Nieuw exorcisme centrum voor mensen die demonisch bezeten raakten door Covid vaccin

—————————————————————————————————————————————–

Bizar: Vaticaanse Synode ‘Walking Together’: ‘Het genadige hart houdt van demonen’ – Kenmerken van demonische ‘energie vampieren’

—————————————————————————————————————————————–

Volgens religieuze leiders zijn er nu zoveel volledig gevaccineerden en geboosterden die steeds sterkere symptomen vertonen van demonische bezetenheid, dat er in Manila (Filippijnen) nu een nieuw St. Michael Center for Spiritual Liberation and Exorcism wordt geopend. Het centrum wordt het eerste in zijn soort in Azië, en zal zich specifiek gaan richten op het uitvoeren van exorcismes (uitdrijvingen van boze geesten) bij mensen die zich tegen Covid-19 hebben laten injecteren.

Vader Jose Francisco Syquia zegt iedere dag 10 berichten te krijgen over gevaccineerden wier lichamen worden geteisterd door demonen. In het St. Michael Center in Manila zullen priesters worden getraind in methodes om deze boze geesten uit te werpen. Syquia, de directeur van het aartsdiocees, wordt tevens de ‘hoofd exorcist’. Het nieuwe gebouw krijgt niet alleen speciale ruimtes om exorcismes te verrichten, maar ook voor interviews en counseling.

Het officiële verhaal is dat de p(l)andemie en de daaruit volgende grote stress verantwoordelijk zijn voor het – overigens al jaren – stijgende aantal gevallen van bezetenheid, maar de realiteit is dat de ‘vaccins’ zelf daar eveneens in hoge mate aan bijdragen.

‘20% is volledig bezet,de rest wordt lichamelijke geteisterd’

‘Dit is het resultaat van meer dan 7 jaar bidden, plannen en geld inzamelen. Het zal het eerste van zijn soort zijn in Azië, zo niet in de wereld,’ kondigde de aartsdiocees aan. ‘Het centrum zal hulp verlenen aan degenen die gebonden zijn aan de duivel, die daarom de armsten der armen zijn en over het algemeen over het hoofd worden gezien.’

Volgens Syquia is slechts 20% van alle mensen bij wie boze geesten worden uitgedreven ‘volledig bezeten’. De meerderheid van de slachtoffers wordt enkel ‘lichamelijk geteisterd’. Naast de ‘vaccinaties’ is er nog een andere reden voor de huidige spirituele crisis, en dat is dat steeds meer mensen zich de afgelopen 3 tot 5 jaar in hun eigen huis actief zijn gaan bezighouden met hekserij, zwarte magie en andere occulte ‘spelletjes’ (zoals ouija borden). De vele informatie hierover die op het internet is te vinden speelt hierbij een grote rol, net zoals het onschuldig en/of ‘spannend’ voorstellen van ‘magie’ in Hollywood producties.

‘Getext door demonen’

Na enkele exorcismes te hebben uitgevoerd zou de priester volgens eigen zeggen zijn ‘getext’ door de uitgeworpen demonen. Ook zou hij een levitatie (een lichaam dat gaat ‘zweven’) hebben waargenomen in een vrouw die bezeten was. Terwijl hij met de vrouw en haar begeleider praatte, was ‘de telefoon in een compleet andere ruimte. De duivel heeft macht over alles dat elektrisch is.’ In het berichtje dat de boze geest hem zou hebben gestuurd werd hij ervan beschuldigd een zondaar en een leugenaar te zijn.

‘Als bijvoorbeeld deze plek is geïnfecteerd, en ze willen hun aanwezigheid kenbaar maken, gaan doorgaans de lichten flikkeren. En als ik een voordracht hou en een bepaalde gadget gebruik, zou de duivel dat makkelijk kunnen uitschakelen omdat hij een expert is in alles dat elektrisch is.’

‘Demonische activiteit en zelfs bezettingen nemen duidelijk toe,’ schreef iemand als antwoord op het nieuws over de nieuwe faciliteit. ‘Vooral degenen die spelen met het occulte en hekserij zijn kwetsbaar.’ (1)

Vaticaanse synode: ‘Een genadig hart houdt van demonen’

Volgens een officieel document van de aankomende Vaticaanse Synode (‘walking together’) over spiritualiteit over synodaliteit (‘walking togetherality’) (3) houdt een echt ‘genadig hart’ niet alleen van de schepping, van de mensheid, van vogels en dieren, maar ook van demonen. Dat staat letterlijk vermeld op pagina 29 van deze PDF, waar een quote wordt een quote aangehaald van St. Isaac of Ninevé (ook ‘St. Isaac de Syriër’).

Een hart vol van echte liefde kan het niet verdragen dat iets of iemand pijn lijdt, zo vervolgt het document. Zo iemand bidt zelfs continu onder tranen voor ‘irrationele beesten, voor de vijanden van de waarheid, en voor degenen die hem of haar pijn doen, zodat die worden beschermd en genade ontvangen. Op dezelfde wijze bidt zo’n persoon voor de familie van reptielen (demonen? reptielen wezens?) vanwege het grote medeleven dat zonder maat in een hart brandt dat gelijkt op dat van God.’

Het is echter zeer de vraag of God inderdaad wil dat je van zijn grootste vijand – ‘Satan’, ‘de duivel’, ‘het duister’ – houdt. Satan wordt in de Bijbel afgeschilderd als een slang, dus een reptiel. Ook de Amerikaanse demon-god Quetzalcoatl wordt afgeschilderd als een gevleugelde serpent.

Volgens veel – maar niet alle- geestelijken geloofde Isaac de Syriër in de omstreden apokatastasis theorie, oftewel alverzoening (= uiteindelijk worden alle geschapen wezens gered, zelfs de duivel). De hel, waar de verdoemden in terecht zouden komen, bestaat slechts tijdelijk. Het lijden van zielen in de hel zou volgens hem worden vergroot omdat ze weten dat God van hen houdt.

Voormalig hoofd exorcisme: ‘Satanische infiltratie in Vaticaan’

De in 2016 overleden belangrijkste ‘exorcist’ van het Vaticaan, Gabriele Amorth, kwam in de jaren voor zijn dood regelmatig in het nieuws vanwege zijn ernstige beschuldigingen aan het adres van de Katholieke kerkleiders. In 2010 zei hij letterlijk dat ‘de duivel in het Vaticaan’ is, en dat de vele schandalen van seksueel misbruik en pedofilie daar het bewijs van waren. De hoofdexorcist sprak openlijk over ‘Satanische infiltratie’ in het Vaticaan en ‘kardinalen die niet in Jezus geloven, en bisschoppen die banden hebben met demonen.’

In 2012 beschuldigde Amorth, die meer dan 70.000 duiveluitdrijvingen zou hebben verricht, de ‘heilige stoel’ ervan direct betrokken te zijn geweest bij de geruchtmakende ontvoering van de 15 jarige Emanuela Orlandi in 1983. Amorth zei dat tienermeisjes zoals Emanuela door een gendarme van het Vaticaan werden ‘gerekruteerd’ voor seksfeesten waar hoge officials en geestelijken van het Vaticaan aan meededen. Na afloop werden de meisjes vermoord. De Italiaanse krant La Repubblica bevestigde kort nadat paus Benedictus zijn aftreden bekend maakte het bestaan van dit homo/pedo netwerk van geestelijken.

‘Energie vampieren’

In dit tijdperk worden mensen door deze sterk toegenomen demonisch invloed systematisch verleid door een bovennatuurlijk systeem waarin zogenaamde kosmokrators – de heersers der duisternis, die in en door hun menselijke partners werken – aan het hoofd staan van een enorm leger boze geesten, die als doel hebben om tot ieder aspect en elk niveau van onze materiële wereld door te dringen en deze te overheersen. Als de onzichtbare sluier tussen de materiële en de immateriële wereld zou worden weggehaald, zouden we een wereld zien waarin er een felle strijd plaatsvindt tussen goed en kwaad, en waar complete legioenen oorlog voeren om de controle over steden, landen en individuele mensen. Inzet: de ziel van ieder individu, ja, zelfs de ziel van hele generaties.

Priester Cipriano de Meo, die op dat moment 64 jaar ervaring had met exorcismes, legde enkele jaren geleden tegen het Italiaanse Catholic News Agency (CNA) uit hoe je een demonisch bezet iemand herkent. ‘Demonen voeden zich met de energie van mensen, en kunnen daarom als een soort energie vampieren worden gezien.’

Ten eerste dient van te voren heel goed onderzocht te worden of er niet sprake is van een psychische ziekte of stoornis, omdat de symptomen daarvan met ‘bezetting’ overeen kunnen komen. In 2015 kwamen veel exorcisten bij elkaar in het Vaticaan om te worden getraind in het verschil hiertussen. Immers, uitdrijvingen proberen te verrichten bij mensen die psychisch ziek zijn kan de situatie alleen maar verergeren (en andersom ook).

Bij tekenen van bezetenheid denken de meeste mensen aan ‘The Exorcist’ achtige toestanden, zoals een eng, vertrokken gezicht, duistere ogen, een duivels stemgeluid en allerlei andere uiterlijke kernmerken, grove taal / vloeken, et cetera. Dit zijn echter uitzonderingen, en zeker niet de belangrijkste, meest voorkomende signalen. Naast tal van lichamelijke problemen en het aanwakkeren van angstgevoelens – hèt wapen van het duister – is ernstige invloed van – en zelfs controle door – boze geesten op te maken uit onder meer het de volgende : (4)

1. Waarzeggerij en waanideeën. Iemand krijgt plotseling bijzondere kennis van de toekomst (/ het verleden), van mensen of omstandigheden, en denkt dat dit van ‘God’ afkomstig is. Dit wordt ook wel ‘channeling’ genoemd, omdat slachtoffers in werkelijkheid deze bovennatuurlijke kennis doorkrijgen van demonen. (Er bestaat daarnaast ook èchte bovennatuurlijke kennis afkomstig van God. Het grote verschil is dat deze openbaringen gericht zijn op heling, genezing en verzoening, en de occulte variant zich weliswaar hetzelfde kan verpakken, maar in werkelijkheid uit is op het zaaien van verdeeldheid, scheiding en vernietiging.)

2. Persoonlijkheids- en temperamentveranderingen. Mensen krijgen grillig gedrag dat anderen afschrikt, zoals plotselinge wreedheid of egoïsme, sterke stemmingswisselingen, of oncontroleerbare lachbuien. Partners, familieleden of collega’s worden gekwetst met pijnlijke en/of grove uitspraken. Het gevolg is vaak dat deze mensen geïsoleerd raken en weinig tot geen diepe persoonlijke contacten overhouden.

3. Zelfbeschadigend gedrag, zoals verslavingen aan alcohol, drugs en overspel/prostitutie, en/of verwaarlozing van het eigen lichaam. Dit gedrag kwetst daarnaast ook de mensen in de directe omgeving, wat de isolering alleen maar versterkt. Daarnaast zijn er bij sommigen regelmatig gedachten aan zelfmoord.

4. Blackouts en paranoia. Bezeten mensen zeggen en/of doen soms dingen die ze kort daarna weer totaal zijn vergeten. Andere mensen worden er heel snel van verdacht of beschuldigd ‘de vijand’ te zijn. Ze zien ‘achter iedere boom een demo(o)n’ loeren.

5. Obsessief-compulsief gedrag. Sommige specifieke demonische entiteiten zetten iemand aan tot een obsessie met reinheid, schoon zijn (zoals smetvrees) en orde, tot op het punt dat het extreem veel energie en/of tijd in beslag neemt en dit de directe omgeving soms tot waanzin drijft.

Er valt nog veel meer over te zeggen, maar in het kort kan worden samengevat dat demonen in ons proberen te dringen via onze verbeelding, emoties en gevoelens – vooral door het aanwakkeren van angstgevoelens -, en ons op die manier ‘leegzuigen’. Ook de directe omgeving kan daardoor worden gemanipuleerd, beïnvloed en aangetast.

 

Xander

(1) Newstarget via Daily Mail
(2) Fr.Z’s Blog (Say the Black Do the Red)
(3) Synod 2021-2023
(4) Break Black Magic

 

Zie ook o.a.:

Archief

2012:
24-05: Hoofd exorcist beschuldigt Vaticaan van ontvoering van meisjes voor seksfeesten

2011:

19-07: ’s Werelds exorcisten bezorgd over verband vampierenhype en bezetenheid

26-01: Katholieke Kerk legt bekende pro-life exorcist het zwijgen op

2010:

11-03: Pauselijke exorcist: De duivel is in het Vaticaan

2008:

17-08: Engelse exorcist: Vrije liefde kan leiden tot bezetenheid