Nature Climate Change studie waarschuwt voor stilvallen golfstroom een periode met extreme kou in Europa

—————————————————————————————————————————————–

Valt samen met de opzettelijk gecreëerde ‘Great Reset’ / Agenda-2030 energiecrisis – ‘Groene Deal’ zal uitlopen op nachtmerrie vol kou, ziekte en armoede

—————————————————————————————————————————————–

Op 8 november 2020 schreven we in ons artikel ‘Global Cooling: Tikkende tijdbom kan abrupte extreme afkoeling Europa veroorzaken’ over de aanstaande omkering van de Beaufort Gyre, een enorme circulerende waterstroom in de Noordelijke IJszee. De tijdelijke omkering van deze stroom is iedere 5 tot 7 jaar normaal, maar nu heeft dit fenomeen al zo’n 17 jaar niet plaatsgevonden. Een studie in Nature Climate Change bevestigt nu de signalen dat de omkering aanstaande lijkt. Dit betekent dat een gigantische hoeveelheid ijskoud water in de Atlantische Oceaan terecht kan komen, waardoor de warme golfstroom naar Europa dreigt stil te vallen. Dit zal in zeer korte tijd een periode met extreme kou inluiden, die samen met het reeds begonnen nieuwe zonne minimum met Global Cooling zelfs een nieuwe IJstijd kan inluiden.

‘Dit heeft niets te maken met CO2/Global Warming’

Volgens de op 5 augustus gepubliceerde studie zijn er steeds meer waarschuwingssignalen dat de cruciale Atlantic Meridional Overturning Circulation (AMOC), de golfstroom die verantwoordelijk is voor het transport van warm water naar het noorden van de Atlantische Oceaan en Europa, gaat stilvallen. Het Potsdam Institute for Climate Impact Research bevestigde onmiddellijk dat de golfstroom ‘een kritieke drempel’ lijkt te naderen.

‘Dat heeft niets met u te maken, niets met Global Warming,’ luidt het commentaar op het Oppenheimer Ranch Project (ORP) YouTube kanaal. ‘Maar alles met de Beaufort Gyre.’ Deze enorme ronddraaiende waterstroom in de Noordelijke IJszee ‘heeft vele malen meer invloed op het klimaat en zee-ijs dan alles wat mensen in de atmosfeer kunnen pompen.’ De Beaufort Gyre bepaalt al millennia de hoeveelheid zee-ijs en het klimaat in het noorden, vooral in Europa.

‘Recent is er iets veranderd. Het is niet iets dat Global Warming veroorzaakt. Feitelijk dreigt er een nieuwe IJstijd.’ Normaal gesproken draait de Beaufort Gyre gemiddeld iedere 5,4 jaar tijdelijk om, waardoor er ijswater wordt vrijgegeven in de Atlantische Oceaan. Inmiddels heeft die omkering echter al ruim 17 jaar niet meer plaatsgevonden. In de tussentijd heeft de hoeveelheid ijskoud (zoet) water – mede afkomstig van record hoeveelheden sneeuwval in Rusland en Noord Amerika – zich gigantisch opgehoopt (volgens een JGR Oceans studie was er tot 2018 al een toename van 6400 kubieke kilometer zoet water, 40% meer dan in de jaren ’70). ‘Wordt 2022 het jaar dat dit vrijkomt?’

Klimaatagenda negeert al jaren voorspelde afkoeling

De Yale School of Environment waarschuwde al in 2017 dat het klimaat in Europa fors zal afkoelen als de golfstroom stilvalt. ‘En dit is precies waar we nu getuige van zijn,’ vervolgt het ORP. ‘En bedenk dat zoet water sneller bevriest dan zout water.’ In de jaren ’60 en ’70 duwde de Beaufort Gyre al eens eerder grote hoeveelheden zoet water van de Noordelijke IJszee in de Atlantische Oceaan, wat onder meer enkele strenge winters veroorzaakte. In die jaren werd in de media en op scholen niet voor niets de komst van een nieuwe IJstijd aangekondigd.

‘De klimaatagenda (door ons de klimaat-vaccinatie sekte genoemd) negeert dit natuurlijk. Die wil enkel u en mij de schuld de geven van stijgende temperaturen. Die zijn er wel (waarover overigens ook sterk van mening verschild wordt, omdat er juist al jaren sprake zou zijn van afkoeling), maar (ruim) binnen de normale klimaatvariabelen. Niettemin stelt de A.A.A.S. (American Association for the Advancement of Science)…dat het zeeijs het klimaat op het Noordelijk Halfrond controleert.’

We ervaren de afgelopen eeuw een milder klimaat, wat onze beschaving heeft doen opbloeien. Maar die broodnodige milde warmte is er niet altijd geweest. Zo werden de Barbaren die in de 3e eeuw het Romeinse Rijk binnenvielen vooral gedreven door kou in het noorden. In het bronstijdperk trokken noordelijke volken vanwege kou en daardoor mislukte oogsten het Midden Oosten en Noord Afrika binnen.

‘Dit bewijst dat klimaatverandering bestaat, maar natuurlijk is, en wordt voortgedreven door mechanismen die NIETS te maken hebben met u en ik, of met CO2. Wellicht zitten we nu op het kantelpunt. Ze kunnen niet blijven volhouden dat extreem koude winters ook door CO2/Global Warming wordt veroorzaakt… Het stilvallen van de golfstroom heeft eveneens niets met CO2 te maken.’

‘Tientallen miljoenen doden door stopzetten fossiele brandstoffen’

‘De mainstream media en de omgekochte mainstream ‘wetenschappers’ (van bijvoorbeeld het KNMI, een van de grote Global Warming hoax verspreiders die stelselmatig het zonne minimum en de koude/sneeuw/ijsrecords over de hele wereld blijven negeren of bagatelliseren), het ontzettend mis hebben. We hebben het dan ook over het IPCC’ (een ideologische club met geselecteerde quasi-wetenschappers en communisten die de Westerse beschaving willen afbreken en een dictatoriale VN wereldregering willen oprichten).

Deze mensen hebben het al sinds de jaren ’70 fout met hun herhaaldelijke paniekberichten en angst tactieken. Niets daarvan is uitgekomen. Alles wat wij al een halve eeuw zeggen blijkt correct. Wat deze charlatans de economie aandoen door het proberen stop te zetten van fossiele brandstoffen, kan als de golfstroom stilvalt tientallen miljoenen doden veroorzaken. De laatste keer dat dit gebeurde werd het heel erg koud in Europa:

‘Groene’ energie laat het nu al afweten

Laat glashelder zijn dat zogenaamde ‘duurzame’ of ‘groene’ energie dan totaal zal falen. Dat gebeurt overigens al sinds september in Groot Brittannië, terwijl het daar nog warm was. Er moest zelfs een oude kolencentrale worden opgestart, omdat windmolens het volledig lieten afweten. In Oost en Zuid Europa was het eind september al zeer koud voor de tijd van het jaar, met zelfs vorst in delen van Macedonië en Griekenland. Op het Noordelijke Halfrond ligt nu alweer een enorm pak sneeuw, en dat terwijl het seizoenen 2020-2021 al 500 gigaton meer sneeuw telde dan het gemiddelde sinds 1982, waardoor het ‘global warming’ sprookje andermaal werd ontkracht.

Het IPCC wist het in 2001 nog zo zeker: ‘Mildere winters zullen zware sneeuwstormen verminderen…’ De realiteit? Het exacte tegendeel, maar dat weerhoudt dit fake klimaat instituut er niet van om vrolijk dezelfde CO2/warming onzin te blijven verkondigen. Zo wijst het IPCC er enkel op dat de sneeuwmassa in het voorjaar tussen 1981 en 2010 met 1,12% per decennium is afgenomen, maar ‘vergeet’ het te melden dat de sneeuwmassa in oktober juist met 2,74% per decennium is toegenomen:

Ook op Antarctica is het ongewoon koud; het beroemde Vostok Station mat in september – 75,7 graden Celsius, zeldzaam laag voor deze tijd van het jaar, en eveneens bewijs dat onze planeet aan het afkoelen is. (3) De duizenden jaren oude klimaatcycli en het huidige zonne minimum zouden zelfs het begin kunnen markeren van een nieuwe IJstijd.

Opzettelijke afbraak energie zekerheid

‘Onze’ bestuurders wisten dit of hadden dit kunnen en moeten weten, maar kozen desondanks willens en wetens voor het pompen van zinloze miljarden in windmolens en zonnepanelen, daar waar juist een versterking van de olie- en gasinfrastructuur, en vooral investeringen in kernenergie hoogst noodzakelijk zouden zijn geweest om ons door een langdurige periode van extreme kou te helpen.

Maar het overeind houden van onze levensstandaard en waarborgen van ons welzijn is nooit het doel geweest – integendeel. ‘Onze’ elites lijken juist opzettelijk te werken aan het ernstig verzwakken van de bevolking door middel van een energiecrisis – op dit moment exploderen de prijzen van aardgas wereldwijd, gaan ook LNG en ruwe olie enorm omhoog, en zijn de reserves dankzij het klimaat’beleid’ extreem laag (4) – , een voedselcrisis en een gezondheidscrisis veroorzaakt door verplichte ‘vaccinaties’.

Great Reset staatsgreep tegen onze levensstandaard en vrijheid in volle gang

Hierdoor zal de bevolking niet langer in staat zijn zich te verzetten tegen de communistische ‘Great Reset’ / Agenda-2030 staatsgreep die sinds 2020 (en in delen al veel eerder) in uitvoering is gegaan. Haal uw hoofd uit het zand en doe uw ogen open voordat het te laat is, en zie onder ogen dat ‘onze’ bestuurders en regeringen zich met alle mogelijke middelen tegen het gewone volk en tegen onze toekomst hebben gekeerd, en de belangen van een globalistische klimaat-vaccinatie sekte (WEF / VN / WHO / IMF / EU / GAVI / Trilaterale Commissie) boven die van hun eigen onderdanen hebben gesteld.

Er is naar mijn persoonlijke overtuiging daarom sprake is van een ‘softe’ interne staatsgreep, zoals ik deze machtsovername sinds het voorjaar van 2020 noem. Een staatsgreep, niet alleen tegen onze democratie, vrijheid en burgerrechten, maar ook tegen onze economie en levensstandaard. Tegen u, mij, en onze (klein)kinderen, dus.

Als de meerderheid van ons volk dit blijf ontkennen, dan zal alleen de onvermijdelijke pijn van torenhoge energie- en voedselprijzen en ernstige tekorten in een periode met extreme kou en massa’s zieken hen mogelijk nog wakker kunnen schudden. Al ben ik bang dat velen inmiddels zó gehersenspoeld zijn, dat ze zelfs dan blind de propaganda van de systeempolitiek en mainstream media zullen geloven, en de schuld van hun ellende zullen geven aan de ‘uitstoot’ van hun medemens, zeker als die ook nog eens ongevaccineerd blijkt te zijn.

Onze ooit bloeiende beschaving stevent met zijn almaar absurder wordende leugens en suïcidale neigingen met TGV snelheid op de afgrond af, zoals veel eerdere grote beschavingen zichzelf van binnenuit met diepe corruptie, schaamteloos nepotisme, diametraal en frauduleus wanbeleid, en een combinatie van onbenulligheid, extreme onverschilligheid en eugenetische, om niet te zeggen misantropische maatregelen tegen de eigen bevolking verzwakten en uiteindelijk vernietigden. Dit ging zonder uitzondering gepaard met het verlies van enorm veel mensenlevens en welvaart. Of die doelbewust in gang gezette crash nog voorkomen kan worden hangt mede af van hoeveel mensen nog tijdig bij zinnen kunnen worden gebracht.

Xander

(1) Oppenheimer Ranch Project (YouTube)
(2) Nature
(3) Electroverse
(4) Investment Watch
Afbeelding: Pete Linforth via Pixabay 

Zie ook o.a.;

23-09: Europese energiecrisis nabij: Britse organisaties waarschuwen dat mensen deze winter moeten kiezen tussen verwarming of voedsel
11-09: ‘Duurzaam’ faalt: Engeland start oude kolencentrale op nu Europa deze winter op energiecrisis afstevent
10-08: IPCC fake science rapport moet bevolking rijp maken voor permanente klimaat lockdowns
24-07: (/ Global Cooling: Sneeuwstorm en koude records in Zuid Afrika; ook in Australië was het in juli nog nooit zo koud)
8-07: Duitse watersnoodramp: bewijs van klimaatverandering, of jarenlang achterstallig onderhoud?
10-07: Global Cooling: Grootste toename sneeuw en ijs op Groenland ooit, zeldzame zomervorst in delen VS
30-06: Dierenwereld raakt van slag door snel afnemende magnetische veld aarde
14-06: Solar wetenschappers: ‘Er staat iets groots te gebeuren op de zon; wij noemen dit het Termination Event’
29-04: Climate Science Center wetenschapper waarschuwt voor ‘super zonnevlam’ in 2023
20-02: Kou doet groene energie de das om: Windmolens oorzaak van instorten stroomvoorziening in Texas
06-02: Global Cooling zet door: Satellieten constateren scherpe temperatuurdaling atmosfeer
25-01: Duitsland overweegt elektriciteit te rantsoeneren vanwege onstabiliteit door groene energie
12-01: Deutsche Bank: Green Deal EU betekent mega crisis, eco-dictatuur en groot verlies van welvaart
04-01: Global Cooling: Wereldwijde kou en sneeuw records, maar Bill Gates wil zonlicht dimmen

2020:

13-12: De echte reden van de spoedwet: Secretaris-generaal VN wil permanente klimaat noodtoestand tot 2050
08-12: Duizenden jaren oude klimaatcyclus en zonne activiteit markeert begin nieuwe ijstijd
08-11: ;‘Global Cooling: Tikkende tijdbom kan abrupte extreme afkoeling Europa veroorzaken’
18-10: Wetenschapsblad Energies: Duurzame energie heeft verwoestend effect op milieu en klimaat
31-08: Gobal Cooling bevestigd: Groot Zonne Minimum begon op 8 juni 2020 en duurt tot 2053
25-01: ‘Robuust wetenschappelijk bewijs’ dat klimaat niet door CO2, maar door wolken wordt bepaald
21-01: Klim(h)aatmeisje Greta eist in Davos volledige stop op brandstof terwijl het juist kouder wordt
21-01: (/ Topeconoom Armstrong: ‘De klimaatactivisten zullen de economie vernietigen’ 

2019:

20-12: Urgenda bedrog: Staat moet op basis van fake science CO2 uitstoot sneller verminderen (/ IPCC erkent eigen foute voorspellingen: opwarming in 10 jaar niet 0,2 maar slechts 0,05 graden C.)
30-11: Oud-hoofdredacteur: Uitroepen klimaat noodtoestand door EU is vergelijkbaar met opkomst Nazi’s
09-11: Zo wordt de komende systeemcrisis gebruikt voor een wereldwijde klimaat dictatuur
12-10: CO2 vrije wereld onmogelijk: Iedere week 10 nieuwe kerncentrales of 10.500 windmolens nodig
24-09: Europese Klimaat Verklaring: 500 wetenschappers stellen dat er geen klimaatcrisis is
09-03: Greenpeace oprichter: Opwarming door menselijke CO2 is totale hoax en bedrog (/ ‘In klimaatagenda is wetenschap vervangen door bijgeloof en een giftige combinatie van religie en politieke ideologie’)

 

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

43

 1. Schiet een groot gedeelte van Europa al vanaf 18 oktober in een vroeg winterinval?
  Het hoeft de lezer niet te bevreemden dat de aardgasvoorraden niet al te hoog zijn.

  De prijzen zijn omhoog geschoten. Hebben ze op de wat (te) langere termijn ook de weerkaarten bekeken? Het lijkt erop dat we serieus rekening moeten houden met kans op nachtvorsten vanaf 18 oktober.

  De weercomputers spuwen op de te langere termijn (niet betrouwbare termijn) de meest fantastische weerkaarten uit. Te vroeg om diep in de winter in te gaan, maar mogelijk wel genoeg om vele kachels te laten doen branden.

  En ja, als de computers het berekenen, dan kan het natuurkundig gewoon ook zo gebeuren en als dit zo gebeurt, dan schieten we echt in een serie van kansrijke nachtvorsten.

  Ik wil dit wel een kans geven. Er is één verschijnsel dat mij opvalt Het aantal hoge en lage drukgebieden is redelijk overzichtelijk door de grootte ervan. En dat is naar mijn idee een tendens om te volgen.

  Spyfromthesky

 2. Beleggers, extreem rijken bestuderen altijd cycli of dit nu economisch of klimaat is. Het lijkt erop dat meerdere cycli de komende jaren samenvallen. De extreem rijken zien deze aankomen en hebben zich voorbereid. Of denken jullie dat de maatregelen van de afgelopen twee jaar ‘ spontaan’ zijn

 3. De vergelijking met 1994 loopt voor dit jaar mank met de zomer. De winter was in beide gevallen kort maar krachtig. De zomer van ’94 bracht een hittegolf met temperaturen van tot 37 graden. In ’93 was er in de winter een extreem laag boven de Noordzee – 913 hPa – en de zomer van ’93 was extreem nat met lage temperaturen. Tussen ’94 en ’21 zit 27 jaren verschil. Als donderdag 25 januari ’90 en maandag 26 februari ’90 erbij worden gehaald dan is in een tijdvak van 32 jaren de kans op een zeer zware winterstorm in NW-Europa … % (!)

 4. 2:00 AM AST Fri Oct 1
  Location: 25.6°N 61.6°W
  Moving: NNW at 16 mph
  Min pressure: 936 mb
  Max sustained: 150 mph

  Hurricane ‘Sam’ has nearly reached category 5 strength (on the Saffir-Simpson Wind Scale).

 5. Als schaatsliefhebber kunnen dit soort berichten mij aan één kant wel bekoren. Maar lekker warm en voldoende CO2 is echt beter voor de mensheid en ook voor voldoende voedsel.

  Een koudere plas voor Nederland, de Noordzee als die al 2 graden kouder begint in de aanloop naar de herfst en winter, dan is dit ook een plus.

  Er zijn dus best wel al wat signalen, maar dat zoeken de schaatsliefhebbers elk jaar wel op, dat deze winter wel eens kouder zou kunnen worden.

  Opvallend was dat de zomer koel was door het ontbrekend van uitgebreide Azoren hoge druk gebieden.

  Er is mogelijk nog een tendens voor de winter 2021/2022. Een La -Nina fase. De straalstroom die beweegt zich mogelijk tot de uitbreiding richting Europa. Het is geen magische werking of zo van deze straalstroom. Daarvoor is het weer te complex en moeten er meer dingen op zijn plaats vallen.

  Technisch is de afkorting ENSO =oceaanatmosfeersysteem.
  Er is ook een winterstraalstroom in de lucht. 8-11 km en die beweegt zo is de verwachting op een wijze waardoor het in Scandinavië mogelijk wat warmer is en dan afbuigt naar Engeland en Nederland met afzakkende koude (droge lucht waarschijnlijk). Maar ja, als dit vooraf zo gebeurt en er komt een gunstig hoog, dan valt de puzzel op zijn plekje.

  De tendens dat er een blokkeren hoger druk systeem van valt is dan wat groter.
  Ook het Europese weercomputer systeem ECMWF voorspelt dit.

  De meeste modellen zien eerder een koudere winter dan dat we de afgelopen 10 jaar (?) gehad hebben.

  De modellen hebben het dan op iets meer kans in West-Europa. Dat wil niet zeggen in geheel Europa.

  En ja vanaf nu tot en met 6 oktober zal het wat onbestendig tot licht onbestendig zijn. Vanaf 7 oktober lijken de weermodellen voor droog te gaan. Ik nog geen nachtvorst voor 14 oktober of het moet ergens met wat geluk op klomphoogte grondvorst kunnen geven, maar dan moet je ook pas kijken rond 13/14 oktober.

  En wat ik schrijf dat is natuurlijk niet betrouwbaar omdat het te ver weg ligt (= alles => 5 dagen). Maar soms hebben de weercomputers het toch goed en die tendens beschrijf ik.

  Spyfromthesky

 6. AJ schreef: 29/09/2021 om 5:45 pm | Ik raad iedereen deze docu. maar eens te gaan zien…

  Gedaan en heel interessant. Bedankt!
  In relatief eenvoudige woorden uitgelegd hoe het écht zit met het klimaat en wat de drijfveren zijn achter de hoax, die nergens is op gebaseerd, maar vooral de foute agenda’s dient van velen.

 7. Als koning Willem-Alexander van Oranje-Nassau reeds in zijn troonrede op Prinsjesdag het Nederlandse volk waarschuwt voor een ‘vervolgpandemie’ (hallo Aarde? én dat met OK van het voltallige kabinet?) dan moeten we dat zeker ter harte nemen hé! Want ‘een gewaarschuwd man/vrouw is er 2 waard”!
  Maar wat kunnen we NU al doen om ons voor te bereiden op alle volgende co*ona-maatregelen, zoals bijv. een lockdown (maar dan een échte!), de avondklok, 1,54321 cm ‘social distancing, die reeds lang aangekondigde ‘cyber-attack’, enz.
  Hieronder een goede raad van tante Kaat: stel dat je ergens in de wilde natuur gaat kamperen, wat neem je dan mee, of m.a.w. wat haal je NU reeds in huis, vooraleer de winkelschabben leeg zullen staan, cfr. de huidige situatie in de UK…
  – voldoende drinkwater (neem elke keer als je boodschappen doet, een extra 1,5 literfles mee);
  – kaarsen + échte lucifers (want nèt op dat moment zijn alle aanstekers leeg ;);
  – haal die olielamp van zolder (maar laat er wel eentje bij oma staan hé) + lampenolie;
  – extra flees-dekentje(s);
  – batterijtjes (AAA + AA + A) voor je zaklamp, transistor-radiootje, enz.;
  – voldoende medicijnen op tijd op voorraad!
  – heb je huisdieren: voldoende droge voeding (ook voor jezelf: rijst, deegwaren, gedroogde peul- en andere vruchten);
  – een petroleumkacheltje (ja, die uit de caravan) + een veilige bidon met keroseen.
  En voor alle ‘die hards’ (zoals ik, want ik moet slapen met een cipap-toestel):
  – een kleine stroomgenerator + voldoende ‘naft’ + verlengsnoeren en verdeelstekkers;
  – voldoende ‘vries-elementen’ om je koelkast toch koel te kunnen uithouden;
  TIP 1: leuk om zelf in elkaar te knutselen: een eenvoudig ‘kristal-radiootje’ of iets gelijkaardigs (instructies genoeg te vinden op het www);
  TIP 2: haal voldoende boeken in huis, maar vooral Het Boek!
  TIP 3: bid – ja ook voor ‘anders’-gelovigen, nihilisten en andere atheïsten – elke dag het Onzevader.
  – jodium-tabletten (bij de apotheker) als er toch een kernaanval ZOU komen (dat scheelt toch een paar uurtjes om alsnog menswaardig uit het leven te kunnen ‘uitstappen’ ;).
  Dat was het voor nu: “snaveltjes toe en slaapwel” dixit meneer de Uil (nù mét kaars én bril ;).
  Groetekus vanuit Antwerpen.
  PS ik heb mijn nickname niet zomaar gekozen, gebruik als zoekterm ‘Griekse mythologie’…

 8. Eerst heette het klimaatopwarming, dan klimaatverandering en nu zou het dus klimaatafkoeling worden….intussen strooien ze geruchten rond dat het gat in de ozon ook weer terug zou zijn.
  En dat terwijl de weerman nog niet eens het weer voor morgen kan voorspellen.

  Als er inderdaad een afkoeling komt met strenge winter(s), dan zullen we dat dan wel zien, ik weiger al te paniekeren voor het zover is, ik moet het eerst nog zien of de winters zouden terugkeren van in mijn kindertijd…een voordeel zou al zijn dat dan de vervelende muggen bevriezen en virussen kapot gaan, zo geraken we misschien wel af van corona 😉
  Ik wacht dan wel al met binnenpretjes af hoe de huichelende politiekers dan gaan spartelen om hun gezicht te redden met hun bespottelijke klimaat agenda tegen de opwarming van de aarde…ze vallen nog maar eens door de mand die intussen al geen bodem meer heeft.

  En wat betreft dan het vermeende tekort aan energie waarmee de politiek/elite dan denkt de massa weer te kunnen manipuleren door paniek en angst te zaaien, dat is schuldig plichtsverzuim en volledig de verpletterende verantwoordelijkheid van de overheid/politiek:
  – door de transitie van fossiele energie naar groene energie, het afbouwen van propere, CO2 neutrale kernenergie (omdat zij de miljarden bestemd voor het onderhoud van de kerncentrales jarenlang verkwist en in eigen zakken hebben gestoken waardoor de kerncentrales verwaarloosd werden en nu gevaar opleveren) ZONDER werkbare en betaalbare, groene alternatieven en
  (Om nog maar te zwijgen van de schandelijke zwendel van emissies met ons geld voor het niet terugdringen van co2 uitstoot dat enkel toestemming is om meer te mogen uitstoten!
  Politici kopen emissies voor miljarden euros met óns belastinggeld om zogenaamd de uitstoot van co2 te verminderen, echter deze koehandel is een levensgrote zwendel want per emissie mag 1 ton MEER co2 uitgestoten worden, er wordt dus in werkelijkheid geen GRAM CO2 verminderd, integendeel, de uitstoot wordt enkel bedrieglijk op papier voorgesteld zodat de kyoto-norm gehaald zou kunnen worden….zo kunnen we wel aan de gang blijven zonder dat de uitstoot vermindert….de portemonnee van elke burger vermindert daarentegen wél!)
  – de overheid/politiek heeft de plicht om de bevolking te voorzien van betaalbare, voldoende en beschikbare basisbehoeften zoals energie, daarvoor worden ze tenslotte vet betaald!

  Ik maak mij dus geen zorgen over mogelijk tekort aan gelijk welke basisbehoefte, het is de plicht van onze vetbetaalde, verkozen politieke dienaren om te zorgen dat er geen tekorten zijn.
  Hoe ze dat doen en waar ze dat halen, dat is als burger mijn zorg NIET, ik betaal al voor elke KwH, elke druppel water en het voedsel dat ik koop en de overheid kan maar beter zorgen dat het dan beschikbaar is, daarvoor worden politici betaald en daarvoor dienen ze!

 9. Nog even buiten de topic of niet? ”Het dedain van de elite is weerzinwekkend” – Harm Beertema (PVV) in het panel, zie hetanderenieuws.nl?

 10. @ Tycho uit Siberië.
  Nu begrijp ik ook jouw naam!
  “Een jongen met verstand houdt van de zee maar blijft aan land’ was mij letterlijk niet in mijn koude kleren gaan zitten.”😅

 11. (Xander schrijft..….Laat glashelder zijn dat zogenaamde ‘duurzame’ of ‘groene’ energie dan totaal zal falen. ) mee eens.
  We zitten nu in de dag des mensen waar de leugens regeert dat geldt nu de wijsheid vaccine covid19, great reset ,global warming ,…enz ) van de mens en is voor God een dwaasheid.
  2030 einde oefening van de menselijke wijsheid.

 12. De golfstroom is inderdaad aan het vertragen, dit heeft te maken met het smelten van het poolijs. Zoet water komt dan in zout water, en het water verliest dan zijn dichtheid waarbij het koud water moeilijker kan zinken. Of het stilvallen van de golfstroom een nieuwe ijstijd gaat reguleren is helemaal niet zeker. Het meest logische scenario is nu dat het in noord Europa wat kouder zal worden en in Zuid-Europa wat warmer. De opwarming van de aarde heeft trouwens een nieuwe ijstijd voorkomen. shalom

 13. Rudolf zegt, ”meer ijs op Antarctica”, maar ja, hebben we toch geen vat op, wij maken het weer niet, er zijn er wel die er psychologische oorlog mee zitten voeren! Anderen zijn aan het experimenteren om er echte oorlog mee te voeren?

  Buiten de topic, BLCKBX.TV komt met een update over Israël 6 maanden geleden, de starters van de moordprik pandemie! Nu zit men hier ook zo fascistisch bezig! Heb je Rutte bezig gezien tegen Wilders? Ze gaven weer dat Rutte monster het laatste woord in de video van De Telegraaf, was ook Nazi krant tijdens de tweede wereldoorlog!

 14. Ander onderwerp over het dolgedraaide Nederland:
  Gekleurde racist, blankenhater, wordt Nationaal Coördinator tegen Discriminatie:

  https://www.dagelijksestandaard.nl/2021/09/martin-bosma-pvv-baalt-van-benoeming-nieuwe-nationaal-coordinator-tegen-discriminatie-zijn-partij-pvda-is-kampioen-anti-blankracisme/

  Tel eens de tientallen, wellicht honderden miljarden die de Nederlandse belastingbetaler alleen al voor Suriname heeft neergelegd en de HELFT (!!!) van dat volk, toen het eind jaren ’70 in Nederland kwam (om hard te werken 😄😄 👎🏿), heeft onderhouden en de beste verzorging gegeven met bovendien allerlei voorrechten bij overheidssollicitaties.
  Let wel: er zijn ook fijne mensen uit Suriname gekomen, die oprecht en eerlijk hun bijdrage aan de Nederlandse samenleving hebben gegeven en waarmee ik heb gewerkt.

  Maar zeg er alsjeblieft in dit achterlijke land niets van, want u bent voor het overgrote deel van dit volk meteen een racist, een fascist, een rechtsextremist of een neo-nazi.

 15. Beste allen,

  Off-topic;
  Heeft u zich al eens verdiept in het Marburgvirus, onlangs “geregistreerd” in West Afrika.
  Tevens staat er een video op de website van David Icke gerelateerd hieraan.

  Zie dit virus in het verlengde van Covid en de vaccinatie bijwerkingen… misschien waard om meer informatie te vergaren.

 16. Dit covid-19 plan is 5 jaar naar voren geschoven en met deze koude vooruitzichten, is dat niet verwonderlijk. Als dit najaar de boosters worden uitgedeeld, dan zal het met bosjes tegelijk dood gaan. Daarover heen krijgen we de ijzige kou, waar ook de nodige zullen sneuvelen. Dan stokt ook de massa immigratie, want veel te koud hier in het noorden van Europa. Iedereen die al van het gasnet is afgehaald in Nederland, zal letterlijk bevriezen in huis,want die waterpompen die bevriezen dan ook. De laatste maanden druk met voedsel aan het hamsteren geweest. De ramen heb ik al met 10mm polycarbonaat platen verstevigd tegen de kou, geluid en elektromagnetische velden en geweld van buiten en de deuren verstevigd. Huis zoveel mogelijk geïsoleerd, voldoende brandstof voor mijn houtkachel. Zo ook waterfilters en watervoorraad voor mocht het drinkwaternet uitvallen en een aggregaat met de benodigde brandstof voor stroom en lampenolie voor licht en veel ander materiaal. Deze koude weersvoorspelling is al een tijdje bekent, dus bereid je dan daar op voor, dan af te wachten tot het zover is en dan is het te laat om je voor te bereiden, dan sta je voor een bedongen feit. Dan zullen de brandstof en voedselprijzen de pan uitvliegen, dat is nu al aan de gang. Dus wacht niet te lang zou ik zeggen.

 17. Die tikkende tijdboom manifesteert zich al.
  Dit volgende sluit goed aan bij het artikel. Dit is van climatechangedispatch.com gedateerd gisteren 28 Sept. 2021

  “Arctic Ice Coverage Is Up Substantially—So Media Ignores It
  Scientists at the National Snow and Ice Data Center announced Wednesday that the Arctic ice sheet extends 25 percent further than it did last summer, with 1.82 million square miles of ice at its annual low.
  This year’s post-melting season ice sheet is 40 percent larger than the record low, which was set in 2012”.
  En over de zuidpool:
  “In July 2021, Antarctic sea ice covered 6.32 million square miles, which was 160,000 square miles above average in the 43-year record of the ice sheet, according to the National Oceanic and Atmospheric Administration”.

  Gelieve te vertalen in het Nederlands, zie siteregels. Mod.

 18. @Anna,

  Je schrijft over zonnepanelen en dat die kunnen worden gebruikt om warmtepompen van energie te kunnen voorzien.
  Ik moet je helaas teleurstellen, want zonnepanelen presteren juist in de winter minimaal en zullen nauwelijks een fractie kunnen leveren van wat nodig is voor een warmtepomp.
  In de zomer produceren ze daarentegen een ruim overschot dat voor een groot deel wordt terug geleverd.
  Een accu is geen optie, want om een hele winter te overbruggen zou elk huishouden een accu van het formaat zeecontainer nodig hebben.
  Zelf heb ik mijn dak en berging vol met zonnepanelen liggen.
  Maar in de winter leveren ze maar heel weinig op.

  Verder heb je in een andere reactie geschreven over de toekomstige regering van Christus vanuit Jeruzalem, dat is precies wat ik ook denk.
  Eerst zal daar die oorlog van Gog en Magog zijn, oftewel de Ezechiëloorlog, beschreven in de hoofdstukken 38 en 39.
  Dit is iets van de zeer nabije toekomst, en de spelers bevinden zich nu al op het podium!
  Want zowel Rusland, Turkije en Iran zijn al militair aanwezig in Syrië, en zoals je weet, zal de invasie vanuit het Noorden komen.
  Gelukkig zal God rechtstreeks gaan ingrijpen, hetgeen de vernietiging van deze vijandige legers op de bergen van Israël tot gevolg zal hebben.
  En waar zijn die bergen?
  Juist! In Samaria en Judea, dus niks geen Palestijnse staat

 19. In de winter van 1963 voer ik als matroos op een kuster genaamd ms. Bloemgracht in de Oostzee ter hoogte van Helsinki. Door de dikte van het ijs voeren we in konvooi achter de eerste Russische atoomijsbreker genaamd Lenin. De ijsschotsen die de ijsbreker achterliet noopte de kuster om vooruit en achteruit te rammen waardoor de stuurmachine (type broodwagen) defect raakte. Aan de roerkoning (achter op het sloependek) werden twee tallies (touw en blok) bevestigd als noodstuur. Aangezien en kuster weinig bemanning had liepen twee roergangers een wacht van zes op zes af bij zo’n 35 a 40 graden onder nul. kan ik nog steeds moeilijk beschrijven war een kou ik geleden heb. Na afmonstering heb ik mijn monsterboekje door de plee getrokken. Het aloude spreekwoord ‘Een jongen met verstand houdt van de zee maar blijft aan land’ was mij letterlijk niet in mijn koude kleren gaan zitten.

 20. Anna schreef:
  29/09/2021 om 9:45 pm
  Als de zon maar blijft schijnen.
  Dan werken zone panelen ten minste nog.

  Dit lijkt me wel wat. Daar heb je geen stroom voor nodig. Zie link. Een eigen tuintje is voor mij niet van toepassing wegens mijn handicap. Wel heb ik de kast voor weken vol met levensmiddelen. Maar ik hoop dat het allemaal niet nodig is, dat we hier voor die tijd opgenomen zijn.
  https://www.youtube.com/results?search_query=gedestilleerd+water+maken

 21. QW.
  Het laatste grote wereld rijk zal het Joodse wereld rijk zijn.
  Door Jezus als koning geregeerd vanuit Jeruzalem, over de hele wereld.
  De satan weet dit maar al te goed en daarom gooit hij alles in de strijd om dit te verhinderen.
  Sinds 1948 heeft de satan zich sterk gefocust op dit kleine stukje land aan de middellandse zee.
  De Arabieren zeggen dat deze “ entiteit “ weg moet het een gezwel is in hun ogen.
  Vandaar al de dreigingen van oorlogen en terreur.
  En ook daad werkelijke aanslagen.

  Naar mate God zelf dit Joodse wereld rijk voorbereid zal de druk op Israël, door alle volken, zowel land als volk toenemen.
  Israël zal nog oorlogen moeten voeren waarin ze helemaal alleen zullen staan.
  Geen enkele natie zal hen tot steun zijn.
  Dit is profetisch. !
  Zie Ezechiel dit zal een “ bovennatuurlijke oorlog “ zijn met de grote overwinning van de HEERE God.
  De contouren voor deze komende oorlog tekenen zich al sinds een aantal jaren af. ( volken die niet aan Israël grenzen hebben nu hun invloed in de buurlanden. ) ( Iran Rusland Turkije met hun satelliet landen)
  Maar De HEERE zelf zal steeds voor hen strijden. Want het land is ven Hem. ! Zie Leviticus 25:23 ❗️
  Hoe Israël zich ook gedraagt of sterk of zwak zal zijn.
  Wat Israël ook uitspookt God heeft de regie stevig in handen.
  Laat dit ons tot troost zijn.
  Verwonder u over Zijn grote werken.
  Wat ze nodig hebben is GEBED. Blijf dit doen!
  Shalom
  Anna

 22. Even opletten..de zomer was zo waardeloos dat de Noordzee niet warmer werd als 18 graden. Normaal is 20… Dus de start is al niet goed, kleinere buffer…voor die dichtbij zee wonen. Kijk niet naar de ” anomale” kaartjes van het dmi..want die kloppen niet! Die zie je ook op wintergek.nl De Fransen gaven wel de goede temperatuur aan, en webcams Scheveningen..
  Schotland had gisteren al sneeuw, dus…en kijk eens naar windy.com voor de SO2 wolk! De tachtiger jaren zijn weer terug. Proef het regenwater!

 23. Als de zon maar blijft schijnen.
  Dan werken zone panelen ten minste nog.
  En dan kun je met zonne panelen een warmte pomp van energie voorzien.
  Misschien een oplossing tegen klimaat verandering die self supporting is.
  Voor een gedeelte van de dag.
  Accu’s voor opslag energie zijn nog niet leverbaar. (Zeer duur )
  Daar zullen we steeds meer naar toe moeten gaan.
  Selfsupporting ! Eigen tuintje , waterzuiverings apparaat. ( regenwater opvangen ijs smelten / zuiveren )
  Zorg voor rijst, bruine bonen en ander houdbaar voedsel.
  Ook deze aspecten van ons leven , wat hierboven beschreven is, vallen onder de komende “ grote verdrukking “.
  Lees uw Bijbel bid elke dag, dat je ( enigszins ) ( groeien mag ) voorbereid bent.
  Shalom
  Anna

 24. Hoi Xander,

  Misschien ook interessant voor jullie.
  Zag net op YouTube een video van Perry Stone waarin hij uitlegde dat volgens één van de oudste bijbelvertalingen ter wereld, de Aramese vertaling die gebruikt wordt door de Syrisch orthodoxe Kerk, Jezus waarschuwde voor “barre winters.”
  Of het klopt weet ik niet, ik ben geen expert, maar het zou wel goed passen bij dit artikel.

  https://youtu.be/8rWpJRAUY3c

 25. Wacht niet op de massa.
  Een kleine groep intelligente en inspirerende individuen is genoeg,.de massa of wat er dan nog van over is,…. volgt.

 26. @ XB 29/09/2021 om 5:19 pm

  Inderdaad XB.
  De meeste mensen onderzoeken niet en geloven de leugens maar: gelukkig is er nog steeds een nadenkende minderheid. Maar wat kan die minderheid?
  Zoals ik laatst schreef dat met uw mening overeenkomt:

  Het is OORLOG.
  1. Doel:
  volkomen vernietiging Joods\Christelijke cultuur.
  2. Middelen:
  angst, afdreiging, geschiedvervalsing.
  3. Wapens:
  de ‘liefde’ en de doktersspuit.

  En zoals in iedere oorlog zijn er:
  1. Bezetters, leugenaars, moordenaars.
  2. Meelopers, verraders.
  3. Verzetsgroepen, strijders, hulpverleners.

  Zie Nederland anno nu.

 27. inderdaad, geheel juist — maar met stellig ook een omkering van de polen (( N wordt Z en Z wordt N )) — daarbij gaat het volgens de bijbel : regenen in de woestijn — veel europeanen, trekken dan naar de nieuwe leef & woongebieden in noord afrika ….

 28. Wat de afkoeling lokaal nog verder versterkt is het recente zwavelzuurgas uit de actieve vulkanen op IJsland, Italië (Etna en Stromboli) en La Palma. Dit gas waait tot West Europa en koelt nu al de temperatuur verder af. Zwavelzuur gas kaatst in de atmosfeer het zonlicht terug, waardoor het klimaat plaatselijk afkoelt. Hoe meer actieve vulkanen in de buurt hoe koeler het weer.

 29. Mensen,
  A.s zondag 3 /10 verzamelen op de Dam 12.00 Demonstratie tegen alle verkeerde maatregelen ( zijn er velen )
  Vandaar uit mars door Amsterdam , kom met VELEN, hoe MEER MENSEN hoe STERKER we staan .
  KOM !

 30. @ Ludwig, EU zegt ook, meer doden met mrna gentherapie dan in 20 andere jaren, ze zitten ook met cijfers fraude te plegen om het echte aantal prikdoden weg te stoppen! Waarom stoppen ze er dan niet mee? Zie hetanderenieuws.nl?

 31. Het knmi is net als het rivm in staatshanden…en daardoor ongeloofwaardig.
  Ze eten uit dezelfde ruif als de msm.
  Winter is coming en niet zo,n kleintje ook.
  Een doodnormaal, al eeuwen bekend en opgetekend natuurfenomeen.
  Zitten we daar op te wachten? nee, dat niet, maar het is wel een feit dat het aanstaande is.
  jezelf zoveel mogelijk voorbereiden op de komende pakweg 2 jaar van (extreme) koude en weinig tot geen energie-aanbod.
  Dat betekend voorbereidingen treffen, als prepper weet ik wel het e.e.a. qua koude en voorraden maar ik ga mijzelf hierin eens grondig verdiepen…

 32. Als we geluk hebben, mogen we binnen niet al te lange tijd weer naar de stembus . Hopelijk is tegen die tijd het kuddevolk wakker geworden , al vrees ik het ergste . We zullen het gaan zien . Hoop ik.

 33. Helaas, de grote massa onderzoekt zelf niets, wie kan hier nog iets tegen ondernemen, als de mensen niet willen samenwerken tegen dit grootschalig bedrog op alle dingen die wij nodig hebben voor ons leven elke dag, ze beseffen niet dat ze bezig zijn alles daarvan onderuit te halen, ze zijn alles aan het herprogrammeren met duizenden leugens over alles wat ze er maar kunnen over verzinnen! Alsof hun een thermostaatknop hebben om het weer te regelen van deze planeet, door taksen te gaan opleggen ervoor aan de mensen die er niet de oorzaak van zijn! Deze planeet heeft nooit een stabiel klimaat gehad, dus gebruiken ze hun verhalen maar om te kunnen tiranniseren overal, niet om de problemen op te lossen! Alles heeft voor mij duidelijk maar 1 doel, ons leven vernietigen om hun fascistische agenda’s te pushen met wapengeweld van bestaande partijpolitieke systemen!

 34. CO2 is jaren geleden velen malen intenser in de atmosfeer aanwezig geweest dan nu. Komt een beetje overeen met de in Genesis beschreven broeikaswereld. Maar, weer- en klimaatmodellen zijn dusdanig complex door de gigantische tijdlijn die achter ons ligt dat de mens niets kan stellen over gegarandeerde aanstaande ontwikkelingen. We moeten afwachten.

  Leuk artikel verder, https://www.nemokennislink.nl/publicaties/palmbomen-op-antarctica/

Comments are closed.