Paus wil in mei 2020 pact met wereldleiders sluiten voor oprichting klimaatdictatuur

—————————————————————————————————————————————-

Paus Franciscus wil afspraken voor hersenspoelen alle kinderen om op klimaat gebaseerde wereldregering en wereldreligie mogelijk te maken – Grote crisis gepland om weg vrij te maken voor Luciferiaanse wereldorde 

—————————————————————————————————————————————-

Paus Franciscus, een van de belangrijkste leiders van de globalistische ‘Nieuwe Wereld Orde’, wil dat alle wereldleiders op 14 mei 2020 naar het Vaticaan komen om een wereldwijd pact te sluiten dat neerkomt op het oprichten van een dictatoriale VN-wereldregering die gebaseerd zal zijn op de nieuwe klimaatreligie, die de hele mensheid en alle bestaande religies moet verenigen. Om dat te bereiken wil de paus afspraken maken met de wereldleiders om de kinderen van deze tijd dezelfde valse klimaatpropaganda te ‘onderwijzen’ waar schoolkinderen in Nederland al jaren mee worden gehersenspoeld.

‘Om de urgentie hiervan te begrijpen moeten we ons op onderwijs richten, dat gedachten en harten zal openen voor een breder en dieper begrip van de realiteit,’ verklaarde de eerste Jezuïtische paus ooit in een video boodschap in september. ‘We hebben een wereldwijd verdrag over onderwijs nodig, dat gericht is op het ontwikkelen van een nieuwe universele solidariteit en een nieuw humanisme.’

‘In deze tijd van grote versplintering en extreme confrontaties moeten we onze inspanningen verenigen om een onderwijsalliantie te creëren die volwassen individuen vormt, en die in staat zijn om in en voor de samenleving te leven. Iedere verandering heeft een onderwijsproces nodig. We kunnen geen verandering bewerkstelligen zonder die verandering te onderwijzen.’

‘Alliantie tussen bewoners van de aarde en ons gezamenlijke thuis’

‘Samen kunnen we jonge mensen vormen en een betere toekomst bouwen. Eerst moet discriminatie het veld ruimen, zoals ik verklaard heb in het document dat ik recent heb ondertekend met de Grote Imam van Al-Azhar in Abu Dhabi.’ De paus wil dat alle mensen, en vooral schoolkinderen, worden ‘doordrongen’ van wat alle mensen van alle generaties en achtergronden met elkaar verenigt, zodat ‘er een alliantie ontstaat tussen de bewoners van de aarde en ons gemeenschappelijke thuis (de aarde), en onderwijs (hierover) vrede en rechtvaardigheid zal brengen, openheid tussen alle volken van de menselijke familie, en dialoog tussen de religies.’

De paus wijst steeds op het Afrikaanse gezegde dat ‘er een heel dorp nodig is om een kind op te voeden.’ De wereld moet in zijn ogen dat ‘universele dorp’ worden voor alle kinderen, die moeten gaan begrijpen dat ‘de hele wereld diep met elkaar verbonden is, en we anders moeten gaan kijken naar economie, politiek, groei en vooruitgang. We moeten de moed hebben om individuen te trainen om klaar te zijn zichzelf in dienst van de gemeenschap te stellen.’

‘Laten we samen oplossingen zoeken en zonder angst de processen van verandering beginnen. Ik nodig u allen uit om u (op 14 mei 2020) aan te sluiten bij deze alliantie.’

Ook ‘LHBTI agenda’ onderdeel oprichting wereldwijde klimaatdictatuur

Vrijdenker Martin Vrijland concludeert dan ook dat op die datum het belangrijkste agendapunt ‘het brainwashen van de kinderen’ is. ‘Het bijeenroepen van alle wereldleiders riekt daarnaast erg naar dat wat altijd al de verborgen agenda achter de ‘climate change’ PsyOp leek te zijn: de oprichting van een wereldregering,’ oftewel een globalistische klimaatdictatuur, waarin de huidige welvaart en vrijheid van vooral de Westerse burgers compleet zal zijn afgepakt.

‘Als we alle symboliek om ons heen bestuderen, kunnen we bijna niet anders dan ontdekken dat we te maken hebben met de heimelijke (en sinds 27 april 2014 zelfs openlijke) aanbidding van Lucifer (zie dit YouTube filmpje),’ al denkt Vrijland dat Lucifer niet dezelfde figuur is als de Bijbelse ‘Satan’, maar ‘de God in vermomming van alle religies.’

‘We zien duidelijk dat er zich een agenda uitrolt die keer op keer wijst in de richting van Lucifer. De transgender- of ‘genderneutraal’ propaganda van heden ten dage, wordt daarnaast gedragen door het symbool van de regenboog… Het symbool voor Lucifer is de tweeslachtige bok Baphomet. Vandaar dat de mensheid via de LHBTI-propaganda getransformeerd moet worden richting de ‘genderneutraal’… De link tussen het symbool van LHBTI-beweging (de regenboog) en Lucifer wordt u nu wel erg duidelijk.’ 

Geplande wereldcrisis om Luciferiaanse wereldorde op te richten

‘We zijn getuige van de Luciferiaanse agenda van de transformatie van de wereld. Er moet als het ware een nieuwe zondvloed komen. En die zondvloed is nabij.’ (1) Die zou er wel eens kunnen komen door een opzettelijk gecreëerde wereldwijde crisis in de vorm van een financieel-economische crash, een verzonnen klimaatcrisis en mogelijk ook de Derde Wereldoorlog, of in ieder geval een grote oorlog in het Midden Oosten, waarbij Jeruzalem (/ Israël) een centrale rol zal spelen.

Deze zorgvuldig geplande crisis zou wel eens in 2020 een feit kunnen zijn, omdat de globalistische wereldelite alles in het werk zal stellen om Donald Trump uit het Witte Huis te krijgen. De media zullen een nieuwe Depressie en mogelijk zelfs een wereldoorlog automatisch in zijn schoenen schuiven, waardoor de geesten rijp worden gemaakt om de door de paus gewilde VN-klimaat/wereldregering te accepteren, wellicht (maar niet noodzakelijkerwijs) compleet gemaakt met de komst van een (valse) messias die de religies met elkaar moet verenigen.

Een andere mogelijkheid werd al in de 18e eeuw door Adam ‘Illuminati’ Weishaupt gepland: de verdwijning van de belangrijkste religies door hen in een Derde Wereldoorlog om Jeruzalem elkaar totaal te laten vernietigen, waarna de uitgeputte en wanhopige mensheid zich zal keren tot de laatste ‘verlosser: Lucifer.

Of het ook werkelijk zo zal gaan is natuurlijk nog afwachten. Wel is duidelijk dat de grote spelers en ‘spelbepalers’, zoals paus Franciscus, alles in het werk stellen om hun gedroomde Nieuwe Wereld Orde hoe dan ook te verwezenlijken. Onderdelen van Weishaupts scenario, zoals het vervagen en opheffen van nationale staten en grenzen, zijn (door middel van o.a. massa immigratie) reeds volop in uitvoering, net zoals het opheffen en afnemen van alle vormen van privé bezit (o.a. door negatieve rente, wat spaargeld en pensioenen leegzuigt).

Niet 2012, maar 2020?

In de jaren voorafgaand aan het ‘magische’ Maya jaar 2012 voorspelden leiders van de wereldwijde New Age bewegingen dat ‘het christelijke tijdperk’ in 2012 zou worden vervangen door een Luciferiaanse nieuwe wereldorde.

Corinne McLaughlin, destijds werkzaam bij de New Age uitgever Lucis Trust (voorheen: Lucifer Publishing), schreef al in 2006 in een artikel dat ‘een grote Meester die terugkeert waarschijnlijk eerst weinig zal opvallen, maar wel de mensen zal willen verenigen in plaats van hen verdelen… De mensen zullen hem herkennen aan zijn medeleven, nederigheid en universaliteit, waardoor hij alle soorten mensen van alle religies zal aanspreken… Hij zou naar alle standpunten luisteren en een hoger, gemeenschappelijk doel stellen.’

Op de cover van de januari/februari 2009 editie van het New Age blad ‘Innerchange’ stond het jaar ‘2012’ met een groot vraagteken afgebeeld. Het commentaar van de redacteur: ‘Een groot aantal visionaire schrijvers, wetenschappers en sociale theoretici geloven dat 2012 de drempel is van een tijd van versnelde planetaire veranderingen. Sommige spirituele leidersgeloven dat het de stuwkracht is voor een grote spirituele ontplooiing.’ Het blad wees op het zogenaamde ‘Lucifer archetype’, de nieuwe mens die zich in 2012 zou gaan openbaren in iedereen die hier klaar voor zou zijn (= klaar om de nieuwe klimaatreligie te omhelzen).

2012 is het niet geworden, maar 2020 lijkt dankzij paus Franciscus een uitgelezen mogelijkheid voor een herkansing voor de Luciferianen te worden, in ieder geval om door middel van een onderwijspact alle kinderen van deze wereld door middel van propaganda en hersenspoeling om te vormen tot ‘archetypes van Lucifer’ en daarmee volgzame burgers van een grenzen-loze en permanente VN-klimaatdictatuur.

Xander

(1) Martin Vrijland

Zie ook o.a.: (via oud xandernieuws.punt.nl):

2015:
17-06: Nieuwe encycliek: Paus wil dat Westen welvaart opgeeft om klimaat te redden (/ Pauselijke encycliek gepresenteerd door radicale professor die vindt dat er 6 miljard mensen ‘teveel’ zijn – ‘Westerse bevolking wordt emotioneel afgeperst met aangepraat schuldgevoel over klimaat’)
17-04: ‘Vaticaan presenteert plan voor VN-wereldregering’

2014:
09-09: Paus Franciscus en Shimon Peres praten over Verenigde Naties van Religies
31-03: Vermaarde klimaatactivist Lovelock: Milieubeweging is religie zonder feiten
18-01: Atlantische Raad: Buitengewone crisis nodig om Nieuwe Wereld Orde te redden

2013:
28-11: Geheim EU-akkoord: Lidstaten moeten trouw zweren aan Nieuwe Wereld Orde
27-11: Paus Franciscus roept op tot socialistische Nieuwe Wereld Orde
11-11: Beast Tech (7): Wereldregering ‘Federatie van de Aarde’ in oprichting (/ Politiek, multinationals, media en onderwijs stevig in de greep van globalisten die toewerken naar een één-wereldsysteem)
19-10: Beast Tech (6): Ontsnappen uit systeem van ‘Het Beest’ niet meer mogelijk
16-10: Beast Tech (5): Op weg naar elektronische slavernij
10-10: Beast Tech (4): GPS in smartphones voorloper van geïmplanteerde chip?
07-10: Beast Tech (3): Totale controlemaatschappij veel dichterbij dan gedacht
30-09: ‘Beast Tech’: Geheim project voor totale ‘Teken van het Beest’ controle
12-06: Zenith 2016 (8): De rol van de laatste paus in de Nieuwe Wereld Orde
11-04: Secretaris-generaal VN: Paus Franciscus spirituele leider van de wereld
15-03: Zal paus Franciscus het christendom en de islam samenvoegen?
14-03: Franciscus van Assisi voorspelde paus die vernietiging zal brengen

2012:
11-12: Hoofd BuZa Vaticaan pleit in VN voor oprichting wereldregering (VN, Vaticaan en New Age werken samen toe naar één wereldoverheid en één wereldreligie)
27-04: De komst van de laatste paus ‘Petrus Romanus’ (Franciscus) (deel 16)

2010:

30-07: Ex lid Illuminati: 7-stappenplan naar totale wereldcontrole bijna voltooid

01-07: Aquarius – Het tijdperk van het Kwaad (Deel 4): Marxistische New Age Nieuwe Wereld Orde gepland in 2012

28-05: Deel 2: Zeitgeist: Christendom moet verdwijnen voor New Age Utopia
25-05: Deel 1: ‘Zeitgeist’ films promoten agenda Nieuwe Wereld Orde

2009:
27-03: ‘Hoge New Agers:.. In 2012 wordt de christelijke wereld vervangen door de Luciferiaanse’
04-03: ‘VN en Vaticaan werken samen bij vorming één-wereld-religie’
26-02: Illuminati bereiden al eeuwen komst van Lucifer in 2012 voor

2008:
22-09: Illuminati planden financiële crisis die moet leiden tot W.O.3

 

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.