Ook data UK Health Security Agency wijzen op verwoesting immuunsysteem door Covid injecties

—————————————————————————————————————————————–

Krijgt iedere vaxxer een vorm van AIDS? Niet voor niets bevat Pfizers nieuwe anti-Covid pil een middel tegen HIV – Officiële Britse data zijn onverbiddelijk: Stormloop van zieke gevaccineerden op de zorg, ongevaccineerden zijn vele malen beter af

—————————————————————————————————————————————–

Wetenschappelijk bewijs ervoor was al uitvoerig geleverd, maar nu wijzen ook data van het UK Health Security Agency erop dat de grootste angst van onafhankelijke experts begint uit te komen, namelijk dat de Covid genmanipulatie injecties het menselijke immuunsysteem stapsgewijs verwoesten. Sinds de jaren ’80 bestaat er een alom gevreesde afkorting voor zo’n syndroom: AIDS. Nu de ziekenhuizen vollopen met gevaccineerden lijkt een ongekende wereldwijde gezondheidsramp met onvoorstelbare aantallen doden niet meer te voorkomen, zeker niet als vaxxers straks ook nog eens hun mouwen moeten oprollen voor boostershots.

De UK Health Security Agency (UKHSA) vervangt het aloude Public Health England (PHE). Ex-minister van Volksgezondheid Matt Hancock verklaarde de even sinistere als wrange toevoeging ‘security’ als noodzakelijk om ‘de bevolking te beschermen tegen externe vijanden van de gezondheid van dit land’. Sinister, omdat Covid en virussen hiermee definitief in ‘oorlogstaal’ worden vastgelegd, wat sinds vorig jaar misbruikt wordt voor de inperking van steeds meer vrijheden. Wrang, omdat de echte vijand juist van binnenuit komt: de overheid en diens verplichte ‘vaccinaties’.

Ook in Groot Brittannië is de meerderheid van de Covid doden gevaccineerd

Al eerder bleek uit de officiële PHE statistieken dat sinds juni 2021 de meerderheid van de Covid-19 doden volledig gevaccineerd zijn, en dat dit percentage alleen maar verder oploopt (Zie ons artikel 15-10: Cijfers Public Health England?: Totaal falen immuunsystemen alle 30+ vaxxers in maart 2022?). Om dit te verhullen publiceert de UKHSA enkel nog de vierwekelijkse ‘vaccine surveillance’ rapporten, en niet meer het grote overzicht dat terugvoert tot februari 2021.

Dan zou namelijk een schrikbarende langetermijn trend van de zogenaamde ‘effectiviteit’ en ‘veiligheid’ van de Covid injecties naar voren komen. De analisten van The Exposé verzamelen en bestuderen namelijk alle officiële rapporten, en kunnen op basis van de cijfers en statistieken de volgende harde conclusies trekken. In augustus leek de effectiviteit van de injecties voor sommige groepen nog positief (+66% voor de groep onder de 18, stijgend naar 78% in september, en licht positief voor 20-39 jarigen en 80-plussers), maar was voor bijvoorbeeld 60-69 al flink negatief (-47%).

Daarna ging het van kwaad tot erger. 40-49 jarigen werden het hardst geraakt met een real world effectiviteit van -109% en kort daarna -126%. Een negatief getal boven de 100% wijst er niet alleen op dat de injecties volledig gefaald hebben, maar ook dat het natuurlijke immuunsysteem van de ontvangers juist beschadigd is, in plaats van versterkt.

Zorgwekkend is dat ook de leeftijdgroepen 50-59 en 60-69 verder in negatief territorium zijn weggezonken (resp. -116% en -120%). Voor 80-plussers klom de effectiviteit van -22% naar -9%, maar bleef dus nog steeds in de min. Inmiddels kampt iedere vaxxer boven de 30 met almaar erger wordende afnemende effectiviteit. Zelfs voor 18-29 jarigen is de hoge plus van 51% in week 33-36 gedaald naar een magere 13% in week 41-44.

Eind dit jaar negatief effect voor ALLE 18-plus vaxxers

Als deze trend zich verder doorzet – en vooralsnog wijst niets erop dat het stopt of vermindert – dan hebben de Covid injecties eind dit jaar voor ALLE 18-PLUSSERS een NEGATIEF effect, en zal het voor minderjarigen verder zijn gedaald naar +38%. Iedereen tussen de 40-79 zal dan onder de -100% uitkomen, waardoor alle vaxxers van die leeftijden met een aangetast immuunsysteem zullen kampen. (Vooral voor 40-49 jarigen ziet het er met -180% buitengewoon somber uit).

Wat betekent dit voor het aantal Covid-19 gevallen? Onder ongevaccineerden daalde dit aantal tussen week 33 en 40 fors (van 101.867 naar 60.479), gevolgd door een matige stijging naar 79.516. Voor gevaccineerden zijn de cijfers veel slechter: ten eerste was er in dezelfde periode geen substantiële daling (van 288.470 naar 287.527), maar volgde daarna juist een explosieve stijging naar 450.186.

Met andere woorden: ook de officiële Britse cijfers tonen onverbiddelijk aan dat juist de gevaccineerden veel kwetsbaarder zijn geworden en massaal ziek worden, en NIET de ongevaccineerden, zoals politiek en media nog steeds beweren. De berekeningen laten verder zien dat er de komende maanden minimaal enkele honderdduizenden zieke gevaccineerden bij zullen komen. Projecties voorzien tot het eind van 2020 zelfs een toename van Covid-19 met maar liefst 2,75 miljoen gevaccineerde ‘gevallen’.

Gevaccineerde heeft 241% hogere kans in ziekenhuis te sterven aan Covid

In de Britse ziekenhuizen is – net als in andere landen – hetzelfde gaande: die lopen vooral vol met volledig gevaccineerden (zie ook ons artikel van 13-11: British Medical Journal bevestigt: Geen pandemie van ongevaccineerden, maar van vaxxers):

Voor het aantal Covid doden is de statistiek nog schrijnender. Hier zien we overduidelijk dat de Covid sterfte onder ‘gevaccineerden’ veel hoger is dan onder ongevaccineerden, en steeds verder oploopt: (merk op dat de cijfers zijn gebaseerd op de trends in de zomer, als er historisch slechts weinig virusinfecties zijn. De cijfers kunnen in de komende winter daarom nog veel erger worden.)

Bedenkt hierbij dat de gemiddelde leeftijd van een Covid-19 dode vóór de ‘vaccinatie’campagne 85 jaar was (in Nederland 83). Dat is een paar jaar hoger dan de gemiddelde leeftijd van 81.

Dezelfde projecties verwachten 2130 ongevaccineerde en 17.038 gevaccineerden doden. Het ziekenhuissterftecijfer is dan 17% voor ongevaccineerden, maar 58% (!!) voor gevaccineerden. De data laten daarom zien dat je als gevaccineerde een 241% hogere kans hebt in het ziekenhuis te sterven aan Covid dan een ongevaccineerde.

Falen de immuunsystemen van alle vaxxers binnen circa een jaar?

In het huidige afname tempo zullen de immuunsystemen van 30-39 jarigen al over minder dan 3 maanden compleet falen. Voor 40-49 jarigen geldt waarschijnlijk eenzelfde periode van slechts 3 maanden. 80-plussers hebben inmiddels een boostershot gehad, dus voor hen is het afwachten wat er gaat gebeuren.

Gezien de slechte ervaringen met de eerste twee injecties bestaat er een zeer gerede kans dat hun immuunsystemen – die sowieso niet of nauwelijks op wat voor ‘vaccin’ dan ook reageren – het veel sneller zullen begeven dan de 4 tot 16 maanden die uit de statistieken naar voren komen. Voor alle vaxxers geldt een periode van grofweg enkele maanden tot een jaar voordat hun natuurlijke afweer het definitief begeeft.

Big Pharma heeft zijn superwinstmodel: Vaxxers permanent aan de boostershots

De data laten zien dat de Big Pharma producenten hiermee exact hun gedroomde superwinstmodel hebben gerealiseerd. Alle vaxxers zullen namelijk permanent aan de boostershots moeten (vermoedelijk minimaal 2 per jaar) om theoretisch over een nog enigszins functionerend afweersysteem te beschikken. Als ze dit ‘vaccin abonnement’ weigeren, verliezen ze niet enkel hun vrijheden en worden dan bij de ongevaccineerde paria’s gerekend, maar tekenen daarnaast ook nog eens hun vrijwel zekere doodvonnis omdat ze zelfs tegen gewone huis-tuin-en-keuken virussen nauwelijks nog voldoende afweer zullen hebben.

Dat dit meer dan een theorie is gaf de UKHSA zelf aan met betrekking tot de data van week 42, waarin werd geconstateerd dat het niveau van cruciale N antilichamen in volledig gevaccineerden is gedaald. Dat betekent dat de injecties de mogelijkheid van het immuunsysteem om antilichamen tegen andere delen van het SARS-CoV-2 virus aan te maken, aantasten. Gevolg: iedere mutatie – en luchtwegvirussen zoals coronavirussen muteren als een wilde – vormt vanaf nu een groot gevaar voor gevaccineerden. Voor ongevaccineerden ziet het er vele malen beter uit, want hun onaangetaste immuunsystemen kunnen zowel voldoende S als N antilichamen blijven produceren.

De conclusie is keihard: de Covid-19 vaccins zijn niet alleen ineffectief – zoals inmiddels zelfs door Bill Gates en in eigen land ook Diederik Gommers is toegegeven -, maar erger nog: ze breken stapsgewijs het natuurlijke menselijke immuunsysteem af. Gezien de stormloop van vooral gevaccineerden op de zorg lijkt de voorspelde gevreesde ADE golf (Antibody Dependent Enchancement) in vaxxers te zijn begonnen.

Krijgt iedere vaxxer een vorm van AIDS?

Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS) beschrijft een toestand waarvan eerder werd gedacht dat het enkel door het HIV virus werd veroorzaakt. Een AIDS patiënt verliest zijn immuun- en afweerstoffen, en wordt hiermee kwetsbaar voor allerlei andere infecties en ernstige aandoeningen, waaronder ook kanker. Het is nog net te vroeg om het met absolute zekerheid te stellen, maar het lijkt er sterk op dat de Covid injecties een nieuwe vorm van AIDS veroorzaken.

De criminele maffia onderneming Pfizer speelt hiervast op in met zijn nieuwe zogenaamde anti-Covid pil, die het risico op ziekenhuisopname met 89% zou verminderen. Nu is al jaren bekend dat cijfers van Pfizer in het geheel niet vertrouwd kunnen worden, maar dit terzijde. Onthullender is dat de pil een anti-HIV middel bevat.

Overheid heeft zich tegen het eigen volk gekeerd

En DEZE levensgevaarlijk gebleken injecties is bijna de complete politiek met almaar dwingendere maatregelen aan ons aan het opleggen (met in de EU officieel al 30.000 vaxdoden als gevolg). Zo’n grove schending van de mensenrechten kan naar mijn mening niets anders dan een opzettelijke* biomedische terreuraanval worden genoemd, grenzend aan een poging tot genocide op de eigen bevolking, die de besluitvormers, uitvoerders en steunbetuigers hiervan voor een oorlogstribunaal zou moeten doen belanden.

(*Opzettelijk: omdat ze het hadden kunnen en moeten weten, ook vanuit de vakliteratuur. Zie bijvoorbeeld: 17-11-2020: International Journal Clinical Practice waarschuwt voor beschadigd immuunsysteem door Covid vaccins, en extra vatbaarheid voor de ziekte zelf. Helaas hebben regering en parlement er vorig jaar doelbewust voor gekozen om zowel wetenschap als menselijkheid in de ban te doen, en enkel nog een ideologische agenda uit te voeren die ons volk en land extreme – en als het nog een paar maanden zo doorgaat absoluut onherstelbare – schade zal toebrengen.)

Vorig jaar september plaatste ik een artikel met de subkop Overheden die zich tegen hun eigen volk keren is historisch bewijs dat het einde van hun beschaving nadert’. Over de waarheid van het eerste deel van deze subkop zullen weinigen nog twijfelen. Indien wij als volk niet massaal – maar beslist vreedzaam – in opstand komen, dan zal ook het tweede deel worden gerealiseerd, wat in het huidige tempo vermoedelijk slechts enkele jaren in beslag zal nemen.

Zijn we als volk zó afgestompt en suïcidaal geworden, dat we dat zomaar laten gebeuren?

 

Xander


(1) The Exposé

Zie ook o.a.:

19-11: (/ Hoogleraar (em) Pierre Capel laat opnieuw grafieken zien waaruit blijkt dat de snel oplopende besmettingscijfers aantoonbare PCR-flauwekul zijn)
17-11: Amerikaanse nieuwszender: Officiële data onthullen ruim 300.000 Covid vaxdoden in VS
16-11: Uitvinder mRNA tech vaccins: Pas als veel kinderen sterven zullen mensen wakker worden
13-11: British Medical Journal bevestigt: Geen pandemie van ongevaccineerden, maar van vaxxers
12-11: Cardioloog die dit jaar ongevaccineerden openlijk verketterde sterft na boostershot
10-11: ‘Ziekenhuizen VS overspoeld met baby’s met hartproblemen door Covid injecties moeders’
10-11: Officials Belgische ziekenhuizen: ‘Bijna alle opgenomen Covid patiënten dubbel gevaccineerd’
09-11: Overheden en Big Pharma negeren bijeenkomst met vaxslachtoffers en kritische experts
08-11: Wetenschap bewijst dat vaccin Covid versterkt, organen aantast, immuunsysteem verzwakt en vaxxers in superspreaders verandert
05-11: New England Journal of Medicine studie: Covid injecties doden 9 van de 10 baby’s in eerste trimester
04-11:Ernstig zieken overspoelen zorg in VS, maar niet met Covid – gevolgen van vaccins?
02-11: Opzet? Alle Covid vaxdoden veroorzaakt door de 5% batches die het meest werden verspreid (/ Ex-Pfizer VP en hoofd wetenschap dr. Yeadon: Je zou wel gek zijn als je nu nog je mouw opstroopt – Ruim 28.000 officiële Covid vaxdoden in de EU (stand 19 oktober)
28-10: Nieuw Pfizer / FDA document: Injecteer alle kinderen, maar pas over 5 jaar bekend of dat veilig is (Kinderen lopen door het vaccin zelfs volgens Pfizers eigen bevindingen slechts een half procent minder risico op Covid, waar 99,17% niet eens klachten van krijgt – Tieners vallen bij bosjes om na geïnjecteerd te zijn, soms tijdens de schoolles – Officiële VAERS monitor: 15 tot 24 jarige gevaccineerden krijgen 570 keer vaker longembolie, 360 keer vaker trombose, 118 keer vaker myocarditis, 80 keer vaker een hersenbloeding, en gaan 29 keer vaker dood)
24-10: (/ Pierre Capels nieuwste videocolumn ‘Ik zie ik zie wat jij niet zegt’ bevat officiële statistieken waarop iedereen kan zien dat er al heel lang NIETS bijzonders meer aan de hand is)
22-10: 90% zieken UMC Washington is gevaccineerd – Wereldwijde pandemie van vaxxers begonnen
15-10: Cijfers Public Health England?: Totaal falen immuunsystemen alle 30+ vaxxers in maart 2022?
14-10: Gecorrigeerde officiële cijfers: Nu al bijna half miljoen Covid vaxdoden in EU’
13-10: Ook uitvinder mRNA tech in Covid vaccins maakt openlijk vergelijking met de Holocaust
11-10: Canadese ER arts neemt ontslag: ‘Minstens 80% patiënten is volledig gevaccineerd’
08-10: European Journal Epidemiology studie in 68 landen: Meer vaccinaties = meer Covid-19
03-10: Analyse Amerikaans ministerie Defensie wijst op start gevreesde ADE golf in gevaccineerden
28-09: Project Veritas undercover: J&J officials zeggen dat kinderen beslist geen vaccin moeten nemen 
25-08: Noord-Iers ziekenhuis ontslaat arts na onthulling dat bijna alle ernstig zieken gevaccineerden zijn
22-09: Naast duizenden miskramen nu ook zieke en dode baby’s door met vaccins besmette moedermelk
19-09: Artsen bevestigen bij FDA adviescomité openlijk gigantisch aantal doden en zieken door Covid injecties ( / Amerikaanse vaxxers krijgen als ‘bijwerking’ 71 keer meer hartaanvallen)
17-09: Directeur Brits uitvaartbedrijf: ‘Alle Delta doden zijn bijna exclusief vaxdoden’
16-09: Internationale Science Direct studie: Kinderen lopen veel meer gevaar door vaccins dan door Covid
15-09: Amerikaans lab constateert 20-voudige toename baarmoederkanker na start Covid injecties (/ Lab eigenaar patholoog dr. Cole: ‘Chronische ziekten bij vaxxers met 2000% gestegen’ – Enorme afname ‘helper’ T-cellen maakt vaxxers kwetsbaarder voor virussen, kanker en andere ziekten)
14-09: WOB verzoeken bewijzen bedrog: Instanties hebben Pfizer vaccin blind goedgekeurd zonder data te checken
11-08: ‘95% ernstige patiënten in ziekenhuizen Israël is gevaccineerd’
01-08: ( / Waarom wil de politiek 100% vaccinaties? Omdat er dan geen controlegroep over is die kan aantonen dat de aanstormende golf ADE’s, bloedpropjes / immuunziekten, onvruchtbaarheid en sterfgevallen door deze injecties wordt veroorzaakt? )
14-07: Nu ook officieel meer vaccinatie- dan Covid doden in VS; Britse minister erkent op tv dat vaccin mensen veel kwetsbaarder maakt voor corona
07-07: Valse angst voor delta variant: Gevierde Nederlandse hartchirurg beschuldigt regering van mind control
02-07: Maakt dit 12 jarige meisje, dat ernstig gehandicapt raakte na Covid vaccinatie, mensen wakker?
29-06: Professor Bhakdi: ‘Onderzoek bewijst dat 30% tot 40% gevaccineerden bloedpropjes krijgen’
13-06: Nu ook in VS en Groot Brittannië explosie sterfgevallen, zieken en gehandicapten na vaccinaties
13-06: ‘Autopsie op gevaccineerde bewijst dat mRNA en spike proteïnen zich naar alle organen verspreiden (/ Infectieziekten specialist: ‘Dit is een wereldwijde tijdbom, uiteindelijk zal IEDERE gevaccineerde last krijgen van schadelijke gevolgen‘)
01-06: Virale immunoloog geschokt na onderzoek werking Covid vaccins: ‘We hebben grote fout gemaakt, we injecteren mensen met gif’
13-06: Nu ook in VS en Groot Brittannië explosie sterfgevallen, zieken en gehandicapten na vaccinaties
27-05: Prominente Covid-19 professor beschuldigt VS van toedekken ‘onvoorstelbare aantallen’ vaccinslachtoffers

……

2020:

17-11: International Journal Clinical Practice waarschuwt voor beschadigd immuunsysteem door Covid vaccins, en extra vatbaarheid voor de ziekte zelf
12-11: Wereldleiders beloven Bill Gates zijn massale vaccinatieplannen in 2021 uit te voeren ( / Bill Gates: Leven op zijn vroegst in 2022 weer normaal, als iedereen gevaccineerd is – Iedere wereldburger zal in nabije toekomst 24/7/365 worden gemonitord via implanteerbare biometrische nano sensor )
23-09: Zo kreeg Reichsmarschall Göring het volk mee: ‘Maak ze bang en zeg dat weigeraars een gevaar zijn’
17-09: (/ Overheden die zich tegen hun eigen volk keren is historisch bewijs dat het einde van hun beschaving nadert’)

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

48

 1. Xander schreef:
  “Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS) beschrijft een toestand waarvan eerder werd gedacht dat het enkel door het HIV virus werd veroorzaakt. Een AIDS patiënt verliest zijn immuun- en afweerstoffen, en wordt hiermee kwetsbaar voor allerlei andere infecties en ernstige aandoeningen, waaronder ook kanker.”

  In relatie tot de hele verschrikkelijke situatie wereldwijd, wil ik wijzen op 2 passages uit de zogeheten Ramala-trilogie. Dat zijn 3 boeken die in de periode ± 1970-1990 gedicteerd werden aan een medium in Glastonbury U.K. om mensen voor te bereiden op de Eindtijd oftewel het ingrijpende kosmische overgangstijdperk. Ze staan vol met spirituele lessen.
  Hieronder de 3 pdf links naar de Engelstalige boeken; ze bestaan ook in NL-vertaling maar niet online (en gratis) dat ik weet.

  1] http://www.ramalacentre.com/Revalation_Ramala.pdf
  2] https://www.ramalacentre.com/thewisdomoframala.pdf
  3] https://www.ramalacentre.com/TheVisionOfRamala.pdf

  In die leringen wordt o.a. vaak gewezen op het misbruik dat de mensheid maakt van het dierenrijk, dat immers ook één van God’s rijken is en niet van ons om uit te buiten, te martelen en te exploiteren. Specifiek staat er vermeld dat de oorsprong van AIDS in het dierenrijk ligt maar er werd ook in voorspeld dat we na de AIDS-epidemie te maken zouden gaan krijgen met een nog veel kwaadaardiger om zich heen grijpende ziekte die zich over de hele wereld zou verspreiden en die ook z’n oorsprong heeft in het dierenrijk.

  Wat ik heel erg mis in alle communicatie en informatie-voorziening wereldwijd, is eerlijke en regelmatige uitleg aan mensen van alle leeftijden en overal, over het bijzondere karakter van dit tijdperk. Dat al heel lang geleden voorspeld werd in onder meer de Bijbel en de Koran (en in andere wereldreligies), maar daar werd geen handleiding bijgedaan om God te vriend te kunnen houden door een juiste levenswandel in onze tegenwoordige tijd.

  Het vegetarisme uit respect en liefde voor dieren bevalt mij al vele jaren heel erg goed en als ik ooit een vaccin tegen het een of ander zou accepteren, dan stá ik er op dat dat zónder vivisectie/dierproeven ontwikkeld is.

 2. Dit lijkt mij zeer logisch.
  Net als met de griepprik.
  Wij hebben pathogenen en virussen nodig om een sterker afweersysteem te krijgen.
  Ze zijn soms zeer nuttig (de vreemde indringers)
  Vaccins onderdrukken helaas het immuunsysteem.
  Waardoor we ziek zwak en misselijk worden.
  Heb je het niet nodig: niet doen zou ik zo zeggen.
  Behoor je niet tot een risicogroep? Waarom dan prikken.
  Ons huidige beleid dwingt ons helaas zowat om het corono vaccin te nemen en dat is een kwalijke zaak en overtreedt de wet die sinds 2019 van toepassing is, namelijk die wet zorg en dwang.

 3. Ik vind het opvallend dat er nog geen negatieve artikelen te lezen zijn over Merck of Molnupiravir. Merck is de grootste producent van Ivermectine (en claimt al maanden dat dit niet helpt, zie statement op de website)
  De coronapil van Merck (Molnupiravir) is wel al recentelijk goedgekeurd.

 4. Waarom daalt de effectiviteit? Omdat aantal antilichamen daalt. Maar waarom maakt het lichaam geen nieuwe aan op het moment dat het virus binnenkomt? Het doet dit wel bij andere vaccinaties. Omdat het de antilichamen associeert met de spike en niet met het volledig virus. Dat opsplitsen in deeltjes is een abstract wetenschappelijk iets, maar in werkelijkheid is het een gigantische polymeer. Daarom is natuurlijke immuniteit na besmetting veel beter. De grote vraag is hoe lang duurt het om natuurlijke immuniteit op te bouwen na dat je gevaccineerd bent. Continu boostershots krijgen is vragen voor problemen, het is equivalent aan een langzame vergiftiging. Veel mensen zijn erg ziek na boostershots, omdat het lichaam dat spike onmiddellijk herkent en erop reageert. Maar we worden in werkelijkheid wel niet geinfecteerd met een spike maar met een virus.

 5. Dit zijn perfecte duimzuig theorieën, die enkel op aannames geschoeid zijn. Want als covid-19 niets anders is, als een afkorting van een project van Bill Gates. Daar wordt niemand ziek van of eraan dood, dus is dit overzicht bullshit waar je niets mee kan. Maar het wordt zo gedraaid door de lobby groep van de farmaceuten (de zogenaamde deskundige), dat het uitgewerkt zou zijn en daarom een herhalingsprik nodig is. Het is exact het zelfde als de vorige.

  Terwijl nog nooit iemand is geweest, die het verschil is tussen een virus en onze lichaamseigen exosomen heeft bewezen. Want ze zien er uiterlijk exact het zelfde eruit, de werking is ook exact het zelfde, maar volgens de medische wetenschap wordt je van virussen ziek en van exosomen niet. Alleen dat is nooit onderzocht of we er ziek van werden, of nooit onderzocht om het in een ander persoon in te brengen, waar het ziekte beeld het zelfde moet openbare. Dus ze hebben dus nooit onderzocht dat het besmettelijk was/is of niet. Kortom alles hangt aan elkaar door aannames, waar de gehele medische wetenschap zich mee bedient. De farmaceuten die hun hoofdingrediënt aardolie is, waar ze synthetische en chemische substanties van maken met dierlijke etter, puts en menselijke abortuscellen samen voegen en dat soepje zou dan onze gezondheid bevorderen. Door die aannames te publiceren en suggereren dat het werkt, maar nooit met harde bewijzen en onderbouwingen. Enkel duimzuigerij van hoe effectief het wel niet is. Daar dat soepje gepatenteerd wordt, zodat ze niemand behoeven toe te laten wat in hun mengsel zit en dat ze het alleen recht hebben om het te verkopen. Door de regeringen en de gezondheidsautoriteiten om te kopen om het op de markt te kunnen brengen voor mega veel geld. Pure kwakzalverij dus.

  Net zo met het huidige experimentele gentherapie injecties, wat ze valselijk vaccins noemen. Om zo onder de strenge voorzorgmaatregelen voor de goedkeuring te ontlopen, door iedereen weer om te kopen. Door alle aansprakelijkheid af te wijzen, door regeringen af te persen en ook die nemen geen enkele aansprakelijkheid. Dat is voor diegene die de injectie op gedrongen krijgen door de regeringen Daar vaccins ook bij het publiek meer vertrouwen wekt, dan een experimentele gentherapie injecties voor gezonde mensen.

  Alle gevaccineerde krijgen nu allerlei onderliggende ziektes, bij ieder zal het net even anders uitpakken.Tenslotte is iedereen anders, want anders zag iedereen het zelfde eruit en had iedereen de zelfde karakters e.d. Daar er ook verschillende variaties zijn in samenstelling van de ingrediënten en de hoeveelheid van bepaalde stoffen die er in zitten. Dit is bewust gedaan om het minder op te laten vallen, de geïnjecteerde moet gecontroleerd uitgefaseerd worden volgens de opdrachtgevers. Bij een normaal klinisch onderzoek kunnen ze het niet consenteren van wanneer de injectie uitgewerkt zou zijn, dat per persoon anders. Om dit enigszins te kanaliseren gebruiken zij een bepaalde tijd tussen het moment van inenting en de controle moment. Als ieder proef persoon onder zocht is, is er een grafiek van te maken. Maar ook dan kunnen zij niet bepalen of het is uitgewerkt. Ze kunnen enkel symptomen enigszins consenteren.

  Maar met die zogenaamde vaccins wordt niemand telkens gecontroleerd hoe de werking is. Enkel als het te laat is of als er ernstige bijwerkingen komen en dan maakt het niet uit of jij bijwerkingen hebt gekregen wordt de volgende injectie al klaar gezet voor je. Maar het gaat niet over onze gezondheid, maar hoe ze jouw eerst onder controle krijgen en afhankelijk van hun geworden bent. Als je bruikbaar bent mag je iets langer blijven leven of anders zo snel mogen afgevoerd worden. Mensenrechten en grondwetten worden niet meer gerespecteerd door geen enkele regering. De regeringen hebben in opdracht van het WEF hun bevolkingen de oorlog verklaard, alleen de meeste mensen onder ons beseffen dat nog niet en gaan waarschijnlijk heel gehoorzaam hun booster halen en denken werkelijk nog dat voor hun gezondheid is en deze fictieve ziekte besmettelijk is. Zo’n gestoorde buurman heb ik ook nog. Je blijf je afvragen of zijn verstand er ook mee weggespoten is.

 6. eindelijk komen er in vakbladen ook steeds meer artikelen die heel dicht bij de waarheid liggen :

  https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/heroverweeg-de-doelen-van-het-vaccineren.htm

  Bescherming van korte duur
  Nieuwe data laten zien dat hoewel de bescherming tegen ernstige covid-19 deels persisteert, de bescherming tegen licht symptomatische en asymptomatische infectie en besmettelijkheid na enkele maanden verdwijnt.
  Niet voor niets heeft Public Health England een aantal weken geleden alle uitspraken over werkzaamheid tegen transmissie uit hun overzichten gehaald, en wordt effectiviteit tegen besmettelijkheid niet geclaimd door de fabrikanten.

  Lees de link om verder te gaan.

 7. Voor haat zaaien moet de doorsnee burger naar de rechter.. Ongevaccineerden moeten nu, volgens diverse bronnen uit de reguliere media en aan iedere burger getoond via de gangbare kanalen, doodgeschoten, gedeporteerd en geweigerd worden in winkels en op de werkvloer. Dit is openlijke bedreiging en haatzaaien door o.a. de overheid, Ook al strafbaar voor de gewone burger. Waarom dan niet voor politici en wetenschappers en journalisten? In Nazi Duitsland in de jaren dertig begon het ook zo. Uitsluiting van bepaalde groepen uit de maatschappij en het eindigde met gaskamers voor o.a. joden, zigeuners, homo”s, psychiatrische patienten met hun verpleegkundigen , jehovah getuigen en mensen uit het verzet.Misschien doen ze het nu wat humaner en gebruiken ze, de artsbeulen van de overheid, gewoon de injectiespuit, Volgende graag. Gewoon een routine klusje voor de Mengele-artsen. Wat is er in hemelsnaam aan de hand in mijn Nederlandje?

 8. Het lage aantal gevallen van het zwarte continent – met boerenverstand tegen corona

  https://ejbron.wordpress.com/2021/11/20/het-lage-aantal-gevallen-van-het-zwarte-continent-met-boerenverstand-tegen-corona/#more-286119

  Terwijl in Europa de regeringen elkaar met dictatoriale en gezien de grondwet uiterst twijfelachtige maatregelen tegen de bevolking bijna dagelijks proberen te overtreffen, gaat dit in Afrika heel anders.

  Verzonnen horrorscenario niet ingetreden

  In het begin van de pandemie werd van de kant van Europese experts het horrorscenario van de verbreiding van het virus in Afrika bijna dreigend verzonnen. Er was sprake van het gevaar van de slums, onwetendheid over afstandsregels, mondkapjes, en het gevaar van de onderschatting van het virusgevaar op grond van ontbrekend onderwijs van de bevolking, een desolaat gezondheidssysteem en wat dies meer zij. Catastrofaal hoge sterftecijfers en een tikkende tijdbom werden door “experts” in paniek bezworen.
  verder: Ga naar de link.

 9. The Lancet, een van de meest gerespecteerde bronnen voor medisch nieuws en onderzoek: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)02243-1/fulltext
  Er is géén grond om de “ongevaccineerden” te stigmatiseren.
  Lees dat eens, journaille en publiceer erover!
  Steeds meer bewijs dat juist de gevaccineerden meedoen aan de transmissie.

  En als toetje deze column van fotograaf Ad Nuis die er eigenlijk geen zin meer in had de feiten steeds te herhalen. Maar je moet bijna wel vanwege de keiharde blinde muur van overheid en pers: https://cafeweltschmerz.nl/videos/ad-nuis-onnozel/
  En voor die valse factcheckers: Deze burger verkondigt zijn inzichten en meningen op basis van feitelijke gegevens! Maar de man pretendeert NIET dat hij wetenschap verkondigt! Hij verdedigt vooral zijn burgerrechten!!

  De grootste valkuil van het factcheckgebeuren: Meningen worden gelezen als feiten en feiten worden gezien als meningen.

 10. Dr Anon.

  Dacht ik ook, maar als de boosternemers noch dokters dit niet aannemen is het een verdienmodel totdat de laatste gaat.

 11. helga zuijdam schreef:
  21/11/2021 om 10:27 am
  […] Wat klopt er hier dus niet ? De stelling dat er veel doden zullen vallen en dat de regeringen dit ingecalculeerd hebben, ondanks de gerechtelijke gevolgen ? Of dat de soep niet zo heet gegeten wordt als ze wordt opgediend en dat we hier nog jaren aan vast zitten… En dat het ieder voor zich is en God voor ons allen ? Als iemand t weet, mag hij t zeggen….

  M.i. gaan de gevaccineerden niet met bosjes tegelijk vallen … tenzij je een “nutteloze eter” (useless eater) bent, bijv. zieken + bejaarden. Als je als slaaf enig ROI potentie hebt, dan ‘mag’ je zolang aan het infuus. 🤑

  Ze verzamelen al decennialang je dna/bloedgroep (rhesusfactor!) in grote datacentra en hebben met de PCR-farce een flinke inhaalslag gemaakt. Privacy is een lachertje.

  Ik denk nl. dat het er allemaal niet zo ‘willekeurig’ aan toe gaat. Denk bijv. aan de griepspuit in Lombardije, voorafgaand aan de CV uitbraak en de 5G uitrol aldaar. Of Astroworld. Of Dr. Ruby’s verslag death by lot number. 😱

  https://tv.gab.com/channel/realstewpeters/view/death-by-lot-number-vials-sent-61805f1065a83d20e9db44f1

  Vanaf 34:40, geen ondertiteling, maar er wordt gezegd dat uit VAERS data is gebleken dat er in Amerika zo’n 5% dodelijke batch nrs. in omloop zijn gebracht en dan specifiek gedistribueerd naar bepaalde regio’s. 👀

  Wat denken jullie: als ze de verkiezingen al kunnen ‘sturen’, dan is zo’n logistieke operatie toch een makkie!?
  En wie denkt hier nu dat de VVD eerlijk de verkiezingen heeft gewonnen?

  Wees niet bang; wees alert, niet ‘goedgelovig’ en heb uw naaste lief. ❤️ Want Helga, het heeft niets met domheid te maken; bedenk dat alleen God iemands ogen + oren kan openen.

 12. V A C C I N A T I E A B O N N E M E N T……K O M T

  Oprichter van BioNTech, Uğur Şahin: “Het vaccinatieabonnement komt!”

  https://ejbron.wordpress.com/2021/11/21/oprichter-van-biontech-ugur-sahin-het-vaccinatieabonnement-komt/#more-286185

  Uiteraard verdedigt deze man zijn spul (dat zou elke baas van een onderneming doen), per slot van rekening gaat het om nog meer onderzoeksgeld en dat de afzetmarkt niet instort. En dan kun je jezelf ook wel eens tegenspreken:

  De CEO van BioNTech, Uğur Şahin (foto), beschouwt zijn vaccin ondanks de vaccin-doorbraken als zeer werkzaam. De afname van de vaccinatiebescherming zou “vanaf de vierde maand” beginnen, onlangs gepubliceerde onderzoeken toonden echter aan dat de bescherming tegen een zware ziekte nog tot de negende maand zeer hoog zou zijn, zei hij tegen de “Bild am Sonntag”. Şahin sprak zich uit voor opfrissingsvaccinaties: “Een booster beschermt enerzijds de gevaccineerde heel goed tegen ziekte, hij helpt echter ook om meer besmettingsketenen te onderbreken.”

  Dat zou ons door de komende moeilijke winter kunnen helpen. De chef van BioNTech riep artsen ertoe op om flexibel te handelen bij boosters: “Het zou wenselijk zijn om in praktijken of vaccinatiecentra zo pragmatisch mogelijk op te treden en mensen niet ongevaccineerd naar huis te sturen, hoewel men hen onproblematisch zou kunnen vaccineren.”

  Şahin houdt rekening met jaarlijkse opfrissingsvaccinaties in de toekomst

  “Belangrijk is het feit dat de derde vaccinatie de bescherming weer vergroot. Desbetreffend verwachten wij dat hij langer duurt dan de bescherming na de dubbele vaccinatie en dat daaropvolgende opfrissingsvaccinaties misschien maar ieder jaar, net zoals bij influenza – nodig zullen zijn.”

  Misschien maar ieder jaar! Misschien echter ook alleen maar enkele maanden, of weken, mits er nieuwe varianten opduiken.

  Misschien helpen echter ook enkele goede medicijnen tegen een zwaar ziekteverloop. Dan zou echter de aandelenkoers van Şahin instorten.

  Het kan dus zijn dat bepaalde heren, die hier mede hun vinger in het spel hebben, ervoor zorgen dat zulke medicijnen pas later of liever helemaal niet aangeboden worden.

  Per slot van rekening gaat het bij de pandemie niet om de gezondheid van de burgers, maar alleen maar om het geld.

  Bron:
  journalistenwatch.com

 13. En hier een lijst opgesteld door Dr. Martin van bedrijven/mensen die achter de covid plandemic zitten: https://humansarefree.com/2021/11/dr-david-martin-exposes-the-names-and-faces-of-the-people-who-are-killing-humanity.html

  Ook een aantal Nederlanders staan op de lijst:

  Bart Haagmans, Erasmus Medical Center (collega Marion Koopmans)
  Feike Sijbesma, Philco
  Stukje over Bart Haaagmans uit bovenstaande link:
  “Bart Haagmans…In 2002 was Bart Haagmans een interessante kerel, omdat hij een manier had gevonden om een aantal patenten rond de vaccins voor het coronavirus te bouwen. Mysterieus genoeg, begon de Europese Unie hem in 2012 enorme subsidies te geven om iets te runnen dat Zapi heette.

  “En Zapi was het zoönotische ziekte overdracht laboratorium voor de Europese Unie. En Bart leek altijd het geld te krijgen. Dit is fascinerend, want Bart was ook degene die besloot MERS te patenteren. Het Midden-Oosten Respiratoir Syndroom, weet je nog? Degene die nooit echt gebeurde, maar een beetje gebeurde in 2012-13? Bart was degene die MERS patenteerde…

  Hier de presentatie van Dr. Martin op Bitchute: https://www.bitchute.com/embed/8R9bFJkQAm2f/

 14. Helaas kijkt momenteel niemand verder dan zn neus lang is.
  Veronderstel dat er een massale sterfte komt onder de gevaccineerden, dan hebben we een levensgroot probleem. Dan zijn er zoveel radertjes uit het systeem weggevallen, dat het functioneren van een samenleving heel problematisch gaat worden. Als er velen uit de zorg wegvallen of het transport of de voedselindustrie nm. boeren,tuinders etc. dan wordt het een doemscenario die zn weerga niet kent.
  En hier ben ik dus sceptisch over. Zal best zo zijn dat er velen sterven, het zij ze gegund, tegen zoveel domheid kan niemand op, maar de overblijvers zullen dan n.a.w. jacht gaan maken op de machthebbers om ze ter verantwoording te roepen, of toch niet…
  Wat klopt er hier dus niet ? De stelling dat er veel doden zullen vallen en dat de regeringen dit ingecalculeerd hebben, ondanks de gerechtelijke gevolgen ? Of dat de soep niet zo heet gegeten wordt als ze wordt opgediend en dat we hier nog jaren aan vast zitten… En dat het ieder voor zich is en God voor ons allen ? Als iemand t weet, mag hij t zeggen….

 15. Alsje het BEEST wat opkomt gaat ontmaskeren hoe het er covid en Corona uitziet , dan benje toch ook een VOLGELING VAN HET BEEST?

 16. Ik wil iets vertellen over de griepprik. Als blijkt dat men verkeert heeft ingeschat wat voor soort griep er gaat heersen en dat zijn bijna altijd de luchtwegen infecties kan dat ook nog eens een tikkende tijdbom zijn, en daarbij bedoel ik ook zeker dat de gevaccineerde hier wederom komen te lijden om dat hun afweersysteem verzwakt is. Dat zou de oversterfte kunnen aantonen de komende vijf maanden.

 17. Tribunaal of de kogel?, 20-11-2021
  Door: Rients Hofstra
  Op de dag dat bijna het hele volk, incl. politieke kopstukken, gechoqueerd reageren op een uitspraak van Pepijn van Houwelingen richting Sjoerd Sjoerdsma, dat hij voor een tribunaal zijn daden zou moeten verantwoorden, werd in Rotterdam met scherp geschoten.

  https://rientshofstra.nl/blog/2021/tribunaal-of-de-kogel

  Uiteraard doet het woord tribunaal denken aan WOII, incl. de berechting van oorlogsmisdadigers. Maar iemand die niets te vrezen heeft, kan een tribunaal ontspannen tegemoet zien. Bij het uitspreken van het woord tribunaal wordt Pepijn verweten dat hij suggereerde dat een (eerlijk) tribunaal synoniem zou staan aan een vuurpeloton. Niets is minder waar.

  lees meer:
  https://rientshofstra.nl/blog/2021/tribunaal-of-de-kogel

 18. Uit het artikel:
  “Projecties voorzien tot het eind van 2020 zelfs een toename van Covid-19 met maar liefst 2,75 miljoen gevaccineerde ‘gevallen’.”

  Ter info: 2021 is al bijna ten einde.
  Welk jaar wordt hier bedoelde?

 19. @ amo 20/11/2021 om 9:58 pm
  Dank voor de link, Maurice is zo een intelligente en lieve man! En de virologen verzinnen alles om zijn analyses en redeneringen als van een leek weg te zetten. Nee, dat drankorgel Ab ( hik hik waar is de champagne? ) Osterhaus daar wordt het lekenvolk pas wijs van ?! Ik kan die tronie ook niet meer zien. Ga weg man, blijf voorgoed in Duitsland zou ik zeggen met je gejatte miljoenen van de Nederlandse belastingbetaler!

 20. Minister Grapperhaus schijnt het demonstratierecht te willen afschaffen n.a.v. de rellen in Rotterdam. De ratio is weer eens zoek. Alsof alle demonstranten tegen b.v. 2G gewelddadig zouden zijn. Die groep bestaat overduidelijk uit een doorsnee van de bevolking, maar ze worden slachtoffer van het etiket “extreem rechts” waarmee die protesterenden steeds worden aangeduid.

 21. Pfizer Nederland medisch directeur Kaptein enkele weken geleden bij Jinek, over het “vaccin”:
  Het is nieuw en we weten niet wat het doet.

 22. Ook weer: Verreweg de meeste mensen die worden opgenomen in de ziekenhuizen zijn 60+.
  Dat is óók de groep die zich in grote mate heeft laten vaccineren. Van 47:00 minuut gesprek Maurice de Hond.

 23. Maurice de Hond vindt het schokkend dat zo gemakkelijk grondrechten opzij worden gezet. Hij vindt dat elke mening over wel of niet vaccineren, geheel aan de mensen zelf overgelaten moet worden, want iedereen kan heel valide persoonlijke argumenten hebben. Hij wordt er emotioneel van en moet denken aan zijn ouders die op zeker moment geen theaters of parken meer mochten bezoeken terwijl de rest vrolijk alles kon blijven bezoeken.
  En dan wordt iedereen met het grootste gemak als een stel wappies weggezet, wat ook al zéér kwalijk is en niet conform de feiten is.
  Beide heren zijn uitermate teleurgesteld over de houding van D66, die een voorstander van uitsluiting blijkt te zijn (2G). Waarbij er mensen (intellectuelen) zijn die publiekelijk beweren dat “ongevaccineerden” maar zelf de zorg moeten betalen. Dat gaat helemaal in tegen basisregels van onze maatschappij; want we betalen b.v. ook collectief voor skiërs die een been breken (je hoeft niet te skiën) of rokers die dodelijk ziek worden.
  Goed gesprek: https://www.youtube.com/watch?v=66rDVNnQMQ0
  Het gaat over basiswaarden die geschoffeerd worden zonder goede gronden. Terwijl mensen als De Hond reeksen van goede en feitelijke argumenten hebben.

 24. Het ruimen is duidelijk begonnen. Wat je er ook bij haalt, ze zullen het nooit geloven. Liever voortmodderen in de leugen dan toegeven dat je de verkeerde autoriteiten, nl die buiten jezelf, hebt geloofd en vertrouwd. De leugen is ook ongelofelijk grof. Toegeven dat je er naast zat wordt steeds moeilijker.

 25. Gerecht??Er komt nooit meer een gerecht als dat wat jij hier boven schetst uit gaat komen!Het betekend de totale ineenstorting van het al gammele systeem..Deze psychopaten in Den Haag zouden standrechtelijk moeten worden geëxecuteerd als dit uitkomt! Alleen door wie?Ze zullen nooit een placebogroep als controle willen…wij worden of gedwongen ingespoten of we verdwijnen in een kamp ergens in polen misschien?Werkte voor de moffen ook heel goed..Ik hou we hart vast…

 26. De NOS heeft het nu niet meer over COVID-19 doden, maar COVID gerelateerde doden.

  Verder heb ik sinds mijn vaccinaties problemen van een overreagerend immuunsysteem. Mijn vermoede is dat ons eigen immuunsysteem de vaccinatie eruit werkt, omdat het als indringer gezien wordt. Als ik nu met de huidige bescherming moet kiezen tussen een booster of Corona,dan is dat laatste geen rare optie.

 27. @HE
  20/11/2021 om 5:27 pm

  Zo vreselijk dat deze gewetensvolle directeur tot deze gruweldaad is gebracht!
  Tot uiterste wanhoop gedreven door zijn kennis over o.a de wereldwijde genocide die plaats vindt via de gifspuiten.
  En waar hij als hoofdverantwoordelijke weigerde aan mee te werken door het Ziekenhuis geen vaccinaties te laten aanbrengen bij patienten, waardoor hij zwaar onder druk werd gezet als rechtschapen mens.
  Hij is zelf helaas geen arts, maar ingenieur en econoom, zodat had hij op een waardige wijze had kunnen sterven door zichzelf een dodelijke spierverslapper in te spuiten waardoor zijn hart het had begeven.

 28. ik ga een tijdmachine bouwen, heeft iemand een bouwplan? Zo eentje naar de jaren 70 waar een DTP prik nog wel leuk was….maar alle gekheid op een stokje, het gaat nu strijd worden…..ik bid voor de vasthoudendheid van de ongevaccineerden, we kunnen ons niet onder de voet laten lopen…er komt een punt dat we ons gaan verenigen….actie is reactie en een gulden regel. Reactie op het kwaad, ik kan het niet anders meer noemen. Amen

 29. Verdwaasde gevaccineerden eisen dat iedereen zou gevaccineerd worden. Los van het feit dat deze vaccins blijkbaar niet werken of de zaken zelfs erger maken, is het ook zo dat het medisch geen enkele zin heeft om nog vaccins toe te dienen eens de epidemie begonnen is.
  Griep vaccins moeten ook gezet voor het griepseizoen begint. Eens het griepseizoen bezig is, hebben vaccins geen enkele zin meer of maken ze de zaken alleen maar erger.

 30. Xander. Jij schrijft: “Vorig jaar september plaatste ik een artikel met de subkop Overheden die zich tegen hun eigen volk keren is historisch bewijs dat het einde van hun beschaving nadert’.”

  Hierin staat onderstaande reactie:
  DrM schreef:
  18/09/2020 om 5:05 pm
  Op https://www.raptureready.com/2020/09/17/enemy-in-the-gates-by-pete-garcia/ “Enemy in the Gates :: By Pete Garcia” (Vijand al binnen de omheining):

  “Hoe hard ze ook hebben geprobeerd met het Coronavirus 2.0, de Wuhan-griep lijkt niet de crisis te worden die ze zo graag wilden hebben. Dit zegt me twee dingen: ten eerste zal er nog iets ergers nodig zijn om ervoor te zorgen dat mensen die vooruit gaan daadwerkelijk reageren, en ten tweede leren zij (mondiale en nationale regeringen) van deze huidige over wat ze wel en niet moeten doen tijdens een “crisis.”

  Dat ‘iets ergers’ waar DrM het over heeft zou dit kunnen zijn:
  “Het goede nieuws is dat het Biden-vaccinmandaat vrijwel zeker zal worden vernietigd door het Sixth Circuit Court of Appeals. Dit zal Biden een verpletterende nederlaag bezorgen van zijn poging om het Amerikaanse volk massaal uit te roeien via “vaccin” biowapens. Het slechte nieuws is dat als het vaccinmandaat eenmaal is geschrapt, globalisten gedwongen zullen worden hun toevlucht te nemen tot hun volgende verwoestende strategie om hun doelen van genocide en ontvolking te bereiken. Het lijkt erop dat hun volgende wapen Marburg, Ebola of Pokken wordt. Pokken is de meest waarschijnlijke keuze omdat het extreem besmettelijk is en bijna niemand er immuun voor is. Bill Gates heeft herhaaldelijk – met een griezelige grijns – gewaarschuwd dat Amerika klaar moet zijn voor een pokkenterreuraanslag op Amerikaanse luchthavens. Als Bill Gates voor zoiets waarschuwt, is dat meestal omdat globalisten van plan zijn het uit te voeren. Yahoo News meldde deze weekdat flesjes met het label “pokken” werden ontdekt in een Merck-laboratorium, in strijd met de Amerikaanse wet. In de continentale Verenigde Staten is alleen de CDC-faciliteit in Atlanta geautoriseerd om pokkenflesjes op te slaan. Dus wat doet Merck — een vaccinfabrikant — met pokkenflesjes? Je zou niet gek zijn om te veronderstellen dat ze werken aan de volgende grote release van biowapens om een nieuwe golf van winsten te genereren uit pokkenvaccins. Maar een pokkenuitbraak door de globalisten bewerkstelligt veel meer dan alleen ontvolking.”
  Bron: https://www.afinalwarning.com/572120.html

 31. Alle links gaan naar eerdere Xandernieuws publicaties. Waardoor het geloofwaardigheidsgehalte daalt tot ver onder het wetenschappelijke wij van wc eend adviseren wc eend gehalte.

  Laat onverlet dat er gaande is wat beschreven wordt; deze zogenaamde covid vaccins veroorzaken een soort aids.

  Nou is aids geen dodelijke ziekte meer, maar je bent wel, een voor je leven afhankelijke patiënt van pfizers pilletjes.

  Één keer je pilletjes vergeten…of niet kunnen betalen en je sterft aan willekeurig wat.

 32. Beste X, even een nodige correctie: Dat de gevaccineerden een gezondheidsprobleem hebben blijkt al uit de recente cbs cijfers (oversterfte week 45: 850 waarvan 127 met covid). Maar de theorie dat het verwoeste immuunsysteem middels booster shots overeind gehouden zal worden, is medisch gezien onmogelijk. Een echt vaccin brengt een virus in, waar het werkende(!) immuunsysteem vervolgens op reageerd. De covid-shots brengen geen virus in, maar laten het lichaam de spike eiwitten aanmaken, waar dan het werkende(!) immuunsysteem op zou reageren. Maar als het immuunsysteem is uitgeschakeld, dan is ieder vaccin of covid-spuit dodelijk. Er is geen verdienmodel middels boostershots als deze het immuunsysteem volledig uitschakelen.

 33. Al herhaaldelijk gehoord van analisten dat Ivermectine de spike-proteïnen verwijdert uit het lichaam. Een paar pillen per week moeten volstaan om dat gif af te voeren. Onlangs zijn tijdens een voetbalmatch in Engeland drie (!!!) voetballers bewusteloos neergestort. De tv-reporter noemde het “unvelievable”. Met dank aan de spike-proteïnen die de aders doen dichtslibben en bij zware inspanning problemen veroorzaken.

 34. Zijn wij als volk zo afgestompt…
  Ja, anders komt de eindtijdprofetie niet uit. (helaas)
  maar het maakt je keus wel makkelijker,
  Nooit een gen vaccin

 35. Alle kamer leden die voor dwang en drang zijn bij het injecteren moeten inderdaad voor een tribunaal gebracht worden. De kogel of de strop zal – als hun misdaden en/of nalatigheid wordt bewezen- dan hun deel zijn. Dat verzin ik niet. Dat was de uitkomst van de Nurnberg tribunalen tegen de AS mogendheden na WO 2. Ich habe es nicht gewusst is nooit meer een excuus.

  Dan verder met organisaties als het WEF , de EU, de VN. En noem al die democratie omzeilende organen van de prik/ klimaat Nazi’s maar op. Deze organisaties moeten zo snel als mogelijk worden verboden in Nederland. Omdat de EU en de VN in de hoofden van de zwakbegaafden legitieme organisaties zijn, wil ik beginnen met criminele bendes als het WEF.

  Het WEF is een criminele organisatie. Lidmaatschap of hulp aan die club dient strafbaar gesteld te worden. Hetzelfde geldt voor de Open Society Foundation van de familie Soros. Die organisaties maken zich schuldig aan hoogverraad en ongeoorloofde beïnvloeding van de Nederlandse Staat. De aanklacht heb ik voor het gemak al geformuleerd. Bij deze ook gelijk maar mijn sollicitatie als voorzitter van het op te richten tribunaal.

 36. Binnen enkele maanden tienduizenden doden onder vaxers aan de gewone seizoensgriep?

 37. Antwoord op de laatste vraag; in elk geval min. 80% van de bevolking.

 38. We zitten nog maar half november en de vlam is al volledig in de pan geslagen. Benieuwd hoe de situatie is in maart.

  Bereid je voor op de Mad Max situatie.

Comments are closed.