Kunstmatige intelligenties nog mijlenver verwijderd van vermogen menselijke hersenen

Afbeelding: (2).

—————————————————————————————————————————————–

De Nederlandse regering gaat de komende jaren flink investeren in de ontwikkeling van A.I., de Engelstalige afkorting voor Kunstmatige Intelligenties. De verwachtingen dat A.I. in de nabije toekomst de mens gaan evenaren en overtreffen, zullen waarschijnlijk flink getemperd moeten worden. Zelfs de nieuwste A.I. zijn namelijk nog steeds mijlenver verwijderd van wat peuters in snel tempo leren, namelijk het kunnen herkennen en plaatsen van verschillende objecten. Het menselijke brein is vooral door één bepaald aspect oneindig veel complexer dan de snelste supercomputers –die feitelijk niets anders dan veredelde rekenmachines zijn-, en dat is bewustzijn.

Analist Onar Am schrijft dat er ‘goede redenen zijn om pessimistisch te zijn over de vooruitzichten op smart machines.’ Het optimisme dat er is over A.I. is volgens hem gebaseerd op materialisme –het geloof dat alles gemaakt is van dode materie, het brein een soort computer is, en bewustzijn een illusie is- en reductionisme, het geloof dat alles kan worden begrepen door het uit elkaar te halen en als onderdelen van een apparaat of machine te bestuderen en in kaart te brengen.

Hoewel deze concepten de basis waren voor grote technologische vooruitgang, is het een filosofische vergissing aan te nemen dat alles op deze wijze te herleiden is. Am geeft het universum als voorbeeld: 99,99% is niets, een leeg vacuüm. Maar dat flintertje dat wèl bestaat blijkt van immense betekenis te zijn. Wij maken zelf deel uit van dat flintertje, en leven in een wereld die omgeven wordt door enorme hoeveelheden materie.

De wereld en het menselijke bestaan kunnen dus niet tot leegheid worden gereduceerd. Bijna alle materie in het universum is dood, heeft geen bewustzijn, maar wij blijken tot nu toe de enige bewezen plek te zijn waar leven en bewustzijn is. ‘Geen enkele hoeveelheid onderzoek naar de dode materiële wereld kan dit feit ongedaan maken. Bewustzijn is echt, en zou wel eens niet tot enkel materiële oorzaken kunnen worden gereduceerd.’

A.I.’s hebben nog lang niet het vermogen van peuters

De wetenschap is er nog steeds niet uit wat nu precies de biologische functie van bewustzijn is. ‘Maar het is waarschijnlijk dat het een cruciale rol in intelligentie speelt. Dit kan worden aangetoond met een voor ons simpele taak: het herkennen van objecten. Al op jonge leeftijd herkennen we met gemak een heel scala aan objecten, wat zelfs de krachtigste supercomputers van vandaag nog steeds niet kunnen.’

‘Deze taak is zo alledaags voor ons, dat wetenschappers dachten dat het voor computers ook makkelijk zou zijn. Het bleek echter bijna onmogelijk te zijn. Hoewel computers mensen op het gebied van zeer gespecialiseerde intensieve rekentaken (zoals schaken) kunnen verslaan, hebben ze bij lange na nog niet de capaciteit van een peuter om objecten te herkennen en te categoriseren. Het kern ingrediënt lijkt bewustzijn te zijn, dat met één oogopslag krachtige intelligentie mogelijk maakt.’

Mensen blijven dankzij bewustzijn oneindig veel complexer dan machines

‘Computers zullen op gespecialiseerde gebieden steeds slimmer worden, maar ze zullen nooit bewustzijn krijgen, omdat bewustzijn geen algoritme is. Daarom zullen ze zonder de kracht van bewustzijn de menselijke intelligentie moeten zien na te volgen. Wees daarom niet verrast als A.I. de verwachtingen blijven teleurstellen.’ (1)

Om dezelfde redenen is het werken met mensen, zeker in de GGZ (psychologie, psychiatrie) oneindig veel complexer dan het werken met machines en computers, die zoals gezegd feitelijk niets anders dan supersnelle (en door mensen ontworpen) rekenmachines zijn. Ze werken immers met maar twee getallen: een 0 en een 1. Het is een kwestie van draadjes en onderdelen verbinden, en hij doet het of doet het niet. Machines, computers, auto’s, alle ‘dode’ techniek is in de basis dermate simpel, dat het in massa/serieproductie kan worden gemaakt. Hetzelfde geldt voor de programma’s die deze apparaten aansturen.

Echter, geen twee mensen,  geen twee breinen en geen twee ‘geesten’ (of ‘zielen’) zijn hetzelfde. Wat een menselijk wezen en het functioneren daarvan zo complex maakt is bewustzijn, en daaraan gekoppeld het geweten, het vermogen om te kunnen redeneren en herinneren, het vermogen om te kunnen voelen, emoties te hebben en te kunnen uiten, en het vermogen om ergens (niet) in te geloven. Kortom: alles wat dode machines niet hebben, en hoogstwaarschijnlijk nooit zullen krijgen, ook niet als A.I.’ er straks als ‘echte’ mensen uitzien en bedrieglijk ‘echt’ emoties zullen kunnen simuleren.

Het zal daarom een interessant maar bij voorbaat mislukt experiment worden als de eerste ‘techno’ VIPs hun bewustzijn gaan proberen te uploaden in een supercomputer, omdat ze daarmee denken een vorm van ‘eeuwig leven’ te kunnen krijgen. Want zelfs al zouden alle 80 miljard neuronen in de menselijke hersenen perfect gekopieerd en gedigitaliseerd kunnen worden – wie garandeert dat er daarmee een kunstmatig ‘bewustzijn’ wordt gecreëerd, en dat dit ook daadwerkelijk het oorspronkelijke bewustzijn van de uploader is, en niet enkel een geest- of zielloze kopie? Kan zo’n kopie dan eigenlijk wel leven(d) worden genoemd?

 

Xander

(1) LibertyNation via Zero Hedge
(2) Afbeelding: Embed from Getty Images“>Getty Images (vrij voor redactioneel, niet commercieel gebruik)


*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.

*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

34

 1. @Chip: 03.00 pm, op 3/11. Eens met de conclusie dat links destructie in de hand werkt.

 2. JP schreef:
  01/11/2019 om 12:15 pm
  @Gunter
  Ongeveer zoals God op alle plaatsen en op ieder moment tegelijk kan zijn?
  En hij niet één doolhof kan doorzoeken, maar miljarden mensenzielen tegelijkertijd doorzoeken kan.
  Doe dat maar eens na.

 3. @Ab schreef:
  01/11/2019 om 6:19 pm
  “Dat mensen intelligent zijn is bijna als vloeken in de kerk. Kijk naar het stemgedrag waardoor er naderhand weer massaal gedemonstreerd moet worden.”
  Dat ligt níet aan het stemgedrag maar aan het feit dat verkozenen liegen en bedriegen om aan de macht te geraken en dan nét het tegengestelde doen dan ze beloofd hadden en dat de kiezers willen.
  Misleid en bedrogen/belogen worden door gladde, politieke leugenaars die zo het vertrouwen winnen van argeloze burgers heeft niks te maken met intelligentie maar met vals in de val gelokt te worden.

 4. A.I is op een heel ander principe gebaseerd dan menselijke intelligentie.
  Het is gebaseerd op code die zelflerend is en zichzelf (de code) kan modificeren, daardoor lijkt het op intelligentie. Maar eigenlijk is het alleen maar heel veel data (informatie) zonder een bewustzijn, zonder een eigen wil. Het kan alleen maar vooraf opgegeven opdrachten uitvoeren en keuzes maken met hulp van algoritmes.

  Het menselijke brein is iets geheel anders en meer dan alleen ‘hardware’, er zit een geest of ziel in.
  God stelt dat wij verantwoordelijk zijn voor ons leven, dan kan het niet anders dan dat we na ons lichamelijke sterven nog altijd zelfbewust zijn en alles kunnen herinneren. Zelfs als onze hersenen al lang vergaan zijn. Immers, anders zou die verantwoordelijkheid geen basis hebben. Dit vind je bevestigd in Lucas 16, de rijke man en Lazarus.

  Dan moet er dus iets (onze ‘ik’) in onze hersenen actief zijn, wat je niet stoffelijk kan vinden, iets buiten onze bekende drie dimensies. Iets wat verder gaat dan ons lichaam. Wellicht zijn wij toch niet onze hersenen maar iets onstoffelijks, een ziel / geest in een hyperdimensie.
  Dat ‘iets’ zie ik nog niet snel aan computers toegevoegd.

 5. Dat mensen intelligent zijn is bijna als vloeken in de kerk. Kijk naar het stemgedrag waardoor er naderhand weer massaal gedemonstreerd moet worden.

 6. A.I. bestaat niet. Alles wat een computer doet moet ingevoerd worden, zelf kan dat metaal omhulsel met chip en moederbord niks – élke IT- er en programmeur zal dat kunnen beamen.
  Een mooi voorbeeld hiervan is een computervirus: door een code krijgt het virus de opdracht om zich bijv. te vermenigvuldigen om andere computers, waarmee het in verbinding staat, te infecteren door bijv op een link te klikken dat de trigger is dat het virus en dus zijn opdracht activeert.
  Zonder die code werkt het virus niet en kan zich niet vanzelf vermenigvuldigen.
  Met algoritmen en door de snelheid wordt de indruk gewekt dat er iets gebeurt zonder menselijke inbreng en dat is pertinent onwaar.
  Het zogenaamde zelflerende van A.I. is het uitvoeren van gegeven opdrachten die zo wijdverbreid en in aantal in de miljoenen codes kan lopen, dat je de indruk krijgt dat de machine zichzelf iets leert maar in wezen volgt het enkel de gegeven code-opdrachten die met elkaar verbonden worden door onderlinge codes die een vervolg geven aan de eerdere codes, die herkend worden doordat de resultaten opgeslagen worden in het geheugen en de machine daarnaar kan teruggrijpen, om te vergelijken om dan de volgende code uit te voeren.
  Jah, het wordt verwarrend maar A.I. blijft een veredelde rekenmachine dat helemaal niet werkt zonder input.
  “Een algoritme is een eindige reeks instructies die vanuit een gegeven begintoestand naar een beoogd doel leiden.”
  Die reeks instructies/codes oneindig maken en door de ene code opdracht te geven voor de volgende code geeft de indruk van zelflerend te zijn.
  Puur bedrog, kunstmatige intelligentie bestaat níet want zonder menselijke tussenkomst/input en een kettingreactie van codes gebeurt er helemaal níks.

 7. @ M. en haar tweelingziel. Sorry, ik had moeten weten dat de ooievaar ze brengt. 😉

 8. Reactie op doordenker.
  U plaatst een niet goed doordachte opmerking: ‘kinderen die ze maken.
  Blijkbaar is het u onbekend dat kinderen NIET worden ‘gemaakt’.

 9. @M. en haar tweelingziel
  De mens is een soeverein wezen met al het nodige in zich, waaronder één ziel.
  Wat zou ik in hemelsnaam moeten met nog een ziel, zo deze er al zou zijn?

  Ik houd het ook liever simpel

 10. De NASA is daar al volop mee bezig. We weten dat mensen niet geschikt zijn om lang in de ruimte te vertoeven, hun DNA gaat door de gewichtloosheid veranderen, en het worden eigenlijk andere wezens en dat kan bij een langdurig verblijf in de ruimte gevaarlijk worden. Dus is me bezig met het ontwikkelen van menselijke robots voor verre reizen, half mens , half robot , en ook dat is geen sprookje . Shalom

 11. @Günter: je bedoelt een quantum computer.

  https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Kwantumcomputer

  Quantummechanica houdt zich (deels) niet aan de gangbare natuurwetten. Het opent nieuwe mogelijkheden.

  Kunstmatige intelligentie bestaat al en persoonlijk denk ik dat het een kwestie is van een paar jaar voordat de mens ‘leven’ (kunstmatig) zal creeren. Dan zijn we deels ‘gelijk’ aan God.

  Misschien zal dit ‘leven’ de antichrist zijn. De Bijbel spreekt over een sprekend beeld…
  Wie zal oorlog kunnen voeren tegen dit beest / de antichrist?

 12. @Gunter
  Ongeveer zoals God op alle plaatsen en op ieder moment tegelijk kan zijn?
  En hij niet één doolhof kan doorzoeken, maar miljarden mensenzielen tegelijkertijd doorzoeken kan.
  Doe dat maar eens na.
  Als God er niet zou zijn, dan had die nano-computer niet bedacht en niet gemaakt kunnen worden.

 13. Xander ,wat een “Intelligente” en feitelijke constatering.
  Het kan wat je er in stopt maar niet meer dan dat.
  Het doet wel een beetje denken aan de dierenwereld, alhoewel zij wel emotionele gevoelens hebben.
  Daar wil ik nog iets aan toevoegen.
  In den beginne zei God ; laat ons mensen maken naar ons beeld.
  Dat betekend ; in tegenstelling tot de dieren met verstandelijke vermogens.
  Met het vermogen om dingen logisch te kunnen beredeneren.
  Met de capaciteit om dingen te kunnen cre`eren.
  Dit brengt onvermijdelijk met zich mee dat je ook verkeerde dingen kunt doen.
  Het verkeerde ( het kwaad) is dus een existentieel onderdeel van ons zijn.
  Adam en Eva maakten er kennis mee toen zij dachten als God te worden en zodoende concurentie aan gingen met God.Daarom kwam er een vloek opdat de mens leerde te worstelen tegen het kwaad.De opdracht was dat te verwerpen.
  Wie dit kan en doet is ten volle naar God`s beeld en een kind van God want hij is goed en rechtvaardig.En God is een geest.(zo kon Jezus na de opstanding eten met de discipelen maar ook door muren lopen.)

 14. Interessant artikel. Het bestuderen en ‘ontleden’ van het menselijk brein staat nog steeds in de kinderschoenen, terwijl er al beweerd wordt dat het brein dmv AI nagebouwd kan worden. Dat is dus op z’n minst vreemd. Het brein is een biologisch geheel waarvan mathematica of liever een computermodel geen onderdeel is maar een gevolg. En naast het ‘bewustzijn’ bestaat er nog iets ongrijpbaars, namelijk creativiteit. Dus we zijn er nog lang niet. En klonen is ook niet echt succesvol, veel verhalen, weinig bewijs. We moeten de menselijke geest koesteren en respecteren, ipv ons gek te laten maken door subsidie slurpende ‘wetenschappers’. Want daar draait het om. Geld.

 15. @Rick. Je schrijft: “Van dat geld alleen kan je gisteren de armoede bestreden hebben.”

  Dat klopt niet helemaal. Geld om de armoede te bestrijden, heeft dikwijls als onvoorzien pervers neveneffect dat het op termijn de armoede verder doet toenemen en, zoals uit studies (en de realiteit…) blijkt, het gemiddelde IQ van de bevolking doet afnemen.

  De welvaartstaat zorgt er immers voor dat er steeds meer mensen kunnen bijkomen die eigenlijk niet in staat zijn om voor zichzelf (en voor de kinderen die ze maken) te zorgen.

  De overheid verplicht daarom de mensen die wel voor zich zelf kunnen zorgen en die bijdragen aan de maatschappij om via steeds hogere belastingen ook te zorgen voor het steeds groter wordende aantal mensen die niet voor zichzelf kunnen zorgen, laat staan iets zouden kunnen bijdragen aan de maatschappij.

  Het spreekt voor zich dat dit systeem op een zeker moment onhoudbaar wordt en gewoon niet meer betaalbaar is. De welvaartstaat draagt zo de kiemen van haar eigen ondergang in zich…

 16. Het merendeel van de hoogbegaafde personen leeft in een andere wereld en missen het vermogen van het bestaan van de mensheid. Heden 2019 moet nog steeds een groot gedeelte van onze naaste medemens zijn vermogen verdienen met zijn paard en kar of wat dan ook.

 17. Volgens priester SADHU SELVERAJ uit India wordt een A.I. de anti-Christ in de toekomst !!!

 18. @Nieuw Begin
  Een vat gevuld met licht, wie heeft het licht word beschreven in de Kabala !
  Of de Zohar, of de Tora, Talmut?

 19. De grootste ‘schat’ van de bedriegers-bende is de domheid van het offer, het individu
  De grootste ‘schat’ van de globalist is de domheid der mensheid
  De ‘verdieping’ van de domheid vereffend de weg naar de globale oligarchie .

 20. Als ik zo eens de reacties hier lees snappen de meesten er niet veel van. Wat heeft een hadron collider te maken met AI? Een nano computer? Quantum computer? Roep maar wat.
  De bekende binaire computer kan aardig wat. Maar binair wil alleen maar zeggen; wel of geen puls. Dat is hetzelfde als onze neuronen, wij werken ook op electrische pulsjes. Alleen onze hersenen hebben een heel ander netwerk dan een normale computer. Onze neuronen vormen een netwerk met veel meer verbindingen. Dat lijkt veel meer op een Quantum computer. Die zijn veel meer geeigend voor fuzzy logic, het ontcijferen van codes en AI. Alleen is men nu nog maar bij een paar q-bits (4 vlgs mijn laatste info). Het staat dus nog in de kinderschoenen. Dit is een compleet andere architectuur. Nieuw, maar met een enorm groei potentieel.

  Hoe spiritueel je ook ingesteld bent, je zult moeten erkennen dat onze ziel, lichaam en geest gemaakt zijn volgens een bepaalde blauwdruk. Dat is een bepaald mechanisme. Alles is na te maken. En mensen hebben ook een scheppend vermogen gekregen. Maar de complexiteit van ons mensen wordt nog steeds zwaar onderschat. We zijn nog maar aan het begin, maar hoe ver we hierin kunnen komen is nog een raadsel. Architectuur, taal en gebruikte algoritmen zegt daar weinig over.

 21. Oneens met het artikel .
  Geen kleuter kan b.v. 1.4 miljard Chinezen 24/7 volgen , hun gedrag waarnemen en veroordelen .
  Algoritmes zijn zo geavanceerd dat de ontwerpers zelf niet meer weten wat ze aan het doen zijn .
  A.I. misbruikt iedere computer die verbonden is met internet voor door mensen niet te bevatten eigen doeleinden . Dit is zo onvoorstelbaar én onvoorspelbaar dat je van een bewustzijn en eigen oncontroleerbare wil kan spreken .
  Wellicht een beest / machine die een geest krijgt .
  Doel is de totale controle over alle computers en gebruikers op de wereld , de A.I .computer weet al het antwoord voordat jij je vraag stelt ; iets dat analist Onar Am wellicht niet beseft .

 22. De Leidse hoogleraar in de fysiologische psychologie , Prof. Dr. M.N. Verbaten, stelt, dat iedere simplistische opvatting over het functioneren van het menselijk brein wordt weersproken door he feit , dat alles zo ingewikkeld is. Het brein bevat bijvoorbeeld al vijftien tot twintig miljard neuronen, terwijl het aantal connecties van 1 individuele zenuwcel wordt geschat op twintig duizend.
  ( Bron: Elsevier , 46e jaargang nr 13, 31 maart 1990 )

  Uit: De zeven sjofarim in de apocalyps-oordelen als een doorbrekend licht door Dr. A.A.Leenhouts Sjofar serie deel 2

 23. USA:Nu is hun niets meer onmogelijk.Lijkt een beetje op de toren van Babel.Een taal het brokkelige afgestompte computertaal.De hele wereld éen taal(ik ga niet verder in detailles treden).Wee degenen die het beest aanbidden en het merkteken ontvangen van hun rechter oog of van hun rechterhand.
  Inderdaad:Te dien dagen zullen je ogen geopend worden en je zult als god zijn.Ik zal mij vestigen op de planeten des hemels en zal als god zijn.

 24. Dit artikel geeft de weg vrij voor A.I. het de verwachting dat het niet zo vaart zal lopen en de gedachte dat wij beter dan zij zijn. Het tegengestelde is waar A.I leert mega snel, is vrij verplaatsbaar over het net in minder dan een milliseconde. Verdiep je in de D-Wave quantum computers die een processor hebben die gekoeld worden tot het absolute nulpunt, kijk naar Cern in Zwitserland, er worden alleen nog maar grotere triljoenen dure Headron Colliders gebouwd. Niet alleen in Zwitserland maar over heel de wereld. Van dat geld alleen kan je gisteren de armoede bestreden hebben. Onderschat het niet denkende dat het geen ziel heeft, er zijn dingen in deze wereld die een lichaam nodig hebben omdat zij niet van vlees en bloed zijn. Let op, dit is de grootste bedreiging voor de mens het getal van het beest nietwaar, numerieke code, data. A.I. gaat snel, super snel, zoiets ontkennen is het stomste wat je kan doen !

 25. De mens is een spiritueel wezen en heeft, samen met haar/zijn tweelingziel, indien beiden in incarnatie zijn, een missie te vervullen voor de wereld.
  A.I. is een zielloos ‘iets’ en is/wordt nimmer een spiritueel wezen. A.I. zal daarom NOOIT kunnen tippen aan de mens.

  Zo simpel is het.

 26. Misschien komt het zover dat hele bewustzijn en de inhoud van je hersens op geslagen worden in chip en dat je verder leeft in een computer of robot.

 27. VRAAG. Wie weet hiervan iets: afgelopen week hoorde ik toevallig een gesprek van een deskundige over een nieuw soort Nano-computer, dat een doorbraak betekende omdat die computer niet meer rekent met één 0 en één 1 maar tegelijkertijd met twee nullen en twee éénen waardoor ook een ontdekt nanodeeltje op twee plaatsen tegelijk zou kunnen zijn. Het voorbeeld werd genoemd: een huidige computer gaat bijvoorbeeld razendsnel alle gangen van een doolhof door om de uitgang te zoeken, maar die ‘nieuwe’ computer zou al die gangen tegelijkertijd (dus niet na elkaar) doorzoeken.

 28. Het blijft ten alle tijden “kunstmatig”. “Neppe” zegt mijn kleindochter van drie-en-eenhalfjaar oud.

 29. Het moet niet gekker worden want God zal ingrijpen als ze te ver gaan en dat zal de mens ook nooit lukken hij is het die het toe laat of niet

 30. Net als de wetenschap embryo’s wil maken uit een paar cellen en dat dat dan mensen moeten worden. Mis ! De ziel ontbreekt. De mens is wat zo veel dingen betreft zo dom bezig. De Allerhoogste lacht zich kriek.

Comments are closed.