Longschade door corona is niet uniek en niet erger dan tijdens jaarlijkse griep

—————————————————————————————————————————————

Duitse en Amerikaanse longexperts: Influenza A in ontwikkelde wereld al jaren belangrijkste oorzaak van sterfte door longontsteking

—————————————————————————————————————————————-

Zeker de laatste weken is een belangrijk aspect van de angstzaaiende campagne van de mainstream media de longschade die sommige mensen overhouden nadat zij erg ziek zijn geworden door het coronavirus en in het ziekenhuis moesten worden opgenomen. Ook wat dit betreft worden wij als bevolking misleid, omdat allang bekend en aangetoond is dat ook de griep vergelijkbare of zelfs ergere longschade kan veroorzaken, vooral bij ouderen. Griep is in de ontwikkelde wereld zelfs de meest voorkomende doodsoorzaak bij longontstekingen.

‘Vanaf Dag 1 erger ik mij al aan de bewust beperkte informatie van de media over de ware aard van corona,’ schrijft een bij ons bekende biochemicus en tevens vitamine/supplementen expert. ‘Steeds wordt dit virus als “de overtreffende trap” gepresenteerd: het meest ziekenhuisopnames veroorzakende, meest dodelijke, meest long-beschadigende virus etc. ooit… Terwijl we in het verleden al vergelijkbare of ergere problemen met influenza-virussen hebben gehad.’

ARDS

Zo publiceerden bijvoorbeeld Duitse en Amerikaanse longspecialisten in 2014-2015 de studie ‘Longschade veroorzaakt door het Influenza virus: pathogenese en implicaties voor behandeling’. In de samenvatting schrijven zij dat ‘influenza virussen tot de belangrijkste menselijke ziekteverwekkers behoren, en substantiële seizoens- en pandemische ziekte- en sterfte veroorzaakten. In mensen kan infectie van de lagere luchtwegen leiden tot… de ontwikkeling van ARDS (acute respiratory distress syndrome), en dood door ademhalingsfalen.’

‘Griep meest voorkomende doodsoorzaak bij longontsteking’

Wereldwijd lijden vrijwel alle corona patiënten die in het ziekenhuis moeten worden opgenomen aan ARDS. Uit eerdere influenza studies kwam al een ander, door corona bekend geworden verschijnsel naar voren, nl. dat sterfte als gevolg van een (griep)virusinfectie vaak lijkt te worden veroorzaakt door een overreactie van het immuunsysteem (cytokine storm). Daar is dus niets speciaals aan, maar dat hebben de media ons met hun tendentieuze berichtgeving wel proberen wijs te maken.

De longexperts beschrijven dan ook dezelfde heftige immuunreactie op influenza als op corona, die de oorzaak kan zijn van ernstige, soms blijvende longschade. ‘Seizoens influenza A (IAV) is de meest voorkomende oorzaak van aan longontsteking verbonden sterfte in de ontwikkelde wereld. Tijdens pandemieën kan de sterfte door een IAV infectie veel hoger zijn. Zo stegen infecties met IAV tijdens de pandemie in 2009 naar de negende plaats van doodsoorzaken in de VS.’

‘Dood door hypoxemische ademhalingsfalen is een belangrijke bijdrager aan het sterftecijfer.’ Bij 2,7 op de 100.000 mensenjaren komt ARDS als gevolg van seizoensgriep voor, en omvat 4% van alle ziekenhuisopnames ten gevolge van ademhalingsproblemen veroorzaakt door de griep.

Belang van luchtvochtigheid / aerosols

‘Seizoensgriep virussen veroorzaken infecties tijdens de wintermaanden (december tot april op het noordelijk halfrond, en juni tot september op het zuidelijk halfrond), als een lagere luchtvochtigheid de overdracht van het virus mogelijk maakt.’ De cruciale rol van aerosols bij de verspreiding van dit soort besmettelijke virussen is dus al lang en breed wetenschappelijk bewezen, maar werd afgelopen week in de mainstream media gewoon glashard ontkend. Dat wordt enkel gedaan om de staatsterreur van de onzinnige en maatschappelijk extreem schadelijke ‘anderhalve meter’ overeind te kunnen houden.

Muterende (griep)virussen

De wetenschappers wijzen er ook op hoe het influenza virus steeds weer kan muteren. ‘Als een enkele cel wordt geïnfecteerd door twee virale soorten, worden genome segmenten gemakkelijk uitgewisseld, en creëren zo andere (virale) soorten. De introductie van nieuwe IAV subtypes onderscheiden zich van de eerdere in de menselijke bevolking rondgaande soorten, wat resulteert in opeenvolgende pandemische golven. Pandemieën verschillen van seizoens IAV, omdat de besmettingsgraad en het sterftecijfer hoger is, vooral onder jongere patiënten die nog geen immuniteit hebben tegen vergelijkbare historische soorten die rondgaan.’

Voorbeeld is de beruchte Spaanse(vogel)griep (H1N1) in 1918, die aan zeker 40 miljoen mensen het leven heeft gekost. Een vergelijkbare hercombinatie van gebeurtenissen leidde in 1957 tot de H2N2, en in 1968 tot de H3N2 influenza pandemieën. Meerdere ‘hersorteringen’ tussen vogel-, varkens- en menselijke virussen resulteerden in 2009 in de H1N1 pandemische griepsoort.’

Bacteriële longontsteking vaak fataal NADAT virus al verdwenen is

Al bij H1N1 in 2009 constateerden artsen en wetenschappers dat het virus bij sommige patiënten nog wekenlang na besmetting in zowel de hogere als lagere luchtwegen werd aangetroffen. Ook hierin is het huidige coronavirus dus beslist niet uniek. Bovendien bleek uit autopsies dat ernstige luchtwegschade door de griep bij 26% tot 38% van de slachtoffers was verhevigd door de aanwezigheid van een bacteriële longontsteking. Lees in dit verband ook ons artikel van 25 mei: ‘Artsen in Italië, Duitsland en India zeggen dat meeste Covid-19 doden niet door virus, maar door longbacterie zijn overleden.’

Uit ‘retroperspectief onderzoek’ van de pandemieën in 1918 en 2009 kwam zelfs naar voren dat een substantieel deel van de dodelijke slachtoffers zijn gestorven aan een bacteriële infectie, NADAT hun afweersysteem met succes had afgerekend met het virus. Het zou –ook in het licht van het hierboven genoemde artikel van 25 mei- daarom het onderzoeken waard zijn in hoeverre dat nu ook met coronapatiënten het geval is.

PCR test slechts 40% tot 70% betrouwbaar

Tevens is opmerkelijk dat in de studie wordt bevestigd dat de ook voor corona alom gebruikte PCR test om een virus vast te stellen (op basis van wat neus- of keelslijm) ‘relatief ongevoelig’ is, en maar een succespercentage van 40% tot 70% heeft. Met andere woorden: feitelijk onbetrouwbaar is, en een groot aantal valse positieve en valse negatieve resultaten geeft.

Ook worden dezelfde risicogroepen genoemd, zoals 65-plussers en kinderen tot 2 jaar, patiënten met reeds bestaande chronische ziekten, met een verzwakt immuunsysteem, zwangere vrouwen, en ‘bewoners van verzorgingstehuizen’. 

Behalve de zeer vergelijkbare symptomen en het ziekteverloop van influenza en corona is er nòg een overeenkomst: veel grieppatiënten die met ademhalingsproblemen in het ziekenhuis moeten worden opgenomen hebben baat bij externe toediening van zuurstof.

Ouderen, astma, obesitas, zwangere vrouwen

‘Seizoensgriep infecties veroorzaken disproportionele sterfte onder ouderen. Vergeleken bij 18-49 jarigen komt ademhalingsfalen door een griepinfectie 20 keer vaker voor bij patiënten tussen de 65 en 74 jaar oud. In contrast veroorzaakt pandemische IAV bovenmatige sterfte onder jongeren,’ wat komt omdat die in hun leven aan minder soorten griep zijn blootgesteld dan ouderen.

Net als bij corona blijken astma en obesitas ook voor kinderen en jongeren een aanzienlijke risicofactor te vormen. Bij de grieppandemieën in 1918, 1957 en 2009 liepen zwangere vrouwen een 5 x zo hoge kans aan ademhalingsfalen te overlijden, dan gemiddeld.

Tot slot wijzen de wetenschappers er nog maar eens op dat ‘de tijd tussen research ontdekkingen in het laboratorium en de ontwikkelingen van therapieën blijft vaststaan op 15 tot 20 jaar.’ (1) Desondanks zullen overheden en media u nog dit jaar of in 2021 proberen over te halen –al dan niet met directe of indirecte dwangmaatregelen- een vaccin te halen voor een virus dat –als we het officiële verhaal moeten geloven- pas sinds december 2019 bekend is.

Coronavirus angst is nieuw soort staatsgreep bedoeld voor massale vaccinaties

Het coronavirus is vergeleken met een seizoensgriep noch in aantallen, noch in ernstige verschijnselen, uniek of extra bijzonder. In 2018 zijn tussen de 10.000 en 11.000 mensen overleden aan de griep, en werden 16.500 mensen met ernstige longklachten in het ziekenhuis opgenomen. Van een averechts werkende lockdown of social distancing was vanzelfsprekend geen enkele sprake. (Daarnaast overlijden jaarlijks ruim 10.000  Nederlanders aan longkanker, waarvan 85% is veroorzaakt door roken).

Als het kabinet Rutte het aantal IC-plaatsen de afgelopen paar jaar niet had gehalveerd tot het laagste niveau per 100.000 inwoners in heel West Europa, was er in de ziekenhuizen bij lange na geen noodsituatie ontstaan. Sterker nog: er komt steeds meer bewijs dat de kortdurende noodsituatie in de ziekenhuizen juist is veroorzaakt door de lockdown.

De conclusie kan andermaal niet anders zijn dan dat we òf met gruwelijke incompetentie, òf met een opzettelijke, zorgvuldig uitgedachte en uitgevoerde operatie te maken hebben, een nieuw soort staatsgreep, die doelbewust door de media extreem wordt opgeblazen, en die in ieder geval gepland werd tijdens Event 201 in oktober 2019, en in januari van dit jaar op het WEF in Davos (maar vermoedelijk al jaren eerder werd uitgedacht). De pijlsnelle afbraak van onze democratie, grondrechten en vrijheden lijkt al op korte termijn te zullen leiden tot het direct of indirect verplicht stellen van hoogstwaarschijnlijk levensgevaarlijke vaccinaties.

 

Xander

(1) European Respiratory Journal: ‘Influenza virus-induced lung injury: pathogenesis and implications for treatment. (Susanne Herold, Christin Becker, dept. internal medicine II, universities Giessen and Marburg Lung Center (UGMLC), Justus-Liebig University, member of the German Center for Lung Research (DZL), Giessen, Germany; / Karen M.Ridge and G.R. Scott Budinger, Pulmonary and Critical Care Medicine, Northwestern University, Chicago, USA).

Zie ook o.a.:

28-05: Ex-NRC journalist en politicoloog zien staatsgreep en corrupte tirannie in Nederland ontstaan
27-05: Chinese wetenschappers: Coronavirus gebruikt zelfde strategie als HIV bij aanval op immuunsysteem
26-05: Virus- en vaccin professor: Covid-19 lijkt speciaal ontworpen om mensen te besmetten
26-05: Test Moderna’s corona vaccin gaat mis: 20% krijgt ernstige bijwerkingen
25-05: Artsen in Italië, Duitsland en India zeggen dat meeste Covid-19 doden niet door virus, maar door longbacterie zijn overleden
23-05: Verst gevordere coronavaccin bevat cellen van geaborteerde menselijke foetussen
19-05: In de zak van de vaccinmaffia? NOS verkondigt louter leugens over hydroxychloroquine
18-05: ‘Allemaal de zon in!’ herhaalt huisarts Rob Elens in nieuw interview
14-05: Maurice de Hond: ‘Cijfers en onderzoeken bewijzen dat we onnodig bang worden gemaakt’
14-05: Teken petitie van huisarts Rob Elens om behandeling hydroxychloroquine toe te staan
12-05: Lockdowns kosten miljoenen levens: TBC, kanker, zelfmoord explodeert
10-05: YouTube blokkeert video van vermaarde viroloog die waarschuwt dat miljoenen zullen omkomen door corona vaccin
07-05: Bill Gates geeft in TV interview toe dat 700.000 mensen kunnen sterven door zijn vaccin
06-05: Pentagon onderzoek: Mensen met griepvaccinatie hebben 36% hogere kans op corona
06-05: MedRX studie: Lockdowns West Europa hebben waarschijnlijk geen enkel leven gered
06-05: Nationale Bond Overheidszaken stelt Rutte wettelijk aansprakelijk voor lockdown en vraagt u om mee te doen
05-05: Weer een verpleegkundige in New York die spreekt van ‘medisch wanbeleid’ en ‘moord’
02-05: Ministerie Homeland Security bevestigt krachtige werking zonlicht tegen coronavirus
02-05: Europese farmaproducent: Eind 2020 beginnen we met vaccineren hele wereldbevolking
30-04: Schokkende conclusie medisch vakblad: 88% corona patiënten aan beademingsapparaten sterft
28-04: ‘Kan vitamine C toch een belangrijke rol spelen bij bestrijding coronavirus?’
27-04: Deze artsen eisen terugkeer naar normaal omdat ‘lockdown ons immuunsysteem verzwakt’
13-04: Robert Kennedy Jr. fileert in verpletterend rapport vaccin agenda van Bill Gates
08-04: Nog eens 699 mensen genezen met hydroxychloroquine, maar Nederlandse politiek wil er niet aan
07-04: Nederlandse huisarts heeft al 8 corona patiënten genezen met hydroxychloroquine

Vanwege de zeer grote hoeveelheid artikelen in de afgelopen maanden hebben we een speciale CORONA rubriek aangemaakt, waar u de eerdere artikelen kunt vinden.  


*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

27

 1. In de laatste paragraaf staat: “In 2018 zijn tussen de 10.000 en 11.000 mensen overleden aan de griep, en werden 16.500 mensen met ernstige longklachten in het ziekenhuis opgenomen.” Waarop zijn deze getallen gebaseerd? Dit zou ik graag willen zien.
  In de publicatie “Feiten en cijfers griep in Nederland Winter van 2017/2018” heeft het RIVM het over 9500 mensen die zijn overleden aan de griep in 2017/18 en over ongeveer 16000 ziekenhuis opnames als gevolg van complicaties bij griep, zoals longontsteking.

 2. anoniem schreef: 30/05/2020 om 4:32 pm

  “Dit is een non sequitur en een contradictio in terminis. Oftewel op ‘want’ volgt geen logische reden voor het vinden van iets wat nog nooit gelukt is: een vaccin tegen een RNA-virus”

  De realiteit is dat diverse bedrijven in de wereld onderzoek doen naar een vaccin (of een geneesmiddel, zo je wil) tegen (de gevolgen van) de Coronavirus. Sommige verwachten binnenkort te kunnen testen.

 3. Gorghel schreef: 30/05/2020 om 1:32 pm
  “Die vaccin komt er, want zowat alle top 20 landen van de wereld zijn in een race gewikkeld een vaccin te ontwikkelen. Hoe effectief zo’n vaccin zal zijn is de vraag, maar het komt eraan”

  Dit is een non sequitur en een contradictio in terminis. Oftewel op ‘want’ volgt geen logische reden voor het vinden van iets wat nog nooit gelukt is: een vaccin tegen een RNA-virus. De dag dat men een vaccin tegen HIV gevonden heeft zal ik mijn mening veranderen. En voor wat betreft de contradictio in terminis: een niet werkzaam vaccin is geen vaccin (in het beste geval slechts een placebo). Net zoals 1½m ver genoeg is om niet samen te zijn, het hele punt van deze maatregel, is een ‘1½m samenleving’ dus geen sàmen-leving.

  Mensen, bedenk nou eens wat je zegt voordat je je mond opendoet.
  (niet persoonlijk bedoeld, al geeft de naam gorghel geen goed voorgevoel voor een samenhangend verhaal :-P)

  Wat mij ook opviel (gerelateerd) dat ik overal het anglicisme (Engels leenwoord) ‘geen handen schudden’ teruglees. Voor mij is dit een signaal dat deze propaganda letterlijk gedicteerd wordt. Een teken van hersenspoeling. Niemand heeft meer door hoe raar dit klinkt. Ik schud mijn handen na het wassen, en als ik mijn hand uitsteek als begroeting dan geef ik een handdruk.

 4. Dit is de ultieme natte droom voor Robot Jettes D666 en “ons” kabinet. Alle te verzorgen zieken, zwakkeren en 67+ers gaan stilletjes de pijp uit. Hele verzorgingstehuizen besmet.
  Dus daar hoeven geen hoge ziekte- en verzorgingskosten meer aan uit gegeven te worden. Daarom worden er ook GEEN mondkapjes en andere beschermingsmiddelen voor de verzorgers van dementen en bejaarden ter beschikking gesteld door onze roverheid!
  Want…….. geen AOW-uitkeringen meer aan de door de oudjes jaren lang betaalde oudedagsverzekering en geen uitbetalingen van jaren ingehouden achterstallige salarissen, ook wel pensioen genoemd. Alle €Uro’s gaan naar Brussel en dus naar Zuid-€uropa.
  De leeggekomen kamers in de verpleeg- en verzorgingshuizen kunnen zo ingenomen worden door de asieleisers (de meubeltjes kunnen blijven staan. Wel een nieuwe Miele er in natuurlijk).
  De leeg gekomen huurhuisjes kunnen dan direct naar de statushouders.
  Dan komt er nog een kapitaal aan erfbelasting aan.
  Dit gaat nog mooier en sneller dan euthanasie, de pil van Drion, palliatieve sedatie of voltooid leven.
  Niemand nu verantwoordelijk. En dan eerst nog even de bruikbare orgaantjes er uit roven.

  België 24.05’20:
  Als het van plastisch chirurg Jeff Hoeyberghs afhangt, komt er een internationaal strafhof “die de zaak tot op het bot uitspit en mensen voor de rest van hun leven achter tralies zet”.
  Hij wil dat alle maatregelen meteen stoppen, liever vandaag dan morgen. “Die maatregelen hebben geen énkel leven gered”, aldus Hoeyberghs tegen HLN. “Dit was een georganiseerde uitroeiing van de bejaarden in de woonzorgcentra.
  Ik geef het u op een briefje:
  de helft van de bejaarden die overleden zijn in de woonzorgcentra zijn doelbewust vermoord. Ze zijn platgespoten met overdosissen morfine en bewust uitgedroogd”, aldus de bekende chirurg. “Dat is een gevolg van paniek door het gebrek aan personeel en materiaal. De verantwoordelijken hiervoor moeten in de cel.”

 5. Let maar op deze ziekte zal bij veel mensen hun hele leven blijven beïnvloeden en chronisch worden.

 6. Die vaccin komt er, want zowat alle top 20 landen van de wereld zijn in een race gewikkeld een vaccin te ontwikkelen. Hoe effectief zo’n vaccin zal zijn is de vraag, maar het komt eraan, dus ook de verplichte vaccinatie komt eraan. In het begin gaat men misschien verplicht zijn huisdier moeten inenten, in een later stadium volgt de mens. Op je paspoort of electronische ID-kaart wordt gestempeld/genoteerd dat je gevaccineerd bent. Wil je de grens over, en een land eist dat je gevaccineerd bent maar je bent het niet, dan kun je het vergeten.

 7. LIVE | ’Bijna elk ziekenhuis gebruikte malariamiddel tegen corona’
  Bekijk onderaan de headlines van het laatste coronanieuws.
  Een groot deel van de Nederlandse coronapatiënten is behandeld met de omstreden malariamedicijnen chloroquine en hydroxychloroquine, maar niemand is aan de bijwerkingen ervan overleden. Dat zegt Mark de Boer, internist-infectioloog bij het Leids Universitair Medisch, tegen het AD.
  https://www.telegraaf.nl/nieuws/138636932/live-bijna-elk-ziekenhuis-gebruikte-malariamiddel-tegen-corona
  Maar lees mijn eerdere schrijven, de tweede kamer verbied het gebruik, trek uw eigen conclusie zou ik zeggen.

 8. Er zijn uitstekende behandelresultaten bereikt met medicamenteuze behandeling van COVID-19 met Hydroxychloroquine (HCQ), zoals er eerder op 14 mei jl. op deze site geattendeerd werd. Uit onderzoek blijkt er gemiddeld in de landen met HCQ behandeling 7x minder sterfgevallen in de eerste tien dagen na het 3e sterfgeval te zijn (https://zelfzorgcovid19.nl/vergelijking-tussen-16-landen-met-en-16-landen-zonder-hcq-behandeling/).
  Het is een GROOT raadsel waarom de Nederlandse overheid dit goedkope en efficiënte middel aan de burgers onthoudt, terwijl HCQ in veel landen succesvol gebruikt wordt.
  TEKEN DE PETITIE (er zijn nog maar 5.000 handtekeningen nodig voor een burgerinitiatief) op
  https://www.petities.com/einde_corona_crises_overheid_sta_behandeling_van_covid-19_met_hcq_en_zink_toe

 9. De tweede kamer verwerpt HCQ motie.

  In de tweede kamer is door de leden Baudet en van Haga een motie ingediend om HCQ te onderzoeken, vrij te geven en in te kopen, die u hieronder aantreft. De uitslag is teleurstellend : de motie is verworpen. De meeste partijen steunen het regeringsbeleid waarschijnlijk omdat ze niet weten dat HCQ goed en bovendien veilig werkt in de eerstelijn en zelfs als preventief middel kan worden ingezet.

  Mijn eigen conclusie hierin is, de leden van de tweedekamer kun je verantwoordelijk gaan houden voor de onnodige slachtoffers van deze Covid-19 virus Pandemi.
  Ja, en het wordt mij steeds duidelijker, het absurde totale circus rond de Covid-19 Pandemi, is een wereldwijd links bedrog, met de bedoeling dat de bevolking straks verplicht wordt gevaccineerd. Het is voor mij nog steeds onbegrijpelijk, dat een partij als de VVD stijgt in de peilingen, hoe blind is de bevolking dan toch geworden. Wetende dat de leider van deze partij het volk keer op keer heeft bedrogen, want de meeste verkiezing belofte bleken achteraf op leugens gebaseerd.
  De bevolking van Nederland laat zich geheel vrijwillig door dit kabinet naar de slachtbank voeren.

 10. Mag ik van uw vrijheid gebruik maken voor een laatste opmerking?
  Er bestaat geen goede diagnose voor Covid19. Het wordt vastgesteld op basis van verkoudheid- en griepachtige verschijnselen.
  De tests zijn niet geschikt voor een diagnose (zegt men zelf). Daaruit volgt dat er geen eenduidige behandeling is. Bijwerkingen van toegepaste geneesmiddelen kunnen de ziekte verergeren. Cortisonen, beademen, anti-virale middelen zouden averechts kunnen werken. Daar horen we verder niets over.

  Bij de Mexicaanse griepuitbraak zocht de Amerikaanse firma Veratect naar H1N1. Het was al bekend dat dit bij ongeveer 30% dit gevonden kan vonden. Toen men 600 gevallen had gevonden ging de Londense Ferguson (dezelfde als nu) aan het rekenen op basis van het aantal vluchten vanuit Mexico-City (20 miljoen inwoners) en kwam tot miljoenen mogelijke slachtoffers wereldwijd. Toen riep de WHO de pandemie uit en bracht Osterhaus zijn toost uit. Het was echter een zwaar opgeklopte hysterie.
  De overeenkomsten met de huidige situatie zijn opmerkelijk.

 11. De oversterfte in de EU is 159.000 mensen vergeleken met vorig jaar in dezelfde periode.
  Beter zou zijn als deze oversterften ook vergeleken werd met andere jaren. Dit geeft een scheef beeld.

 12. Van een ding ben ik overtuigd:Dit land maakt zich rijp voor het oordeel.Als volgend jaar Israel voor het gericht gedaagd wordt door internationaal strafhof te Den Haag.
  Waar blijft het protest uit de “samenleving“?Zonder strijd geen overwinning.Ik heb al eerder geschreven:Bange mensen worden tenslotte verraders.

 13. https://www.nu.nl/coronavirus/6054620/nucheckt-uitspraak-duitse-viroloog-over-aerosolen-verkeerd-geinterpreteerd.html#coral_talk_wrapper
  Het nieuwste staaltje om vooral vol te blijven inzetten op de angst gevoelens bij de burger.
  Diezelfde burger toont alleen interesse in terugkeer naar hoe het was, dat daarvoor inderdaad in rap tempo alles van vrijheid moet wijken boeit niet. De geschiedenis herhaalt zich met een omhoog gevallen studentje geschiedenis als slechtste premier die dit land ooit heeft gehad.

 14. Wodarg vertelde dat Italië op grote schaal (hydroxy)chloroquine werd gebruikt bij patiënten en verplegenden. Nu kennen die regio’s de erfelijke aandoening favisme. Voor mensen met deze aandoening is HCQ gevaarlijk omdat het bij hen de hemoglobine aantast waardoor zuurstoftekort optreedt. Voor zulke patiënten is beademing het slechtste wat je kunt doen.
  Wordt dat onderzocht?
  En nog iets: Mensen overlijden niet aan één virus. Er zijn altijd meerdere virussen aanwezig bij ziektes van de ademhalingswegen; corona-virussen meestal 10%. Maar nu test men alleen op een RNA-sequentie van dit speciale virus en dus vindt men dat.
  Er wordt nu kennelijk niet gezocht naar influenza-virussen, terwijl die ook mee kunnen spelen bij dit ziektebeeld.
  Er zit ontzettend veel ruis bij alle berichtgeving over deze ziekte. De grote farmaceuten spinnen er garen bij. China misschien ook wel. Overheden wellicht ook.

 15. Het is gewoon een duivelse opzet, dat hele Corona gedoe. We worden gewoon een dictatuur in geduwd, alles overeenkomend met de plannen van de NWO, met behulp van de WHO, de cabal zoals: Soros, Rothschild, Rockefeller, de Bilderbergbende, de VN, en de EUSSR. Dit is gewoon gepland allemaal.

 16. De SWAB (die de richtlijnen uitgeeft waardoor de arts Elens zijn middelen niet mag gebruiken) heeft van zich laten horen, maar noemt alléén (hydroxy)chloroquine. Niet wordt genoemd de zink (die het blokkerende werk doet) en de anti-biotica die de arts in combinatie toepaste.
  Zo langzamerhand moet de luisteraar zich gaan afvragen wat er niet wordt vermeld.

  Dan doet nu ook de “kritische” site The Post Online ook een poging alle critici te scharen onder de complotwappies en anti-vaxxers. De site gaat dus kritiekloos mee met een uitzending van Danny op Straat. Deze Danny wilde een vergadering van Elens onverwacht komen filmen. Uiteraard werd hij de kamer uitgezet. Niemand heeft het recht zomaar een vergadering te komen filmen.
  Maar als Tom Zwitsers de toegang ontzegt schijnt dat ‘radicalisering’ te zijn.
  Steeds vermeldt zulke “onderzoekende pers” niet dat vooraanstaande virologen, epidemiologen, artsen, immunologen e.d. ook grote bezwaren hebben tegen de gang van zaken en tegen een in de haast ontwikkeld RNA-vaccin : Wodarg, Bhakdi, Mölling, Hockertz, Wittkovski, Schiffmann, Streeck, Püschel, Ionanides, Haditsch en velen meer.
  Dat zal wel te ingewikkeld worden voor Danny en zijn redactie. Die zijn al meer dan tevreden met hun framing.

 17. Persoonlijk denk ik dat de jongeren noodgedwongen tegen hun zin de held zullen gaan uit moeten hangen.
  Voorlopig is dat met boa handhaving orde politie groepen ME en leger voor de zichzelf geheiligde nog te sturen cq te beheersen.
  Van oudjes is niets te verwachten.
  De ommezwaai komt veel eerder dan gedacht.
  Rutte blijft niet ontschendbaar, net als vele volgelingen.

  Dat weet’en’ hij/zij ook!

  Hun data agenda gaat niet zoals zij denken.

 18. @ Ron, beste. Dit is geen smeerlapperij maar moord op de zwaksten van de oh zo geprezen geciviliseerde westen.
  Ik begrijp best dat iedereen wel honderd wil worden maar door invloeden van …. is het een wensdroom. Elke vorm van medicatie is een vorm van onderdrukking van een kwaal waarbij de oorzaak van …. op een kunstmatige manier ‘verholpen’ wordt ; tijdelijk of permanent. Hoe meer hoe beter is zeker voor het lichaam niet van toepassing ; de natuurlijke weerstand van het menselijk lichaam brokkelt steeds verder af en word overgenomen door onnatuurlijke, chemische troep. Het is voor velen een duidelijk ‘gecompliceerder’ leven geworden, waarbij een aanval van ‘links of rechts’ het einde kán betekenen. Ik vraag mij af of leven in verzorgingshuizen ( alleen de naam al ) wel zo’n mooi leven is ? En al helemaal niet in deze tijden ! Ik moet er niet aan denken, hoeft ook niet. Ik kom er niet.

 19. Het halve nieuws gaat hier gewoon door: Brazilië nu meer sterfgevallen dan Spanje, namelijk 28.000, aldus de NOS. Spanje 27.000.
  Maar Brazilië 28.000 op 210 miljoen inwoners.
  Spanje 27.000 op 47 miljoen inwoners. Die verhouding wordt niet gemeld, want Brazilië = Bolsenaro. Zo primitief schijnt de pers te denken.

 20. De meesten zijn wakker in mijn omgeving, sommige niet…..mag niet klagen, het gaat s n e l nu. Maar zelfs die niet wakker zijn : Ik moet de eerste bekende in mijn omgeving nog meemaken, die de vaccinatie neemt….niemand wil `m
  en niemand durft `t ook. En ik ken niemand die daar niet heel erg stellig in is, dus ben zeeeeer benieuwd h o e dit
  dan gaat uitpakken : Als daar nou eens i e d e r e e n in groooot teamverband NEE tegen zegt, tegen die verplichte vaccinatie, dan zou het zo maar kunnen, dat daar het Leger voor ingezet gaat worden ( waar ze voor opgeleid zijn, want dat w e e t ik toevallig ! ) ….dat wordt dan een bloedbad : wat mij betreft, dan maar een bloedbad, ik heb niks te verliezen, niet meer zooo jong, dus kom maar op, maak er maar gauw een einde aan Overheid ! Dan hebben jullie je zin….einde achterlijke kermis, en leuker en gezelliger als vroeger gaat het toch niet meer worden…..klaar ! En 17 miljoen mensen in een heropvoedingskamp douwen, gaat ze toch niet lukken. Maar een t e a m moeten we wel zijn !

 21. Daar komt bij dat er nauwelijks autopsies worden uitgevoerd om de werkelijke doodsoorzaak vast te stellen. Het is al gauw Covid19, zoals artsen melden. Dr. Püschel in Hamburg voerde tegen de wens van het RKI (Robert Koch Instituut dat leidend is) toch autopsies uit bij ongeveer 100 overledenen die positief getest waren en vond geen Covid19 als doodsoorzaak.
  Longembolie komt ook bij zware griep voor.
  Ondanks alles wat intussen bekend is, blijft Merkel dreigen met de noodtoestand. Terwijl juist in Duitsland er in geen geval sprake is geweest van overbelaste ziekenhuizen!
  Dan gaat het toch wel op machtsmisbruik of onbehoorlijk bestuur lijken. Het is toch niet te verteren dat burgers in hun dagelijks bestaan zo getroffen worden door hun overheden.

 22. Kan wetenschappers allemaal geen fluit schelen en relativeren de gevolgen zolang ze zelf maar geen slachtoffer worden van de ziekte. Eigenlijk behept met ‘de zweedse ziekte’ waar men zonder lockdown een fascistoide spellteje russisch roulette speelt met het virus met inmiddels het hoogste dodental per capita, waarbij de oudsten ongetwijfeld het slachtoffer zijn.

Comments are closed.