Oud-topman Siemens: ‘De groene methode is voorbij’ – Grote bedrijven dreigen om te vallen door klimaatbeleid

————————————————————————————————————————————

‘Groen’ beleid loopt ten einde: Grootste financiële spelers zoals Blackrock trekken stekker uit ‘duurzame’ fondsen

————————————————————————————————————————————

(13.20) – De door Frans Timmermans in Brussel doorgedrukte ‘Green Deal’ wordt door de Duitse ‘Ampel’ coalitie (die hier een PvdA/GL/D66/VVD kabinet zou zijn) in ijltempo in beleid omgezet. Dat heeft voorspelbare verwoestende gevolgen voor de economie en samenleving, zoals exploderende elektriciteitsprijzen. De voormalige topman van multinational Siemens, Heinrich von Pierer, concludeert nu openlijk dat ‘de Groene Methode’ voorbij is. ‘Het vertrouwen van veel ondernemingen in de politiek verdwijnt. Bij ieder probleem waarbij de ideologie op de werkelijkheid stuitte, werd met subsidies gereageerd. De werkelijkheid laat zich op termijn echter niet wegsubsidiëren. Problemen worden zo alleen maar groter.’ Tal van grote Duitse bedrijven staan dan ook op omvallen, wat bij ongewijzigd beleid ook in Nederland gaat gebeuren.

Een ‘klimaatregering’ zoals PvdA/GL/D66/VVD dat in Nederland voor ogen staat, is in Duitsland reeds enige jaren realiteit. Maar deze regering ‘is wreed uit zijn dromen gerukt,’ zo schrijft de grote Duitse Bild Zeitung, de meest bezochte nieuwssite van Duitsland. Economische wetenschappers waarschuwen voor een versterkte investeringscrisis nu het vertrouwen van veel ondernemers in de politiek verdwijnt.

Klimaatbeleid maakt ondernemen in Duitsland onmogelijk

De huidige Duitse regering van groenlinksen, socialisten en liberalen is in geen enkel opzicht in staat gebleken om hun klimaatideologie in een werkbare realiteit om te zetten, zo constateert de krant. Integendeel, de problemen in de Duitse samenleving en industrie zijn juist nog veel groter geworden. Om iedereen tevreden te houden werden er miljardensubsidies tegenaan gegooid, waarmee hoge nieuwe schulden werden gemaakt. Maar het resultaat? Miljoenen Duitsers in energie armoede, en tal van grote bedrijven die op omvallen staan vanwege de krankzinnige energieprijzen en de ontelbare andere klimaateisen die ondernemen in Duitsland vrijwel onmogelijk hebben gemaakt.

Zo zijn de stroom- en gasprijzen voor de Duitse industrie sinds 2021 verdubbeld. IG Metall in Bamberg luidt daarom de noodklok en zegt dat het energiebeleid van de regering (geen gas, kolen en kern meer, maar enkel nog inzetten op wind, zon, hydro en biomassa) grote bedrijven zoals Bosch, Schaeffler en Wieland aan het wankelen heeft gebracht en serieus doet overwegen te vertrekken. ‘In het buitenland zullen ze betere condities vinden.’

De nieuwssite van Associated Press, een van de grootste drie persbureaus ter wereld, bericht dan ook dat ‘Duitsland eerst benijd werd door de wereld, maar nu de slechtst presterende ontwikkelde economie is. Wat is er gebeurd?’ Conservatief beleid had Duitsland tot een wereldkampioen op het gebied van export, werkgelegenheid en financiën gemaakt, maar het ‘progressieve’ klimaatbeleid en de daaraan gekoppelde ‘energie transitie’ dreigt daar niets meer van over te laten. Daar bovenop kwamen ook nog eens de onzinnige sancties tegen Rusland en het afknijpen van Gazprom gas (terwijl Europa via Turkije nu ‘stiekem’ meer gas uit Rusland importeert dan ooit).

‘Duitsland raakt gede-industrialiseerd’

Christian Kullmann, CEO van het grote chemische bedrijf Evonik Industries AG, vreest dan ook dat Duitsland ‘gede-industrialiseerd’ raakt als de huidige regering blijft luisteren naar linksliberale klimaatfantasten die vinden dat de ’transitie’ nog niet snel genoeg gaat, en gas en kolen zelfs niet meer in de overgangsperiode mogen worden gebruikt. Het afstoten van kernenergie (in april werden drie kerncentrales buiten werking gesteld) wordt steeds meer in twijfel getrokken, en de onvoorstelbaar traag verlopende investeringen in wegen, spoorlijnen en snel internet zorgen ervoor dat Duitsland nog verder achterop raakt. Ook het groeiende verzet van de bevolking tegen horizonvervuilende en ruimteverslindende windturbines speelt een aanzienlijke rol:

Dat de Duitsers het echter nog steeds in hun mars hebben bleek toen de regering in slechts enkele maanden tijd vier drijvende aardgasterminals bouwde, omdat de import van LNG uit de VS en Qatar veel te kostbaar werd. Desondanks wordt het beleid om aardgas snel uit te faseren – net als in Nederland – onverkort doorgezet, wat op een drama voor zowel burgers als bedrijven dreigt uit te lopen. Een Duits 3-persoonshuishouden is nu al € 135,- per maand kwijt aan elektriciteit, en dat terwijl het verbruik al jaren daalt. In 2000 lagen deze kosten nog op € 40,-.

Grootste financiële spelers trekken stekker uit ‘duurzaam’

In Duitsland pleit de linkse journalist Ulrike Hermann doodleuk voor een totaalverbod op privé auto’s, waarmee ze de grote droom van alles wat ‘progressief’ is verwoordde. Maar ‘het model van de Groenen stort in elkaar,’ kopte de Neue Bürcher Zeitung afgelopen zaterdag. ‘De burgers hebben genoeg van morele geboden en wereldvreemde ideeën. Met praktische oplossingen hebben de Groenen het echter moeilijk, juist bij klimaatbescherming.’

En dat hebben de grootste wereldwijde financiële spelers, waaronder het machtige Blackrock, ook in de gaten. Zij trekken massaal de stekker uit hun investeringen in ‘duurzame’ (ESG) fondsen, waardoor het aantal fondsen dat is geklapt dit jaar enorm is gestegen. Ongetwijfeld zullen de CEO’s van deze investeerders met een schuin oog hebben gekeken naar de keiharde feiten dat er bij lange na niet genoeg grondstoffen zijn om zelfs maar een deel van de klimaatplannen te realiseren.

Nederland: Wilders’ beloften zinloos als Klimaatwet niet wordt ingetrokken

Als we in ogenschouw nemen wat linksgroenliberaal wil, ook in Nederland, kan maar één conclusie worden getrokken, en dat is dat hun wensen onvermijdelijk leiden naar het totale einde van onze huidige welvaart en vrijheid. Nog duurdere energie met meer stroomstoringen, geen vrijheid van mobiliteit meer, onbetaalbaar levensonderhoud en amper nog reizen of op vakantie gaan, dat alles staat ons al in de komende jaren te wachten als de door WEF adept Mark Rutte ingeslagen weg onverkort wordt voortgezet.

De twee beoogde regeringspartijen PVV en NSC willen het roer flink bijstellen voordat het klimaatbeleid ook hier een onomkeerbare fatale impact op ons land heeft. Probleem is alleen dat de VVD weigert mee te doen, en dat komt natuurlijk omdat de verwoestende Klimaatwet en wurgende stikstofregels juist dankzij Rutte werden doorgedrukt, terwijl hij heel goed wist dat dit de Nederlandse economie, welvaart en samenleving zou gaan slopen.

Rutte heeft dan ook veel liever dat Yesilgöz in zee gaat met Frans Timmermans*, die wat klimaat betreft vrijwel op één lijn staat met de oud premier, die ook hierom – zeker achteraf – met recht een ‘manchurian candidate’ van D66/GroenLinks kan worden genoemd.

(*Die in 2014 en 2019 niet voor niets door Rutte werd voorgedragen voor de post van resp. EU-commissaris en EU-commissievoorzitter in Brussel).

Een immens pijnlijke, door EU, WEF en WHO afgedwongen wijd verspreide armoede en onderdrukking staat voor de deur. Ook bij ons, indien het klimaatbeleid van de kabinetten Rutte niet drastisch wordt omgedraaid. Dat heeft alleen een kans als zowel de Klimaatwet als de stikstofwetgeving met onmiddellijke ingang worden ingetrokken. Indien Geert Wilders er als premier niet in slaagt om dit te bewerkstelligen, dan zullen al zijn beloften over lagere prijzen voor energie, brandstof en levensonderhoud loos blijken te zijn geweest, en wacht hem bij de volgende verkiezingen een net zo harde afrekening als D66, VVD en CDA nu hebben moeten slikken. Voor ons Nederlanders zal het dan echter definitief te laat zijn om het tij nog te keren.

Xander

Zie ook o.a.:

22-11: Verbod op nieuwe e-auto’s nodig om grootschalige blackouts in Nederland te voorkomen
16-10: Windenergie sterft stille dood nu grondstoffen uitgeput en kosten onbetaalbaar zijn

2022:

31-07: Europa wacht spoedig de afgrond als leiders vasthouden aan hun sprookjes over de toekomst (/ In 2004 beloofden autoriteiten dat groene energie de burger slechts 1 euro per maand extra zou kosten, maar nu zijn miljoenen Europeanen in energie armoede beland )
21-02: 
Forbes: ‘Europa heeft energiecrisis aan zichzelf te danken en betaalt nu zware prijs’

2021:

11-09: ‘Duurzaam’ faalt: Engeland start oude kolencentrale op nu Europa deze winter op energiecrisis afstevent
02-09: 
Miljoenen afgeschreven windmolenbladen worden als zwaar chemisch afval gedumpt in Afrika (/ ‘Duurzame transitie’ = Astronomische kosten en milieuschade, en géén ‘geredde planeet’ – Hoe loopt deze systeemcrisis voor ons af? )
16-07: (/ 
Frans Timmermans’ Green Deal maakt einde aan vrij privé autovervoer van Europese burgers – Nationaal Lab Chicago komt met ontnuchterende conclusie: Elektrische auto’s genererern veel meer CO2 uitstoot dan gewone auto’s)
21-06: (/ 
Texas: weer haperende stroomvoorziening dankzij omschakeling op ‘duurzame’ energie – Breken we onze welvaart af voor een afkoeling van 0,0003 graden, met NUL effect op het klimaat?)
25-01: 
Duitsland overweegt elektriciteit te rantsoeneren vanwege onstabiliteit door groene energie
12-01: 
Deutsche Bank: Green Deal EU betekent mega crisis, eco-dictatuur en groot verlies van welvaart