Kamerlid Van Meijeren: Parlement is één grote poppenkast, Nederland is een schijndemocratie

Gideon van Meijeren en Jorn Luka in gesprek in wat laatstgenoemde het ‘hol van de leeuw’ noemt (de tijdelijke Tweede Kamer), maar wat ik zelf eerder als ‘de kuil van de slang’ zie.

—————————————————————————————————————————————–

‘Debatten worden in scène gezet, de uitkomst staat ALTIJD op voorhand vast omdat het besluit al is genomen – Regering is de vijand van het Nederlandse volk’ – Jaag mensen met fake modellen en fake science angst aan, en je kunt ze alles laten doen wat je wilt

—————————————————————————————————————————————–

Vrije media ‘rising star’ Jorn Luka had gisteren een bijzonder boeiend en openharig gesprek met FvD Kamerlid Gideon van Meijeren, die zich in zeer korte tijd heeft weten te onderscheiden als de altijd rustig blijvende volksvertegenwoordiger die ministers en collegae parlementariërs keer op keer zichtbaar tot razernij weet te drijven met zijn onomwonden rechtstreeksheid, eerlijkheid en feitenkennis, zaken die in politiek Den Haag al heel lang niet meer worden gewaardeerd, en sinds 2020 zelfs ongewenst worden gevonden en worden verketterd. Van Meijeren wond er bij Luka opnieuw geen doekjes om: de Tweede Kamer is één grote poppenkast, debatten zijn toneelspel, en de regering geeft in werkelijkheid helemaal niets om de volksgezondheid of de toekomst van ons volk, maar dient enkel de belangen van een internationalistische / globalistische elite.

Van Meijerens kijk op het parlement en onze democratie is in een paar jaar tijd totaal veranderd. Een paar jaar geleden was hij als wetgevingsjurist in de Tweede Kamer nog vol vertrouwen en positiviteit, ‘maar inmiddels zie ik dat het één en al toneel is, dat het echt een poppenkast is in vrijwel de meest letterlijke zin van het woord, dat er echt toneelstukjes worden opgevoerd. Dat alles alleen maar draait om de waan van de dag, om media aandacht, het afleiden van de hoofdzaken. Ik kan me heel goed voorstellen dat heel veel mensen… het vertrouwen in de democratie totaal verloren zijn, in het bijzonder in de Haagse politiek.’

‘Nederland is een schijndemocratie’

In november 2018 werd hij fractiemedewerker bij het FvD. In de Tweede Kamer ‘begon ik te zien dat heel veel voorstellen puur en alleen voor de bühne zijn bedoeld… Het draait totaal niet om de inhoud. Het is een toneelspel, soms heel letterlijk met interrupties in een debat van een kamerlid van een coalitiepartij op een minister, waar ze na afloop beiden als een soort winnaar uitkomen. Dan weet je zeker dat dit voorbereid is, dat hier gewoon op is geoefend.’

De uitkomst van een debat staat altijd, en ik zeg ALTIJD op voorhand vast. Op voorhand is al bekend hoe partijen gaan stemmen. Het besluit IS al genomen, voordat er een debat gevoerd wordt. Naar buiten toe wordt dan gezegd ‘kijk we hebben hier de hele dag een stevig debat over gevoerd, het ging er fel aan toe’… maar dat is puur bedoeld om die schijn van democratie in stand te houden.’

‘Überhaupt kan ik ons staatsstelsel niet meer als een democratie omschrijven. Ik zie het echt als een schijndemocratie; het lijkt op het eerste gezicht op een democratie, maar als je je erin gaat verdiepen zie je dat het met echte democratie weinig tot niets te maken heeft.’ Luka reageert dat hij het zelf het meest op een soort dictatuur vindt lijken. Van Meijeren: ‘Dictatuur is altijd moeilijk te definiëren, want iemand anders verstaat er net iets anders onder. Maar dat de macht over dit land niet ligt bij de bevolking, is naar mijn mening zeker. Ik vind schijndemocratie een treffende term, en ook een technocratie.’

Met dat laatste bedoelt hij dat het beleid – of dat nu om corona, klimaat of stikstof gaat – louter wordt gebaseerd op het oordeel van ‘deskundigen’. Zelfs rechters beschouwen hen als ‘heilig’, en de regering loopt klakkeloos achter hen aan. Goed voorbeeld: het OMT, dat onderdeel van het RIVM is, dat weer onder de directe leiding van Hugo de Jonge valt. ‘Al die ‘deskundigen’ verkondigen precies hetzelfde verhaal (als de minister en de regering), met af en toe een stukje schijndiscussie.’ Een enorme hoeveelheid experts (hoogleraars, artsen, Nobelprijswinnaars) buiten dat selecte clubje die zeggen dat dit beleid totaal niet in het belang is van de volksgezondheid, wordt gewoon ‘desinformatie’ of ‘fake nieuws’ genoemd.

De overheid bepaalt met fake modellen en fake science wat de ‘waarheid’ is

‘Er is een situatie ontstaan waarbij de overheid bepaalt wat de waarheid is. En die laten ze verkondigen door deskundigen die ze zelf hebben aangewezen. En vervolgens verschuilen zij zich achter die deskundigen.’ *

Voorbeeld: de Tweede Kamer nam onlangs een motie aan om ook een bloed/antilichamen test toe te staan om je immuniteit tegen Covid te bewijzen en een QR code te krijgen. De regering vroeg zogenaamd ‘advies’ aan het OMT, maar dat ‘adviseerde’ natuurlijk negatief (omdat ze willen vasthouden aan de bewezen zinloze, niet werkende en potentieel schadelijke PCR testen, waarmee de ‘besmettingscijfers’ naar believen kunnen worden verzonnen. – X.)

(* Zoals bijvoorbeeld ook Urgenda een door de overheid opgezette en gefinancierde actiegroep was om via een schijnproces zeer impopulair en schadelijk klimaatbeleid erdoor te drukken. – X.)

Het meeste beleid is gebaseerd op niet verifieerbare modellen (klimaat, virus/vaccins, etc.). ‘Wie de modellen bepaalt, bepaalt het beleid, is een veel gehoorde uitdrukking hier in Den Haag. Je kunt die modellen zo inrichten als je wilt. Vervolgens heb je altijd iets om je achter te verschuilen om jouw impopulaire beleid te verdedigen. Dan zeggen ze ‘we willen het zelf liever ook niet, maar ja, de modellen geven aan dat als we dit nu niet doen, er een grote gevaarlijke ramp op ons afkomt’.’ **

(** Misschien wel het meest extreme voorbeeld hiervan is D66’er Rob Jetten (Trilaterale Commissie), die van een ingegroeide teennagel bij zijn oma nog de schuld aan de ‘klimaatcrisis’ (en dus u en ik) weet te geven. -X.)

Luka: ‘Je creëert een wereldprobleem – klimaat of corona -, je haalt een paar fake scientists erbij – wetenschap is tegenwoordig aantoonbaar een religie geworden, maar nog blijft iedereen erin trappen -, je laat hen modellen maken waar precies uitkomt wat jij wilt, nl. de wereld gaat eraan en de mens is de schuld, en vervolgens loopt iedereen erachter aan. Er worden papers gepubliceerd die worden gefinancierd door bedrijven die daar baat bij hebben. Ze creëren een probleem wat er niet is.’ (Problem-Reaction-Solution)

Jaag mensen angst aan en je kunt ze alles wijsmaken en laten doen

Van Meijeren zegt dat ‘al zeer lang bekend is dat als je maar inspeelt op de angstgevoelens van mensen, ze bereid zijn om heel veel vrijheden en rechten op te offeren, als maar die grote vermeende bedreiging daarmee wordt bestreden. De middelen veranderen, maar het principe bestaat al lange tijd. Dat zie je in zowel het klimaatverhaal als het Covid verhaal. De parallellen zijn enorm: er is een extreme grote onzichtbare vijand die alles kapot dreigt te maken en waar we erg bang voor moeten zijn… en die vijand kunnen we alleen verslaan als we daar heel veel voor opofferen.’

‘En het is natuurlijk onze schuld als het een tikkeltje warmer wordt op aarde, en daarom moeten wij lijden om dat op te kunnen lossen. Zo ook met Covid: de ‘besmettingen’ lopen op en dat is jullie schuld, want jullie houden je niet aan de maatregelen of hebben nog steeds de injectie niet genomen. Als je mensen op deze manier een schuldgevoel aanpraat, leidt dat er kennelijk toe dat ze klakkeloos achter een overheid aanlopen, en er helemaal in meegaan dat alléén die overheid ons nog kan beschermen tegen dat vermeende grote gevaar. En mensen zijn bereid daar hun hele hebben en houwen voor op te offeren.’

Luka: ‘Ze zijn liever bang voor een virus of het klimaat, dan dat ze moeten toegeven dat ze misschien voor de gek zijn gehouden… Eigenlijk zijn ze bang om het vertrouwen in de overheid te moeten verliezen.’ ***

(*** Hier schuilt m.i. een nog diepere angst achter, namelijk moeten toegeven dat je niet zo slim was als je zelf dacht, en je je zó eenvoudig zó lang hebt laten bang maken, misleiden en voorliegen door mensen die je dacht te kunnen vertrouwen. Verreweg de meesten zijn daarom zelden of nooit bereid om hun eigen inzichten en overtuigingen ter discussie te stellen, omdat daarmee hun eigen trots wordt geraakt. Narcistische en psychopathische leugenaars – volgens deskundigen DE belangrijkste persoonlijkheidskenmerken om aan de top te kunnen komen – maken daar door de hele geschiedenis heen keer op keer heel handig gebruik van, en laten daarbij vaak een spoor van ellende, verwoestingen en doden achter. – X.)

‘Regering is vijand van de bevolking’

Van Meijeren: ‘Ja, het is enorm confronterend als je op een gegeven moment moet constateren dat de overheid helemaal niet meer in het belang van de bevolking handelt. Ik heb eerder de regering een vijand van de bevolking genoemd. Ik kan daar ook niets anders van maken. Natuurlijk is dat iets dat mensen liever niet willen geloven, en daardoor ook moeilijk kunnen geloven. Want het zou toch wat zijn als de overheid, en alle machten en krachten die daar omheen hangen, zulke grote leugens zouden verspreiden met als doel onze vrijheden af te pakken.’

‘Als het doel van het hele coronabeleid nu niet zou zijn om de volksgezondheid te beschermen, om corona eronder te krijgen, maar om de bevolking eronder te krijgen en de macht van de overheid te vergroten. Dat zou zó buitengewoon kwaadaardig zijn, dat mensen denken ‘nee, dat kan ik niet geloven, als ik Rutte en De Jonge zie dan zijn dit hele degelijke aardige mannen, zoveel kwaad zullen zij mensen nooit aandoen’. Dit is een hele bekende propagandatechniek: verspreid een leugen die zó groot is, dat mensen niet kunnen geloven dat iemand de waarheid zoveel geweld zou aandoen. Dat zijn de beste leugens. Mensen zijn eerder geneigd grote leugens te geloven dan kleine leugentjes.’

Dit was een samenvatting van de eerste 25 minuten. Kijk hier het hele gesprek (1 uur 24 minuten), waar ook het – onlangs ook op deze site besproken – schokkende onderwerp van aangetoond georganiseerd sadistisch kindermisbruik door de Nederlandse elite en ambtenarentop aan bod komt, een topic waar Van Meijeren in de Tweede Kamer (zeer tegen de zin van de regering Rutte in) voortdurend aandacht voor vraagt :

 

Xander

(1) Jorn Luka (The Trueman Show, YouTube kanaal)

Zie ook o.a.:

19-10: Georganiseerd sadistisch kindermisbruik door Nederlandse elite eindelijk op politieke agenda – of toch niet?
18-10: ‘Euro Evangelie’ economisch journalist Arno Wellens: Digitale ID en totale EU controle in 2022
30-07: ( / De volgende fase van de oprichting van Noord Korea aan de Noordzee lijkt ophanden)
27-09: Topeconoom Armstrong: ‘Wereldwijde Great Reset machtsovername zal na 2022-2023 falen’ (/ ‘De wereld is NIET bereid om al zijn rechten op te geven. Zodra mensen wakker worden en doorkrijgen dat de Covid paspoorten (/ QR codes) PERMANENT zijn, zal er als een lopend vuurtje een bredere opstand ontstaan’)
19-07: Macht der machtelozen: Václav Havels boek over hoe het volk een tiranniek regime verslaat
07-07: Valse angst voor delta variant: Gevierde Nederlandse hartchirurg beschuldigt regering van mind control(/ ‘Grof schandaal dat we de hele mensheid gaan inenten’ – ‘Er zit NUL ratio achter het beleid’ – ‘QR code is heel gevaarlijke ontwikkeling’)
28-06: Jurist Jeroen Pols: ‘Kabinet koos bewust voor catastrofaal beleid’
28-05: Kan de aangifte tegen Rutte of het nieuwe Nürnberg tribunaal deze machtsgreep nog stoppen?
05-04: Bekende socioloog-politicoloog noemt corona beleid ‘psychologische terreur’ en ‘oorlog tegen het volk’
04-03: Spaanse wetenschappers over de ‘politieke economie van massa hysterie’ rond Covid-19 ( / Waarom politici gebaat zijn bij extreme overdrijving van gevaar)
07-01: Fase 2 van lockdown totale beschaving en technocratische A.I. machtsovername nabij’ (/ Totaalprofiel van iedere burger: NIETS zal meer privé kunnen worden gehouden

2020:

29-10: Bewustzijnsdeskundige: Corona beleid is typerend gedrag van psychopaten
18-10: Ongegrond aanjagen van angst maakt dit kabinet tot een terreurorganisatie’ (Sven Hulleman)
26-09 Corona beleid scheurt families en vrienden uit elkaar, precies zoals in DDR werd gedaan
23-09: Zo kreeg Reichsmarschall Göring het volk mee: ‘Maak ze bang en zeg dat weigeraars een gevaar zijn’
08-07: ‘Politici volgen dit historische handboek bij hun tirannieke machtsovername’

2019:

31-05: Techno-tirannie: De ijzeren vuist van de totale digitale controlestaat komt eraan (/ ‘Dit is geen vrijheid, dit is geen vooruitgang, maar een enkele reis naar levenslange opsluiting in een elektronisch concentratiekamp’)

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

57

 1. Uitspraak van Meijeren:
  Oja, dat is het zeker!
  Wat een poppenkast en wie trekt daadwerkelijk aan de touwtjes

 2. Al lange tijd beheersen de corona-pandemie, natuurrampen, militaire conflicten, burgeroorlogen en opstanden, de vluchtelingencrisis evenals globale recessies ons leven.

  https://ejbron.wordpress.com/2021/11/01/de-profiteurs-van-de-crisis-globale-elites-multimiljardairs-grote-concerns/#more-284848

  Door globalisering en “catastrofe-kapitalisme”, zoals de Canadese journaliste Naomi Klein het een keer treffend uitdrukte, staan de elites uit de economie en de politiek met de rug tegen de muur. Want de wereld is al lang “te gronde gegaan” en “uitgebuit”. De eigen welvaart van de globale spelers wordt bedreigd. En daarmee ook hun doelen om op de langere termijn economievriendelijke strategieën en de staat uit de macht te ontzetten. Deze “globaal heersende klasse” bestaat volgens de overleden Duitse professor in de sociologie, Bernd Hamm, uit superrijken en rijken, CEO´s (bestuursvoorzitters) en leidende kaders van multinationale grote ondernemingen en hun functie-elites in de politiek, het leger, de media en Think Tanks. Onder de dekmantel van crises en oorlogen zetten ze vaart achter hun agenda.

 3. Wat mij opvalt is dat mensen de communisten nationalisten noemen wat precies is zoals geprogrammeerd door de media. Valt onder de noemer hoe groter de leugen hoe geloofwaardiger die is. Hoe slecht en kwaadaardig die nationalisten ook zijn dit is communisme en zo moeten we het ook benoemen.

 4. Ik volg debatten regelmatig en ik kreeg ook al een tijdje de indruk dat alles voorgekookt en zelfs geoefend is. Ga er maar eens op letten dan zie je het. Ministers weten precies waar de zogenaamde volksvertegenwoordigers meekomen. Tja, dan kan je je makkelijk staande houden.

  We zijn een gigantisch rijk land, belangen zijn groot. En niemand wil zijn baantje verliezen.

 5. Laat U niet misleiden door de details of gevolgen.
  De oorzaak van de maatschappelijke veranderingen, wie die kent en begrijpt, kan zich de gevolgen zonder veel verassingen voorstellen.
  Verlies niet uw tijd en levensvreugde door de dagelijkse verassingen waarmede de media ons overspoeld.
  Negeer ze en denk positief over ons uniek leven die vlugger kan eindigen dan men denkt.
  Geen gemakkelijke opdracht maar de moeite waard.

 6. Dringende oproep voor mijn Vlaams/Belgische landgenoten:
  Viruswaanzin doet een oproep om zoveel mogelijk Parlementsleden te overtuigen om die pandemiewet NIET goed te keuren:

  https://pnws.be/zo-kan-je-helpen-om-deze-waanzin-te-stoppen/

  Citaat:
  Inderdaad: er ligt een heuse pandemiewet te wachten om goedgekeurd te worden. En als die goedgekeurd wordt, dan zijn we nog niet aan de nieuwe patatjes.
  De regering kan dan onder die pandemiewet de gekste dingen opleggen. Vergelijk het een beetje met een krijgswet in oorlogstijden.
  Als De Croo dan zegt ‘Alle gevaccineerde Evelines moeten een spruit in hun gat steken vooraleer ze een Delhaize mogen betreden en de niet-gevaccineerde Evelines moeten hetzelfde doen maar dan met een bloemkool’, dan zal het zo moeten gebeuren.
  Om deze waanzin een halt toe te roepen, doet Viruswaanzin een oproep om zoveel mogelijk Parlementsleden te overtuigen om die pandemiewet NIET goed te keuren:
  Op 28 oktober 2021 hebben een aantal parlementsleden van de meerderheid onder leiding van Dhr. Servais Verherstraeten een wetsvoorstel ingediend dat bedoeld is om de ‘epidemische noodsituatie’ goed te keuren.
  De pandemiewet vereist immers dat binnen de 2 weken nadat de regering de epidemische noodtoestand heeft afgekondigd, de regering deze toestand moet goedkeuren.
  Het wetsontwerp zal bij hoogdringendheid worden behandeld in de komende dagen in het parlement.
  Als het parlement deze wet NIET goedkeurt, dan vervalt de epidemische noodtoestand.
  Het is dus een zaak om in de komende dagen er zoveel mogelijk parlementsleden ervan te overtuigen om de wet niet goed te keuren.
  Ik roep u allemaal om op daar onmiddellijk massaal werk van te maken. Overtuig de parlementsleden die u kent of waar u dichtbij staat om de bevolking niet in de apartheid en de dwingelandij te duwen!
  De regering vindt dat de noodsituatie moet worden uitgeroepen op grond van een wiskundig model.
  Een model dat voorspelt dat de tweede helft van november het aantal ziekenhuisopnames het grootst zal zijn met een belasting van de intensieve zorg tussen 400 en 500 patiënten. Dat zou volgens de regering de zorg “onder druk zetten”.
  Einde citaat.
  Op basis van WAARZEGGERIJ zieken in november gaan VOORSPELLEN, weer angst gebruiken, om door een pandemiewet volledige controle over de bevolking te kunnen krijgen en de dictatuur te legaliseren!
  Het moet niet krankzinniger worden!
  Mensen, er is GEEN noodsituatie en die is er NOOIT geweest, nog steeds heeft de regering na anderhalf jaar geen bewijs geleverd van een medische crisis waarvoor ze ongeoorloofd de onwettige maatregelen hebben genomen!

  Dit is niet minder dan een staatsgreep waardoor de regering de grondwet buiten spel zet en van de bevolking een speelbal maakt van machtswellustige dictators die met deze wet met de bevolking kan doen wat ze wil.
  Nu moeten we in actie komen als we ons normale leven en onze rechten terug willen!!!
  Massaal mailen VOOR 10 november om deze misdaad te voorkomen of we leven voortaan onder een nazi-regime!
  In het artikel is de lijst met de email adressen van parlementsleden beschikbaar!
  Dit MOET gestopt worden, onze vrijheid en ons leven hangt ervan af!

 7. koddebeier schreef:
  31/10/2021 om 11:41 am
  “Jammer genoeg is achterlijkheid in Nederland wijd verbreid en blijven de nep deugmensjes trouw op de oude kartelpartijen stemmen.
  En worden ze keer op keer belazerd en bedonderd en ze hebben het zelf niet door.”

  Grappig dat jij dat zegt. Je bent blijkbaar trots op dat plaatje van een devoot knielende ridder. Je hebt alleen niet door waarvoor hij knielt. Het is een Tempelier. Die knielen voor Satan.

  Alles waar het artikel over spreekt is het gevolg van het netwerk van deze Tempeliers, de voorlopers van de vrijmetselarij en illuminati etc. De schijndemocratie, het satanisch ritueel misbruik, het geldsysteem… Dat heeft alles zijn wortels bij de Tempeliers.

  Ik ben benieuwd wanneer je het doorkrijgt en het plaatje wegdoet.

 8. https://www.bitchute.com/video/CKdp80iniqWs/

  de vijand..

  alleen zo jammer dat op 2/3 vd video hij over god en de bijbel begint /

  zo intelligent en kritisch hij is tov de elite, kan hij niet inzien dat zijn eigen religie slechts een tak van het gehele systeem is.

  religie is een blinddoek wat nog altijd gebruikt wordt en zelf als dit achter de rug is en hopelijk goed ge-eindigd, een sprinplank die nieuwe kansen schept voor wat religieuzen eigenlijk willen bevechten .
  kijk maar in de geschiedenis. totalitaire systemen en top-down hierarchie, uitmondend in massamoord en onderdrukking zijn inherent aan religie .

 9. Tja, Gideon van Meijeren legt de vinger op dit etterende kankergezwel in heel europa.
  Het is overigens overduidelijk dat dit bedrieglijk spel enkel gespeeld wordt in welvarende, westerse democratieën, waar vrede heerst, waar mensen een redelijk menswaardig bestaan in vrijheid leiden dat nu bedreigd wordt door hun eigen politieke dienaren die stuk voor stuk psychopatische nazi’s blijken te zijn om van onze vrije democratieën een fascistisch nazi-regime te maken net zoals china en rusland.

  Opvallend vind ik ook dat zowel in NL als BE de politiekers, die dit machtsspelletje spelen, allen onverkozenen zijn die openlijk de grondwet aan hun laars lappen om de bevolking onder de dictatoriale knoet te krijgen, om vrijwillige gedragsveranderingen te bekomen door staatsterreur van angst en door manipulatie met een volkomen onschuldig en uitgedoofd griepvirus – alleen dat gegeven betekent al dat de coronahoax vanaf het begin opgezet spel en onwettig was.
  Onverkozen politici die de lakens uitdelen was al het eerste bewijs dat er wettelijk al iets niet in de haak was – psychopaten verkneukelen zich dat ze op die verdoken manier de bevolking al lieten weten dat wat ze deden volkomen onwettig was maar dat het niet werd begrepen!!
  Overal werden onverkozen politici aangesteld voor de corona gesel.
  Mogelijk worden dat ook de zondebokken die onverkozen de kastanjes uit het vuur moesten halen terwijl de verkozen/traditionele politici kwijlend aan de zijlijn wachten tot ze, legitiem verkozen na een volgende verkiezing om de schijn van democratie op te houden, met de uitbreiding van macht en controle de dictator kunnen uithangen.

  Het gedrag van deze (onverkozen) politici vertoont griezelige vergelijkingen met psychopatische seriemoordenaars: ze kicken enkel op macht.
  Dat zien we nu met telkens dat jojo spel van versoepelingen en verstrengen van allerlei onwettige maatregelen, dat is de ultieme voldoening van psychopaten om hun macht over anderen te doen gelden, om gehoorzaamheid af te dwingen door misleidingen, om van mensen politie te maken zodat ze elkaar controleren, om verdeeldheid te zaaien door angst waardoor mensen elkaar gaan verklikken en dwingen tot gehoorzaamheid.
  De voldoening door macht om telkens met de voeten van de bevolking te rammelen wanneer ze er maar zin in hebben is de enige drijfveer van dat zootje ongeregeld.
  In BE wordt zo het mondmasker opnieuw verplicht in winkels en gaat de boel weer dicht, ENKEL tijdens de herfstvakantie (NET zoals bij de Paasvakantie, een blinde ziet nog wel het patroon!!) om de scholieren/onze kinderen te pesten…uiteraard met de belachelijke smoes van vermoedelijke stijgingen van besmettingen (verkoudheden door het veranderende weer zoals elk jaar!) waar niemand ziek door wordt maar dat vaccinatieslachtoffers zijn die in de ziekenhuizen belanden en die nog steeds ongevaccineerden worden genoemd.
  Volgens de schooldirectie zal echter de mondmaskerplicht NA de vakantie op 8 november opnieuw opgeheven worden??? Hoe kunnen zij dat al weten?

  Gehoorzamen terwijl het niet hoeft omdat het wettelijk niet mag opgelegd worden maar toch gebeurt omdat leugenaars blijven geloofd worden.
  Jojo spelletje voor de voldoening van machtswellustige psychopaten, zij hebben er plezier in om met de kl*ten van de bevolking te blijven rammelen!

  Naarmate de tijd verstrijkt en er steeds meer vaccinatieslachtoffers zullen vallen, kunnen de gevaccineerden niet meer blijven ontkennen hoe gemakkelijk ze zich voor de gek hebben laten houden om zichzelf vrijwillig gezondheidsschade aan te doen voor het politieke doel van dictatuur.
  Gevaccineerden zullen zich doodschamen dat ze zich zo gemakkelijk hebben laten manipuleren en waarschijnlijk zelfs niet op hun IC bed toegeven hoe dom ze zijn geweest om deze pathologische leugenaars te geloven.

  Enkel de innercircle van de politieke top heeft met zekerheid zoutoplossingen als vaccins laten inspuiten, openlijk en in de media om mensen te overtuigen tot vrijwillige proefkonijnen voor dit medisch experiment.
  De lagere niveau’s van overheden hebben, onwetend, wel de echte vaccins gekregen maar die zijn dan ook vervangbaar, zo kunnen politieke tegenstanders selectief uitgeschakeld worden – psychopaten worden best niet onderschat.
  …elke politieker die twijfelt zou dus best een bloedonderzoek laten doen om vast te stellen of het immuunsysteem nog wel werkt en dus de spuit een zoutoplossing bevatte of niet, en dan zijn ze ook het haasje, net zoals de gevaccineerde bevolking.
  Vorige DONDERDAG, toen er nog geen sprake was van opnieuw verplichting mondmaskers, waren er al talloze hersenloze idioten die al vrijwillig met mondvodden rondliepen, zelfs al op de parking van warenhuizen! Domme sheeple!
  En ik speel alvast het jojo spelletje van de psychopaten niet meer mee, wie mij de volgende week aanspreekt in de winkel waar ik boodschappen doe zonder muilband, die mag mij eerst het geldige WETSARTIKEL noemen dat mij verplicht om een mondmasker te dragen om mijn basisbehoefte voedsel te kunnen kopen en anders kunnen ze ophoepelen!!

 10. Wat is de rol van het ‘koningshuis in de poppenkast?
  “De leugen regeert” is een uitspraak van Beatrix die niet bestemd was om uit te lekken naar de bevolking.

 11. We leven inderdaad in een dictatoriale democratie waarbij democratie een wassen neus is en de tweede kamer er zit voor om de schijn van democratie hoog te houden, trouwens net zo als het Europees parlement.

 12. Leugens hebben vele vormen.
  Waarom heet het bijvoorbeeld ‘pro-vaxxer’ en ‘anti-vaxxer’.
  Het lijkt mij dat ‘vaxxer’ voor iemand die graag een van de corona vaccins wil krijgen, inculsief boosters, inclusief voor zijn/haar kinderen ( of voor de kinderen van de buren, van de schoonfamilie…) volstaat.
  Het lijkt mij dat ‘non-vaxxer’ duidelijk genoeg is. Veel zogenoemde anti-vaxxers hebben hun hele non-experimentele riedeltje vaccinaties binnen en vinden dat heel normaal.

  Pro en contra zijn geniepige (daarom extra gevaarlijke) leugens. Dit komt bovenop de term ‘vaccin’. De corona injecties hebben niets van doen met vaccins.

  Van mij mag iedereen zijn/haar corona’vaccins’ scoren. Ik slik inmiddels wel extra voedingssupplementen, die volgens mij, maar wie ben ik, bij corona ge’vaccineerden’ steeds minder gaan werken. Tegen de tijd dat het gruwelijke spel voor de meesten echt duidelijk wordt, past slechts mededogen met de slachtoffers.
  Amen

 13. Mooi stuk Xander . Het Nederlands politiek bedrijf is, inderdaad 1 grote leugen show .

 14. Waar komen al die horror cijfers vandaan in de media, wat is bijvoorbeeld de bron van het Roemeense corona horror artikel vandaag in nrc handelsblad? Antwoord: de John Hopkins University, de instelling die ook participeerde in event 201, de generale repetitie van de huidige corona crisis. Waar krijgt de John Hopkins University zijn geld van? De Bill en melinda Gates foundation. De wereld van corona is klein.

  Brazilië een corona ramp? De Bill gates/Hopkins University zegt van wel.
  Lekker betrouwbaar die cijfers.

 15. Ik las net dit bericht op Frontnieuws.com. “Realistisch gezien zouden we tussen 2022 en 2031 een versnelde sterfte van mensen in deze sectoren moeten verwachten als gevolg van de effecten van vaccins, zowel op middellange als op lange termijn. Dit betekent dat de gezondheidszorg de komende jaren te maken zal krijgen met een ongekende personeelscrisis, vooral omdat mensen die dezelfde dodelijke vaccins hebben gekregen op de eerste hulp terechtkomen, met hartaanvallen, beroertes, ademhalingsproblemen, neurologische aandoeningen, enzovoort. Dit gebeurt nu al in Amerikaanse ziekenhuizen, op dit moment. En het zal deze winter nog veel erger worden. Tegelijkertijd zullen mensen die geen werk hebben, gespaard blijven van de sterftegolf omdat ze niet gedwongen worden vaccins te nemen. We zullen dus zeer hoge overlevingskansen zien onder bijstandtrekkers en werklozen, terwijl de werkende (productieve) leden van de economie in recordaantallen worden gedood. Bedenk eens wat dat betekent voor de grootste steden van Amerika, als de eerste hulpverleners, dokters en productieve arbeiders uitsterven, en de uitkeringstrekkers en anders werklozen achterblijven. Het is duidelijk dat dit de Amerikaanse steden in chaos, wetteloosheid en wanhoop zal storten – wat het nummer 1 doel lijkt te zijn van de Marxistische Democraten en Joe Biden marionettenmeesters.”

  Misschien is dat het doel, maar ik betwijfel of dit de juiste uitkomst is. Daarnaast vind is ook het verschil maken tussen werkenden en niet-werkenden net zo polariserend als het verschil maken tussen gevaccineerden en ongevaccineerden. De een is geen beter of slechter mens dan de ander.

  Er zijn namelijk ook veel mensen die ontslag nemen of ontslagen worden omdat zij het ‘vaccin’ niet nemen, waaronder eerstelijnswerkers. Daarnaast zijn niet alle uitkeringsontvangers en andere werklozen (oa huis’mensen’ 😉 ) niet in staat of onwillig om te werken. De meesten van hen zijn gewend om van weinig rond te komen, om van ‘niets’ iets te maken, om elkaar vrijwillig of middels ruilhandel te helpen en daarmee een netwerk van sociale contacten op te bouwen.

  Toen ik na 26 jaar werken in de bijstand terecht kwam vond ik mijzelf ‘mislukt’, maar ik heb in de loop van de tijd ontdekt dat ik mijn competenties ook op een andere manier nuttig kan inzetten. En dat het leven niet draait om wat je doet in je leven, maar om wie je bent in dit leven!

  Lucas 6:38
  Geef, dan zal je gegeven worden

 16. Jammer genoeg is achterlijkheid in Nederland wijd verbreid en blijven de nep deugmensjes trouw op de oude kartelpartijen stemmen.
  En worden ze keer op keer belazerd en bedonderd en ze hebben het zelf niet door.

 17. Bestaat democratie wel. Het is een uitvinding van de Oude-Grieken, nu leven we meer in een autoritaire democratie en deze is heel gevaarlijk, onze rechten worden langzaam afgenomen. Shalom

 18. Geweldige gast die G.van Meijeren!
  En een steengoed artikel weer, Xander. Vroeger keek ik uit naar Donald Duck als kind, nu kijk ik uit naar XanderNieuws!
  Een Indiaans gezegde (je weet wel die bewoners in de VS/Canada die door de blanke cowboys werden uitgemoord, genocide/ zij deelden dekens uit aan de Indianen besmet met pokken , zgn. pokkendekens; later Vietnam met napalm etc enz) luidt: “Je moet zien de overleven in de buik van het BEEST”.
  En zo is het niet anders.
  Shalom,
  Joost

 19. Geef nog belangrijk kort bericht, maar wordt vele malen in kwadraat erger, maar moet ook geheim blijven en ook goed weet, waarom. Zie website ” consumentenbond.nl microplastic” dit is nog maar topje van de ijsberg en volgende generaties wereldwijd steeds erger in de toekomst op alle fronten geconfronteerd zal worden en tegelijk belangrijke twee voorspellingen hierover heb, maar beste geheim zal houden, dan wordt het nog gezelliger en vooral gezonder. zal worden, t.o.v. …… Zie ook microvezels, wereldwijd en nog altijd massaal wereldwijd blijven produceren, plus nog vele bijkomende………..en weekmaker van de plastic ook kan vinden, zoekbalk van Google en geeft dit gratis allemaal bij. Zou zoveel kunnen verklaren op de juiste oprechte wijze, maar ga er niet verder over verklaren of mijn tijd insteken, toch allemaal niet belangrijk. Wegens vijanden overal zijn in onze wereld, vele malen belangrijker zijn en toch niet alleen op wil blindstaren, maar weet meer dan genoeg en dit bericht, vrijblijvend wil geven.

  Niet vrijgeven, is totaal niet belangrijk en maar lekker geheim blijven, wordt het steeds vele malen in kwadraat beter en gezonder zal worden en weet wat er verder zal gebeuren, maar ook geheim zal houden.

 20. Premier van Nieuw-Zeeland in Covid-roes: Opening pas bij 90% gevaccineerden

  https://ejbron.wordpress.com/2021/10/30/premier-van-nieuw-zeeland-in-covid-roes-opening-pas-bij-90-gevaccineerden/#more-284638

  Aan het eind van het uit het Duits vertaalde artikel staat:

  Door de internationale gemeenschap van globalisten wordt ze geprezen voor haar meedogenloze Covid-politiek, waarmee ze, net zoals Emmanuel Macron in Frankrijk of Mario Draghi in Italië, naam maakt. Of de leider van de globalisten, Klaus Schwab, de grijze eminentie van het World Economic Forum (WEF) in Davos, zijn beschermeling Ardern al persoonlijk feliciteerde, is niet bekend. Zoals men weet, is zij lid van de “Young Global Leaders”, een organisatie van het WEF, waarin toekomstige staats- en regeringschefs, economische bazen en cultuurscheppers worden “opgeleid” om de doelen van de globalisten te realiseren.

 21. Ik kies ervoor om in de realiteit te leven en gelukkig te zijn ( Dus niet voor mijn gehersenspoelde duisternis en ongelukkig zijn ). Omdat we dit zo te merken allemaal op deze wereld na eeuwen misbruik door rijke zieke Psycho’s ooit moeten leren.
  Veel sterkte allemaal. https://www.dutchmountain.be/

 22. Niet alleen Nederland is een schijndemocratie, heel Europa is een schijndemocratie. Alle deelstaten hebben hun nationalisme overgedragen aan Europa. Ook Australie en China, Amerika etc. , zijn schijndemocratieen. Al deze regeringsleiders volgen de agenda en draaiboek van Klaus Schwab. Klaus Schwab, de nieuwe wereldleider in wordeing?
  Zijn moeder is alleszins een Rotchild.

  Knap van Gideon en zijn partij dat hij de stier bij de horens durft te nemen. Maar gaat het wat uithalen?

 23. Gideon van Meijeren is werkelijk 1 van de weinige lichtpuntjes van onze politiek. De rest is zo’n beetje brandhout. Jammer dat door het lage aantal stemmen op zijn partij ook hij geen deuk in een pakje boter kan slaan ondanks zijn overduidelijke gelijk.

 24. Wanneer iemand uitgenodigd wordt voor een interview, een gesprek dat in het belang is voor een groot deel van de bevolking en derhalve in het belang van …. gepubliceerd wordt in de media, krijgt geruime tijd vooraf een lijst met vragen voor de geïnterviewde. De persoon in kwestie kan zich dan voorbereiden op deze vragen, maar kan eveneens enkele gestelde vragen laten verwijderen. Het interview is dus een vooropgezet, vast omlijnd geprogrammeerd gesprek.
  Tussen het verschil van mening …. de toedracht tot, kan een discussie ontstaan, echter over het uiteindelijke ‘point of interest’ is men het over het algemeen eens. Okay, een goed georganiseerde, diepgaande discussie tussen compleet anders denkenden op de media, bijvoorbeeld op de televisie op ‘prime-time’ , zou, kan, misschien, een bestaande kloof kunnen …. overbruggen. Wie voor eigen publiek speelt, wint altijd. ‘ er valt nog veel te doen voor de pro’s en contra’s .

 25. Zie de titel van Nederlandse auteur en zijn boek “De macht van de onzichtbare bankiers”.nl
  Korte reportage gezien, nu minstens 16 jaar geleden, hoe de elite op en sluwe en geraffineerde macht verder en gemakkelijk in de politiek en wereldorganisatie, steeds verder zijn geïnfiltreerd en steeds verder politieke macht heeft kunnen veroveren en altijd op ondergrondse wijze te werk gaan. Mede leider is, die Davos in Zwitserland de jaarlijkse bijeenkomst organiseert en dit bewuste strategie is bedoeld en bewust voor de grootste multinationals en politieke leiders, samen te kunnen verenigen en nu ook weet, waarom de globalisatie is bewerkgesteld is geworden. (onderdrukken van twee zakens en nu zijn het er drie geworden en komen er nog meer bij) via de politieke leiders in Europe en wij bevinden ons al in Chinese toestanden, maar is nog maar voorbode en is al uitgetekend en geplant. Vrijheid wordt geleidelijk ontnomen en dit ook op sluwe en geraffineerde wijze, steeds dichter bij zal komen, tot de val dichtklapt van de vele miljoenen volgzame geschoren schaapjes, steeds erger zal worden en ook voorspel.

 26. Ik ben de genocidale ‘vaccin’tirannen al een tijdje meer dan zat. Of het nu over Bill Gates gaat of over Hugo de Jonge, over Ab Oosterhuis, Klaus Schwab, Mark Rutte of Anthony Fauci-Mengele, ik ben die afgrijselijke gruwels spuugzat.
  Of ze nu de pathologische leugenaar uithangen, de bedrieger, de feiten verdraaier of de tiran die bepaalt wat goed voor me is, het maakt me allemaal niet meer uit, ik ben die lui helemaal zat.
  Ik zou ze het liefste op een eiland zetten, maar dan wèl een heel koud eiland, want ze ‘strijden’ tegen global warming en ik ken wat eilanden waar het alleen maar koud en donker is in de winter. Nova Zembla bijvoorbeeld, dan kunnen de Russen ze in de gaten houden.
  Wat een vreselijke wereld zijn die schurken voor ons aan het prepareren.

 27. Wat een goed Feit dat er in crisistijden weldenkende en integere mensen aan het woord komen, waar dan ook naar geluisterd wordt, door steeds meer mensen! De waarheid verandert niet, maar leugens moeten doorlopend aangepast en bijgespijkerd worden. Misschien zijn de leugenaars zich bewust van dit zwaktebod. Er zullen genoeg waarheidszoekers en -vinders zijn die het tij ten goede kunnen keren of zelfs een veel betere wereld neer zullen kunnen zetten.. en ik bid voor (alle) kinderen in deze wereld..

 28. @ Dirk Jacques Keerman Degroote 30/10/2021 om 8:21 pm

  Het Belgisch bier 🍺🍻 smaakt zeker nog super, super lekker, niet?

 29. Gevaccineerde Amerikanen zullen tegen Kerstmis hun immuunfunctie verliezen en kanker krijgen in 2022

  Mike Adams van naturalnews.com
  De olifant in de kamer met covid-vaccins is niet alleen dat ze het immuunsysteem wissen van degenen die de prikken nemen, maar dat de vernietiging van de immuunfunctie zal leiden tot een ongekende versnelling van de groei van kankertumoren die het medische systeem zal overweldigen en doden tientallen miljoenen in de komende tien jaar.

  Een golf van kanker vertegenwoordigt de laatste fase van de medische plundering van Amerika… die obscene winsten haalt uit chemotherapie en kankeroperaties, terwijl tientallen miljoenen Amerikanen worden gedood door het ontvolkingsvaccin-wapensysteem.

  Vandaag behandelen we de komende door vaccins veroorzaakte kankergolf die tot 2022 zal versnellen en tot 2031 tientallen miljoenen zal doden.

  Helaas is dit al op zijn plaats en kan het niet worden gestopt. De bevolking tikt nu weg als een aftelklok.

  Lees hier de volledige details in het hoofdartikel en de podcast van vandaag:
  https://www.naturalnews.com/2021-10-29-the-vaccine-cancer-atrocity-like-clockwork-most-vaccinated-americans-will-lose-immune-function-by-christmas-and-start-growing-accelerated-cancer-tumors-that-will-kill-them-over-the-next-ten-years.html

 30. Tycho, wat een stompzinnige opmerking. Weetje wat een Gideons-bende is?

 31. Wat u zegt Xander. Veel mensen om mij heen, altijd pareren met hoe het zit, hoe het werkt, hoe beter etcc…en dat vanuit de mainstream bronnen beredeneerd. Als iemand dan met feiten of en goed onderbouwde met een voor hun totaal andere visie komt zijn ze vaak beledigd. Te trots om toe te geven dat ze al die tijd belazerd zijn. Ik ken nog iemand die te trots was…maar de laatste tijd krijg ik ook nog wel eens deze gedachte. Dat het egoïsme is. Veel mensen hebben carrière of willen dat. Studie, dikke auto, aanzien, mooie functie en een duur huis. Materialisme en egoïsme is natuurlijk al zo oud als de weg naar Rome, maar Ik denk persoonlijk dat als je tegenwoordig echt toegeeft dat we worden geregeerd door een kleine groep kwaadaardige lui, die vele facetten in het leven beïnvloeden en dus ook denkwijze die mensen hebben, dat dat vervolgens ook vraagt om een verandering van al die levensdoelen en een andere levenshouding (denkwijze). Die kwaadaardige elite wilt graag dat je je kapot werkt voor die dikke Mercedes en je daarmee bezig houdt. Dat je bezig bent met voetbal, wat te kopen in het wknd, trots kunnen zeggen wat voor super beroep je heb, etc etc. Zij hebben het systeem al jaren geleden ingericht, de schoolboeken geschreven, de programma’s op tv bepaald, de kranten in handen gehad en nu alle grote diensten op internet. In het hele denken en handelen zijn vele al zo erg beïnvloed dat ze het niet eens doorhebben. En als ze dat toegeven…moeten ze al dat andere ook opgeven. Daarom hebben ze de waarheid niet lief, want dat vraagt hun op te geven wat zij denken dat hun lief is. In de volksmond noem je dat paradigma’s.

  Wees gezegend

 32. We hebben een premier die door niemand gekozen is. Voor het staatshoofd geldt hetzelfde.

  De ongekozen premier kan via de EU wetgeving doordrukken die onze nationale wetgeving overstijgt. Geestig dat mensen daar de wil van het volk (democratie) in zien.

  Waarom is de Koning, maar ook die dochter van die ene Argentijn kind aan huis bij de VN? Omdat het zo gezellig is in New York en Geneve? Of zouden die twee daar zijn met een agenda?

  Dit land zit zo vreselijk vol met gezapige, snel tevreden slappelingen. Maar goed. Dat hoef ik hier niet uit te leggen.

 33. Op Scharkey: dus bidden voor de veiligheid van alle eerlijke parlementariers wereldwijd!

 34. Blij dat een parlementslid dit openlijk zegt.
  Deze conclusie trek ik al tientallen jaren.
  Sinds parlementsleden niet meer “zonder last of ruggespraak” (= de wettekst) maar uitsluitend nog volgens partijvoorschrift mogen stemmen, en anders worden verwijderd uit het parlement, hetzij door een onverkiesbare plaats op de kieslijst hetzij door ‘een functie elders’.

  Pim Fortuyn bijvoorbeeld speelde dit macabere spel duidelijk niet mee en werd vermoord.

 35. De theocratie is bezig….het volk moet 1 worden….. degene die sterven en gelovig zijn zullen wel opstanding krijgen….maar laks toekijken heeft geen zin…zoals eerder gemeld…wij dienen politiek….als politiek niet dient. Politie niet het volk dient… horeca het volk niet dient dan ga je enkel om met mensen die het volk wel dienen zonder coronapas…bedenk dat YHWH zei…..mijn volk zal eten…zij zullen plots alles kwijt zijn….in idioot België BEL Ziek. BEL Baäl 😡 Brussel waar blijkbaar the beast computer staat 666. België heeft als leuze eendracht maakt macht..in bepaalde profetieën staat dat de Nederlanden een cruciale rol gaan spelen….trouwens niet voor niks dat Julius Caesar zei. De Belgica zijn de dapperste….bloed van Jezus Christus ligt in Brugge..ook wel nieuwe Jeruzalem genoemd….vele christenen hebben hun dromen en visioenen gehad..ik heb ook mijn plaats gekregen..enige wat ik zeg…sloop de geestelijke kerkmuren…..we zijn 1. Johannes 17

 36. Ik heb altijd gezegt corona is een fake het is verzonnen om de mensen eronder te krijgen en te bedwingen zelfs De Jonge is wegens geloofsovertuiging niet geënt en zijn gezin ook niet. Ingespoten wel maar met zoutoplossing stelletje criminelen zijn het heel de regering is niet voor het volk maar om hun zakken te vullen,,de mensheid interesseert hun niets,,,,,,ik zeg weg ermee en mensen word wakker

 37. @het verval
  Nederland is jaren dom gehouden met domme spelletjes waarbij je niet hoeft na te denken.

 38. Geweldig wat Gideon van Meyeren zegt. Hij slaat de spijker op de kop. We leven defacto gewoon in een dictatuur. Het merendeel van de TK bestaat uit landverraders. Onze democratie is dood gemaakt en nota bene ook nog eens door de zg Democraten van D’66. Hans van Mierlo zou zich in zijn graf omdraaien als hij zou zien wat er van zijn partij is verwoorden.
  Er is maar 1 echte democratische partij in ons land en dat is FvD. Trek je conclusie en kijk naar wat er gebeurt. Bedrog heeft de overhand op dit moment. Helaas zien veel mensen fit niet.

 39. Zowel Gideon als zijn partij genoot Van Haga stellen vaak terecht kritische vragen. Niet mijn partij overigens.
  Helaas krijgen ze net zo vaak, geen eens fatsoenlijk antwoord. Dat de politiek poppenkast is wordt daarmee alsmaar duidelijker.

 40. Oké, laat ik het neutraal zeggen, zelfs Rutte gaat langzamerhand om, uitspraken op RTL 4
  Als je gevaccineerd bent , kun je nog steeds een ander besmetten dan heeft er QR code weinig zin.
  Hij zei nog meer maar de kentering is gaande, mijn persoonlijk mening is dat dat de komende tijd nog veel meer gaat komen.
  Tuurlijk, hij wil dit niet MAAR de waarheid komt steeds meer boven water .
  Is hij zich misschien aan het indekken ?

 41. Bedankt voor wat je weer geschreven hebt. Deze hele wereld is op het moment een kruising
  tussen een Poppenkast en de film Evil Death.
  Voor mij is deze hele situatie echter heel simpel aan het worden:
  Ik kies ervoor om in de realiteit te leven ( dus niet in mijn gehersenspoelde duisternis )
  en gelukkig te zijn. En dit begint eindelijk steeds meer een nieuwe gewoonte te worden,
  en het werkt.
  En als ik de reacties bekijk van veel mensen ( En leuk genoeg ook veel honden! ) die ik tegenkom
  in mijn leven, is dit iets wat wij allemaal na 1000e jaren misbruik en duisternis moeten leren.
  Succes allemaal in jullie zoektocht naar de waarheid

 42. Dank voor deze duidelijke en onomwonden samenvatting van dit verhelderende interview. Dit is niet van vandaag of gisteren. Hier is al heel lang achter de schermen naartoe gewerkt. Langzaam heeft men de trias politica onder het volk afgebroken. Alle bestuurders van de laatste honderd jaar waren stuk voor stuk landverraders met een enkele uitzondering. Lid van geheime genootschappen en stiekeme clubjes waar bloededen worden gezworen.
  Zie ook (met veel bronverwijzingen):
  https://hijkomtmetdewolken.nl/jij/held

 43. Ik verbaas me elke keer dat het gewone volk alle propaganda van de media, de overheid, wetenschappers en deskundigen voor zoete koek aannemen. Hebben we dan geen hersenen gekregen om zelf na te denken? en om te toetsen wat de waarheid is? Xandernieuws is één van de weinige nieuwsmedia die een ander geluid laten horen, zolang de elite het internet nog niet volledig gecensureerd heeft zoals in China gebeurt.

 44. EINDELIJK is er een politicus die onverschrokken de koe bij de horens vat, maar pas goed op zeer gewaardeerde van Meijeren dat u niet dezelfde weg gaat als b.v. Pim Fortuin want de CIA houd niet van duidelijkheid.

 45. “Gelukkig” maar dat de EU van uw geld alvast in mei dit jaar 1.8 miljard doses van dat geweldige Pfizer vaccin heeft besteld. Een geruststellende gedachte, want het vaccin is bewezen veilig en effectief, aldus Hugo de Jonge, Jaap van Dissel, Marion Koopmans, Ab Osterhaus, Ernst Kuipers, Diederik Gommers; eigenlijk aldus iedereen die zich inmiddels al heeft laten prikken. En stel je voor dat landen in Afrika ons voor zouden zijn. Waarschijnlijk heeft die Sywert van Lienden weer even snel bemiddeld, zodat we zeker weten dat we er veel te veel voor betaald hebben. Nu nog de houdbaarheidsdatum van die vaccins in de gaten houden, maar dat vertrouw ik de keurende instanties wel toe.

  https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_2548

 46. De overheid heeft er een Gideonsbende van gemaakt. Zo erg dat Gideon het niet pikt.

 47. Stuur dit bericht naar vriend en vyand
  Dit is de waarheid van gidion van meyeren
  Krygt de minister tot wanhoop om verder maar te liegen en onzin te verkopen

 48. Kijkt u svp op deherstelderepubliek.nl, artikel 30/10: covidinjecties en de geplande ……….

Comments are closed.