Italiaanse media speculeren opnieuw over aanstaand aftreden paus Franciscus

Paus Franciscus zou bijna geen steun meer genieten van kardinalen, omdat hij zich volledig achter de communistische ‘Great Reset’ / Agenda-2030 / ‘vaccinatie’campagne heeft geschaard

—————————————————————————————————————————————–

Aan het Vaticaanse ministerie BuZa verbonden blog schrijft dat de paus ‘een ernstige aftakelende ziekte’ heeft – Franciscus zou bijna geen steun van kardinalen meer hebben – Is de huidige paus wel de 112e en laatste paus van de 900 jaar oude ‘profetie der pausen’ van St.Malachy?

—————————————————————————————————————————————–

Op 23 augustus schreef de centrumrechtse Italiaanse krant Libero op de voorpagina dat paus Franciscus zou hebben besloten om in december af te treden. De reden: zijn slechte gezondheid. Franciscus is hoe dan ook een in eigen kring zeer omstreden kerkleider die door veel katholieke geestelijken en leken niet wordt erkend als de ‘legitieme’ opvolger van de apostel Petrus, omdat hij volledig aan boord is van de globalistische Vrijmetselaars klimaat-vaccinatie agenda, die hard werkt aan de transitie naar een Luciferiaanse Nieuwe Wereld Orde. Eén van zijn grootste tegenstanders, aartsbisschop Viganò, beschuldigde de paus zelfs van het oprichten van het ‘rijk van de Antichrist’.

Libero haalt als bron Il Sismografo aan, een zeer invloedrijke en gezaghebbende blog die wordt gepubliceerd door anonieme leden van het Vaticaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Hoewel er veel gespeculeerd wordt in het 3 pagina’s tellende artikel, komt het erop neer dat de Franciscus vanwege zijn slechte gezondheid de ‘wens heeft uitgesproken om af te treden’. Onlangs grapte hij met een serieuze ondertoon dat er in de lente van 2022 wel eens een andere paus in het Vaticaan zou kunnen zitten.

‘Ernstige aftakelende ziekte’

Franciscus onderging op 4 juli een onverwachte spoedoperatie in het ziekenhuis, volgens sommige bronnen vanwege darmkanker. Anderen speculeerden dat een deel van zijn voet werd geamputeerd nadat hij ziek zou zijn geworden door zijn Covid vaccinatie.

Op 6 juli schreef Luis Badilla, de directeur van Il Sismografo, dat de paus een ‘ernstige en aftakelende’ ziekte heeft, ‘mogelijk chronisch… Natuurlijk keert hij terug naar het Vaticaan, maar… hij zal nooit meer dezelfde zijn… Hij weet dat hij zijn leven enorm moet veranderen: vermoeidheid, rust, beperkingen, voeding, fysieke revalidatie therapie.’ Een maand later gaf hij toe dat er ‘nog veel onbeantwoorde vragen’ zijn over Franciscus’ gezondheid, waarop de website Infovaticana schreef dat ‘de gezondheid van de paus niet is wat ze zeggen.’

Franciscus zou bijna geen steun meer hebben

Veteraan Vaticaan-journalist Sandro Magister concludeerde op 13 juli op zijn veel gevolgde blog dat de publicatie van twee boeken (‘La Chiesa Brucia’ = ‘De Kerk staat in Brand’, en ‘Il Gregge Smarrito’ = ‘De verloren Kudde’) onderstreept dat het ook met de gezondheid van de Kerk steeds slechter gesteld is. De meeste kardinalen, bisschoppen en andere geestelijken zouden het vertrouwen in Franciscus zijn kwijtgeraakt, vooral vanwege diverse schandalen en zijn vele pogingen om de kerndoctrines van het katholieke geloof te veranderen of aan te passen aan het progressieve ‘woke’ evangelie.

DRIE pausen?

Mocht Franciscus (kardinaal Bergoglio) inderdaad aftreden, dan zal de onrust, verwarring en interne strijd in het Vaticaan alleen maar groter worden. Dan zijn er immers twee paus-emiriti, want Joseph Ratzinger – Benedictus XVI, volgens een substantieel deel van de katholieken nog steeds de ‘echte paus’ die destijds gedwongen zou zijn om af te treden – is ook nog in leven. Daar zal dan nog een derde, nieuwe paus aan worden toegevoegd, alhoewel sommigen hopen dat Benedictus weer op de ‘heilige stoel’ zal terugkeren. (1)

Aartsbisschop Viganò: ‘Rijk van de Antichrist’

Een van de meeste verklaarde tegenstanders van Franciscus is aartsbisschop Viganò, die het afgelopen jaar diverse keren ongemeend hard naar hem uithaalde(zie hyperlinks onderaan). Zo beschuldigde hij de paus ervan ‘het anti-evangelie van de nieuwe wereldorde’ te prediken, en beschouwt hij de steun van Franciscus aan de wereldwijde ‘vaccinatie’agenda (zie bijv. ons artikel 10-01: Paus Franciscus herhaalt eis dat iedereen een Covid vaccin moet nemen) als het rechtstreekse promoten en oprichten van het satanische ‘systeem van het Beest’, het rijk van (de) ‘antichrist’. Viganò: ‘We kunnen hier niet langer over zwijgen, want dat zou ons medeplichtigen maken van de vijanden van God en het menselijk ras.’

‘Als we bewijzen dat wij staande blijven in deze verzoeking, als wij… ons niet laten verleiden door ‘valse christussen en valse profeten’, dan zal de Heer ons – in ieder geval op dit moment – de nederlaag van de aanval van de kinderen der duisternis op God en de mensen geven. Maar als wij uit angst de prins van deze wereld volgen… zullen wij samen met hem worden veroordeeld tot een onverbiddelijke nederlaag en eeuwige verdoemenis,’ waarschuwde Viganò.

Oorspronkelijke Franciscus voorspelde ‘Paus die vernietiging zal brengen’

Dat kardinaal Bergoglio zich als eerste Jezuïtische paus ooit uitgerekend naar Franciscus van Assisi vernoemde is retrospectief profetisch gebleken. Niet alleen zocht de oorspronkelijke Franciscus toenadering tot de islam -iets waar Bergoglio hem in navolgde-, maar ook voorspelde hij kort voor zijn dood dat er in de eindtijd ‘een man als paus zal opstaan, die door zijn sluwheid velen zal doen dwalen en doen sterven… Sommige predikers zullen zwijgen over deze waarheid, anderen zullen deze met voeten treden en ontkennen… .want in die dagen zal Jezus Christus hen geen ware pastor sturen, maar een vernietiger.’

De zeer verrassende verkiezing van Bergoglio in 2013 – hij kwam op geen enkele shortlist voor – ging gepaard met een aantal opmerkelijke verschijnselen. Zo was het voor het eerst in precies 1300 jaar dat een paus een nieuwe, nooit eerder gebruikte naam koos, werd zijn aanstelling op 13-03-2013 bekend gemaakt, was de bekende ‘witte rook’ om 19.13 uur te zien, en hield hij om 20.13 uur zijn eerste toespraak.

In het occultisme is ’13’ een zeer belangrijk getal. Eerder was de St.Pietersbasiliek op de dag dat Benedictus zijn aftreden bekend maakte (11-02) tot twee keer toe getroffen door de bliksem, wat sommige waarnemers deed denken aan Openbaring 13:13 (‘En het (beest) doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet neerdalen ten aanschouwen van de mensen..’).

Orde der Jezuïeten heeft met succes grootste deel christendom misleid

Franciscus’ Orde der Jezuïeten – het ‘Genootschap van Jezus’, met circa 19.000 leden de grootste orde van de Katholieke Kerk – werd opgericht om het destijds ‘dissidente’ protestantse christendom onder controle te houden van de Kerk van Rome, en daarmee van de in hun ogen legitieme ‘opvolger van Petrus’, de paus. Tevens moesten de Jezuïeten de aandacht af te leiden van de Bijbelse profetieën die juist de Katholieke Kerk, en specifiek het eeuwenlang gebruikte ‘kruis’ symbool, aanwijzen als kernonderdeel van ‘het Beest’.

Die missie is – gezien de vele Babylonische leringen en concepten die het protestantse christendom 1 op 1 van het Rooms Katholicisme heeft overgenomen – grotendeels geslaagd; ook wisten de Jezuïeten de volgende afsplitsingen (met name het evangelische- en pinksterchristendom) te misleiden met een nieuw bedachte valse leer dat de gelovigen de laatste fase van de eindtijd, inclusief de invoering van ‘het teken van het Beest’, nooit zouden hoeven meemaken, omdat ze voor die tijd in de hemel zouden worden opgenomen. Op deze slinkse wijze werd ook deze enorme groep christenen tot op de dag van vandaag blind gehouden voor de echte vervulling van de ‘eindtijd’ profetieën.

De laatste paus?

Franciscus was de 112e en laatste paus van de op deze site in 2013 vaak besproken 900 jaar oude ‘profetie der pausen’ van St. Malachy, die tot dan toe exact was uitgekomen. Als dat ook voor de ‘laatste paus’ geldt, dan betekent dit dat er òf geen nieuwe paus meer gaat komen, òf dat Franciscus inderdaad als valse anti-paus de boeken in zal gaan en niet zal worden meegerekend. In dat zal geval zal niet hij, maar zijn opvolger de ‘laatste paus’ zijn die volgens Malachy de vernietiging van het Vaticaan, de komst van de antichristelijke wereldorde, en het laatste oordeel van God over de mensheid zal meemaken.

Na Franciscus aanstelling in 2013 schreef ik: ‘Als daarbij bedacht wordt dat paus Franciscus al 76 jaar oud is en een paus gemiddeld 11 jaar op de troon zit, dan zou de allerlaatste fase van de eindtijd, die (volgens de Bijbel) zal worden afgesloten met de terugkeer van Jezus Christus, mogelijk tussen nu en 2024 gaan beginnen…’

Na twee derde van 2021 achter de rug te hebben kunnen we, gezien de corona plandemie en de wereldwijd opgelegde ‘Beest’-injecties-ID-agenda, gevoeglijk concluderen dat we aardig op koers liggen.

 

Xander

(1) Libero via FromRome

Zie ook o.a:

29-05: Covid-19 professor verscherpt toon: Deze pandemie is er om iedereen te merken met een vaccin
12-05: WEF topman Schwab: Binnen 5 jaar verplichte gezondheidspas en geïmplanteerde microchip
21-04: Aartsbisschop Vigano: ‘Vaccinslachtoffers worden geofferd op het altaar van Moloch’
22-03: Aartsbisschop Viganò noemt Great Reset de oprichting van ‘het rijk van de Antichrist’ ( / De ‘Deep State’ en de ‘Deep Church’ werken volgens de aartsbisschop hand in hand aan oprichting antichristelijk wereldrijk)
10-01: Paus Franciscus herhaalt eis dat iedereen en Covid vaccin moet nemen

2020:

18-12: Hooggeplaatste kardinaal Vaticaan: ‘We worden slaven van een goddeloze en moorddadige agenda’
24-11: Australische Qantas eerste luchtvaartbedrijf dat Covid vaccinaties voor reizigers verplicht gaat stellen (/ Openbaring 13 wordt vanaf volgend jaar realiteit: De betekenis vanuit de grondtekst van het ‘teken van Beest’ Chi-Xi-Stigma)
06-11: Aartsbisschop Vigano: ‘Kolossale verkiezingsfraude VS is aanval van de duisternis op de mensheid’
01-11: Aartsbisschop Vigano waarschuwt dat Grote Reset ‘wereldwijd complot tegen mensheid en God’ is
16-10: Paus schrijft in encycliek dat alle landen macht moeten overdragen aan Nieuwe Wereld Orde onder VN bestuur
03-09: Implanteerbare 5G nanotech biosensor al vanaf 2021 in Covid-19 vaccins’ (/ Transhumane mens wordt geïntegreerd met wereldwijd digitaal controlesysteem)
26-08: Paus Franciscus schaart zich achter ‘universeel vaccin’ voor hele mensheid
10-08: Flashback naar 2009: ‘Wordt het Teken van het Beest ingevoerd via vaccinaties?’
29-07: Gezaghebbende New England Journal of Medicine: Ontsla iedereen die vaccin weigert (/ Mensen die ervoor kiezen om hun eigen lichaam te integreren in het Beest-systeem, worden daarmee zelf een stukje ‘Beest’, en kunnen daarom niet anders dan hetzelfde lot ondergaan.)
28-07: West Afrika wordt testgebied voor Bill Gates’ ID-vaccinatie-betalingssysteem
09-05: Brandbrief uit Rome: Kardinalen en bisschoppen waarschuwen voor communisme, verplichte vaccinaties en een wereldregering
03-05: Griekse grondtekst over Teken van het Beest 666 wijst duidelijk op injectienaald
18-04: Microsoft patent aanvraag 2020-060606 koppelt menselijk lichaam aan betalingssysteem
22-01:Paus Franciscus middelpunt van bizarre transhumane show in Hal van het Vaticaan

2019:
23-12: ‘Paus treedt in 2020 af, wat 900 jaar oude apocalyptische profetie zal vervullen’
04-10: Paus wil in 2020 pact met wereldleiders sluiten voor oprichting klimaatdictatuur (/ Grote crisis gepland om weg vrij te maken voor Luciferiaanse wereldorde)
07-02: Eén-wereldreligie nabij: Paus en top imam sluiten historisch religieus verbond

Archief oud.xandernieuws.punt.nl (ter referentie)

2015:
17-06: Nieuwe encycliek: Paus wil dat Westen welvaart opgeeft om klimaat te redden (/ Pauselijke encycliek gepresenteerd door radicale professor die vindt dat er 6 miljard mensen ‘teveel’ zijn)
17-04: ‘Vaticaan presenteert plan voor VN-wereldregering’

2013:
27-11: Paus Franciscus roept op tot socialistische Nieuwe Wereld Orde
12-06: De rol van de laatste paus in de Nieuwe Wereld Orde
11-04: Secretaris-generaal VN: Paus Franciscus spirituele leider van de wereld
15-03: Zal paus Franciscus het christendom en de islam samenvoegen?
14-03: Franciscus van Assisi voorspelde paus die vernietiging zal brengen
13-03: Kardinaal Bergoglio gekozen tot laatste paus, Petrus Romanus
03-03: UFO’s boven het Vaticaan
19-02: De wederkomst van het Beest voorbereid in Rome en Washington
18-02: Petrus Romanus, het zaad van de slang en de valse messias

2012:
11-12: Hoofd BuZa Vaticaan pleit in VN voor oprichting wereldregering (VN, Vaticaan en New Age werken samen toe naar één wereldoverheid en één wereldreligie)
27-04: De komst van de laatste paus ‘Petrus Romanus’ (Franciscus) (deel 16)
25-03: De komst van de laatste paus Petrus Romanus Oude stad Jeruzalem wordt Tweede Vaticaan (deel 12)

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

37

 1. @ Mathijs 2.0 8:24. De Paus erken ik niet. Het hoofd van de Gemeente/Kerk is de Here Jezus, en NIEMAND anders.

 2. @ Peet helemaal met u eens ! ,,( ben ook katholiek traditioneel ) En gekeerd tegen Anti Paus Francis, Benedictus en anti Paus Johannes ll ,,hun agenda was ecoemene 1 wereldreligie om de heilige 3 éénheid Jezus te vernietigen ,wist je dat vrijmetselaar Johannes Paulus ll de koran kuste en hij plaatste een boeddha beeld op het altaar van God 🙁 Hun agenda de vernietiging van de Heilige katholieke kerk waarover Onze Heilige Maagd ons waarschuwde in Fatima 1917 concilie 2 De rook van Satan ,en Satan zal zitten op de stoel van Sint Petrus ps er is nog maar een klein groepje trouwe katholieken die de Latijnse tridentijnse mis volgen de Apostolische opvolging die ons gegeven werd 2000 j in stand gebleven op de fundatie in Traditie van de Heilige geschriften en de catechismus ( ps ik heb Johannes Paulus ll gezien in de hel Matteüs 10:32-33 Een ieder dan, die Mij belijden zal voor de mensen, hem zal ook Ik belijden voor mijn Vader, die in de hemelen is; maar al wie Mij verloochenen zal voor de mensen, die zal ook Ik verloochenen voor mijn Vader, die in de hemelen is. ,,, we leven absoluut in de apocalyps

  Allen: verder praten op het Geloofsforum. Mod.

 3. Beste Xander,
  U noemt de opname een valse leer, en afkomstig van de roomse kerk en de Jezuïeten
  Ik heb in de jaren dat ik in de roomse kerk kwam nooit over de opname gehoord
  Pas toen ik Bijbellezingen bezocht van leraren met zeer veel Bijbelkennis over dit onderwerp werd het duidelijk dat de opname een belofte van God is voor de echte gelovigen

  De volgende teksten gaan hierover: 1 Kor. 15 vers 50 t/m 53
  1 Tes. 4 vers 14 t/m 16
  Openb. 3 vers 10

 4. @Xander
  Om even een balletje op te gooien; als Franciscus als valse paus de boeken ingaat maar Benedictus keert terug dan blijven we op 111. In dat geval zou zijn nieuwe opvolger de laatste paus worden.

 5. @verontruste burger: inderdaad, de ‘ratten van deze kliek’ beginnen nattigheid te voelen en beseffen dat hun wereldwijde BEDROG binnenkort ontmaskerd zal worden.
  Volgens mij – maar wie ben ik om dat te beweren? – hebben ze (de super-super-elites) allemaal reeds hun stekje klaar staan ergens op Antartica? Want het ‘schijnt’ dat er daar nog een ongerept stukje mooie natuur moet liggen… Want waarom moeten alle commerciële vluchten (bijv. vanuit Chili naar New Zealand) ROND Antartica vliegen… wegens te veel ‘magnetische storingen’ of gaat het hier om de zoveelste ‘complottheorie’ of is het slechts een broodje aap?
  Groetekus vanuit Antwerpen

 6. @ Peet: 10:51 am. Inderdaad waarde Peet. Velen zijn misleid, en hebben uit onwetendheid en angst deze prikken genomen. We kunnen i.i.g. inderdaad voor hen bidden. Ons lichaam behoort de Overheid en/of de big Pharma niet toe. Geloofd zij Jezus Christus.

 7. Ratten verlaten het schip, voordat het echt puinhoop chaos is zijn de ‘ grote’ leiders van het wereldtoneel vertrokken, neem bv Merkel. Grote kans dat deze anti christ paus zijn laatste jaren veilig in zuid Amerika slijt met zijn NWO vriendjes/vriendinnetjes en genderneutralen die niet onder de term vriend/vriendin vallen omdat ze dan emotioneel gekwetst zijn in hun neutraliteit. .

 8. Als toevoeging op mijn eerdere reactie zou ik hier graag een gebedje willen plaatsen. Ik ben katholiek en ik zou voor iedereen moeten bidden maar dat kan ik niet. Ik bid niet voor de huidige paus en zijn voorganger die nog leeft.Dit soort mensen zijn tegen Jezus en Zijn Vader en beledigen de Heilige Geest. . Almachtige God, Ik bid U, vergeef de mensen die het met behulp van lichaamsdelen van geaborteerde babys gemaakte vaccin hebben genomen.Al dan niet uit angst.. Door het gebruik van dit soort vaccins tonen ze aan dat ze abortus en kannibalisme goed keuren. Lieve God, geef ons een waardige nieuwe Paus. Een echte dienaar van U. In Jezus Naam. Amen.

 9. Als je moet uitrekenen wanneer de apocalypse al dan niet zou zijn, zit je er in ieder geval nog niet middenin, toch? (Dit is natuurlijk een geintje, we gaan er aan)

 10. De dome of the rock… Iedereen herkent wel op de Tempelberg in het oude Jeruzalem dat iconische acht-hoekige gebouw met de gouden koepel, wat eertijds een byzantijnse kerk was, maar vandaag een belangrijk heiligdom voor de islam.
  Zomaar mijn “flapuit-veronderstelling”: volgens mij staat die ‘tempel’ voor de antichtist er eigenlijk al: de ‘rotskoepel’. Men moet gewoon ergens boven de hoofdingang een faïence-tegel(tje) weghalen waarop in arabische sierletters geschreven staat: “Allah (God) heeft geen zoon”… en dan moet er enkel nog maar een prachtige troon geïnstalleerd worden voor deze ‘doe-alsof-Christus’. Bespaart diegenen die momenteel de échte touwtjes in handen hebben op het wereldtoneel dus een heleboel onnodige en dure afbraak en opbouwwerken, MITS men (of die antichrist-op-komst?) een ‘deal’ kan sluiten met de islam-top-exegeten met bemiddeling van een (binnenkort aftredende?) paus…
  Gewoon een kort-door-de-bocht-denkpistje? 😉
  Groetekus vanuit Antwerpen

 11. Zo te lezen hielden de christenen zich meer bezig met kerkpolitiek en bekering van niet-christenen dan met bekering van het eigen (slechte) hart.

 12. Laat hij maar gauw opdonderen met zijn links radicale ideeen. Dat durft zich dan plaatsvervanger van Christus te noemen! Godslasterlijk en afgodendienst! Weg ermee!

 13. De paus grapte dat er in de lente van 2022 wel eens een andere paus kon zijn. De volle maan in mei 2022 is op 16 mei. Dat is een zeer belangrijke feestdag voor de lucis trust opgericht door Alice Bailey namelijk het wesakfeest. Elk jaar bij volle maan in mei verschijnt dan ergens in een vallei de boeddha voor enige uren. De luciferianen hebben dan contact met wat zij noemen de Meester.Wie verwacht de paus in de lente? Beslist Jezus niet. De antichrist? Als paus vermomd? De huidige paus is een domme man. Hij zegt in een intervieuw, op Youtube te zien, dat de Maria verschijningen in Medjugorje twijfelachtig zijn omdat Maria dan als een soort postkantoor zou fungeren voor de visionairen. Maar zou de paus de rozenkrans dan niet bidden? En dus zelf Maria ook als postbode gebruiken? Dit is maar 1 voorbeeld van de kromme redenatie van deze domme man. Om het ethisch verantwoord te noemen om vaccins te gebruiken die met lichaamsdelen van vermoorde babys zijn gemaakt maar te zwijgen. Misschien bent u terminaal ziek paus, maar bidden doe ik niet voor iemand als u. Ik ben niet zo dol op mensen zoals u. Wie niet voor Jezus is, is tegen Jezus.

 14. Hero de Jong op 11.17

  De 3e tempel wordt in de laatste jaarweek ( 7 jaar )met goedkeuring van de antichrist gebouwd,
  hij gaat deze tempel verontreinigen

 15. Mijn persoonlijke mening is , Xander , dat je qua Opname “het schip in het midden moet houden ” , ik ben er niet/wel van overtuigd dat er geen Opname is .
  Ik denk dat beide mogelijkheden mogelijk zijn, ik vind het daarom niet correct om 1 mogelijkheid af te wijzen of of of

  Je zou heel duidelijk vanuit het Woord van God kunnen bewijzen dat de Opname niet klopt !

  NB Ik had trouwens ook gelezen dat dat ( De Opname ) naar voren geschoven zou zijn door de Rockefellers

 16. Degene die zich verdiept in de leer van de Roomse kerk zal zien dat de verlossingsleer compleet afwijkt van het evangelie van Christus. Het is niet voor niets dat een crucifix een stervende Jezus afbeeld want in de RK leer is het níét volbracht. In de mis wordt Hij telkens weer gedood in de leer van de transsubstantiatie. Maria is belangrijker als mediatrix dan Yeshua, zij is geboren zonder erfzonde en nooit gestorven maar in de hemel opgenomen. De paus is de beheerder van de hemelse ‘voorraad’ aan ‘genade’ verzameld door de goede daden van Maria, Jezus en alle heiligen. Het is aan de paus om die te geven aan ieder die bij hem (of ingeweide priester) komt biechten. Je zit er dus voor je leven, en daarna in het vagevuur, aan vast. De hele leer is een religie van heidense (Babylonische) rituelen om mensen te binden.

  Verder zijn er nu al 3 pausen: Ratzinger, Bergoglio SJ en Arturo Sosa Abascal SJ. De emeritus, de witte paus en de zwarte paus; generaal overste van de jezuïeten.

 17. @Hero De Jong : Wie zegt dat er een derde tempel komt? De orthodoxe Joden dromen daarvan, maar reeds in Jezus tijd en kort na zijn verrijzenis leerden de leerlingen. De aarde is mijn voetbank en de hemel mijn troon, waar zouden jullie nog een huis bouwen? Als er al een tempel zou komen dan zal deze totaal een andere functie hebben, van een Koning die door alle volkeren zal aanbeden worden, dat leren de profeten. Shalom

 18. Xander,

  de terugkeer van Christus zal gebeuren na 2061 en voor 2090 volgens Sir Isaac Newton …

  Volgens Jezus zouden de laatste dingen gezien worden door de generatie die de terugkeer van de Joden naar Israël zouden meemaken (1948 + een Bijbelse generatie van 90 = 2038 …).

 19. Ik dacht dat bijbelsen niet in pausen geloofden, foute interpretaties? Uw naam betekent rots, niet de persoon, drijfzand of rots. Wie is er nog geïnteresseerd in die katholieke pedo kerk? Ik weet natuurlijk niet waar Xander in gelooft, ik bedoel, welke strekking. Ik ben katholiek opgevoed, maar moest er van kindsbeen niet veel van weten. Toen we naar de Mis moesten, wandelden wij maar een uurtje samen door het dorp, ik & mijn broer. Mijn groetmoeder & grootvader waren wel heel gelovig, wij moesten dikwijls met hen s’avonds zitten bidden voor moeder Maria. Was wel goed voor het slapen!

 20. Er zijn op dit ogenblik twee pausen in het Vaticaan, een linkse paus en een rechtse paus die m’n gedwongen heeft tot aftreden. In een oude profetie staat, dat wanneer er twee pausen zouden zijn in het Vaticaan het ogenblik zou zijn voor de wederkomst van Jezus. Vermits ik me niet met visioenen bezighoudt moeten we voorzichtig blijven. Gezien de leeftijd van deze paus kan ik geloven dat hij in de fleur is van zijne sleet. En dat laatste geldt voor ons allemaal. Tot hiertoe lijkt deze paus normaal te functioneren, maar tja, op die leeftijd weet je mar nooit. Shalom

 21. Misschien stellen ze het in oktober weer uit, laten we hopen van wel, maar het lijkt erop dat oktober voor velen een zware maand gaat worden. Het kabinet zegt namelijk te stoppen met de Coronasteun (bron NRC). Het CDC eviction moratorium in de Verenigde Staten is in sommige counties al afgelopen, waardoor 2 miljoen huishoudens het risico lopen om op straat te belanden en verhuurders wellicht straks geen huurders meer hebben. De FED heeft aangegeven misschien dit jaar te starten met tapering (minder opkopen van Treasuries), waardoor de rente wel eens behoorlijk op kan gaan lopen, waardoor staats- en bedrijfsfinancien verder onder druk komen te staan. In na de zomervakantie (ongeveer oktober) zullen de Zuid Europese landen misschien wel een zeer tegenvallend toerisme seizoen gaan rapporteren, waardoor de beurs ook wel eens zou kunnen dalen…

 22. @ Hero de Jong schreef:
  30/08/2021 om 11:17 pm
  Ik heb het sterke vermoeden dat de hele tempel als legoblokken al klaar en ergens opgeslagen is zodat deze in een paar dagen weer opgebouwd kan worden zonder er ook maar een hamerslag gehoord wordt

 23. Het verschil met Franciscus van Assisi en Bergoglio die zich ook Franciscus liet noemen, wat betreft de Islam, is dat de eerste probeerde de volgers van de Islam te bekeren tot het Christendom, Bergoglio omarmt ze als een geloof door God gewild.

 24. @ Raaf: 11:08 pm. op 30/8. Onze enige hoop is het volbrachte werk van Jesus, aan het kruis. NIEMAND komt tot de Vader, dan slechts door de Here Jezus.

 25. uh … 2024 ? — dat is te vroeg, want eerst moet nog de 3e Tempel gebouwd — van`af de mislukte inwijding ervan, moet je dan minimaal 15 jaar rekenen ….
  |
  trouwens, eerst moet nog het hoogtepunt van WO-3 zijn, plus het *utopia* als gezien door de oude profeten ….

 26. Mattheüs 7:13-14

  “Ga binnen door de nauwe poort. Want wijd is de poort en breed de weg die naar het verderf leidt, en velen gaan erdoor naar binnen. Maar smal is de poort en smal de weg die naar het leven leidt, en slechts weinigen vinden die.”

 27. Xandernieuws houdt geen rekening met andere katholieke profetieën..na deze usurpator en antipaus komt er nog een die nog verschrikkelijker is ..hij zal niet alleen de ware katholieken laten vervolgen maar ook de andere christenen.
  Hij zet de poorten open voor de valse profeet, maitreya zichzelf de Christus noemende.
  Ook de Duitse Paus zal de marteldood ondergaan ..ook dus zijn usurpator, mogelijk dan de opvolger van Bergoglio.

  De pausen profetie gaat tot aan het 6e zegel en na het 6e zegel komt er een Franse Paus van sublieme heiligheid en dan komt de laatste wanneer ook de antichrist zal optreden.
  ••••••

 28. Dit is de gangbare normale uitleg. Spelen hele andere motivaties op de achtergrond. Maargoed

 29. Laten we goed beseffen dat 900 jaar geleden elke christen ongeveer Rooms Katholiek was. Luther moest nog komen hoewel in zijn tijd iemand als Erasmus de kerk ook liever hervormde, maar dan zonder splijting.
  Dus tal van christenen uit het pre-Luther tijdperk, kunnen wel degelijk oprechte christenen zijn geweest die als instrument Gods’ kunnen hebben gediend.
  Dus een profetie uit het pre-Luther tijdperk, kan niet zondermeer verworpen worden.
  Tal van gelovigen uit die periode kunnen Christus oprecht liefgehad hebben en zelfs bijzondere gaven hebben ontvangen.
  In dat licht bezien, kan zo’n oude profetie toch de moeite waard zijn.

Comments are closed.