Pontius Pilatus 2.0: EU commissaris beweert dat ‘wij nooit mensen onder druk hebben gezet zich tegen Covid te laten vaccineren’

Alleen al in de VS dreigen 10 miljoen zeer jonge kinderen beschadigd te worden of te sterven door een Covid-19 injectie.

—————————————————————————————————————————————–

Regelrechte leugen van hoogste ‘Waarden en Transparantie’ official: ‘Wij hebben een vaccinatieplicht zelfs nog nooit overwogen’ – Roep vanuit Europarlement voor financiële compensatie voor het enorme aantal vax slachtoffers

—————————————————————————————————————————————–

De EU commissaris voor ‘Waarden en Transparantie’ heeft de onbeschaamdheid te beweren dat Brussel nooit enige dwang heeft uitgeoefend op mensen om zich tegen Covid-19 te laten vaccineren. Eigenlijk is de schandalige uitspraak van deze Pontius Pilatus 2.0 geheel in lijn met hoe het Europese blok op vrijwel ieder gebied standaard gebruik maakt van verdraaide feiten, misleidingen, bedrog en regelrechte leugens om zichzelf altijd en eeuwig schoon te praten, en de elitaire droom van een centraal geregeerde federale Europese Superstaat – voor de meeste gewone burgers een gruwelijk visioen – niet in gevaar te brengen.

Afgelopen dinsdag waste eurocraat Vér Jourová met droge ogen haar handen schoon door te beweren dat de EU nooit burgers onder druk heeft gezet zich te laten injecteren tegen Covid door te dreigen hen de toegang tot publieke diensten en andere delen van de samenleving te ontzeggen. Volgens Jourová is dat niets meer dan een verzinsel van ‘anti-vaccin activisten’.

Het krankzinnige aan haar uitspraken is dat de EU ondertussen gewoon doorgaat met de voorbereidingen om Covid-19 paspoorten, waarmee burgers moeten aantonen dat ze geprikt en geboosterd zijn, permanent verplicht te maken. Kritische europarlementariërs waarschuwen dat het tevens een methode is die EU-lidstaten in staat stelt op ieder willekeurig moment een nieuwe lockdown af te kondigen. Volgens veel vrije media en bronnen staat dit al in de herfst op het programma, ook in Nederland.

‘Wij hebben een vaxplicht zelfs niet overwogen’

Tijdens een bijeenkomst van het Speciale Comité Covid-19 Pandemie de ‘Waarden en Transparantie’ loog de commissaris op ijskoude wijze door te beweren dat de EU een vaccinatieplicht zelfs nog nooit heeft overwogen. (Zijdelings van belang: de Duitse regering ziet zich geconfronteerd met een enorme protestbeweging èn een naderende val, en heeft eveneens aangekondigd dat de vaxplicht van tafel gaat.)

Diverse europarlementariërs staken hun ongeloof over haar uitspraken niet onder stoelen of banken. De Roemeen Cristian Terhes vroeg haar letterlijk: ‘Mevrouw de commissaris – en kijkt u mij alstublieft aan – , meende u serieus wat u net zei?… We hebben het over de fundamentele rechten van iedere EU burger, en we hebben net gehoord dat mensen door deze groene pas niet gedwongen werden zich te laten vaccineren. Menen wij dit echt? Kunnen wij de mensen, de burgers van de EU, in de ogen kijken en hen dit vertellen?’

‘Digitaal Covid Certificaat essentieel middel om digitale tirannie op te bouwen’

Terhes vervolgde dat hij tijdens de lockdowns regelmatig de discussie moest aangaan met de EU beveiliging om zonder Covid pas toegang te krijgen tot het Europese parlement, wat direct in tegenspraak was met de absurde uitspraken van Jourová. De Roemeense MEP vindt tevens dat mensen die last hebben gekregen van bijwerkingen en medische problemen na ‘gevaccineerd’ te zijn financieel gecompenseerd zouden moeten worden.

‘De Europese Commissie heeft met het Digitale Covid Certificaat het essentiële middel aan nationale overheden gegeven om een digitale tirannie op te bouwen die de fundamentele rechten van alle burgers wegvaagt,’ benadrukte Terhes. ‘Zonder dit certificaat zouden schandalige zaken in een vrije samenleving, zoals de lockdown en het niet kunnen reizen of niet naar je werk kunnen, nooit gebeurd zijn.’

‘Financiële compensatie voor alle vax slachtoffers’

‘De Europese Commissie moet de volledige verantwoordelijkheid nemen, een duidelijk excuus aan alle EU burgers aanbieden, en als compensatie de financiële verantwoordelijkheid nemen voor de vele mensen die bijwerkingen hebben gekregen nadat ze onder druk werden gezet zich te laten vaccineren.’ (1)

En dat die compensaties dan enorm in de papieren gaan lopen is wel zeker. Zo is aangetoond dat de mRNA injecties de vruchtbaarheid van zowel vrouwen als mannen aantasten, zwangerschappen afbreken, ongeboren kinderen beschadigen, chronische ontstekingen (die op kanker kunnen uitlopen) aanwakkeren, de hersenwerking verstoren en neurologische complicaties veroorzaken (2), tal van hartstoornissen teweeg brengen, net als trombose, blindheid en andere oogstoornissen (toename: 3000%), doofheid, orgaanstoornissen, gordelroos (stijging 4925%)… en noem maar op.

Nota bene de WHO heeft een studie erkend waarin wordt geconcludeerd dat de risico’s om ernstige gezondheidsschade op te lopen door een Covid ‘vaccin’ 339% procent hoger is dan als je met Covid-19 in het ziekenhuis belandt. (3) In bijvoorbeeld Canada is aangetoond dat 9 van de 10 aan Covid toegeschreven doden volledig gevaccineerd waren; 4 van de 5 waren ook nog eens geboosterd (4).

Death by Covid Vaccination

In de media en het medisch-wetenschappelijke complex wordt het enorme aantal vaxslachtoffers steevast toegeschreven aan iets anders, zoals klimaatverandering, luchtvervuiling, pesticiden, stress, en sinds recent ook het Sudden Adult Death Syndrome (zie ons artikel van 8 juni: Sudden Adult Death Syndrome nieuw medisch excuus voor enorm aantal jongere vax slachtoffers). Alle feiten – zoals de vele honderden sporters die met ernstige hartproblemen in elkaar zijn gestort en gestorven – en alle data tonen zonneklaar aan dat dit syndroom eigenlijk ‘Death by Covid Vaccination’ zou moeten worden genoemd. (5)

Ondanks het faliekant mislukken van de Covid shots – ruim 45.000 doden en miljoenen gewonden in de EU, wat volgens statistische onderzoeken slechts 5% van het totaal is – en de onpeilbare ellende die er al mee is aangericht gaan de meeste overheden gewoon door met het injecteren van hun onderdanen. De Verenigde Staten hebben als eerste land zelfs besloten om zuigelingen, baby’s en peuters te ‘vaccineren’.

Wat dat met hun gezondheid en ontwikkeling gaat doen is anyone’s guess, maar positief zal het beslist niet zijn. (6) Op basis van de officiële VAERS data kan worden uitgegaan van 1 miljoen zieke en dode baby’s in alleen al het eerste jaar. In totaal zouden alleen al in de VS 10 miljoen zeer jonge kinderen het slachtoffer kunnen worden, waardoor letterlijk van ‘Infanticide’ kan worden gesproken.

Nu president Biden openlijk de volgende pandemie heeft aangekondigd, kunnen we ongetwijfeld verwachten dat verplichte vaccinaties weer hoog op de agenda zullen komen te staan. De sluipende genocide (vaxxicide) op de mensheid zal dan vermoedelijk in een nog hogere versnelling worden gezet.Xander


(1) EU Times / Breitbart
(2) The Exposé
(3) The Exposé
(4) The Exposé
(5) The Exposé
(6) Health Impact News