Oud-directeur Instituut Microbiologie verkettert lockdown maatregelen als ‘economische zelfmoord’

Lege straten in hartje Londen. Steeds meer gezaghebbende experts hebben grote twijfels over de genomen strenge lockdown maatregelen. (Afbeelding: (2)).

————————————————————————————————————————————–

‘Dit virus lijkt niet gevaarlijker dan eerdere coronavirussen waar media geen aandacht voor hadden’

—————————————————————————————————————————————

De oud-directeur van het Instituut voor Medische Microbiologie, emeritus professor van de Johannes Gutenberg Universiteit in de Duitse stad Mainz, stelt in een open brief vijf prangende vragen aan de Duitse bondskanselier Angela Merkel over de genomen lockdown maatregelen, die hij ‘economische zelfmoord’ noemt, terwijl de feiten van de verspreiding van het coronavirus die maatregelen naar zijn overtuiging totaal niet rechtvaardigen. Dr. Sucharit Bhakdi behoort tot een almaar groter wordende groep gezaghebbende experts die zich tegen de strenge Europese en Amerikaanse quarantaine en isolatie maatregelen keren.

‘Ik stel expliciet dat het niet mijn bedoeling is het gevaar van het virus te bagatelliseren, of een politieke boodschap te verspreiden,’ begint de professor. ‘Desondanks ervaar ik het als mijn plicht om een wetenschappelijke bijdrage te leveren, de huidige data en feiten in perspectief te zetten, en daarbij vragen te stellen die in het verhitte debat het gevaar lopen niet te worden gesteld.’

‘De reden van mijn zorgen liggen boven alles in de waarlijk onoverzienbare sociaal-economische gevolgen van de drastische indammaatregelen die op dit moment in grote delen van Europa worden uitgevoerd, en ook op grote schaal in Duitsland. Het is mijn wens om kritisch, en met de noodzakelijke vooruitblik, naar de voors en tegens van het beperken van het publieke leven te kijken, als ook naar de langetermijneffecten.’

‘Dientengevolge wordt ik geconfronteerd met vijf vragen die tot nu toe niet afdoende zijn beantwoord, maar die onmisbaar zijn voor een gebalanceerde analyse. Ik vraag u (kanselier Merkel) om snel te reageren, en tegelijkertijd de federale regering op te roepen om strategieën te ontwikkelen die de risicogroepen effectief beschermen, zonder het publieke leven compleet te beperken, en zo het zaad te zaaien voor een zelfs nog intensievere polarisering van de samenleving, die toch al gaande is.

 1. De statistieken

In infectiologie maken we traditioneel onderscheid tussen infectie en ziekte. Een ziekte vereist een klinische manifestatie. Daarom moeten alleen patiënten met symptomen zoals koorts of hoesten als nieuwe gevallen worden geteld.

Met andere woorden: een nieuwe infectie, zoals gemeten met de Covid-19 test, betekent niet noodzakelijk dat we met een nieuwe zieke patiënt te maken hebben die naar het ziekenhuis moet. Desondanks wordt nu aangenomen dat 5% van alle geïnfecteerde mensen ernstig ziek wordt en aan de beademing moet. Projecties gebaseerd op deze schatting suggereren dat het gezondheidssysteem overbelast kan raken.

Mijn vraag: Hebben deze projecties een onderscheid gemaakt tussen symptoom-vrije geïnfecteerde mensen en feitelijk zieke patiënten, dus mensen met symptomen?

 1. Hoe Gevaarlijk

Al een lange tijd circuleren er een aantal coronavirussen, die grotendeels onopgemerkt zijn door de media. Als blijkt dat het Covid-19 virus geen significant hoger risico vormt dan deze reeds circulerende coronavirussen, dan zouden alle tegenmaatregelen duidelijk onnodig worden.

Het internationaal erkende International Journal of Antimicrobial Agents zal spoedig een onderzoek publiceren dat precies deze vraag behandelt. De voorlopige resultaten van deze studie kunnen nu al worden bekeken, en leiden tot de conclusie dat het nieuwe virus wat gevaar betreft NIET verschilt van traditionele coronavirussen. De auteurs drukken dit uit in de titel van het onderzoek: ‘SARS-CoV-2: Angst versus Data’.

Mijn vraag: Hoe vergelijkt de huidige druk op Intensive Care eenheden met Covid-19 patiënten zich met andere coronavirus besmettingen, en in welke mate worden deze data gebruikt voor de verdere besluitvorming van de regering? En wordt in de huidige planning rekening gehouden met het bovenstaande onderzoek? Ook hier betekent ‘gediagnosticeerd’ natuurlijk dat het virus een beslissende rol speelt in hoe ziek de patiënt is, en niet dat eerder vastgestelde ziekten een grotere rol spelen.

 1. Verspreiding

Volgens een bericht in de Süddeutsche Zeitung weet zelfs het vaak geciteerde Robert Koch Instituut niet precies hoe vaak er op Covid-19 wordt getest. Het is echter een feit dat de snelle toename van het aantal gevallen in Duitsland samengaat met het toenemende aantal testen.

Het is daarom redelijk aan te nemen dat het virus zich al ongemerkt onder de gezonde bevolking heeft verspreid. Dit zou twee gevolgen hebben: ten eerste betekent het dat het officiële sterftepercentage (op 26 maart waren er in Duitsland 206 doden op 37.300, dus 0,55%) te hoog is; ten tweede betekent het dat het nauwelijks mogelijk is om te voorkomen dat het virus zich onder de gezonde bevolking verspreidt.

Mijn vraag: Is er reeds een willekeurige proef onder de gezonde bevolking gedaan om de echte verspreiding van het virus vast te stellen? Of staat dit gepland voor de toekomst?

 1. Sterftecijfer

In het bijzonder is de angst dat het sterftepercentage in Duitsland (nu 0,55%) gaat stijgen, op dit moment het onderwerp van intensieve media aandacht. Veel mensen maken zich zorgen dat het net als in Italië (10%) en Spanje (7%) omhoog schiet als er niet op tijd actie worden ondernomen.

Tegelijkertijd wordt wereldwijd de fout gemaakt om, zodra het virus op het moment van overlijden wordt vastgesteld, ongeacht andere factoren corona-gerelateerde doden te melden. Dit schendt een basisprincipe van infectiologie: alleen als het zeker is dat een stof een belangrijke rol in de ziekte of dood heeft gespeeld, mag een diagnose worden gesteld. Het Verband van Wetenschappelijke Medische Verenigingen in Duitsland schrijft expliciet in zijn richtlijnen: ‘Naast de doodsoorzaak moet een causaal verband worden vermeld, met de overeenkomstige onderliggende ziekte op de derde plaats op het overlijdenscertificaat. Nu en dan moet dat ook met een vierde causaal verband worden vermeld.’

Op dit moment is er geen officiële informatie beschikbaar of –op zijn minst achteraf bezien- er meer kritieke analyses van medische dossiers zijn verricht om te bepalen hoeveel doden er daadwerkelijk door het virus zijn veroorzaakt.

Mijn vraag: Heeft Duitsland simpelweg deze trend van een algemene Covid-19 verdenking gevolgd? En: is het de bedoeling om deze categorisering klakkeloos te blijven volgen, zoals in andere landen? Hoe wordt er dan een onderscheid gemaakt tussen echte corona-gerelateerde sterfgevallen, en het toevallig aanwezig zijn van het virus tijdens het moment van overlijden?

 1. Vergelijkbaarheid

De afschuwelijke situatie in Italië wordt herhaaldelijk gebruikt als een referentie scenario. De echte rol van het virus in dat land is om veel redenen echter totaal onduidelijk – niet enkel omdat de bovenstaande punten 3 en 4 ook hier van toepassing zijn, maar ook omdat er buitengewone externe factoren bestaan, die vooral deze regio’s kwetsbaar maken.

Een van deze factoren is de toegenomen luchtvervuiling in het noorden van Italië. Volgens schattingen van de WHO leidde deze situatie, zelfs zonder het virus, in de 13 grootste Italiaanse steden tot meer dan 8000 extra doden in het jaar 2006. Deze situatie is sindsdien niet wezenlijk veranderd. Tot slot is aangetoond dat luchtvervuiling het risico op virale longziekten in zeer jonge en oudere mensen aanzienlijk vergroot.

Bovendien leeft 27,4% van deze bijzonder kwetsbare bevolking in dat land samen met jonge mensen, en in Spanje zelfs 35,5%. In Duitsland is dit aantal slechts 7%. Daar komt bij dat Duitsland volgens professor dr. Reinhard Busse, hoofd van de Afdeling Management in Gezondheidszorg van de TU in Berlijn, wat Intensive Care eenheden betreft veel beter is uitgerust dan Italië, en wel met een factor 2,5.

Mijn vraag: Welke pogingen worden ondernomen om de bevolking bewust te maken van deze elementaire verschillen, en om hen te doen begrijpen dat scenario’s zoals in Italië of Spanje hier niet realistisch zijn?’

Professor Bhakdi stelt een aantal zinvolle kritische vragen, zonder zich meteen aan te sluiten bij de ‘het is allemaal een hoax’ roepers, of juist bij degenen die beweren dat dit virus een ongekend gevaar vormt voor de hele bevolking. Zijn gebalanceerde benadering is zeker in deze verwarrende tijd, waarin tal van experts en politici elkaar en zichzelf nog steeds blijven tegenspreken, een broodnodig nuchter en gezond tegengeluid.

 

Xander

(1) Zero Hedge

Zie ook o.a.:

01-04: ‘Amerikaanse inlichtingendiensten bevestigen dat China opzettelijk liegt over corona cijfers’
01-04: FBI document: ‘Chinese wetenschapper gepakt die dodelijke virussen de VS in probeerde te smokkelen’
31-03: Italiaanse staatszender RAI berichtte in 2015 over Chinese experimenten om mensen met corona te besmetten
30-03: Britse corona wet geeft overheid macht om iedereen zonder proces onbeperkt op te sluiten, te behandelen en weg te werken
29-03: Vaticaan en VN willen wereldwijd staakt-het-vuren vanwege corona
29-03: Meer bewijs dat China liegt: Duizenden urnen in Wuhan wijzen op veel meer doden
28-03: De Israëlische strijdmethode tegen corona: Land opdelen in 16 afgesloten regio’s
28-03: Formeel nog geen noodtoestand, maar Duitse democratie wel buiten werking gesteld
28-03: Experts waarschuwen dat het internet in Europa op rantsoen kan gaan, met streaming als eerste
27-03: IJslandse wetenschappers vinden 40 mutaties van het coronavirus
27-03: Britse oud-premier Gordon Brown roept op tot wereldregering om corona te bestrijden
26-03: Britse universiteit Oxford verspreidt hoax dat helft van de bevolking al besmet is en virus geen gevaar vormt
26-03: 80% Chinese corona testen die naar Europa werden gestuurd blijkt niet te werken
25-03: In China zijn sinds corona 21 miljoen mobiele gebruikers verdwenen
25-03: ‘Duitsland schort woensdag de democratie voor een jaar lang op’
24-03: Tal van analisten zeggen dat de wereld na corona nooit meer hetzelfde zal worden
23-02: Franse artsen lagen premier aan om corona: ‘Regering heeft vanaf het begin gelogen’
23-03: Corona drama’s in Spanje en VS;’’Dit is echt geen griep’ zeggen geschokte artsen
22-03: ‘EU besluit op korte termijn tot bank holiday en permanent verbod op contant geld’ (/ ‘Corona crisis vooral in Europa grootste machtsgreep ooit naar virtuele dictatuur’)
21-03: ‘Oproep tot onmiddellijk koerswijziging aanpak coronavirus’
20-03: Gelekte video van arts uit horrorziekenhuis Brabant: Alleen nog maar corona, 25% sterfte
20-03: Instanties zoals RIBW laten ouderen en chronisch zieken nu al aan hun lot over
19-03: ‘VS denkt serieus aan verplichte geïmplanteerde microchip om corona crisis op te lossen’
19-03: Science studie: Tot 86% mensen met corona weten niet dat ze besmet zijn
19-03: Nobel laureaat professor Levitt: Geen paniek, hou strikte sociale afstand, dan zal het virus snel verdwijnen

Vanwege de zeer grote hoeveelheid artikelen in de afgelopen weken hebben we een speciale CORONA rubriek aangemaakt, waar u de eerdere artikelen kunt vinden.  


*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.

*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

30

 1. Vooruitdenken is de moeilijkste opgave van ieder mens.
  Een probleem is een geheel. Wordt alleen in onderdelen bekeken door ons als individu.
  Het gehele plaatje kennen en begrijpen is een onmogelijke taak zelfs voor een zeer intelligente (geen intelectuele) politicus, al heeft die zoveel meer info van omringende specialisten.
  Maar hij moet door zijn taak, beslissingen nemen of voorstellen doen, om de bestaande theorethische toekomst plannen voor de maatschappij te bevestigen of aan te passen.
  Een ding is ontegensprekelijk, ieder maatschappij leeft met elkaar, dank zij een LIJM, die wij geld noemen.
  Indien dat zou verdwijnen, moet er andere soort binding middel komen, geleid door een structuur of systeem, bezet en geleid door machtsmensen, die in de eerste plaats bezorgt zijn aan het behoud van hun machtspositie in de maatschappelijke pyramide.
  De revolutionaire maatschappelijke omwenteling waar de mens , nu en in de volgende generatie mee te maken heeft , is een veel eisende evolutie in denken en aanpassingsvermogen, waar de proletarier in zal gedwongen worden, omdat hij niet in staat zal zijn het uit zichzelf te doen.

 2. Op https://www.telegraaf.nl/financieel/2005152439/ook-groente-en-fruittelers-willen-steun-om-corona “Ook groente- en fruittelers willen steun om corona”.

  Zie ook https://groentenfruithuis.nl/nieuws/algemeen/behoud-voedingstuinbouw-belangrijk-voor-voedselvoorziening-europa “Behoud voedingstuinbouw belangrijk voor voedselvoorziening Europa”:

  “Greenports Nederland heeft namens GroentenFruit Huis en de andere partijen in de voedingstuinbouw, een brief aangeboden aan minister Carola Schouten van LNV met daarin een oproep voor een pakket aan noodmaatregelen voor de voedingstuinbouw. De brief gaat onder andere in op grote verschillen in de schade per bedrijf, het belang van kredietondersteuning en schaderegelingen, om leveringszekerheid door de hele keten te kunnen garanderen. Nederland speelt een belangrijke rol in de voorziening van verse groenten en fruit, niet alleen nationaal, maar voor heel Europa.”

 3. Op https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2329210-de-economie-op-slot-tegen-corona-veroorzaakt-dat-niet-juist-meer-doden.html “De economie op slot tegen corona: veroorzaakt dat niet juist meer doden?”:

  “Hoger sterftecijfer

  Een langdurige recessie kan zelfs tot een hoger sterftecijfer leiden, zegt econoom Mathijs Bouman. “Bij een echt diepe depressie, als de economie echt helemaal onderuitgaat en er eigenlijk geen geld meer voor wat dan ook is, dan wordt er ook altijd hard bezuinigd op gezondheidszorg en andere zaken die de gezondheid en het levensgeluk beïnvloeden.”

  “In een langdurige, diepe depressie, als rijke landen echt arm zouden worden door deze ellende, zou het kunnen dat we terugvallen en juist méér sterfte krijgen dan als we geen maatregelen hadden genomen.”

  Niet voor niets benadrukt Bolsonaro ook nu nog: “Het redden van levens blijft mijn grootste zorg. Zowel van degenen die we verliezen door de pandemie, als van degenen die worden getroffen door werkloosheid, geweld en honger.””

  Zie ook http://mathijsbouman.nl/hoe-diep-wordt-de-recessie-het-is-een-logische-vraag-met-een-onmogelijk-antwoord/ “Hoe diep wordt de recessie? Het is een logische vraag met een onmogelijk antwoord”.

 4. @sultan

  Ze zeggen dat het virus niet buiten het lichaam kan overleven, dus hoe zou het dan in het drinkwater zitten? dus of het is allemaal bangmakerij of we ontkomen er niet aan en dan helpt zo’n peperduur filter ook niets.

  het lijkt me inderdaad meer dat de economie kapot moet. Herinnert u zich een tijd geleden nog dat men wil dat vliegverkeer binnen Europa verboden moet worden? Dat is eigenlijk nog vrij actueel, alleen zijn we dat weer even vergeten. En dat lijkt te gaan gebeuren, nu eerst alle maatschappijen om gaan vallen in de luchtvaart.

  maar er is ook goed nieuws, geen eurovisie, geen voetbal. Drie weken zijn de competities stilgevallen en ze kunnen de salarissen van de volgevreten miljonairs nu al niet meer betalen. En die weten van gekkigheid niet wat ze met al die miljoenen moeten doen die kopen twaalf rolexen en zetten hun lichamen onder de tattoos, ipv doneren aan de ziekenhuizen in de vorm van mondkapjes.. dat doen ze alleen als de vloer te heet onder de voeten wordt wanneer ze gaan beseffen dat ze hun eigen geld niet kunnen eten.

 5. Mickey,
  Je hoeft geen econoom te zijn om te zien dat bedrijven dit niet gaan redden als het zo doorgaat. En dat betekent inkomensverlies op grote schaal. Inkomensverlies betekent belastingverlies. Enz.enz.; tekorten op tekorten.
  Bovendien wijst deze, volgens mij integere, deskundige op de ziekmakende psychologische gevolgen van al die opsluitingen van onschuldige mensen.
  Een andere Duitse viroloog, prof. Hendrik Streeck, is daadwerkelijk vele huizen gaan onderzoeken en onderzocht deurklinken, w.c.’s, katten. Hij is van mening dat daar geen besmettingsgevaar vanaf komt, want het materiaal leverde geen virussen op.https://www.youtube.com/watch?v=asWUpYWJzcA
  Nog een deskundige viroloog, immunoloog met twijfels: https://www.youtube.com/watch?v=PtzHH8DhgZM
  En hier nog een Engelse professor in de virologie met twijfels over de gang van zaken: https://novuscomms.com/2020/03/31/a-view-from-the-hvivo-open-orphan-orph-laboratory-professor-john-oxford/

 6. Volgens https://www.naturalnews.com/2020-04-01-nationwide-food-distribution-systems-break-down.html “Supplies are starting to get really tight nationwide as food distribution systems break down” stort in de VS het voedseldistributiesysteem compleet in elkaar. Zie ook http://theeconomiccollapseblog.com/ en http://endoftheamericandream.com/

  Dat wordt daar in de VS, dat land is compleet in elkaar aan het storten. Hoe dan ook, zal dat enorme gevolgen hebben voor de Dollar die nu nog de wereldreservemunt is.

 7. @ Cefas ,
  …. soms is het middel erger dan de kwaal ; in een eerdere reactie vermeldde ik reeds dat na (wanneer) deze hype voorbij is, alle ontsmettende materialen een enorme impact ….. op de ‘patiënten’ en natuur zullen hebben. Andere ziekten en allergieën manifesteren zich dan ! .
  Voorbeeld 1 van de velen :
  In Amersfoort is bij het waterleiding’s bedrijf genetisch materiaal van Sars-CoV-2 gevonden. Ook elders werd dit genetisch materiaal gevonden. Én dit is nog maar het begin ! , alle supermarkten zitten vol met deze bacteriën ondanks hygiëne maatregelen. Uw drinkwater is minder veilig dan gedacht wordt …. . Ik filter mijn water, uit voorzorg. Deze week installeer ik op een eenvoudige wijze een extra beveiliging. Waarom ? Men leef in een wereld waar niets meer klopt en trek mijn eigen plan ; overal kleeft bloed aan ….. . Het lijkt soms wel of men de dood bewust binnen haalt

 8. @Bundy

  Dat is heel interessante info die je daar vermeld ivm Het Visioen van Ken Peters, zeker in deze context.
  Ga het nog eens beluisteren op YouTube.
  Bedankt dat je hierop attendeerde.

 9. Eigenlijk is het heel simpel. De wereld was aan het veranderen. De leiding heeft geen macht meer.

  Protesten in Wuhan, Hong Kong, gele hesjes, ect… hoor je nu niks meer van. Aan de ene kant omdat mensen bang zijn ziek te worden (die angst zal tijdelijk zijn), aan de andere kant geven de genomen maatregelen de huidige leider enorm veel macht om er voor te zorgen dat mensen zich niet meer kunnen groeperen.

  Er was een plan, Georgia Guidestones, om ons allemaal uit te roeien, dit plan is gestopt.

  Nadat heksen hun spreuken hadden uitgesproken kwam de grote pest in Europa. De lijken zijn vanuit heel Europa naar het huidige Parijs verplaatst en daar werd Par Isis (voor Isis) op gesticht met de Notre Dame (dikke dame, heeft twee torens) portaal naar de onderwereld. Op de lijken dus. De Notre Dame was zo groot omdat er een hele grote demoon door heen moest kunnen. Met het bloed van de doornkrans, die van Jezus, werd een kloon gemaakt… klonen hebben geen ziel. Hierdoor zou de anti-Christ, Lucifer, zich kunnen nestelen in deze kloon. Om dergelijke rituelen uit te kunnen voeren moeten de juiste sterren op de juiste plek aan de hemel staan. Door het vroegtijdig afbranden van de Notre Dame is dit ritueel een halt toe geroepen.

  Onder Parijs, net als in Nederland… maak je geen illusies, gebeuren afschuwelijke offers om met demonen te kunnen onderhandelen. Het is wijs om de komende tijd je ogen op Amerika te richten. Op dit moment worden daar de slaven/ offers bevrijd. In Central Park is een tent-hospitaal opgericht. Ik roep iedereen op om eens goed te bekijken hoe de kamers ingericht zijn. Is dit een ziekenhuiskamer of is dit een traumaruimte?

  Ik gebruik in deze post bewust geen links omdat het tijd word dat je zelf opzoek gaat naar de juiste informatie… het is gemakkelijk te vinden. Volg niet maar ga zelf nadenken… je gaat je hersenen hard nodig hebben om alles te kunnen begrijpen.

  God wint.

 10. Virologen moeten een medicijn ontwikkelen die zieken beter maakt, ondanks hun andere kwalen.
  Virologen moeten een vaccin ontwikkelen voor het geval het virus nog eens toeslaat later dit jaar of volgend jaar.
  Virologen moeten afdoende beschermingsmiddelen ontwikkelen waarmee voorkomen wordt dat men besmet kan raken in een epidemie.
  Veel verder dan men in de middeleeuwen al deed (binnenblijven) is men in de virologie dan nog niet gekomen, lijkt het. Gelukkig dat cardiologen wel de pacemaker uitvonden.

 11. Soms is het middel erger dan de kwaal. Als dat zo is, dan kun je je afvragen of er geen andere agenda wordt afgewerkt, die het daglicht niet kan verdragen.

 12. Ja hoor, een virus professor heeft ook opeens verstand van economie. Schoenmaker blijf bij je leest……

 13. @ DrM 4:34 PM. Maar ook een zich links noemende partij als de PvdA, zal hieraan meewerken naar mijn mening. En ik vertrouw GL ook niet, Klaver vond het enige tijd terug niet nodig dat mensen boven de 80 nog een nieuwe heup zouden krijgen. Links rechts, het maakt niet uit.

 14. De link met G5 wordt niet meer gelegd merk ik. Misschien dat daar toch een verband is wat betreft de ernstige effecten van dit virus. Wuhan: G5 zes maanden voor de uitbraak van het virus uitgerold. Noord Italië en Spanje idem dito. Geeft te denken.

 15. In ” Het Visioen ” van Ken Peters zei hij o.a. dat alle landen waren verworden tot derde wereldlanden …

 16. Worden chronisch zieken en gehandicapten de komende jaren geconfronteerd met onvrijwillige euthanasie wanneer de overheid drastisch zal moeten bezuinigen om de staatsschuld en het begrotingstekort weer onder controle te krijgen? Bepaalde (extreem)rechtse partijen zie ik wel toe in staat om dat te doen.

 17. Canadian prepper op youtube kijken als je dan nog niet inziet hoe ernstig het is met de economie
  lig je egt nog te snurken!!!!! Alles gaat eraan!!!!

 18. Dit artikel is goed wetenschappelijk onderbouwd. Maar de cijfers?. Bekijk het standpunt eens van Duitsland hoe men omgaat met de volksgezondheid en de zorg die hier mee genoemd gaat er is geen ander land in de wereld die hier aan kan tippen en zeker voor alle leeftijdsgroepen. Leg ook eens de ziekenfonds polissen van Nederland en Duitsland naast elkaar wat uw wel en niet vergoed krijgt, daar loopt Nederland 60% op achter. In Nederland is de laatste 10 jaar 30% weggesaneerd Door de kabinetten Rutte en ( Aanhang Pvda CDA, D66 Enz ) Wat mij verder ook ergert is het hulp pakket voor de bedrijven waar het meeste geld naar toe gaat op voorwaarde dat de dividenden ( winsten aan aandeelhouders worden uitgekeerd ) niet worden uitgekeerd, erger me ook natuurlijk dat de overheid onze staatsschuld in heel wat jaren hebben teruggebracht en kijk nou eens bijna honderd miljard om uit geven,Maar over wie zijn rug is dat bereikt? als je het niet snapt lees je het verhaal nog maar eens terug.

 19. Dit virus is nu tussen de oren gaan zitten van de mensen en We zijn nu kneedbaar voor de volgende stap van de globalisten om de eu meer macht te geven om een super leider te installeren bv Frans Timmermans 666

 20. Mooie misleiding want als hij echt emeritus hoogleraar zou zijn zou hij zeggen dat het hele besmettigsverhaal kolder is.

  Het is dus weer afleiding en samenwerking tussen de mainstream goochelaar en de afleidingsgoochelaar (die schijnkritisch is) zodat u niet kijkt waar u echt zou moeten kijken, namelijk naar de vraag “Hoe werkt een virus en is een virus wel een levend organisme dat zich buiten een lichaam kan verplaatsen?”

  Antwoord hier:
  https://www.martinvrijland.nl/nieuws-analyses/coronavirus-waar-komen-virussen-vandaan-en-hoe-vermenigvuldigen-en-verplaatsen-ze-zich/

 21. Mijn inziens terechte vragen. Ondanks dat ik het een kwaadaardig virus vindt. Maar wat is wijsheid in deze? Ik zou het ook niet weten.

 22. Ik heb genoeg van die mensen die gelijken trekken over andere ziektes en luchtvervuiling. Dit is niet te vergelijken. Men moet eens met de patiënten, artsen, verpleegkundigen praten dan laat je dat wel.

 23. Het feit is dat iedere deskundige elkaar tegenspreekt en ieder weet het beter. Als er geen Lockdown was geweest was het tig keer erger geweest. Maar we geloof nu eigenlijk de officiële cijfers? Dit klopt ook al niet Het is veel erger dan men denkt. Vertrouwen op God is het belangrijkste, zeker nu.

 24. Wacht maar totdat in de hele EU miljoenen mensen werkloos en vele bedrijven failliet zijn, de ellende is niet meer te overzien. Dit komt niet in korte tijd meer goed. Inplaats van de risicopatienten te beschermen, en gewoon nu eerst eens door medici aanbevolen medicatie toe te passen, waar je niemand over hoort, pleegt men economische zelfmoord.
  Het komt de elitaire EU elite wel heel goed uit om de bevolking de mond te snoeren en bejaarden uit te roeien. Maak ze gek met corona, corona, besmetting, besmetting, doden, doden. De rationaliteit is weg. De afrekening komt er zeker aan.

 25. Zeer terechte vragen in tijden dat de bevolking smeekt om zo lang mogelijk opgesloten te worden. Als een collectieve vorm van Stockholm syndroom vinden we het doodseng om weer normaal te gaan doen dus blijven we liever opgesloten in de handen van de gijzelaar. Want ook na april zal de lockdown aanhouden. Kijk naar wat de WHO schreef eerder deze week “thuis nu eerder besmet dan buiten”. Het zal pas stoppen als er 0 doden zijn en 0 infecties en dat minimaal 2 tot 4 weken lang en dan ook nog in meerdere landen. Het zal dus nooit meer stoppen tenzij we gewoon weer opstaan. Aanpassen en verbeteren.

 26. Weer zie je dat economie primeert boven een mensenleven, wat is belangrijker het leven of economie ? Natuurlijk komen er mensen in financiële problemen en daarom moet die lock down zolang duren als nodig, maar terug normaal gaan leven zal nooit meer zijn als vroeger, nu al zal men binnenkort aanraden en nadien verplichten om mondmaskers te dragen in supermarkten en ziekenhuizen, waar zal het eindigen??? Shalom

 27. Luchtvervuiling doodt in de hele wereld 1.000 keer meer, maar wordt doofpot wegens gigantische winsten voor oliesjeiks en fiscale overheden !!!!

Comments are closed.