Putin waarschuwt EU om schaamteloze geschiedvervalsing over ontstaan WO-2

Afbeelding: Premier Neville Chamberlain wappert op 30 september 1938 triomfantelijk met het verdrag dat met Hitler was gesloten, en dat ‘vrede voor onze tijd’ zou garanderen. Een jaar later brak WO-2 uit. (Afbeelding: (2)).

—————————————————————————————————————————————–

Engeland en Frankrijk sloten jaar eerder dan Sovjets non-agressieverdrag met Hitler – Rassenleer (eugenetica) in gewijzigde vorm teruggekeerd in Europa doordat EU met massa immigratie één ‘mengras’ wil creëren

—————————————————————————————————————————————–

We leven in een tijd waarin de machten die zichzelf boven ons hebben gesteld er niet meer voor terugschrikken om wetenschappelijke, historische en nieuwsfeiten te verdraaien, vervalsen en zelfs compleet te verzinnen, omdat ze in een bepaalde ideologische agenda moeten passen. In het Europese (schijn)parlement ligt sinds september een resolutie waarin op even leugenachtige als schaamteloze wijze het non-agressie verdrag tussen Hitler en de Sovjet Unie (het Molotov-Ribbentrop Pact) als enige oorzaak van de Tweede Wereldoorlog wordt aangewezen. Putin herinnerde de Europese mogendheden er fijntjes aan dat Frankrijk en Engeland al eerder hetzelfde hadden gedaan, en Hitler zelfs de ruimte gaven om Tsjechoslowakije binnen te vallen. Putins opmerkingen waren dan ook een impliciete waarschuwing dat Europa niet de geschiedenis moet gaan herhalen.

De Poolse regering is een van de grootste promotors van de resolutie waarmee de Russen mede de schuld krijgen van het uitbreken van WO-2. Polen vervult een centrale rol bij de tegen Rusland gerichte ‘Full Spectrum Dominance’ doctrine van de VS en de NAVO. In het land wordt –tegen alle eerdere afspraken in- het Amerikaanse raketafweersysteem (ABM) opgebouwd, dat het Kremlin als een grote bedreiging ervaart.

Putin herinnerde Europa eraan dat Frankrijk en Engeland in 1938 het beruchte non-agressie Verdrag van München met Adolf Hitler sloten, dus een jaar vóór het Molotov-Ribbentrop Pact. In het Verdrag van München werd Tsjechoslowakije verdeeld en kreeg Hitler alle ruimte om een deel ervan (Sudetenland) in te lijven.

‘Het zijn dat soort mensen die met Hitler onderhandelden – dat soort mensen die vandaag monumenten voor de bevrijdende strijders, de soldaten van het Rode Leger die Europa en de Europese volken bevrijdden van de Nazi’s, neerhalen,’ aldus Putin.

Russofobische hysterie in Polen

Sinds de Val van de Muur in 1989 werden vooral in Polen tal van monumenten voor het Rode Leger afgebroken, alhoewel er nog steeds zo’n 200 bestaan. Dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat het Poolse volk tientallen jaren lang deel had uitgemaakt van het Warschau Pact en zwaar onder het juk van de Sovjets had geleden. Ook in Tsjechië, Bulgarije en Oekraïne –dat de facto wordt bestuurd door een aan neonazi’s verwant regime in Kiev- werden dit soort oorlogsmonumenten weggehaald.

Je zou zeggen dat 30 jaar later de ergste anti-Russische sentimenten wel zouden zijn gezakt –zoals in Europa dat na WO-2 uiteindelijk ook met de Duitsers gebeurde-, maar niets is minder waar. De Russofobische hysterie in Polen is juist tot ongekende hoogte gestegen; een Poolse oud-topgeneraal stelde vorig jaar zelfs een preventieve NAVO aanval met kernwapens voor op Russische raketsystemen, wat onmiddellijk de Derde Wereldoorlog zou doen ontbranden.

In Polen heeft men het liever niet meer over de Poolse ambassadeur Józef Lipski, die van 1934 tot 1939 ambassadeur in Nazi Duitsland was. Lipski was uitgesproken pro-Hitler, zelfs zo erg dat hij beloofde om in Warschau een monument op te richten ter ere van Hitlers vervolgingen van de Joden. ‘Dat was een stuk tuig, een antisemitisch varken,’ luidde daarom Putins oordeel over Lipski.

Fransen en Engelsen waren pro-Nazi en hadden zelfde rassenideeën

De pro-Nazi koers van Frankrijk en Engeland in de jaren voorafgaand aan WO-2 ging veel verder dan in de geschiedenisboekjes wordt voorgesteld, àls het er al instaat. De eugenetica, beter bekend als rassenleer, die de Nazi’s aanwendden om hun ‘Arische’ ras superieur boven ‘Untermenschen’ zoals Joden en zigeuners te plaatsen, had ook onder de gevestigde orde in de rest van Europa grote aanhang. De Britse fascisten Sir Oswald Mosley, Koning Edward VIII en ook Sir Winston Churchill benadrukten het belang van ‘raszuiverheid’. Churchill noemde de Italiaanse dictator Mussolini in 1933 ‘de grootste heerser onder de mensen’, en verklaarde in 1938 dat ‘mocht Engeland een nationale ramp te verduren krijgen, we tot God moeten bidden om een man met de geest- en wilskracht van Adolf Hitler te sturen.’

Het Franse Vichy regime onder veldmaarschalk Petain, een virulente antisemiet, werkte bij de eerste de beste gelegenheid uit volle overtuiging mee met de Nazi bezetter, en had vergelijkbare eugenetische ideeën en programma’s. Daarnaast wordt gemakshalve vergeten dat de Nazi rassenleer gebaseerd was op toen al tientallen jaren bestaande Amerikaanse en Canadese eugenetische wetten. Zo hadden de diverse Rockefeller/Carnegie Stichtingen sinds 1912 geld gepompt in Westerse en ook Duitse universiteiten om de ‘wetenschap van rassenzuivering’ –in werkelijkheid een dekmantel voor bevolkingscontrole- te verspreiden.

Laten we ook niet vergeten dat dezelfde internationale Wall Street en Londen City banken, die nu vol inzetten op het creëren van een wereldwijde fascistische VN (klimaat)regering, destijds met grote sommen geld de fascistische regimes financierden om daarmee hun oorlogsmachines en uitroeiingssystemen op te bouwen die nodig waren voor de Tweede Wereldoorlog. (1)

Fascisme en eugenetica teruggekeerd

Zowel fascisme als eugenetica / bevolkingscontrole is in onze tijd in alle hevigheid teruggekeerd in de reeds door de Nazi top geplande Europese Unie. Fascisme in de vorm van het uitwissen van de grenzen en het opheffen van de soevereiniteit en zelfbeschikking van de Europese volken; eugenetica in de vorm van het door middel van massa immigratie openlijk willen creëren van één ‘mengras’ met één (op de islam gebaseerde) ‘mengcultuur’.

Geschiedenis vergeten = gedoemd deze te herhalen

Dus als Putin het hypocriete Europa aan de kaak stelt omdat het blind is voor de lessen van het verleden, is dat niet zozeer omdat hij bezorgd is om wat er in het verleden is gebeurd, maar juist om wat er in de toekomst opnieuw kan gaan gebeuren. Landen en regimes die de geschiedenis en feiten vergeten of, zoals nu massaal in Europa gebeurt, vervalsen, zijn namelijk gedoemd die geschiedenis te herhalen. Maar in tegenstelling tot na WO-2 zou een herstel na die herhaling wel eens onmogelijk kunnen zijn als de volgende wereldbrand gepaard gaat met het gebruik van kernwapens.


Xander

(1) The Strategic Culture Foundation via Zero Hedge
(2) Afbeelding: WikiMedia Commons, bron photograph D 2239 from the collections of the Imperial War Museums., auteur: Ministry of Information official photographer , publiek domein Groot Brittannië en Verenigde Staten

Zie ook o.a.:

27-12: Top militaire analist in VS: NAVO heeft geen enkele defensie tegen nieuwe Russische wapens
15-12: 20 OPCW inspecteurs zeggen dat het Westen liegt over inzet chemische wapens Syrië (/ Fraude met cijfers, statistieken, foto’s, video’s en gebeurtenissen is standaard methode van Westerse media geworden)
06-12: Putin stelt verlenging START kernwapenverdrag voor, maar NAVO reageert niet
05-12: NAVO verklaart naast Rusland nu ook China officieel tot vijand
22-09: Kremlin boos op Amerikaanse generaal die dreigt met vernietiging Russische afweerraketten
26-05: NAVO beweert EU te verdedigen tegen ‘Russische inmenging’ Europese verkiezingen
09-04: ZDF journaal schokt kijkers met aankondiging oorlog tussen NAVO en Rusland
08-04: Poolse oud topgeneraal suggereert preventieve kernaanval op Rusland
12-03: Westen verliest alle Derde Wereldoorlog simulaties kansloos van Rusland en China
22-02: Oekraïne neemt lidmaatschap EU en NAVO in grondwet op (/ NAVO verplicht tot oorlog tegen Rusland als Oekraïne lid wordt)

2018:
17-12: Analist London Global Policy Institute: 70% kans op oorlog tussen NAVO en Rusland
02-12: Invloedrijk Atlantische Raad roept Oekraïne op tot oorlogsdaad tegen Rusland
27-11: Gelekte documenten bewijzen Westerse psy-op informatie oorlog tegen Rusland
15-10: ‘Militaire confrontatie dichterbij door NAVO cyberoorlog tegen Rusland’
07-10: ‘Aanhoudende oorlog Oekraïne wordt voorwendsel voor NAVO aanval op Rusland’
05-10: NAVO ambassadeur dreigt Rusland openlijk met militaire aanval
 (via oud.xandernieuws.punt.nl):
15-04: Zwitsers lab constateert dat gif Skripal niet uit Rusland, maar van NAVO land kwam
25-03: Valse beschuldigingen en vrij spel voor bepaalde daders kenmerken morele failliet Westen

2017:

31-01: “EU heeft zwarte lijst van iedereen die niet tegen Rusland is’

2016:
12-08: Oekraïne probeert opnieuw namens NAVO oorlog met Rusland uit te lokken (/ 1000 Amerikaanse mariniers in Odessa voor ‘false flag’ operaties tegen Rusland)
18-05: Boris Johnson heeft gelijk: De EU stamt direct uit de kokers van de Nazi’s (/ Nazi minister schreef al in 1940 boek ‘De Europese Gemeenschap’ over noodzaak oprichting ‘Centrale Europese Unie’)

2013:
09-06: Europarlementariër: De Europese Unie is ontworpen door de Nazi’s (/ EU heeft Sovjetsysteem gekopieerd en is de vijand van zijn burgers)
21-03: … Russische premier vergelijkt EU met Sovjet Unie

2012:
21-10: ‘EU is extreem gevaarlijke opvolger totalitaire regimes uit 20e eeuw’
25-07: 17 economen: Europa stevent slaapwandelend op enorme catastrofe af (/… Streven naar verenigd Europa afkomstig van Hitler en Mussolini)
15-06: Spiegel: Europa wacht absolutistische heerschappij vanuit Brussel
03-06: EU Masterplan ‘Europese superstaat via achterdeur’

2010:
03-12: Voormalige adviseur Thatcher legde enorme corruptie EU bloot (/’Bewijs dat Nazi’ EEG bedachten – EU opgezet als Opperste Sovjet – Europese Commissie is een criminele organisatie’)


*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

31

 1. @Jules van Rooyen .
  Bedankt voor je reactie .
  Vandaag las ik dat Putin Wit-Rusland geen olie meer levert als vergelding , omdat zij niet door hem in een Federatie gedwongen willen worden .
  Hij begint dus in slechte zin zijn gedrag te veranderen .

 2. Vele schrijven hier over bankiers en monsters en dat klopt maar het is een ideologie/religie die dit alles veroorzaakt.
  Verdiep U in de Sabbateers.(Sabati Sevi) en de cult des doods.
  Hieraan verwant/uit voortgekomen een andere offshoot van wat wij hedendaags beter kennen en wat ik hier niet ga benoemen.

 3. Bundy en Freedomfighter, hebben volkomen gelijk. Nadat Chamberlain was afgezet door de City, kon Churchill WO II starten. Hij stond onder druk van Roosevelt. Zij waren beiden joods, evenals Stalin. En zij voerden de bevelen uit van de Talmud baronnen bankiers van de City en Wallstreet.
  Doel was Duitsland te vernietigen, uit te roeien. Niet is opgemerkt dat de Duitse Operatie Barbarossa, de blitz tegen de Sovjet overmacht, op twee weken na in juni 1941, heeft voorkomen dat Stalin met zijn enorme leger kon doorstoten tot aan de Noordzee. Stalin’s leger was 10 keer zo groot (tanks, vliegtuigen, troepen) als de Wehrmacht. Niemand had hem kunnen tegen houden, als Barbarossa dat R. leger niet te snel af was geweest.

 4. Raszuiverheid en rasvermenging met het doel: rasverbetering zijn beiden het product van eugenetica. Hitler was daar druk mee bezig en nu de EU ook.

 5. @Ramshoorn
  Stond in een artikel van Niburu . Het werd daar vermeld .
  Tevens zeiden zij dat Churchill en Stalin achterneven waren , en dat Hitler en Roosevelt ook Joods waren .
  Inderdaad heeft voorzitter Mao het wereld genocide record op de eigen bevolking .
  Terwijl de geschiedenis gitzwart is wordt ons voorgehouden dat alles zo goed gaat .
  Het wachten is op het aftreden van de huidige Paus en de komst van de valse profeet .
  Daarna zal m.i. “openbaringen ” volledig realiteit worden .

 6. Beste @Bundy, u schrijft: Hoe kan Churchill die 80 procent Joods was het eens zijn geweest met de eugenetica ?”

  Ben benieuwd naar uw bron. Mao was volgens mij de grootste boef en crimineel die in zijn waanzin net als ISIS nu ook nog eens alle geleerden/intelligentia met hun kunstschatten en bibliotheken liet vernietigen!!! Geschat 80 tot 100 miljoen slachtoffers. Details Jesaja 13 en 14.

 7. @freedomfighter
  Stalin is net als Putin een subtiele evenwicht tussen de joden en de christenen, ( Putin is een 1/4 joods en Stalin was getrouwd met een joodse )
  Als Stalin echt zo’n monster was geweest dan hadden de Duitsers zonder moeite Rusland overrompeld en hadden de zeer gelovige Russische boeren niet zo hard gevochten. Eind 1942 mochten er weer noodgedwongen priesters in het Sovjet leger zijn , anders was het boeren volk niet vooruit te branden.
  Perceptie management is een krachtig wapen om de waarheid te verbergen
  De VS wilde het morgenthau plan aan het einde van de oorlog implementeren en de Duitsers vernietigen, er was al een voorschot op genomen door de Duitse krijgsgevangenen te laten kreperen in de krijgsgevangen kampen.
  De Russen daar in tegen hebben de Oost Duitsers hun Wehrmacht uniformen weer terug gegeven in de NVA, dat de Russen zich misdragen hebben in Duitsland staat buiten kuif ,maar dat valt in het niets bij hoe de Duitsers huis hebben gehouden in wit Rusland, in Leningrad en andere gebieden . Het zou het westen een beetje sieren om een beetje minder hoog van de toren te blazen voor wat betreft verkrachtingen de Marokkaanse tabor deden niet onder voor de soldaten uit de moslim republieken van de Sovjet unie zie de film two sisters met Sofia Loren

 8. By accusing Poland of cooperating with Hitler and participating in the Holocaust, Putin is playing a cynical game.
  https://rmx.news/article/commentary/putin-is-playing-a-cynical-game-opinion

  Vragen,vragen en nog eens vragen
  https://observer.com/2019/02/netflix-trotsky-anti-semitic-pro-putin-propaganda/

  Waar zijn ze gvd mee bezig in de wereld?
  Of het nu Rusland,Amerika of Europa is.
  Ik krijg de schijt van alle oorlogszuchtige machthebbertjes op aarde.
  Was Jezus maar weer op aarde als goede herder.
  Hij zou zeggen…………
  Ik vul verder niets meer in hier.
  U leest de bijbel maar zelf.

 9. Toch met enige terughoudendheid. De situatie is me wat onduidelijk maar we moeten wel degelijk voorzichtig zijn met het huidige Rusland. Er vinden sinds kort veel veranderingen plaats die zorgen baren. Er gaan steeds meer stemmen op in Rusland die het niet meer eens zijn met Poetin. Tijdens de 9 mei optochten zie je steeds vaker vlaggen met Stalin. De Poolse premier heeft een antwoord geschreven op de recente beschuldigingen van Poetin. Zie link naar het volgende artikel. Scroll down voor de officiele brief in het Engels van de Poolse premier:
  https://aillarionov.livejournal.com/1155024.html?fbclid=IwAR1JkdGiNpDz-SzwfDm-rGLuD8dfGVI3Tfb0vZ6BxCoSvtUssaFGEe3gTc4

 10. “Het Franse Vichy regime onder veldmaarschalk Petain, een virulente antisemiet, werkte bij de eerste de beste gelegenheid uit volle overtuiging mee met de Nazi bezetter,”
  Nou ik weet het niet maar Petain heeft waarschijnlijk Engeland gered in 1940 ! Na Mers el Kebir waar de Engelse marine de Franse vloot aanviel met 1000 doden tot gevolg , heeft Petain , admiraal Darlan afgeraden om de oorlog te verklaren aan het verenigd koninkrijk ( une defaite sa suffit ) zouden de Fransen de oorlog toch hebben verklaard aan het het VK dan had het er wat grimmiger uitgezien voor de Engelsen , en later de Russen.
  Gibraltar Malta Egypte zouden geheid ingenomen zijn en de zeevaartroute langs de Afrikaanse kust zouden gesloten zijn.
  Petain die natuurlijk een vrijmetselaar was wist heel goed wie aan de touwtjes trok in de wereld en heeft er het beste van gemaakt !

 11. Duitsland is in de 19de eeuw ontstaan uit angst voor Frans Imperialisme, toen de Fransen daarna de Duitsers de oorlog verklaarden verloren ze smadelijk.
  De Britten verenigden zich voor de eerste wereldoorlog met hun Franse aartsvijanden omdat ze dachten dat het verse Duitse Keizerrijk een bedreiging voor hun wereldrijk kon gaan vormen.
  Waarna de Fransen, overtuigd van een aanstaande revanche, de eerste wereldoorlog uitlokten.
  Hitler was een direct gevolg van het na de eerste wereldoorlog door de Fransen afgedwongen verdrag van Versailles.
  Stalin was een nog groter varken dan Hitler, en de tweede wereldoorlog begon inderdaad met een gezamenlijke Duits – Russische aanval op Polen.
  Een aanval die overigens mogelijk was omdat de Britten en de Fransen de Duitse herbewapening hadden toegestaan, en de Fransen de Polen er van overtuigd hadden de Danziger corridor toch maar niet aan Duitsland terug te geven.
  Daarna bleek Hitler toch niet zo’n beste vriend en viel hij collega agressor Stalin aan.
  De Sovjet Unie heeft vervolgens Oost Europa niet bevrijd maar simpelweg, uit lijfsbehoud, op de Duitsers veroverd.
  De betreffende landen zijn uiteindelijk pas in 1989 bevrijd dankzij een zekere Ronald Reagan.
  Putin verdedigt nu Stalin omdat de westerse politiek en MSM Rusland inmiddels als de reïncarnatie van de voormalige Sovjet Unie verkocht hebben.
  De waarheid ligt anders, maar hij zal wel in de gaten hebben dat de waarheid momenteel toch niet aan de man te brengen is, en dus kiest hij er voor leugens te bestrijden met andere leugens.
  Geschiedenis is zelden een zwart-wit verhaal, en de tweede wereldoorlog is daar beslist geen uitzondering op.
  Realiteit is in ieder geval dat wij westerlingen op dit moment uitermate slecht gediend zijn met het door EU / Democrats / Deep State / MSM met alle middelen in stand houden van het vijandbeeld jegens de Russen.
  Onze vijanden resideren in Mekka en Peking, niet uit Moskou.

 12. FreedomFigthter, de Duitsers waren eerder in Polen dan de Russen. De massaslachting van ruim 20.000 Poolse officieren door de Russen bij Katyn gebeurde onder hun mede-verantwoordelijkheid. Ze waren destijds bondgenoten tot 22 juni 1941. Vergeet ook de Duitsers niet die genocide pleegden op sovjet-krijgsgevangenen door vergassing en executies.

 13. En weer denken de simpele leiders, dat een verdragje, de vijand (massa immigratie=islam) op een afstand te houden.
  Conflicten met rusland is volgens mij, een rookgordijn.

 14. Gunter en Freedomfighter
  En nu zijn we zonder stemrecht overgeleverd aan de EU
  Waarvan de besturen nog steeds monsters zijn, niets geven om het volk.

 15. En wie leverde de motoren voor de mobiele vloot van Hitler? De USA met name GM. Wanneer verklaarde de USA de oorlog aan Duitsland? Als Hitler de motoren niet meer kon betalen. Wie vermoorde 1 miljoen krijgsgevangen genomen Duitsers in de oorlog? De geallieerden

 16. @ Günter: 5:56 pm. Het is waar dat de Russen, onder Stalin zich als onmensen hebben gedragen. Maar ook wat het artikel terecht vermeld, hebben de Engelsen, zich met gemak in de luren laten leggen door Hitler c.s. En daarop marcheerden de Duitsers gewoon Tsjechië in. Tegen alle afspraken in, dat wel. En ik heb niets op met communisme en ongebreideld kapitalisme. Beiden verafschuw ik. Maar het is frappant, dat de oud-leider van de voormalige Sowjet-Unie, Gorbatsjow, Europa waarschuwde voor het gevaar van een Europese Unie. Dat zou communisme opleveren, en dat is nu inderdaad het geval. de rode Bojaren in Brussel beslissen over ons en zonder ons. De heersers der aarde, hebben lak aan de gewone mens. Alleen Christus terugkomst kan ons redden.

 17. Tijdens de Tweede Wereldoorlog lagen de zaken aangaande de Russen volledig anders dan nu . De communisten hadden Estland Letland en Litouwen bezet , in Finland mislukte hun verovering door superieure tactieken van het veel kleinere Finse leger .
  Hitler en Stalin hebben elkaar eén maal gezien en zijn zich wederzijds een ongeluk geschrokken . Stalin zei daarna dat het beter was wanneer de Stalinistische communisten van kust tot kust de baas waren . Van de straat van Bering tot de Noordzee dus , en begon met een enorme troepenopbouw aan de Poolse grens .
  De Duitse militaire contra-spionage was erg goed , zei kwamen dit te weten en Hitler had geen keuze meer .
  Tot grote vreugde van de Illuminati neem ik aan .
  Hij heeft gezegd ; wij kunnen wellicht niet winnen maar ik heb liever dat de oorlog 3000 km ten oosten begint . Wanneer hij hier begint bestaan we na drie weken niet meer .

  Tevens was de Communistische partij de baas in Spanje om alvast een “eiland” te hebben vanwaar men de rest van Europa kon veroveren .
  Vrijwillige Communisten die in Spanje mee wilden vechten werden door de Communisten massaal vermoord omdat ze geen lid waren van de Stalinistische Communistische partij ! ( Allemaal spionnen )
  Tevens heeft Stalin erg lang voor de oorlog en erna geprobeerd apen en mensen te vermengen om een supersoldaat te maken .
  De Oekraïners ( veelal erg zwaar gebouwd en blond ) waren miljoenen boeren die zonder reden lang voor de oorlog al door de halve Jood Stalin zo goed als uitgeroeid werden . Sommigen zeggen dat het in opdracht van de Illuminaten was . Stelselmatig en massale moord op vrouwen , kinderen, bejaarden etc .
  De ” bevrijding ” van Duitsland door het tussen de 15 en 20 miljoen man tellende Russische leger verliep beestachtig , weerzinwekkend en eigenlijk niet te vertellen ( zoek het zelf maar op ) .
  Hoe kan Churchill die 80 procent Joods was het eens zijn geweest met de eugenetica ?
  De aanzet kwam inderdaad uit Amerika maar wanneer de Rothschild-maffia-clan die zelf allemaal Joods zijn het een goed idee vonden , weet je dat er uitsluitend de uitroeiing van het blanke ras achter zat .
  Deze mensen zien zichzelf als het superieure ras en haten blanken omdat die volgens hen het tweede meest intelligente ras zijn , en daarom hun zieke plannen doorhebben en zouden kunnen dwarsbomen .
  Maar nu is het hen dan toch gelukt het blanke ras uit te roeien , dit klopt wel in het artikel .
  Alles en iedereen moet mengen zodat zij zonder dreiging kunnen heersen ; Dit heet de Coudenhove -Kalergi doctrine die nu door de E U wordt uitgevoerd .
  IN deze tijd worden de Russen inderdaad door de Navo en consorten in het harnas gejaagd , men stuurt aan op een spoedige grote oorlog waarin zoveel mogelijk mensen gedépopuleerd moeten worden .
  Het jaar 1933 / 1940 is in geen enkel opzicht te vergelijken met de situatie in 2020 !

 18. Diversiteit is tegenwoordig het heilig credo van de het links-fascisme, dat met alle geweld er door gedrukt moet worden.

 19. @ Freedomfighter 5:15 u. Inderdaad Freedomfighter. De Russen hebben zich als ware beesten gedragen tegen de Duitse bevolking, naast dat de ‘bevrijders’ d.mv. hun talloze bommen in de Duitse steden totale verwoesting en vuurstormen veroorzaakten. Altijd en overal zijn die machthebbers geweest wat ze nu nog steeds zijn: monsters. Puur monsters.

 20. putin’s VIJFTIENDUIZEND pantsers hebben maar 48 uren nodig om héél corrupt Europa in te nemen !!!

  WIE kan zijn 3 miljoen soldaten tegenhouden ??? De paus ??? hahaha !!!

  Europa is vervoekt !!

 21. Pas maar op EU. Puttin kan zomaar de EU bevrijden van die niet gekozen Neo…… Ies.

 22. Stalin was een grotere moordenaar dan Hitler.
  Overigens waren het de Russen die in Polen een massa slachting begaan hadden onder het Poolse leger door ruim 2000 soldaten en officieren te vermoorden.Hitler werd ervan beschuldigd terwijl er destijds geen Duitse troepen in Polen waren.Een internationaal comité werd toegezonden en bevond Rusland als schuldige.Dit wordt zomaar vergeten!
  Daarbij werd Hanover als eerste burgerdoel aangevallen door Churchills Engeland met duizenden doden als gevolg en later de bombardementen op Londen.
  Dat is geschied vervalsing.Stalin is verantwoordelijk alleen al voor de dood van ruim 80 miljoen mensen waaronder vnl. Christelijke Russen.En nog eens miljoenen Christelijke Oekraïners.Stalin vocht tegen het christendom en de europeanen.Kerken verwoest echter mochten andere gebedshuizen overeind blijven…
  Ja ja geschiedvervalsing.Jammer weer dat Putin dit gewoon vergeet te vermelden.
  Ach ja.Iedereen lult naar zijn eigen straatje.
  De feiten blijven feiten ondanks dat de zgn. Overwinnaars de geschiedenis schrijven.
  Tijd voor zelfstudie al word dit ons vaak nagenoeg onmogelijk gemaakt omdat men nu juist de waarheid niet kennen mag.Rara how zou dit nu kunnen in een open eerlijke wereld.
  Laat mij niet lachen wat een onzin allemaal.
  Nee, communistische duivels worden bejubeld hedendaags.Zie de serie over Trotsky op netflix bijvoorbeeld.De t shirts met Stalins gezicht erop.Of die van Che Gevara.Van lotje getikt.En ja de geschiedenis herhaalt zich omdat men de ware toedracht en totstandkoming der geschiedenis niet onder ogen MAG komen.
  Onderzoek doen is zelfs verboden en men riskeert celstraf wanneer men het toch doet.
  De wereld is totaal verdorven en mensen geprogrammeerd om meer kwaad te accepteren.
  2020 wordt een slecht jaar zeker als men nu al begint met deze valsheid.
  Succes met zelfstudie voor hen die de waarheid meer aan het hart gaat dan leugens en propaganda.

 23. Drie hoofdkenmerken van dictatuur:
  1. Schrik aanjagen;
  2. Geschiedvervalsing;
  3. Tegenspraak wordt niet geduld.
  Deze drie hoofdkenmerken zijn al in Nederland en de E.U. aanwezig, weliswaar nog niet in volle hevigheid maar dat kan snel wel zo zijn.

 24. @Willy
  Niet te vergeten achter elk monster, dictator, oorlog, genocide, etc.. staat een bank(en) die dit zonder problemen en gewetenloos, met veel winst financieren.
  Zonder deze echte monsters zouden deze toestanden niet of nauwelijks mogelijk zijn.

 25. Niets toe te voegen aan het artikel. Ik ben het er helemaal mee eens.

 26. Oud nieuws voor de wakkeren onder ons het hoort bij de geschiedenis van europa en de vs want het boek is nog veel dikker misschien worden de landen en mensen eens wakker als het dan nog niet te laat is komt deze informatie wel van pas ?

 27. Rusland ligt zeker niet aan de basis van de tweede wereldoorlog. De oorzaken liggen in Europa zelf waar een monster in Duitsland aan de macht kon komen, en zo is de Navo en de EU ontstaan uit die ontwikkelingen uit deze oorlog die veel mensenoffers eiste . Oorlog ligt aan de basis van de ontwikkeling van Navo en EU. Ook ligt de tweede wereldoorlog aan de basis van de geboorte van Israel na al de miserie die de Joden hadden moeten ondergaan, dus uit de dood ontstond nieuw leven en geboortes, soms moet de mens door de duisternis om zo naar het licht te komen, Europa kent nu een tijd van vrede, maar die vrede wordt nu verstoord door poralisatie en diversiteit door migratie waardoor de identiteit van de bevolking wordt gewist, dus weer maakt Europa dezelfde fouten, de mens die niets leert van zijn geschiedenis en dat is erg. Shalom

Comments are closed.