Kwantumwetenschappers kijken voor het eerst door ultrakleine portalen in het ‘spiegel-universum’

————————————————————————————————————————————–

    Kan de Large Hadron Collider een gigantisch ‘Alice ring’ portaal openen?

————————————————————————————————————————————–

(15.25) – Op 24 mei 2022 schreef ik in mijn artikel ‘Astrofysici zien eerste bewijs voor bestaan onzichtbare spiegelwereld‘ dat Amerikaanse universitaire wetenschappers theoretisch het bestaan van een parallel- of spiegel-universum hebben aangetoond. Inmiddels hebben kwantumwetenschappers voor de allereerste keer daadwerkelijk in dat spiegel-universum kunnen kijken. De ultrakleine ‘poorten’ waardoor dit werd gedaan worden ‘Alice rings’ genoemd, naar het beroemde sprookje van ‘Alice in Wonderland’, het meisje dat in een parallelle fantasiewereld terechtkomt. Deze ‘ringen’ hadden echter net zo goed naar ‘Stranger Things’ kunnen worden vernoemd, de populaire fantasy serie waarin sprake is van een zogenaamde ‘omgekeerde wereld’ (zie mijn artikel van 11 augustus 2022).

De kwantumresearchers zeggen dat ze door het oog van een vervallende monopool in een ‘ander-wereldlijk spiegeluniversum’ hebben kunnen kijken. Een monopool is een elementair deeltje dat slechts één magnetische pool bevat (een noord- of zuidpool, maar niet beide). Tot nu toe was het bestaan van monopolen slechts theoretisch. Monopolen zijn de tegenhangers van dipolen, die zowel een negatieve als een positieve lading hebben, net als een magneet.

Al decennia wordt gespeculeerd over het verval van een monopool. De bekendste theorie was dat dit een korte ‘zwevende’ ring zou creëren die de deur of ‘poort’ zou kunnen openen naar een alternatief ‘spiegel’ universum. Deze parallelle wereld deed de wetenschappers meteen denken aan ‘Alice in Wonderland’, waarin – net als in Stranger Things – alles het tegenovergestelde is van de echte wereld.

‘Maar wat is dan de ‘echte wereld?’, vroeg ik me anderhalf jaar geleden in dat artikel af. Zijn wij dat, of bevindt die zich juist ‘achter’ de ‘poort’ naar het spiegeluniversum? Misschien zijn wij wel een (slechte) kopie van dat échte universum? Gezien het diepe verdriet en de schrijnende ellende op deze planeet, op zowel grote als kleine schaal, zou je zeggen dat het er aan ‘de andere kant’ toch een stuk beter uit zou moeten zien.

Alice rings: portalen naar een spiegeluniversum

Dergelijke ‘Alice rings’ om in die wereld te kunnen kijken waren tientallen jaren lang slechts theorie. Na jarenlang onderzoek zeggen de betrokken wetenschappers, waaronder professor Mikko Möttönen van de Aalto Universiteit in Finland, en professor David Hall van het Amherst College in Massachusetts (VS), deze ringen voor het eerst te hebben waargenomen. Bovendien blijken ze inderdaad ‘portalen’ te zijn naar een spiegelwereld.

Möttönen en Hall slaagden er overigens al in 2015 in om een zogenaamd ‘kwantum monopool’ te isoleren. In 2017 zagen ze al eens zo’n monopool in een ander monopool vervallen. Na nog eens 6 jaar onderzoek zijn ze er nu in geslaagd om daadwerkelijk het verschijnen van een ‘portaal’ naar het spiegeluniversum waar te nemen. ‘Dit was de eerste keer dat onze samenwerking in staat was om daadwerkelijk Alice rings te creëren – een monumentale prestatie,’ verklaarde Möttönen.

Deze Alice rings, die werden gecreëerd door bij het absolute nulpunt een driedimensionaal magnetisch veld in een kwantumgas bestaande uit rubidium atomen te sturen, bestaan slechts enkele milliseconden en zijn zeer fragiel. ‘Denk bij een monopool aan een ei dat op de top van een heuvel balanceert,’ legde Möttönen uit. ‘De geringste trilling doet het ei aan stukken vallen. Op dezelfde wijze zijn monopolen gevoelig voor ruis dat hun verval tot Alice rings veroorzaakt.’

De grootste ontdekking was echter dat er door het centrum van zo’n ring kon worden gekeken, en een glimp werd opgevangen van het spiegeluniversum dat er ‘achter’ ligt. ‘Vanuit dit perspectief lijkt alles gespiegeld, alsof de ring een poort is naar een wereld van antimaterie in plaats van materie.’

Een ‘spookachtige spiegelwereld’ en het einde van de ‘big bang’

De in wetenschappelijk opzicht ‘one in a lifteime’ ontdekkingen van het onderzoek werden gepubliceerd in het vakblad Nature Communications, Zoals gezegd is het bepaald niet het eerste onderzoek naar parallelle universa. Vorig jaar schreef Steve Can van de Universiteit van New Mexico dat ‘een spookachtige spiegelwereld’ wel eens de reden zou kunnen zijn van de ‘kosmische controverse’ waar de NASA over sprak.

Die controverse ging over de grote, onopgeloste gebreken die er zijn in het kosmologische standaardmodel, dat bij gebrek aan beter bleef uitgaan van een zogenaamde ‘big bang’. Inmiddels hebben de nieuwste waarnemingen met de spectaculaire James Webb ruimtetelescoop dit model definitief naar de prullenbak verwezen. Dat komt mede omdat er objecten en sterrenstelsels zijn waargenomen die miljarden jaren ouder zijn dan het universum zelf.

Hierdoor kan er onmogelijk een big bang hebben plaatsgevonden, en moeten wetenschappers op zoek naar een andere verklaring. Eén ervan gaat ervan uit dat het heelal altijd al bestaan heeft, en begin noch einde heeft. Dat komt verdacht veel in de buurt van het bestaan van God, die eveneens geen begin en geen einde heeft (‘Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde’ – (Openbaring 22:13)).

Francis-Yan Cyr-Racine, ass.professor afdeling natuurkunde en astronomie aan de Universiteit van New Mexico, sprak in de research paper ‘Symmetry of Cosmological Observables, a Mirror World Dark Sector, and the Hubble Constant‘ letterlijk over een ‘parallel unviersum met nieuwe deeltjes, die allemaal kopieën zijn van bekende deeltjes.’ Het bestaan van zo’n spiegeluniversum zou veel grote problemen in de deeltjesfysica oplossen. Daarin is ongetwijfeld een reuzenstap gezet nu die spiegelwereld voor het eerst daadwerkelijk is waargenomen.

Kan de Large Hadron Collider een gigantisch ‘Alice ring’ portaal openen?

Maar hoe ziet die spiegelwereld er achter zo’n ‘Alice ring portaal’ uit? In de populaire fantasy serie ‘Stranger Things’ wordt deze wereld het ‘Upside Down’ genoemd. Deze ‘omgekeerde’ wereld is een andere dimensie van onze aarde, die er in fysiek opzicht hetzelfde uitziet, maar waar alles duister is, en waar zich zeer vreemde verschijnselen voordoen en angstwekkende monsters verkeren.

In de serie voert een geheime overheidsorganisatie experimenten uit met een deeltjesversneller waarmee een poort naar een andere dimensie kan worden geopend. Speculaties dat de Large Hardron Collider van CERN in de buurt van Genève, de grootste en krachtigste deeltjesversneller ter wereld, in werkelijkheid speciaal voor dit doel zou zijn gebouwd, waren er al vóór de ingebruikneming in 2008 (/ 2009). Zou dit ultrakrachtige apparaat inderdaad in staat zijn om een gigantisch portaal te openen naar een andere dimensie, een spiegelwereld?

En zo ja, waarom zou dat dan worden gedaan, wat ‘zien’ we dan aan de andere kant, en belangrijker nog: wat gebeurt er als er vanuit die spiegelwereld iets naar onze kant toe komt?* Of andersom: wat als de aarde en/of onze werkelijkheid ‘in’ die andere realiteit wordt gezogen, of er juist op botst? (Mogelijk dat in het esoterische ‘New Age Plus’ wereldje enthousiast zal worden geconcludeerd dat we dan in de Vijfde Dimensie belanden.)

(* Denk niet dat dit onzin is. In 2010 verbaasde CERN wetenschapper Sergio Bertolucci de wereld met zijn verklaring dat de LHC inderdaad een deur naar een andere dimensie zou kunnen openen ‘waaruit iets tevoorschijn zou kunnen komen’. Later bagatelliseerde hij zijn uitspraken door te beweren dat hij het enkel over elementaire deeltjes had gehad.)

Sommigen speculeren dat de experimenten die de LHC uitvoert onstabiliteit in de werkelijkheid – of ‘de matrix’ – hebben veroorzaakt. Zo zijn er tal van video’s op YouTube te vinden waarop vreemde verschijnselen zijn te zien, zoals onverklaarbare lichtbollen (‘UFO’s’) en ‘scheuren’ in de lucht, bizarre wezens die ’s nachts over straat of in huizen wandelen, vogels en vliegtuigen die in de lucht stil lijken te hangen, en mensen die even ‘doorzichtig’ lijken te worden (hologrammen?). Er zal ongetwijfeld veel fake bijzitten, maar er zijn ook zaken gezien en gefilmd die niet zo eenvoudig weg te redeneren zijn.

De ‘Vijfde Dimensie’ of juist de ‘put des afgronds’?

Is dit alles een teken dat we in de ‘laatste dagen’ van de eindtijd zijn beland, een gevolg van het overgaan naar de Vijfde Dimensie en/of Nieuwe Aarde, zoals in het esoterische ‘New Age Plus’ wereldje graag wordt gedacht, of juist van het openen van de ‘put des afgronds’, zoals in de Bijbel staat beschreven? Met andere woorden: nu het bestaan ervan is bewezen, is die spiegelwereld dan een prachtige, of juist zeer duistere plek? En wat voor eventuele gevolgen heeft dat dan voor de mensheid?

In de Bijbel wordt gesproken over het bestaan van tenminste drie ‘hemelen’, oftewel nog drie dimensies ‘boven’ ons (beter gezegd: ‘om ons heen’). In de ‘bovenste’ hemel-dimensie bevinden zich God en de wezens en krachten van het Licht, maar de laagste dimensie (met daarin de Aarde) is het domein van duistere krachten, van de tegenstanders, van ‘Satan’, zoals hij onder meer wordt genoemd. Vanuit dat domein wordt controle over de mensheid uitgeoefend (immers: alle koninkrijken op Aarde zijn in de hand van de duivel gegeven, zoals ook Jezus erkende). Gelet hierop lijkt het niet bepaald verstandig om uit puur nieuwsgierigheid zomaar portalen te openen naar een dimensie waar we helemaal niets vanaf weten.

Of leven wij, zoals ik in het begin al schreef, juist in een slechte kopie van het échte universum, de échte wereld, waar alles goed, mooi, heerlijk, zorgeloos en gelukkig is – oftewel de ‘nieuwe hemel en nieuwe aarde’ (Openbaring 21:1 ; Jesaja 65:17 / 66:22 ; 2 Petrus 3:13) die al zo lang voor ons worden voorbereid, maar waar we nog altijd niet ‘in’ zijn gekomen omdat we in deze dimensie gevangen worden gehouden (of juist onszelf in gevangen houden)?

The time has come, the Walrus said,

to talk of many things:

Of shoes – and ships – and sealing-wax –

Of cabbages – and kings –

And why the sea is boiling hot –

And whether pigs have wings.

The Walrus and the Carpenter – Lewis Carroll (auteur van Alice’s Adventures in Wonderland)

Of varkens aan de ‘andere kant’ echt vleugels hebben, gaan we wellicht ooit nog eens met onze eigen ogen zien. Al lijkt me dat persoonlijk nog wel het minst interessante van wat ons daar te wachten staat.

Xander

Zie ook o.a.:

2022:

11-08: Wetenschappelijk bewijs voor ‘omgekeerde wereld’ uit Stranger Things?
02-07: CERN viert 10e verjaardag ontdekking ‘God-deeltje’ met record energie opstart Large Hadron Collider (/ Europese organisatie onderzoekt mysterieuze neutrino’s, die mogelijk het complete ‘DNA’ van het heelal bevatten – 95% van het universum is nog steeds ‘vermist’
24-05: ‘Astrofysici zien eerste bewijs voor bestaan onzichtbare ‘spiegel wereld’
01-05: Meer bewijs van de Matrix: Informatie lijkt vijfde element van het universum te zijn
12-03: Opnieuw speculaties over openen andere dimensies na heropstarten Large Hadron Collider CERN

Archief:

2010:

08-10: CERN deeltjesversneller start op 9 november ‘levensgevaarlijk experiment’
24-04: (/ CERN wetenschapper: Er kan ‘iets’ tevoorschijn komen uit Large Hadron Collider)

2009:

29-01: Nieuwe twijfels over gevolgen opstarten Large Hadron Collider