Put des afgronds geopend (deel 2): Bijbelse eindtijd invasie demonische hybride wezens

—————————————————————————————————————————————–

In dit vervolg op ons artikel van 25 september (‘Is de in Openbaring beschreven ‘put des afgronds’ aan het opengaan?‘) gaan we dieper in op de in de Bijbel voorzegde ‘invasie’ van demonische wezens in de eindtijd waarin wij nu leven. Of het nu extra-dimensionale of anderszins buitenaardse entiteiten zijn die uit de ‘Abyss’ komen maakt in die zin weinig verschil, dat hun verschijning ervan op aarde de mensheid in ieder geval zeer diep zal schokken. In haar 61e video ‘Kantelpunt en de ‘put des afgronds‘ benadrukt Lichtkind auteur Helma Broekman nog eens dat ‘het openen van de ‘put des afgronds’ betekent dat er onafgemaakte creaties, bewustzijnsvormen en schepselen gaan infiltreren in de aardse werkelijkheid.’

‘Dat gaat heel subtiel. Aanvankelijk zal ook niemand dat opvallen, maar op een gegeven moment zul je niet meer het gevoel hebben met mensen in contact te staan.’ Aan de buitenkant zullen ze er nog wel zo uitzien, maar ‘aan de binnenkant is iets heel anders voelbaar. En je zult daardoor in verwarring komen.’

‘Mensheid wordt tot waanzin gedreven’

Deze lagere bewustzijnsvormen kunnen juist nu op aarde verschijnen, omdat het via geavanceerde moleculaire technologie mogelijk is geworden om de stoffelijke werkelijkheid zodanig te veranderen, dat er ‘onstoffelijke’ zaken uit onzichtbare sferen in de onze kunnen dringen, zo legt Helma uit. Dat wordt gedaan door de machtselite, die al geruime tijd samenwerkt met deze wezens in het experimenteren op mensen en het ‘ontwikkelen… van creaties die jij en ik nooit voor mogelijk hebben gehouden.’

In de komende jaren is het spel van de machtselite om ‘de mensheid tot waanzin te drijven,’ vervolgt Helma. ‘Mensen proberen totaal in wanhoop te krijgen, in een soort gekte te duwen, omdat onze vijf zintuigen… het niet voor mogelijk zullen houden wat er allemaal gaande is. (Uit) de ‘put des afgronds’ komen metaforisch sprinkhanen en schorpioenen. Deze wezens zullen zich openbaren op de aarde en zich vermengen onder de mensheid. Ze zullen een ravage aanrichten…’

In het Eerste Boek van Henoch (16:1) staat beschreven hoe de ‘geesten van reuzen’ (Nephilim, het nageslacht van de zogenaamde ‘Wachters’) in de eindtijd opnieuw op de aarde zullen verschijnen om ’te slachten en te verwoesten’, en dus, zoals Helma zegt, een ravage aan te richten.

‘Reuzen’ en ‘monsters’ uit ‘een open poort’

In dit verband kan ook gewezen worden op de Septuaginta, de oude Griekse vertaling van de Hebreeuwse Bijbel en zeker vroeger een standaardwerk. De tekstgeleerden vertaalden het Hebreeuwse gibborim (Jesaja 13:1-3,9, 19-22) met ‘reuzen’ en ‘monsters’ die uit ‘een open poort’ zullen komen om ‘de wereld te verwoesten (/ ontvolken)’.

Dit is waarschijnlijk een van de ‘sterrenpoorten’ die al jaren door Helma in haar boeken, artikelen en video’s worden genoemd – poorten naar andere dimensies en ook naar de ‘put des afgronds’, die mogelijk zou kunnen worden geopend door de Large Hadron Collider van CERN (zie deel 1).

Ruim 10 jaar geleden suggereerden researchers William Henry en Michael Salla dat de tweede Amerikaanse invasie van Irak in 2003 in werkelijkheid gericht was op het stelen van zeer geavanceerde oeroude Sumerische ‘portaal’ (sterrenpoort) technologie, die Saddam Hussein onder het Babylon Museum zou hebben verborgen. Volgens sommigen zouden de Amerikanen ook de resten van – of met behulp van cryonica zelfs intact gebleven – ‘reuzen’ en ‘monsters’ met intact DNA hebben gevonden.

De bizarre creaturen uit de ‘abyss’ zouden daarom inderdaad zogenaamde ‘nephilim’ kunnen zijn, in het Oude Testament genoemde wezens en transgenetische monsters die in onze tijd vermoedelijk voor ‘aliens’ zullen worden aangezien. Daar leek ook Jezus de Christus op te wijzen toen hij voorzegde dat in de eindtijd ‘… de mensen (zullen) bezwijmen van vrees en angst voor de dingen, die op (KJV) de wereld komen.’ Aangezien een ‘bodemloze put’ geen ‘boven’ of ‘onder’ kent, kunnen deze wezens dus net zo goed uit de ruimte komen, of in ieder geval die indruk wekken.

Demonische wezens met ‘engel des afgronds’ als koning

Volgens Virgil en de Cumaeaanse profetes Sibyl (8e – 6e eeuw v.C.) zal de Nieuwe Wereld Orde beginnen zodra de ‘zoon’ van Apollyon (Apollo / Osiris, de duivel in het vlees), geboren uit ‘een nieuw soort mens’, samengesteld uit menselijk en vreemd (‘goddelijk’ of ‘alien’) DNA, tijdens een periode van grote onrust en chaos op aarde (uit de ruimte? uit een sterrenpoort?) zal verschijnen om de mensheid te ‘herenigen’ met de ‘goden’, en een nieuw gouden tijdperk in te luiden.

Sommige apologeten geloven dat deze gebeurtenis dezelfde is als het moment dat Satan gelijktijdig met al zijn duistere kompanen uit de hemelse sferen op aarde wordt geworpen (Openbaring 12:9), en deze zichtbaar zullen worden voor alle mensen die op dit moment dit artikel lezen.

In ons eerste artikel hierover, gebaseerd op Helma’s artikel ‘Het Kantelpunt…‘, haalden we de bekende passage uit Openbaring 9 aan over het openen van de ‘put des afgronds’. De ‘sprinkhanen’ die hieruit tevoorschijn komen staan overduidelijk symbool voor demonische wezens, aangezien ze als ‘koning’ over hen de ‘engel des afgronds’ Abaddon (‘vernietiger’, ‘verderf’) hebben, in het Grieks Apollyon, waarmee vermoedelijk de duivel zelf wordt aangeduid.

Deze wezens dragen kenmerken van meerdere levensvormen met zich mee, zowel sprinkhanen, schorpioenen als mensen. Dat lijken daarom een soort ‘bastaard’wezens te zijn, een hybride kruising tussen diverse levensvormen, die waarschijnlijk mede zijn ontstaan door de genetische experimenten waar Helma naar verwijst.

‘Houd moed, God heeft ons niet verlaten’

In spiritueel opzicht zal het openen van deze ‘put des afgronds’ leiden tot een keiharde confrontatie met de schaduwen die ieder mens in zich heeft, zo waarschuwt Helma. Dat betekent ‘dat je je innerlijke zielswerk moet blijven doen. Dan kunnen ze straks die schaduw van jou niet gebruiken… Als jij beseft dat jij het Goddelijke bewustzijn en de kracht van het Licht in handen hebt

– en boek III (Nieuwe Dageraad) zal dat allemaal uitleggen – zul je veilig door deze grootste eindtijd ooit heenkomen.’

En dat typeert de bemoediging die Helma de mensen altijd geeft na iedere confrontatie met de soms harde waarheid. ‘Eén ding weet ik wel: er is niets om bang voor te zijn, hoe de duimschroeven ook worden aangedraaid, hoe erg je ook in de verdrukking komt, en hoe bizar de werkelijkheid ook nog gaat worden… Vergeef jezelf en ook anderen zullen vergeven worden. En dat is nodig om het duister weerstand te kunnen bieden…. Houd moed, blijf in gebed met jezelf, met de innerlijke Christus en het AL Licht van het Oorspronkelijke Veld, want God heeft ons echt niet verlaten.’

Xander

(1) Lichtkind (YouTube / Telegram / Nieuwe Dageraad)

Zie ook o.a.:

25-09: Is de in Openbaring beschreven ‘put des afgronds’ aan het opengaan? (/ Helma Broekman: ‘De grenzen tussen de sferen en deze realiteit vervagen, waardoor ieder mens een bizarre realiteit onder ogen krijgt’ )
02-07: CERN viert 10e verjaardag ontdekking ‘God-deeltje’ met record enerige opstart Large Hadron Collider’
03-04: Wordt deze brein aantastende parasiet in 1/3 mensheid actief door injecties, 5G en zwakker magnetisch veld?
12-03: Opnieuw speculaties over openen andere dimensies na heropstarten Large Hadron Collider CERN