Levensgevaarlijke reuzenteek uit Afrika en Azië verspreidt zich over Duitsland

Schurftepidemie uitgebroken in bondsstaat Hessen – Milieubeleid veroorzaakt tekenepidemie in Nederland: Aantal mensen dat jaarlijks besmet wordt met Borellia bacterie verviervoudigd –Hyalomma teek (afbeelding: WikiMedia Commons (3)).

—————————————————————————————————————————————-

Met het openzetten van de grenzen voor onbeperkte massa immigratie bleken de Duitsers tegelijkertijd een heel scala aan ooit hier (vrijwel) uitgeroeide ziektes zoals malaria, difterie, cholera, schurft, TBC, lepra, syfilis en kinkhoest binnen te hebben gehaald, en nam ook het aantal aids, hepatitis en dysenterie gevallen explosief toe. Daar is nu een ander gevaar bijgekomen: een agressieve, levensgevaarlijke reuzenteek, die tot nu toe alleen maar in Afrika en Azië voorkwam, begint zich over Duitsland te verspreiden. Gezien de slechte ervaringen met teken zal ook Nederland vermoedelijk spoedig worden getroffen. Kortom: bij al onze natuurgebieden kunnen straks bordjes worden opgehangen met ‘Waarschuwing! Tekengevaar, betreden op eigen risico!’

De Hyalomma teek is maar liefst 2 centimeter lang en werd vorig jaar in Duitsland waargenomen. De officiële, politiek-correcte verklaring is dat ‘trekvogels’ de teek hebben meegenomen, maar het is op zijn minst uiterst eigenaardig dat dit uitgerekend nu voor het eerst is gebeurd, nadat al duizenden jaren ontelbare miljoenen vogels tussen Europa en de naburige continenten heen en weer zijn gevlogen zonder dat ze deze reuzenteek ooit in hun ‘bagageruimte’ hebben meegenomen.

Migrantenroute

Op de website van het ministerie van Gezondheid van de bondsstaat Niedersächsen staat de genoemde vogel-smoes te lezen, en de geruststelling (?) dat de door de teek overgedragen Krim-Kongo hemorragische koorts (CCHF) hier (nog) niet voorkomt. ‘Het komt echter wel voor in veel Afrikaanse en Aziatische landen, maar ook in Europa, bijvoorbeeld Bulgarije, Griekenland, Albanië, Servië, Turkije, Rusland en Iran.’

De eerste vijf genoemde landen liggen –ongetwijfeld geheel toevallig- precies op de beruchte migrantenroute van Turkije naar Europa. Overigens heeft Bosnië-Herzegovina onlangs gewaarschuwd dat er opnieuw vele tienduizenden migranten aan zitten te komen, maar dit terzijde.

In hoeverre de Hyalomma teek zich al over uitgestrekte gebieden en complete bondsstaten aan het verspreiden is, is nog onbekend. Wel bekend is dat diverse Europese landen in 2018 met een plotselinge uitbraak van multiresistente TBC te maken kregen die was meegenomen door migranten, en de Duitse deelstaat Hessen op dit moment met een eveneens geïmporteerde schurftepidemie kampt.

Contact met bepaalde ‘vogels’ moet worden vermeden

Iemand die de Krim-Kongo koorts oploopt na gebeten te zijn door deze reuzenteek wordt binnen 1 tot 13 dagen ziek. De symptomen treden plotseling op: hoge koorts, sufheid, hevige buik- en gewrichtspijnen en rode zwellingen in het gezicht, bindvlies en de keel. Er kunnen zowel uitwendige als inwendige bloedingen optreden, met als verstoringen van de bloedsomloop of een shock als gevolg. In de tweede week kunnen ook lever en nieren worden aangetast, waardoor de patiënt kan overlijden.

De informatie van het Duitse bondsministerie lijkt dan ook een ernstige waarschuwing te zijn dat het contact met bepaalde ‘vogels’ zoveel mogelijk moet worden vermeden. (1)

Milieubeleid veroorzaakt tekenepidemie in Nederland

Nederland kampt al jaren met een almaar groter wordende epidemie van kleinere teken waardoor jaarlijks zo’n 1 miljoen mensen worden gebeten. Eén op de drie teken is besmet met een ziekteverwekker, en één op de vijf met de Borellia bacterie die de gevreesde ziekte van Lyme kan veroorzaken.

Daar waar in 1994 per 100.000 mensen nog 39 mensen de beruchte rode (/roodblauwe) kring op hun huid kregen nadat zij waren gebeten door een ‘Borellia’ teek, was dat aantal in 2017 opgelopen naar 148, bijna een verviervoudiging dus. Ongeveer 3 op de 100 mensen krijgen daadwerkelijk de ziekte van Lyme (2).

De voorspelbare, vaak gehoorde politiek-correcte oorzaak is ‘klimaatverandering’, maar de echte reden is dat milieuorganisaties ervoor hebben gezorgd dat tal van bestrijdingsmiddelen niet meer mogen worden gebruikt, waardoor deze gevaarlijke beestjes steeds meer vrij spel hebben gekregen in onze natuur, en inmiddels ook in onze parken, tuinen en groenstroken.

Xander

(1) Anonymous
(2) Tekenradar
(3) WikiMedia Commons – auteur: Daktaridudu, licentie: CC ASA 4.0 International

1

 1. Reacties overgenomen van Xandernieuws.punt.nl

  Doordenker op 14-03-2019 17:28
  Linkse ‘parasiet-mensen’ zijn de meest domme en meest onbekwame mensen ter wereld en ze kunnen alleen overleven en gedijen door te parasiteren op de kap van de werkende productieve mensen, die de rekening voor de open grenzen politiek zouden moeten betalen.

  Om het parasiteren door middel van het belasten van de productieve werkende bevolking te rechtvaardigen, zijn de ‘parasiet-mensen’ zelfs echte experten geworden in het bedenken van allerlei wollige linkse smoesjes zoals ‘solidariteit’ en ‘sociale rechtvaardigheid’ en klagen ze zelfs dat in geval de politieke overheid de ‘rijke’ productieve mensen niet steeds meer zou belasten dit de ‘welvaartskloof’ tussen deze ‘rijke’ productieve mensen en de ‘arme’ linkse parasiet-mensen te veel zou doen toenemen…

  Rigoberto op 14-03-2019 17:31
  Een vraag; is aids als ziekte uniek, of zouden zich epidemieën van andere ziekten zich kunnen voordoen die even ernstige of nog rampzaliger gevolgen hebben? Het lijdt geen twijfel dat onbekende ziekten met evenwel het potentieel het aids van morgen te worden, in de schaduw hun kans afwachten.

  Gezondheidsdeskundigen wereldwijd maken zich zorgen over toekomstige epidemieën waarbij aids, kanker, ebola en anderen een griepje zullen zijn vergeleken met deze toekomstige ziekten terwijl de boven genoemde ziekten nog niet eens het tunnel van bevrijding hebben gezien oftewel, ze zijn nog steeds niet te genezen en er doemen veel ergere aandoeningen aan de horizon op.

  Ziektekiemen gedijen in dichtbevolkte gebieden. Deze epidemieën van de toekomst zullen niet beperkt blijven tot overbevolkte, door armoede geteisterde megasteden. Neen. Infecties die niet tegen te houden zijn zullen overal gezaaid worden en zullen zich overal verspreiden. Waar veel mensen dicht opeen wonen in erbarmelijke of niet erbarmelijke omstandigheden zal kans op overbrenging van ziekten toch aanwezig zijn.

  Het valt zeker niet mee om deze ziekten te beperken. Genadeloos zullen ze om zich heen slaan met afschuwelijke vernietigende gevolgen. Het oversteken van vluchtelingen en migranten over internationale grenzen is de doorslag. Een uitbarsting van ziekte waar maar ook, moet nu worden gezien als een bedreiging voor de meeste landen, en vooral voor die landen die een centrale plaats en in de smaak valt van deze vluchteliingen zoals Nederland, Duitsland, Engeland etcétera. Ondanks alle medische vooruitgang blijven hedendaagse plus toekomstige pestilenties dus een tol aan mensenlevens eisen, en dit alles terwijl het ergste nog moet komen.

  De rit van de vier ruiters in de bijbel zijn begonnen volgens Openbaring hoofdstuk 6. Let op vers 8 van deze hoofdstuk. Van actueel belang hier zijn de dodelijke plagen. Na de eerste wereldoorlog bijvoorbeeld eiste de Spaanse griep in slechts enkele maanden ruim 20 miljoen mensenlevens op. Het enige gebied op deze aarde dat aan deze gesel ontkwam, was het kleine eilandje St. Helena. In plaatsen waar de bevolking door de epidemie zwaar werd geteisterd, werden brandstapels gemaakt om de bergen lijken te verbranden.

  Dus deze profetieën zijn bezig zich aan het ontwikkelen, ze gaan heel duidelijk, zuiver, in details, en vooral feilloos in vervulling. De verwoestende rit van die drie ruiters, namelijk de ruiter op het vuriggekleurde paard, de ruiter op het zwarte paard en de ruiter op het vale paard, met Hades op zijn hielen, kan niet over het hoofd worden gezien of uit de hedendaagse geschiedenis worden weggewist, het is een feit. Wij moeten aandacht schenken aan deze en andere profetieën, want een ieders leven hangt ervan af.

  Doorpraten over Openbaring op het Geloofsforum. Mod.

  ohje op 14-03-2019 18:06
  Veel word verzwegen.

  Bird op 14-03-2019 19:38
  En als er mensen zijn die wel de waarheid verteld wordt het niet geloofd.

  Bird.

  Em.Jee op 14-03-2019 19:53
  Bij deze even een kleine, maar belangrijke correctie op het berecht van Rigoberto. Hier wordt gesteld dat de rit van de vier ruiters in de Bijbel zijn begonnen volgens Opebaring 6. Helaas, dit kan niet, want Openbaring 4: 1 – 4 (de opname van de Bruids-Gemeente) moet eerst nog plaatsvinden, dus is het onmogelijk om nu al in Openbaring 6 te leven.

  2e keer: Verder praten op het Geloofsforum. Mod.

  Raveltje op 14-03-2019 19:59
  Zou het zo kunnen zijn dat die teken worden meegenomen om ze hier los te laten .

  Of is die gedachte te eenvoudig ?

  Een paar jaar geleden vroeg ik een laborante of alle migranten werden ingeënt die

  hier komen . Ze zei dat ze vrijwel zeker wist van niet.

  Dus is het helemaal niet zo vreemd dat er allemaal vreemde ziektes in Europa komen

  Ook kunnen ze door dieren in dierentuinen worden meegenomen en zelfs in voedsel

  De handel gaat over heel de wereld

  Waar begin je met vaccinaties en waar stop je ?

  Het is wel mooi om de natuur te behouden, maar er komt wel veel ongedierte van

  die schadelijk zijn.

  Alles wordt door elkaar gehaald. Het evenwicht is weg.

  Wakkere Joost op 14-03-2019 20:37
  Beter laat dan nooit.

  Ik heb dit 2 weken terug ook al gelezen op een andere site.

  Maar goed this goed dat het nog even gemeld word.

  En wat wat had je dan gedacht met al die open grensen.

  Rigoberto op 14-03-2019 20:50
  Mod. Vreemd, ik klik op geloofsforum, op ik geloof….en plaats mijn reactie. Maar het is de tweede keer dat u mij hierop aanspreek om door te praten op geloofsforum. Is er misschien iets mis met geloofsforum dat mijn reactie overschiet en buiten geloofsforum dus aan de andere kant terecht komt??

  Rigoberto.

  Neen er is niets mis met het Geloofsforum. Mod.

  Janus op 14-03-2019 21:22
  Hadden we het een paar dagen geleden niet over Bill Gates; het is net een verhaal in fasen verteld.

  Daar bedoel ik het Xandernieuws-team niet mee, maar dat het ‘trapsgewijs’ zorgelijke nieuws vóór de mensen niet veel perspectief biedt.

  De tegenstander weet hoe hij zijn lakeien moet laten dansen

  En A n g s t is een slechte raadgever !

  Em.Jee op 14-03-2019 21:44
  Oeps, ik zie dat er 2e keer: Verder praten op het Geloofsforum. Mod. bij mijn reactie staat. Ah, nu is het mij wel duidelijk, als er een rode opmerking bij een reactie staat worden er geen reacties meer bij het artikel gezet. OK, komt in orde, zal niet meer gebeuren. Groetjes.

  kim op 14-03-2019 21:45
  Een weetje, in mijn jeugd, plukte ik de teken uit onze border-collie, heel oud geworden en er was nog geen tv. Sinds de toestroom van deze mensen is het oppassen, niemand weet wat voor ziekten ze meebrengen. Lyme is gevaarlijk want kun je in een rolstoel belanden. Maar niet alle Teken hebben de gevaarlijke ziekte van Lyme. Het is wel verstandig om met hoge sokken en schoenen de natuur in te gaan. De binnengesleepte Islamieten gedwongenen hoeven niets, mogen niets, weten niets en doen alles wat ze meebrengen uit eigen idioterie, het is een mengelmoes hier geworden. Voor zover, het Was een veilig landje maar Niet Meer.

  Ik sta op scherp.

  Tom Hendrix op 15-03-2019 07:46
  @kim: 21.45. uur, op 14/3. Inderdaad kim, het veilige christelijke liberale landje-Nederland- uit de jaren ’50 van de vorige eeuw is niet meer.

  kim op 15-03-2019 14:07
  @Tom: 15-03-2019 7:46,

  Inderdaad, NL is ‘terra incognita’: een identiteitsloos landschap geworden.

  BertRoermond op 15-03-2019 17:07
  hij is al in den haag gespot, heeft zich genesteld in het torentje en laat zich Mark noemen.

Comments are closed.