Put des afgronds geopend (deel 2): Bijbelse eindtijd invasie demonische hybride wezens

—————————————————————————————————————————————–

In dit vervolg op ons artikel van 25 september (‘Is de in Openbaring beschreven ‘put des afgronds’ aan het opengaan?‘) gaan we dieper in op de in de Bijbel voorzegde ‘invasie’ van demonische wezens in de eindtijd waarin wij nu leven. Of het nu extra-dimensionale of anderszins buitenaardse entiteiten zijn die uit de ‘Abyss’ komen maakt in die zin weinig verschil, dat hun verschijning ervan op aarde de mensheid in ieder geval zeer diep zal schokken. 

‘Reuzen’ en ‘monsters’ uit ‘een open poort’

In het Eerste Boek van Henoch (16:1) staat beschreven hoe de ‘geesten van reuzen’ (Nephilim, het nageslacht van de zogenaamde ‘Wachters’) in de eindtijd opnieuw op de aarde zullen verschijnen om ’te slachten en te verwoesten’, en dus een ravage zullen aanrichten.

In dit verband kan ook gewezen worden op de Septuaginta, de oude Griekse vertaling van de Hebreeuwse Bijbel en zeker vroeger een standaardwerk. De tekstgeleerden vertaalden het Hebreeuwse gibborim (Jesaja 13:1-3,9, 19-22) met ‘reuzen’ en ‘monsters’ die uit ‘een open poort’ zullen komen om ‘de wereld te verwoesten (/ ontvolken)’.

Dit is waarschijnlijk een van de ‘sterrenpoorten’ naar andere dimensies en ook naar de ‘put des afgronds’, die mogelijk zou kunnen worden geopend door de Large Hadron Collider van CERN (zie deel 1).

Ruim 10 jaar geleden suggereerden researchers William Henry en Michael Salla dat de tweede Amerikaanse invasie van Irak in 2003 in werkelijkheid gericht was op het stelen van zeer geavanceerde oeroude Sumerische ‘portaal’ (sterrenpoort) technologie, die Saddam Hussein onder het Babylon Museum zou hebben verborgen. Volgens sommigen zouden de Amerikanen ook de resten van – of met behulp van cryonica zelfs intact gebleven – ‘reuzen’ en ‘monsters’ met intact DNA hebben gevonden.

De bizarre creaturen uit de ‘abyss’ zouden daarom inderdaad zogenaamde ‘nephilim’ kunnen zijn, in het Oude Testament genoemde wezens en transgenetische monsters die in onze tijd vermoedelijk voor ‘aliens’ zullen worden aangezien. Daar leek ook Jezus de Christus op te wijzen toen hij voorzegde dat in de eindtijd ‘… de mensen (zullen) bezwijmen van vrees en angst voor de dingen, die op (KJV) de wereld komen.’ Aangezien een ‘bodemloze put’ geen ‘boven’ of ‘onder’ kent, kunnen deze wezens dus net zo goed uit de ruimte komen, of in ieder geval die indruk wekken.

Demonische wezens met ‘engel des afgronds’ als koning

Volgens Virgil en de Cumaeaanse profetes Sibyl (8e – 6e eeuw v.C.) zal de Nieuwe Wereld Orde beginnen zodra de ‘zoon’ van Apollyon (Apollo / Osiris, de duivel in het vlees), geboren uit ‘een nieuw soort mens’, samengesteld uit menselijk en vreemd (‘goddelijk’ of ‘alien’) DNA, tijdens een periode van grote onrust en chaos op aarde (uit de ruimte? uit een sterrenpoort?) zal verschijnen om de mensheid te ‘herenigen’ met de ‘goden’, en een nieuw gouden tijdperk in te luiden.

Sommige apologeten geloven dat deze gebeurtenis dezelfde is als het moment dat Satan gelijktijdig met al zijn duistere kompanen uit de hemelse sferen op aarde wordt geworpen (Openbaring 12:9), en deze zichtbaar zullen worden voor alle mensen die op dit moment dit artikel lezen.

In ons eerste artikel hierover haalden we de bekende passage uit Openbaring 9 aan over het openen van de ‘put des afgronds’. De ‘sprinkhanen’ die hieruit tevoorschijn komen staan overduidelijk symbool voor demonische wezens, aangezien ze als ‘koning’ over hen de ‘engel des afgronds’ Abaddon (‘vernietiger’, ‘verderf’) hebben, in het Grieks Apollyon, waarmee vermoedelijk de duivel zelf wordt aangeduid.

Deze wezens dragen kenmerken van meerdere levensvormen met zich mee, zowel sprinkhanen, schorpioenen als mensen. Dat lijken daarom een soort ‘bastaard’wezens te zijn, een hybride kruising tussen diverse levensvormen, die waarschijnlijk mede zijn ontstaan door genetische experimenten.

 

Xander

Zie ook o.a.:

25-09: Is de in Openbaring beschreven ‘put des afgronds’ aan het opengaan? 
02-07: CERN viert 10e verjaardag ontdekking ‘God-deeltje’ met record enerige opstart Large Hadron Collider’
03-04: Wordt deze brein aantastende parasiet in 1/3 mensheid actief door injecties, 5G en zwakker magnetisch veld?
12-03: Opnieuw speculaties over openen andere dimensies na heropstarten Large Hadron Collider CERN