Microsoft – Big Tech – Rockefeller coalitie ontwikkelt wereldwijd verplicht Covid paspoort

—————————————————————————————————————————————-

Mensen zonder vaccinpaspoort dreigen compleet van samenleving te worden uitgesloten

—————————————————————————————————————————————-

De oprichting van het gevreesde systeem van ‘Het Beest’ is in 2021 in een nog hogere versnelling gezet. Een coalitie van Big Tech bedrijven, waaronder Microsoft, werkt aan een door de Rockefellers gefinancierd wereldwijd Covid paspoort, dat voor iedereen die wil reizen, werken, leren en van medische en maatschappelijke voorzieningen gebruik wil maken, verplicht zal worden gesteld.

De groep noemt zichzelf het Vaccination Credential Initiative (VCI), en omvat naast Microsoft, Oracle en Salesforce ook de Amerikaanse zorgverlener Mayo Clinic. Het idee is inmiddels bekend: iedereen die zich tegen Covid-19 laat vaccineren krijgt een QR code op zijn smartphone. Degenen die geen mobieltje hebben, zullen een papieren versie krijgen.

Volgens Paul Meyer, CEO van het door de Rockefeller Foundation gefinancierde The Commons Project dat eveneens betrokken is bij het initiatief, zal het vaccinpaspoort ‘mensen in staat stellen om veilig terug te keren naar reizen, werk, school en het leven, terwijl hun privacy data worden beschermd.’

Rockefeller Foundation: ‘Oorlogsinspanning’ nodig om iedereen te vaccineren

De coalitie werkt samen met diverse regeringen bij het opstellen van standaarden om mensen te verplichten zich te laten testen en/of vaccineren als zij weer deel willen nemen aan de samenleving. ‘Individuen zullen voor een terugkeer naar een normaal leven voor veel aspecten hun bewijs van vaccinaties moeten laten zien,’ vervolgde Meyer.

De Rockefeller Foundation vindt dat ‘dit massale programma als een oorlogsinspanning’ moet worden behandeld. Big Tech, NGO’s en alle soorten overheden zouden de handen ineen moeten slaan om zo snel mogelijk de hele wereldbevolking verplicht te testen en te vaccineren. Hiervoor zouden de vele honderden bestaande initiatieven voor de invoering van een vaccinatiecertificaat of -paspoort moeten worden samengevoegd.

Volgens Ken Mayer, CEO Safe Health, zal een Covid-paspoort ervoor zorgen dat er binnenkort weer concerten en evenementen mogen worden georganiseerd. De IATA, de overkoepelende luchttransportorganisatie, verwacht dat Covid-reispassen al in de eerste maanden van 2021 worden ingevoerd.

Mensen zonder paspoort dreigen compleet van samenleving te worden uitgesloten

Burger- en mensenrechtenorganisaties maken al enige tijd groot bezwaar tegen de invoering van Covid paspoorten, omdat er zo een tweedeling in de maatschappij ontstaat, en mensen zeer zwaar gestraft worden als ze zich niet willen laten vaccineren. Het Britse Privacy International waarschuwt daarnaast dat een Covid paspoort de opmaat kan zijn voor een wereldwijd ID-bewijs. ‘Zodra het in veel landen op meerdere terreinen meerdere functies (zoals toegang tot diensten) heeft, dan komen we dicht bij een wereldwijd identiteitsdocument dat je nodig hebt om je leven te leiden.’

Sam Grant, campagnemanager van de burgerrechtenbeweging Liberty, zegt dat ‘deze systemen ertoe kunnen leiden dat mensen die geen (vaccin)immuniteit hebben worden uitgesloten van essentiële publieke diensten, werk of woningen. De kwetsbaarsten onder ons zullen zo het hardste worden getroffen. Dit heeft verregaande implicaties, want iedere vorm van een immuniteitspaspoort kan de weg vrijmaken voor een volledig ID-systeem, wat herhaaldelijk is afgewezen omdat het onverenigbaar is met een (mensen)rechten respecterende samenleving.’

Hoofd EU Gegevensbescherming noemt het een ‘alarmerend’ en ‘walgelijk’ idee

Wojchiech Wiewiórowski, EU hoofd Gegevensbescherming, noemt het idee van een immuniteitspaspoort dan ook ‘extreem’, ‘alarmerend’ en ‘walgelijk’. De Poolse jurist staat met zijn standpunt vermoedelijk vrijwel alleen in Brussel, onder meer omdat zijn thuisland wordt gezien als een ‘bedreiging’ voor de vrijheid, democratie en rechtsorde in de EU.

De CEO van de World Travel and Tourism Council (WTTC) kenschetst de paspoorten ‘discriminerend’. ‘We zouden nooit een vaccinatie moeten verplichten om te kunnen reizen of een baan te krijgen.’ Hij uitte daarom forse kritiek op het Australische Qantas, dat heeft aangegeven dat ongevaccineerden straks niet meer in het vliegtuig worden toegelaten.

In ons tweede artikel van vandaag, ‘Voorstel ingediend om ongevaccineerden te straffen met reisverbod in hele EU‘ kunt u lezen dat een verplicht Covid vaccin/reisdocument bovenaan de agenda staat in Brussel, en al op 21 januari op een virtuele top met de 27 regeringsleiders zal worden besproken.

Xander

(1) Zero Hedge

Zie ook o.a.:

15-01: Voorstel ingediend om ongevaccineerden te straffen met reisverbod in hele EU
13-01: Groot Brittannië voert met onmiddellijk ingang test met vaccinpaspoort uit
10-01: Paus Franciscus herhaalt eis dat iedereen een Covid vaccin moet nemen
09-01 Al 400.000 mensen zagen professor Schetters het Nederlandse vaccinatiebeleid ‘hoogst onverwantwoordelijk’ noemen
07-01: ‘Fase 2 van lockdown totale beschaving en technocratische A.I. machtsovername nabij’

2020:

25-12: 59% Fransen weigert Covid vaccin en wordt gestraft met uitsluiting openbaar vervoer
21-12: Elite heeft haast om vaccins erdoor te drukken en zaait nieuwe angst met Covid mutatie (/ Ruim 11 jaar geleden beschreven we het scenario dat nu wordt uitgevoerd)
17-12: Open brief Nederlandse huisarts aan politiek: ‘Dit kabinet heeft wetenschap en humaniteit in de ban gedaan’
14-12: ‘Regering wil met harde lockdown mensen uitputten en rijp maken voor Covid vaccin’
24-11: Australische Qantas eerste luchtvaartbedrijf dat Covid vaccinaties voor reizigers verplicht gaat stellen (/ Openbaring 13 wordt vanaf volgend jaar realiteit: De betekenis vanuit de grondtekst van het ‘teken van Beest’ Chi-Xi-Stigma: een met een scherp gepunt instrument ingebracht teken dat gehoorzaamheid afdwingt aan een wereldrijk dat door een christelijke religieuze autoriteit (‘de Kerk’) zal worden ondersteund)
19-11: Klaus Schwab (WEF) wil wereldwijd verplichte hersenscans en implanteerbare microchips (/ Vaccinpaspoort en hersenscan als je grens over wilt – Implanteerbare microchips koppelen mens aan A.I. – Gedachten lezen wordt business model)
12-11: Wereldleiders beloven Bill Gates zijn massale vaccinatieplannen in 2021 uit te voeren ( / Bill Gates: Leven op zijn vroegst in 2022 weer normaal, als iedereen gevaccineerd is – Iedere wereldburger zal in nabije toekomst 24/7/365 worden gemonitord via implanteerbare biometrische nano sensor 
03-09: Implanteerbare 5G nanotech biosensor al vanaf 2021 in Covid-19 vaccins’ (/ Transhumane mens wordt geïntegreerd met wereldwijd digitaal controlesysteem)
26-08: Paus Franciscus schaart zich achter ‘universeel vaccin’ voor hele mensheid
10-08: Flashback naar 2009: ‘Wordt het Teken van het Beest ingevoerd via vaccinaties?’
29-07: Gezaghebbende New England Journal of Medicine: Ontsla iedereen die vaccin weigert (/ Mensen die ervoor kiezen om hun eigen lichaam te integreren in het Beest-systeem, worden daarmee zelf een stukje ‘Beest’, en kunnen daarom niet anders dan hetzelfde lot ondergaan.
28-07: West Afrika wordt testgebied voor Bill Gates’ ID-vaccinatie-betalingssysteem

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

43

 1. @kainos

  Als niemand meer kan werken raakt het geld cd elite ook vanzelf op. Als wij hun slaven moeten zijn dan zal er toch werk moeten zijn on hun weer van goederen en luxe te voorzien….dus dat kan gewoon niet.

 2. The great reset explained in 5mins; https://rumble.com/embed/v9mttl/?pub=4.
  Volgens The Great Reset zal er geen terugkeer meer zijn naar het normaal, zoals we die voor deze coronatijd gekend hebben. Daarom wordt er steeds gesproken over ‘het nieuwe normaal’.
  “Davos Man” refereert naar de globale elite en rijke overheersenden, die elkaar elk jaar in Davos ontmoeten. The Great Reset is geen complottheorie, maar een globale verbintenis die de globale elite en rijke overheersenden met elkaar gemaakt hebben.

 3. Men kan niet; en God dienen en de mammon. En dat is juist wat de Big Pharma, en figuren als Merkel, Macron, en Rutte, benevens hun politieke lakeien, en Soros en Gates doen, evenals de verdoemde VN.

 4. Tja.. de oplossing zou geheel simpel kunnen zijn als niemand er aan meewerkt. Het lijkt mij niet in het belang van commerciële bedrijven om alle klanten te verliezen. Helaas laat de meerderheid zich wel vaccineren maar dan zou je juist zeggen dat die kleine minderheid die geen vaccin wenst geen gevaar meer oplevert. Al met al is dus de conclusie gerechtvaardigd dat er een andere agenda speelt. In het hypothetische geval dat niemand zou meewerken aan het geheel dan is het klaar. Daar is immers geen handhaven aan. Ik geloof ook niet dat de meerderheid echt op een spuitje zit te wachten maar dat ze maar meedoen om zo vlug als mogelijk weer een normaal leven te kunnen leiden. Helaas moet ik die mensen uit de droom helpen. Dit gaat vanuit de globale elite en hun fascistoïde plannen niet meer terug naar normaal. Ze hebben nu een succesvol middel gevonden ter absolute controle en dit smaakt kennelijk naar meer. Het punt is dat wat ik schrijf als complot denken wordt afgedaan maar ik breng u ter herinnering dat dat maanden geleden ook werd gezegd van een covid paspoort. Mijn voorspelling: Nieuwe varianten die voor onrust en lockdowns gaan zorgen. Daarna vaccinatieproblemen, een ander virus, oorlogen, hongersnoden en een globale reset. De wereld zoals wij die kennen is zonder tegengas afgelopen. Er komt geen oud normaal en het is afgelopen met de pret. Je geeft globalisten een vinger en ze pakken er twee, je geeft ze 2 vingers en ze pakken de hele hand. Er zijn geen remmingen meer.

 5. Corona moet vrij zijn zijn om te kunnen verkrijgen zonder dat er rare restricties op zitten zoals verplichte mondkapjes en 1.5 meter. M.a.w. ik wil mijn vrijheid van beweging als Nederlands burger terug ! Eigen verantwoordelijkheid ! Ikke zelf doen ! O ja en probeer maar ’s Ivermectine te krijgen lijkt wel of er een banvloek op zit. Huisarts wil het niet geven en op internet als middel voor paarden nog niet te krijgen zonder recept.

 6. Aan het eind van deze analyse, https://www.youtube.com/watch?v=wekxZhylpwE, verwijst spreker naar een uitspraak van de SPD-er Karl Lauterbach. Deze socialist hoopt dat bij de verkiezingen in het najaar ‘klimaatbeleid’ bij alle partijen hoog op de agenda zal staan. Dan zegt hij dat zijn ervaringen met de huidige pandemie-bestrijding (als lockdowns) hem pessimistisch hebben gestemd. Hij is van mening dat voor het klimaatbeleid maatregelen ANALOOG aan die van de pandemie-bestrijding nodig zijn!
  Hij betwijfelt echter of dat mogelijk zal zijn.
  Dus deze socialist wil voor het klimaatbeleid dezelfde maatregelen als nu, bij het beperken van de persoonlijke bewegingsvrijheden. Hoe griezelig is dat.
  Het is precies waar Jensen ook voor waarschuwt.
  Dat zou dus kunnen verklaren waarom veel linksen dit gezondheidsfascisme zo’n geweldig idee vinden.

 7. Nog een goede analist: https://www.youtube.com/watch?v=wekxZhylpwE
  Hij zegt dat sinds 1 juli jl. in Duitsland 34 ziekenhuizen zijn gesloten. Dus tijdens de zgn. pandemie worden ziekenhuizen gesloten. Hoe vreemd is dat. En dan jammeren over een gebrek aan bedden. Dure IC’s werden sinds half augustus apart gezet onder de ‘noodgevalreserve’, en doen niet meer mee met de statistieken.
  De Duitse cijfers laten over de hele linie zien dat er in 2020 minder patiënten waren dan in 2019. En toch jammert Duitsland over “overbelaste” ziekenzorg en heeft de pers het over ’triage’.
  Daar klopt dus weer het e.e.a. niet.
  Politie in Dtsl. deed de schaatsen aan om schaatsers van het ijs te halen. Sleetje rijden werd verboden. Het is in Duitsland veel onbarmhartiger dan hier. De politie opereert er zonder mededogen.
  Zijn vooruitzicht dat het allemaal nog toch 1 juli kan gaan duren, is schrikwekkend.

 8. Wat zijn mensen dom Bill gates heeft duidelijk gezegd dat er 3a4 miljard mensen moeten verdwijnen om dat de wereld bevolking te groot is dan weet je toch al genoeg maar we blijven maar praten en niemand doet wat kom in opstand dan zijn ze nergens nee we zijn bang gemaakt en vertrouwen op het spuitje wat een nuchter volk is Nederland tot dat er veel verkeerd gaat met het spuitje dan worden we pas wakker wat een slaap land

 9. Bill Gates koopt landbouwgrond https://sputniknews.com/us/202101161081786151-bill-gates-becomes-biggest-owner-of-us-farmland-new-report-shows/

  over twee drie jaar breken er wereldwijd ziektes uit in dieren en gewassen, maar het genetisch gemodificeerde Bill Gates voedsel blijkt ertegen te kunnen, gevolg Kassa. Dit is mijn verwachting gebaseerd op de voorgaande financiële successen bij de Bill Gates beleggingen
  Kijk welke aandelen en financiële investeringen Bill de laatste paar jaar heeft gedaan en je beseft je dat Bill Gates de nostradamus is van de 21ste eeuw,

 10. Er is een basisregel in de medische zorg: Hoe minder acuut een gezondheidsprobleem is, hoe meer ‘de klant’ geïnformeerd moet worden door de arts.
  Bij massa-vaccinaties wordt ‘de klant’ niet eerst goed voorgelicht! Daar wordt dus ook al een basisregel geschonden.
  Zoals er bij deze hele belachelijke toestand voortdurend basisregels worden geschonden. Maar een bang publiek heeft daar kennelijk maling aan.

 11. Dr. Pöttler doet een boekje open over de ‘overbelasting’ van de ziekenhuizen.
  Ook in Oostenrijk kan iemand met een gebroken been of een hartprobleem tot coronapatiënt benoemd worden als hij positief getest werd. Dus ook daar misleiding richting publiek.
  Oostenrijk had op 20 nov. 64.000 ziekenhuisbedden. Daarvan waren 7.000 bedden in gebruik door coronapatiënten die dus deels ‘gebruikelijke’ patiënten zijn. Géén overbelasting dus.

  Officieel heeft Oostenrijk 2.567 IC-bedden. Die bedden zijn verdeeld in 4 categorieën, van licht (1,5 verplegers nodig) tot heel intensief (3 verplegers nodig). Op 20 nov. waren er 723 coronapatiënten (deels dus ‘gewone’ patiënten) op de IC. Geen overbelasting dus. Volgens de Oostenrijkse regering was er 60% IC belasting, wat dan neerkomt op 1200 IC’s (734 = 60%). Dan blijft er kennelijk een deel van de IC’s (1367) buiten beschouwing bij de officiële cijfers. Dus ook hier wordt het publiek niet volledig voorgelicht.
  Dan zegt Pöttler dat je personeel in 7 tot 8 maanden kunt opleiden tot IC-verpleger. Als die regeringen in maart bang waren voor een tweede golf, hadden ze dus alle tijd extra personeel op te leiden. Hier zijn ze dus nalatig geweest! In kleine ziekenhuizen kan er personeelstekort zijn, maar in totaal was er in Oostenrijk geen personeelstekort.

  In Nederland doet Kuipers dramatisch over de zwaarte van het IC-werk. Maar kennelijk had ook Nederland zich beter kunnen voorbereiden! Want het is heel opvallend dat al die landen hetzelfde misleidende beleid voeren.

 12. Ook een griep kan hartfalen veroorzaken, leer ik van dr. dr. Haditsch. Als men bij een griep dan te vroeg weer intensief gaat sporten, kan dat tot de dood leiden, ook bij jonge mensen. Daarom moet een arts zijn patiënt altijd goed voorlichten voordat een patiënt toestemt in behandeling.
  En als we nu zitten te kijken naar stijgende statistieken van sterfgevallen, moeten we ons altijd afvragen waaraan die mensen overleden zijn. En dat is niet alleen aan Covid, want elke winter eist weer slachtoffers.

 13. Dr. dr. Haditsch wijst op een principe van het westerse recht: Mensen moeten zélf toestemming geven voor een behandeling. Dat geldt dus óók voor ‘behandelingen’ als vaccins en opsluitingen.
  Hij is heel sterk in dit interview: https://www.youtube.com/watch?v=LsXM502SpiU
  Het verbaast hem enorm dat het westen plotseling China als voorbeeld heeft genomen.

 14. Wie zich nu nog laat vaccineren met de kennis uit dit GEWELDIGE ARTIKEL is KNETTERGEK:
  ( met ook onthullende cijfers dat vaccinatie juist de ziekte verspreidde zoals bij de koepokken, met belangrijke statements van vertegenwoordigers van de World Health Organisation zelf, met de theorie van vaccinatie van Jenner en Pasteur en de Rockefellers die er wereldwijd inslaagden alle lichtingen artsen in opleiding de farmaceutische kant op d te dwingen…om te kotsen!)

  De vaccinatie-industrie heeft een tegengesteld doel,uw gezondheid en hun portemonnee

  https://zlj13051967.wordpress.com/2021/01/15/de-vaccinatie-industrie-heeft-een-tegengesteld-doeluw-gezondheid-en-hun-portemonnee/

  Overheid en media maken mensen onnodig bang met Covid-19.Van de besmette mensen overlijdt slechts een heel klein percentage.Covid-19 leidt helemaal niet tot buitensporig veel slachtoffers(hoofdzakelijk ouderen mensen met veel overgewicht en patiënten die meer onder de leden hebben, en de dood hoort nu eenmaal bij het leven).Natuurlijk is ieder slachtof­fer een drama, maar geen groter drama dan de slachtof­fers die nog jaren gaan vallen als gevolg van de lockdown.Inmiddels is duidelijk dat door het sluiten van de verpleeghuizen er veel mensen van eenzaamheid zijn gestorven.En dat veel andere medische zorg die niet met corona van doen had, is uitgesteld en dat er daarom ook duizenden mensen eerder dood gaan.Volgens artsen,de maatregelen hebben geleid tot meer ziekte en sterfte onder hartpatiënten.GEEN van de maatregelen werken voor beheersing van ‘het virus’.Als we nu terugkijken kun je op basis van de cijfers stellen dat de lockdownmaatregelen weinig effect hadden, omdat al op 16 maart 2020 het reproductiegetal onder de 1 zakte.Helemaal nergens ter wereld is een positief gevolg gebleken van de draconische maatregel van het stopzetten van iedere vorm van sociaal leven.Het opsluiten van mensen in hun eigen huis en het dichtgooien van restaurants en scholen is alleen maar goed voor het verwoesten van de samenleving en de economie.Maar,zolang het kuddevee in de leugenverhaaltjes van de TV en krant blijft geloven, blijven we in de huidige communistische dictatuur zitten…

 15. De dienaren van de duisternis, als genoemd in dit artikel, hebben haast. Mensenrechten blijken dus “een wassen neus”, te zijn, als deze organisaties en overheden dit doordrijven.

 16. @Theo Kainos:
  Ze zullen die vaccinaties verplichten op een of andere manier, als deze niet goed werkt komen ze met nieuwe vaccins maar, eraan gaan we, zo of zo om.
  Het enige is om te proberen diegene welke wel gevaccineerd willen worden (angsthazen (opgeleid tot NSB-ers om tegenstanders te verraden)) te overtuigen wat de bedoeling is van de elite.
  Flinke klus kan ik je vertellen. Succes. End Game….

 17. Er worden door de Rockefellers naast standart oil, exxon, chevron en de spoorwegen in de VS, die zij bezitten, weer miljarden opgestreken met deze handel in medische ausweissen ten koste van onze menselijke vrijheid en dat is dubieuze en duistere handel. Dit soort handel wordt in de Bijbel genoemd: Toverij en dat is JHWH een gruwel.

 18. Net als locutus schreef. Stel dat ik geen vaccinatie heb en ik kom in een ruimte met veel wel gevaccineerde mensen dan hoeven zij mij niet te vrezen want zij zijn toch immuun?
  Weet je wat het gekke is, ik heb mijn hele leven al het gevoel gehad dat er iets ergs ging gebeuren dat mijn leven en dat van de hele wereld op zijn kop zou zetten. Daarom volg ik Xander al vele jaren.
  Nu is het dan ook begonnen en tevens weet ik dat het onvermijdelijk is want 99% van de bevolking zijn als makke schapen op weg naar de slachtbank. We geven allemaal Rutte en consorten de schuld maar ook zij staan onder curatele dankzij de hogere machten. Misschien zijn ze wel een mooi huisje ergens op een tropisch eiland beloofd.
  En je kunt dan wel massaal op PVV of FVD gaan stemmen maar dat veranderd niks. Ok zij zijn in principe hetzelfde.
  Er zijn op deze wereld mensen/machten die totaal niks geven om geld, gewoon omdat ze er al zoveel van hebben. En die personen willen alleen nog maar meer macht.
  Ik ben nooit echt gelovig geweest maar ga nu toch steeds meer denken dat er echt een hogere macht moet gaan ingrijpen. De hele mensheid is in en in verrot.

 19. Er is geen pandemie, besmettelijke virussen bestaan niet! Dit is een van de grootste psyops uit de geschiedenis.

  De virustheorie heet theorie omdat het een onbewezen hypothese is. Na 150 jaar nog steeds geen enkel bewijs. Wetenschap en media zijn corrupt tot op het bot, virussen maken niet ziek, virussen zijn de opruimers van je lichaam. Zij voeren het gif dat zich heeft opgehoopt af. Bij elke brand zie je brandweermannen, is de brandweer dan de oorzaak van branden?

  De satanisten beliegen ons al 500 jaar. Verplicht onderwijs is verplichte indoctrinatie met onzin en leugens. Maanlandingen, toevallige oorlogen, virustheorie..enz. Maar niets over Rothchild of parasitair bankieren.

  Stop met leugens te geloven, de terrain theorie van Bechamp is de waarheid. Deze hele pandemie met lege ziekenhuizen, valse tests en dansende verplegers is een mediahoax. Er is geen Covid. Er is geen coronavirus. Doe eens wat onderzoek! Er bestaan geen besmettelijke ziekten. Tenzij door hetzelfde te eten of te drinken, niet door onzichtbare ingebeelde monstertjes die van de een op de ander springen. Denk eens logisch na en onderzoek. Geen enkel vaccin doet iets goeds, het is enkel vergif in kleine dosissen, aluminium, kwik, formaldehyde enz.

  Het hele verhaal van de rechtszaak van Stefan Lanka, hooggerechtshof oordeelt, mazelenvirus bestaat niet:

  https://thefreedomarticles.com/deep-down-virus-rabbit-hole-question-everything/

  Waar is het virus? Niemand heeft het gezien.. niemand kan het vinden.. https://www.drrobertyoung.com/post/missing-in-action-truth-about-viruses

  https://www.vaccinationinformationnetwork.com/dr-stefan-lanka-debunks-pictures-of-isolated-viruses/

  Verdien 1.000.000 dollar door bewijs te leveren dat het fantasie virus bestaat. Kan niet zo moeilijk zijn toch? https://healthglade.com/1000000-reward-for-proof-that-covid-19-exists/

 20. Als jij griep krijgt is dat jij een te kort hebt aan vitamine C. Alle griep varianten geven exact de zelfde symptomen als de ziekte scheurbuik en dat is de oorzaak van te weinig vitamine C in je lichaam. Daar ons voedsel of beter gezegd maagvulling, hedendaags bijna van alle broodnodige vitamines en essentiële mineralen en spoorelementen uit ons voedsel is gehaald. Door productie of bestralingen van UVc. Zodat de producten sneller groeien en langer bewaarbaar blijven. Maar alles heeft zijn prijs. De gehele farmaceutische bedrijven zijn gewoon kwakzalvers, zij maken zogenaamde medicijnen veel uit aardolie, wat ze chemisch verwerken. In vaccins zit o.a. kwik, aluminium deze zwaar giftige stoffen zorgen er voor dat vaccins houdbaar zijn. De gehele industrie is geschoeid op het principe van Pasteur, wat achteraf alles bij elkaar heeft gelogen en gefraudeerd, wat hij op zijn sterfbed heeft toegegeven. Net als tandpasta wat door deze farmaceuten gemaakt worden zit fluor in en dat is een rest product van de aluminium productie, wat zorgt er voor dat jou neutronen gedempt worden. Zo ook alle frisdranken doen dit en alle kunstmatige zoetstoffen. Daar wordt je minder kritisch/alerter van en je wordt er gemakkelijker beïnvloedbaar en gemakzuchtiger van. Muziek speelt ook een rol in het grote geheel, want na de 2e wereld oorlog hebben ze wereldwijd de frequentie verandert van de muzieknoten. Vroeger kwamen de muzieknoten precies overeen met onze chakra’s, toen konden we met muziek onze gezondheid versterken. Nu is elke noot met 8Hz verhoogd, dit klinkt iets scheller en het verstoord juist jou chakra,s wat weer een aanslag op onze gezondheid eigenlijk is. Zo zijn er tig voorbeelden waar de banken, voedingsindustrie, farmaceutische industrie en de elektronica consumenten industrie die al decennia ons steeds zieker, zwakker en afhankelijker er van maken. Onze gezondheid wordt constant ondermijnd en de politiek behartigd enkel deze partijen. Want daar valt geld te halen voor een luxe lui en over betaalde functie na hun politieke carrière. Bij de grote bedrijven geldt dat de winsten voor hen zijn en de verliezen worden gesocialiseerd, zodat de belastingbetaler het verlies mag ophoesten. Zo nu ook weer de farmaceutische bedrijven van het mRNA vaccin, de winsten zijn voor hen en de schades die het mRNA vaccin veroorzaken en de aanschaf ervan worden afgewenteld op de belastingbetaler.

 21. De enigen die uitgesloten zullen worden van de (gezonde) samenleving worden de gevaccineerden die vanwege alle bijwerkingen van het vaccin niet meer in staat zullen zijn om te werken, reizen en 24 uur per dag medische hulp nodig hebben die ze niet zullen krijgen omdat ze als parias uit de ziekenhuizen weggestuurd zullen worden…

  Van de 112.807 proefpersonen in het Verenigd Koninkrijk zijn er 3.150 die na het vaccin te hebben gekregen niet meer in staat zijn om te werken!

  Dat is na vier dagen 2,8% en daar stopt het niet bij omdat het een sterk stijgende exponentieele functie is (van 3 naar 3.150 in 4 dagen)!

  In het derde kwartaal van 2020 behoorden 9,3 miljoen mensen in Nederland tot de beroepsbevolking.

  Stel dat deze mensen allemaal zo gek zijn om zich laten vaccineren dan betekent dat al na 4 dagen 260.400 mensen niet meer in staat zijn om te werken en omdat deze stijging exponentieel is zijn de gevolgen op de lange termijn niet te overzien!

  Denk aan dokters of IC verpleegkundigen die allemaal thuis zitten en zelf medische zorg nodig hebben. Wie gaat dat dan geven en hoe zit het met de oplopende werkdruk van de beroepsbevolking die zo verstandig was om zich niet te laten vaccineren?

  https://fnzzuseoorv36xyorrrcbgwqla-adwhj77lcyoafdy-usareally-com.translate.goog/8689-cdc-reports-that-thousands-of-uk-vaccinated-patients-unable-to-work-and-even-perform-normal-daily-activities

 22. Leuk bedacht. Maar ik denk niet dat ze het er doorkrijgen. Vaccinatie is wel een grens voor veel mensen.

 23. Trouwens, waar is de gewone griep gebleven? Of wordt hij onder de coronagriep geteld? Dan moet je hun aantal aftrekken van de corona aantallen. Zo n 6000 dus. Toch? Of denk ik te logisch?

 24. Stem PVV op 17 maart om deze corrupte regering weg te krijgen. Deze regering heeft de bevolking vele duizenden doden gekost aan bezuinigingen.

 25. Goed idee .Maar wel zonder uit reis pas voor de VS
  Dat rijke tuig moest maar even in dat bedorven land blijven
  De schade is GiGa. over de wereld.

 26. Goed idee .Maar wel zonder uit reis pas voor de VS
  Dat rijke tuig moest maar even in dat bedorven land blijven
  De schade is GiGa.

 27. Hoe ga je dit nu nog tegen, en zeker als iedereen zijn klep dicht houdt en wel een grote mond heeft?

 28. Big Pharma gaat over lijken. Er wordt goud geld verdiend aan o.m. vaccinaties. Maarvook nutteloze chemo en bestraling (=moord met voorbedachte rade) Met al hun geld koopt Big Pharma gewoon politici en hele regeringen om. In plaats van te vragen naar het bewijs dat vaccins a. Veilig b. Effectief c. Noodzakelijk zijn wordt gezwicht voor de leugens van Big Pharma. Recent nog heeft de rechter in NL vastgesteld dat NIET is bewezen dat het mazelenvaccin veilig is. Een vaccin dat al decennia wordt gebruikt.
  Maar onze corrupte regering pusht wel uiterst actief het Coronavaccin, waarvan vele geleerden stellen dat het onvoldoende is onderzocht op veiligheid en effectiviteit en er voldoende veilige alternatieven zijn.
  En ook nu weer worden beleidsmakers en politici bewerkt om akkoord te gaan met dit genetisch experiment.
  En ook in ons land dreigt sociale uitsluiting bij niet vaccineren. De grootste vijand van de burger is de eigen overheid. De Toeslagaffaire bewees dat ook al. Stem ze weg in maart. Kies FvD

 29. De junkvaccinpas leidt tot vaccinjunk. Heroïne-junken hebben zelfs een hogere levensverwachting.

 30. Dat wordt dus ook een schaduw criminele handel in perfect hightech gefabriceerde World ID cards inclusieve corona vaccinatie bewijs bla bla bla…Kom op criminelen der aarde staat op en doe eens 1 keer iets goeds in uw leven! Laat de plannen van de wereldleiders volkomen stranden en red het volk van de waanzinnige machtshonger van de machthebbers onzer dagen.

 31. Allee zullen we alvast beginnen met het ontwerp van een nieuwe jodenster. Een ster waar we fier op kunnen zijn omdat we opkomen voor ONZE gezondheid.

 32. Mensen die gevaccineerd zijn zouden niks te vrezen hebben van mensen die zich niet laten vaccineren, want ze zijn toch beschermd door hun vaccin.
  Het verplichten van vaccineren en dergelijke paspoorten slaat dus helemaal nergens op.

 33. Het was te verwachten, covid is door de criminele nwo niet gemaakt om het zo weer te laten verdwijnen. Het is nog steeds niet levensbedreigender dan een normale pittige griep maar over twee á drie jaar komt er de volgende “pandemie” met de volgende rondes vaccinaties. Zo gaan we de toekomst in tot we van de vaccinaties zo ziek zijn dat we het loodje leggen. Met dank aan de multimiljardair die de WHO heeft gered van de ondergang.

Comments are closed.