Parlementaire Vergadering Raad van Europa beslist dat vaccinaties niet verplicht en weigeraars niet gediscrimineerd mogen worden, en er geen vaccinpaspoort komt

Een vaccinatiebewijs eisen om toegang te krijgen tot een restaurant of terrasje, zoals in Israël, mag dus niet in Europa.

—————————————————————————————————————————————-

Tevens moeten contracten van regering met vaccinfabrikanten volledig openbaar worden gemaakt

—————————————————————————————————————————————-

De Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa heeft op 27 januari een amendement aangenomen waarin expliciet wordt gesteld dat vaccins NIET mogen worden verplicht in de EU, weigeraars niet mogen worden gediscrimineerd, en een vaccinatiecertificaat niet mag worden gebruikt als paspoort. Wel is de Parlementaire Vergadering een groot voorstander van vaccinaties, en is tevens besloten om ‘desinformatie en aarzelingen’ over de Covid-19 vaccins ‘met effectieve maatregelen’ tegen te gaan.

In het rapport ‘Covid-19 vaccines: ethical, legal and practical considerations’ (Resolutie 2361) staat onder punt 7.3 te lezen dat de lidstaten en de EU dringend worden opgeroepen om ‘met het oog op het verzekeren van een hoge vaccin acceptatie

7.3.1. te verzekeren dat burgers zijn geïnformeerd dat de vaccinatie NIET verplicht is, en dat niemand op politieke, sociale of andere wijze onder druk wordt gezet om zichzelf te laten vaccineren, als zij dat zelf niet willen;

7.3.2. te verzekeren dat niemand wordt gediscrimineerd wegens het niet gevaccineerd zijn vanwege mogelijke gezondheidsrisico’s of niet gevaccineerd willen worden;

7.3.3. vroegtijdig effectieve maatregelen te nemen om misinformatie, desinformatie en aarzelingen ten aanzien van Covid-19 vaccins tegen te gaan;

7.3.4. transparante informatie te verspreiden over de veiligheid en mogelijke bijwerkingen van vaccins, en met sociale media platforms samen te werken en deze te reguleren om te voorkomen dat misinformatie wordt verspreid;

7.3.5. helder te communiceren over de inhoud van contracten met vaccinproducenten, en deze publiekelijk beschikbaar te maken voor parlementair en publiek onderzoek;

Onder punt 7.4 wordt tevens opgeroepen om zo snel mogelijk vaccins voor kinderen te ontwikkelen, en daarbij goed naar alle zorgen over de veiligheid en effectiviteit te kijken. Het belang van kinderen dient voorop te staan en in overeenstemming te zijn met de Rechten van het Kind zoals door de VN zijn vastgelegd. Daarbij moeten de wensen van kinderen zelf serieus worden meegewogen.

7.5.2. is eveneens van groot belang: ‘Gebruik vaccinatiecertificaten alleen waarvoor ze zijn bedoeld: het monitoren van vaccin effectiviteit, potentiële bijwerkingen en tegenreacties.’ Met andere woorden: vaccinatiecertificaten mogen NIET als paspoort of toegangsbewijs worden gebruikt.

Onder punt 8 wordt gesteld dat het met oog op de democratie de nationale parlementen hun functie als (volks)vertegenwoordigers, wetgevers en toezichthouders in pandemieën moeten behouden. De Parlementaire Vergadering roept parlementen daarom op om deze machten uit te oefenen, zoals bepaald is, ook met het oog op de ontwikkeling, toewijzing en distributie van Covid-19 vaccins.

Pro-EU regering moet nu waren kleuren laten zien

Nationale regeringen kunnen overigens besluiten zich hier niets van aan te trekken, maar daarmee zullen ze het failliet van de democratie in Europa en in hun eigen land onderstrepen. De (voorheen) liberale partijen VVD en D66 zijn groot voorstanders van verplichte vaccinaties, maar tevens erg pro-EU (vooral D66, dat openlijk een federale Superstaat wil).

Als deze partijen in de regering nu nog steeds inzetten op gedwongen of gedrongen vaccinaties en het discrimineren van ongevaccineerden, dus het invoeren van een vaccinatiebewijs waarmee je weer toegang tot de onderdelen van de samenleving krijgt, dan zullen zij daarmee enkel bevestigen dat zij alleen pro-Europa zijn als het hun uitkomt.

De Tweede Kamer kan zich de besluiten in dit Europese document eveneens zeer aantrekken, aangezien onze volksvertegenwoordigers vorig jaar, door akkoord te gaan met de spoedwet, juist een groot deel van hun toezichthoudende en wetgevende macht hebben opgegeven, en ons landsbestuur feitelijk hebben overgeheveld naar een handjevol ministers en enkele andere experts. Oftewel: naar een dictatuur, zeker nu het kabinet Rutte-III demissionair is.

Goed nieuws voor mensen die zich niet willen laten vaccineren

Het zeer positieve is dus dat de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa heeft besloten dat vaccinaties nooit verplicht mogen worden gesteld, ook niet indirect, dat is door vaccinatiecertificaten als paspoorten en toegangsbewijzen te gaan gebruiken, en zo ongevaccineerden uit te sluiten van onderdelen van de samenleving.

Kwalijk is echter dat de regeringen tegelijkertijd worden opgeroepen om de vrijheid van meningsuiting ten aanzien van vaccins – die ook wetenschappelijk beslist niet onomstreden zijn – in te perken en zelfs met actieve maatregelen tegen te gaan. Ook de Parlementaire Vergadering staart zich blind op vaccins als DE oplossing voor de Covid-19 crisis, waar geen enkele kritische kanttekeningen bij worden geplaatst.

Desondanks is dit eindelijk eens goed nieuws, aangezien mensen en partijen die zich om wat voor reden dan ook verzetten tegen vaccinaties en een vaccinatiepaspoort daar nu een stevige EU-rechtsgrond voor in handen hebben. Daarvoor hoeven ze niet eens een medische reden te hebben; enkel het niet willen laten vaccineren is voldoende. Ergens de toegang worden geweigerd voor het niet gevaccineerd zijn mag dus eveneens niet, ongeacht wat in Den Haag gedreigd of besloten wordt.

Xander

(1) Pace.Coe.Int.

(2) Ticino Libero via From Rome

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

75

 1. Degenen met oogkleppen zijn de mensen die in wereldoverheersende complotten denken. Zij zien door de bomen het bos niet meer. Door hun tunnelvisie gaan ze zicht de gekste dingen in het hoofd halen. Te zot voor woorden. Als men dat zelf niet kan inzien dan is het inderdaad einde oefening. Kritiek mag uiteraard altijd, de de versleten theorieën voor wereldoverheersing van Gates en Schwab is ziekelijk te noemen. Nog geen 0,01% van de mensheid overweegt een dergelijke theorie. Zijn de andere 99,99% dan gestoord of blind?

 2. Het ergste aan dit alles is de misleiding met nietszeggende cijfers zoals aantal besmettingen.
  Je bent besmet. Oké en dan? Hoeveel procent komt op de IC en hoeveel procent overlijdt daarvan?
  Het gaat om de feiten! Hoeveel overlijdensgevallen zijn er geregistreerd puur
  vanwege Corona zonder comorbiditeit? Je sterft niet zomaar door Corona.
  Moet heel de mensheid nu opeens gevaccineerd worden?
  Uitzonderingen zijn er altijd, er gaan ook 15 mensen per jaar dood aan een wespensteek.
  Het is onvermijdelijk dat er regelmatig extreme griepgolven voorbij komen met meer slachtoffers dan anders.
  Maar om daarmee Nederland op het randje van faillissement te brengen gaat echt te ver.
  Onafhankelijk? Journalistiek Nederland is daar mede verantwoordelijk voor. Dat is minstens zo erg.

 3. @ Nieuw Begin: 11:36 pm, op 2/2. Het bewijs te meer dat we in een demonische dictatuur zijn beland, bro.

 4. Coronapatiënten mogelijk gedwongen in isolatie

  https://www.telegraaf.nl/nieuws/609956057/coronapatienten-mogelijk-gedwongen-in-isolatie

  Je vraagt je toch af hoe dit besluit uit de Staatscourant van H.de Jonghe zich juridisch verhoudt tot de strekking van het artikel hierboven :
  De Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa heeft op 27 januari een amendement aangenomen waarin expliciet wordt gesteld dat vaccins NIET mogen worden verplicht in de EU, weigeraars niet mogen worden gediscrimineerd, en een vaccinatiecertificaat niet mag worden gebruikt als paspoort want:

  Coronapatiënten die een gevaar vormen voor hun omgeving kunnen gedwongen worden geïsoleerd. De voorzitter van een veiligheidsregio kan daartoe besluiten als iemand niet vrijwillig meewerkt aan isolatie. Dat blijkt uit een besluit van minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) dat is gepubliceerd in de Staatscourant. „Vanwege de uitbraak van Covid-19 is het nodig een ziekenhuis aan te wijzen waar patiënten kunnen worden geïsoleerd die (VERMOEDELIJK -kapitalen van mij – NB) besmet zijn met deze infectieziekte en die niet vrijwillig meewerken aan isolatie”, staat in het besluit.

 5. Ik heb toevallig enkele weken geleden, de agenda van Europa gezien, op het internet.
  Daar stond heel duidelijk te lezen: 2022 vaccinatiepaspoort.
  Dan mag iedereen voor zichzelf uitmaken, wat er gaat komen.
  Daar gaan onze vrijheden !!!

 6. KORTOM :
  wanneer vaccinatiecertificaten niet als paspoort of toegangsbewijs gebruikt mogen worden…………
  dan kunnen vliegmaatschappijen ook reizigers niet dwingen, om een bewijs van vaccinatie te tonen op het vliegveld bij vertrek !
  achhhh blij sowieso dat ik nooooit op vakantie ga………..wat een gedoe allemaal, maar ik gun het ieder ander w e l
  om weer eens normaal op vakantie te kunnen, degenen die dat willen.

 7. Veel beloven en weinig geven doet de gek in vreugde leven. Dit is misleiding om het verzet te dimmen. Een resolutie s een advies. Geen wet en dus juridisch niet bindend. Trap er niet in.

 8. “In het wetgevingsproces van de EU spelen drie instellingen een hoofdrol:

  het Europees Parlement, dat de EU-burgers vertegenwoordigt en dat rechtstreeks door hen is verkozen,
  de Raad van de Europese Unie, die de individuele lidstaten vertegenwoordigt en waarvan steeds een ander EU-land zes maanden lang voorzitter is,
  de Europese Commissie, die de belangen van de EU in haar geheel vertegenwoordigt.
  Samen stellen deze drie instellingen via de gewone wetgevingsprocedure (vroeger medebeslissingsprocedure genoemd) het beleid en de wetten voor de hele EU vast.
  Het is de Commissie die de voorstellen doet, terwijl het Parlement en de Raad deze moeten goedkeuren.
  De Commissie en de EU-landen staan vervolgens in voor de uitvoering ervan en de Commissie ziet erop toe dat de EU-regels in nationaal recht omgezet en toegepast worden.
  De Europese Raad stippelt weliswaar de koers uit voor het EU-beleid, maar heeft zelf GEEN wetgevende macht. ”

  Er kan om al te beginnen helemaal geen wettig wetgevingsproces plaats hebben vermits niet alle eu/politici/instellingen door de europese burgers rechtstreeks verkozen werden, enkel het parlement.
  Die zijn dus illegaal zonder enige, wettelijke bevoegdheid over heel europa en de europese bevolking.
  Maar als richtlijn, dat zij wet plachten te noemen, kan de burger dit natuurlijk wel gebruiken tegen de discriminatie van weigeraars, tegen verplichte vaccinatie en tegen uitsluiting… Terugschieten met hun eigen munitie.
  Echter, in hoeverre dit enig effect zal hebben, is nog af te wachten.

  Van eu richtlijnen maken politici telkens wetten die ze verplicht zouden moeten volgen van de eu om zich laf achter te verschuilen om door de strot van de bevolking te kunnen duwen en de schuld daarvoor dan op de eu te kunnen steken.
  Zo zullen ze nu deze ‘aanbevelingen’ die ze anders wetten zouden noemen, naast zich neer gaan leggen om toch hun eigen nazi-goesting door te drijven in…opdracht van diezelfde eu zelf.

  Dit is enkel misleiding en bedrog om te slijmen bij de europese bevolking en het imago van eu op te poetsen terwijl de nationale politiek het achterpoortje krijgt om toch deze schandelijke nazi-praktijken in te voeren waartegen de burgers geen verweer zullen hebben wegens tegenstrijdigheden, verschillende bevoegdheden en niveau’s van de eu.
  De raad van europa heeft overigens geen wetgevende macht dus die mogen kwaken wat ze willen?

  zieke, nationale eu-leiders in gesprek onder elkaar zou kunnen zijn:
  Er is teveel protest tegen verplichte vaccinatie, het uitsluiten om weigeraars gedwongen te kunnen vaccineren en de gijzeling door de vaccinatiepas.
  Er worden er teveel wakker, ze roeren zich en gaan zich zelfs verenigen, daar moeten we wat op vinden.
  Zou het geen goed idee zijn als we de raad van europa laten inspelen op dat protest en europese burgers een dooie mus geven om nog wat verdeeldheid te zaaien, het imago van de eu op te poetsen en tegelijkertijd kunnen we dan toch vaccinatie verplichten, de weigeraars uitsluiten en de vaccinatiepas invoeren want wat weten die imbecielen er nu van dat de raad van eu geen wetgevende macht heeft?

  Wie gelooft die misleidende eu/politieke leugenaars nog?

 9. De Raad van Europa is een praatclubje van generlei waarde en past mooi in de banencarrousel van (uitgerangeerde & incapabele) politici. De WHO o.l.v. satanist Tedros heeft sinds februari 2020 in veel, met name westerse landen het voor zeggen en is een wegbereider, zeg maar gerust een soort Johannes de Doper voor de komst van de Great Green Reset, u weet wel van HakenKlaus Schwab van het World Economic Forum (WEF). Een synoniem voor de Great Reset is 6iuild, 6ack, 6etter en Schwab wil iedere bewoner van de aarde gelukkig maken. Een dagje Efteling zit er niet in, maar wel al je bezittingen (en schulden) verdwijnen als sneeuw voor de zon. Als beloning ben je èn gelukkig en je krijgt een basisinkomen; te weinig om van te leven en net te veel om te sterven. Tot het moment dat je lichaam het begeeft na de zoveelste COVID-injectie vol chemische troep (o.a. aluminium, formaldehyde en materiaal van geaborteerde foetussen).
  Gold digger en importbruid Máxima Zorreguieta is Schwabs bruggenhoofd in Nederland.
  De Jonge en Rutte voeren heel gewoon de WHO-agenda uit van de WHO’s vijfde colonne in Nederland, demissionair D666-minister en lid van het WHO-vehikel Global Preparedness Monitoring Board (GPMB) Sigrid Kaag.
  Sinds 1997 hebben de achtereenvolgende Nederlandse regeringen allerlei verdragen ondertekend waarin achtereenvolgens heel veel zeggenschap is overgedragen aan niet-democratische instellingen als de EU en VN in het algemeen en de WHO in ’t bijzonder.

 10. Ik hoop dat er niet teveel mensen blij worden van dit bericht .
  Ik ken de uitvoerende macht van de raad van Europa niet precies maar deze zal zeker veel kleiner zijn dan die van de E U .
  Het doel om voor de aanstaande antichrist een wereldwijde dictatuur neer te zetten zal ( ook volgens de Bijbel ) gewoon doorgaan .
  Onze redding komt van elders en zou volgens veel Bijbelgeleerden die men op You-Tube kan vinden , nabij zijn .
  https://www.youtube.com/watch?v=OGBKtwRKnGU

 11. He,

  ik vrees dat 99 % van de wereldbevolking hét Merkteken van het Beest (= grote mogendheid zoals vrijmetselaars-Amerika) zal aanvaarden om weer “vrij” te zijn, te kunnen kopen en verkopen enz. Maar, het goede nieuws is dat het gelukkig maar voor 2060 zal gebeuren. Want, tussen 2061-90 komt Christus terug (om zijn Restkerk op te halen) volgens Sir Isaac Newton. Volgens Russische astronomen komt Apophis de aarde een bezoekje brengen in 2063. Dus, vermoedelijk komt Jezus in 2064 na een serieuze hongernood …

 12. Duizenden bezoekers welkom bij de Australische tennistoernooien. Deed Australië het dan zo goed? Welnee. Het is daar nu hoog zomer. En mensen als Maurice de Hond en Ivor Cummins (maar ook anderen) hebben gezien hoe dit virus onderhevig is aan seizoen patronen.
  Precies al de griep.
  Maar overheden zijn in hun hoogmoed gaan denken dat zij de seizoenen hebben geregeld.
  Er zijn helaas verdwaasden die denken dat we naar een NUL corona-virus-situatie moeten.
  Dat is net zo belachelijk als het streven naar een nul-influenza-situatie.
  Er gaan wel 40 ademhalingsvirussen rond in de wereld, terwijl we gewoon verder leven. Wie dan naar 0 wil, is bezig een potentaat te worden die zijn verstand verliest.
  Sommige wetenschappers krijgen het te hoog in de bol.
  Ze denken kennelijk dat ze zulke virussen voorgoed kunnen elimineren, zoals dat bij pokken gebeurd schijnt te zijn. En ze vergeten de autonome werking van de immuunsystemen die goed functioneren, en dat zelfs buiten die wetenschappers om!

 13. Manaus, Brazilië, staat nu in het coronanieuws wegens de nieuwe variant. Maar volgens mij is dat een erg volle stad in een benauwde jungle. En november/december is ook daar het griepseizoen.
  Die nieuwe variant is misschien besmettelijker maar men weet werkelijk niets over de ernst van deze (mogelijk verzwakte) mutant. Desondanks slaan de reguliere media graag weer op de grote trom van het alarm, en dan vooral vanwege Bolsenaro.
  Bolsenaro zit in hetzelfde schuitje als Trump: volgens zulke media kan hij helemaal NIETS goed doen. Bij voorbaat al.
  En ‘het volk’ denkt dat die media het wel weten.
  Dat is een pluspunt van deze hysterie: Ook die media vallen duidelijk door de mand; propaganda telt er zwaarder dan een nuchtere en feitelijke analyse. Dat zien we bij deze hysterie die een onderliggend politiek motief schijnt te hebben.

 14. De Raad van Europa (47 landen) houdt zich vooral bezig met mensenrechten en de democratische rechtsstaat. Dus dit besluit komt voort uit zorgen over die beide zaken.
  Als Nederland (of de EU) deze grondwettelijke zaken werkelijk belangrijk vindt, mag ze nóóit de opvatting van de Raad van Europa naast zich neerleggen.
  De wereld van de supranationale organen spreekt helaas met gespleten tongen. Fraaie beloftes van het ene orgaan kunnen gemakkelijk gedwarsboomd worden door een ander orgaan als de WHO met weer heel andere fraaie volzinnen.
  Regeringen schijnen alle fraaie woorden te ondertekenen voor de bühne, ook al zijn al die fraaie woorden onderling conflicterend.

 15. Stel dat een nationale regering een oprechte belofte doet. Dan zitten daar nog twee supranationale organen boven, de EU en de VN, die nationale wetgeving kunnen overrulen.
  Op die organen hebben we geen invloed en we weten niet wat zich in die krochten allemaal afspeelt (denk aan de besluiten die de WHO neemt). Dat is dus de reden dat we overheden niet kunnen vertrouwen.
  Internationale beslissingen worden ver buiten onze invloed en ons blikveld genomen.
  Hun agenda’s gaan over ongeveer alle facetten van het leven; de recente beslissing van de WHO om de pandemie uit te roepen onder categorie A, laat zien hoe bij ruim 190 landen een automatisch protocol in werking begint te treden. We hebben geen flauw idee van het WHO volk dat zulke besluiten neemt en er is geen parlement dat openlijk in debat kan gaan met die WHO.

 16. Natuurlijk gaan regeringen zich hier niets van aantrekken. En wat ga je dan doen? Een rechtszaak aanspannen? Succes daarmee… ik vermoed dat dit alleen maar weer gedaan wordt om mensen een rad voor ogen te draaien…

 17. @ Marcel: 12:51 am. Keurige reactie van U, en geheel naar waarheid. Maar de linkse pers en media, zullen dit NOOIT openbaar maken.

 18. @ Agenda21: 9:55 am. Zo leren we ze kennen, deze verraders van volk en vaderland.

 19. Raad van Europa is niet de Europese unie ook niet het Europese parlement.

 20. heel slechts nieuws omdat de vrije meningsuiting ivm de vaccins (ook het toekomstige chip-vaccin) resoluut in de kiem wordt gesmoord. de overheid mag zelfs voortaan met ‘sociale media platforms samen werken en deze reguleren om te voorkomen dat (zogenaamde) misinformatie wordt verspreidt’. dit is regelrechte linkse dictatuur!!! mega gevaarlijke ontwikkeling.

  ze paaien het volk door een spetterende toegeving te doen dat het vaccin mag geweigerd worden, er geen vaccinatiepaspoort komt en dat de weigeraar niet mag gediscrimineerd worden. veel blabla! eerst zien en dan geloven! loze woorden want ze willen ons allemaal per sé vaccineren in de komende jaren, zeker met het duivelse chip-vaccin, want dat is hun einddoel.

 21. Het coronavirus is ’toevallig’ opgedoken tijden het jaar van de presidentsverkiezingen in de VS. Nu het doel van de coronavirus crisis bereikt is, namelijk er voor zorgen dat ‘America First’ president Trump niet herkozen werd, zal deze opgeklopte crisis dan ook onopgemerkt een stille dood gaan sterven.

  15 miljardairs met globalistische belangen controleren in de VS alle mainstream media en dus ook de buitenlandse mainstream media (NPO, VRT, etc.) want die gaan hun ‘rode mosterd’ halen bij de Amerikaanse mainstream media, zoals CNN, NYT en Washington Post.
  https://www.forbes.com/sites/katevinton/2016/06/01/these-15-billionaires-own-americas-news-media-companies/?sh=403fd015660a

  En de big tech sociale media (Twitter, Fakebook en consoorten), worden ook al gecontroleerd door een handvol multimiljardairs, zoals Jack Dorsey en Marc Zuckerberg.

  De wereldwijde belangen van deze globalistische miljardairs staan diametraal ten opzichte van de belangen van kleine bedrijven en werknemers in de VS en in ons eigen land.

 22. @Verontruste burger e.a

  Inderdaad! Het SOFI (SOciaal FIscaal) nummer zoals het toen nog werd genoemd zou ALLEEN en ABSOLUUT en GEGARANDEERD voor en door de belastingdienst worden gebruikt. Zoals het altijd gaat wordt hier in de loop der tijd aan toegevoegd en zonder de opvolger hiervan, BSN (Burger Service Nummer) ben je inmiddels al helemaal niks meer in deze maatschappij.

  Vooralsnog dan nog geen verplichte vaccinaties, maar als deze crisis verder escaleert zal, onder het mom van, “voortschrijdend inzicht”, het uiteindelijk wel verplicht worden in de EU (en daarbuiten)
  Dus maakt u uzelf geen illusies. Men voorziet wel weer in een noodwet om de democratie te omzeilen.
  En als “kers op de taart” straks een vaccinatie/identificate/gezondheidskeurmerk in de vorm van het merkteken van het beest?
  Heeft u dat ontvangen (extreem sterk af te raden, lees Openbaring 13:16-18 en verder) dan bent u een brave burger en kunt u weer lekker gaan reizen, shoppen, feesten en de horeca bezoeken,etc.. Hoevelen zullen straks hun ziel hier voor verruilen?

  Het komt eraan mensen!

 23. Volgens mij gaat dat gewoon door gedrukt worden op een sniekie manier.
  Bijvoorbeeld, als U later gaat solliciteren bij een bedrijf wordt U medisch gekeurd en moet U een vragen lijst in vullen, één van de vragen zal zijn: heeft U in het verleden een corona vaccinatie gehad? Antwoordt: Ja of Nee.
  Zo ja: heeft U daar ook een certificaat van.
  Bij meerdere Nee antwoorden krijgt U later een lullige briefje, helaas de keuze is niet op U gevallen.
  Wij wensen U veel succes bij het zoeken naar een passende baan.

 24. Niet verplicht en geen pasje is dan toch goed nieuws, maar klopt het wel ???? Shalom

 25. Laat je niet blij maken met een dode mus.
  De deur naar de vrijheid, is nog lang niet open.
  Van bovenstaand verhaal, wordt ik nog altijd niet blij, want er komt nog wel een staartje.
  We worden nu al 9 maanden genaaid, en het is nog niet gedaan.

 26. Alarmerend.
  Hoezo onafhankelijk?
  Hoezo complotdenken?

  Corona-coordinator van de Nederlandse regering, plotseling in beeld en plotseling ook weer uit beeld, blijkt lid te zijn van de Raad van Toezicht van het World Economic Forum. (weforum.org, The Great Reset, Klaus Schwab).
  https://sittard-geleen.nieuws.nl/nieuws/20190823/dsm-topman-feike-sybesma-in-toezichtsraad-world-economic-forum

  Feike’s broer blijkt directeur van AstraZeneca in Duitsland.

  Ook Minister Sigrid Kaag (D’666) heeft een functie binnen het World Economic Forum.

  Benauwend?

 27. @ Cerberus: 7:51 pm, op 29/1. Inderdaad. Dan gaan Rutte (VVD) en zijn dictatuur “vol op het orgel”, want de plannen van Klaus Schwab, en de cabal, zullen en moeten doorgaan.

 28. Buiten het feit om van de integriteit en onschendbaarheid van het menselijk lichaam, is het mij opgevallen dat er te weinig aandacht is voor de ethische vraagstukken/aspecten over de samenstelling van sommige z.g.n. ́coronavaccins ́, sommige van deze vaccines bevatten menselijk materiaal van foetussen (cellijnen) (2) laat staan de bekendheid hierover bij het grote publiek en de overheid, de media zou daar aandacht aan moeten besteden.

  Nu kun je natuurlijk zomaar wat beweren en zomaar wat roepen, Ik heb wat eenvoudig onderzoek gedaan om deze bewering naar waarheid te kunnen staven en wil graag deze informatie delen, omdat het grof tegen de menselijke ethiek en het leven zelf in gaat.
  Eigenlijk horen deze schokkende feiten dus beschikbaar te zijn voor het brede publiek, zij moeten per slot van rekening zelf de keuze maken wel of geen vaccinatie, en hebben het recht te weten wat de samenstelling van een vaccine is.

  Volgens de (religieuze) ethiek is het onacceptabel dat menselijk
  leven (ook in de conceptuele fase van het leven) wordt opgeofferd om ́ons leven z.g.n. te kunnen redden ́en dan ook nog voor een virus dat voor 98% van de mensen niet levensbedreigend is.

  Het covid-vaccin van Oxford-AstraZeneca bevat longweefsel van een geaborteerde foetus, volgens een video op Facebook. Dat klopt niet volgens sommige factcheckers een van deze onderzoekers, Brecht Castel heeft dit onderzocht. Inderdaad klopt het dat dit vaccine geen longweefsel van een geaborteerde foetus bevat, daarentegen bevat het slechts een minieme hoeveelheid DNA van cellen uit een cellijn die oorspronkelijk begon bij celweefsel van een geaborteerde foetus (zijn eigen woorden).

  Brecht Castel bagatelliseert het onethische gebruik van menselijk leven, (ook in deze
  conceptuele fase van het leven) er zijn voldoende mensen die op grond van hun religieuze
  overtuiging en hun geweten dit vaccine met deze kennis zouden weigeren. Het gaat om de motivatie, de oorsprong en de zuiver of onzuiverheid van een bepaalde handeling.

  Prof. Jochemsen zegt: „Ik vind het wat vergezocht.” in zijn artikel (7) ̈Deze veelgebruikte cellijn is zó lang zelfstandig doorgekweekt dat die ook wat betreft chromosomenpatroon niet meer normaal menselijk is ̈. Echter, De feiten laten ons zien dat de motivatie om menselijk materiaal (foetus cellijnen) te gebruiken, niet goed is dat is mijn mening.

  Volgens mijn persoonlijke ethiek de stem van mijn geweten, is het onacceptabel dat een foetus, en in dit geval heel duidelijk in het geval van de cellijn HEK-293, het hier om een om niet medische redenen geaborteerd meisje gaat. Ook in het geval van PER.C6, afkomstig van het netvliesweefsel van een 4 maanden oude foetus,(6) is het denk ik wel duidelijk dat dit alle morele grenzen overschrijd.

  Je kunt bagetaliseren en zeggen dat het vergezocht is, en verkondigen dat deze veelgebruikte cellijn zó lang zelfstandig doorgekweekt is dat die ook wat betreft chromosomenpatroon niet meer normaal menselijk is, feit blijft dat er abortussen zijn gepleegd daar hoef je geen medisch ethicus professor voor te zijn. Een interpretatie los laten op de feiten veranderd deze feiten niet, wel de mogelijke zienswijze op deze feiten.

  In het geval van het covid-vaccin van Oxford-AstraZeneca, wordt er HEK-293 gebruikt. Een
  ‘cellijn’ die oorspronkelijk is ontwikkeld vanuit cellen van een geaborteerde foetus. Hek-293 is een onsterfelijke cellijn, wat wil zeggen dat wetenschappers de cellen oneindig kunnen reproduceren. Zie voor informatie hierover de site van Brecht Castel. (1) hetzelfde geldt voor de cellijn PER.C6.

  Minstens vijf van de farmaceutische bedrijven die momenteel een coronavirusvaccin ontwikkelen, gebruiken daarbij cellen van geaborteerde foetussen volgens deze site van het Europees instituut voor bio-ethiek. (3) hek-293 en PER.C6 (PER.C6, afkomstig van het netvliesweefsel van een 4 maanden oude foetus die in 1985 in Nederland is geaborteerd) (6) worden naar willekeur gebruikt door de farmaceuten.

  De naam HEK-293 betekent Human Embryonic Kidney en 293 verwijst naar het 293ste experiment.(4). Deze in 1972 geaborteerde foetus (meisje) is om niet-medische redenen geaborteerd. Ondanks dat sommige dit trachten te blijven bagatelliseren, blijft dit toch een verderfelijke onethische praktijk voor mensen met een religieuze kijk op het leven maar ook ieder mens met een gezond geweten zou zich aangesproken moeten voelen.

  Ik vind het belangrijk deze cruciale informatie te delen en het wereldkundig te maken, want
  nogmaals, er zijn mensen die om deze redenen niet gevaccineerd willen worden (buiten het feit om wat er nog meer in het vaccine wordt gestopt dat niet wordt vermeld !!!) en het mag niet zo zijn, (misschien mogelijk in de toekomst ?) normaal deel van deze samenleving te kunnen uitmaken en gedwongen d.m.v. directe of indirecte vaccinaties met dit onethische en ook schadelijke ́vaccinatiemiddel ́ te worden.

  Bronnen:
  (1) https://www.knack.be/nieuws/factcheck/factcheck-nee-het-coronavaccin-van-astrazeneca-bevat-geen-weefsel-van-een-foetus/article-longread-1679401.html
  (2) https://www.revive.nl/klopt-het-dat-er-cellijnen-van-geaborteerde-foetussen-in-het-covid-
  vaccin-zitten/
  (3) https://www.ieb-eib.org/nl/nieuws/biomedisch-onderzoek/medisch-onderzoek/vaccins-en-
  cellen-afkomstig-van-geaborteerde-foetussen-wat-zegt-de-ethiek-1819.html
  (4) https://nl.wikipedia.org/wiki/HEK_293-cellen#:~:text=Human%20Embryonic%20Kidney
  %20293%2Dcellen,en%20kunnen%20gemakkelijk%20getransfecteerd%20worden
  (5) https://www.schreeuwomleven.nl/nieuws/149/welke-coronavaccins-gebruiken-cellen-van-
  geaborteerde-kinderen-en-hoe-/
  (6) https://www.ieb-eib.org/nl/nieuws/biomedisch-onderzoek/medisch-onderzoek/vaccins-en-cellen-afkomstig-van-geaborteerde-foetussen-wat-zegt-de-ethiek-1819.html
  (7) https://www.rd.nl/artikel/900343-hoe-bezwaarlijk-is-foetusvaccin

 29. Helemaal of topic, maar een spannende ontwikkeling.
  https://www.iex.nl/Nieuws/ANP-290121-318/AFM-samenspannen-op-beleggersfora-is-riskant-middel.aspx
  Nu de kleine belegger zijn krachten bundelt is het ineens riskant? Er zijn veel kleine beleggers volledig het schip in gegaan door toedoen van Hedge Funds en andere immorele clubjes met diepe zakken. Als de futures ook keihard uitgeleverd dienen te worden kan het binnen een paar maanden wel eens heel spannend worden.

 30. Lechaiem 29/01/2021 om 9:18 pm

  Overigens ik vergeet het belangrijkste te vermelden dat de term éénderde juist duidt op een genadige begrenzing van het gericht! NOOIT is de Bijbel NEGATIEF, zelfs als ze de scherpste gerichten moet aankondigen! Er is altijd een begrenzing aan de gerichten. God heeft destijds niet de hele mensheid verdorven met de zondvloed maar spaarde 8 mensen alleen de Zoon .Dien Zoon heeft Hij niet gespaard om ons allen te redden, ook in het Israel van 2021, ja JUIST in het Israel van nu ( Rom. 9-11)

 31. Lechaiem 29/01/2021 om 9:18 pm

  Openb 9:13-15…herinnert ons er aan dat er een heel konkreet jaar, maand en uur is dat de gerichtsengelen zullen toeslaan…
  Moet steeds in dit verband aan Israel denken en u bezigt zelfs de term een derde!

 32. Het probleem ligt bij de moslim bevolking in de EU, die willen absoluut niet gevaccineerd worden. Dan ontstaat er een probleem, want overheden kunnen niet alleen de autochtonen verplichten, dus moesten zo technische gezien de algemene verplichting van vaccins opschorten. Vandaar dat er wel censuur op de sociaal mediums e.d. over de vaccins wel blijft bestaan en dit zelfs nog actiever wordt bewaakt op straffe van boetes. Daar de lock-downs ook niet opgeheven worden, geeft eigenlijk al aan dat het plan voor de rest nog voortgaat. Daar ze met de PCR testen ook het bewuste eiwit marker kunnen plaatsen, is vaccineren niet echt nodig meer. Daar is veel minder tegenwerking van de bevolking uit. Dus laten we nu niet alle te vroeg gaan juichen, want de agenda wordt gewoon doorgezet of wij dat nu willen of niet. Vertrouw nooit politici, het zijn beroeps leugenaars.

 33. De mondiale lockdown test is geslaagd, ze weten nu wat ze wel en niet met ons kunnen doen, Trump is weg, 50 % zal de vaccins wel nemen en dus hebben ze genoeg verdient en daarmee is voorlopig de kous af.
  Ze weten nu hoe groot de tegenstand is, wie er wel en wie er niet mee doen, event 201 was een theoretische bespreking over hoe een pandemie gecoördineerd moest worden en 2020 tot zomer 2021 was de grote praktijk test, dit lijkt me chronologisch wel duidelijk !

 34. Ik woon in Israel en Netanjahu wilt veel maar de bevolking wetkt niet echt mee. Er zijn mensen die een anti vaccine partij wllen oprichten voor maart als de verkiezingen zijn. 1/3 van Israel heeft 1 of meerdere vaccinaties gehad. Bid voor Israel dat er niet nog meer met dit biowapen geinjecteerd worden. Shabat Shalom.

 35. Wacht maar tot de verkiezingen voorbij zijn !
  De purge word dan op volle kracht uitgevoerd.

 36. Ze hebben de vaccin niet nodig mensen, de (pcr) test doet het al, en straks de anale test.

 37. Eerst zien dan geloven er wordt van alles beloofd maar momenteel bevinden we ons en een duistere donkere periode, komen we ooit hieruit?

 38. Ik geloof er niets van. Als het al waar zou zijn, is het in no time te veranderen. Zoethoudertje zullen we maar zeggen.

 39. Dit is voor hun de beste keuze ,het geeft meer macht , demonstraties worden voorkomen en weer/tegenstand verminderd ,maar de omkeer zit in de lucht er komt volgende week meer wat in goede aarde valt . Maar Ik laat me niet misleiden om dat ik me niet leiden laat ,IK geloof alles maar zonder waarde , ook geloof ik niets op gelijk niveau ,wat ik weet is wat ik ben. een ondeelbaar deel van hetzelfde .

 40. De WHO adviseert ook al sinds 20 oktober 2020 dat overheden de lockdowns niet moeten gebruiken als … primair … middel om de verspreiding van het coronavirus en zijn varianten tegen te gaan, maar daar luisteren ze ook niet naar.

 41. De eerste keer dat de ‘vossen’ de haren behouden maar de streken verliezen?
  Ieder weet beter.
  Wellicht de bedoeling om, voor zover de democratie nog zou bestaan, de ‘schapen’ zoveel mogelijk op EU-gezinde partijen te laten stemmen en/of de groeiende weerstand af te remmen.

 42. Grappig dat daar nog een rituele dans over gemaakt moet worden. Verplichte vaccinaties. Het is toch overduidelijk dat de integriteit van het lichaam geschonden wordt bij verplichte ingrijpen in lichamen van mensen die dat niet willen en dat indruist tegen de mensenrechten. Op dat punt waren volgens mij de rechtssystemen in de klassieke oudheid al beland. Rutte en Kaag zetten de klok van de beschaving eeuwen terug. Waarschijnlijk komen ze zo uiteindelijk ook in de geschiedenisboeken.

 43. Kijk een keer hoe het sofinummer burgerservicenummer is ontstaan. De aanvankelijke opzet was zeer beperkt. Nu is het allesomvattend.
  De jongeren herinneren en dit niet eens.

 44. In de Raad van Europa, zitten veel leden van de tweede kamer zoals Geert Wilders en Pieter Omzigt. Maar waarom hoor je dan nog steeds niets van wat daar besproken is, in de Media. ook niet in de persconferentie Rutte van vandaag. Nee, de waarheid wordt je niet verteld, want het gaat helemaal niet om een virus, agenda 2021daar gebruiken ze deze nep pandemie voor. En om hun doel te bereiken lijkt wel alles geoorloofd.

 45. En nog meer Geweldig NIEUWS ( heeft ook in de diepte te maken met corona immers én de virus-overheids-dictatuur én de Islam zijn beiden een bedreiging voor een vrije democratische samenleving zonder censuur van high tech monopolisten)

  Opperrabbijn Goldschmidt: “Islamitische terreur en ongecontroleerde immigratie hebben Europa geteisterd”

  Youtube Engelstalig:
  https://www.youtube.com/watch?v=PaKZhHTieAE&feature=emb_imp_woyt

  https://ejbron.wordpress.com/2021/01/29/opperrabbijn-goldschmidt-islamitische-terreur-en-ongecontroleerde-immigratie-hebben-europa-geteisterd/#more-261861

  Woensdag jongstleden vond in het Europees Parlement op de 76e herdenkingsdag van de bevrijding van Auschwitz de Holocaustherdenking plaats. De voorzitter van de Europese rabbijnenconferentie, Pinchas Goldschmidt, in 1963 geboren in Zürich en tegenwoordig opperrabbijn van Moskou en voorzitter van de Rabbijnse rechtbanken van de Russische Federatie, hield een toespraak.
  “Het nieuwe Europa zou (na de Holocaust) de toekomst van het Jodendom moeten garanderen, omdat het gebaseerd is op liberale democratische waarden, die de lichamelijke onschendbaarheid en vrijheid van godsdienst voor Joden garanderen”, aldus Goldschmidt.

 46. maar hoped dat dit waar is. gezond verstand is toch nog niet helemaal dood Baas in eigen lijf!!!!!!

 47. Vraag: u had de eerdere berichtgeving betreffende het fromrome.info artikel vanmiddag (met link naar het artikel..)
  op dit forum geplaatst, maar nu is het ineens spoorloos…
  Is dat censuur van binnenuit of van buitenaf?

  Graag uw antwoord.

  Uw reactie vindt u op : 29 januari 2021 om 15:39 Mod.

 48. Hopelijk zal dit voornemen niet weer veranderen.
  Wij willen onze vrijheid terug zonder beperkingen. Dus afschaffen die muilkorven, ook in het openbaar vervoer.
  Hoewel ik geen antivaccer ben, het ik zo mijn twijfels over de huidige vaccins. Ik neem ze dus niet en ik zorg zelf wel voor een goede immuniteit.
  Hopelijk kunnen we in 2022 weer enigszins normaal gaan reizen, dus zonder muilkorf, zonder vaccinatiepaspoort, net weer zoals dat t/m 2019 normaal was.
  Gelukkig hebben we nog de auto, die ons overal kan brengen.

 49. Parbleu dit is waarachtig het eerste goede nieuws in maanden dat ik van politici lees.
  En nog wel uit hele onverwachte hoek ook.

 50. Nog meer geweldig NIEUWS:

  Pas na 14.000 Nederlandse coronadoden geven ze toe: we zaten er bij hydroxychloroquine naast

  https://www.ninefornews.nl/pas-na-14-000-nederlandse-coronadoden-geven-ze-toe-we-zaten-er-bij-hydroxychloroquine-naast/

  Uit een nieuwe studie die deze maand is verschenen in The American Journal of Medicine blijkt dat een vroege behandeling van coronapatiënten met hydroxychloroquine leidt tot een lagere sterfte, schrijft website The Gateway Pundit. Eerder bleek al uit een studie in 14 Nederlandse ziekenhuizen dat het malariamiddel een gunstig effect heeft bij coronapatiënten. Het risico om op de IC te belanden was ruim de helft (53 procent) lager.
  Foute beslissing

  Een onafhankelijke toezichtraad van Facebook heeft daarnaast geoordeeld dat Facebook een foute beslissing maakte door een bericht over de effectiviteit van hydroxychloroquine te verwijderen. Het bericht, dat betrekking had op het gebruik van het middel in Frankrijk, werd verwijderd vanwege het beleid voor ‘desinformatie en het risico op directe gezondheidsschade’.

 51. Waar zit het addertje onder het gras? Het zou me niks verbazen, als ze een ander plan getrokken hebben. Tegenstand van de ‘wakkeren’, Merck die ermee stopt, de uitlatingen van de WHO die de PCR-tests onderuit halen en de lockdowns. En nu dit uit een onverwachte hoek. Mogelijk blijkt het Coronaplan te weinig uit te halen bij het verminderen van de wereldbevolking en gaan we iets heel anders meemaken. Denk daarbij aan uitlatingen van Joe Biden (‘a dark winter’), Klaus Schwab (‘cyber attacks on vulnerable infrastructure’). De acties van Billy Gates om al die landbouwgronden op te kopen. Nepepidemieën om de voedselproductie te verstoren. En het idee van ‘invading aliens’ wordt al meer dan 30 jaar geopperd (Blue Beam). EMP-aanval? Mogelijkheden genoeg. Nee, ik vertrouw deze zet niet. In de bijna 70 jaar dat ik leef, heb ik nog nooit iets meegemaakt in ons voordeel…

 52. PLACATE and CONDEMN (Paaien en veroordelen)

  Het CDA is volgens mij ook wakker geworden en zien dat Hugo de Jonge voor het liberale karretje is gespannen. De VVD willen natuurlijk Wopke, een Bilderberger-bezoeker, die in zijn vaandel wederkerigheid en middenklasse in zijn vaandel draagt.

  Placate en condemn

 53. @ Mo: 4:14 pm. Daar ben ik ook van overtuigd. Want Rutte is een vrijmetselaar, en dat zou ons zeker dienen te waarschuwen.

 54. Linkje in dit bericht kun je aanklikken en het betreffende document als PDF downloaden.

  Quote: desinformatie en aarzelingen’ over de Covid-19 vaccins ‘met effectieve maatregelen’ tegen te gaan.

  Wat verstaan zij onder ‘effectieve maatregelen’?

 55. Mooi streven! Maar ….. Punt 7.3.3. ‘vroegtijdig effectieve maatregelen te nemen om misinformatie, desinformatie en aarzelingen ten aanzien van Covid-19 vaccins tegen te gaan’
  Lees ik als ‘vroegtijdig beginnen met censureren van ‘misinformatie’ ….

  En punt 7.3.5. ‘helder te communiceren over de inhoud van contracten met vaccinproducenten, en deze publiekelijk beschikbaar te maken voor parlementair en publiek onderzoek’
  Daar hebben we nu al een mooi voorbeeld van gezien met een contract dat ‘openbaar is gemaakt’ (voor het grootste deel onleesbaar gemaakt met zwarte stift) …..

  Over 7.4 doe ik het zwijgen maar toe … Kinderen? Laten we dat echt toe?!

  Dit is gewoon de zoveelste wassen neus uit de koker van de EU. In theorie klinkt het aardig, maar het is typisch voor-velerlei-uitleg-vatbaar geblaat. Bedoeld om het inmiddels half wakkere en protesterende deel van de Europese bevolking weer in slaap te sussen.

 56. Heel goed nieuws inderdaad. Ik had vliegvakanties e.d. al uit m’n gedachten gezet. Valt mee. Hoop dat het zo blijft.

 57. Er is nog meer hoopvol nieuws en vandaag uit de reguliere media, met name de Telegraaf:

  Alleen samen krijgen we Mark Rutte en Sigrid Kaag onder controle- de column van Marianne Zwagerman

  https://www.telegraaf.nl/nieuws/1505033857/alleen-samen-krijgen-we-mark-rutte-en-sigrid-kaag-onder-controle

  De coronacrisis viert haar eerste verjaardag. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) nam een jaar geleden de macht over door de internationale noodsituatie uit te roepen voor wat toen nog het Wuhan-virus heette. Sindsdien is de wereld in de greep van artsen en virologen en is het verlengen van levens van oude mensen tot hoogste prioriteit gebombardeerd. Ook over de WEF en meer! Het licht breekt door eindelijk lijkt het wel! ( zou het mer de verkiezingen te maken hebben dat de media wat realistischer worden en nu de alternatieve media gaan napraten- als xandernieuws.net ?

 58. Dit nieuws is te goed om waar te zijn…want als iets zo mooi klinkt, dan kan het niet waar zijn…toch?

 59. We gaan toch niet terug naar de donkere tijden van 40/45? Ausweiss und schnell, sondern???

 60. Voor het eerst goed nieuws rondom het ‘killervirus’ in………..11 maanden of zo?

Comments are closed.