‘Ondanks wereldwijd 40 WOB verzoeken kan niet één autoriteit bewijs leveren van SARS-CoV-2’

—————————————————————————————————————————————-

Hoet zit het met de exosomen-theorie, die stelt dat virussen niets anders dan een opruimmechanisme van het lichaam zijn?

—————————————————————————————————————————————-

De WHO heeft eindelijk toegegeven dat de PCR-test door de huidige wijze van gebruik (vrijwel uitsluitend) valse positieven oplevert (2), maar dat is voor de meeste lezers oud nieuws. Er zal géén beleidswijziging uit voortkomen, net zoals de Nederlandse regering niets deed met de erkenning van Marion Koopmans dat de PCR-test geen klinische besmetting kan aantonen. De vaccins zijn er nu, en dat is waar ‘iedereen’ op zou hebben gewacht. Veel belangrijker nieuws wordt dus gewoon genegeerd: ondanks 40 WOB verzoeken wereldwijd kon niet één autoriteit of instantie bewijs leveren van het SARS-CoV-2 virus, in de volksmond ‘het corona virus’ genoemd.

Toen ik op 18 maart het artikel Tijd voor een ander geluid: Bestaat het coronavirus eigenlijk wel? plaatste, kwamen daar flink wat negatieve reacties op. Mensen hadden de – later deels fake gebleken – beelden uit Wuhan en Bergamo nog op hun netvlies staan, waren in paniek, dus vond men het belachelijk en onbestaanbaar dat iemand zich zou afvragen of het coronavirus überhaupt wel zou bestaan.

Ruim 8 maanden later zal zeker de tweede alinea van dat artikel door veel inmiddels wakker geworden mensen een stuk serieuzer worden genomen, omdat voor de vetgedrukte en onderstreepte zinnen inmiddels hard bewijs bestaat (zoals nu de genoemde erkenning van de WHO over de PCR-test), dat we dit jaar in talloze artikelen ruimschoots voor het voetlicht hebben gebracht:

Nu premier Rutte eergisteren heeft toegegeven dat ‘een groot deel van de Nederlandse bevolking besmet zal raken met het virus,’ is het tijd voor een ander geluid. David Crowe, een Canadese wetenschaps- en medicijn criticus, president van de belangengroep Rethinking AIDS en presentator van het radioprogramma The Infectuous Myth, komt in een lang artikel met een waslijst aan wetenschappelijke feiten waaruit zou blijken dat het bestaan van het coronavirus niet eens is aangetoond, en heel veel mensen die in het ziekenhuis belanden waarschijnlijk juist doodziek worden van de medicijnen die ze krijgen toegediend. Ook volgens Crowe kan de coronacrisis wel eens worden aangegrepen om vaccinaties voor iedereen verplicht te stellen.

De coronavirus angst die uit Wuhan, China komt is een (PCR-)test-epidemie,’ begint Crowe. ‘Er is geen bewijs dat met de test een virus wordt ontdekt, en er wordt totaal niet gekeken of er een groot aantal valse positieve testen zijn. Wat in de medische bladen wordt gepubliceerd is geen wetenschap; ieder onderzoek heeft als doel het vergroten van de paniek, doordat de data zo worden uitgelegd, dat ze de virale theorie ondersteunen, zelfs als deze data verwarrend of tegenstrijdig zijn. Met andere woorden: de medische onderzoeken zijn propaganda.’

‘Maar die mensen in het ziekenhuis, en de overbelasting van de zorg dan?’

‘Maar er liggen toch echt mensen in het ziekenhuis en op de IC?’ zeggen mensen dan. Ja, maar qua aantallen niet afwijkend van een normaal jaar met een griepgolf. ‘Maar de zorg is toch overbelast, die mensen liegen toch niet?’ Natuurlijk liegen ze niet. Wat er echter niet bij wordt verteld is dat duizenden collega’s op basis van zo’n vals positieve PCR-test naar huis zijn gestuurd, ook als ze zelf nergens last van hadden, maar enkel in contact waren geweest met iemand die zogenaamd ‘corona’ zou hebben. Dat opzettelijk veroorzaakte enorme personeelstekort zorgde samen met toch al bijna het laagste aantal ziekenhuis- en IC bedden per 1 miljoen inwoners van Europa voor de huidige overbelasting in de zorg – niet een virus.

‘Maar mijn tante heeft het ook gehad, en die heeft er echt nog weken last van gehad.’ Heel vervelend voor haar, en voor alle anderen die dit overkomt, maar ook dit is volstrekt normaal. Dat er nu zoveel aandacht voor is komt door de extreme corona focus en paniekzaaierij van de media en politiek.

Dit is een bekend psychologisch proces. Als je zwanger bent, zie je ineens overal zwangere vrouwen rondlopen, wat je normaal nooit zou opvallen, of in ieder geval meteen weer zou vergeten. Maar nu ben je zelf zwanger, ben je daar dagelijks intensief mee bezig, en dus is je ‘mind’ gefocust op zwangerschap. Als de media nu dagelijks de (valse) indruk wekken dat het zo abnormaal is dat je nog weken- of zelfs maandenlang last kunt hebben na een (luchtweg)infectie, zul je dat van jezelf ineens ook vinden als je een tijd lang maar niet van die vervelende hoofdpijn of kuch afkomt.

Als mensen vroeger een lange hersteltijd na een griep nodig hadden, werd daar geen enkele aandacht aan besteed. De een voelde zich na een paar dagen weer kiplekker, de ander had daar weken voor nodig, en sommigen, zoals ouderen en mensen met een zwakkere gezondheid, bleven er maandenlang last van houden. En dat is logisch: tussen sterven aan griep (wat jaarlijks gemiddeld zo’n 6500, voornamelijke oudere Nederlanders overkomt) en nergens last van hebben zit een enorme ruimte met gradaties variërend van heel erg beroerd worden tot een nauwelijks opgemerkte snotneus.

40 autoriteiten en instanties kunnen geen bewijs leveren van SARS-CoV-2

De Amerikaanse onderzoeksjournalist Jon Rappoport prijst zijn Canadese collega Christine Massey en haar team voor hun bericht over een Freedom of Information (WOB) verzoek, waaruit blijkt dat ‘het Public Health Agency of Canada (PHAC, het Canadese RIVM), geen document heeft dat iemand, waar dan ook, ooit het SARS-CoV-2 virus geïsoleerd heeft.’

Masseys team diende maar liefst 40 FOI (/WOB) verzoeken in bij medische instanties in diverse landen. De vraag was simpel: laat ons het bewijs zien dat het SARS-CoV-2 virus is geïsoleerd, en dat het bestaan van het virus dus objectief kan worden aangetoond. Niet één van deze instanties en autoriteiten was in staat om dit bewijs te leveren.

De reactie van systeemwetenschappers (= wetenschappers die afhankelijk zijn van overheids- en/of Big Pharma subsidies, en dus de op voorhand gewenste onderzoekresultaten produceren) is dan dat ‘we het virus in een ‘soepje’ in een petrischaaltje hebben gezien. Het is dan wel niet geïsoleerd, maar van de diverse cellen in dat soepje (bijvoorbeeld cellen van mensen en van apen) en een aantal (giftige) chemicaliën weten we dat er een virus inzit, omdat het sommige van die cellen infecteert en doodt.’

Dat noemt men dan ‘geïsoleerd’, maar iedere middelbare scholier die één jaar bij biologie/ scheikunde heeft opgelet, zal meteen beseffen dat die cellen net zo goed geïnfecteerd en gedood kunnen zijn door de giftige chemicaliën in dat schaaltje, en dat die cellen op zichzelf sowieso zouden zijn gestorven, omdat ze geen voedingsstoffen meer kregen. Het feit dat die cellen afgebroken worden is dus géén bewijs dat dit door een virus gebeurt. Daarvoor moet je dat virus rechtstreeks kunnen aanwijzen, en dat is – alle misleidende computersimulaties op TV ten spijt – na al die maanden dus nog nergens ter wereld aantoonbaar gedaan.

Wat er nu wereldwijd wordt gedaan met PCR-testen en SARS-CoV-2 vergelijkt Rappoport met een kunstexpert die op de vloer van een zolder wat snippertjes oude verf vindt. Hij onderzoekt de snippertjes, en constateert dat een deel afkomstig is van kinderspeelgoed, een deel van een 20e eeuws acrylschilderij, en een deel van dezelfde verf die een paar eeuwen geleden door Rembrandt en vele honderden andere schilders werd gebruikt.

De expert pakt die laatste paar snippertjes, en beweert vervolgens dat die afkomstig zijn van een nog onontdekte Rembrandt. Hij bouwt daar een complete theorie omheen, haalt er tal van onderzoeken naar bestaande Rembrandts bij, en negeert collega’s die erop wijzen dat hij hiermee nog steeds niet het bestaan van die onbekende Rembrandt heeft aangetoond. Ondertussen heeft hij wel een indrukwekkend rapport met tal van cijfers, statistieken en claims gepresenteerd. Op grond van dat rapport gaat bijna de hele kunstwereld geloven dat hij inderdaad ‘bewezen’ heeft dat de verf afkomstig is van een nog onontdekte Rembrandt.

De exosomen theorie

De Nederlandse onderzoeksjournalist Martin Vrijland wijst er al maanden op dat Louis Pasteur zelf heeft toegegeven dat er van zijn virale besmettingstheorie niets klopt. ‘Le microbe n’est rien. Le terrain est tout,’ zei Pasteur: ‘De microbe is niets. De omgeving is alles.’ Ondanks zijn door hemzelf erkende fraude wordt Pasteur nog steeds als de grondlegger van het vaccinatie principe beschouwd.

De exosomentheorie waar Vrijland over schrijft zegt onder meer dat infectieziekten niet door virussen, maar door exosomen worden veroorzaakt. Dat zijn deeltjes in onze cellen die ervoor zorgen dat bepaalde stoffen (zoals stukjes RNA, DNA, eiwitten en vetten) uit de cel worden getransporteerd. De exosomen theorie stelt dat ziek worden door een virusinfectie niets anders is dan een opruimreactie van het lichaam onder invloed van bepaalde omstandigheden (temperatuur, luchtvochtigheid, luchtvervuiling, zonlicht, voeding, stress, etc.). En aangezien die omstandigheden voor veel mensen in hetzelfde gebied hetzelfde zijn, krijg je automatisch een ‘epidemie’ van ziekteverschijnselen.

Dat het SARS-CoV-2 virus (en volgens de eerder genoemde David Crowe dus ook het HIV-virus) niet kan worden aangetoond, bewijst echter niet automatisch dat virussen in het geheel niet bestaan. Zo bevatten gewone griepvirussen aangetoonde lichaamsvreemde eiwitten, die in de mens flinke immuunreacties kunnen veroorzaken. Virussen kunnen het menselijke exosomen systeem namelijk ‘kapen’ en als transportmiddel gebruiken voor hun eigen virale stoffen, of zelfs complete virussen. Tijdens actieve infecties (dus als mensen daadwerkelijk ziek worden na besmet te zijn) zijn exosomen en virussen dan ook met elkaar verweven.

Virussen zijn daarom waarschijnlijk inderdaad voor een deel, maar niet alleen maar, een opruimingsmechanisme door exosomen dat wordt beïnvloed door omgevingsfactoren. Van wat het dan wel precies zijn is eigenlijk enkel bekend dat het stukjes niet levend RNA zijn, dus feitelijk code. Enkele van die stukjes code zijn in de loop van de tijd extreem besmettelijk gebleken, en heel soms ook erg dodelijk.

Dat laatste is met het (dus nergens direct aangetoonde) SARS-CoV-2 virus – dat volgens veel gevestigde wetenschappers slechts een mutatie is van SARS-CoV-1 – bepaald niet het geval: met een door de WHO erkende IFR van (maximaal) 0,23% is het coronavirus niet erger dan een flinke seizoensgriep. Tot 70 jaar is de IFR zelfs maar 0,05%, wat slechts de helft van een normale griep is. Een Johns Hopkins studie constateerde onlangs dat Covid-19 relatief geen effect heeft op het normale sterftecijfer’.

Ook vaccinaties kunnen tot infecties, besmettingen en epidemieën leiden

Wat de vraag naar de aard en oorsprong van virussen nog complexer maakt, is dat van vaccinaties is bewezen dat ze eveneens tot infecties en besmettingen kunnen leiden (denk aan de Spaanse Griep pandemie, die is ontstaan na een vaccinatiecampagne onder Amerikaanse militairen). Gevaccineerde personen kunnen vervolgens de bij hen ingespoten code- of virusdeeltjes verspreiden en andere besmetten, en voilà… je hebt een epidemie of zelfs ‘pandemie’.

We schreven in eerdere artikelen al dat de WHO in 2018 knarsetandend heeft moeten toegeven dat 70% van de alle polio gevallen tijdens de toenmalige uitbraak waren veroorzaakt door het polio vaccin. Voor hoeveel andere vaccins zou dat nog meer kunnen gelden? Antwoord zullen we niet krijgen, want de miljardenwinsten van ‘Big Pharma’ en geloofwaardigheid van wetenschappers en politici zou eens in gevaar kunnen komen…

Conclusie: de ‘science’ over viru ssen en besmettingen is in het geheel niet ‘settled’ – integendeel. Dat geldt al helemaal voor de ‘science’ rond vaccins. Het willen inenten van de hele wereldbevolking tegen Covid-19 met nieuwe types (mRNA en/of ‘nano’) vaccins die nog nooit eerder bij mensen zijn gebruikt, en waarvan de langetermijngevolgen volstrekt onbekend zijn, komt daarom op niets anders neer dan op zijn vriendelijkst gezegd het grootste medische experiment aller tijden.

Het lijkt mij persoonlijk realistischer en eerlijker te spreken van de potentieel grootste misdaad tegen de menselijkheid (en mensheid) die ooit is gepleegd. Ieder moet maar voor zichzelf bepalen of hij daar binnenkort als menselijk proefkonijn aan wil deelnemen.

 

Xander


(1) Onderzoeksjournalist Jon Rappoport (No More Fake News) (/ Fluoride Free Peel)
(2) Zero Hedge
Afbeelding: Gerd Altmann, Pixabay

Zie ook o.a.:

18-12: Universele Verklaring van Verzet tegen Gedwongen Vaccinaties actueler dan ooit
13-12: 10 jaar durende studie Internationaal vakblad: Ongevaccineerde kinderen zijn veel gezonder
11-12: Robert Kennedy jr. waarschuwt iedereen om onder geen beding een Covid-19 vaccin te nemen
08-12: FDA vermeldt in document mogelijke sterfte en deze 22 ernstige ziekten en tegenreacties door Covid-19 vaccins
04-12: Bijsluiter Pfizer vaccin waarschuwt expliciet dat ‘onbekend is of het Covid vaccin van invloed is op de vruchtbaarheid’
03-12: Bewijs geleverd van telefoongesprek waarin RIVM toegaf dat Covid bijna geen klachten geeft
02-12: Universitair team VS waarschuwt dat veranderen DNA grote gevolgen kan hebben, maar vaccins komen er toch aan
30-11: Marion Koopmans erkent dat PCR-test geen besmetting kan aantonen
29-11: Johns Hopkins studie: Covid-19 heeft relatief geen effect op normale sterftecijfer
27-11: 240 Nederlanders laten zich vrijwillig besmetten met corona om vaccins te testen
26-11: Gevestigde topartsen waarschuwen dat mensen dagenlang zware bijwerkingen kunnen krijgen van Covid vaccins
21-11: Nano deeltjes in Pfizer vaccin volgens minister De Jonge ‘risico’, maar vaccin komt er toch
19-11: Nieuw gratis E-boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’ (download nu het nog kan)
17-11: International Journal Clinical Practice waarschuwt voor beschadigd immuunsysteem door Covid vaccins, en extra vatbaarheid voor de ziekte zelf
15-11: Britse overheid zet urgent AI software in om ‘verwachte hoge aantal ernstige tegenreacties op Covid-19 vaccin te verwerken’
12-11: Wereldleiders beloven Bill Gates zijn massale vaccinatieplannen in 2021 uit te voeren( / Bill Gates: Leven op zijn vroegst in 2022 weer normaal, als iedereen gevaccineerd is – Iedere wereldburger zal in nabije toekomst 24/7/365 worden gemonitord via implanteerbare biometrische nano sensor )
25-10: Nederlandse experts: Valse PCR testmethode is bron van alle ellende, RIVM wil zoveel mogelijk positieve uitslagen
03-10: Vrijwilligers klinische testfasen Covid vaccins krijgen ernstige Covid symptomen
29-09: Hierom is de klinische testfase van de grote vaccinproducenten volstrekt waardeloos
22-09: Gehandicapt slachtoffer HPV-vaccin Gardasil begint rechtszaak tegen producent Merck
13-09: Farma gigant Pfizer geeft anti-vaxxers alvast de schuld als vaccins straks corona niet stoppen
09-09: Testfase minister De Jonges Covid-19 vaccin opgeschort wegens ernstige bijwerkingen
05-09: VN erkent dat grote polio uitbraak Afrika wordt veroorzaakt door vaccin Bill Gates (/ Bent u soms suïcidaal als u straks een Covid vaccin haalt waarvan de ingrediënten tot staatsgeheim zijn verklaard?)
15-08: De leugen regeert al maanden – Wordt het kabinet bewust misleid door het RIVM?’ (Column Pierre Capel)
02-07: Italië liet Bill Gates experimenteren op bevolking met nieuw type DNA veranderend vaccin’
24-06: Zuigelingensterfte historisch laag nu er enkele maanden minder gevaccineerd is’
22-06: Discussie: ‘Laten we niet liegen over de gevaren van vaccinaties’
18-03: Tijd voor een ander geluid: Bestaat het coronavirus eigenlijk wel?

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

18

 1. Hallo Xander ik heb je site gevonden op advies van een kennis. Het programma wat nu wordt doorgevoerd heet: Rockefeller/Lockstep 2010 en Welcome to the New World Order. De bron is: https://www.henrymakow.com/2020/10/viral-world-lockdown-plan-leaked.html

  Voor mensen die geïnteresseerd zijn in het ontstaan van de farmaceutische industrie, raad ik aan deze documentaire te bekijken en dat verklaard veel van wat er nu in de wereld gebeurt. Hippocratic Hypocrisy op Spacebusters.

 2. De opvolger van Covid-21 is naar alle waarschijnlijkheid: SPARS. Zoeken op; The SPARS Pandemic 2025-2028: A Futuristic Scenario to Facilitate Medical Countermeasure Communication.
  Dat is van John Hopkins.

 3. Wat “moet” ik allemaal geloven wat hier wordt geschreven? Wanneer ik op de (weliswaar)geijkte zoekmachines opzoek wat Xandernieuws is lijkt het allemaal niet te kloppen wat hier staat geschreven. Deze website is door Snopes (factcheckers)weggezet als fake en dus niet geloofwaardig. Wat ik hier allemaal lees klinkt ok vrij ongeloofwaardig m.n. als het gaat om het bestaan van aliens en de zgn. satanische sekte. Dat er in de wereld meer gebeurt dan dat wij weten geloof ik 100% maar dit gaat wel erg (te) ver.

 4. @ Elegast: 6:20 pm, op 20/12. Helaas is het al zover gekomen. Precies wat U zegt.

 5. @ Elegast
  20/12/2020 om 8:06 pm

  Enorm bedankt voor je link .
  Triest dat er niet één Nederlandse omroep is te vinden die dit te midden van hun puinprogramma’s wil uitzenden .
  Het is maar één minuut !
  Mij is het lachen vergaan .

 6. Het blijft raar. In 2018 zijn er tegen de 10 duizend aan griep doodgegaan. in 2020 zit de teller hier net iets boven afgerond 10 en een half duizend

  Echter in 2018 waren er 800.000 besmettingen
  En corona in 2020 bijna 700.000 besmettingen

  Nu krijg je allemaal kennissen die iemand kennen die op de IC liggen, waarvan ook enkelen overlijden. Zo is het wel. Alsof mensen destijds er wereldnieuws van maakte. Dit lijkt echt op aandachttrekkerij of een sport bewijsgedrag.

  Maar rekening houdend met de cijfers, dit haar zijn er zat mensen onterecht als coronadoden genoteerd. Daarnaast is er pas oversterfte 2 weken na invoering lockdown. Wat Maurice de hond zegt klopt ook, Nederland vergrijst. Corona heeft weinig impact onder 65 jaar, maar erboven is het echt extreem.

  Maar dan blijft het een raadsel waarom de oversterfte steeds 1 tot 3 weken na invoering lockdown toetreedt.

  Kan iemand verklaren wat hier werkelijk gebeurt? Oversterfte door griep is dit jaar nihiel, een factor 10 minder dan vorige 2-3 jaar.

  Tot slot wil ik melden dat er in 2020 vrijwel geen griepdoden zijn. En in 2018 9.500 (2020: 10k coronadoden).

  Hey blijft vreemd. Vul me aan met uw ideeën wat hier anders is Dan 2018. Ik sta open voor kritiek

 7. Goed artikel, maar volgens mijn eigen research (sinds maart al), kan je NOOIT een virus of exsosoom of hoe je het ook wilt noemen overdragen. Ook niet na vaccinatie, de Spaanse griep was geen griep maar een vergiftiging door de toxische adjuvanten in de vaccinproducten. Besmettelijke ziekten bestaan gewoon niet! Wat wel kan is dat mensen die met dezelfde toxische stoffen in voeding of omgeving worden geconfronteerd tegelijk ziek worden (terraintheory van Bechamp en anderen)

  Vaccinaties hebben niet de intentie om ziektes te voorkomen want ziektes hebben niets met virussen te maken. Bij elk experiment de laatste 150 jaar is keer op keer bewezen dat de virustheorie een complete fabel is. Zie ook het proces van Stefan Lanka waar het hooggerechtshof oordeelde dat het mazelenvirus niet bestaat. Maar vaccins tegen dit niet bestaande mazelenvirus bestaan wel..?

  De zogenaamde Spaanse griep.
  ‘In november 1918 worden testen uitgevoerd op 62 gezonde Amerikaanse matrozen. De artsen verzamelen vloeibare afscheiding uit de neuzen en kelen van doodzieke mannen en spuiten dit in de neuzen, kelen en ogen van de testpersonen.

  Een ander deel van de proefpersonen bezoekt zieke soldaten in het ziekenhuis. Hier moeten zij zich over de patiënten heen buigen , zijn adem inademen en 5 minuten met hem spreken. De zieken moeten hun adem sterk uitademen en de testpersonen dit inademen.

  Geen enkele van de gezonde mannen wordt echter ziek. (G. Kolata, The Story Of The Great Influenza Pandemic of 1918 and the Search for the Virus that Caused It).”

  https://www.dlmplus.nl/2020/12/15/mondkapjes-vaccinatie-en-miljoenen-doden-spaanse-griep-wat-is-het-verband/

  https://debataafschecourant.wordpress.com/2020/12/18/breaking-prof-dr-c-drosten-de-ziekte-covid-19-bestaat-niet/

  Een reageerder onder dit artikel van Vrijland heeft een mooie samenvatting gemaakt met links en filmpjes.

 8. dit klopt, ik roep al een half jaar dat het virus nog altijd niet is aangetoond, dus dit kan net zo goed influenza zijn. en, wat een nog veel interessantere vraag is : als je het virus nog niet hebt aangetoond, hoe is het dan in godsnaam mogelijk dat je nu ( sinds gisteren ) gaat roepen dat er een nieuwe, nog sterkere mutatie in omloop is ( zie engeland …
  mij werd ogenblikkelijk duidelijk dat de overheden in paniek zijn, want de groep non-believers wordt met de week groter en groter ( zie de grote demonstraties in londen, berlijn en parijs )
  dus, er is iets bedacht om ons weer terug in de angst te brengen.
  ps: het erge van dit alles is, dat als er morgen nu eens echt ergens een besmettelijke ziekte uitbreekt, dan gelooft driekwart van de wereld er niks meer van, wat dan tot een echte ramp gaat leiden.

 9. Ik vind dit moeilijk te beoordelen.Vals positieve tests vind ik niet zo’n probleem.Testen kunnen snel herhaald worden en laat iemand anders gewoon maar een paar dagen thuis blijven.Het lijkt me dat er toch echt wel wat meer is dan psychologische reacties en dat er een virus is,dat in meerdere varianten te traceren is en dat mensen daar lelijk ziek van worden.

 10. De afgelopen 3 jaar zijn wel 5 ziekenhuizen gesloten en 77000 ziekenhuismedewerkers ontslagen. Logisch dat andere ziekenhuizen vollopen en zorgmedewerkers overbelast raken, zoals het UMC in Leiden. Kwestie van politieke keuzes en dank aan de kabinetten onder leiding van Rutte 1, 2 en 3. Daar liggen de werkelijke oorzaken!

 11. Daar is iets voor te zeggen. Dat het tot infecties kan lijden.en van kwaad tot erger totaal me eens.

 12. Met de eerste COVID-19-vaccins die al in het VK zijn goedgekeurd en bijna klaar zijn om uit te rollen, heeft het Britse ministerie van Volksgezondheid en Sociale Zorg Pfizer schadeloos gesteld van elke aansprakelijkheid als iemand door het vaccin zou worden verwond.
  Independent meldde dat Britse ministers de afgelopen weken druk zijn geweest met het wijzigen van wetten, zodat Pfizer en de andere vaccinbedrijven niet kunnen worden vervolgd door patiënten die schade hebben opgelopen, of door families waarvan de leden kunnen overlijden aan complicaties als gevolg van het vaccin.De EU heeft in stilte zijn wetgeving aangepast in verband met GMO’s in het vaccin.
  Britten hoeven niet eens te overwegen om gezondheidswerkers of iemand anders die het vaccin toedient of ermee werkt, aan te klagen, omdat ook zij nu worden beschermd tegen elke aansprakelijkheid voor schade. Tijdens een persconferentie weigerde de gedelegeerd bestuurder van Pfizer “uit te leggen waarom het bedrijf een vergoeding nodig had”, meldde Independent.
  Pfizer weigerde ook te zeggen wanneer de volledige gegevens van de klinische onderzoeken van het vaccin zouden worden gepubliceerd.

 13. Als u geen link plaats naar het artikel wordt uw post niet gepubliceerd. Mod.

 14. Beste Xander, je kan niet eens meer wat schrijven het nieuws gaat nu zo snel, daarom niet minder boeiend hoor.

  Londenaren mogen hun stad niet meer uit anders worden ze gearresteerd. Dit is het eindspel. Kan niet anders, morgen 19.22 naar buiten. Dit wordt historisch. Astronomie begrijp ik niet, astrologie nog minder, het zal Allemaal wel maar ik geloof dat we morgen Saturnus en Jupiter op één lijn gaan zien.

  Kijken dus en je verwonderen. Meer dan verwonderen kunnen we niet meer want Zelfs onze eigen buren blijken nsb-ers. Dat slaat het fundament onder een samenleving weg. Een simpele momdkapjesplicht was genoeg om dit bloot te leggen, Hoe is het mogelijk. Allemaal opgevoed met wo 2.

Comments are closed.