MIT professor: We leven waarschijnlijk in een simulatie

Is dit leven slechts een afspiegeling van onzichtbare dimensies? –Leven we echt in een soort ‘The Matrix’? Afbeelding: Embed from Getty Images (2)).

————————————————————————————————————————————–

Volgens professor Rizwan Virk van hèt top technologische centrum wereld, het Massachusetts Institute of Technology (MIT), is het waarschijnlijker dat we wel in een simulatie leven, dan niet. Met andere woorden: het concept uit de vermaarde The Matrix science fiction trilogie zou wel eens veel dichter de waarheid kunnen benaderen dan tot voor kort werd aangenomen.

In zijn boek ‘The Simulation Hypothesis’ somt Virk, hoofd van de Play Labs afdeling van het MIT, een aantal argumenten op die onze fysieke wereld in twijfel trekken. ‘Ik zou zeggen dat de kans dat we in een simulatie leven ergens tussen de 50% en 100% is. Ik denk dat het waarschijnlijker is dat we in een simulatie zitten, dan niet,’ verklaarde Virk in een interview met Digital Trends.

VR zeer dicht de realiteit genaderd

Op de vraag waarom hij dit denkt antwoordde hij: ‘Ik had een ervaring waarbij ik virtual reality pingpong speelde en het zo echt leek dat ik vergat dat ik in een kamer zat met een VR bril op. Toen het spel stopte legde ik de paddle op de tafel, maar er was natuurlijk geen paddle en geen tafel, dus de controller viel op de vloer. Ik leende zelfs voorover op de tafel en viel bijna omver.’

‘Deze ervaring zette me echt aan het denken over hoezeer de game technologie zich ontwikkelt, en hoe we er uiteindelijk zo compleet in ondergedompeld kunnen worden dat we niet in staat zouden zijn om het van de realiteit te onderscheiden.’

Wiskundig onderbouwd

Hoe buitenissig het ook klinkt, wetenschappers beginnen dit concept serieus te nemen. Oxford professor Nick Bostrom is er een van. Al in 2003 schreef hij het artikel ‘Leeft u in een simulatie?’, waarin hij een wiskundig onderbouwd betoog voerde voor de simulatie hypothese.

Bostrom stelde zich een beschaving voor die op het punt komt zeer realistische ‘voorouder simulaties’ te kunnen creëren. Met steeds meer computerkracht kan zo’n beschaving heel snel nieuwe servers en nieuwe beschavingen bedenken en opzetten. (1)

Is dit leven een afspiegeling van onzichtbare dimensies?

De echte vraag luidt natuurlijk: wat als dit waar is en wel leven inderdaad in een simulatie? Kunnen we daar dan uit ontsnappen, zoals in The Matrix? Of zijn we gedoemd doelloos op deze planeet verder te gaan, en nooit te weten te komen of te ervaren hoe een echt bestaan eruit ziet?

Gelovigen zullen daar wel een antwoord op hebben, zoals bijvoorbeeld de stelling dat dit fysieke leven slechts een afspiegeling is van een voor onze zintuigen onzichtbare geestelijke en eeuwige dimensie (waarschijnlijker nog: meerdere dimensies), waar er overigens net als op deze planeet voortdurend strijd en oorlog is.

Uiteindelijk zou er dan, aan het einde van de tijd, een grote afrekening komen, en komen de kwade geesten die in hun fysieke bestaan anderen groot kwaad hebben aangedaan in een dimensie terecht die in de grote religies als ‘de hel’ bekend staat, en de goede geesten in ‘de hemel’.

Of het door de meeste wetenschappers altijd als belachelijk afgedane idee van het bestaan van een hogere macht / Schepper / God, een leven na de fysieke dood, met volgens de meeste gelovigen een hemel en een hel (ongeacht hoe die er uitzien, want daar verschillen de meningen enorm over), nu serieuzer wordt genomen blijft natuurlijk zeer de vraag. Misschien dat er ooit apparatuur wordt uitgevonden die het bestaan van deze onzichtbare dimensies kunnen aantonen.

Is all that we see or seem
But a dream within a dream? 

Edgar Allan Poe

Xander

(1) Zero Hedge

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

22

 1. @Mientje,
  Ik schrijf het kwade met een hoofdletter niet uit bewondering of een ander positief gevoel maar gezien de prominente rol die het kwaad speelt in onze wereld staat het wat betreft macht en invloed ongeveer gelijk aan het goede.

  Twee krachten waaruit wij voortdurend een keuze moeten maken met de aantekening vanuit het Bijbelse principe dat uiteindelijk het Goede het Kwade zal overwinnen.

  Maar die strijd is al begonnen vanaf het begin van de mensheid tot het Einde der Tijden.

  Wat we precies daar onder moeten verstaan is een onderwerp van discussie binnen alle religies die hier op aarde bestaan.

 2. @Dewevoga op 12-04-2019/ 3:56 pm

  Dat noemt men een Antropomorf, er bij zitten als een aap, lijkend op een mens.

 3. Deze dimensie waarin pijn, geboorte en dood mogelijk is, komt op mij nogal echt over, i.p.v. een simulatie. Wij zijn geest en ziel in lichaam en hebben hier dus een verpakking nodig om in te kunnen existeren, meer echt dan dit wordt het niet.

  Als ik droom heb ik wel het idee dat ik mijzelf in een simulatie bevind, alles voelt en ziet er echt uit, maar is het niet. Heel vaak realiseer ik me dat ik droom en dan kan ik mezelf wakker maken. Ik ben ook nog nooit gestorven in een droom, want als het moment daar was, werd ik altijd precies op dat moment wakker – en bevond me weer in de werkelijkheid; levend en wel.

  Ik ben er wel van overtuigd dat er inderdaad meerdere dimensies bestaan, waarin dingen mogelijk zijn die de mens niet voor mogelijk kan houden. Omdat wij deze dimensie gewend zijn met alle natuurwetten die hier van toepassing zijn. Maar er is nog zoveel meer… Echt waar.

 4. @densi 12/04/19
  “Knap staaltje van techniek” ‘t is een knap staaltje, maar wil niet zeggen dat die donut een zwart gat moet voorstellen. Men bouwt de simulatie uit en als het lang genoeg wordt volgehouden wordt het als waarheid aangenomen net als de evolutietheorie. Theorie is nog geen bewijs. Men heeft in een aapje een menselijk gen geïmplanteerd om het intelligenter te maken en over een paar jaar ontdekt men een aap die de evolutietheorie bewijst.

 5. Mochten we in een simulatie leven dan is hij wel heel mooi gemaakt.
  Jammer dat wij, de mensheid, hem dan weer verpesten.

 6. @Timo schreef:
  12/04/2019 om 5:42 am
  Tuurlijk de wetten zijn al bepaald door God . Alles is al bepaald , alleen de vrije wil bepaald het lot .

  Maw: níets is bepaald en níks ligt vast door de keuzes van de vrije wil bepaalt de mensheid zélf hun eigen ‘lot’. Daarom zijn voorspellingen nutteloos want het kan alle kanten uitgaan naargelang de keuzes van de vrije wil het collectief bewustzijn beïnvloedt en in een bepaalde richting stuurt – als een meerderheid vd mensen ervan overtuigd zijn dat er vrede zal komen, dan zal die vrede zich moeten manifesteren…een onontkoombare, universele wetmatigheid.
  De elite poogt met de virtuele wereld de grens tussen realiteit en fantasie te vervagen om mind control te verkrijgen voor slavernij – ze doen er alles aan om mensen constant te lokken naar internet om zo hun aandacht vast te houden in de virtuele wereld….afleren om zelf te denken, afleren om kritisch te zijn, hersenloze, willoze robots maken.
  In termen van dimensies staan wetenschappers nog nergens, de mens is multidimensionaal maar dat is moeilijk te bevatten vanuit de 3D-wereld waarin wij leven.
  Echter de overgang naar 5D is volop bezig en stap voor stap komt het besef dat er veel meer is dan voor mogelijk gehouden wordt….de elite doet hier reeds jaren geheim onderzoek naar, geholpen door hogere wezens, waar wij niks van mogen weten omdat de elite deze kennis misbruikt (dat kan door hun vrije wil) om de mensheid tot slaven te maken tegen de wil van deze lichtwezens, zij mogen echter niet ingrijpen, net door onze vrije wil.
  De instroom van kristallijne energie vanuit zonnestormen en -vlekken verhoogt de trillingsfrequentie en het bewustzijn van de mensheid en éen kenmerk van die verhoging is dat er geen controle over een ander mens meer mogelijk wordt.
  Daarvoor dienen de chemtrails: om de instroom van de kristallijne energie te blokkeren zodat mind control over de mensheid toch gerealiseerd kan worden. Echter, volgens mij is de bewustwording reeds zover gevorderd dat deze totale machtscontrole reeds afgewend is en zal mislukken ondanks de laatste stuiptrekkingen en pogingen van de radeloze elite.
  Er is dus hoop.

 7. Quote Xander “Misschien dat er ooit apparatuur wordt uitgevonden die het bestaan van deze onzichtbare dimensies kunnen aantonen”. De eerste foto van het “zwarte gat” – een onzichtbare dimensie – in het universum waarvan nog nooit aantoonbaar bewijs is geleverd, is sinds een paar dagen een feit en zichtbaar gemaakt. Knap staaltje techniek.

 8. Alles wordt vanuit de satelliet bestuurt, digitaal
  Mensen mogen niet meer vrij denken, geen eigen iets is communisme alles van de staat.
  De technologie is heel ver, eigenlijk onmenselijk ver.
  Dat ze aan dingen een geest zullen geven, staat ook in openbaringen
  Je wordt via computers geobserveerd.

 9. Ik geloof niet in een matrixachtige wereld. Leuk verzinsel, meer is het niet. Het is beter om te geloven wat God tot ons zegt in de Bijbel. In tegenstelling tot de koran, die ik ook heb gelezen, en waarvan de inhoud op mij overkomt als wartaal, is de Bijbel gewoon betrouwbaar. Steeds weer opnieuw wordt de waarheid van de Bijbel bevestigd door wat er bij archeologische opgravingen gevonden wordt, en door de in vervulling gegane Bijbelse profetieën.

 10. Tuurlijk de wetten zijn al bepaald door God . Alles is al bepaald , alleen de vrije wil bepaald het lot .

 11. Binnen zeer afzienbare tijd zal iedereen te weten komen dat de God van de Bijbel geen fantasie is maar werkelijkheid. En dat Jezus Christus, zijn Zoon, gaat plaatsnemen op de troon van David. Alle verzet zal worden geëlimineerd. De tijd om vrijwillig zich aan die God te onderwerpen, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, is bijna voorbij. En de mensen die weigeren om te geloven in een geestelijke wereld, die ze niet kunnen zien, maar vanwaaruit God alles heeft gedaan om de mensheid te overtuigen van zijn liefde voor hen, zullen eenmaal verantwoording moeten afleggen. Een ieder kan nu nog kennis nemen van die boodschap, de bijbel is overal en zelfs gratis op internet te vinden. Zalig zijn zij die niet gezien en toch geloofd hebben, in Hem die in een ontoegankelijk licht woont. Christenen weten dat er een andere wereld, dimensie bestaat, lees nog maar eens hoe Jezus aan zijn discipelen verscheen na Zijn opstanding. En de ongelofelijke waarheid is, dat zij die opstaan uit de dood op Zijn tijd, Hem in zo’n gedaante gelijk zullen zijn.

 12. Prachtig
  ‘Is all that we see or seem
  But a dream within a dream?’
  Edgar Allan Poe (vreemde man) desondanks
  Dank Xander.

  Ook Steven King is een geweldige schrijver, maar wel horror uit Main. Woonde in Main.

 13. De “geciviliseerde” mens voelt zich nog altijd het middelpunt. Van alles. En daar begint de denkfout. Vraag maar aan een Amazone indiaan. Zijn leven speelt zich af in het oerwoud waar de natuur hem beschermt en voedt maar tegelijkertijd dodelijk kan zijn. Weinig matrix daar.

 14. Er zijn twee vragen die zo oud zijn als de mensheid zelf: is er een voortbestaan na de dood en lopen er op andere planeten ook mensen rond zoals wij?
  Is het mogelijk dat wij geschapen zijn door andere intelligente wezens in het universum die intussen tot de conclusie gekomen zijn dat er sprake is van een volkomen mislukt experiment?

  Is reïncarnatie een religieuze dwaling, een wensdroom of een realiteit?

  Is wat wij noemen ‘de natuur’ een fenomeen met een zelfregulerend mechanisme om de wereldbevolking op een bepaald niveau te houden om zodoende de mensheid te laten overleven?
  Want hoe zou de wereld er nu uitzien als de twee Wereldoorlogen (inclusief de Spaanse griep) niet hadden plaatsgevonden: waarschijnlijk onleefbaar door de aanwezigheid van veel te veel mensen op deze planeet. En dan praten we nog niet eens over de periodieke natuurrampen en epidemieën die ook in dit opzicht een dominante rol spelen.

  Misschien zijn wij slechts een miniem onderdeel van een gigantisch project uitgedacht door wezens die vele malen intelligenter zijn dan wij en bezig zijn met eindeloze experimenten met intelligent leven met een voorgeprogrammeerde keuze tussen ‘goed’ en ‘kwaad’. In dit opzicht hebben wij als mensheid helaas volledig gefaald, want de uitvinding van de splitsing van atomen heeft geleid tot de mogelijkheid van een totale vernietiging van alle leven op onze planeet.

  Welke rol speelt religie in deze wereld? Talloze oorlogen hebben een religieus motief sinds Bijbelse tijden en tot op de dag van vandaag zijn we hier zeer intensief mee bezig.

  Bij de overgang na dit leven komen wij misschien terecht in een andere dimensie en krijgen wij een overzicht van het totale geheel van het universum. Als het universum letterlijk krioelt van intelligent leven in alle mogelijke vormen dan wordt religie een verschijnsel wat lokaal gebruikt kan worden als troost maar ondergeschikt is aan een veel groter plan uitgedacht door een intelligentie die voor ons brein veel te groot is om te kunnen bevatten.

  Zoals een mier niet in staat is om een computer te begrijpen laat staan te activeren of te laten functioneren kunnen wij als mensen niet bevatten wat het grote plan is achter de Big-Bang wat heeft geleid tot het ontstaan van het universum. Een scenario wat eindeloos kan worden herhaald; een pulserend heelal dus.

  Wat is de zin van al het menselijk lijden? Waarom die eeuwige strijd tussen Wetenschap en Religie? En waarom wordt de ene mens dood geboren en wordt de andere mens honderd jaar?
  Kan materie bestaan zonder antimaterie? Koude zonder warmte en uiteindelijk het Goede zonder het Kwade? En een sluitende definitie van Goed en Kwaad is overigens moeilijk te geven want wat in de ene cultuur of religie streng verboden is wordt elders gewoon toegestaan of zelfs gestimuleerd.

  Allemaal vragen waarop de antwoorden liggen opgeslagen in een soort gigantische harde schijf waar de mens helaas (nog) geen toegang tot heeft.

  Hogere intelligenties kijken al of niet geamuseerd toe vanuit de ruimte hoe wij er hier op aarde een puinhoop van maken. Tot hun geduld op is en er een ‘verdwaalde’ komeet ons treft en er een einde gaat komen aan een al of niet door ons zelf veroorzaakt mislukt experiment.

 15. Beter niet te lang bij stilstaan of wij wel/niet in een matrix leven.

Comments are closed.