‘Nu al jaarlijks 400.000 boeren minder in EU door klimaatbeleid, voedseltekort het gevolg’

Niet zomaar een slogan of loos dreigement, maar al over enkele jaren een bloedserieuze kwestie als het huidige klimaatbeleid niet onmiddellijk wordt teruggedraaid. (Afbeelding: Recent massaal boerenprotest in Nederland, Getty Images (3)).

—————————————————————————————————————————————-

Europese Milieu Agentschap: Landbouw en veeteelt in Zuid Europa dreigt compleet te verdwijnen – ‘De nonsens van antropogene klimaatverandering lijkt tot stand te gaan brengen waar het voor werd bedacht: het verminderen van de bevolking’

—————————————————————————————————————————————-

Het klimaat/energiebeleid in Nederland en de EU is niet alleen bezig om in snel tempo onze concurrentiekracht, economie en welvaart te verwoesten, maar dreigt ook voedseltekorten en zelfs hongersnoden te veroorzaken. Inmiddels verdwijnen er volgens de nieuwe Europese Commissaris voor de Landbouw jaarlijks 400.000 boerenbedrijven in de Unie, oftewel ruim 1000 per dag. Dit kan niet lang goed meer gaan, en zal zich allereerst gaan vertalen in fors stijgende voedselprijzen en daarna steeds grotere en langdurige tekorten.

Het Europese Milieu Agentschap EEA waarschuwt dat de landbouw en veeteelt in Zuid Europa wel eens helemaal kan gaan verdwijnen. Daarom moet het volgens de EEA topprioriteit worden om de Europese landbouwsector aan te passen, zodat periodes met droogte, hittegolven en overstromingen kunnen worden overleefd.

Economie en voedselproductie worden verwoest

De obsessie met de vrijwel geheel uit de duim gezogen antropogene klimaatverandering in Europa is echter zo groot, dat de EU en de Nederlandse overheid onverminderd doorgaan met het ondergeschikt maken van de economie en het welzijn van de eigen onderdanen aan wurgend en verwoestend beleid, dat volgens onafhankelijke experts op zijn allerbest de voorspelde temperatuurstijging met slechts enkele cijfers achter de komma zal doen dalen, wat daarom nul effect op het klimaat zal hebben.

De Amerikaanse topeconoom Martin Armstrong schrijft dat de klimaathysterie in Europa ‘de economie verwoest, en nu zelfs ook de mogelijkheid om voedsel te verbouwen. Velen zijn bezorgd dat dit opnieuw tot voedselgebrek zal leiden, zoals ooit in Ierland gebeurde omdat de Britse graanwetten het verboden om graan uit Amerika te importeren.’

‘Klimaatbeleid gaat doen waar het voor werd bedacht: bevolkingsvermindering’

‘De nonsens van klimaatverandering lijkt daarom tot stand te gaan brengen waar het voor werd bedacht: het verminderen van de bevolking. De vraag die moet worden beantwoord is wiens kleinkinderen men probeert niet geboren te laten worden? Degenen die niet geloven in door mensen veroorzaakte klimaatverandering? Zeker niet die van de promotors en politici. Het moet dus de rest van ons zijn die ze willen laten verhongeren.’

Mede op basis van zijn vermaarde computermodel verwacht Armstrong dat dit tot 2025 een steeds groter probleem gaat worden en de voedselprijzen dermate zullen stijgen, dat deze voor grote groepen mensen onbetaalbaar beginnen te worden. (1)

Angst zaaien en doemdenken over klimaat geeft socialisten totale controle

Hij herinnert de mensen eraan dat de media al sinds mensenheugenis angst zaaien over het klimaat, en daar tot nu toe nooit iets van terecht is gekomen. Tussen 1895 en 1930 werd voorspeld dat we allemaal zouden sterven door een nieuwe IJstijd; vervolgens veranderde de IJstijd in ‘global warming’, om in de jaren ’60 en ’70 weer terug te keren naar de IJstijd. ‘Nu krijgen we te horen dat we nog maar 12 jaar hebben om de planeet de redden van ‘global warming’.

‘Deze keer hebben de socialisten het gebruikt voor het dramatisch verhogen van de belastingen, en het in de greep krijgen van de economie voor centrale controle, zoals dat onder het communisme het geval was. Doemdenken en angst zaaien verkoopt. Ik zie dit absoluut als een grote grap, maar wel ten koste van ons, want de socialisten lachen en denken: nu hebben we jullie!’ (2)

Toekomstige generaties Europeanen zullen vol onbegrip terugkijken op deze krankzinnige periode in de geschiedenis, en zich verbijsterd afvragen hoe het kon dat een extremistische klimaatsekte met pure drogredenen en fake science een van de welvarendste werelddelen volkomen in zijn greep kon krijgen, en hoe die de economie en samenleving vervolgens vrijwillig zelfmoord kon laten plegen voor een ideologie  waar helemaal niets van waar bleek te zijn, maar die wel vele tientallen miljoenen slachtoffers eiste.

Xander

(1) Armstrong Economics
(2) Armstrong Economics
(3) Afbeelding : Embed from Getty Images“>Getty Images (vrij voor redactioneel, niet commercieel gebruik)

Zie ook o.a.:

23-10: Harvard researchers: Algen zogen CO2 uit atmosfeer en veroorzaakten virtuele IJstijd
24-09: Europese Klimaat Verklaring: 500 wetenschappers stellen dat er geen klimaatcrisis is
20-09: Tienduizenden gehersenspoelde schoolkinderen hebben geen flauw benul van klimaatfeiten
11-09: Wereld Meteorologische Organisatie neemt afstand van Westerse klimaathysterie
08-09: Ontdekking Universiteit Californië haalt officiële CO2 en stikstof propaganda compleet onderuit
02-09: NASA erkent dat klimaatmodellen 100x nauwkeuriger moeten voor juiste voorspelling
01-08: Deze mannen en organisaties zitten achter het anti-humane genocidale Westerse klimaatbeleid
12-07: Finse en Japanse wetenschappelijke teams vinden geen bewijs voor menselijke klimaatverandering
21-06: Zoveelste klimaathoax: VN-baas poseert op eiland Tuvalu dat in zee zou wegzinken – niet dus
18-06: Global Cooling volgens NASA satellieten begonnen, kan 40 tot 60 jaar duren
25-05: Radicale ommezwaai: IPCC erkent dat mens toch niet verantwoordelijk is voor opwarming (… maar propaganda verandert alweer van ‘global warming’ naar ‘uitsterven van soorten’)
15-05: ‘Klimaat wordt al kouder, over 5 jaar ook in Westen voedseltekorten’ (2019 breekt alle records: ‘Global Cooling’ is begonnen)
29-03: Grote gletsjer op Groenland weigert mee te doen met klimaathoax en groeit al 2 jaar
13-03: (/ Alle miljarden kostende maatregelen zullen de temperatuur in ons land met maar 0,00007 graden doen dalen)
09-03: Greenpeace oprichter: Opwarming door menselijke CO2 is totale hoax en bedrog (/ ‘In klimaatagenda is wetenschap vervangen door bijgeloof en een giftige combinatie van religie en politieke ideologie’)
04-03: Oprichter Greenpeace: Stoppen met fossiele brandstoffen zal massasterfte veroorzaken
26-02: Bijdrage mens aan klimaatverandering ook volgens cijfers alarmisten te verwaarlozen (/ Is de maximale afname van de opwarming met 0,05 graden de totale afbraak van onze welvaart waard?)
13-01: 25 deskundigen slaan alarm: Huidig klimaatbeleid veroorzaakt ondergang van Nederland

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

54

 1. stel jullie je toch niet zo aan. Er wordt chronisch roofbouw gepleegd op het Nederlands landschap – een postzegel in verhouding tot de rest van de wereld.
  Waardig omgaan met dieren, minder eten van dieren, meer veganisme, etc. zal een aanwinst zijn voor de heelheid van de schepping

 2. Wat is de rol geweest van Nederlandse politici als Jan Pronk (PvdA) in de aanloop naar dit “plotselinge” klimaatbeleid?
  In de jaren ’90 blijkt dit beleid al te zijn opgezet.

 3. In het westen gaat de zon onder.Het is al avondrood.Straks komt de nacht.De ondergang van Europa.

 4. Klopt helemaal. Voor de 2e wereldoorlog lag dit scenario al klaar , evenals de import van al die barbaren.. Hitler stak daar een stokje voor ,die had andere plannen. Nu is de tijd rijp het uit te voeren,. Tegenstand is er toch niet…dus…

 5. Het is ook het verdienmodel dat de overheid met alle regeltjes en voorschriften de boeren dwingt tot schaalvergroting met gevolg dat de boeren met hun zgn miljonairs vermogen beneden modaal inkomen hebben.
  Ik denk niet dat er een bevolkingsgroep zo wordt gemangeld door de overheid dan de boeren.
  Vervolgens met een nekschot worden afgemaakt.
  Indien nederland voor kernenergie had gekozen, dan haddden wij nu geen co2 en stikstof probleem gehad. De foute keuze”s van links worden op de boeren verhaald.
  De woede van de boeren is het laffe geweten van de overheid.

 6. Joep inderdaad.Vele regeerders denken nog altijd dat NL agrarisch moet zijn
  Dat is al lang niet meer het geval. Nederlandse boeren produceren voor de internationale markt en een groot deel.van.ons voedsel (denk aan Amerikaans graan of Argentijns rundvlees) komt uit het buitenland. Tegelijkertijd is de arbeidsproductiviteit in de landbouw enorm gestegen waardoor minder dan 5% van de Nederlandse beroepsbevolking in deze sector werkt.

 7. er wonen ook veel meer mensen in nederland dan in 1950,wel even meenemen in je betoog, beste joep

 8. Naast de enorme afname van boeren zijn er tevens vele boeren die weliswaar boer zijn maar allang geen voedsel meer verbouwen.
  Deze boeren verbouwen gewassen voor de biocentrales omdat hen dit meer oplevert middels subsidies.
  In bijv. Duitsland planten vele boeren gewassen uitsluitend voor de bioindustrie.
  Ons voedsel is wereldwijd in gevaar wat zal verergeren door jarenlange afkoeling aarde.
  Volledig mislukte oogsten die nu reeds gaande zijn zullen gigantisch toenemen in de komende vele jaren van afkoeling aarde.
  Gevolg, vele burgers zullen wereldwijd sterven door het dramatisch voedseltekort!

 9. In de periode 1950-2016 zijn zes op de zeven landbouwbedrijven verdwenen, de blijvers zijn flink groter geworden. In 1950 had een doorsnee bedrijf 5,7 hectare, inmiddels is dit 32,4 hectare. Ook het aantal dieren per bedrijf steeg in een rap tempo. Dus de landbouwbedrijven zijn steeds groter geworden. De gemiddelde teeltoppervlakte per bedrijf nam toe van 5,7 hectare in 1950 tot 32,4 hectare in 2016. Een vergelijkbare schaalvergroting heeft zich voorgedaan in de veehouderij. Een doorsnee rundveehouder had in 2016 bijna 160 runderen, in 1950 nog maar 13. Waren er in 2000 nog 44 bedrijven met 250 of meer koeien, in 2016 was dat gegroeid naar 511 bedrijven.
  Die voedsel schaarste zal nog wel even op zich laten wachten de productie is nu velen malen groter dan in 1950.

 10. Los ervan of het klimaat nu opwarmt of niet, er zijn gewoon veel te veel varkens en koeien in ons kleine kikkerlandje. Megastallen van meer dan tienduizend varkens! Die nooit het daglicht zullen aanschouwen. Moeten we dat willen? Al dat overtollige mest dat afgevoerd moet worden, ten koste van de kwaliteit van heel veel landbouwgrond. Moeten we dat ook willen? Nederland voert na de VS het meeste vlees uit van de hele wereld. Meer dan qua oppervlakte grote landen als Rusland, Brazilië of Argentinië. We hebben een gigantische overschot aan vlees en groenten in ons land. Dat moet allemaal naar het buitenland. Daar kan best wat van af, juist om onze kwaliteitsrijke grond in de toekomst te behouden. Het is onzin om te concluderen dat we de hongersnood zullen sterven als de veestapel hier ingeperkt wordt. Paniekzaaierij om niets.

 11. Günther op 11.47: mooie tekst die je opgaf. Mooi maar ook verschrikkelijk. Desalniettemin absolute realiteit. Zoals het er nu aan toegaat in de wereld, dat kan niet.

 12. @Rick 25/10/2019 om 11:52 pm:

  De ‘driehoek van het kwaad’ is dit:
  1. Het politieke stelsel geleid door Satan, zijn demonische volgelingen en de Synagoge van Satan;
  2. Het uitbuitende commerciële systeem;
  3. De wereldomvattende valse religies.

  De basis hiervoor vinden we met name goed beschreven in het laatste boek van de bijbel, de Openbaring.
  Wie dit niet inziet, is verloren. De rest is bogus.

 13. @Cor : ik begrijp je reactie maar zelfs de tuinders geven dit zelf toe. C02 doen de planten sneller groeien waardoor de opbrengst groter is, maar de voedingswaarde kleiner, dit heeft ook al de voedselinspectie kunnen vaststellen, dus ik schud dit niet uit men mouw, en voor alle duidelijkheid ik wordt totaal niet gehersenspoeld om eens geen Engels woord te gebruiken, in mijn familie zijn er zelf tuinders dus ik weet er wel iets van. shalom

 14. Plato, waar haalt u de kennis vandaan dat de landbouw geen stikstof produceert. Dat is wel degelijk het geval met name in de intensieve veehouderij Ruim 40% Vd stikstofkomt uit het buitenland. Daar kunnen weinig aan doen. Daarna volgt de landbouw met 30%.

 15. Hoe is het toch mogelijk dat zo een klein clubje voor de rest van de wereld alles kan bepalen? De mensen zijn zo goed geindoctrineerd. De kleuterschool, middelbare en studie richting gefabriceerde maatschappij een pendeldienst tussen werk, huis en de buis. Het nieuws als zoete koek slikken zonder iemand op de vingers te tikken. Alles is bedacht voor de creatie van de macht dan zeg ik het nog zacht.Illusionaire democratie want echte democratie die bestaat niet. Een slimme club volgt hun traject en rijd straks iedereen van de weg. Gsm, internet waren allang bedacht in het teken van de macht. Bitcoin een nieuw idee vanuit Japan mensen kom uit de droom wie legt hier denkt u de toon? Het hash 256 protocol komt van NSA dus doe me een lol. In 1982 kwam David Chaumm al met de eerste crypto munt en heeft deze met Deutsche bank gerunt het was hem niet gegund. Zonder Btc zijn pubiliciteit was de munt snel weg en kwam niet wereldwijd helaas opgave van de strijd. DIGI CASH werd dus een flop want media zaten er niet bovenop. Btc kon stijgen van een cent naar hoogten ongekend. Hebzucht als drijfveer steeds maar meer deed velen toch serieus zeer. Een daling lag in het verschiet die de laatste koper dus niet ziet. Wat wordt er nog meer verzonnen klimaat de opwarming is begonnen. Nasa zegt het verhaal is onjuist maar tegenstand wordt volledig verguisd. Kinderen worden gebruikt voor propaganda met spandoek en een dagje vrij presenteren ze zich blij niet wetend hoe het werkelijk zit maar wel roepen met veel pit. Treurig om te zien en verdient zeker geen 10. Global cooling schijnt meer aan de orde maar wie dat zegt wordt behandeld als een gestoorde. Miljarden voor het grote project verarmen de bevolking absoluut Timmermans roept tuut tuut tuut vooruit met Eu en met alle macht wordt de bevolking verkracht. G5 het nieuwe idee zonder onderzoek daar doe je het van in je broek. Straling voor breed gebruik getest op muizen en nu in uw huizen. De fuik wordt opgezet en de regering heeft dikke pret op weg naar hun volgende zet. Weer gaat het uiteindelijk om de macht waar de elite puur naar smacht. Een systeem is goed maar niet te ver dan wordt het een vallende ster. Vaccins lijken verschillende wel goed hangt ervan af of je er iets schadelijks indoet. Chemtrails de blauwe lucht verdwijnt als de zonneschijn wegkwijnt. Het voltrekt zich als een plan zo ziet het eruit wie blaast het verhaaltje uit.

 16. Cor, u stelt dat deze winter het nog veel kouder zal worden. Wanneer hadden we de laatste koude winter? Herinnert u zich dat nog? Ook de komende winter zal volgens meteorologen een zachte winter worden.

 17. @Fleur
  Dank voor je schokkend goede site , wanneer het veel te vroeg veel te koud is wordt dit door de m.s.m. niet vermeld .
  Eén lauwe herfstdag is wél voorpaginanieuws .
  Nogmaals dank .

 18. De boeren houden 2 cent van een liter melk over en 4 cent van een zak patat.In Den haag zijn ze toch echt de weg kwijt.

 19. De driehoek van het kwaad ?

  Wie weet wat deze driehoek inhoudt ?

  Punt één het Vaticaan: Een staat in een stad met eigen wetten die wel gelden buiten maar niet binnen. Eigen beveiliging eigen regels, de doctrine van religie uitspreidend in de slechte zins des woords, globalisten pur sang. Wie het weet weet het, wie het niet weet is slachtoffer op het verkeerde altaar.

  Punt twee: De Crown in Londen…. Nee dat is niet het Engelse koningshuis dat is een staat in een stad, het financieel district in Londen met eigen beveiliging, eigen wetten die buiten de grenzen gelden, gelden niet voor hen. Het financiële hoerenhuis die de complete voedsel voorziening inclusief transporten beheerd sedert langen tijd.

  Punt drie: Het pentagon in Washington DC, Een staat in een stad met eigen wetten, eigen beveiliging met regels die buiten gelden…. hier niet van toepassing. Het exclusieve recht verkregen om het militair industrieel pact te reguleren te sturen en te financieren.

  Als er een Brexit mogelijk (niet en nooit) komt en de voedselvoorziening bewust wordt afgepakt en zelfvoorzienbaarheid van de bevolking weggenomen wordt, dan is voor mij duidelijk waarom de boeren eg moeten. De ‘Crown’ in Londen heeft namelijk alles onder naam van duizenden aliassen opgekocht de laatste jaren. Zij bezitten namelijk bijna alle voedsel transport en voorziening. Als zij zich buitenspel gezet voelen worden door de keuze van het volk dan hebben zij de middelen in handen om het volk uit te hongeren.
  Daar komt oorlog van en het militair industrieel complex verdient triljoenen aan dood en verderf.
  Daar komt bezinning van en het Vaticaan, één der rijkste genootschappen ter wereld heeft een spiritueel afgevaardigde van Got op de aardse troon zitten die ons verteld dat de oplossing is om onze individualiteit op te geven voor het grotere goed.

  Daar komt de voedselvoorziening weer opgang en iedereen heeft zijn zakken oneindig gevuld in het financiële en oneindige rad van Shiva,

  Het financieel district in Londen, de vrije staat in een stad in een land heeft alles in beheer, opgekocht of onder bewindt gezet. Waarom worden onze boeren tijdens een drie en een half jarig durende Brexit nu zo weggepest en het leven onmogelijk gemaakt, toeval denk je ?

  Ik denk dat toeval niet bestaat !

 20. Willy 25.10
  Gebruik je verstand man . Tuinders brengen CO2 in hun kassen om dat planten dit nodig hebben
  Om te groeien . En dan stoten de planten zuurstof uit .
  U ben ook ge -brainwashed om te denken dat CO 2 een gevaarlijk iets is . Op dit moment heeft Europa al te veel CO2 uit de omgeving gehaald, de gevolgen zullen niet te overzien zijn binnenkort. Zoals het raport zegt.. is honderd percent waar … Deze winter zal nog veel kouder worden door het geknoei van de E U aan het kliemaat . En de meeste van jullie lopen er achter aan zonder eens goed na te denken.

 21. @Bundy,

  Idd, afkoeling van de aarde door geringe zonneactiviteit is reeds gaande.
  Oogsten zijn daardoor nu al volledig mislukt in o.a Amerika.
  Ik volg onderstaande site waarin duidelijk wordt getoond wat er momenteel werkelijk gaande is met ons klimaat.

  https://electroverse.net/

 22. Indien we in nederland in kernenergie hadden geinvesteerd, dan hadden we geen problemen gehad.Linkse partijnen als D66 en groen links waren tegen, Gevolg is dat onze boeren kunnen oprotten, de bouw stilgelegd.
  Dit ramp beleid heeft ons land in de afgrond gestord.
  Metingen zijn in ieder land verschillend.
  Indien men kijkt naar de stikstof concentratie”s dan zien wij de rand stad, amsterdam, en antwerpen.
  Het argarisch gebied heeft geen stikstof probleem, de concentratie in de lucht is minimaal.
  Het ned volk staat geheel achter onze boeren, laten we hopen dat ze doorzetten, want de regering en overheden schijten zeven kleuren stront voor onze boeren.
  In de oorlog hebben de boeren half nederland van de hongerdood gered, nu moeten wij onze boeren redden!.

 23. Kortom gehele kabinet afzetten ,blij dat de boeren zijn begonnen nu de rest nog.

  Er is denk ik nog hoop als de boeren een NIEUWE PARTIJ starten met ze allen op stemmen!!!!

 24. Mensen die niet nadenken en blindelings geloven in die Greta Truthola, stemmen Groenlinks en D66.

 25. Net zo goed als een geheel volk in de jaren 30 betoverd werd door de nazi-ideologie wordt nu het gehele Westen betoverd door de nieuwe klimaat-ideologie.

 26. Holodomor 1932-33. Grote hongersnood in Oekraïne met tussen de 2,5 en 7,5 miljoen doden tot gevolg. Veroorzaakt door Stalin’s desastreuze 5 jaren plan om meer landarbeiders in de industrie te betrekken. Zie Wikipedia. Deze geschiedenis dreigt zich nu te herhalen – met opzet?

 27. Heel veel veel melk gaat naar bv China in de vorm van babymelkpoeder.
  Industrie en melkveehouders hebben miljoenen geïnvesteerd hier voor.
  Dit is maar een voorbeeld,maar Nederland gaat veel werkgelegenheid en belastinginkomsten missen.
  We gaan echt de verkeerde kant op.
  Zou de NWO een versnelling krijgen.

 28. Er blijven veel en veel en veel te veel mensen op de cordon sanitaire partijen stemmen. Dus die moeten NIET zeuren. Iedereen weet hoe dat komt
  Ze zijn murf geluld door de media. Hoe ziek moet men zijn, om voor de verkiezingen naar een stemwijzer zou moeten kijken om te weten waar men op gaat stemmen……sorry hoor, Denk zelf na, en laat u niets aanpraten door de correcte ELITE die zo goed weet wat wel en NIET goed zou zijn voor ons eigen land en volk.

 29. @Pier: 3:27 pm. Inderdaad, de vorst van deze aarde, de duivel, wordt op zijn wenken bediend. De grote massa is verworden tot de zombie-status. Hun interesseert enkel nog, banaal vertier, en domme wezenloze tv programma’s en voetballen. Stekeblind. En tel daarbij de vele valse dwaalleraren in de christelijke kerken, en ziedaar de droevige toestand waarin deze wereld nu verkeert. Maranatha Jezus.

 30. M. Armageddon moet nog van start gaan en het zal nog veeeel erger zijn dan nu.
  Maar eerst de grote vedrukking

 31. Dit probleem gaat zichzelf oplossen. Een volk laten hongeren leidt automatisch tot het lynchen van het zootje politici die denken dat de natuur voorrang moet hebben en daarbij nog eens een hoop mensen impoteert met een cultuur die de onze vernietigd.

 32. Vervolg op Ron Jaspers: en worden vaccins verplicht gesteld, 4 en 5G masten geinstalleerd, gifmedicatie voorgeschreven,
  abortus gepleegd, mensen in verpleeghuizen vermoord, mensen ‘hersendood’ verklaard om onverdoofd organen uit hen te snijden (orgaanindustrie is milliarden business, geaborteerde humane foetussen ‘verwerkt’ tot vaccinmateriaal (zie o.m. de RIVM-site, naar werd meegedeeld), glyphosaat nog steeds toegelaten door de EU etc. etc..

  We zitten tot over onze oren in Armageddon, op micro- en macro-niveau.
  Het martelen van Julian Assange is er onderdeel van.

  Overigens is contact gelegd met de NVJ: men verwijst voor het indienen van een klacht naar de Raad voor de Journalistiek
  (RvdJ)

 33. NWO vind gewoon dat er te veel mensen zijn 75 jaar vrede in Europa goede medicijnen en medici hulp geeft oudere gezonde mensen en volgens de NWO te veel mensen. Dus idee oorlog, voedsel tekorten, mediczorg onbereikbaar maken enz enz

 34. Behalve dit goede artikel speelt er het volgende .
  De zon heeft op dit moment geen zonnevlekken meer wat inhoudt dat de straalstroom die sinds mensenheugenis over de Noordpool van west naar oost draaide af en toe stil staat .
  Wanneer deze stopt zakken “bulten “met extreem koude lucht naar beneden .
  Afgelopen winter zijn deze uitlopers op de graanvelden van Amerika en de aardappelvelden van Rusland geland .
  Doordat er in de lente eerst drie meter sneeuw moet smelten komen de ingezaaide gewassen in een veel te natte ondergrond terecht en vergaan .
  De voedseltekorten zijn al lang begonnen maar ook dit houdt men buiten de media .
  Aangevuld met genoemd menselijk toedoen concludeer ik dat de illuminatie op volle toeren draaien .

 35. o je, we stemmen toch allemaal op links en krijgen dus een regering die we verdienen.
  Dus klaag niet.
  Rutte, of misschien beter, deze regering heeft niet eens de moed om zich aan te sluiten bij de Visegrad-landen

 36. Volgend jaar komt een crash en dan breken er burgeroorlog toestanden uit.
  Alois Irlmaier krijgt gelijk.

 37. De onmetelijke gierigheid van de consument leidt naar ‘voedseltekorten’ én faillisementen van Europese bedrijven. Nog …. zijn er ver buiten Europa landen te vinden die ‘bijna voor niks’ onze ‘honger’ naar goedkope waar stillen….. Nog, punt. Het ‘uitbenen’ van deze landen verlenen multinationals gigantische winsten, en vol trots zeggen aandeelhouders dat ‘ze’ fantastische jaarlijkse rendementen hebben behaald …. . Verschrikkelijk ! Moeders die haar kinderen vanwege de kosten eten voorschotelt waarbij je daadwerkelijk een enorm vraagteken bij kan zetten. Bling- bling is wat de buitenwereld moet denken, het zeer belangrijke spijsverteringsorgaan is inmiddels ‘een ondergeschoven kindje’ geworden.
  In een gemiddeld boodschappen karretje ligt momenteel aan ‘reistijd’ 50.000 km. Het globale voedsel ‘verkeer’ , (de kleding, schoeisel, elektronica, auto’s én nagenoeg alle consumptie artikelen) komen daar vandaan waar men bijna ‘gratis’ werkt ! . Helaas is elke arbeider, aldaar, hier het slachtoffer van, zowel financieel en vanwege het gebruik van zwaar giftige ‘beschermende’ chemische producten. Én maar klagen dat het ook op industrieel gebied helemaal niet zo goed gaat. Je zou bijna zeggen : kortzichtigheid siert de mens

 38. Zover zal het natuurlijk niet komen, er is ook nog invoer. Tuinders stoten inderdaad veel CO2 uit maar wat velen niet weten is dat CO2 de voedingswaarde van de plantjes naar beneden haalt, er zitten gewoonweg minder vitamines in, dus om gezond te blijven moet dit naar omlaag. Maar ik ben ook geen voorstander van een nul tolerantie dat is belachelijk, er is CO2 nodig, maar teveel is gewoonweg teveel. Shalom

 39. Klopt als een bus.
  Er wordt al tientallen jaren voorspeld dat 2025 een hongerjaar zal worden met vele doden.
  Toen ik het voor het eerst las in de jaren tachtig van de vorige eeuw moest ik er om lachen dat ik dit mee zou gaan maken.
  Maar zoal het nu gaat zou het heel goed realiteit kunnen worden.!

 40. Mensen zonder God kun je alles wijsmaken. Alles.
  Dit werd hen wijsgemaakt:
  Vrije sex. Homofilie is oké. Abortus mag. Euthanasie is een oplossing. Twee kinderen is genoeg. Echtscheiding is normaal.
  Drugs moeten kunnen. Same sex marriage eveneens. De bijbel staat vol mythen. God is dood. God bestaat niet. Alles is uit niets ontstaan. Er is geen oordeel, geen hel en geen hemel. Survival of the fittest. Een mens is een zoogdier. De mens is uit apen geëvolueerd. De aarde is miljarden jaren oud. Er is geen werkelijk verschil tussen man en vrouw. Als de meerderheid het wil, moeten wetten worden aangepast. Er is geen absolute waarheid.

  Dit gaat men de mensen ook nog wijsmaken:
  Kannibalisme kan voedseltekorten oplossen. Pedofilie is een normale menselijke eigenschap. Kinderen kunnen ook na de geboorte nog worden gedood, zgn. postnatale abortus. Lucifer is goed, satan had gelijk. Mensen die tegen dit soort zaken zijn mogen worden geëuthaniseerd. Grenzen zijn door mensen bepaald en moeten worden afgeschaft. Man of vrouw zijn
  achterhaalde begrippen. De wereldbevolking moet drastisch worden teruggebracht. Sex met dieren is normaal. Christenen
  zijn een gevaar voor de samenleving.

  Arme mensheid. Ze kennen de Goede Herder niet. Ze volgen valse herders, valse profeten, dwaalleraren.

 41. De klimaathoax is een onderdeel van de New World Order agenda.90% van de wereldbevolking moet uitgemoord worden,de overige 10% dient als slaven voor de satanische globalistische elite.Om het uitmoorden van de bevolking sneller te laten verlopen worden de soldaten van allah,en de barbaarse afrikanen met miljoenen tegelijk europa binnengehaald.

 42. Rutte verdient te worden afgezet en niet Trump.
  Rutte is door zijn niet handelen en zijn woordenbrij een ramp voor ons land geworden.
  Ons schip van staat heeft een kapitein zonder papieren en geen enkel verstand van navigatie daarom zwalkt hij maar wat rond hij heeft geen bestemming.

Comments are closed.