er één schaap over de dam is …

Comments are closed.