Pathologie professor noemt mondkapjes ‘devil in disguise’ en heimelijke ‘pandemie aandrijver’

Ouderen, kinderen en chronisch zieken zijn de eerste slachtoffers van de uiterst schadelijke mondkapjesplicht. (Afbeelding: (2)).

—————————————————————————————————————————————–

‘Iedere mondkapjesdrager krijgt een vorm van dyspneu, met allerlei kwalen en psychologische-organische veranderingen als gevolg’ – ‘Als je wordt ‘beschermd’ tot de dood erop volgt ben je óók gestorven’

—————————————————————————————————————————————–

Uit tal van oudere en recente onderzoeken is gebleken dat mondkapjes na vaccinaties een van de meest kwalijke maatregelen zijn waarmee sinds 2020 de potentieel grootste misdaad tegen de mens(elijk)heid ooit wordt uitgevoerd. De gezaghebbende Duitse pathologie professor dr. Arne Burkhardt legt in een 50 pagina’s tellend rapport uit welke vernietigende gevolgen het dragen van mondkapjes op onze gezondheid heeft, en daardoor de zogenaamde ‘pandemie’ niet tegengaat, maar juist in stand lijkt te houden. Dat is andermaal een duidelijke aanwijzing dat alle maatregelen daar opzettelijk voor lijken te zijn ingevoerd en tot in het oneindige voor worden verlengd.

De 76 jarige dr. Burkhardt had 18 jaar de leiding over het Pathologische Institut in Reutlingen, en is gastprofessor in Japan, de VS, Korea, Zweden, Maleisië en Turkije. Sinds het begin van de coronacrisis verzamelde hij zoveel mogelijk materiaal, informatie en bewijs, en kwam tot de conclusie dat mondkapjes voornamelijk een politiek instrument zijn die de gezondheid eerder beschadigen dan beschermen.

De titel van zijn rapport ‘Pathologie van het dragen van mondkapjes, Het mondkapje: ‘Devil in Disguise’ – heimelijke pandemie aandrijver?’ laat er dan ook geen misverstand over bestaan. Het veelvuldig verplicht afdekken van de ademhalingswegen van ieder mens is een extreem ingrijpende maatregel waar eerst gedegen wetenschappelijk onderzoek naar had moeten worden verricht. Dat ontbreekt echter compleet, en uit de studies die er al waren of die tijdens de pandemie met grote groepen werden verricht is gebleken dat mondkapjes op zijn best niet of nauwelijks helpen tegen de verspreiding van een virus.

Inbreuk op lichamelijke integriteit en vitale lichaamsfuncties

Daar staan echter wel grote risico’s voor de gezondheid tegenover, zo betoogt dr. Burkhardt. Het mondkapje is beslist geen schadeloos ‘kledingstuk’, maar betekent een inbreuk op de lichamelijke integriteit, en vormt een direct gevaar voor de vitale lichaamsfuncties van de drager. Het is objectief aangetoond dat mondkapjes allerlei kwalen en psychologische-organische veranderingen veroorzaken, en tenminste één typerend algemeen ziektebeeld veroorzaken: mondkapjes-dyspneu (= ademnood, kortademigheid).

Iedere mondkapjesdrager, ook voorheen kerngezonde, loopt in meer of mindere mate deze aandoening op. Bij enkelen leidt het tekort aan zuurstof tot een gevoel van euforie (‘happy hypoxemia’, denk aan de parafilie wurgseks als de meest extreme vorm), maar bij de meeste anderen tot ziekte, concentratieverlies, een verhoogde kans op ongelukken, en soms zelfs bewusteloosheid. Daarom zouden mondkapjes enkel en altijd vrijwillig moeten zijn, en zou iedere drager op voorhand van al deze gevaren op de hoogte moeten worden gesteld (‘informed consent’). In plaats daarvan worden de zeer schadelijke gevolgen simpelweg ontkend en genegeerd.

Dyspneu eerste ziekte die doelbewust door overheden aan burgers wordt opgelegd

Mondkapjes-dyspneu – en zelden ook mondkapjes-apneu met bewustzijnsverlies en desbetreffende dodelijke slachtoffers bij kinderen – is een officiële door de WHO erkende aandoening die nu de twijfelachtige eer heeft de eerste ziekte te zijn die door de overheid doelbewust aan het volk wordt opgelegd. Met geboden en verboden worden mensen gedwongen een voor hun eigen lichaam en gezondheid ingrijpende aantasting van vitale lichaamsfuncties uit te voeren, kinderen niet uitgezonderd. Mondkapjes komen daarom neer op een ongekende aanval op zowel de lichamelijke als psychische volksgezondheid.

Het langdurig dragen van mondkapjes is zeer schadelijk voor de gezichtshuid, ademwegen, longen en het totale menselijke organisme. De pathomechanismen en gevolgen zijn vrijwel identiek aan slaapdyspneu/apneu, en vertonen veel overeenkomsten met de longziekte COPD. Door het dragen van een mondkapje komt er minder zuurstof en veel meer CO2 in je bloed en organen, en worden er meer stresshormonen afgegeven. Kinderen en ouderen zijn de grootste risicogroepen die daar als eerste schade van ondervinden.

Door verhoogde ademweerstand moeten ademhalingsspieren grotere inspanning verrichten, wat tot hyperventilatie, vermindering van de spierkracht en obesitas kan leiden, vooral bij kinderen. Velen zijn zich eveneens niet bewust dat de longen zich door een mondkapje meer goed kunnen reinigen. Bij verminderde zuurstoftoevoer worden de respiratoire cellen beschadigd, wat tot tal van (COPD) klachten en ziekten kan leiden.

Mondkapjes bevorderen infecties, klaplong, longontsteking, ademhalingsfalen

In een zeer droge atmosfeer (vooral in de winter in verwarmde ruimten) kan een mondkapje in theorie eventjes gunstig werken omdat er ademvocht in wordt vastgehouden. Maar wordt de optimale hoeveelheid vocht overschreden (de bekende blauwe mondkapjes zijn al na 10 tot 15 minuten verzadigd, en werken daarna sowieso niet meer), dan wordt de reiniging van de longen verminderd. Er zijn tevens aanwijzingen dat virusinfecties hierdoor worden bevorderd, en mensen zichzelf er juist door kunnen besmetten.

Het retrogade (omgekeerde) volstromen van de longblaasjes kan tot een lokale klaplong leiden en de longen kwetsbaar maken voor virussen, bacteriën en schimmels (mondkapjes-pneumopathie). Vervolgens kan dat longontsteking en longfibrose veroorzaken, wat zelfs tot ademhalingsfalen (en dus de dood) kan leiden.

‘Devil in Disguise’

Het dagelijks vaak urenlang dragen van mondkapjes door bijna de hele bevolking is nog nooit eerder gedaan. De hoogstwaarschijnlijke zeer schadelijke gevolgen hiervan zijn echter nooit serieus onderzocht of zelfs maar in ogenschouw genomen. Mondkapjes zijn volgens dr. Burkhardt daarom de ‘Devil in Disguise’, omdat er – in combinatie met virussen, pollen en klimatologische omstandigheden, zowel buiten als binnen – een heel scala aan klachten en ziekten door kunnen en zullen worden veroorzaakt.

Wat in ieder geval wel duidelijk lijkt is dat een mondkapjesplicht vooral in warme en vochtige landen zoals Brazilië een sterke ‘pandemie aandrijver’ is. In (sub)tropische landen waar geen mondkapjesplicht bestaat, zijn er dan ook nauwelijks zieken.

Overheden liegen als ze beweren dat er ‘geen bewijs van schade’ is

De Duitse professor vindt nader onderzoek naar de gevolgen van een mondkapjesplicht dan ook dringend noodzakelijk. Zo moet er precies worden uitgezocht hoe ernstig de schade is van de verminderde zuurstoftoevoer op de biochemische, immunologische en moleculaire lichaamsprocessen, vooral omdat juist de mensen die met ernstige verschijnselen in het ziekenhuis worden opgenomen vaak longontsteking of andere longklachten hebben. Tegelijkertijd moet worden bekeken hoe de longfunctie van alle mensen optimaal kan worden ondersteund.

Beweringen van overheidsinstanties dat er ‘op dit moment geen bewijs is dat mondkapjes een ernstig gezondheidsrisico vormen’ zijn regelrechte leugens, want er zijn in de loop van jaren tal van wetenschappelijke publicaties over verschenen.

Maatregelen blijken ‘pandemie’ juist te verergeren

De correlatie tussen de verscherpte lockdowns, avondklokken, mondkapjesplicht en het steeds weer stijgende aantal ‘besmettingen’ (voor zover die op basis van een test die 90% tot 98% valse positieven oplevert serieus moeten worden genomen) is echter hoogst alarmerend. Daarom zou de mondkapjesplicht voor kinderen en scholieren, die niet of nauwelijks last van corona hebben, onmiddellijk moeten worden opgeheven, zo vindt Burkhardt. Hij wijst erop dat sinds het invoeren van mondkapjes voor kinderen ook hun besmettingscijfers aan het stijgen zijn.

De mondkapjesplicht zou overigens voor iedereen per ommegaande moeten verdwijnen, want anders dreigt voor ontelbare mensen de volgende uitspraak van Chr. Prantner de gruwelijke werkelijkheid te worden, zeker als de indirect verplichte vaccinaties erbij worden genomen:

‘Als je wordt ‘beschermd’ tot de dood erop volgt ben je óók gestorven’*

(* aanhalingstekens tussen ‘beschermd’ toegevoegd, aangezien er in het geval van de corona maatregelen naar mijn overtuiging geen enkele sprake is van enige bescherming, maar van het exacte tegendeel).

 

Xander

(1) The Epoch Times
(2) Afbeelding: Candid_Shots , Pixabay 


Zie ook o.a.:

28-02: Tijdens SARS-1 werd 110.000 dollar boete gezet op promoten mondkapjes als bescherming
25-02: ‘Nieuw Nürnberg tribunaal in voorbereiding tegen WEF en politieke veroorzakers Covid-19 crisis’ (/ Corona lockdowns, social distancing, mondkapjes, avondklok, testen en vaccinaties ‘grootste onrechtmatige zaak aller tijden en grootste misdaad tegen menselijkheid ooit’)
20-02: Dit land vergat Covid-19 vanaf de zomer compleet en deed niets (/ ‘Het is alsof er niets is gebeurd, alles zit weer vol’)
19-02: Peer-reviewed studie: ‘Covid dodental minstens 1600% overdreven’
16-02: Zweedse stad verbiedt dragen mondkapjes op school vanwege grote risico’s en ontbreken wetenschappelijke bewijs
16-02: Professor Pierre Capel: Kinderoffers waren toch verleden tijd? (/ Maatschappij verschuilt zich achter een stel dwazen)
28-01: Experts zeggen dat we nu twee, drie of misschien wel vier mondkapjes moeten dragen
20-01: Sperrzeit na 76 jaar terug: ‘Hoe het klokje thuis tikt, tikt het niet voor het virus’
19-01: Academische prognoses omgerekend: 66.600 doden in Nederland door lockdowns
17-01: Peer-reviewed Stanford studie vindt geen enkel bewijs dat lockdowns helpen, ook niet in Nederland

2020:

17-12: Open brief Nederlandse huisarts aan politiek: ‘Dit kabinet heeft wetenschap en humaniteit in de ban gedaan’
12-12: Docu ‘Covid-19 – The System’: ‘Documenten bewijzen dat media opdracht van regering kregen om angst te zaaien’
08-11: Grootste studie naar mondkapjes ooit toont aan dat ze niet of nauwelijks helpen
07-11: Hoogleraar Capel: ‘Zet je angst bij de vuilnisbak’ (/ Ook in november blijken alle maatregelen (1,5 meter, lockdown, mondkapjes) nog steeds helemaal niets uit te maken)
22-10: Avondklok pure nonsens, is bedoeld om volk voor te bereiden op bankencrisis lockdown’ (Mondkapjesplicht, anderhalve meter en straks mogelijk ook avondklok om te testen hoever het volk zich met zinloze maatregelen laat onderdrukken)
14-10: (/ Mondkapje komt neer op het proberen tegen te houden van fruitvliegjes met kippengaas, en beschermt noch jezelf, noch anderen’)
23-09: Zo kreeg Reichsmarschall Göring het volk mee: ‘Maak ze bang en zeg dat weigeraars een gevaar zijn’
08-09: Conclusie Bureau of Economic Research: Lockdowns, social distancing en mondkapjes hadden NUL invloed op verloop Covid-19
25-08: Hoogleraar Pierre Capel herhaalt: ‘Kappen met mondkapjes en angstpandemie’ (/ Zelfs statistieken van het RIVM laten zien dat er sinds eind mei geen corona meer is gevonden in mensen met klachten)
24-08: Verplichte vaccinaties zijn volgens de Nürnberg Code misdaden tegen de menselijkheid 
20-08: Top corona expert Zweedse overheid: Heel gevaarlijk te denken dat mondkapjes bescherming bieden
21-06: Hoogleraar Immunologie Pierre Capel: Cijfers bewijzen dat coronamaatregelen volkomen flauwekul zijn

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

29

 1. @AlbertV,
  U heeft het inderdaad begrepen. Een en ander is (zoals U meldt) ’n kwestie van zelfstandig, helder en logisch denken.

 2. Ben bang dat de schapen niet wakker wensen te worden ( gemaakt)
  Ik ben een buitenmens en in het gelukkige bezit van twee honden
  Kom ik op het strand, eigenlijk geloof ik mn ogen niet, lopen er mensen met muilkorfjes..
  Kom ik in het bos, zelfde verhaal
  Wielrenners met die gare dingen
  Mensen gaan zelfs “funshoppen ” met muilkorf, en da’s dan “fun”
  Ik ben een crimieneel want ik loop links en adem vrij

 3. 95 procent van de wetenschap zegt juist het tegenovergestelde stuk lijkt inderdaad op satire. Leest in iedergeval leuk weg. 🙂

 4. In Duitsland is de smeerlapperij nog een graadje erger dan hier. Zelfs kinderen moeten door vieze lappen stof ademen in de scholen. Kinderen die niet getest zijn, moeten 3 meter (!) afstand houden tot de andere kinderen en moeten op een afgebakend stuk speelplaats spelen. Daar zijn toch geen woorden meer voor, voor zulke onmenselijke maatregelen door de regering.
  Duitsland waarschuwt nog steeds dat de zorg overbelast kan raken. Maar, heel vreemd, in sept. had het land 31.000 IC’s en nu nog maar 24.000! Op een vraag van een journalist hierover, kwam geen antwoord: https://reitschuster.de/post/zahl-der-intensivbetten-massiv-gesunken-und-keine-erklaerung-dafuer/
  Wodarg liet al eerder zien dat Duitsland een groot aantal IC bedden onder “noodgeval reserve” heeft geplaatst en die tellen nu niet mee in de officiële statistiek. Zo kun je dus bewust een schaarste gaan creëren en dan roepen dat de zorg overbelast kan gaan worden.
  En nu er op grote schaal jongeren en kinderen ‘getest’ worden, schermt men weer met “oplopende besmettingen”. Hoe kunnen we dit nog serieus nemen.

 5. Inderdaad, hartkloppingen en kortademigheid komen veelvuldig voor. Voor sommigen is simpel winkelen gaan een kwelling geworden. Wat een gruwelijke misdaden worden er toch maar gepleegd tegen de bevolking door dat stelletje legale bandieten die ons vertrouwen beschamen en hun macht zo misbruiken.
  “Iedere mondkapjesdrager krijgt een vorm van dyspneu, met allerlei kwalen en psychologische-organische veranderingen als gevolg”
  Wel, dan zou elke burger die gezondheidsklachten heeft door die muilkorf, een klacht moeten indienen bij de rechtbank tegen de regering voor het beschadigen van zijn/haar gezondheid door onnodige en onwettige maatregelen. (Ze hebben nog steeds de medische crisis nog niet bewezen dus zijn de noodmaatregelen ongerechtvaardigd.)
  Iets doen ipv alleen maar klagen?
  Als dit massaal zou gebeuren, dan zou je eens zien hoe rap die mondmaskerplicht zou opgeheven worden!

 6. Jajongezoetmaar, ik neem aan dat dit alles satirisch bedoeld is? Lubach was uw voorbeeld?

 7. Posting niet gepubliceerd. Persoonlijke aanvallen zijn niet toegestaan, zie siteregels. Mod.

 8. Digital Green Certificate is gepubliceerd 17-03-2021.

  Routes:
  A) Op papier
  B) Digitaal via Smartphone

  Methode beide via Qr-code, dus digitaal alsook op papier. Dat laatste papier zal vermoedelijk nog een tijdelijke tussenstap zijn.

  De Europese ID zullen (toevallig) ook uitgerust gaan worden met Qr codes. Vanaf augustus 2021 zal de eerste vraag uitrol ook in Nederland plaats gaan nemen.

  De ingang zetting vanaf 2007-2009 door een gemaakte geldcrisis is via de techniek, sociale media terecht gekomen via onze Smartphone en het gebruik van vele appss. betalen, en niet te vergeten het (grote) gemak van de Qr-codes.

  We graven digitaal bij wijze van spreke ons eigen graf en minimaal het helpen van beperkingen.

  Spyfromthesky

  https://www.leparisien.fr/politique/puce-infalsifiable-qr-code-marlene-schiappa-presente-la-nouvelle-carte-d-identite-numerique-15-03-2021-8428661.php

  https://www.usnews.com/news/health-news/articles/2021-03-17/european-union-announces-coronavirus-passport-to-allow-free-travel-in-bloc

 9. Maandenlang zijn er gemiddeld slechts 8 opnames per ziekenhuis met ‘ Covid’. Iemand liep met camera door alle etages van een groot ziekenhuis in Eindhoven en ziet een leeg ziekenhuis. Zie De Vrije Omroep op: https://devrijeomroep.nl/

 10. Wat ik me, rondom die mondkapjes gekte, al een tijdje afvraag is waar het eventueel aanwezige virus blijft als je zo’n vod voor je neus en mond hebt. Het verdwijnt toch niet zomaar? De poriën van de muilkorf zijn te groot om virussen tegen houden (kippengaas tegen muggen) dus dat virus blaast gewoon door (en natuurlijk langs de randen van) dat mondkapje heen. Een besmet iemand verspreidt ook met dat mondkapje op gewoon dat virus. Het mondkapje als bescherming tegen inademen van het virus zal net zoveel doen als kippengaas tegen muggen, een enkele mug zal haar hoofd stoten tegen het ijzerdraad en omkeren.
  Ook dat afstand houden is volstrekt zinloos. Het is gebaseerd op wegvliegende mogelijk besmette druppeltjes tijdens hoesten of niezen (en zingen of schreeuwen). Zolang we niet hoesten, niezen, zingen, schreeuwen heeft dat afstand houden dus geen enkel nut. Bovendien is ons geleerd om je hand of tegenwoordig elleboog voor je mond te houden. Daarbij geldt die druppeltjes hypothese alleen in een omgeving waar geen lucht beweging is, meestal binnen dus. Buiten, zeker als het waait is dat anderhalve meter afstand van elkaar houden compleet gestoord.
  Zelfstandig, helder en logisch denken is bij de meeste mensen (zie verkiezingsuitslag) compleet gestopt. Hersenspoeling werkt, vooral met dank aan de door en door corrupte MSM.

 11. Kankerverwekkend ethyleen-oxide in tests en muilkorven: https://www.thelastamericanvagabond.com/covid-tests-treated-ethylene-oxide-too-many-covid-vaccine-warnings-ignored-flying-vaccinators.

  Weet iemand wat de zwarte vezels in de tests zijn? Zie vooral derde filmpje op deze link: https://www.reddit.com/r/NoNewNormal/comments/mdos71/black_microscopic_filaments_on_covid19_test_swabs/.

  @William: interessant statement, maar bronvermelding?

  @Hendrikus: verkiezingen zijn altijd “vervalst”, dat is namelijk inherent aan het systeem. Overdoen heeft geen zin. En ja, de tijd van vreedzaam verzet lijkt voorbij. Nu steeds meer mensen het steeds moeilijker gaan krijgen kan de vlam weleens in de pan gaan slaan.

 12. CONCENTRATIEVERLIES EN BEWUSTZIJNVERLAGING lees ik.

  Dat hebben we gezien met stemmend Nederland.

 13. Afgelopen zaterdag zouden 600 artsen en praktijkmedewerkers uit de stad en regio Hannover worden ingeënt, meldt PolitikStube. Maar slechts 200 medici die zich wilden laten vaccineren kwamen opdagen voor de afspraak.
  De anderen lieten de afspraak voorbijgaan zonder af te zeggen, zoals de “Hannoversche Allgemeine Zeitung” (HAZ) op zaterdag meldde.

 14. Wat nog vermeld moet worden: de gigantische milieuvervuiling door de micro-plastics in die vele miljarden medische en niet-medische mondkapjes.
  Daar hoor je de klimaat- en covid19-leugenaars ook nooit over.

 15. wie is nou zo STOM om een mondkapje te dragen ????

  Ik loop altijd rond zonder mondkapje ! hahahaha !!!! Behalve als ik die stomme politieagenten tegenkom of andere mensen …Ik leeft uiteraard op de boerenbuiten …niet ver van een kasteel en boerderijen, bossen, enz.

 16. Als we een mondkapje nodig hebben dan waren we er wel mee geboren. Was vanmiddag nog even op het Museumplein waar een overmacht van blauwe-bloedzuigers weer de beest uithingen. We hebben dan ook een regering om op te schieten.

 17. Tijd van vredelievend protesteren is voorbij, dat helpt niet meer.
  Vandaag of morgen gaan er slachtoffers vallen.
  Deze Regering dient volledig te worden verwijderd.
  En verkiezingen moeten worden overgedaan omdat ht overduidelijk is dat de laatste verkiezingen vervalst zijn.

 18. Duizenden top medici zijn er ook klaar mee. Hugo en broer(werkt bij astrazeneca) moeten gewoon hun verlies nemen. Net zoals bij de mexicaanse griep. Jaap van Dissel en Co.

 19. Ook de corrupte wetenschap is gecorrumpeerd met de corrupte politiek. Soort zoekt soort en dat alles is gericht tegen de burger, die zelf niet nadenkt en alle nieuws van de publieke nieuwswappies maar klakkeloos aanneemt.

 20. Om dit soort gezondheidsschade maakt het RIVM zich niet druk. Wel over zogenaamde gezondheidsschade als een huisarts ivermectine of hydroxychloroquine gebruikt tegen covid-19.

 21. De leugen regeert, ook van de regeerders uit Den-Haag, maar dat wisten we al langer, toch?

 22. ja maar de regering zecht dat het werkt en goed is .
  en als het niet goed was , hoorde ik dat wel op t.v. en alles op t.v. is waar
  ja en de regering verteld me dat julie komplot denkers zijn , een woord voor iets wat verkeerd is
  dat de regering en het nieuws mij gegeven heb om te helpen na denken ,zo dat ik hun wel geloof en julie niet .
  zeg nu zelf alles op t.v. het nieuws en wat de regering zegt kan toch geen leugen zijn ?
  als dat zo is stort ‘mijn’ wereld in , nou ja de ‘wereld’ die mij van jongs af aan verkocht is .
  nee het is veel gemakelijker julie voor gek te verklaren dan dat in mezelf te veranderen , en wie heeft het over veranderen , dat woord ken ik niet .als ik anders moest denken wist ik dat ik nu verkeerd denk , en dat kan niet zo zijn , niemand anders bepaald wat ik denk , dat kan niet ! Dan zou ik dom zijn en er in getrapt zijn , dat kan niet ! dat is te veel pijn zelfs om over na te denken , ik ben ik en ik weet het ,en doe het goed .

Comments are closed.