‘Kan vitamine C toch een belangrijke rol spelen bij bestrijding coronavirus?’

—————————————————————————————————————————————-

I.C. arts in New York constateert dat ‘de longschade in corona patiënten niet door het virus, maar door de beademingsapparaten lijken te worden veroorzaakt. Dit is geen longontsteking, maar virale zuurstoftekort’

—————————————————————————————————————————————-

Medisch journalist A. Key (alias) heeft recent een e-manual gepubliceerd  (uitgeverij Dutch Skies Publishing op: www.diyvaccinecurecoronavirus.com), waarin de auteur op basis van wetenschappelijk onderzoek beweert dat er geen nieuw vaccin of geneesmiddel nodig is tegen het coronavirus, omdat dit al zou bestaan: vitamine C. Aangezien bijna alle medicijnen en supplementen waarmee goede resultaten tegen het virus zijn geboekt door de mainstream media steevast worden afgewezen, en we volgens hen op een nog niet ontwikkeld, dubieus vaccin moeten wachten, is het voor iedereen van belang om serieus aandacht te besteden aan mogelijke alternatieven, die wellicht niet zo’n potentieel gevaar vormen voor onze gezondheid als een vaccin.

‘De ‘moderne’ gezondheidszorg behandelt patiënten op basis van het ‘symptom-is-drug’ protocol,’ schrijft Key. ‘Symptomen van ziektes worden behandeld met pillen, maar  oorzaken worden genegeerd. Een catastrofale fout, want ziektes zijn in 99% van de gevallen een reactie van het lichaam op toxiciteit of tekorten. Misschien wel de grootste catastrofale misser van onze gezondheidszorg –de goeden niet te na gesproken- is het negeren van vitamine C als geneesmiddel. In het bijzonder bij de huidige coronavirus-pandemie!’

Niets geleerd van medische blunders

De journalist geeft een aantal voorbeelden van grote medische blunders in het verleden, van het aderlaten in de Middeleeuwen tot injecties met kwik, en wetenschappers die in jaren ’50 op TV beweerden dat roken goed was voor je gezondheid. Ook zijn er vaker artsen geweest die door het establishment werden verketterd, maar het achteraf bij het rechte eind hadden. Goed voorbeeld is de Hongaarse dokter Semmelweis, die zelfs het gekkenhuis in werd gejaagd omdat hij volhield dat artsen bij bevallingen eerst hun handen zouden moeten wassen, om zo kraambedkoorts (wat bijna altijd fataal was) te voorkomen.

‘Je zou zeggen dat de gezondheidszorg het schaamrood op de kaken moet hebben gekregen van deze enorme missers, en zijn lesje wel  heeft geleerd. Helaas, dat is niet zo. Het tegendeel is zelfs waar: Vitamine C als natuurlijk geneesmiddel wordt na eeuwen nog steeds volledig genegeerd.’

‘Vitamine C wordt genegeerd omdat er niets aan kan worden verdiend’

‘Vitamine C is bijzonder effectief en veelzijdig. Maar daar zit gelijk het probleem: Omdat het zo veelzijdig en zo effectief is, wordt bijna elk positief onderzoek en elke genezing met ‘slechts’ vitamine C naar het land der fabelen verwezen, ook bij patiënten die het hard nodig hebben. Vitamine C is geen wondermiddel, maar het is zo effectief omdat talloze processen in ons lichaam vitamine C nodig hebben, in het bijzonder als er virussen het lichaam binnendringen. Zonder vitamine C stort het lichaam in en ga je dood.’

‘Aan het goedkope vitamine C kan ook niets worden verdiend,’ vervolgt Key, daarmee wijzend op de aantoonbare grote invloed van de farmaceutische industrie op de overheid en gezondheidszorg. ‘Daarom wordt vitamine C genegeerd, en wordt iedereen die het daar niet mee eens is furieus bestreden. Dat gaat ten koste van de patiënten, die vaak een onwrikbaar vertrouwen in hun geneesheren hebben, zeker de senioren. Maar als mijn familie en ikzelf niet een ferm ‘nee’ hadden laten horen en het advies van artsen hadden afgewezen, waren mijn broer en ik, en mijn moeder zelfs tweemaal, allang dood geweest.’

‘Vitamine C geeft virussen elektron-push’

Omdat vitamine C positief geladen zou zijn, en alle virussen (zo’n 100.000 bekende soorten) en bacteriën negatief geladen, zou vitamine C in het lichaam een ‘elektron-push’ afgeven aan bijvoorbeeld het coronavirus. Daarmee zou het virus molecuul worden vernietigd, aldus de journalist. ‘Maar de ‘moderne’ gezondheidszorg heeft ervoor gekozen dit ‘gewoon’ te negeren, of agressief te ontkennen met het gebruikelijke mantra: ‘Het is niet bewezen’, ‘Er moet meer onderzoek worden gedaan.’, ‘Hoge kans op bijwerkingen.’, ‘Kwakzalverij’. Of men zaait in artikelen heel subtiel twijfel. ‘Nauurlijk’ blijven de media hardnekkig de gezondheidszorg hierin steunen, of zijn op zijn minst tweeslachtig. Mede daarom is de verwarring groot is onder de bevolking, want het is allemaal ‘toch weer ingewikkeld’. Het tegendeel is waar.’

‘Ook al wijst de gezondheidszorg vitamine C af, enige relevante vraag voor ieder van ons is of vitamine C werkt en of het veilig is. Antwoord is onverkort, het werkt! En ja, het is extreem veilig! Zo veilig als een appeltje eten. Maar met  wat extra sinasappeltjes kom je er niet. Je moet meer supplementeren dan je denkt. Informatie daarover vind je in het e-manual (1).’ 

Krachtige quotes van (orthomoleculaire) artsen

‘Vitamine C is een absolute viruskiller. Als je in een reageerbuis een virus hebt en vitamine C, is het virus dood.… Vitamine C is een ultiem anti-toxic. Vitamine C heeft geen vast te stellen toxische hoeveelheid (geen bijwerkingen*, red.).’ ‘De enige fout die je kunt maken met vitamine C, is dat je er te weinig van neemt!’ (Thomas Levy, M.D,. cardioloog (‘Curing the Incurable: Vitamin C, Infectuous Diseases and Toxins.)

(* Dit is niet onomstreden. Van zeer hoge doses vitamine C is bijvoorbeeld vastgesteld dat het o.a. nierstenen kan veroorzaken. Je kunt van alles TE veel in je lijf binnenkrijgen. – Xander).

‘Vitamine C kan waarlijk als de anti-toxische en antivirale vitamine worden gekenmerkt.’ ((Claus W. Jungeblut, M.D., Professor, Columbia University College of Physicians and Surgeons)

‘Artsen die beweren dat vitamine C experimenteel is, niet toegestaan is of een onverdedigbaar risico is voor de gezondheid van een patiënt, demonstreren feitelijk een compleet en totaal gebrek aan kennis, of ontkenning van wetenschappelijke literatuur. Een ernstige vraag rijst wat de echte beweegredenen zijn om een dergelijke therapie te onthouden.’ ‘Veel virale infecties zijn en worden nog steeds genezen via toediening van vitamine C. Ja, de vaccinaties voor deze behandelbare infecties zijn compleet onnodig, wanneer je de beschikking hebt tot behandeling met vitamine C.’ (Thomas Levy, M.D.).

‘Orthomoleculaire genezing (in Nederland omstreden, maar wel toegestaan) is een echte wetenschap en ver ontwikkeld, vooral in de U.S.A.,’ vervolgt Key. ‘Het biedt in heel veel gevallen een (snelle) en heel veilige oplossing voor veel (chronische) ziektes. In ‘The Orthomolecular Treatment of Chronic Disease’ geven 65 experts grondig advies over genezen met voedsel en dus ook over vitamine C.  Dit boek is afgeladen met referenties naar wetenschappelijke onderzoeken en publicaties aangaande vitamine C.’

China boekt succes met vitamine C

Dr. Cheng en dr. Yanagisawa (Xi’an Jiaotong University Second Hospital) bevelen orale inname van vitamine C aan bij de bestrijding van Covid-19: ‘Op 20 februari 2020 herstelden nog eens 4 patiënten met ernstige coronavirale longontsteking… Er zijn goede resultaten bereikt met hoge doses vitamine C in klinische toepassingen. Wij geloven dat aan deze patiënten, ook kritiek zieke, na opname zo snel mogelijk een vitamine C behandeling moet worden gegeven… Vroegtijdige toepassing kan een sterk antioxidant effect hebben, ontstekingsreacties verminderen, en de endothele functie verbeteren.’

‘Talloze studies hebben aangetoond dat de dosis vitamine C van grote invloed is op het effect van de behandeling… Een hoge dosis kan niet alleen het antivirale peil verhogen, maar belangrijker nog acute longschade (ALI) en acute ademhalingsnood (ARDS) voorkomen en behandelen.’ (2)(4)

‘Iedereen heeft de vrijheid en het recht om eigen gezondheid te beschermen’

De auteur zegt overigens ‘weinig illusies’ te hebben dat vitamine C alsnog serieus genomen zal worden. ‘De belangen van de farmaceutische industrie zijn te groot, dus ook dit manual zal wel fel bevochten worden. Vitamine C staat niet op hun menu van de gezondheidszorg, en mag er ook niet op komen. Maar iedereen heeft zelf de vrijheid en het recht te bepalen welke maatregelen hij of zij neemt om zijn eigen gezondheid te beschermen, of hoe zijn aandoeningen proberen te genezen. Overheden en artsen kunnen u gelukkig (nog) niet verbieden om dat met vitamine C of andere vrij verkrijgbare supplementen en medicijnen te doen.’

Brits echtpaar weigert beademing en overleeft als enige

‘In de Daily Mail was er een comment van een bejaard Engels echtpaar , David en Sally, dat opgenomen werd en aan de beademingsapparatuur ‘moest’. Zij weigerden. Anderen op de ziekenzaal gingen allemaal wel aan de apparatuur. Alleen David en Sally overleefden.  Maar wat overleefden zij eigenlijk? Het coronavirus of de behandeling? En als beademingsapparatuur blijkbaar zo gevaarlijk is, wat is er dan nog van je over als je deze apparatuur overleeft? Veel bejaarden weten dat als geen ander.’   

Misschien denkt u dat dit toeval is, maar begin deze maand kwam een Intensive Care arts dr. Kyle-Sidell, werkzaam in een ziekenhuis in New York, tot dezelfde conclusie. ‘Van wat ik in alle patiënten hier heb gezien… kan ik alleen maar zeggen dat Covid-19 een toestand van zuurstoftekort is, geen longontsteking… De beademingsapparaten zouden weleens de longschade kunnen veroorzaken, niet het virus.’

‘Covid 19 is voor zover ik kan zien geen longontsteking, en zou niet als zodanig moeten worden behandeld. Het lijkt op een soort virale ziekte die het meest overeenkomt met hoogteziekte. Het is alsof tienduizenden van mijn mede New Yorkers in een vliegtuig op 10 km. hoogte zitten, en de cabinedruk langzaam wegvalt. Deze (corona) patiënten sterven langzaam aan zuurstoftekort.’ (3)

Key: ‘Moet er niet ernstige vraagtekens worden gezet bij de effectiviteit van behandelprotocollen voor het coronavirus? Zou het niet logisch zijn om in plaats van meteen aan de beademingsapparatuur en virusremmers te gaan, de patiënten eerst gewoon vitamine C te geven?  Slechtere resultaten dan met de huidige protocollen zijn vrijwel onmogelijk. En binnen een dag weet je of het werkt. En ik zeg ‘dag’, om niet te zeggen uren. Ja, zo snel werkt vitamine C. Helaas, gezondheidszorg weigert. Al vele, vele decennia.’

E-manual heeft deze verplichte disclaimer 

Het Manual werd in Engels geschreven en hanteert natuurlijk ook de wettelijk verplichte disclaimer. Met nadruk op ‘verplicht’. De disclaimer luidt als volgt:

‘The information contained in this manual is based upon the research and personal and professional experiences of the author. It’s not intended as a substitute for consulting with your physician or other healthcare provider. Any attempt to diagnose and treat an illness should be done under the direct of a healthcare professional.

Publisher Dutch Skies Publishing International does not advocate the use of any particular healthcare protocol, but believes the information in the manual should be available to the public. The publisher and authors are not responsible for any adverse effects or consequences resulting from the use of the suggestions, preparations, or procedures discussed in this manual. Should the reader have any questions concerning the appropriateness of any procedures or preparations mentioned, the writer and publisher strongly suggest to consult a professional (orthomolecular) healthcare professional.’

Oftewel: ga NOOIT zelf experimenteren met zeer hoge doses vitamine C (=boven de maximaal toegestane, in supplementen verwerkte hoeveelheid), en neem ALTIJD contact op met een arts indien u vermoedt dat u corona of een andere virale aandoening heeft.

(Uitgeverij Dutch Skies Publishing waar de auteur A. Key voor werkt, is een start up. Webshop ziet er daarom niet gelikt uit, maar werkt wel. Xandernieuws is op geen enkele wijze verbonden aan deze webshop, en heeft dan ook geen enkel financieel belang bij het plaatsen van dit artikel en de link naar deze webshop. Wij hebben dit alleen gedaan omdat wij vinden dat mensen tijdens deze coronacrisis zo breed en eerlijk mogelijke informatie behoren te krijgen, wat zij van de reguliere media helaas al vele jaren niet meer hoeven te verwachten.)

 

(1) www.diyvaccinecurecoronavirus.com
(2) http://orthomolecular.org/resources/omns/v16n16.shtml
(3) Natural News
(4) Natural News
Afbeelding: Arek Socha , Pixabay (rechtenvrij)

Zie ook o.a.:

27-04: Deze artsen eisen terugkeer naar normaal omdat ‘lockdown ons immuunsysteem verzwakt’
25-04: Schrijnende verhalen uit de Nederlandse zorg: ‘Merendeel bejaarden wil dood omdat ze hun kinderen niet meer mogen zien’
23-04: YouTube gaat alle corona video’s die de WHO en China tegenspreken blokkeren (/ YouTube CEO geeft voorbeelden van ‘foute informatie’: slikken van vitamine C….)
18-04: Professor die HIV ontdekte en Nobelprijs won zegt dat coronavirus uit laboratorium komt en HIV elementen bevat
14-04: Corona politiestaat een feit: Advocaat en arts met kritiek op beleid opgesloten in inrichtingen
12-04: ‘Meer huisartsen schrijven hydroxychloroquinke voor, ondanks verbod door Inspectie’
08-04: Nog eens 699 mensen genezen met hydroxychloroquine, maar Nederlandse politiek wil er niet aan
07-04: Nederlandse huisarts heeft al 8 corona patiënten genezen met hydroxychloroquine
05-04: Antiviral Research meldt mogelijke doorbraak medicijn tegen corona

Vanwege de zeer grote hoeveelheid artikelen in de afgelopen weken hebben we een speciale CORONA rubriek aangemaakt, waar u de eerdere artikelen kunt vinden.  


*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.

*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

48

 1. Wij zijn 70 plussers en gebruiken al jaren voedingssupplementen met al deze vitamines, zink, selenium et cetera. Geen griepprik want dat ondermijnt je weerstandsvermogen.
  Wij gaan gewoon om met onze kinderen inclusief knuffels en zijn nog steeds (Goddank) gezond.

 2. Aan de Moderator inzake Dutch Skies:

  Naar aanleiding van uw interventie heeft betrokkene mij vanmiddag een mail gestuurd mét het “paper”, alsmede de belofte het teveel betaalde terug te betalen!
  Chapeau derhalve voor u als bemiddelaar.

  Beste Jos, deze persoon, is bekend bij ons en wij konden ons niet voorstellen dat hij niet betrouwbaar zou zijn. In elk geval is het misverstand opgelost. Mvg. Mod.

 3. Aan de moderator m.b.t. Dutch Skies.

  Op hun website staat geen enkel contactadres, geen email en geen telefoonnummer of adres. Via internet kom je er dan wel achter dat het correspondentie- en vestigingsadres is:
  Elviraland, 2591GG ‘S-GRAVENHAGE (en dus niet Elvirapad zoals M.R. gisteren schreef).

  Ik zit momenteel vanwege de lockdown maatregelen vast in ons 2e huis in de Belgische Ardennen, dus niet in staat om langs dit adres te rijden of andere maatregelen te nemen.

  Ik wacht dus even op de reactie van Xandernieuws (die ik overigens al ruim 10 jaar dagelijks volg en bij deze mijn welgemeende complimenten voor al jullie werk).

  We zijn bezig met contact met de auteur van het manual en houden u op de hoogte. U moet dat manual gewoon krijgen. Mod.

 4. Alle gegevens wb Dutch Skies waren hier in een reactie verzameld, maar de redactie hield die achter ……

  O.m. Elvirapad 77, Den Haag.

  Hoe noem je dergelijk gedrag?
  kinderachtig op zijn minst.

 5. Dringende oproep aan Xandernieuws om na te gaan of de uitgeverij Dutch Skies geen malafide bedrijf is, nu ik nog steeds geen “paper” heb mogen ontvangen, ondanks mijn betaling. Ook zeer vreemd dat op hun website vermeld stond om € 12,- te betalen (hetgeen van mijn bankrekening ook daadwerkelijk is afgeschreven) en een dag later voor hetzelfde slechts € 8,= wordt gevraagd!??

  Voordat nog meer mensen dezelfde nare ervaring gaan krijgen:

  mijn dringende vraag aan Xandernieuws hoe u aan dit contact bent gekomen en of u de verantwoordelijke voor dit bedrijf kunt aanspreken??

  We gaan het voor u uitzoeken. Mod.

 6. Voor de Moderator: In de inleiding wordt het Engels/Amerikaanse ‘ventilator’ vertaald als ‘ventilator’. In medische context moet hier ‘beademing’ of ‘beademingsapparaat’ gebruikt worden. Net zoals een apparaat wat in het Engells ‘cherrypicker’ genoemd wordt geen kersenplukmachine is maar een hoogwerker. Met vriendelijke groet, Roosje

  U heeft gelijk ,aangepast. Mod.

 7. @ amo 28/04/2020 om 4:42 pm
  Gelukkig wonen wij Nederlanders aan de Noordzee….

 8. “Jantje schreef:
  28/04/2020 om 6:50 pm
  De grams vitamine-c, met timerelease werken prima.
  Ik heb nog steeds geen corona.”

  Vitamine C in time-released-pillen is zonde van je geld. Vitamine C wordt opgenomen in je maag en 12-vingerige darm, daarna niet meer, terwijl de released pillen dan nog lang niet opgelost zijn in je lijf.

  Zuivere ascorbinezuur in poedervorm (apotheek?) is de allergoedkoopste oplossing.

 9. is allang bekent dat vitamine C helpt tegen corona is trouwens nep verder gewoon een griep mensen laat je niks wijs maken al die weteschap is dom lezen alleen maar boeken net als die linkse leraren op school die je discriminineren omdat je voor het volk opkomt

 10. Reactie op Maud/kinine:
  betreffende grapefruits: men kan beter BIOLOGISCHE grapefruits/citroenen gebruiken: de schil van niet-biologische is ongeschikt.

  Dank voor deze mooie tip!

 11. In vervolg op mijn vorige reactie heb ik zojuist nog even hun website gecontroleerd (http://www.diyvaccinecurecoronavirus.com/) en wordt er nu melding gemaakt dat de kosten gedaald zijn van € 12,= naar nu € 8,=.
  Ik heb geld overgemaakt naar een zekere “Constantinus Johannes Theodorus van ???, want geen melding van een achternaam!?!
  Met een bankrekeningnr. beginnend met DE80 ………
  Ik weet dus niet of dit alles wel normaal is en wellicht dat Xandernieuws daar eens naar kan kijken, want dit geeft mij een zeer onbestemd gevoel ……..!!!

 12. Beste mensen, ik heb gisteren direct na het lezen van het artikel € 12,- overgemaakt aan (uitgeverij Dutch Skies Publishing op: http://www.diyvaccinecurecoronavirus.com). Er wordt alsdan beloofd dat men direct het “paper” zou mailen, maar tot nog toe niets ontvangen.
  Graag hoor ik ervaringen van anderen?

 13. Mod.
  Dit komt van een reactie die ik via Benjamin Fulford website heb gevonden.

  Dank, maar gezien de auteursrechten en de daaraan verbonden schadeclaims, zal het beheer uw reactie moeten verwijderen. Geef de link op het forum van het artikel, dan kunnen de XN gasten het artikel zelf lezen. Mod.

 14. Hier het recept om je eigen kinnine te maken.En als je vit.c wilt gebruiken moet je echte c kopen poeder van de acerola bes de rest is gemaakt van GMO mais dat wil je toch niet?
  Do 23 apr 2020 om 00:46

  Betreft: Home Recept voor Hydroxychloroquine (HCQ)

  Home Recept voor Hydroxychloroquine (HCQ)

  Hydroxychloroquine:

  Het medicijn dat dit VIRUS momenteel behandelt… ..kijk hieronder terwijl ik u het recept laat zien en hoe u deze oplossing thuis kunt maken, minus Big Pharmas-vulstoffen en conserveringsmiddelen.

  Dat klopt … dit is de ECHTE reden dat de farmaceutische bedrijven woedend waren over deze remedie. Het is niet alleen bewezen dat het dit virus verwijdert … maar ook anderen. Het moest een GROOT bewaard geheim zijn … maar TRUMP blies dat meteen voor hen.

  Wat is Hydroxychloroquine precies? Het is niets anders dan kinine. Iets dat iedereen thuis kan maken … en iets dat elke dag wordt geproduceerd in de vorm van iets dat we allemaal hebben gezien in de supermarkten en slijterijen …… Niemand minder dan TONIC WATER. Ja … Tonic Water heeft exact dezelfde kinine als dit medicijn dat wordt gebruikt om het Covid-virus te behandelen. Dit was NOOIT bedoeld om uit te lekken … omdat zelfs een volledige behandeling met pillen van de dokter minder is dan 100,00 voor iemand die GEEN verzekering heeft.

  Iets anders dat je misschien interessant vindt, is dat wanneer ze dit virus hebben gemaakt, ze er ook een STRAIN van HIV in hebben gestopt. Dit was om het nog dodelijker te maken. Maar … raad eens … de kinine heeft ook dat deel van het aids-virus gedood. Kun je nu zien waarom ze schreeuwden dat dit een gevaarlijke drug was en het niet durven te gebruiken. Achter de schermen komen nu onderzoeken naar voren die aantonen dat het ook bij andere ziekten en zelfs bij kanker effectief is. Ik denk dat we de komende dagen veel meer zullen ontdekken dan we ooit dachten te weten.

  Als u deze week naar onze president luisterde, zei hij dat ‘over een jaar elke behandeling die we nu in de ziekenhuizen gebruiken, achterhaald zal zijn’. Wat weet hij? Hij weet dat ze deze behandelingen hebben onthouden om mensen ziek te houden en miljoenen te verdienen aan verzekeringsmaatschappijen.

  Quinine heeft veel toepassingen en toepassingen. Het is pijnstillend, anesthetisch, antiaritmisch, antibacterieel, antimalarieel, antimicrobieel, antiparasitair, antipyretisch, antiseptisch, antispasmodisch, antiviraal, samentrekkend, bactericide, cytotoxisch, koortswerend, fungicide, insecticide, zenuwachtig, maag-, tonisch …… dus je kunt ZEKER zijn BIG PHARMA is op dit punt doodsbang en schreeuwt dat dit medicijn NIET WERKT … als de hele wereld ziet dat het werkt.

  Als je ooit een verkoudheid op de borst voelt of gewoon zin hebt … maak je eigen kinine. Het is gemaakt van de schillen van Grapefruits en Citroenen, … maar vooral Grapefruits. Ik zal je hier het recept geven en je neemt dit brouwsel de hele dag door … of je kunt er een THEE van maken en het de hele dag drinken. Dit zou al je angsten over deze VIRUS moeten wegnemen, omdat je er nu de verdediging tegen hebt en vele andere dingen. Als u ZINK met dit recept gebruikt, stuwt het zink de kinine in uw cellen voor een veel snellere genezing.

  Hier is alles wat u hoeft te doen om uw eigen kinine te maken …………………………… Neem de schil van 2-3 grapefruits. Neem alleen de schil en bedek het met water ongeveer 3 inch boven de schillen. Doe een glazen deksel op je pot als je er een hebt … een metalen is prima als je dat niet doet. Laat het ongeveer 2 uur pruttelen. Haal het deksel niet van de pot totdat het volledig is afgekoeld, want dan kan de kinine in de stoom ontsnappen.

  Zoet de thee met honing of suiker omdat deze bitter zal zijn. Neem om de paar uur 1 eetlepel om het slijm uit je longen te halen. Stop zodra je beter wordt.

  Heeft u dit gekopieerd van een andere website ? Mod.

 15. Haal dat van die nierstenen maar weg. Is allang ontkracht!!! Is verzonnen door de farmacie om mensen bang te maken van vit. C. Ik neem 4000 mg per dag standaard! Enigzins ziek of verkouden aan hett worden: 8000 mg per dag! 5 weken terug vermoeden van corona samen met vrouw: 12000 mg per dag! 4 dagen later beter! Kijk eens op http://www.lenkeivitamines.nl deze hongaarse dokter heeft het tot in de treuren uitgezocht!

 16. ik ben ze volop aan het nemen, maar ik moet wel meer naar de WC gaan dan normaal, of deze vitamines kunnen helpen dat weet ik niet, we zullen zien. Shalom

 17. Figuurlijk is het mondkapje natuurlijk bedoeld om het volk de mond te snoeren; letterlijk betekent het natuurlijk: “wij pakken nog meer vrijheid van jullie af en b*k houden.

  Met vriendelijke groet,
  Vrijheid Van Dictaat (= Tiranniek bevel of Opgelegd voorschrift/Dwingend voorschrift )

 18. Ik post het hier maar even, n.a.v. Ramshoorn.
  In Oostenrijk is een papier opgedoken van een regeringsoverleg. De regering vergaderde op 12 maart en maakte zich er zorgen over dat de mensen de ernst van de situatie kennelijk niet goed begrepen. Toen werd er voorgesteld en gepland dat de bevolking bang gemaakt moest worden.
  Men moest beseffen dat er een dodelijke ziekte rondwaarde en dat familieleden zouden kunnen sterven. En zo werd er bewust een angst-beleid gevoerd om de bevolking bang te maken.
  En ook daar schijnen de media volop meegewerkt te hebben.
  https://www.youtube.com/watch?v=0hc-1_xG-jQ

 19. @ Ramshoorn 10:43 PM, op 28/4. Dat is helemaal waar! Ook ik gebruik dagelijks vitamine C, en ben niet echt ziek geweest.

 20. @ Tycho 6:24 PM, op 29/4. Mee eens. Het draait allemaal om poen. En een mensenleven, ach, wat maalt de grote farmaceutische industrie zich daarom.

 21. Ethiek, is een ‘uitgedokterde’ zienswijze of iets goed of slecht is (voor alles wat groeit en bloeit) .
  Inzake het Corona spook een ‘visie’ van Boris Palmer, een ‘groene politicus en burgervader’ uit Tübingen Duitsland, hij komt met een drastische uitspraak. —— ‘Wij’ redden mensen die sowieso gauw zouden sterven …. —- . Met inachtneming van het gegeven dat de kritische grens 80+ is, én ook reeds bestaande aandoeningen bij 80- en ver daar onder, die ‘onderdrukt’ worden door medicaties die het natuurlijke afweermechanisme onderdrukken is zijn uitspraak weliswaar een brute of schofferende uitspraak máár …. De gemiddelde ! leeftijd in Nederland is ongeveer 40 jaar, mensen worden gemiddeld 80 jaar oud. (Gemiddeld Gezien.nl) .
  In deze barre tijd tellen alleen feiten , geen vermoedens en voorspellingen die níet op feiten zijn gebaseerd .
  Ik onthoud mij van verder commentaar …. , Palmer is ‘teruggefloten’ , ethisch gezien was het niet verstandig, niet verantwoord deze uitspraak uit te spreken omdat feitelijke gegevens liever niet gehoord willen worden.
  Cijfers én feiten liegen nooit ; zijn uitspraak zal de hele dag door mijn hoofd ‘spoken’ . Nobody is perfect, momenteel is het de survival of the fittest …. .

 22. Xander…..Ga eens iets aan je Engels doen want je vertelt hier onzin! Een ventilator uit de engelse taal is iets totaal anders dan ventilator in het Nederlands!!!

 23. Voor Mieke,
  Als je werkt met Firefox als browser heb je in de rechter bovenhoek het vakje yD (rode letter D) en dat is een video downloader (open you tube) en slaat je video’s op in media player, of de speler naar jouw keuze.
  Hoe het met een mobiel werkt weet ik niet want zo een dingetje heb ik niet.
  Succes.

 24. Aan vitamine c kan niets worden verdient dus helpt de psuedo dokter je wel even met een vitamine c document met uitleg voor 12 euro. Klinkt als een directe verwijzing naar t rijk der fabelen. Als t helpt gaat een arts je geen 12 eu vragen voor een vitamine c gebruiksaanwijzing

 25. De Kapiteins James Cook en Michiel de Ruyter wisten al van de heilzame werking van vitamine C die scheurbuik en andere [hart]ziekten bestreden. De bemanning adoreerden hen omdat bij hen bemanningen sterk en gezond bleven op de lange reizen. Gewoon zuurkool eten en hoge hygiene eisen stellen aan boord of thuis.

  Het RIVM en WHO en Kabinet Rutte, zijn vromer dan de paus met hun draconische, gekmakende Lock=Down besluiten.

  Het enige goede advies dat RIVM burgers gaven was: Ben je ziek, blijf thuis, Handen wassen, Niesen en Hoesten in de Mouw. Nou, dat wisten de boeren al.

  Maar de rest? Mondkapjes en afstand houden werkt contra productief en dient een ander sinister doel. Belachelijk en Mensonterend is, om Kerngezonde burgers en kinderen op te sluiten in hun huizen. Over een poosje staan dankzij de Onderzoeksjournalisten al de bloopers van Kabinet Rutte en het zeer omstreden Vaccin van RIVM/WHO in hoofdletters in kranten en boeken beschreven en worden ze herinnerd als…!

  Wakkere burgers gebruiken liever hun gezonde verstand en lachen die hedendaagse gewetenloze Darwinistische en Marxistische wetenschappers uit die gezonde oudjes in verpleeghuizen laten janken van verdriet en verkommeren en in eenzaamheid doodgaan.

  Cook en de Ruyter werden ook door collega’s uitgelachen, maar wie het laatst lacht, die lacht het best. Psalm 2.

  Trouwens wij gebruiken al jaren dagelijks extra vitamine C in poedervorm, een volle theelepel…Griep is dan ook al jaren een afwezige en Goddank ongenode gast.

  Leviticus 11 vertelt meer details over gezond leven en eten…Ons Adagium is dan ook:
  Wat goed is voor de Jood is ook goed voor ons heidenen!

 26. Zie onderaan; ik hoop dat de mod er een werkende link van maakt. Schijnt een controversiële video te zijn. Zowel YouTube als Twitter zijn ‘m blijven verwijderen sinds ie voor het eerst ± begin februari 2020 opdook. Ik kon daar over blijven klagen bij ze, maar dat bleek nutteloos. De informatie wordt gezien als “niet volgens het officiële beleid” of zo. Gelukkig hebben anderen ‘m elders wel weten te bewaren; zelf wist ik helaas niet hoe je dat moest doen toen ie bij YouTube nog online stond.

  Het is trouwens (bijvoorbeeld) DSM dat grote hoeveelheden Vitamine C in China levert, volgens een tweet op 1 febr. 2020 van Hugh Welsh, President & General Counsel of DSM North America.

  => https://twitter.com/HughCWelsh/status/1223584310621540352

  Uit de ervaringen van diverse ex-coronapatiënten weet ik dat die VEEL baat hebben gehad bij hoge dosis Vitamine C tijdens hun verpleging (vaak intraveneus). Maar ook preventief is het een goede bescherming! Niet alleen tegen coronavirus, maar inderdaad ook tegen kanker (da’s een ander verhaal).

  “Daughter‘s Story: family saved from COVID-19 virus with Vit C in Wuhan”
  https://videos.utahgunexchange.com/watch/daughter-s-story-family-saved-from-covid-19-virus-with-vit-c-in-wuhan_mEanGo1iB4tVpny.html

  Doe allemaal je voordeel met zulke informatie aub en help er andere mensen ook mee.

 27. Nobelprijswinnaar Natuurkunde Linus Pauling ontdekte de kracht van Vitamine C ook, lang geleden.
  Zie de diverse info op het internet.

 28. vitamine C helemaal niet meer nodig, Bill Gates gaat de wereld redden: https://www.ad.nl/binnenland/coronavaccin-met-nederlands-tintje-mogelijk-in-september-al-op-de-markt~aaaee843/?referrer=https://www.bing.com/search?q=coronavirus+nederlands+tintje+mogelijk+ad&form=EDGTCT&qs=PF&cvid=95320509dd6340068b02dc6de0f1c298&refig=0b381857f3594e78af199373919aaedd&cc=NL&setlang=nl-NL&plvar=0&PC=NMTS
  Wat een gelukkig toeval:
  ‘Het Jenner Institute van de universiteit in Oxford heeft een belangrijk voordeel ten opzichte van andere vaccinmakers. Ze hadden vóór de uitbraak van Covid-19 al een basisvaccin op de plank liggen”
  Het vaccin bestond al voor de uitbraak van het coronavirus en dat dankzij het geld van bill gates:
  ‘Emilio Emini, directeur van het vaccinprogramma van de gul donerende Bill and Melinda Gates Foundation, spreekt van een ‘zeer, zeer snel, klinisch traject’. De algemene verwachting is dat er pas in 2021 een coronavaccin op de markt komt’
  Wel zeer toevallig dat de bill gates foundation precies enkele maanden voor de uitbraak al het basisvaccin had liggen.

  Dat betekent dat er vanaf volgend jaar een verplicht vaccin komt met digitale registratie. het onderzoek naar bestaande vaccins en medicijnen wordt gestopt. geen vaccinatie = uitsluiting maatschappij. Meer eerst de wereldeconomie stukmaken want dan kan je voor een appel en een ei alle waardevolle aandelen, vastgoed en grond voor een prikkie opkopen, de 0.00.001 procent die de wereld goedkoop gaat opkopen, een goede crisis heeft altijd voordelen.
  een lastig punt is china, die kan ook goedkoop opkopen, maar die moet eerst schadevergoeding voor dit alles gaan betalen, (ter grote van de staatsschuld van de usa) tenslotte is het allemaal hun schuld.

  Wat heerlijk dat de aan bill gates gelieerde organisatie nu wereldwijd miljarden gaat verdienen voor een ziekte die iets zwaarder is dan de gemiddelde griepepidemie en een mortaliteit van 0.2 á 0.3 procent. Als ik een slangenoliedokter zou zijn dan zou ik eerst de mensen vergiftigen en daarna voor veel geld ze gaan ‘redden’, goede handel!

 29. Vitamine B, C en D in combinatie met Zink supplement en Mg en Kalium zijn de belangrijkste en het beste in voedsel … broccoli en groene bladgroenten en rood vlees en wellicht leverworst en pindakaas en banaan.

 30. Het Coronavirus is 50 jaren geleden bedacht om PANIEK te zaaien …

  Binnenkort verplichte injectie ? Dit virus heeft als doel te komen tot een wereldregering met een medische dictatuur, digitale economie (onder totale controle van fiscus en banksters), groene tyranie, 5G (pure spionage) enz.

  BIDDEN om te vechten tegen de dictatuur van de Vrijmetselarij en Bildenbergers !!!

 31. Reactie op André, 17.28:
  onlangs gaf een ervaren arts aan dat TE hoge doses vit. C KUNNEN leiden tot nierproblemen.
  Tevens: dat je terughoudend moet zijn met vit. C. bij een te hoog ijzergehalte in het bloed (tot het voorbij is)

 32. Beste mensen er gebeurt niets in de wereld, alleen Corona nieuws….. Hmmmm

  Onzin !!!

 33. Hoe simpel kan het zijn ! Maar ja het kost te weinig dus geld en bang maken brengt geld in het laatje een zeer oud recept .

 34. ik ben geen fruit eter ik neem zelf al jaren een multi vitamine in en daarbij een hoge dosering vitamine C, in de winter verhoogde ik de dosering C nog iets meer van 1000 mg tot 2000 mg per dag ik hoop dat deze dokters gelijk hebben de tijd zal het mij leren of ik hier goed aan gedaan heb ik heb inderdaad nog nooit griep gehad in de jaren dat ik dit deed leuke opsteker dit artikel .

 35. De grams vitamine-c, met timerelease werken prima.
  Ik heb nog steeds geen corona.

 36. Niets nieuws onder de zon. Iedere wat ouder zeeman had dit kunnen vertellen; speciaal the old salts, de limeys, die er hun bijnaam aan hebben overgehouden. De huidige hebberige ‘geleerden’ hebben via hun abracadabra de mensheid “gefêteerd” op de corona. Uiteraard betaald met monopolie dollars.

 37. Hoezo tòch’?

  Het bericht van de I.C. arts Cameron Kyle Spidell is al weken oud: verschenen op Natural News.
  Zuurstoftekort: HET tekort, dus viraal zuurstoftekort. U schrijft ‘virale’.

  Het is al maanden bekend dat vit. C (intraveneus) van groot belang is bij de bestrijding van het Gates-virus.
  Los ervan: in het VUMC dient men mensen die een hartinfarct overleefden vit. C intraveneus toe.
  Ook wordt vit. C intraveneus toegepast bij sepsis, cf een ouddirecteur van het RIVM.

 38. “Vitamine C is een absolute viruskiller”

  Ik neem elke dag 2 x 1 tab. a 1000mg standaard, en ben in geen 15 ziek of maar verkouden geweest.
  Als ik ook maar iets van een loopneus, of keelpijn voel aankomen, neem ik direct ELK UUR een tablet van 1000mg, en is het binnen de kortste keren weg.
  Werkt altijd voor 100%!
  Als ik anderen daar op wijs, reageren zij meestal nogal of ik een beetje gek ben, of dat ik een aluhoedje op heb of zo, of beginnen over een overdoses.
  Nou iedereen moet het verder zelf maar weten, maar ik ben er blij mee.
  De groeten.

 39. Xander, het enige wat onjuist is aan dit artikel is deze toevoeging:

  (* Dit is niet onomstreden. Van zeer hoge doses vitamine C is bijvoorbeeld vastgesteld dat het o.a. nierstenen kan veroorzaken… – Xander).

  Dit is wat ze jou willen laten geloven. Kennelijk met succes.

 40. Xander een lintje !
  Dit was onder ingewijden met het serveerster schortje 😁natuurlijk al lang bekent,
  die oudjes met belachelijk veel geld laten in hun hoge torens 1ste klas sinaasappels persen, en slikken vitamine c als smarties. 🥳, sauna-tje inhouse, drank bij de vleet op 200 meter hoogte of landgoed wie doet je wat…..

 41. Dit is zeker waar. Google eens: Dr. Rath Health Foundation over vitamine C en je krijgt veel informatie over vitamine C en de werking tegen virussen.

 42. Xander, jou toevoeging over dat vitamine C nierstenen kan veroorzaken wordt vaak ontkracht.zoek hiervoor op het onderzoek uit 1075 van Chalmer. Als je dan toch een bijwerking wilt noemen van veel vitamine C inname, op een moment dat je het niet allemaal verbruikt, kun je beter diarree melden.

 43. Vitamine C schijnt niet goed te zijn bij mensen die lijden aan de erfelijkheidsziekte favisme. Die ziekte komt vooral voor in Afrika, rond de Middellandse Zee en in Azië. Als deze mensen chloroquine-derivaten, tuinbonen (daar komt de naam favisme vandaan) of vit. C gebruiken, kan de hemoglobine afbreken en wordt het zuurstoftransport in het lichaam bedreigd.
  In hoeverre hebben Afro-Amerikanen die ziekte gehad (waar je goed mee kan leven) en geleden onder verkeerde behandeling?
  Ook dit kan men lezen op de site van dr. Wodarg.

Comments are closed.