IPCC wakkert klimaathysterie verder aan met angst zaaiend propaganda rapport

Met uitzondering van de EU trapt niemand meer in de CO2/opwarming hoax, dus moeten alleen de Europese burgers er fors voor gaan betalenHet IPCC is vooral een linkse ideologische club die met quasiwetenschappelijke rapporten probeert om de hele planeet onder controle van een klein eliteclubje te krijgen. (Afbeelding: Getty Images (2)). 

—————————————————————————————————————————————

Buiten de EU ligt niemand er wakker meer van, vooral omdat van alle eerdere doemdenkvoorspellingen niets terecht is gekomen. Maar in Europa smult de gevestigde orde, inclusief de linksgroene milieu- en energielobby, van het nieuwste rapport van het IPCC, het politiek-ideologische klimaatpanel van de VN. De hysterie rond de volkomen normale, al eeuwen aan de gang zijnde zeespiegelstijging en de geringe temperatuurstijging die volgens duizenden onafhankelijke wetenschappers niets met menselijke CO2 uitstoot te maken heeft, wordt verder aangewakkerd om van de naïeve Europese burgers nog eens € 2,4 biljoen los te peuteren – geld dat in een bodemloze put van klimaatpropaganda en een handjevol profiteurs verdwijnt, in plaats van dat het wordt geïnvesteerd in zaken zoals de zorg, het onderwijs en de sociale zekerheid. 

Benny Peiser van de Global Warming Policy Foundation omschrijft het nieuwe rapport als het ‘Hail Mary’, een laatste schietgebedje, van het IPCC, een wanhopige poging om de wereld alsnog zoveel angst aan te jagen, dat het meer macht en vooral meer geld overhandigt aan ecofascistische beleidsbepalers. 

Alleen Europa trapt nog in ‘laatste kans om de planeet te redden’ 

Klimaatverslaggever James Delingpole schrijft dat de reden dat steeds minder mensen dit ‘laatste kans om de planeet te redden’ doembeeld geloven is dat we het al zo vaak hebben gehoord en er nooit iets van terecht kwam. Daarnaast is er simpelweg geen hard wetenschappelijk bewijs voor, een ongemakkelijke waarheid waar steeds meer mensen inmiddels dankzij het internet van op de hoogte zijn. 

Desondanks probeert het IPCC de wereld wijs te maken dat (door mensen veroorzaakte) klimaatverandering verantwoordelijk is voor de verspreiding van allerlei ziekten en virussen. Expert Paul Reiter verklaarde echter al in 1998 tijdens een lezing dat ‘alle pogingen om specifieke recente uitbraken aan klimaatverandering te koppelen de toets der feiten niet kunnen doorstaan. In alle gevallen zijn het lokale omstandigheden (zoals een verbod op DDT, verandering in landgebruik) die zorgen voor een toename van infecties.’ 

Met een flinke omhaal van woorden zegt het IPCC nu dat het –sowieso tot mislukken gedoemde- Klimaatakkoord van Parijs inderdaad is mislukt, en de gewenste reductie van CO2 veel eerder dan 2030 moet plaatsvinden om de planeet niet verder dan 1,5 graden Celsius te doen opwarmen. 

1,5 graden ten opzichte van het ‘pre-industriële niveau’, maar dat vastgestelde niveau is niet gebaseerd op gezond wetenschappelijk onderzoek, maar afkomstig van klimaatalarmisten die er uit puur eigenbelang enkel baat bij hebben de zaken zo somber mogelijk voor te stellen. Die 1,5 graden is overigens ook een volkomen uit de lucht gegrepen getal, en werd verzonnen door de extreemlinks-groene klimaatactivist Joachim Schellnhuber. 

Ecofascistische tirannie gaat ons monstrueus veel geld kosten 

Rupert Darwall schrijft in zijn boek ‘Groene Tirannie’ dat het schaamteloos promoten van ‘duurzame’ energie(producenten) de werkelijke reden is van de Westerse CO2/opwarming hoax. De zogenaamde ‘wetenschappelijke’ feiten die dit moesten ‘bewijzen’ werden opgesteld door ideologische ‘Euro Greenies’, zoals Delingpole ze spottend noemt, die pertinent de fossiele brandstoffen (en de daaraan gekoppelde hoge welvaart) willen uitbannen, en aan de hele wereld een eurocentrische ‘duurzame energie’ tirannie willen opleggen. 

Voor die ecofascistische tirannie moet $ 2,4 biljoen op tafel worden gelegd, zo eist het IPCC. Onafhankelijk bewijs voor het CO2/klimaatprobleem is er nog steeds niet, maar het gaat tegenwoordig om ‘geloof’, feitelijk een nieuwe religie dus, die vooral onder de elite in Europa een groot aantal volgelingen heeft gekregen. En dus staan nu ook de voornamelijk door links beheerste Nederlandse media er weer vol van, zodat de overheid het weer kan gebruiken om de toch al fors stijgende brandstof- en energielasten straks nog veel verder te verhogen. 

Hoe lang gaat u daar nog in mee door bij de verkiezingen steeds maar weer op partijen te stemmen die dit groene klimaatsprookje propageren om u een vals schuldgevoel aan te praten, zodat u stapsgewijs vrijwillig uw welvaart, vrijheid en toekomst –en zeker die van uw kinderen- laat afbreken, ten gunste van een klein clubje extremistische machtswellustelingen, om nog maar niet te spreken van multinationals die enorm profiteren van de honderden miljarden die alleen al Nederland kwijt is aan deze kostbaarste hoax aller tijden? 

Klimaatverandering is normaal 

Klimaatverandering is normaal en is er altijd al geweest. In de Middeleeuwen groeiden er subtropische planten in Nederland die nu alleen nog maar ten zuiden van de Alpen zijn te vinden. Daarna volgde een kleine mini ijstijd die de Noordzeekust deed dichtvriezen. Van enige menselijke uitstoot c.q. invloed was geen enkele sprake, en ook nu vallen alle temperatuurswisselingen en de zeespiegelstijging ruim binnen alle normale klimaatfluctuaties. Voor een fractie van de geëiste $ 2,4 biljoen kan de wereld zich veel beter en eenvoudiger gaan instellen op deze veranderingen, die er hoe dan ook gaan komen, ook al zou de wereldwijde CO2 uitstoot nog vandaag naar nul worden teruggebracht. 

Xander 

(1) Breitbart
(2) Afbeelding: Getty Images (vrij voor redactioneel, niet commercieel gebruik)