Prognose op basis van Pfizer cijfers: 468 Nederlandse kinderen krijgen zeer ernstige gevolgen van eventuele vaccinatie

—————————————————————————————————————————————–

86% kinderen kreeg in testfase milde tot ernstige bijwerkingen – Groot Brittannië: Geen bijzondere oversterfte in ‘killervirus’ jaar 2020

—————————————————————————————————————————————–

Het aantal officieel in Nederland geregistreerde Covid sterfgevallen staat op 17.678, waarvan 0,8% (141 mensen) in de leeftijd van 0 tot en met 49 jaar*. Dat aantal is zo laag (iedere week overlijden gemiddeld 2900 mensen in Nederland), dat het RIVM en het CBS niet de moeite nemen om verder te specificeren, mogelijk ook omdat er in de leeftijdscategorie 0 – 14 jaar juist sprake is van forse ondersterfte. Met andere woorden: kinderen lopen geen enkel risico van Covid-19. Op basis van de officiële FDA statistieken krijgt echter 0,04% zeer ernstige bijwerkingen (levensbedreigende ziekte, handicap, dood) van het Pfizer vaccin. Omgerekend naar Nederland betekent dit dat maar liefst 468 kinderen een gruwelijk lot zou staan te wachten indien de overheid besluit om ook 12 t/m 17 jarigen te gaan vaccineren.

(* We gaan nu even niet in op de al vaak gemelde mogelijke manipulatie van de cijfers door sterfgevallen door hart- en vaatziekten en hersenbloedingen, en zelfs verkeersslachtoffers, als Covid-doden te registreren. Volgens een recente peer-reviewed studie is het aantal Covid doden in de VS hierdoor minstens 1600% overdreven. Deze cijfers zullen in Europa en Nederland, gezien het vrijwel identieke beleid, waarschijnlijk niet veel anders zijn.)

Er zijn in Nederland 1,17 miljoen kinderen in de leeftijd 12 tot en met 17 jaar. We hebben voor de hypothetische omrekening naar Nederland ook 16 en 17 jarigen erbij genomen, omdat die in ons land nog niet onder het vaccinatieprogramma vallen, wat volgens het RIVM wel zou moeten gebeuren.

0,04% lijkt niet veel, maar het gaat dan nog altijd om 468 kinderen wier leven zal worden verwoest of zelfs beëindigd. Volgens de statistieken van de Amerikaanse FDA kregen in de testfase van het Pfizer vaccin maar liefst 86% van alle kinderen (12-15 jaar) na hun eerste injectie milde tot ernstige bijwerkingen zoals koorts, vermoeidheid, hoofdpijn, rillingen, braken en diarree. Na de tweede injectie was dat percentage bijna net zo hoog: 78,9%.

Omgerekend zullen ruim 1 miljoen Nederlandse kinderen bijwerkingen krijgen

Op basis van deze cijfers zullen ruim een miljoen Nederlandse kinderen ziek worden als ze tegen Covid worden ingeënt. Als de cijfers van Pfizer en de FDA kloppen, gaat het in het overgrote deel van de gevallen om milde tot matige bijwerkingen en ziekteverschijnselen die na enkele dagen weer zijn verdwenen. De genoemde percentages en aantallen zijn vergeleken bij de geregistreerde bijwerkingen van alle andere vaccins echter krankzinnig hoog, en overtreffen de aantallen van die van andere vaccinaties met honderden tot duizenden procenten.

Opvallend is dat 1127 kinderen in de testfase de eerste shot kregen, en 1097 kinderen de tweede. Wat er met die 30 missende kinderen is gebeurd, heeft Pfizer niet willen vrijgeven. (1)

Kinderen lopen nihil risico door corona

De grote vraag die iedere ouder zich zou moeten stellen is: bent u bereid de gezondheid en het leven van uw kind(eren) in de waagschaal te stellen om de verspreiding van een virus tegen te gaan, dat tot 70 jaar met een door de WHO vastgestelde IFR van slechts 0,05% de helft minder gevaarlijk is dan een gewone griep (en inclusief 70-plussers met 0,23% niet gevaarlijker dan een stevige griep), waar we volgens veel wetenschappers allang groepsimmuniteit tegen hebben, en waar uw kin(deren) statistisch nagenoeg NUL kans hebben om ziek van te worden.

Als uw antwoord ‘ja’ is, dan is dat uw eigen vrije keus. Maar laat dan ook de vrije keus aan de mensen die ‘nee’ zeggen, die hun kinderen niet willen blootstellen aan stoffen die zelfs door de overheid zijn geclassificeerd als experimentele genetisch gemodificeerde organismen, waarvan de gevolgen voor de gezondheid op de middellange en lange termijn volstrekt onbekend zijn.

Groot Brittannië: Geen bijzondere oversterfte in ‘killervirus’ jaar 2020

‘Maar al die doden dan?’ is dan een vaak gehoorde standaard reactie. Wel, onlangs zijn de officiële 2020 cijfers bekend gemaakt van Groot Brittannië (excl. Schotland en Noord Ierland), dat een van de allerzwaarste door corona getroffen landen zou zijn. Het ‘killervirus’ zou daar enorm hebben huisgehouden, dus dat moet onmiddellijk zichtbaar zijn in een fors hoger aantal sterfgevallen.

Maar wat blijkt? Er is NIETS bijzonders te zien. In 2020 bedroeg het totaal aantal sterfgevallen in Groot Brittannië 561.529 – lager dan in 1990, 1991, 1993 en 1995. (2). Op 30 mei registreerden de Britten voor het eerst sinds 7 maart 2020 nul Covid doden. Zoals verwacht lijkt de overheid echter niet van plan om de maatregelen weer op te heffen en de zichzelf gegeven enorme macht weer op te geven.

EU-statistieken bevestigen geen toegenomen sterfte voor 65-minners

De cijfers en trends worden bevestigd door de officiële EU-statistieken (EuroMomo). Onder 0-14 jarigen is de sterfte al sinds 2017 aanmerkelijk aan het dalen, een trend die vorig jaar en dit jaar zelfs versneld wordt doorgezet. Ook onder 15 tot 44 jarigen is er in dezelfde periode sprake van een zichtbare daling. De pieken aan het begin van 2020 en 2021 hebben daar geen noemenswaardige verandering in aangebracht.

Zelfs voor 45 tot 64 jarigen lag de ‘substantiële toename’ (oversterfte) op de pieken van voorjaar ’20 en winter ’21 lager dan de lijn op 2017, 2018 en 2019 aangaf. Ook hier zien we dat de ‘baseline’ trend dalende is, en niet stijgende.

Pas bij 65 tot 74 jarigen zien we een geringe stijging. In 2020 lag die nog niet boven de trend in 2018 en 2019, maar in 2021 wel. Voor 75 tot 84 jarigen zien we echter opnieuw geen verschil met de voorafgaande jaren. Bij 85-plussers ligt de sterfte ietsje hoger (absolute aantallen, dus de verouderende bevolking is hierin niet verdisconteerd).

Twee stevige griepseizoenen

Voor Nederland zijn de sterftecijfers over 2020 nog altijd niet compleet. In de eerste drie kwartalen van vorig jaar stierven er 122.219 mensen. In 2019 waren dat er over dezelfde periode 112.569, in 2018 over dezelfde periode 115.863.

Zoals we in de eerste alinea aangaven staat het aantal officieel in Nederland geregistreerde Covid sterfgevallen op 17.678 (over 2 seizoenen). Ter vergelijk: in het seizoen 2017-2018 bedroeg de aan griep toegeschreven oversterfte 9.444. Het totale aantal officiële Nederlandse Covid-19 doden is dus nog steeds te vergelijken met 2 achtereenvolgende stevige griepseizoenen. Dat zal vermoedelijk niet anders worden nu het aantal Covid-doden gedaald is tot enkelen per dag.

Overigens zijn ook de dalende ziekenhuiscijfers niet bijzonder. Dat is namelijk ieder jaar het geval als de winter voorbij is en de lente/zomer aanbreekt. Luchtwegvirussen en -ziekten verdwijnen dan als sneeuw voor de zon (wat ook in 2020 het geval was). De indruk die de media nu wekken dat het allemaal door de vaccins komt, is op zijn best daarom hoogst speculatief.

Die eenzijdige, feitelijk misleidende voorstelling van zaken komt sowieso exact overeen met het scenario zoals we dat sinds vorig jaar al vaak hebben uitgetekend: eerst wordt het aantal Covid doden kunstmatig zo hoog mogelijk opgevoerd, om dit daarna op even kunstmatige wijze weer te laten dalen met als enige doel het veronderstelde ‘succes’ van de vaccinaties te kunnen ‘bewijzen’. De prominente Covid-19 professor Peter McCullough (de meeste geciteerde Covid-19 behandelexpert) beschuldigt de VS juist van het toedekken ‘onvoorstelbare aantallen’ vaccinslachtoffers.

 

Xander

(1) The Daily Expose
(2) Armstrong Economics

 

Zie ook o.a.:

02-06: Spectaculaire daling aantal doden India en Mexico na toedienen Ivermectine
01-06: Virale immunoloog geschokt na onderzoek werking Covid vaccins: ‘We hebben grote fout gemaakt, we injecteren mensen met gif’
27-05: Prominente Covid-19 professor beschuldigt VS van toedekken ‘onvoorstelbare aantallen’ vaccinslachtoffers
25-05: Een greep uit de vele gezichten van slachtoffers van het Covid-19 vaccinatie-programma
19-05: Update officiële EU-statistieken: 11.519 vaccinatiedoden en 307.130 niet hersteld
10-04: ’s Werelds meest gepubliceerde professor: 85% Covid doden hadden met bestaande medicijnen voorkomen kunnen worden (Als cijfers worden toegepast op Nederland, zouden 13.915 landgenoten onnodig zijn gestorven)
02-03: Frans universitair onderzoek constateert ‘tientallen tot honderden keren hogere sterfte door Pfizer vaccin’
19-02: ‘Peer-reviewed studie: Covid dodental minstens 1600% overdreven’
18-02: Herstel-NL: Groep prominente Nederlanders vindt angst onterecht en wil snelle opening samenleving
16-02: Professor Pierre Capel: ‘Kinderoffers waren toch verleden tijd?’ (‘Maatschappij verschuilt zich achter een stel dwazen’)
03-02: Professor Pierre Capel: ‘Vaccinatie 3.0 is Vaccinatie 3 keer NIKS’
22-01: Staat de V van Vaccin voor Victorie of Verdoemenis?’ (video college Pierre Capel)
09-01: Al 400.000 mensen zagen professor Schetters het Nederlandse vaccinatiebeleid ‘hoogst onverwantwoordelijk’ noemen
02-01: ‘WHO past regels misbruikte PCR test aan om vaccins succesvol te doen lijken’ (/ Regering wil nog steeds niets weten van bewezen medicijnen tegen Covid-19, zoals Ivermectine)

2020:

31-12: (/ Slechts 0,015% van de bevolking moet naar het ziekenhuis, maar corona maatregelen blijven overeind en lijken alleen maar harder te zullen worden)
29-12: Hoofd wetenschap WHO: Geen bewijs dat Covid vaccins besmettingen voorkomen
29-12: Jaap van Dissel: ‘Vaccin kan uitbraak en/of sterfte initieel doen toenemen’
17-12: Open brief Nederlandse huisarts aan politiek: ‘Dit kabinet heeft wetenschap en humaniteit in de ban gedaan’
12-12: Docu ‘Covid-19 – The System’: ‘Documenten bewijzen dat media opdracht van regering kregen om angst te zaaien’
04-12: Bewijs geleverd van telefoongesprek waarin RIVM toegaf dat Covid bijna geen klachten geeft
30-11: Marion Koopmans erkent dat PCR-test geen besmetting kan aantonen
29-11: Johns Hopkins studie: Covid-19 heeft relatief geen effect op normale sterftecijfer
09-11: WHO bevestigt in Bulletin zeer laag Covid sterftepercentage van 0,05%
25-10: Nederlandse experts: Valse PCR testmethode is bron van alle ellende, RIVM wil zoveel mogelijk positieve uitslagen
19-10: Hoogleraar Capel: ‘Vaccin is genetische modificatie en brengst SARS-CoV-2 eiwit permanent in uw lichaam
25-08: Hoogleraar Pierre Capel herhaalt: ‘Kappen met mondkapjes en angstpandemie’ (/ Zelfs statistieken van het RIVM laten zien dat er sinds eind mei geen corona meer is gevonden in mensen met klachten)
17-08: Oud-directeur Instituut Microbiologie: ‘Al 8 weken geen nieuwe Covid-19 gevallen meer’
15-08: De leugen regeert al maanden – Wordt het kabinet bewust misleid door het RIVM?’ (Column Pierre Capel)

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

32

 1. Anna en Oma, dat klopt het zijn massamoordenaars politici doktoren, enz. maar er zijn genoeg mogelijkheden om ook via het officiële pol. correcte nieuws om de waarheid te vinden.
  Deels v/d Mensen is te bang om een onafhankelijke koers te varen, deels zijn makke schapen die automatisch de overheid/med. Instanties volgen deels denkt alleen is de ijskast wel vol en kan ik vanavond lekker TV kijken m.a.w. ga niet zo moeilijk praten, deels is ziende blind/horende doof.
  Als dat de redenatie is van veel mensen dan heb ik ook iets van Trek zelf de consequenties dan maar !

 2. @ Amo: 6: 17 pm, op 8/6. Inderdaad, we worden 24/7/365, belogen en bedrogen door het Staatsjournaal en de gelijkgeschakelde media. Daar twijfel ik geen minuut meer aan.

 3. Wat moet Nederland in de NATO? (New American Terror Organisation) Onze enige vijand is immers de regering!

 4. Mensen als @Jean moeten eens naar dit gesprek kijken. Betrokken deskundigen leggen uit hoe slecht het publiek wordt geïnformeerd over de injecties.
  https://www.youtube.com/watch?v=oMXxTF3aIA4
  Bijzonder belangwekkend en informatief voor iedereen die alleen maar de reguliere media volgt.
  Corona heeft elk vertrouwen in zulke media doen verliezen. Deze media zijn propagandakanalen van de overheid geworden, die een agenda wil doordrukken. Avond aan avond schijnen we te moeten worden opgevoed door een NPO die weigert kritische geluiden aan het woord te laten. Avond aan avond “zielige” mensen en zwarte scenario’s.
  Dit gesprek hoort 100% thuis op de reguliere media. Het is een uitstekend journalistiek product!

 5. Oma
  Helemaal eens. Het is onbegrijpelijk.
  Het lijkt wel alsof er tegelijk met het virus een massale hersenspoeling mee gekomen is.
  Wat zijn mensen toch bange kudde dieren.!
  En het nieuws van vandaag opent de deuren voor vervolg vaccinaties bij iedereen.
  Ordinaire Kassa!
  Met ondeugdelijk zelfs gevaarlijk gif.

  Gister zag ik een video van dr Carry Majec ( Amerikaanse arts ) zei vertelde dat er nu al “ pleisters” inde maak zijn die precies de dosis vaccin wat je nodig hebt op je huid ( hand ) kunt plakken en dit er dan afhalen.
  Er zitten kleine naaldjes in die pleister die dan de werkzame stoffen afgeven.

  Dus reken maar WE ZIJN ER NOG NIET.
  Het hele proces is volgens mij met “ voorbedachte rade “ deels met toevalligheden, ontworpen op de tekentafel.
  Trump moest weg ordinaire haat tegen hem speelde m.i. een grote rol en daar wist Fauci en consorten “ The big farma “ The big tech” The linkse Democraten “ wel raad mee.
  Via een laboratorium in Wuhan.
  Ze vergeten dat de wereld tegenwoordig een dorp is en dat kwaad altijd uitkomt.
  Gelukkig nog wel.
  Maar hoelang nog???
  Maar in dit kwaad van Fauci en het Wuhan lab werd de hele wereld meegesleurd!

  Of ben ik nu een te erge complotdenker???
  Er komt steeds meer openbaar , Ik ga dit hoe langer hoe meer geloven.

  Het blijft “ vechten “ tegen heel veel instanties / mensen enz enz . als je je lijf vrij wilt houden van dergelijk gif, want je bent asociaal als je niet mee doet.
  Even volhouden maar ik ben bang voor de komende winter, als er dan een Corona virus rondwaart, en het gemodificeerde immuunsysteem moet reageren dan is de kans op een cytokine storm groot.
  Kijken of Bill Gates dan nog de “ gevierde “ man is.
  Ik ben benieuwd naar Reinier Fuellmich de Duitse advocaat wat zijn proces gaat brengen.
  Van hem heb ik wel hoge verwachtingen.
  Ik heb een paar onderzoeks interviews van hem gezien.
  Beste Oma het ga je goed : blijf knokken, maar zo te lezen doe je dat.
  Blijf bovenal Gezond❗️
  Shalom
  Anna

 6. Een wakkere dame uit Groot-Brittannië heeft via een WOB-verzoek bij de gemeente Birmingham gevraagd hoe het zit met het aantal sterfgevallen in de afgevallen vijf jaar. In 2020 is het aantal sterfgevallen absoluut niet hoger in vergelijking met de vier voorafgaande jaren. Verder is niets zwart gelakt.

 7. @Anna
  Wat een waanzin, hé?
  Mensen die doodziek worden door vaccinatie nog zieker gaan maken door met nog meer van hetzelfde gif hun al verzwakte afweersysteem te gaan belasten en aan te vallen met een volgende prik tot….ze overlijden?
  Zieke mensen wijsmaken dat ze, om te genezen, nog meer gifprikken nodig hebben omdat ze ziek werden door de eerste twee prikken. Hallucinant en wraakroepend!
  Media, politici en artsen die daaraan meewerken zijn massamoordenaars, niet meer of minder.

 8. Vindenbo.

  Die informatie stond vanmorgen ook in mijn krant.
  De kop luidde “ Twee prikken soms niet genoeg”
  Meerdere ziekenhuizen constateren dat sommige mensen ook na twee vaccinaties zo ziek worden dat ze moeten worden opgenomen.
  Letterlijk in de krant!
  En dit NOG NIET als een COMPLICATIE zien!
  Nee ….het artikel gaat verder……. . “ Artsen en wetenschappers onderzoeken nu welke mensen slecht op een vaccinatie reageren ( onvoldoende antistoffen maken ) en bekijken of die patiënten meer dan twee prikken nodig hebben”.

  Met als argument : “ Het liefst willen we ook die patiënten goed beschermen.”
  “ Het kan werken als we meer prikken aanbieden” .stelt Bram Goorhuis, coördinator van de Corona -afdelingen van Amsterdam UMC.
  Verder in het artikel.
  Frankrijk heeft al besloten kwetsbare mensen met een slechte afweer een derde prik te geven.
  Uit onderzoek bleek dat slechts 17% van deze patiënten na een eerste prik voldoende tegen Corona beschermd is,na de tweede prik geldt dat voor 45% .( Dus de verkoop propaganda van de vaccinaties zijn niet juist dat was 95% en 90 % bescherming enz. ) En deze categorie mensen zat w.s.niet in hun testen.

  Ziekenhuizen zien af en toe patiënten die net hun eerste prik hebben gekregen en nog onvoldoende beschermd zijn, ernstig ziek worden.
  Dit beeld past binnen “ de foutmarge” van studies naar vaccinatie waarbij geen 100% dekking is, maar wel een veel kleinere kans op opname.
  Je zult het maar zijn. Toch al ziek en zwak en nu nog zieker, en dan wil “ de wetenschap” je nog een prik extra geven.
  Overleef je dat nog????

  Toen ik dit las dacht ik is dit dus toch een wereldwijde zwendel ?
  Één groot genetisch Spike experiment op mensen wereld wijd?
  Zonder “ bewijs “ nog maar een prik erin.
  Zonder te verifiëren of dit ziek worden van mensen met zwakke afweer, ook een bijwerking zou kunnen zijn van het vaccin.
  Zonder “ de kwetsbare groep mensen “ waaronder mensen met transplantaties dubieuze Spike eiwitten in te spuiten terwijl ze juist medicijnen slikken die het afweer systeem platleggen.

  Je zult zien a.s. winter als er maar ergens een griepvirus rondwaart, dan gaat alles weer op slot , want tja zullen we horen , nu is er “de Indische variant” waarvoor u nog een “ prikje “ moet krijgen.
  Afgelopen winter hadden we toch ook geen griep.
  Nee alles wordt nu Corona!
  En maar prikken: Kassa voor de farma!
  En Bill Gates “ zijn grote droom” begint langzamerhand uit te komen.
  Zoekt u zelf maar uit welk droombeeld hij aanhangt!
  Shalom
  Anna

  Heeft u een link naar die krant ? Mvg. Mod.

 9. Vindenbo, helemaal met uw reactie eens! Hier blijkt toch duidelijk, dat de mens een KUDDE dier is, en blijkbaar helemaal niet meer voor zichzelf kan denken… Zo triest dat er nu kinderen vanaf 12 jaar gevaccineerd gaan worden…Echter de gevolgen hiervan zullen toch naar buiten komen…
  Wat is er eigenlijk gebeurd met de groep van 150 mensen, ergens hier in Nederland? Zij kregen per abuis, een dubbele dosis vaccin te verwerken…Nooit meer iets van gehoord…

 10. Dat is de grootste miserie van vaccinatie de bijwerkingen. De meeste mensen hebben er weinig last van, en over kinderen heb ik nog niet veel gelezen Wel is de tussenperiode steeds korter aan het worden omdat m’n iedereen wil inentingen tot september en dat is te snel volgens mij. Het is natuurlijk erg wanneer sommige mensen het slachtoffer worden van ernstige bijwerkingen. Maar ik heb gisteren een reportage gezien van mensen die Covid hebben gehad en nog steeds met klachten zitten zoals, kortademigheid, duizeligheid, hoofdpijn, en beschadiging van de longen en dit voor de rest van je leven. en die klachten gelden voor alle leeftijden. shalom

 11. Nog een keer: Vorig jaar zijn er 169000 mensen overleden in Nederland. Waarvan:
  115047 aan kanker
  16269 aan dementie soorten
  36500 aan hart en vaatziekten
  167816 in totaal, blijven er 1184 over en daar zitten andere ziektes/ongelukken/zelfmoorden dus nog bij
  In feite is er niemand overleden aan corona zelf. En de vraag is: zijn de longpatiënten wel goed behandeld?
  Het is onnodig om gezonde mensen in te gaan enten. En zieke mensen kun je beter behandelen met medicatie, die nu hier niet gebruikt mogen worden. Voor hen is de vaccinatie juist gevaarlijk. Veel ziektes hebben met eiwitten te maken. Ga je die spiken, dan is de kans groot, dat je de ziekte gaat activeren ipv bestrijden.
  De gehele zaak stinkt een uur in de wind, want men weet niet eens of het wel geschikt is voor bepaalde doelgroepen.
  Zelf denk ik dat dit experiment bedoeld is om later alle ziekten te kunnen gaan bestrijden met gentherapie. Punt is: synthetische behandelingen/vaccinaties, zijn gevaarlijker dan natuurlijke vaccinaties.
  Een mooi voorbeeld over diabetes. Mijn vader had al vanaf 11 jaar type 1. Kreeg dierlijke insuline, waar die vrij goed mee kon leven/sporten enz. Opeens werd de insuline vervangen door synthetische insuline en toen ging het achteruit. En dat is ook logisch.
  Men kan wel denken op deze manier de gezondheidzorg te verbeteren, maar natuur blijft natuur en synthetisch blijft synthetisch. Nog een voorbeeld: katoen wordt ook niet meer gemaakt op de ouderwetse manier, de kwaliteit is slechter geworden en het absorbeert minder dan de oude.
  Tip aan de wereld: als iets goed werkt, dan moet je het niet gaan veranderen.

 12. Hoeder,

  zolang aanbidders van geld, marialisme etc (dus 666) aan de macht zijn, zal er nooit iets veranderen ! Die mensen zijn zoooo verzot op geld en aanzien !!!

 13. Barend,

  Mensen moeten rechtuit voor de raap de waarheid vertellen.

  Simpel. Laat jullie nooit doen !

 14. Vindenbo,

  Jacques Attali (Franse miljardair) zei al 40 jaar geleden dat enkel IDIOTEN en BANGE KONIJNEN zich zouden laten vaccineren in de toekomst …hahahaha !!! Zééér juist, niet waar ?!

 15. Beste Nieuwbegin,

  je kunt absoluut niets beginnen tegen deze Nieuwe Wereldregering (was al Hitler’s droom !), een volledig anti-Christelijke wereldregering …

  Wij gaan naar een wereld-dictatuur (na chaos door ineenstorting economieën, revoluties, burgeroorlogen) …Bestudeer de geschiedenis (o.a. van het Romeinse Rijk). 😉
  Je kunt alleen maar bidden.

 16. RTL-nieuwsbericht (franstalig) gisterenavond 19:10 u. : 52 % van de Belgen (vooral idiote Vlamingen) willen een VERPLICHTING tot vaccinatie tegen de “vervaarlijke” covid-virus …

 17. Zelfs de Wall Street Journal erkent het nu!

  Natural News’ Mike Adams:
  Oorsprong van Covid-19 onthuld: Vaccin spike-eiwitten zijn Chinese militaire biowapens bio

  https://www.naturalnews.com/2021-06-07-covid-19-origins-revealed-vaccine-spike-proteins-military-bioweapons.html

  De cover-up is geïmplodeerd. Covid-19 is ontwikkeld in een laboratorium en de wanhopige pogingen om de ware oorsprong ervan te verbergen, storten snel in.

  In het weekend haalt zelfs de Wall Street Journal nu in wat Natural News een jaar geleden meldde, en gaf toe dat covid-19 uit een laboratorium kwam.

  Vandaag brengen we je een goed onderbouwd artikel en een volledige podcast over de oorsprong van covid-19 en waarom we nu zeker weten dat dit opzettelijk is ontworpen om mensen aan te vallen met het spike-eiwit.

  Dit vertelt ons ook met zekerheid dat de vaccins opzettelijk zijn geladen met een giftig nanodeeltje (het spike-eiwit) dat door het CCP-leger als biologisch wapen is ontwikkeld. En dit betekent dat iedereen die het vaccin neemt zichzelf injecteert met een biowapen.

 18. Als ik al die berichten lees Komen er veel zieken en doden door dit vaccin Het nederlands elftal blijkt ook het vaccin te hebben genomen Straks lopen ze als zombies over het veld We zullen dan niet winnen Al die doden die komend winter zullen vallen Minsten 4 miljoen Waar worden die begraven ? De ongevaccineerden krijgen het zwaar !!

 19. N.a.v. Nieuw Begin. Het lijkt erop dat de Kamer zich allang heeft neergelegd bij de doelen van het WEF en de duurzaamheidsagenda van de VN ( https://www.sdgnederland.nl/ -2021-2030). Maar het volk wordt dom gehouden als de Kamer er geen discussie over wil. Dan begint de Kamer op een één partij staat te lijken.

 20. Een bericht waarvan de logica mij volledig ontsnapt. Het blijkt dat zwakkere mensen met een verminderde weerstand toch behoorlijk ziek worden na een tweede injectie. Dan wordt er beweerd dat een derde injectie voor die mensen nodig zou zijn.
  Maar die injecties doen juist een beroep op het immuunsysteem; het zijn geen medicijnen. Menselijke cellen moeten het spike-eiwit gaan aanmaken in opdracht van het ingespoten mRNA. En dan moet de eigen weerstand in het geweer komen. Maar die weerstand is dus al verzwakt. Dan ga je nog méér mRNA in het lichaam brengen waardoor nog méér weerstand benodigd is??
  Ik zal het wel niet begrijpen.

 21. @ Hoeder: 7:37 pm, op 7/6. Juist wat U zegt. Depopulatie is het grotere doel achter deze hele Corona kwestie. Ze – de cabal en de duistere machten- wensen de wereldbevolking te reduceren tot 500 miljoen mensen. En zoals gewoonlijk; deze politiek heiligt alle middelen daartoe. En ja, ook vele politici en de regering in Nederland, werken hier aan mee. Maar ik vertrouw op de God van Abraham, Isaac en Jacob en zijn Zoon Jezus.

 22. Lock Step, Great Reset, Build Back Better. “Wij willen nu antwoorden!” zegt Thierry Baudet in een openhartig interview…

  https://www.blckbx.tv/videos/wij-willen-nu-antwoorden?ss_source=sscampaigns&ss_campaign_id=60be715fcb36f21e16769df3&ss_email_id=60be73a59aae9f7948af4eba&ss_campaign_name=BLCKBX+VIDEO+ALERT+-+bekijk+onze+nieuwste+uitzending%21&ss_campaign_sent_date=2021-06-07T19%3A29%3A59Z

  Onlangs hield Thierry Baudet een onheilspellende rede in de 2de kamer over het Lockstep Scenario. Een Pandemie Scenario van de Rockefeller Foundation uit 2010 die minutieus benoemt of beter voorspelt wat er nu gebeurt in de wereld, hoe burgers angst wordt aangejaagd en overheden steeds totalitairder worden. Een opmaat naar de Great Reset, de natte droom van Professor Klaus Schwab, de voorman van het WEF die samen met wereldleiders, NGO,s zoals het WHO, de UN en de captains of industry een nieuw sociaal contract tussen burgers en overheid uitrolt onder de noemer ” Build Back Better “. Maar wat is nou precies die Great Reset? En waarom roepen alle leiders inclusief Mark Rutte en onze koning BBB?

  Kamerdebat

  FvD vroeg om een kamerdebat maar kreeg geen steun want volgens sommige kamerleden was het tijdverspilling om een debat te voeren over een boek. Echter het boek van Klaus Schwab is geen roman maar een heuse roadmap voor de toekomst en onze leiders committeren zich hieraan maar zijn niet transparant wat dit dan inhoudt en betekent voor ons…volgens het WEF is dat ” You’ll own nothing and will be happy”…je bezit straks niets meer maar bent gelukkig.

  Een petitie met ruim 40.000 handtekeningen zorgt er nu toch voor dat dit debat over de Great Reset gevoerd wordt in het najaar maar daar gaan wij natuurlijk niet op wachten.

 23. Er komt steeds meer informatie naar buiten dat de Ic’s vol liggen met mensen die na de vaccinatie compleet onderuit zijn gegaan. Vorige week urmend gesproken, die uit zeer betrouwbare bron heeft vernomen dat een ic in Eindhoven vol ligt met verplegend personeel. Dit horen we uiteraard niet op het nieuws. Uiteindelijk zullen veel meer mensen gaan bezwijken op de lange termijn. Het lichaam wordt na vaccinatie een fabriek voor het aanmaken van Spike-eiwitten. Wat dit met het immuunsysteem gaat doen weet nog niemand. Het is bizar wat er momenteel gebeurd; en dat 99% als makke schapen zichzelf naar de slachtbanken laat leiden vind ik nog het meest bizar. Het logische denken is volledig weg! De meesten bezwijken voor de groepsdruk. Weer op vakantie kunnen, naar een pretpark, uit eten, het mag wat kosten niet waar! Zelfs je eigen gezondheid. De duivel hoeft weinig inspanning te doen om de grote massa te leiden naar het teken van het beest. Daar gaat het wel heen!

 24. Daarmee zijn voor die kinderen de injecties riskanter dan corona.
  Grote schande dat overheden dit de jeugd willen opleggen.

 25. Wall street journal plaatste op 6 juni conclusies van een nieuw wetenschappelijk onderzoek: alle onderzochte stalen bevatten dna combinatie CGG-CGG. Dit komt echter niet voor in de natuur waardoor een virus bij recombineren dit nooit kan gaan bevatten, zodat het er dus door de mens in moet zijn gestopt.

  Gecombineerd met het bericht in de daily mail dat een deel van het corona-onderzoek in klasse 4 lab gedaan werd in een klasse 2 lab, de oprichting van de global preparedness monitor board (in 2018) met steun van who en wereld- bank en hun eerste rapport dat verscheen in september 2019, de maand dat de eerste patienten in chinese ziekenhuizen verschenen en de start van de pandemie eind 2019 en de complotters krijgen meer en meer geloofwaardigheid.

 26. De cijfers zijn totaal onbelangrijk, de sociale druk de herrie die je over je heen krijgt om je kind (of jezelf) niet te laten vaccineren is enorm. Die druk kan alleen de sterksten weerstaan. Daar zijn er dus in het in geestelijke armoede verkerende Nederland niet veel van. We offeren net als vader Abraham (zijn zoon Izaak) met liefde onze kinderen op, om zelf populair te kunnen blijven.

 27. The roadmap on vaccination van de EU ( https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/vaccination/docs/2019-2022_roadmap_en.pdf) was de aanleiding, er moest alleen een “reden” bedacht worden om een massa hysterie en wereldwijde angst te bewerkstelligen. Nou dat is helaas goed gelukt. Als makke schapen lopen we achter de “experts” aan; gelukkig zijn er nog velen wakker.

  Helaas moeten de kinderen het nu ook nog ingespoten krijgen, in sommigen landen krijgen ze als goedmakertje een pizza of ijsje…. arme kinderen. Om te janken…
  Tot 12 jaar zit het in het jaarlijkse vaccinatie programma, zucht.

 28. Zeker in deze tijden is ‘geduld’ een schone zaak …. . Onverschilligheid is de wraak van de wereld op middelmatigheden

  Stoppen Sie diesen Wahnsinn ! – 920 Frauen haben den Verlust ihres Baby’s nach der Covid-Impfung gemeldet.

  Te vinden op : uncutnews.ch

 29. De cijfers laten wederom overduidelijk zien dat dit zg killervirus niets bijzonders is. Dat geldt helaas niet voor de slachtoffers van de Corona vaccinatie. De overheid schoffelt het feit dat er meer slachtoffers zijn door het vaccin als door Corona gemakshalve onder het tapijt. Een vaccin dat zoveel slachtoffers veroorzaakt dient per direct verboden te worden. En dan weten we nog niet eens de lange termijneffecten, die volgens deskundigen rampzalig zullen zijn. In mijn ogen vindt er genocide plaats en noch de politici noch de MSM laten van zich horen. Ongelofelijk!

Comments are closed.