Oud-hoofd Duitse inlichtingendienst: Antisemitische moslims moeten het land worden uitgezet

‘Bevrijd Palestina; Stop de etnische zuiveringen’ (door elders op te roepen de Joden uit te moorden?). (Afbeelding: (2)).

—————————————————————————————————————————————–

Stevent Europa dankzij het massaal importeren van het islamofascisme op een burgeroorlog en misschien zelfs een nieuwe Holocaust af?

—————————————————————————————————————————————–

De massale anti-Israëlische en anti-Joodse protesten in Europa van de afgelopen twee weken zijn vooral in Duitsland hard aangekomen. Tijdens de vaak gewelddadige demonstraties door vrijwel uitsluitend Turken en Arabieren was niet zelden de roep te horen om Israël te vernietigen en de Joden uit te roeien. Volgens Gerhard Schindler, oud-hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND, is er een grens doorbroken die niet langer kan worden genegeerd. Hij roept de Duitse regering daarom op om moslims die openlijk antisemitische haat bedrijven het land uit te zetten.

Schindler karakteriseerde de demonstraties als ‘ondraaglijk’, omdat ze de kern van de Duitse staat zouden aantasten. Het verbranden van vlaggen, het gooien van stenen naar moskeeën, en het schreeuwen van haatslogans tegen de Joden en Israël is ‘onverenigbaar met onze geschiedenis’. Niemand hoeft te worden uitgelegd dat hij daarmee de grootste massamoord op Joden uit de moderne geschiedenis bedoeld: de Holocaust.

Weliswaar zijn enkele Duitsers volgens hem ook antisemitisch, maar bij de migranten is dat in overtreffende trap. ‘Deze mensen trekken zich op twee manieren niets aan van onze gastvrijheid: aan de ene kant door het plegen van antisemitische misdaden, zoals beledigen, bedreigen, en Israël zijn bestaansrecht ontnemen. Aan de nadere kant door onze basis socio-politieke consensus te schenden, namelijk dat er op Duits grondgebied geen antisemitische acties dienen plaats te vinden.’

De basis van het probleem is niet sociaal, maar religieus

‘Dit is geen onbetekenend vergrijp. Het schaadt het DNA van het Duitse begrip van de staat. De veiligheidsautoriteiten kunnen alleen de symptomen aanpakken. De basisoorzaak van dit probleem is een sociaal probleem dat door iedereen aangepakt moet worden.’

Schindler vergat (?) echter de kern van het probleem te benoemen, namelijk dat het ook en vooral om een religieus probleem gaat: de islam leert dat Joden ‘apen en zwijnen’ zijn die allemaal moeten worden uitgeroeid voordat de ‘dag des oordeels’ kan komen. Haat tegen Israël is dan ook slechts een excuus, de verpakking, voor een veel diepere haat, die door de eeuwen heen ‘ingebakken’ zit in het DNA van moslims.

De voormalige leider van de BND zei daar niets over, maar benadrukte wel dat ‘het niet genoeg is dat wij deze feiten openlijk aankaarten. We moeten ook degenen die onze gastvrijheid in ons land misbruiken te pakken krijgen. Het is nodig dat deze mensen beter worden geïntegreerd. Ze zijn hier, dus moeten we voor hen zorgen. Maar degenen die niet toestaan dat ze worden geholpen moeten uit het land worden verwijderd.’

Veel geschreeuw maar weinig wol: Duitse politiek onderneemt weer geen actie

Hoewel heel veel ministers, politici en parlementariërs het met hem eens zijn en openlijk het antisemitische migrantengeweld scherp veroordeelden, zijn nog steeds maar heel weinig bereid om over daadwerkelijke maatregelen na te denken. Dat komt vermoedelijk omdat men dan zal moeten toegeven dat het al tientallen jaren virulent gepromote concept van de multiculturele samenleving – net als in bijna heel West Europa – is mislukt.

Bondskanselier Angela Merkel heeft tot nu toe zelfs geen woord gewijd aan het exploderende antisemitische geweld. Zij is tenslotte bij uitstek degene geweest die op eigen houtje half Europa gedwongen heeft de grenzen te openen voor miljoenen migranten uit het Midden Oosten en Noord Afrika. ‘Wir schaffen dass’ zal DE uitspraak zijn waaraan zij altijd herinnerd zal worden. Al vijf jaar later zou ze gezien de ontwikkelingen ‘Wir bedauern dass’ moeten zeggen, maar dat zit niet in haar aard (noch in die van bijna iedere andere politicus in onze tijd).

De Joodse gemeenschap is dit jaar precies 1700 jaar aanwezig in Duitsland. Op dit moment is hun getal ongeveer 200.000 – een fractie van de miljoenen moslimmigranten in het land, wier exacte aantal niet bekend is. Turken, Arabieren en Afrikanen met een Duits paspoort worden namelijk niet meer meegeteld als (im)migrant, maar staan te boek als ‘Duits’. Volgens officiële cijfers leven er zo’n 3,5 miljoen moslims in Duitsland, maar andere schatten hun aantal op minimaal het dubbele.

‘Verbijsterend dat mensen niet willen accepteren dat Joodse staat zich wil verdedigen’

Andrei Kovacs, een Joods-Hongaarse nakomeling van Holocaust overlevenden en directeur van de organisatie ‘321-2021: 1700 jaar Joods leven in Duitsland’, vraagt zich openlijk af of er nog wel plek is voor de Joden in Duitsland. ‘Triest genoeg is wat we nu meemaken een terugkerend patroon. Helaas is leven met antisemitisch gemotiveerde haat tegen Israël voor Duitse Joden de normale dagelijkse gang van zaken. Het is jarenlang getolereerd en vaak zelfs gesteund door talloze mensen en organisaties. Zodra Israël gedwongen wordt zijn bestaan te verdedigen, breken deze vormen van antisemitisme opnieuw uit.’

‘Het is verbijsterend dat slechts 76 jaar na de Shoah (de Holocaust) veel mensen niet willen begrijpen dat de Joodse staat geen existentiële bedreiging kan accepteren zonder dat het zichzelf daartegen kan verdedigen.’

‘De antisemitische aanvallen van de afgelopen dagen hebben weer eens duidelijk gemaakt hoe fragiel het Joodse leven in Duitsland is, en hoe rancune kan worden misbruikt voor politieke doeleinden. Als je de foto’s van (migrantenstad) Gelsenkirchen en andere steden in Duitsland ziet, voelt dat helaas niet als een respectvol samenleven.’

In heel Europa ‘dood aan de Joden’, ‘Joden zijn de kanker’ en zelfs ‘Heil Hitler’

Ook in Groot Brittannië, Oostenrijk, België, Frankrijk, Griekenland, Nederland en Spanje waren grootschalige pro-Palestijnse / anti-Israëlische demonstraties waarin leuzen werden geroepen zoals ‘dood aan de Joden’, ‘verkracht Joodse vrouwen en dochters’, ‘bevrijd Palestina’, ‘stop die Holocaust in jullie ****’, ‘dood aan Israël’, en in Den Haag zelfs ‘Joden zijn een kanker’ en ‘Heil Hitler’. (Jaren geleden liepen enkele linkse Tweede Kamerleden al eens mee met een migrantendemonstratie waarbij luidkeels ‘Hamas Hamas Joden aan het gas’ werd gescandeerd.)

Dat krijg je van jarenlang zoet houden en er steeds weer grote sommen geld tegenaan gooien, terwijl je helemaal niets begrijpt van de cultuur en religie van de mensen die je binnenhaalt, en hen vrijwel onbeperkt hun gang laat gaan.

Hoofdredacteur Bild: Islamitische Jodenhaters hebben in dit land niets te vrezen

Julian Reichelt, de hoofdredacteur van de Duitse krant Bild, eist in zijn essay ‘Ons land is in gevaar’ dat bondskanselier Merkel eindelijk het islamisme in Duitsland aanpakt. ‘Degenen die Israël en het Joodse leven uit ons midden willen wegvagen heersen over onze straten wanneer zij dat maar willen. Ze zijn niet bang voor de politie, en hebben van de overheid niets te vrezen. Ze nemen hun kinderen mee naar deze demonstraties, en voeden zo de volgende generatie Israëlhaters op.’

‘Hun jongerencultuur en rapmuziek draait om dezelfde mythen die ook door Hamas worden verheerlijkt. Hun idolen in Gaza schieten raketten af op Tel Aviv, terwijl zij jacht maken op kippah dragers in Berlijn en andere steden. Het is niet islam, maar onbeheerst islamisme dat de Duitse steden onherbergzaam en gevaarlijk maakt voor Joden, zoals reeds gebeurd is in Frankrijk en Zweden.’

‘Angela Merkels vluchtelingenbeleid, dat niet langer moeite doet om echte oorlogsvluchtelingen te identificeren, heeft honderdduizenden keren een ideologie geïmporteerd die zich focust op de Jood als de eeuwige vijand. Dat is hier op de vruchtbare grond van gefaalde integratie gevallen. Hun kenmerk is een kaart waarop Israël is weggevaagd.’ Dat is volgens Reichelt onverenigbaar met de Duitse staat. ‘Teveel straten waren dit weekend in handen van mensen die een ander Duitsland willen, een land zonder Joden.’

‘Ik wil dat Angela Merkel eindelijk iets doet tegen deze uitroeiingsideologie’

Ook hij wijst op Angela Merkels gefaalde ‘Wir schaffen dass’, en haar belofte dat het land niet zou veranderen door het massaal importeren van een religieuze ideologie die in grote delen van Azië en Afrika dood en verderf zaait en/of daartoe oproept. ‘Die belofte werd dit weekend duizenden keren gebroken. Ik wil nu eindelijk eens van de kanselier horen wat zij van plan is hier tegen te ondernemen, wat haar persoonlijke, ondubbelzinnige woorden zijn voor deze Jodenhaters, wat zij wil DOEN tegen de groei van deze uitroeiingsideologie voordat ze aftreedt. Angela Merkel moet verantwoordelijkheid nemen voor wat een gevaar is geworden voor onze liberale samenleving, en daar met al haar macht tegenin gaan.’

Maar of dat lukt, als ze het al zou willen (wat niet erg waarschijnlijk lijkt)? De enorme Turkse gemeenschap in Europa is voor het grootste deel een even trouwe als blinde aanhanger van de Turkse moslimdictator Recep Tayyip Erdogan, die geen gelegenheid onbenut laat om Israël te bedreigen met oorlog en met de ‘bevrijding’ van Jeruzalem. Een voormalige schoolvriend onthulde enige jaren geleden dat Erdogan altijd een kopie van Hitlers ‘Mein Kampf’ bij zich droeg, dat zijn favoriete boek was. ‘Mein Kampf’ is overigens al tientallen jaren een absolute bestseller in de moslimwereld.

Problemen te wijten aan verziekte politiek-correct cultuur

De Duits-Egyptische politieke wetenschapper en auteur Hamed Abdel-Samad wijt de grote problemen met moslimmigranten in Europa aan de verziekte politiek correcte cultuur, die het vrijwel onmogelijk heeft gemaakt om ook maar enige kritiek te hebben op migranten of de islam, zonder dat je meteen het predicaat ‘racist’, ‘extreemrechts’ of ‘Nazi’ krijgt. Zoals bekend is die totaal verziekte linksliberale meningenterreur in Nederland minstens zo overheersend als in Duitsland.

Abdel-Samad wijst erop dat behalve Mein Kampf ook het antisemitische propagandawerkje ‘Protocollen van de Oudsten van Zion’ een grote rol speelt, en eveneens een alltime bestseller is in de moslimwereld. Daar komt het enorme probleem blij dat hier op scholen en universiteiten niet over gediscussieerd mag worden. ‘Het anti-racisme debat is eveneens deel van het probleem, omdat moslims of migranten zich over het algemeen als een groep slachtoffers zien, en alleen de witte man als de dader beschouwen.’ Deze anti-Westerse neomarxistische ‘woke’ ideologie is inmiddels door veel linkse en liberale partijen in Europa overgenomen.

‘Duitse jongeren die moskeeën bekogelen zouden we Nazi’s noemen’

De Duits-Egyptische auteur draait het als voorbeeld om: ‘Stel dat een groep Duitse jongeren ‘****moslims!’ op straat schreeuwen, en na een terreuraanslag in Parijs, Londen of Berlijn stenen en vuur naar moskeeën gooien. Hoe zouden we deze jongeren noemen? Precies: Nazi’s! Wat zouden de anti-fascisten en anti-racisten dan doen? Ze zouden de woede en angst aanwakkeren dat de terugkeer van de kleine man met zijn rare snor aanstaande is. Maar hoor je nu ook maar iets van hen?… Waarom flippen ze als je iemand met een migrantenachtergrond vraagt waar hij vandaan komt, maar doen ze niets als mensen vanwege hun (Joodse) afkomst worden uitgescholden en in elkaar geslagen?’

Abdel-Samad geeft daar drie redenen voor. Ten eerste gaat het de zogenaamde anti-racisten (Black Lives Matter) en anti-fascisten (Antifa) ‘niet om mensen, maar om ideologie.’ Ten tweede ‘kunnen in hun racisme-industrie alleen minderheden slachtoffers zijn, en kan alleen de blanke man een Nazi en racist zijn.’ En ten derde is ‘hun anti-racisme nauw verbonden met anti-Amerikanisme en anti-kapitalisme. Daarom sympathiseren sommigen van hen zelfs met Hamas.’

‘Minderheden zelf racistisch door de blanken overal de schuld van te geven’

‘Dit is niet alleen een dubbele standaard ten aanzien van racisme, het is racisme per definitie.’ Het idee dat de blanken als enigen overal schuldig aan zijn is volgens de politieke wetenschapper puur racistisch. Minderheden gebruiken de ‘schuldige’ blanke man vervolgens als excuus om geen verantwoordelijkheid voor hun eigen daden, situatie en leven te nemen, en veel Westerse partijen steunen hen hierin. ‘Dit is het racisme van de lagere verwachtingen, als iemand iets anders verlangt van Duitse jongeren als van moslim jongeren.’

Dan krijg je ook absurde situaties zoals in de Verenigde Staten, waarin zwarte jongeren ongeacht hun prestaties geen onvoldoende meer op school mag worden gegeven, en automatisch een diploma en voorrang bij sollicitaties krijgen, omdat het ‘racistisch’ zou zijn om hen te laten zakken of niet aan te nemen. Omgekeerd krijgen Aziatische scholieren juist automatisch punten in mindering, omdat anders het verschil met de rest zo ontzettend groot is. (Zodra ieder onderscheid ‘racisme’ wordt genoemd, is het Marxisme met al zijn afschuwelijke mensverachtende aspecten teruggekeerd. Helaas is deze ‘kritieke rassenleer’ ook in Nederland aan een snelle opmars bezig.).

‘Niemand nam de moeite te bestuderen wat voor haatideologie ze binnenhaalden’

Ook de Duits-Israëlische auteur Chaim Noll geeft bondskanselier Merkel persoonlijk de schuld voor de terugkeer van het antisemitisme in Duitsland. Net als de meeste Europeanen boeide het haar totaal niet wat voor haatideologie ze binnen de grenzen haalde. ‘En wie nam 20 jaar geleden de moeite om de Koran te bestuderen, de hadith, of het handvest van Hamas? Wie kende de talloze passages in de religieuze islamitische literatuur waarin wordt opgeroepen de Joden te verachten, vervolgen en uit te roeien?’

De weinigen die dit wel deden en hierop wezen, werden (en worden) onmiddellijk als ‘islamofoben’ verketterd. Ondertussen schieten islamitische scholen en gebedshuizen in Europa als paddenstoelen uit de grond. ‘Wat de Duitsers al tientallen jaren lang op straffe van zware gevangenisstraffen hebben verboden, kan zich daar ongehinderd verspreiden. Sinds 2015 kwamen er talloze versterkingen binnen, en kon de Jodenhaat opnieuw opbloeien. Ieder jaar wordt het geschreeuw tijdens demonstraties luider, maar tot nu toe is niet één Duitse moslim bestraft voor het openlijk oproepen tot het vermoorden van Joden.’

Merkel heeft de Joden volgens hem ‘verraden en uitgeleverd. Onder haar regering kun je in Duitsland openlijk oproepen om Joden te vermoorden, en tegelijkertijd subsidie van de staat krijgen… Duizenden Jodenhaters die woedend door de Duitse straten gaan worden financieel ondersteund door de staat, net als de terreurorganisatie Hamas via obscure ‘hulporganisaties’ en NGO’s, zodat uiteindelijk iedere raket die Israël raakt gedeeltelijk dankzij Duits geld mogelijk is gemaakt.’ (1)

Het gaat niet om Gaza, het gaat om Joden omdat het Joden zijn

Het gaat de moslims en moslimmigranten in werkelijkheid niet om Gaza, noch om de Palestijnen. Massa demonstraties tegen China vanwege de (vermeende) onderdrukking van Oeigoerse moslims blijven bijvoorbeeld uit, laat staan dat er ooit iets wordt gezegd over het vele geweld dat moslims in hun eigen landen tegen andere moslims plegen, of over het feit dat de Egyptische geloofsbroeders hun eigen grens met Gaza hermetisch gesloten houden.

Waar gaat het dan wel om? Het antwoord is even simpel als hard: enkel om het feit dat het Joden zijn, dat Israël wordt geïdentificeerd als ‘de Joodse staat’ (alhoewel slechts een kleine minderheid daadwerkelijk praktiserend is). Kortom: het gaat om puur en onvervalst racisme.

Een Europese burgeroorlog, of zelfs een nieuwe Holocaust?

Een bloedbad van ongekende omvang, mogelijk zelfs een nieuwe Holocaust, is wellicht alleen nog te voorkomen als het islamisme in Europa minstens zo hard wordt aangepakt als het rechts-extremisme, waarvan het gevaar in realiteit slechts zeer gering is, maar dat door de mainstream media buitensporig wordt opgeblazen. Diezelfde media stellen zich ook in Nederland nog steeds op als overtuigde islamverdedigers op.

Het aloude fascistische spook dat de Nazi’s aanzette tot de Endlösung, de Holocaust, is daarom juist met hulp en steun van diezelfde media terug van nooit weggeweest. Het heeft zich vermomd als religie en zo meer aanhangers dan ooit tevoren gekregen, en stuit op nog minder weerstand in Europa dan zo’n 80 – 90 jaar geleden.

We weten wat destijds de afschuwelijke gevolgen waren, en vrezen dat als er niets verandert, er wel eens een serie (burger)oorlogen in onze landen zouden kunnen uitbreken. Wie denkt dat ons land daar wel aan zal ontsnappen, houdt zichzelf voor de gek met dezelfde naïeve en weke houding die de snelle opkomst van het islamofascisme mogelijk heeft gemaakt.

 

Xander

(1) Soeren Kern, The Gatestone Institute via Zero Hedge
(2) Afbeelding: WikiMedia Commons, auteur Karen Eliot , bron Solidariteit met de Palestijnen – herdenk de Nakba! , Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license.

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

52

 1. @ tukker

  Ik leg verder niks meer uit. U zult het moeten doen met mijn eerdere woorden en dat geldt voor eenieder dus ook voor Oma en voor Mod.

  ░▒▓▒░ ~!~ ░▒▓▒░

 2. En wat gaat er gebeuren met moslims die haatdragend tegen de autochtonen zijn?
  Gebeurd dagelijks.
  Of bestaan die niet ? Zou Maxima dat zo bedoeld hebben?

 3. En zo is het en zo zal het altijd zijn Israël zal nooit vallen want Israël deint mee op de GOLVEN GODS.
  AMEN !

 4. @Tukker,

  Inderdaad benoemde ik alleen hoe God de vijanden van Israël in het stof liet bijten in 2948, 49.
  Die enorme hand die de Syriërs deed vluchten is een ander voorbeeld. Ik weet er nog een van recentere datum.
  In Tel-Aviv staan twee hoge gebouwen die blijkbaar het doelwit van een raket uit Gaza waren. Dit gebeurde tijdens één van de eerdere oorlogen die de Hamas begon.
  Het Iron Dome systeem vuurde onderscheppingsraketten af, maar ze misten hun doel. Met ontzetting keken de militairen naar hun schermen, en ze beseften dat de kantoorgebouwen geraakt zouden gaan worden. Maar plotseling ontstond er een hevige windvlaag, waardoor de raket van koers raakte in in de zee terecht kwam.
  Hier zien we hoe God ingreep, want zo’n zeer zware windvlaag komt daar gewoon nooit voor, en al helemaal niet op die dag, die gekenmerkt werd door stabiel warm zomers weer.
  De oorlogen van 1948 en 1967 werden gekenmerkt door wat in Psalm 83 beschreven staat. Men wilde een eind maken aan Israël en het volk de zee indrijven, opdat de naam Israël niet meer herinnerd zou worden.
  In Zacharia 12 staat dat Jeruzalem een schaal der bedwelming voor de volkeren zal zijn, een steen die de landen moeten heffen, en eenieder die deze steen probeert te heffen zal ernstig gewond raken!
  Ik geef het even weer in mijn bewoordingen.Hamas gebruikte Jeruzalem als voorwendsel om deze oorlog te beginnen, en dan doet het resultaat mij aan Zacharia 12 denken.

 5. @Svalbard schreef:
  22/05/2021 om 11:41 pm
  “Ik zie hier verschillende reakties met kwalijke opmerkingen over het Zionisme. Het staat bij velen synoniem met het kwaad. Maar heel simpel uitgelegd is Zionisme het streven naar een onafhankelijke staat voor het Joodse Volk.
  Zionisme heeft niets met het streven naar wereldoverheersing of andere onzin.
  Ik ben dus ook een Zionist, omdat ik vind dat de Joden het recht hebben om in hun eigen onafhankelijke staat te leven. Net zoals elk volk dit recht heeft.”

  Inderdaad. En dat is de enige reden waarom dit conflict ook al 60 jaar blijft aanslepen: palestijnen blijven Joden een eigen staat weigeren en vinden zelfs dat ze niet het mensenrecht hebben om te LEVEN.
  Dat is ook de reden dat alle vredesonderhandelingen, staakt het vuren en elke poging tot verzoening blijft gesaboteerd worden door de palestijnen/hamas. (Conservatieve moslims die de koran letterlijk volgen, de Joden willen uitroeien en dus terroristen zijn)
  Als palestijnen van goede wil zouden zijn zoals ze voorwenden, dan was deze oorlog reeds HEEL lang opgelost door de voorgestelde twee-staten oplossing waarbij Joden en palestijnen vreedzaam naast en met elkaar zouden samenleven.
  Maar palestijnen willen niet samenleven, zij willen geen grondgebied delen, zij willen de Joden helemaal weg hebben, niet enkel van het grondgebied maar van de hele wereld.

  Palestijnen willen niet enkel alleen en zelf een eigen staat door het land van Joden ongerechtigd op te eisen en te claimen, zij willen ook dat Joden geen eigen staat hebben en zelfs helemaal uitgeroeid worden tot de laatste Jood.
  Dát is het probleem.
  Eenieder die achter deze palestijnse ‘zaak’ van uitroeiing staat, is een nazi en voorstander van een herhaling van hitler’s holocaust. Geen rechtgeaard mens kan dat goedkeuren en de wereld mag dat niet opnieuw laten gebeuren!

  @ahmed halil schreef:
  21/05/2021 om 11:22 pm
  “Ik zal dat even toelichten. Je krijgt dan spijt omdat er tegenwoordig heel veel moslimvrouwen opgeleid worden om de zorg in Nederland te ontlasten in de toekomst. Dat is een plan dat nu ontvouwd wordt in samenwerking met de Nederlandse regering. Zonder moslimvrouwen dreigt er namelijk een tekort aan vrouwen in de zorg. En als er een tekort is in de zorg is de Nederlandse gezondheid niet meer op orde. Snap je ?
  ….”
  Je vergeet dat er ook heel wat vrouwen uit het oostblok in de zorg werken, moslima’s maken maar een heel klein deel uit van de zorgverleners, ook al omdat zij normaal thuis achter de voordeur moeten blijven en enkel maar kinderen baren in plaats van buitenshuis te werken en dan nog door ongelovigen te dienen in de zorg.
  Er zijn meer dan genoeg niet-moslim vrouwen uit straatarme landen die dankbaar gebruik maken om in onze zorgverlening aan de slag te kunnen om uit armoede te ontsnappen en zo brood op de tafel brengen voor hun kinderen/gezin.
  Dus er zal nooit een tekort zijn in de zorg zonder moslima’s, die helemaal niet zo dringend nodig zijn als gij wel wil doen geloven, dat vermeende tekort kunnen de ongelovigen zelf nog wel opvangen.

 6. En dan praat Svalbard ( 11.41 PM 22-5 ) ALLEEN nog maar over de wonderen in de Onafhankelijkheidsoorlog in 1948.
  Er zijn in de andere oorlogen ook vele wonderen gebeurd ( hand uit de hemel waardoor Syrische legers halsoverkop terugvluchten naar Syrie )
  Israel is van de HERE God is gegeven aan het Joodse volk en blijft van het Joodse volk en het Joodse volk zal daar
  altijd blijven wonen en dat zal nooit veranderen, het is geschreven in de Bijbel en de Bijbel heeft bewezen ook op wereldse/wetenschppelijke maatstaven waar te zijn !
  Ja, er zal een diep lijden komen ook in Israel maar vergis je niet over de hele wereld en dan zal de Here Jezus als Zoon van God terugkomen op de aarde en alles nieuw maken !

 7. @ Svalbard: 11:41 pm, op 22/5. Niets aan toe te voegen, geheel met U eens.

 8. Ik zie hier verschillende reakties met kwalijke opmerkingen over het Zionisme. Het staat bij velen synoniem met het kwaad. Maar heel simpel uitgelegd is Zionisme het streven naar een onafhankelijke staat voor het Joodse Volk.
  Zionisme heeft niets met het streven naar wereldoverheersing of andere onzin.
  Ik ben dus ook een Zionist, omdat ik vind dat de Joden het recht hebben om in hun eigen onafhankelijke staat te leven. Net zoals elk volk dit recht heeft.
  Aangezien er ondanks de grootschalige deportaties van de Joodse bevolking door de Romeinen toch kleine aantallen Joden zich aan deze deportaties konden onttrekken en in hun land zijn blijven wonen, en er door hun nakomelingen altijd sprake is geweest van een ononderbroken Joodse aanwezigheid, hebben de Joden het volste recht om in Israël te wonen.
  Dat is o.a. ook erkend in de Balfourverklaring en in april 1920 tijdens de Conferentie van San Remo juridisch bindend en onherroepelijk vastgelegd. Deze conferentie werd gehouden door de Volkenbond, die tijdens de Tweede Wereldoorlog ter ziele ging. Na de oorlog werd de Volkenbond opgevolgd door de Verenigde Naties, die alle besluiten van de Volkenbond moest overnemen.
  En ik heb slecht nieuws voor allen die tegen Israël zijn. God wilde dat alle Joden weer terugkeren naar het land van hun voorvaderen, dat kunnen we ook in de Bijbel lezen.
  Laten degenen die zo tegen Israël zijn mij maar eens uitleggen hoe Israël de Onafhankelijkheidsoorlog in 1948 en 1949 heeft kunnen winnen, want zelfs de beroemde veldmaarschalk Montgommery was er van overtuigd dat Israël geen schijn van kans maakte tegen de grote militaire overmacht van de gecombineerde legers van Egypte, Jordanië, Syrië, Libanon en het zelfs niet eens aan Israël grenzende Irak. Hij was heel goed op de hoogte van de militaire krachtsverhoudingen, hij was een uitmuntende strateeg die generaal Rommel in Noord Afrika had verslagen.
  Wat alle Israëlhaters over het hoofd zien is de God van Israël, Hij heeft duizenden jaren geleden al geopenbaard dat het zo zal gaan.
  Niemand zal Israël kunnen wegvagen.
  En er is nog nooit in de geschiedenis een Palestijnse staat geweest, en die zal er ook nooit gaan komen.

 9. Mijn mening Is Ahmed Halil, dat je in vrede kan samenleven met andere religies , overtuigingen alhoewel je een andere mening hebt.
  Nou heb ik in het gevangeniswezen gewerkt (16 jaar ) , dus ik weet waarover ik spreek , ik ben daar tot de ontdeking gekomen dat daar een vrij groot % zijn ( moslims ) die NIET een andere mening accepteren, zeker niet pro Joods/Pro Israël ( en ja ik heb altijd een ieder met evenveel respect behandeld hoewel ik dat niet altijd terugkreeg )
  Dat is een bekende lijn bij moslims, kan je me dat uitleggen waarom.

 10. Wil even laten weten, dat er ook witte mensen onder blanke meesters in koloniën geleefd hebben. Mijn opa zat in de veenkolonie.(Drenthe). Eerst turf gestoken, leefde in een plaggehutje, dikke armoede, daarna kregen een stukje land en daar moesten ze ook hun meeste oogst van afstaan.
  Ik voel me dus sowieso niet schuldig/behoor nu zelf tot de onderste laag van de bevolking.(kostendelersnorm is ook een vorm van onderdrukking/het houd je arm). Overal was/is er onrecht. Laten we vooruit kijken. Graag met zijn allen.
  Oh ja, CDA en CU jullie hebben tegen de motie gestemd om over de kostendelersnorm te gaan praten/veranderen. Hoe durven jullie dan nog christen te noemen? Kijk van rechtse partijen, tja niet anders verwacht. Shame on you all.

 11. Waarom denk je dat merkel haar proxy leger naar Europa gehaald heeft?

 12. Lieve gelovige mensen, het maakt allemaal niet uit.
  NWO wil 1 wereldreligie(is nog bezig verdere vorm te krijgen), 1 wereldregering(Washington), 1 digitale wereldmunt(bitcoin/cryptomunt), 1 Wereldbank(Washington), 1 wereldrechtbank(Den Haag), 1 wereldleger(VN).
  Het enige wat nog ontbreekt is 1 wereldreligie en een complete digitale wereld munt.
  Hoe krijg je dit voor elkaar. Door chaos/oorlog enz. zodat ze kunnen zeggen dat dit de oplossing is. Het is allemaal zo doorzichtig als wat.
  Probleem bij die oplossingen: 100% staatscontrole. En dat wil je ook niet.
  Mijn oplossing: 2 systemen naast elkaar: een wereldcash munt voor de grote bedrijven. Mensen die iets maken zelf aandeelhouder zijn. Kleine community’s met bepaalde eigen vrijheid om te handelen. Mensenrechten altijd voor gaan. In ieder geval een vorm van vrijheid van/om te leven. En grote bedrijven moeten rekening houden met het milieu. Iets wat op de markt komt/iets groots, moet wel echt een goed doel zijn. Verantwoordelijkheid hoort ook bij de macht gecontroleerd worden. Doe je dit niet, dan krijg je nooit vrede. Kun je honger/armoede niet/nooit uitbannen.
  Moge god/wijsheid ons allen bijstaan.

 13. Geheel eens met het evenwichtige betoog van Drebus 22/05/2021 om 8:07 am.

  In Duitsland zijn de rechts extremisten voor 50% verantwoordelijk voor het antisemitisme.
  De afgelopen week is er een motie in de kamer aangenomen tegen antisemitisme,
  er was echter één partij die tegen stemde, jawel het was fvd!
  https://www.cidi.nl/motie-voor-een-stevige-grensoverschrijdende-en-europese-aanpak-van-antisemitisme-aangenomen/

  Hierbij nog een stukje geschiedenis over de het ontstaan van Israël.
  https://anderetijden.nl/programma/1/Andere-Tijden/aflevering/634/Al-Naqba-de-Palestijnse-catastrofe-1948
  Groetjes van thomas.

 14. @Seeitwhenyouwakeup.
  Vele moslims zullen ongetwijfeld vredelievend zijn. Maar is vrees dat ook zij uiteindelijk bang zijn voor de extremisten (en die bepalen wel het beeld).
  Zie deze lijst van islamitische terreurorganisaties: https://nl.wikipedia.org/wiki/Islamitisch_terrorisme
  In Afrika gaat het van noord naar zuid: terreur onder de groene vlag.
  En ik denk dat veel illegale immigratie door een groot deel wordt beschouwd als een vorm van jihad, teneinde Europa islamitisch te maken.
  Wat te denken van eindeloze steekincidenten? Dat hadden we enkele decennia geleden niet in Nederland. Schietpartijen overdag, dat is ook iets nieuws in dit land.

 15. Doordenker schreef:
  22/05/2021 om 12

  Duidelijk, maar de waarheid zeggen of schrijven tot dit volk heeft geen enkele in meer. Desondanks:

  👍👍

 16. Honderden miljoenen zwarte en gekleurde mensen danken hun comfort, hun gezondheid en hun leven aan de medicijnen en talloze andere uitvindingen van de ‘racistische’ blanke man.

  In geen enkel land, dat door hun eigen rasgenoten bestuurd wordt, hebben ze het zo goed als in de landen die door blanken bestuurd worden.

  Dat is ook de reden waarom ze allemaal naar blanke landen willen komen, terwijl er duidelijk nog zoveel werk aan de winkel is in hun eigen (derde wereld) landen.

  Ze komen zogezegd naar hier om ons te ‘verrijken’ met hun cultuur en hun way of life maar die zal er uiteindelijk voor zorgen dat de blanke landen ook zullen veranderen in derde wereld landen.

  Blanken die hun eigen succesvolle monoculturele way of life prefereren boven de multicul(t), die ons opgedrongen wordt door linkse globalisten, worden door linkse deugmensen in de mainstream media schaamteloos uitgescholden voor racisten, fascisten, etc.

 17. Ismail Haniyeh, de politieke leider van Hamas, suggereerde dat het huidige doel van Hamas is om het aanhoudende geweld in Jeruzalem te blijven voeden, enkele uren nadat het staakt-het-vuren van kracht werd.     
  Haniyeh sloot zijn toespraak af met een bedankje voor “de Islamitische Republiek Iran, die niet terughoudend was met geld, wapens en technische ondersteuning” en door te suggereren dat anderen binnenkort zullen toetreden. “We zullen ook de hulp van andere Arabische landen gebruiken.” 

  https://m.jpost.com/middle-east/hamas-haniyeh-vows-to-destabilize-jerusalem-thanks-iran-for-support-668791

  Als het dan toch de kant van Harmaggedon opgaat (alleen God weet precies wanneer) dan kunnen we ons beter gaan voorbereiden op het wereldomvattende feest dat erna volgt namelijk het Joodse loofhuttenfeest!

  https://youtu.be/gSMbXvwHyVQ

 18. Ander onderwerp:
  Steek vijf mensen op vijf verschillende plaatsen neer, waarvan één dodelijk.
  Als er dan bij de nieuwsberichten het bekende ‘verwarde man’ bij staat, weet ieder wat ze ermee bedoelen:
  heeft níets met de islam te maken, heeft niets met een bekende ‘cultuurverrijker’ te maken, heeft niets met een donkere haatbaard te maken, heeft niets met zoiets als alloe aokboar te maken, heeft niets met gekleurd of zwart racisme tegen alles dat ‘wit’ is te maken.

  Juist òmdat ze (politie, justitie, media i.o.v. de broodheren in de regering) het zo omgeven om iets uit de wind te houden, is dat het juist wèl anders zouden ze het niet doen.
  En nu:
  politie houdt de buurt in de gaten om ‘onrust’ te voorkomen, m.a.w. meningsuitingen te voorkomen.
  Trouwens, meningsuitingen voor zover die nog waarheidsuitingen zijn bij dit blinde volk, want meestal ligt voor hen de schuld bij de ‘witte’ maatschappij.

  Hoe ook:
  de dader is verzekerd van jarenlange ‘zorg’ in de beste vorm en daarna een woning (mocht hij die al niet met voorrang gekregen hebben) en uitkering.

  Dit is Nederland anno al vele tientallen jaren.

 19. @Saskia. Mee eens. Het systeem doet dit en vooral de media. Wij(alle mensen) moeten gewoon geen kant kiezen, maar alles veroordelen. Geweld en onderdrukking zijn geen oplossingen. Sowieso, denk ik dat de holocaust(soort van) meer valt onder het experimentele vaccin. Inmiddels al 11000 doden in Europa. en mega veel beschadigingen, waardoor hun leven verknalt is.
  Kort uitleg over macht systeem wereld:
  1. Geldsysteem beheerders, koningen en leiders, hogepriesters, grootaandeelhouders enz.
  2. de strijdmacht/legers/internet enz.
  3. gewone burgers.
  2 en 3 dienen 1.

 20. Haat wordt gezaaid door die valse doctrine in die valse leer.
  Ontmoeting met de יהושע Messias, dat is wat de mensen nodig hebben om zich te verootmoedigen.
  Er zijn mensen die tot geloof in יהושע Messias komen vanuit de Islam.
  Daar heb ik filmen van gezien. Ze hebben openlijk toegegeven dat ze opgevoed werden met haat tegen de Joden.
  De liefde, vrede van יהושע Messias en Zijn Woord (Torah en NT) heeft hun leven veranderd en rust gegeven.
  Van vergeving komt genezing.

 21. Inderdaad maar dat doen ze lekker genoeg niet. In België is m’n nog steeds op zoek naar Rambo volgens de overheid een extreem rechtse men en die vuurgevaarlijk is. Hij zou ondergedoken zijn in een bos, en als je de bossen in Vlaanderen kent dat is één boom, een visvijver, en een voetbalplein, welnu m’n is die sukkelaar aan het zoeken met 500 man militairen inbegrepen. en weet je wat ze tot nu toe gevonden hebben in dat groot bos? Niks, nog geen gestolen fiets. Dus als je nu moslimextremisten hebt en die zijn met veel meer, waar gaan ze die dan zoeken? shalom

 22. Saskia op 8.31: dus als iemand vóór de tweede wereldoorlog waarschuwde voor het opkomend Nazisme, dan zaaide hij haat? Ben je echt zo dom.

 23. Voor een ieder wiens perceptie bestaat uit het feit dat islam niets dan slecht is wordt het tijd om bepaalde dingen te nuanceren. Op het moment dat je daadwerkelijke afkeer voelt jegens de islam nodig ik je uit om een imam op te zoeken en als je vragen te stellen. Bijna iedereen maakt zich schuldig aan de indoctrinatie van de media om zo zijn/haar beeld te vormen over deze religie. Wil je daadwerkelijk weten hoe het zit doen dan gedegen onzerzoek,en dan bedoel ik niet even googelen of moslims echt mensen doden omdat ze anders zijn. Zoek de connectie op met een ware moslim,en een ware moslim is niet per definitie elke turk of marokkaan. In de ware essentie van de islam is er geen enkel kwaad en als een ieder zou leven volgens de standaarden van de islam zou er geen enkel stuk onrecht op deze wereld zijn.. de profeet mohammed vrede zij met hem leefde in zijn tijd ook prima samen met zijn joodse buren zoals ook nu nog gebeurd in vele landen. Islam kent geen haat. Islam kent wel wel zelfverdediging zoals een ieder zou doen. Op het moment dat morgen de duitsers je uit je huis komen halen verdedig jij jezelf ook. Er is geen enkele moslim die die denkt van ik ga eens even mensen naar de eeuwige jachtvelden sturen omdat hij een andere visie heeft of of iemand van hetzelfde geslacht valt. Wil je de echte waarheid zoek een waarlijke moslim en stel je vragen.. dus niet de gemiddelde allochtoonse buurman omdat vele religie met cultuur hebben vermengd. Zoals Cruyff zei. Je ziet het pas als je het doorhebt.. en het hele MO conflict is iets wat tot in eeuwigheid zal duren en heeft een doel.. de Aqsa moskee moet verdwijnen en middels de jarenlange propaganda zal bijna niemand zich hierom bekommeren als het daadwerkelijk plaats moet maken voor de derde tempel van Salomon. Er is een script lopende waarvan de massa niet weet dat ze er onderdeel van zijn.. ‘deze wereld is een illusie’ letterlijk. Laat je niet in een kamp zetten om de polarisatie in stand te houden. Doe daadwerkelijk zelf onderzoek en maak je los van de media, want zowel met de islam als met de huidige CVid wordt je geindoctrineerd om te geloven wat hun willen dat je gelooft. Er is nog nooit geen enkele terrorist geweest..allen zijn creaties met een doel

 24. @Saskia schreef:
  21/05/2021 om 8:31 pm
  “Een anti-Moslim artikel, dit artikel zaait ook haat maar dan naar Moslims toe. Ik ben er geheel ongevoelig voor.”

  Gij moet leren begrijpend lezen.
  Antisemitisme is een misdrijf en strafbaar.
  Moslims maken zich schuldig aan opruiing, haatzaaien, antisemitisme, discriminatie, racisme en uitroeiing van een heel volk, de Joden, net zoals de met hitler collaborerende grootmoefti van jeruzalem die de endlösing en vorige holocaust adviseerde en mee organiseerde.
  Dat maakt van hedendaagse moslims de nazi’s van de 21ste eeuw door de oproep om genocide te plegen op het Jodenvolk!!
  Geen enkel rechtgeaard mens kan achter moslim nazi’s staan die opnieuw de holocaust van hitler willen herhalen door genocide te plegen op de Joden.

 25. Met interesse heb ik het artikel gelezen over de anti Joodse en soms ook gewelddadige demonstraties in Duitsland. Eén correctie, in het artikel stond dat er stenen naar moskeeën waren gegooid. Ik vermoed dat hier synagogen bedoeld zijn, een slip of the pen wellicht? Het is zeker een feit dat veel anti Joodse demonstranten van Arabische afkomst zijn. Ook foto’s van de vreedzaam verlopen anti Israël demonstraties in Nederland bevestigen dit. Maar het bagatelliseren van blanke Duitse rechtse extremisten als het gaat om Joden haat is te kort door de bocht. Helaas zijn er in het Duitsland van nu nog veel rechtse extremisten die Jodenhaat propageren, vergis je niet.

  Natuurlijk elke burger heeft recht om vreedzaam te demonstreren, in dit geval voor of tegen Israël. Maar demonstreren tegen Joden vanwege hun ras gaat mij veel te ver en is eigenlijk niet toelaatbaar. Vreedzaam demonstreren tegen de daden van de staat Israël is uiteraard geen probleem, maar niet tegen mensen omwille van hun ras. Dat is meer dan een brug te ver. Die demonstranten moet je keihard aanpakken. Turken en Marokkanen met ook een paspoort van het thuisland van hun (voor)ouders kun je in principe hun andere (in dit geval Duitse) paspoort afnemen en dus het land uitzetten, hoewel dat juridisch niet eenvoudig zal zijn. Maar bij rechtse Duitse extremisten met slechts één paspoort kan dat niet, een burger mag niet stateloos zijn of worden. En dan meet je t.o.v. je Duits-Turkse en Duits-Marokkaanse medeburger met twee maten en dat mag niet.

  Als je de aanleiding van de recente onlusten bekijkt moet je toch ook erkennen dat Israël niet vrijuit gaat. De religieuze onrusten op de Tempelberg, de dreigende uitzetting van ca. 60 Palestijnse gezinnen uit Oost Jeruzalem om plaats te moeten maken voor Joodse kolonisten, ik kan me voorstellen dat dit toch een aanleiding is voor een felle tegen reactie. Ook acties van met name religieuze Joden in Israël tegen Palestijnse Israëli’s werken daar aan mee en roepen tegenreacties van de Palestijnse bevolking in Israël en in de Gaza strook op. Natuurlijk mag Israël zijn bestaansrecht verdedigen, ook met geweld desnoods, maar deze keer is Israël en een klein deel van hare religieuze Joods orthodoxe bevolking daar mede schuldig aan.

  Als voorbeeld, stel dat de Nederlandse overheid zou besluiten om alle gezinnen wonende in de Haagse Schilderswijk, vrijwel alle van oorsprong van Arabische afkomst, uit hun woningen te zetten ten gunste van blanke woningzoekende Nederlanders, dan zouden ook hier de rapen gaar zijn onder de van oorsprong uit Turkije en Marokko afkomstige Nederlanders (let wel het zijn wel Nederlanders ondanks hun dubbele paspoort). Die zouden dit in Nederland ook niet pikken en dat zou ook hier aanleiding zijn tot wellicht gewelddadige demonstraties.

  Tenslotte, ik ben nog steeds pro Israël. De Joden hebben recht op een eigen staat, waar ze in vrijheid en zonder angst moeten kunnen leven. Maar helaas, Israël onderdrukt ook haar van oorsprong Palestijnse bevolking, wonende in de staat Israël of in de vanaf 1967 bezette en geannexeerde gebieden. Het conflict voert terug ver in onze geschiedenis. Bedenk dat zowel Arabieren als Joden afstammen van dezelfde stam, namelijk Semieten. Alleen hun Godsdienst verschilt, hoewel de Islam en het Joodse geloof meer overeenkomsten kent dan verschillen.

 26. Dank je wel Xander…….maar je bent als een stem in de woestijn, het lijkt mij te laat om het tij nog te keren en de bom staat op barsten. Wat wij nu nog kunnen doen is een militia op te richten die de straten van onze steden willen beschermen en niet bang zijn aan te pakken wat onze rechtsdienaars allang niet meer durven. Als er al zo een organisatie bestaat zou ik graag lid willen worden.

 27. Courant Haaretz : geplaatst op deze site 21 mei 15.00 uur. Het voorafgaande artikel belicht eveneens het probleem !

  https://friedliche-loesungen.org/.
  feeds/israelische-zeitung-haaretz-israel-vernichtet-absichtlich-ganze-palastinensischen-familien

 28. alles en iedereen wordt tegen elkaar uitgespeeld. Trap er niet in. Richt je op je (klein)kind, die heeft je hulp keihard nodig. Hun toekomst staat hier en nu op het spel. Joods of niet joods. We weten helemaal niet wat er in Israel gebeurt. De meesten hier weten niet eens wat er op scholen hier in Nederland gebeurt, te druk bezig met van alles behalve met hun eigen kinderen.

 29. Welk dreigement ? Ik heb alleen gezegd dat als jij alle moslims het land wilt laten uitzetten dat je dan spijt krijgt. Ik zal dat even toelichten. Je krijgt dan spijt omdat er tegenwoordig heel veel moslimvrouwen opgeleid worden om de zorg in Nederland te ontlasten in de toekomst. Dat is een plan dat nu ontvouwd wordt in samenwerking met de Nederlandse regering. Zonder moslimvrouwen dreigt er namelijk een tekort aan vrouwen in de zorg. En als er een tekort is in de zorg is de Nederlandse gezondheid niet meer op orde. Snap je ?
  Mijn excuus als je mijn zin opgevat zou hebben als dreigen want dat was helemaal niet mijn bedoeling. Hopelijk heb ik mijn visie nu wat duidelijker toegelicht.

  ahmed halil, het beheer spreekt al onze gasten uit respect met u aan , dat verwachten wij ook van onze gasten dat zij het beheer met u aanspreken.
  Xander Nieuws zegt niet dat alle Moslims het land uit moeten, u dient wel goed te lezen. Het is een artikel waarin staat: Oud-hoofd Duitse inlichtingendienst: Antisemitische moslims moeten het land worden uitgezet. Zie ook de bron, onderaan het artikel.
  Kort gezegd: het artikel spreek niet over alle Moslims, maar enkel over die groep die een haat naar de Joden hebben en zich daar ook naar gedragen.
  In Nederland mag iedereen er zijn wat geloof betreft, maar als het geloof haatdragend en gewelddadig wordt dan is dat onacceptabel in Nederland.

  Nederland heeft zeker een tekort aan zorg en medisch personeel, dus iedereen is zeer welkom in de zorg te komen werken en een opleiding te doen. Er zijn al veel moslimvrouwen die in de zorg werken die dat uitsteken doen.

  Dank voor uw toelichting. Mvg. Mod.

 30. Een anti-Moslim artikel, dit artikel zaait ook haat maar dan naar Moslims toe. Ik ben er geheel ongevoelig voor.

 31. Moslims worden beschermd, gesteund en beveiligd. Moslims genieten wereldwijd de meeste rechten, vrijheden, status, land, en bezit. Moslims krijgen gratis geld, gratis woonruimte, gratis zorg, kindertoeslag en onderwijs. Wij bouwen moskeeën voor Moslims. Wij voelen ons schuldig over de benarde positie waarin moslims zeggen te verkeren. Moslims hebben, behalve op papier, geen enkele verplichting naar niet moslims, behalve dan de eigen verplichting ongelovigen uit te buiten en als deze zich niet willen onderwerpen of bekeren, te onthoofden. Moslims worden zelden beboet of aangesproken op gedrag. De straffen voor moslims zijn erg laag, als ze al gestraft worden, want veel misdaad komt voort uit geloof en cultuur, en daarmee wordt door rechters bij het bepalen van de strafmaat rekening gehouden. En toch is het sentiment bij ook niet moslims anti Joods en anti Israël. Kijk naar de laatste demonstraties. Haatzaaien door pro Palestina betogers wordt gedoogd. Ik vraag me af hoe dat komt. Ik begrijp het niet. Zijn we soms al onderworpen aan de Islam? Overigens is dit mijn perceptie, waarmee ik dus wil zeggen dat deze niet door iedereen hoeft te worden gedeeld. Ik wilde wel mijn gedachten, bezorgdheid en verbazing delen.

 32. @ahmed halil 21.05.201 4.15
  Fijn, dat u met uw boodschap/dreigement, bevestigt, wat een publiek geheim is.
  Uw vijandige reactie, op dit medium, en tegen de xander redactie, heeft al heel wat responses losgemaakt op sociale fora.

 33. Islam in niet alleen een uit de hand gelopen geloofsovertuiging, het is een geïndoctrineerde levensstijl. Misschien toch maar eens denken om de vrijheid van godsdienst te beperken tot de eigen voordeur?

 34. Het is al veel en veel te laat. Zelfs al worden die paar tokkies uitgezet die openlijk dit soort haat spuien, dan zullen er velen miljoenen overblijven die wel hetzelfde denken maar dit niet uiten. Maw het is niet haalbaar wat deze man zegt. Enige manier om dit te stoppen is om islam te verbieden. Maar dat gaat nooit gebeuren. Immigratie gaat gewoon door, men wordt steeds mondiger en ze zullen ook geen nieuwe voorwaarden accepteren.
  Islam heeft altijd tot doel gehad zich uit te breiden en te overheersen en dat is nu in volle gang; hopelijk komt er ooit nog een verlichting binnen de islam, maar dat gaan wij niet meer meemaken.

  Voor mij is in ieder geval na afgelopen week duidelijk geworden dat de geest niet meer terug in de fles gaat. De aantallen joden in Europa zullen afnemen en wellicht zelfs verdwijnen, net als dat er in arabische landen geen joden meer mogen wonen. Hopelijk komt er nog een land die zijn deuren openzet voor joden die een nieuw thuisland zoeken. Ik hoop het van harte want joden zijn intelligent, harde werkers, innovatief en kunnen zich goed aanpassen (het tegenovergestelde van alles wat nu wordt geïmporteerd) en zullen een zegen zijn voor het nieuwe thuisland.

  Het is bizar dat uiteindelijk toch het doel bereikt gaat worden van een “judenrein” Europa, alleen dan met andere pionnen.

 35. Dit krijg je als men een crypto-communiste als Merkel, regeringsleider laat worden. De marxistische- en links-liberale tijdgeest van de laatste 40 jaar, en de verrotte linkse pers, hebben de mogelijkheden geschapen, voor deze hele situatie. En niet alleen in Duitsland. Hoe hebben ze Janmaat niet behandeld, hoewel ik hem niet zo snugger vond in zijn optreden. En daarna Pim Fortuyn, die zijn nek uitstak hierover, en uiteindelijk vermoord is. Ik hou de politieke elite, in Nederland en Europa, van liberalen, christendemocraten, socialisten, en sociaaldemocraten hiervoor geheel verantwoordelijk.

 36. Goed stuk Xander . Vind zo wie zo je stukker bijna allemaal erg goed

 37. 1* Joost Niemöller schreef de bestseller: ‘De verschrikkelijke Janmaat’ beschrijft de opkomst en ondergang van een controversiële politicus. Sinds de jaren zeventig leidt de immigratie uit niet-westerse landen tot frictie in de Nederlandse samenleving. Problemen waar Hans Janmaat met zijn Centrumpartij vanaf 1980 al aandacht voor vraagt. Later zouden Bolkestein, Fortuyn en Wilders deze thematiek agenderen.

  https://www.bruna.nl/boeken/de-verschrikkelijke-janmaat-9789049024208

  2* Frits Bolkestein: ‘Islam niet verenigbaar met westers liberalisme’ Godsdienst oorlog dreigt.
  Het westers liberalisme en de islam zijn Niet verenigbaar. Dat heeft VVD-coryfee Frits Bolkestein gezegd tijdens een debat op de universiteit van Cambridge over de liberale staat en de islam.

  https://www.ewmagazine.nl/nederland/achtergrond/2017/03/frits-bolkestein-islam-niet-verenigbaar-met-westers-liberalisme-462615/

  3* Pim Fortuyn schreef boeken over de verweesde samenleving en de islamisering Nederland.

  4* Geert Wilders en Martin Bosma: Vreemdeling in eigen land. Bat Yeor schreef EURABIË en Oriana Fallici schreef: De kracht van de Rede, riepen het ook, maar wie luisterde naar hen?

  5* Wie niet horen wil zal voelen. De Bijbelse Profeten schreven 3.500 jaar geleden al over die antisemitische vreemdelingen met hun vreemde god:

 38. Gaan we eindelijk doorkrijgen dat de islam een volstrekt intolerante ideologie is? Het zal tijd worden. De Arabieren in het Midden Oosten hebben niets met hun land bereikt. Vergelijk dat eens met de Joden in Israël. Ook bestaat er geen Palestijns volk. Ondanks de miljarden steun aan clubs als de PLO, blijven het verongelijkte lieden. Dat geld wat ze hebben gekregen, is verdwenen in de zakken van corrupte leiders.
  En wie zijn deze onlusten gestart?
  Het zg vrije Westen geeft blijk van geen enkel historisch besef. Voeg daar de linkse deugmedia bij en je ziet hoe de mensen gemanipuleerd worden. Er is een grote haatcampagne tegen Israël. De inwoners van dit land weten waarvoor ze staan en zullen zich terecht verdedigen.

 39. Misschien zijn de regeringen wel uit op burgeroorlogen.
  Maar evengoed straks weer massaal op vakantie richting Turkeye enz.

 40. Dus jij wilt alle moslims het land laten uitzetten ???? Van die uitspraak ga jij diep spijt krijgen !!!!

  Lees wat er staat: Oud-hoofd Duitse inlichtingendienst: Antisemitische moslims moeten het land worden uitgezet.
  Waarschuwing, dreigen is hier niet toegestaan, pas uw gedrag aan als u hier wilt meepraten. Mod.

Comments are closed.