Oud verzetsleider DDR ziet steeds meer overeenkomsten met huidige tijd

Moderne massamedia hebben zelfde rol als verspreiders van staatspropaganda aangenomen – Citaat Oxford migratie expert: Teveel immigratie vernietigt gemeenschappelijke identiteit en solidariteit –
Massa demonstratie van bijna een miljoen burgers tegen het socialistische SED regime in Berlijn op 4 november 1989. Bijna 30 jaar later lijkt de SED (die in de jaren ’80 als slogan ‘Das schaffen wir!’ had) alsnog te hebben gewonnen, aangezien een voormalige DDR ‘agitprop’ expert nu al jarenlang kanselier van Duitsland (en daarmee feitelijk ook de EU) is (Afbeelding: Getty Images (2)).

————————————————————————————————————————————–

Een leider van het verzet in het voormalige Oost Duitsland, Angelika Barbe, waarschuwt dat er steeds meer overeenkomsten zijn tussen het toenmalige onderdrukkende communistische regime en de regering van Angela Merkel. Ook ziet ze dat de massamedia eenzelfde rol als verspreiders van staatspropaganda hebben aangenomen. Net als destijds in de ‘Deutsche Demokratische Republik’ worden burgers die actief hun vrijheid proberen te verkrijgen of behouden, verketterd en vervolgd. De conclusie is dat de periode van echte vrijheid en democratie in Europa tot het verleden behoort, en onze samenleving opnieuw stapsgewijs wordt -en deels al is- overgenomen door extreemlinkse, zichzelf ‘progressief’ noemende krachten.

DDR verzet ziet steeds meer parallellen

DDR 2.0 is anno 2018 een hard feit geworden, ook al vinden veel mensen dit nog altijd overdreven. Echter niet door mensen die tientallen jaren lang zuchtten onder het juk van totalitaire linkse regimes zoals in het voormalige Oostblok. Niet voor niets verzetten de Oost Europese landen zich hevig tegen de massale immigratie van enorme aantallen moslims, die wordt uitgevoerd om de traditionele vrije Europese samenleving opzettelijk te ondermijnen en uiteindelijk te doen instorten, zodat op de puinhopen van chaos en armoede een vanuit Brussel geregeerde geïslamiseerde federale EU-superstaat kan worden opgericht: ‘Eurabia’ of ‘Eurafrika’, zoals critici dit streven ook wel noemen.

Angelika Barbe riskeerde lijf en leden –en daardoor die van haar hele familie- door actief te zijn voor het wijd verspreide verzetsnetwerk in de DDR, dat bestond uit mensen die weigerden zich te conformeren aan het zichzelf ‘democratisch’ noemende socialistische regime, dat mensen die naar het –toen nog vrije- West Europa wilden vluchten met muren en prikkeldraad tegenhield, en degenen die het toch probeerden doodschoot. Het netwerk verzette zich tegen het uitleveren van de burgers aan de willekeur van de staat en tegen het massale onrecht dat het volk werd aangedaan. Ze organiseerden ‘illegale’ hertellingen van de gemanipuleerde verkiezingen in 1989, en de vele massademonstraties die uiteindelijk mede leidden tot de val van de Muur.

‘Teveel immigratie vernietigt identiteit en solidariteit’

De meeste Duitsers en Europeanen beseffen het nog niet, maar onze maatschappij is in snel tempo een ‘DDR 2.0’ aan het worden. Barbe citeert bijvoorbeeld ‘Oxford’ migratie expert Paul Collier, die schreef dat ‘het wonder van de nationale staat is dat er een gemeenschappelijke identiteit wordt gecreëerd, die solidariteit mogelijk maakt. Teveel immigratie vernietigt deze orde.’

Burgerprotesten –zoals recent tegen het vele migrantengeweld- zijn nog net niet verboden zoals destijds in Oost Duitsland, maar veel scheelt het niet meer. Net als toen zetten de heersende politici en media deze protesten in de verboden en verafschuwde hoek van ‘racisten’, ‘extremisten’ en zelfs ‘nazi’s’, enkel omdat deze mensen een niet politiek-correcte mening hebben.

Gevestigde orde verkettert opnieuw mensen met niet politiek-correcte mening

De toenmalige SED dwong gehoorzaamheid en volgzaamheid af door activisten en hun gezinnen en families te dreigen met gevangenisstraf. Een kleine drie decennia na de val van de Muur lopen Duitsers die openlijk achter de AfD staan of daar lid van zijn, en/of openlijk kritiek uiten op het beleid van de regering, opnieuw het gevaar om hun carrière kwijt te raken en zelfs ontslagen te worden. Her en der konden AfD’er ook al geen huis meer kopen of huren, of raakten ze hun zaak kwijt omdat de huur van het pand werd opgezegd.

Er zijn ook parallellen te trekken met Nederland aan het begin van de Tweede Wereldoorlog, toen het overgrote deel van de massamedia slaafs medewerkten met de Duitse bezetter, en de later zo vereerde verzetsstrijders aanvankelijk ook ‘subversieve en vijandige elementen’ noemden, die met hun verzet de vrede en de samenleving maar in gevaar zouden brengen. Op exact dezelfde wijze worden vrijheidspartijen en hun leiders en volgelingen nu weer gedemoniseerd, en wordt gedaan alsof hun standpunten, vooral hun verzet tegen de massa immigratie en de islam, door slechts een klein groepje ‘extremisten’ wordt aangehangen.

‘Staat garandeert veiligheid burgers niet meer’

‘De burgers gaan de straat op omdat de staat het laat afweten, en hun veiligheid niet meer garandeert,’ zei Barbe deze week tijdens een bijeenkomst. ‘Dat is echter wel de hoogsteigen taak van de staat. De kartelpartijen, die al jaren het recht breken, zijn niet bevoegd de burgers te beschuldigen van wettelijke overtredingen. Ze zouden juist hun opgeheven vingertje waarmee ze de burgers willen heropvoeden achterwege moeten laten.’

‘De demonstratiecultuur hangt samen met de welkomscultuur. Als er steeds meer dodelijke ‘ongelukken’ zijn, die natuurlijk allemaal ‘incidenten’ worden genoemd, is daar plotseling een ‘verbond tegen rechts’ dat zich verzamelt en waarschuwt zulke ‘daden niet te instrumentaliseren’…’

Geen hulp aan vluchtelingen, maar Umvolkung

De eerder genoemde (Universiteit van) Oxford migratie expert Paul Collier verklaarde in een interview met Weltdat ‘alle mensen die nu bij jullie komen uit veilige derde landen afkomstig zijn. Duitsland heeft niet één Syriër van de dood gered.’ (1)

Wat er nu gebeurt is dan ook niet het opvangen van oorlogsvluchtelingen, maar regelrechte ‘Umvolkung’, het stapsgewijs uitwisselen en uitwissen van de autochtone bevolking en hun cultuur en gebruiken voor die van de islam. En voor wat dat voor onze samenleving betekent hoeft u alleen maar een blik over de grenzen te werpen naar de meeste landen waar deze intolerante, discriminerende, onderdrukkende en militante religieuze ideologie het voor het zeggen heeft gekregen.

Xander

(1) Epoch Times
(2) Afbeelding: Getty Images (vrij voor redactioneel, niet commercieel gebruik)

Zie ook o.a.:


2017:
01-05:http://xandernieuws.punt.nl/content/2017/05/Welt-journalist-Beleid-Angela-Merkel-is-late-wraak-van-DDR-op-West-Duitsland (‘Merkel reageert als feodale vorstin’)

2016:
28-04: Zo bouwt Angela Merkel Duitsland en Europa om tot een nieuwe DDR