Plan MIT wetenschappers tegen klimaatverandering: Gigantisch scherm in de ruimte om zonlicht te blokkeren

Een gigantisch, uit bellen bestaand scherm in de ruimte moet voldoende zonlicht gaan blokkeren om de zogenaamde ‘opwarming’ van de aarde te stoppen.

—————————————————————————————————————————————–

MIT: ‘Geo-engineering op de aarde (wat al jaren wordt gedaan met chemtrails) vormt gigantisch risico voor ons ecosysteem. Daarom moet het in de ruimte gebeuren’ – Niet in het nieuws: tal van landen getroffen door record kou en sneeuwval

—————————————————————————————————————————————–

Wellicht vanwege het massale verzet – niet in het minst door tal van wetenschappers – tegen Bill Gates’ project om ‘klimaatverandering’ stop te zetten door het zonlicht te blokkeren met in de atmosfeer losgelaten aerosolen, zijn researchers van het gerenommeerde MIT (Massachusetts Institute of Technologie) met een nieuw plan op de proppen gekomen om de – overigens volledig natuurlijke – milde opwarming van de aarde te stoppen: een gigantisch scherm in de ruimte dat een fractie van het zonlicht terugkaatst. Bijna alle uitermate kostbare, maar zinloze klimaatmaatregelen zouden hiermee overbodig kunnen worden gemaakt. De ‘bellen’ waaruit het flinterdunne scherm moet worden opgebouwd zijn reeds onder de condities die in de ruimte heersen getest.

Ook de MIT wetenschappers vinden Bill Gates initiatief om aerosolen in de vorm van zwaveldioxide deeltjes in de atmosfeer los te laten om het zonlicht deels tegen te houden(‘solar dimming’) een slecht idee, omdat ‘ons klimaatsysteem zo complex en dynamisch is, dat het introduceren van kunstmatige factoren in de atmosfeer niet kan worden teruggedraaid.’ Geo-engineering op aarde en in de atmosfeer vormt volgens het team een gigantisch risico voor ons ecosysteem.

Space Bubble

Het ‘Space Bubble‘ plan, waar een speciale website voor is gemaakt, voorziet in de bouw van een soort ‘vlot’ of ‘zeil’ in de ruimte, dat bestaat uit dunne bel-achtige membranen, die een fractie van het zonlicht dat de aarde bereikt absorberen of reflecteren. Volgens het team hoeft zo’n zeil slechts 1,8% van de zonnestralen tegen te houden om de huidige (veronderstelde) ‘global warming volledig terug te draaien.’

Het scherm, bestaande uit talloze ‘bellen’, wordt in de ruimte opgebouwd en moet worden gepositioneerd bij het eerste zogeheten LaGrange (L1) punt, waar de aantrekkingskracht van de aarde en de zon elkaar in bedwang houden, zodat het cirkelvormige bouwwerk op zijn plaats blijft en niet in een baan om de zon of de aarde terecht komt.

Er zitten nog wel de nodige haken en ogen aan het voorstel. Zo moet het scherm vele duizenden kilometers in doorsnee zijn, waarmee het met afstand de grootste constructie zou worden die de mensheid ooit heeft gebouwd. Ook moet het te midden van de stralingsdruk van de zon en de invloed van de zwaartekracht van zowel de aarde als onze ster op zijn plek kunnen blijven hangen, en moet het bestand zijn tegen de zonnewind en micrometeorieten, die onlangs al enige schade toebrachten aan de kersverse James Webb ruimtetelescoop.

Ingrijpen in klimaat zeer gevaarlijk, maar wordt toch al lang gedaan

Bovendien groeit in de wetenschap de erkenning dat het klimaat een dermate complex systeem is met nog altijd amper begrepen feedback loops (terugkoppelingsreacties), dat simpelweg onmogelijk met zekerheid kan worden gesteld dat zo’n scherm het klimaat op onze planeet niet dermate overhoop zal gooien (1), dat het voortbestaan van de mensheid erdoor in gevaar komt.

Desondanks wordt er al jaren kunstmatig ingegrepen in het klimaat door middel van chemtrails – jarenlang als ‘hoax’ betiteld, nu alweer enige tijd officieel toegegeven en zelfs genoemd als veroorzaker van malaria bij 1 miljard mensen – en het opstellen van regels ter terugdringing van de uitstoot van CO2 en stikstof, terwijl de mogelijk zeer schadelijke gevolgen hiervan niet of nauwelijks worden bekeken, laat staan begrepen.

Mede omdat CO2 een volstrekt natuurlijk gas is dat broodnodig is voor goede oogsten, en de atmosfeer er nog altijd een historisch laag niveau van bevat, is het terugdringen van CO2 al jaren fel omstreden in de wetenschappelijke wereld. Een te laag CO2 gehalte vormt zelfs een bedreiging voor al het leven op aarde.

Het staat overigens vrijwel vast dat ‘Global Warming’ en antropogene ‘klimaatverandering’ enkel werden bedacht als voorwendsel voor de vorming van een wereldwijde marxistische VN/WEF klimaatdictatuur, die met onder andere lockdowns, die op den duur door het leger zullen worden gehandhaafd, zal worden afgedwongen.

Record kou en sneeuw

Ondertussen nemen de extremiteiten in weer en temperatuur op onze planeet verder toe – niet als gevolg van menselijke CO2 uitstoot, maar door het zonne-minimum en het snel zwakker wordende beschermende magnetische veld. De lage zonne activiteit en de mede door Global Cooling verstoorde ‘meridionale’ straalstroom hebben in China een enorme droogte veroorzaakt. Ook de komende week lijken de historische hittegolven nog niet voorbij te gaan, maar daarna lijkt er juist een scherpe afkoeling te komen.

De Westerse media vergroten iedere warme dag, hittegolf en signalen van droogte die er vroeger ook regelmatig waren uit tot een klimaatramp, maar ‘vergeten’ gemakshalve dat het er op minstens zoveel plekken heel anders aan toegaat. Zo ondergaat Argentinië een buitengewoon koud en sneeuwrijk 2022, met in tientallen jaren niet geziene sneeuwstormen en lage temperaturen.

De van de zuidpool afkomstige koudegolf heeft in 2021 al ernstige schade toegebracht aan de koffie producerende gebieden in Brazilië. Een mogelijk herstel werd pas in 2025 verwacht, maar nu dezelfde gebieden opnieuw door extreme kou dreigen te worden geraakt, zullen de toch al fors gestegen koffieprijzen nog veel verder de lucht in te schieten.

Zomersneeuw in Kashmir; Tarwe Oekraïne van slechte kwaliteit

Maar ook op het noordelijk halfrond, waar het zomer is, is het in grote gebieden veel kouder dan normaal. India en Pakistan zijn zelfs door zeldzame zware sneeuwval getroffen, waardoor vele duizenden schapen, geiten en andere dieren zijn gestorven. Assadulla Chopan, een oude herder die al zijn hele leven in Kashmir woont, zei dat hij nog nooit heeft meegemaakt dat het in juni sneeuwde.

In de door de oorlog toch al flink aangetaste ‘broodmand’ van Europa, Oekraïne, wordt gevreesd dat de tarwe oogst 2022-2023 van veel lagere kwaliteit zal zijn door het koude weer eerder in het seizoen. Maar liefst 50% lijkt van dermate lage kwaliteit te zijn, dat het alleen als veevoer kan worden gebruikt (‘feed wheat’).(3)

Vergeet ook daarom de misleidende kaartjes van het KNMI met rode, donkerrode en paars ingekleurde gebieden, die u de valse indruk moeten geven dat onze planeet overal zo heet aan het worden is. De gemiddelde wereldwijde temperatuur is officieel juist verder gedaald, en staat op nog maar 0,1 C. boven de 1979-2000 basislijn.

Huidige crises veroorzaakt door Westerse klimaatsekte

Nu het Westen de facto wordt geregeerd door een klimaatsekte bestaande uit het World Economic Forum, de World Health Organization, de EU, de grote megabanken en het militair-industriële complex van de VS/EU/NAVO alliantie, zijn bijna alle complottheorieën over ‘depopulatie’ – het terugdringen van de wereldbevolking – door middel van het opzettelijk creëren van oorlogen, economische crises en energie-, water- en voedselschaarste overduidelijk aan het uitkomen.

Maar laten we een andere verantwoordelijke partij hiervoor niet vergeten: wij, de volken, die zich in de loop van decennia in slaap hebben laten sussen met het ‘goede leven’, waardoor wij onze interesse en waakzaamheid los hebben gelaten, en daardoor onze samenleving hebben laten infiltreren en ondermijnen door extremistische krachten die er zelfs in zijn geslaagd ‘onze’ regering intern over te nemen (immers, VVD/D66 = WEF).

Niet voor niets hebben wij het al ruim 2 jaar over een verkapte staatsgreep die tegen ons land, ons volk en onze samenleving wordt gepleegd. De meesten vonden dat toen nog overdreven, maar zodra de energie-, brandstof- en voedselprijzen nog verder exploderen, en velen deze winter letterlijk in de kou zullen komen te zitten dankzij de even waanzinnige als schandalige oorlog die men in Den Haag meent te moeten steunen, zullen vermoedelijk ook de laatste twijfelaars de harde waarheid onder ogen gaan zien dat ons land niets meer dan een schijndemocratie is die volledig is overgenomen door dezelfde aloude ideologische krachten die het leven voor de burgers, altijd en overal waar ze de kans krijgen, tot een ware hel maken, compleet met een aanstaande wereldwijde hongersnood die niet meer te voorkomen is.

 

Xander


(1) Science Alert
(2) Electroverse
(3) Electroverse
(4) Electroverse

Zie ook o.a.:

31-07: Europa wacht spoedig de afgrond als leiders vasthouden aan hun sprookjes over de toekomst (/ In 2004 beloofden autoriteiten dat groene energie de burger slechts 1 euro per maand extra zou kosten, maar nu zijn miljoenen Europeanen in energie armoede beland )
11-07: Ongekend langdurige scheur in magnetische veld; zon steeds feller door ruimtestof; record gat in ozonlaag
24-04: (/ Straalstroom verzwakt door Solar Minimum, met almaar grilliger weer als gevolg – Amerikaanse oogsten dreigen te mislukken – VN en IMF waarschuwen voor exploderende voedselprijzen, tekorten en sociale onrust ) (De meivakantie werd echter niet koud, maar warm. X.)
23-04: Studie waarschuwt dat 1 miljard mensen malaria kunnen krijgen door chemtrails
28-03: VN directeur waarschuwt Europa voor ‘hel op aarde’ migrantencrisis door hongersnoden
08-03: Wereldwijde hongersnood 2022-2024 kan niet meer worden voorkomen
29-01: Global Cooling: Dik pak sneeuw in Jeruzalem; Zeewater bij Griekenland bevroren
28-01: VN eist nog dit jaar permanente wereldwijde noodtoestand vanwege Covid en klimaat

2021:

11-11: Start anti-CO2 terraforming project in VS grote bedreiging voor oogsten en voedselvoorziening
06-11: Tekort kunstmest door stopzetten fossiele energie leidt tot wereldwijde hongersnood in 2022 – 2023
29-09: Nature Climate Change studie waarschuwt voor stilvallen golfstroom en periode met extreme kou in Europa
10-08: IPCC fake science rapport moet bevolking rijp maken voor permanente klimaat lockdowns
24-07: Nieuw klimaatdictatuur wapen? Dubai gebruikt drones om regenbuien te veroorzaken ( / Global Cooling: Sneeuwstorm en koude records in Zuid Afrika; ook in Australië was het in juli nog nooit zo koud)
18-07: Duitse watersnoodramp: bewijs van klimaatverandering, of jarenlang achterstallig onderhoud?
10-07: Global Cooling: Grootste toename sneeuw en ijs op Groenland ooit, zeldzame zomervorst in delen VS
24-06: Flashback naar 2011: NASA wetenschappers denken dat kernoorlog Global Warming kan stoppen ( / Zó kwaadaardig kan de globalistische klimaatsekte niet zijn, toch?)
06-02: Global Cooling zet door: Satellieten constateren scherpe temperatuurdaling atmosfeer
12-01: Deutsche Bank: Green Deal EU betekent mega crisis, eco-dictatuur en groot verlies van welvaart
04-01: Global Cooling: Wereldwijde kou en sneeuw records, maar Bill Gates wil zonlicht dimmen

2020:
13-12: De echte reden van de spoedwet: Secretaris-generaal VN wil permanente klimaat noodtoestand tot 2050
08-12: Duizenden jaren oude klimaatcyclus en zonne activiteit markeert begin nieuwe IJstijd
08-11: Global Cooling: Tikkende tijdbom Noordpool kan abrupte extreme afkoeling Europa veroorzaken
18-10: Wetenschapsblad Energies: Duurzame energie heeft verwoestend effect op milieu en klimaat
31-08: Gobal Cooling bevestigd: Groot Zonne Minimum begon op 8 juni 2020 en duurt tot 2053
16-06: Groene Nieuwe Deal’ EU veroorzaakt slechtere oogsten en hoge voedselprijzen’
25-01: ‘Robuust wetenschappelijk bewijs’ dat klimaat niet door CO2, maar door wolken wordt bepaald
21-01: Klim(h)aatmeisje Greta eist in Davos volledige stop op brandstof terwijl het juist kouder wordt
21-01: (/ Topeconoom Armstrong: ‘De klimaatactivisten zullen de economie vernietigen’ 
15-01: Val Romeinse Rijk op herhaling: ‘Green Deal zal Europese Unie doen instorten’

2019:
22-12: Steun ECB aan klimaatagenda EU is onwettig en zal leven burgers fors duurder maken (/ Zwaarste sneeuwstorm in geschiedenis in IJsland)
20-12: Urgenda bedrog: Staat moet op basis van fake science CO2 uitstoot sneller verminderen (/ IPCC erkent eigen foute voorspellingen: opwarming in 10 jaar niet 0,2 maar slechts 0,05 graden C.)
11-12: Extreemlinkse groene klimaatdeal EU kost gezin ruim 5100 euro per jaar
30-11: Oud-hoofdredacteur: Uitroepen klimaat noodtoestand door EU is vergelijkbaar met opkomst Nazi’s
09-11: Zo wordt de komende systeemcrisis gebruikt voor een wereldwijde klimaat dictatuur
12-10: CO2 vrije wereld onmogelijk: Iedere week 10 nieuwe kerncentrales of 10.500 windmolens nodig
24-09: Europese Klimaat Verklaring: 500 wetenschappers stellen dat er geen klimaatcrisis is
09-03: Greenpeace oprichter: Opwarming door menselijke CO2 is totale hoax en bedrog (/ ‘In klimaatagenda is wetenschap vervangen door bijgeloof en een giftige combinatie van religie en politieke ideologie’)