Politiek en media blijven 25 jaar na Srebrenica hetzelfde eenzijdige verhaal vertellen

Ondanks tal van getuigenverklaringen sprak het VN oorlogstribunaal Naser Oric, commandant van de moslimstrijdkrachten in Bosnië, vrij van het vernietigen en uitmoorden van minstens 50 Servische dorpen in de periode 1992 – 1993, wat de aanleiding was van de gebeurtenissen in Srebrenica in 1995. (Afbeelding: (3)).

—————————————————————————————————————————————–

Wraakactie direct gevolg van massamoorden op Servische burgers door moslims – ‘Bevel massamoord op moslims afkomstig van president Bill Clinton’

—————————————————————————————————————————————–

Tijdens de herdenking van de ‘massamoord op duizenden mannen en jongens’ bij Srebrenica verklaarde premier Rutte het ‘te betreuren dat de internationale gemeenschap niet in staat was om een kwetsbare groep te beschermen.’ EC-voorzitter Ursula von der Leyen noemde de gebeurtenissen op 11 juli 1995 ‘nog steeds een open wond in het Europese geweten’. Dat geweten lijkt dan wel erg selectief te zijn, want ook na een kwart eeuw blijven politiek en media een zeer eenzijdig verhaal vertellen, en wordt nog altijd geen woord gewijd aan de massamoorden die de Bosnische moslims eerst op de Serviërs pleegden, nota bene met door de NAVO geleverde wapens.

De gebeurtenissen in Srebrenica en de burgeroorlog in Joegoslavië waren veel complexer dan het simplistische en daardoor misleidende plaatje dat door de media werd en wordt geschetst, ook vandaag weer. In 2015 vroeg bijvoorbeeld de Servische journalist-auteur Nikola Zivkovic zich af waarom er geen enkele getuige kon worden gevonden, en er tevens geen enkele (satelliet)foto van de slachtpartij bestaat, en dat terwijl het gebied constant door Amerikaanse satellieten in de gaten werd gehouden.

Er waren wèl getuigen van de oorlogsmisdaden van Naser Oric, commandant van de moslimstrijdkrachten in Srebrenica. De verhalen van Nederlandse blauwhelmen over wat er zich in het kamp van de jihadsoldaten afspeelde, worden door foto’s bevestigd. Op die (van datums voorziene) foto’s zijn leden van het islamitische executiecommando te zien, terwijl ze poseren naast hun vastgebonden Servische slachtoffers. De executies werden ook gefilmd en gebruikt als propagandamateriaal voor buitenlandse geldschieters, en zelfs als ‘cadeau’ overhandigd aan de Bosnische president Alija Izetbegovic.

‘Vergeten’ feit: Serviërs namen wraak omdat hun families waren afgeslacht

Het klopt dat bij de verovering van Srebrenica veel moslims door de Serviërs zijn vermoord, volgens officiële schattingen zo’n 8000. Wat er nooit bij wordt gezegd is dat die Serviërs wraak namen voor het feit dat eerder duizenden van hun gezins- en familieleden door moslims waren afgeslacht. Dat is natuurlijk geen excuus, maar plaatst de gebeurtenissen wel in een veel genuanceerder licht. Waarom krijgen wij in het Westen na 25 jaar nog steeds een zeer eenzijdige versie te horen, waarin moslims enkel als weerloze slachtoffers, en de (christelijke) Serviërs enkel als wrede daders worden afgeschilderd?

Tijdens de Joegoslavische burgeroorlog bezetten VN- en NAVO troepen Srebrenica en enkele andere, voornamelijk door Serviërs bewoonde gebieden. De Serviërs werden gedwongen ontwapend, maar de moslims niet; die kregen zelfs moderne wapens van de NAVO overhandigd. Die vielen daarmee vervolgens de omliggende Servische dorpen binnen –zelfs vanuit de door VN blauwhelmen beschermde zones, ook bij Srebrenica!-, waar de bewoners vervolgens werden mishandeld en afgeslacht als het hen niet was gelukt om tijdig op de vlucht te slaan.

‘Westen koos kant van moslims en verklaarde Serviërs tot schurken’

De in 2017 overleden professor Edward Herman (Pennsylvania Universiteit) verklaarde in een interview met Zeitenschrift dat er in werkelijkheid geen volkerenmoord in Srebrenica heeft plaatsgevonden. ‘Het Westen schaarde zich al snel aan de kant van de Bosnische moslims, en riep de Serviërs tot de schurken uit. Vooral Duitsland, het Vaticaan en de VS volgden daar hun eigen belangen… Het demoniseren van de Serviërs was heel effectief… Ja, ze deden vreselijke dingen, maar hun etnische rivalen net zo. Denk alleen maar aan Naser Oric, de leider van de moslim strijdkrachten… Hij liet filmpjes van onthoofde Serviërs zien, en pochte dat hij er bij één actie 114 had vermoord.’

‘Maar de blik was enkel op de Servische misdaden gericht. De media verloren bij hun berichtgeving over de oorlog iedere objectiviteit, en speelden de propaganda van de NAVO en Bosnische moslims af. De destijds in Bosnië gestationeerde Amerikaanse militair John Sray noemde deze verslaggeving een ‘onuitputtelijke bron van desinformatie’.’

De Amerikanen en Duitsers speelden in de oorlog de kwalijkste rol, want zij bewapenden opzettelijk de moslims om daarmee etnische zuiveringen onder de Serviërs aan te richten. De NAVO en het Westen weigerden een oplossing door middel van onderhandelingen te aanvaarden, en beloonden de extremistische afscheidingsbewegingen met politieke en militaire steun. De Bosnische moslims kregen te horen dat zij iedere overeenkomst met de Serviërs moesten afwijzen, en hun strijd tegen hen moesten voorzetten, en dat de NAVO hen militair zou bijstaan.

Tientallen Servische dorpen op rituele wijze uitgemoord

Professor Hermann wees erop dat moslimleider Naser Oric vele duizenden Serviërs heeft laten vermoorden, zonder dat iemand daar vragen over stelde – ook niet generaal Philippe Morillon, commandant van de VN troepen in Bosnië. ‘Het Westen gedenkt ieder jaar enkel de ‘volkerenmoord’ op Bosnische moslims in Srebrenica, maar vergeet de Servische slachtoffers.’

En dus werd Oric ondanks tientallen getuigenverklaringen door het Joegoslavië Tribunaal vrijgesproken van het vernietigen en uitmoorden van (christelijke) Servische dorpen in de periode 1992-1993. Deze moordpartijen waren een directe aanleiding voor de wraakacties bij Srebrenica in 1995. Bedenk dat het uitmoorden van die dorpen een vastgesteld feit is, en daarom nooit ter discussie werd gesteld.

Uit streng vertrouwelijke Bosnische documenten bleek dat het wel degelijk Oric was die al in het begin van de oorlog de bewoners van zeker 50 Servische dorpen rond Srebrenica op rituele wijze had afgeslacht. Zo werden veel bewoners aan bomen gekruisigd, een openlijk anti-christelijke methode. ‘Vrouwen, kinderen en bejaarden werden op wrede wijze gedood. Daarom werd Srebrenica een gehate enclave in Servisch gebied,’ wordt in de Noorse documentaire ‘Srebrenica- De Verraden Stad’ gesteld. Daarin wordt er ook op gewezen dat Oric miljoenen verdiende met de verkoop van (Westerse) humanitaire hulpgoederen, en dat er in Srebrenica in werkelijkheid geen volkerenmoord op moslims heeft plaatsgevonden.

‘Bevel massamoord op moslims afkomstig van Bill Clinton’

Daarbij komen niet de minsten aan het woord. Haikia Meholjic was destijds het hoofd van de politie en de tweede man in Srebrenica. Meholjic vertelt dat hij van Alija Izetbegovic het bevel kreeg om 5000 moslims door Servische ‘Tschetniks’ te laten vermoorden, om de Amerikaanse president Bill Clinton een voorwendsel te geven voor een militaire interventie tegen de Serviërs. Clinton zelf zou Izetbegovic om die massamoord hebben gevraagd.

Meholjic kon niet geloven dat Izetbegovic bereid was duizenden van zijn eigen mensen in Srebrenica op te offeren, maar dat gebeurde toch. ‘We werden verraden, door Izetbegovic, en door de internationale gemeenschap,’ aldus Meholjic. ‘Er zijn goede en slechte mensen, en Izetbegovic was een slechte. Hij heeft ons allemaal begraven, en heeft de verantwoordelijkheid voor wat er in Srebrenica is gebeurd met zich mee het graf in genomen.’

Historicus: ‘Geen bewijs voor genocide, wel voor andere gang van zaken’

Ook historicus Jelene Guskova, hoofd van het onderzoekscentrum voor Balkan Crises van de Russische Wetenschappelijke Academie, heeft geen bewijs voor genocide op moslims door de Bosnische Serviërs gevonden. ‘Er zijn steeds meer aanwijzingen dat het om een geplande operatie van islamitische geheime diensten ging… Het aantal slachtoffers van 8000 wordt door niet één feit ondersteund. Wel zijn er documenten opgedoken waaruit een andere versie naar voren komt, waarmee het aantal dodelijke slachtoffers kan worden gecorrigeerd.’

Tussen 2003 en 2006 werden 2442 doden in de massagraven bij Srebrenica gevonden. 914 van hen bleken echter een jaar later te hebben meegedaan met de verkiezingen van 1996. Experts van het Joegoslavië Tribunaal constateerden dat van maar liefst 92,4% van de aangetroffen lijken de doodsoorzaak niet kon worden vastgesteld. Bovendien kon er niet één VN soldaat of journalist worden gevonden die de massamoord op 8000 moslimmannen met eigen ogen had gezien.

‘Afgedwongen schuldbekentenis gebruikt om NAVO bommen te rechtvaardigen’

Hoewel de Serviërs onder druk van de EU schuld bekenden, vond Guskova dat ze dat niet hadden moeten doen zolang niet alle feiten en omstandigheden over Srebrenica bekend zijn. ‘Anders geldt deze bekentenis als een bevestiging van de bewering van de NAVO dat (alleen) de Serviërs de schuldigen waren van wat er in de jaren ’90 op de Balkan gebeurde, en waarmee de NAVO zijn bombardementen in 1999 op Servië rechtvaardigde.’

Ook in de ARD documentaire ‘Het begon met een leugen’ werd duidelijk welke leugenpropaganda er tijdens de Balkanoorlog via de massamedia werd verspreid. Zo blijken tal van beelden van ‘onschuldige vermoorde moslims’ in werkelijkheid van soldaten en terroristen te zijn geweest. Deze leugens waren ook de basis van de inzet van Nederlandse F-16’s tegen de Servische troepen en luchtmacht.

Wanneer worden de uitgemoorde Serviërs herdacht?

Het zou Nederland en de internationale gemeenschap sieren als in het vervolg ook de duizenden uitgemoorde Serviërs worden herdacht, en eindelijk eens een eerlijk beeld wordt geschetst van de gruwelijke gebeurtenissen op de Balkan in de jaren ’90. Dat hoeven we echter niet snel te verwachten. We zien namelijk al jaren overal dezelfde trend: of het nu voormalig Joegoslavië, Syrië, Irak, Nigeria, Soedan, Pakistan, Iran of China is – als de slachtoffers geen islamitische, maar een christelijke identiteit hebben, verliezen de Westerse media en politiek al hun interesse.

 

Xander*

(* In verband met de actualiteit heb ik bij uitzondering besloten om een eerder artikel uit 2017 grotendeels opnieuw te plaatsen).

(1) Epoch Times
(2) Fassadenkratzer
(3) Afbeelding: WikiMedia Commons, auteur ICTY staff. Original uploader was Srebrenica Genocide Blog at www.icty.org , bron http://srebrenica-genocide.blogspot.com/2006/06/naser-oric-proved-his-innocence.html,. disclaimer: “These photographs may be reproduced by other agencies on the condition that a clear credit is provided to the ICTY.”

 

Zie ook o.a.:

07-04-2018: Zo verkrachtte het Joegoslavië Tribunaal, dat geen bewijs tegen Milosevic vond, het recht
24-11-2017: Mladic veroordeeld, maar dit gebeurde er echt in Srebrenica (/ ‘Vergeten’ feit: Serviërs namen wraak voor uitmoorden tientallen dorpen door moslims die door de NAVO waren bewapend)


*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.

*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

33

 1. aanvullign op: Demosthenes schreef:
  13/07/2020 om 5:59 pm

  Je reactie maakt het geheel vollediger, altijd goed om tekortkomingen aan te stippen, daarvoor dank.

  De strijd in centraal Europa en de Balkan is een geschiedkundige puzzel, die helaas niet of nauwelijks wordt behandeld in Nederlands onderwijs.
  Servië en trouwens ook Venetië hebben van oudsher een sterke band met het oude Constantinopel dat dicht tegen de gebieden van ‘Rome’ aanliggen. Het Katholiek Rome houdt niet van concurrentie. (daar blijf ik bij)
  De landen die je als alternatieve Orthodoxe landen noemt zijn lang bezet geweest door de Ottomanen, het Christelijk geloof bloeide pas weer op nadat Tsaristisch Rusland de Ottomanen uit Europa dreef, De Serviërs hebben vast gehouden aan hun Orthodoxe geloof, ook in de Ottomaanse tijd.
  Een aantal landen die je noemt vallen onder ‘oost’ Europa of centraal Europa, Servië ligt west of tegen het westen aan.

 2. Leten we vooral ook niet vergeten dat direct na de oorlog opeens werd uitgevonden dat er vele niet bosnische jihadisten meevochten aan de moslim zijde en dat er vele jihadisten kampen werden gevonden… iets wat inde jaren 1991-1996 nog werd onkent… de amerikanen ontmantelden ze en de moffen (wie anders) hebben ze gebouwd… ook in WO II was er all een samenwerking tussen socialisten en jihadisten!

 3. Verontruste burger, Servië het laatste stukje orthodox Europa? Wat denk jevan Bulgarije, Roemenië, Macedonië, Griekenland , Moldavië, Oekraïne, Rusland, Belorus?

 4. Tevens is er een groep islamitische huurlingen die (nog steeds) wereldwijd wordt ingezet om vuurkes op te stoken, Afghanistan, Bosnië, Syrië, Libië, wil je een land destabiliseren bel het M-team

 5. Het blijft een vreemde situatie, soennieten en sjiieten zijn beiden moslim maar vinden elkaar niet leuk, zelfde verhaal bij katholieken en orthodoxen, Servië is zo ongeveer het laatste stukje orthodox in Europa wat direct in lijn ligt met Constantinople de grootste concurrent van Rome. Ieder orthodox land wordt door het westen stukgemaakt. Daarbij had tot en met de Joegoslavië oorlog, Joegoslavië één van de enige uranium mijnen van Europa. Alle landen die buiten de westerse invloedsfeer vallen en uranium bezitten hebben een probleem, denk aan Korea, Vietnam en dus ook Joegoslavië. Er zijn meerdere factoren voor de Joegoslavië oorlog. Het is zoals alle oorlogen een gecreëerde oorlog.

 6. https://www.youtube.com/watch?v=D2t9LPxWwPI
  Premier Rutte doet hier iets heel naars, hij zet hier een van de weinige echte volksvertegenwoordigers weg als een krullenjongen. Dat vinden we nergens terug in de media, dus eigenlijk is niet alleen die media het probleem, maar ook de burger. Het is toch werkelijk bij de konijnen af dat een onbeschofte man als premier Rutte een volksvertegenwoordiger die zijn taak serieus neemt zo weg zet. Waar zijn nu die kritische Nederlanders die bij een kapotte TV precies weten waar ze moeten zijn om hun recht te halen?
  Het Srebrenica verhaal is dramatisch, maar dat is te wijten aan politici van het kaliber van premier Rutte die Nederlandse jongens met een schopje en een veldfles op pad sturen. En naderhand zogenaamd net doen of het ze ook maar een cent boeit, want dat is niet zo.
  Het interesseert ze geen donder, omdat de Nederlandse burger er zich niet voor interesseert.
  Was dat wel zo dan had de Nederlandse militair veel meer dan een schopje en een veldfles en was dit drama niet gebeurt.

 7. Het grote feit is servie was al schuldig voor de oorlog want jugoslavie moest weg het werd te sterk dus oorlog was de oplossing dus kroatie stak de lont aan in knien met toetsman.

 8. ‘Vergeten’ feit: Serviërs namen wraak omdat hun families waren afgeslacht’
  Altijd hetzelfde liedje…de overeenkomst is telkens treffend: zo ook de rohingya moslims, die eerst politie kantoren en dorpelingen aanvielen en afslachtten waardoor ze terécht uit myanmar verdreven werden – dan staat de hele wereld op zn achterste poten voor die ‘arme’ moslims die verdreven werden terwijl dat net de moordenaars en daders waren!
  Er worden misdrijven gepleegd door moslims maar die worden verzwegen om dan degene die zich terécht verdedigt als moordenaars te gaan veroordelen!
  Van de slachtoffers worden de daders gemaakt en de daders worden opgevoerd als slachtoffers, énkel áls het moslims zijn én telkens door hun misdaden te verzwijgen – wálgelijk, immoreel, racistisch en fundamenteel verkéérd!
  Pure kwaadwilligheid en ónrecht!

 9. DM89 9:28 am. Daar ben ik het niet mee eens. Er is meer dan genoeg bewijs, dat Oric wel degelijk 50 Servische dorpen met zijn handlangers heeft uitgemoord. Maar ja, de waarheid doet pijn. Wel ben ik het ermee eens, dat de Nederlandse soldaten totaal niet waren uitgerust voor hun taak, met betrekking tot de enclave Srebrenica. Maar kom nu niet vertellen, dat Oric een heilige was.

 10. Christenen die doden zijn geen echte christenen maar moslims die christenen doden zijn wel echte moslims

 11. Toevallig de serie Dwars door Oceanie terug gekeken op de Belgische TV. In afl. 3 vertelt iemand dat hij in Bosnie is geweest en daar een uitgemoord dorp zag. Hij vertelt er niet bij wie de slachtoffers waren en wie de daders.

 12. Mark Rutte zegt een historicus te zijn, maar zijn kennis rijkt niet verder dan zijn politieke belangen

 13. De moslims van Mostar en Sarajevo wonen daar al even het is het enige natuurlijke moslimenclave in Europa uit de middeleeuwen, het was in feite en burgeroorlog met wrede proporties. Nu verschijnt de Maagd Maria in Medjugorje als meer dan 36 jaar met de rare boodschap dat ook moslims kinderen van God zijn, dit is totaal onBijbels. shalom

 14. Wederom blijk dat in Nld en de EU het nazisme nog steeds regeerd… de serven hebbentegen de nazis gevochten. Ondanks alle wreedheden van de nazis en hun kroatische en moslim hulptroepen, zij de serven niet verslagen. Tot op heden zijn de duitsers en hun hulpjes hier nog kwaad over.
  izebegovic was een oud ss-er die een sharia partij mwilde heroprichten die aan de zijde van de nazis meevocht… klein detail dat in het land van d666 en de nazi colloborateurrs familie donner, natuurlijk niet mag worden gemeld!

 15. Het Westen, dus ook de nederlandse politici en media spellen een vies spel !!

 16. Beetje geschiedvervalsing. De oorlog kostte aan 110.000 mensen het leven, van wie de meeste Bosnische moslims. Tot 1994 hadden de moslims niet eens hun eigen leger. Het is algemeen bekend dat Bosnische moslims vrijwel allemaal seculier zijn en zeker geen jihadis, al kregen ze hulp vanuit islamitische landen tijdens de oorlog. De rooftochten vanuit Srebrenica op Servische dorpen zijn waargebeurd. Deze tochten waren in eerste instantie om voedsel te krijgen aangezien de Servische troepen door een blokkade alle voedseltoevoer blokkeerden en dus 50000 man lieten verhongeren. Het klopt dat de strooptochten gepaard gingen met moordpartijen, maar hierbij vielen echt geen duizenden slachtoffers. Er is daarnaast een overvloed aan bewijs voor Srebrenica, wat nog meer had kunnen zijn als de Servische troepen niet uitgebreid de tijd hadden gekregen om hun sporen uit te wissen door bv velden met massagraven om te ploegen. De Servische autoriteiten hebben zoektochten naar de slachtoffers lange tijd tegengehouden wat betekent dat lijken jarenlang konden wegkwijnen en identificatie bemoeilijkt werd. De meeste documentaires die zeggen dat Srebrenica geen genocide was, zijn van Servische of Russische makelij. Laatste foutje dan: Srebrenica en de omliggende steden waren niet overwegend Servisch voor de oorlog. Het probleem was dat de Serviërs daar een Servische republiek wilden stichten, maar de moslims zaten in de weg. Prima als je wilt stellen dat niet al die moslims zo onschuldig zijn, maar om de moordpartijen op meer dan 8000 (oude) mannen en jongens (jongsten waren 11 jaar) te bestempelen als false flag of wraak gaat wel erg ver!

 17. Aan Joegoslavië (en ook België) kun je zien dat het gedwongen mixen van culturen gewoon niet werkt. Tito wist het zaakje op een of manier bij elkaar te houden, maar zodra hij dood was, begonnen al die oude nationale sentimenten weer op te spelen en kwam de burgeroorlog. Nu heeft iedereen ongeveer zijn eigen staatje en de rust is weergekeerd.
  Daarom moeten we ophouden met het streven naar een afgedwongen Europese federatie. Er is zoveel gezamenlijke geschiedenis van de verschillende naties, dat de enige optie is het erkennen van die naties en hun bestaansrecht.

  Het paarse kabinet stuurde troepen die eigenlijk niks mochten doen. Ze waren sitting ducks in die heksenketel. Dat was toen al duidelijk. De schuld ligt niet bij de Nederlandse militairen, maar bij die zeer naïeve beslissing van de Nederlandse regering: het gebroken geweertje dat vrede zou gaan uitstralen.
  Sinds dat debacle worden onze militairen beter bewapend uitgezonden en mag er geschoten worden.

 18. Het verhaal dat Bill Clinton aan Izetbegovic heeft gevraagd om de massamoord ligt volgens mij iets genuanceerder. De Serviërs waren aan de winnende hand. Izetbegovic vroeg Clinton om hulp. Servië was Rusland gezind. Rusland lag in puin en kon niets doen. Clinton c.s. wilden de resterende macht van de Russen graag breken dus de keuze was anti Servië, pro wie-maar-tegen-ze-was lag voor de hand. “ik kan niks doen” zei Clinton tegen Izetbegovic, “ik moet iets groots hebben.”

  Dan de setup in Srebrenica. De Canadezen beschermden Sebrenica. De Serviërs vuren één granaat af en de goed bewapende Canadezen schieten er twee terug. Er gebeurt dus niets met Srebrenica. Totdat de Canadezen worden afgelost door Nederlandse “padvinders” (zoals de Bosniërs dat noemden), met opzet licht bewapend, weinig ervaring, jonge jongens, zonder steun van de Navo. Een gemakkelijke prooi voor Mladic die met open ogen in de val trapte.
  Waarom kregen ze geen luchtsteun? Is duidelijk toch? Waarom moest de enclave vallen? Clinton moest ‘something big’ hebben. Er zijn speciaal infiltranten met de Serviërs meegestuurd om fotomateriaal te maken als bewijs voor “President Klintón” zoals de Bosniërs zeiden.

  De Nederlanders zijn voorgelogen door de Amerikanen, de Navo, de Bosniërs, maar vooral de eigen regering. En arme Nederlandse jongens die daar naar toe zijn gestuurd. Als een soort kanonnenvoer, ze hebben daar een trauma van opgelopen. Wat zijn jullie schandalig misbruikt, gemanipuleerd en voorgelogen door de politiek.

  Daarna werd de wereld gek en kon Clinton met het huurlingenleger van de Navo zijn gang gaan tegen Servië. Rusland kon toch niet helpen. De machtsverhoudingen zijn nu behoorlijk gewijzigd. Putin is nu in staat Amerika te weerstaan. Toen waren ze tandeloos na de val van de muur.

 19. de Nederlanders besloten zich terug te trekken omdat ze waren ingesloten door de Serviërs. De Serviërs dreigden de Nederlanders dat ze zouden worden afgemaakt als ze niet weggingen. Wat ik mij altijd heb afgevraagd, wat zou er daadwerkelijk zijn gebeurd als de Nederlanders besloten zouden hebben om te blijven en stand te houden. Zouden de Serviërs werkelijk de Nederlanders ( zwak bewapend ) hebben aangevallen ? Ze hadden dan beslist de gehele Internationale gemeenschap over zich heen hebben gekregen, plus de Fransen cq Amerikanen waren dan gedwongen geweest om de Nederlanders bij te staan met luchtsteun (voldoende aanwezig ) . In elk geval waren de Nederlanders dan eervol gesneuveld. Maar ik betwijfel of de Serviërs hadden doorgezet. Nu lopen de Nederlanders rond met een eeuwig schuldgevoel en stempel op zich. ( overigens vind ik zelf niet persoonlijk dat de Nederlandse jongens laf waren. Beslist niet. Sta er zelf maar eens..

 20. @ Chris Dirick 6:14 pm. Volkomen naar waarheid. Oric heeft inderdaad meer dan 50 Servische dorpen uitgemoord. Maar dat willen de roden en andere progressieven niet waar hebben. Evenals de kameleon , beter bekend als ene Marx Rutte van de VVD.

 21. Wat een fantastisch artikel . Eindelijk de waarheid !
  Op verzoek van S.A beukt de V.S de achterdeur van Europa in voor de Islam .
  P.s ;
  Daarna werd Bevelhebber Milosowits tijdens zijn schijnproces in Den-Haag vermoord door Polonium onder zijn matras te leggen , dit omdat een zaak tegen de man niet rond was te krijgen .

 22. Het gedrag van politici en de diverse media valt te verklaren door het Verdrag van Straatsburg in 1975. Olie voor islamisering. In dit verdrag staat onder meer dat er geen kritiek gegeven mag worden op de islam of moslims. Dat zij daarentegen met alle égards moesten behandeld worden, dat hun “hoogstaande cultuur” gefaciliteerd moest worden in de vorm van moskeeën, onderwijs en alle vormen van dhimmitude zoals daar zijn uitkeringen en toeslagen. Dat ervaren zij niet als een gunst maar als iets wat hen rechtens toekomt omdat zij moslim zijn en dus boven ons staan.
  Als Den Uyl toen had geweten hoe Nederland er nu voor zou staan had hij dan bij het kruisje getekend? Waarschijnlijk wel, want links!
  Wordt het niet hoog tijd om dat verdrag op te zeggen? Er is olie genoeg op de wereld buiten het midden oosten!
  Net zoals wij het Akkoord van Parijs omtrent stikstof etc. moeten opzeggen in ons eigen belang. En een nexit niet te vergeten!

 23. Misschien even mijn twee boeken bestuderen? “Srebrenica Dagboeken” en het onlangs verschenen “Srebrenica.de Schuldigen” De inhoud verduidelijkt veel.

 24. Dutch-bat is destijds verraden en belazerd door onze eigen regering, door Frankrijk en de VN. De echte verantwoordelijken bleven buitenschot en Dutch-bat werd gebombardeerd töt zondebok, wat een grenzenloze onrechtvaardigheid en wat een lafheid van de verantwoordelijken. Dit bleek overduidelijk uit de 3 tv uitzendingen over Sebrenica kortgeleden, en dan ook nog een monument daarover oprichten in Nederland. Wat een misselïjkmakende huichelarij van Rutte en co. Opnieuw een slag in het gezicht van Dutchbat. De leugen wordt schaamteloos herhaald en de media doen er weer volop aan mee net als destijds. Zijn er nog echte en eerlijlke journalisten met een rechte rug?

 25. In de Joegoslavische oorlogen waren er geen good guys, alleen bad guys. Dr burgerbevolking bij alle partijen was het slachtoffer.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *