‘Nu al jaarlijks 400.000 boeren minder in EU door klimaatbeleid, voedseltekort het gevolg’

Niet zomaar een slogan of loos dreigement, maar al over enkele jaren een bloedserieuze kwestie als het huidige klimaatbeleid niet onmiddellijk wordt teruggedraaid. (Afbeelding: Recent massaal boerenprotest in Nederland, Getty Images (3)).

—————————————————————————————————————————————-

Europese Milieu Agentschap: Landbouw en veeteelt in Zuid Europa dreigt compleet te verdwijnen – ‘De nonsens van antropogene klimaatverandering lijkt tot stand te gaan brengen waar het voor werd bedacht: het verminderen van de bevolking’

—————————————————————————————————————————————-

Het klimaat/energiebeleid in Nederland en de EU is niet alleen bezig om in snel tempo onze concurrentiekracht, economie en welvaart te verwoesten, maar dreigt ook voedseltekorten en zelfs hongersnoden te veroorzaken. Inmiddels verdwijnen er volgens de nieuwe Europese Commissaris voor de Landbouw jaarlijks 400.000 boerenbedrijven in de Unie, oftewel ruim 1000 per dag. Dit kan niet lang goed meer gaan, en zal zich allereerst gaan vertalen in fors stijgende voedselprijzen en daarna steeds grotere en langdurige tekorten.

Het Europese Milieu Agentschap EEA waarschuwt dat de landbouw en veeteelt in Zuid Europa wel eens helemaal kan gaan verdwijnen. Daarom moet het volgens de EEA topprioriteit worden om de Europese landbouwsector aan te passen, zodat periodes met droogte, hittegolven en overstromingen kunnen worden overleefd.

Economie en voedselproductie worden verwoest

De obsessie met de vrijwel geheel uit de duim gezogen antropogene klimaatverandering in Europa is echter zo groot, dat de EU en de Nederlandse overheid onverminderd doorgaan met het ondergeschikt maken van de economie en het welzijn van de eigen onderdanen aan wurgend en verwoestend beleid, dat volgens onafhankelijke experts op zijn allerbest de voorspelde temperatuurstijging met slechts enkele cijfers achter de komma zal doen dalen, wat daarom nul effect op het klimaat zal hebben.

De Amerikaanse topeconoom Martin Armstrong schrijft dat de klimaathysterie in Europa ‘de economie verwoest, en nu zelfs ook de mogelijkheid om voedsel te verbouwen. Velen zijn bezorgd dat dit opnieuw tot voedselgebrek zal leiden, zoals ooit in Ierland gebeurde omdat de Britse graanwetten het verboden om graan uit Amerika te importeren.’

‘Klimaatbeleid gaat doen waar het voor werd bedacht: bevolkingsvermindering’

‘De nonsens van klimaatverandering lijkt daarom tot stand te gaan brengen waar het voor werd bedacht: het verminderen van de bevolking. De vraag die moet worden beantwoord is wiens kleinkinderen men probeert niet geboren te laten worden? Degenen die niet geloven in door mensen veroorzaakte klimaatverandering? Zeker niet die van de promotors en politici. Het moet dus de rest van ons zijn die ze willen laten verhongeren.’

Mede op basis van zijn vermaarde computermodel verwacht Armstrong dat dit tot 2025 een steeds groter probleem gaat worden en de voedselprijzen dermate zullen stijgen, dat deze voor grote groepen mensen onbetaalbaar beginnen te worden. (1)

Angst zaaien en doemdenken over klimaat geeft socialisten totale controle

Hij herinnert de mensen eraan dat de media al sinds mensenheugenis angst zaaien over het klimaat, en daar tot nu toe nooit iets van terecht is gekomen. Tussen 1895 en 1930 werd voorspeld dat we allemaal zouden sterven door een nieuwe IJstijd; vervolgens veranderde de IJstijd in ‘global warming’, om in de jaren ’60 en ’70 weer terug te keren naar de IJstijd. ‘Nu krijgen we te horen dat we nog maar 12 jaar hebben om de planeet de redden van ‘global warming’.

‘Deze keer hebben de socialisten het gebruikt voor het dramatisch verhogen van de belastingen, en het in de greep krijgen van de economie voor centrale controle, zoals dat onder het communisme het geval was. Doemdenken en angst zaaien verkoopt. Ik zie dit absoluut als een grote grap, maar wel ten koste van ons, want de socialisten lachen en denken: nu hebben we jullie!’ (2)

Toekomstige generaties Europeanen zullen vol onbegrip terugkijken op deze krankzinnige periode in de geschiedenis, en zich verbijsterd afvragen hoe het kon dat een extremistische klimaatsekte met pure drogredenen en fake science een van de welvarendste werelddelen volkomen in zijn greep kon krijgen, en hoe die de economie en samenleving vervolgens vrijwillig zelfmoord kon laten plegen voor een ideologie  waar helemaal niets van waar bleek te zijn, maar die wel vele tientallen miljoenen slachtoffers eiste.

Xander

(1) Armstrong Economics
(2) Armstrong Economics
(3) Afbeelding : Embed from Getty Images“>Getty Images (vrij voor redactioneel, niet commercieel gebruik)

Zie ook o.a.:

23-10: Harvard researchers: Algen zogen CO2 uit atmosfeer en veroorzaakten virtuele IJstijd
24-09: Europese Klimaat Verklaring: 500 wetenschappers stellen dat er geen klimaatcrisis is
20-09: Tienduizenden gehersenspoelde schoolkinderen hebben geen flauw benul van klimaatfeiten
11-09: Wereld Meteorologische Organisatie neemt afstand van Westerse klimaathysterie
08-09: Ontdekking Universiteit Californië haalt officiële CO2 en stikstof propaganda compleet onderuit
02-09: NASA erkent dat klimaatmodellen 100x nauwkeuriger moeten voor juiste voorspelling
01-08: Deze mannen en organisaties zitten achter het anti-humane genocidale Westerse klimaatbeleid
12-07: Finse en Japanse wetenschappelijke teams vinden geen bewijs voor menselijke klimaatverandering
21-06: Zoveelste klimaathoax: VN-baas poseert op eiland Tuvalu dat in zee zou wegzinken – niet dus
18-06: Global Cooling volgens NASA satellieten begonnen, kan 40 tot 60 jaar duren
25-05: Radicale ommezwaai: IPCC erkent dat mens toch niet verantwoordelijk is voor opwarming (… maar propaganda verandert alweer van ‘global warming’ naar ‘uitsterven van soorten’)
15-05: ‘Klimaat wordt al kouder, over 5 jaar ook in Westen voedseltekorten’ (2019 breekt alle records: ‘Global Cooling’ is begonnen)
29-03: Grote gletsjer op Groenland weigert mee te doen met klimaathoax en groeit al 2 jaar
13-03: (/ Alle miljarden kostende maatregelen zullen de temperatuur in ons land met maar 0,00007 graden doen dalen)
09-03: Greenpeace oprichter: Opwarming door menselijke CO2 is totale hoax en bedrog (/ ‘In klimaatagenda is wetenschap vervangen door bijgeloof en een giftige combinatie van religie en politieke ideologie’)
04-03: Oprichter Greenpeace: Stoppen met fossiele brandstoffen zal massasterfte veroorzaken
26-02: Bijdrage mens aan klimaatverandering ook volgens cijfers alarmisten te verwaarlozen (/ Is de maximale afname van de opwarming met 0,05 graden de totale afbraak van onze welvaart waard?)
13-01: 25 deskundigen slaan alarm: Huidig klimaatbeleid veroorzaakt ondergang van Nederland

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.