Iedereen zou ‘De werkelijkheid zoals we die waarnemen’ moeten lezen

Afbeelding: (1)

—————————————————————————————————————————————-

‘Mensheid wordt via levenslange programmering in valse realiteit en collectieve Truman Show gehouden’

—————————————————————————————————————————————-

Onlangs publiceerde onderzoeksjournalist en vrijdenker Martin Vrijland zijn eerste boek ‘De werkelijkheid zoals we die waarnemen’. ‘Het boek geeft een goede samenvatting van de valse realiteit en de collectieve Truman Show waarin de mensheid gehouden wordt via  programmering van wieg tot graf. Het boek geeft een gedetailleerde onderbouwing, maar komt bovenal met een heldere oplossing,’ begint de introductie van Vrijland. Hier volgt een beknopte recensie van het boek, dat naar mijn mening iedereen die zich ook maar een beetje zorgen maakt over deze tijd en de toekomst zou moeten lezen.

Wel een kleine waarschuwing vooraf: als u niet bereid bent om alles wat u ooit voor waar heeft aangenomen over dit leven, deze planeet, deze werkelijkheid, ter discussie te stellen, als u nooit heeft willen nadenken over het eventuele (on)gelijk van uw eigen visie of dat van uw eigen kring, club, kerk, etc., dan zal dit boek vermoedelijk als een te grote schok voor u komen en kunt u misschien beter in uw vertrouwde, ‘veilige’ cocon blijven leven – hoe vals die ook zou kunnen zijn, en wat voor ernstige gevolgen dat ook voor u zou kunnen hebben.

‘Van de wieg tot het graf geprogrammeerd’

Vrijland: ‘Ieder mens ondergaat vormen van programmering van wieg tot graf. Dit boek laat zien hoe deze programmering is opgebouwd, hoe de machtsstructuren in de wereld zijn opgebouwd en hoe de mensheid in een collectieve Truman Show gehouden wordt (naar de gelijknamige film uit 1998) in samenspel tussen media, politiek en gecontroleerde oppositie. Het beschrijft de werkelijkheid zoals we die waarnemen vanuit het model van de simulatietheorie gebaseerd op het ‘double slits experiment’, de kwantumfysica en vanuit het bewustzijnsperspectief. Een aanrader voor iedereen die met bewustzijn, religie, spiritualiteit en politiek bezig is.’

‘U heeft dit boek wellicht gekocht omdat u inmiddels wel weet dat we bespeeld worden via de media,’ schrijft hij in het eerste hoofdstuk. ‘U heeft wellicht ook wel door dat onze kennis van de geschiedenis ingekleurd wordt door diegenen die het lesmateriaal op scholen opleggen. Misschien vindt u ook wel dat we teveel in het denken geduwd worden en te weinig in ons hart leren te leven. Dan bent u aardig op weg, maar alles begint met het doorzien van de werkelijkheid zoals wij die waarnemen.’

‘De grote vraag daarin is wie wij dan feitelijk zijn. Wat is de essentie van wie jij bent? De vraag “wie ben ik?”, is de meest essentiële vraag. Ik hoop dat u, na het lezen van dit boek, het antwoord op die vraag heeft gevonden. Het belang van het stellen van die vraag en het onderkennen van het antwoord daarop, is essentieel voor uw kijk op de wereld en alles wat er in uw leven gebeurt.’

Problem-Reaction-Solution en deepfakes

Vervolgens behandelt Vrijland het bekende ‘Problem, Reaction, Solution’ (Probleem-Reactie-Oplossing) concept waarmee de machtselite in politiek en media hele volken en wereldgebeurtenissen manipuleert en in de gewenste richting stuurt.

De techniek om ‘deepfakes’ te maken –levensecht lijkende gebeurtenissen, reportages, video’s, foto’s, prominenten, social media profielen, en zelfs ‘gewone’ mensen- is al veel verder ontwikkeld dan de meeste mensen denken, en wordt al tientallen jaren door die machtselite massaal ingezet om uw denken en handelen te bespelen en besturen. De auteur doet nauwgezet de vele strategieën die hiervoor worden gebruikt uit de doeken.

Werkelijkheid bestaat pas als deze wordt waargenomen

Vrijland gaat daarna diep in op het hierboven genoemde ‘double slits experiment’, wat de wetenschap nog steeds voor mysteries stelt. Bijna een eeuw geleden werd uit een meer dan 100 keer herhaald experiment aangetoond dat de werkelijkheid om ons heen pas bestaat zodra deze wordt waargenomen.

Lees het boek en verbaas u samen met ‘s werelds grootste wetenschappers over het feit dat wij in feite in een simulatie leven, een grote videogame, zo u wilt. Dit heeft ingrijpende gevolgen voor onze werkelijkheid en zowel onze beschouwing als ervaring van wat wij ‘realiteit’ en ook ons ‘zelf’, ons eigen ‘ik’, noemen.

‘Menselijk lichaam is soort avatar in Playstation spel’

‘Gaan we er vanuit dat we in een simulatie leven (waarnemen / spelen), dan is ons menselijk lichaam een soort avatar in een Playstation spel. Als materie zich pas bij waarneming “materialiseert”, dan is ons lichaam niet meer dan het poppetje op het scherm in het vergelijk met het Playstation spel…. Het is dus essentieel om te doorzien dat u niet uw lichaam bent, maar dat u via uw lichaam waarnemer in deze simulatie bent. Uw bewustzijn kijkt als het ware via uw lichaam in deze simulatie.’

Een simulatie moet echter altijd gebaseerd zijn op vrije keuze, ‘omdat er spelers zijn die de simulatie gaan spelen en die spelers hebben een eigen wil. Je kan de keuzes van die spelers hooguit prikkelen en ze stimuleren een bepaalde richting te kiezen, maar je kan het niet afdwingen. Bovendien is het zo dat wanneer de uitkomst van een simulatie al vast zou liggen, het per definitie geen simulatie meer zou zijn, maar een film.’

De auteur legt vervolgens uit wat de betekenis van de ‘ziel’ in deze simulatie is, en wat er kan gaan gebeuren als de mensheid zich collectief in een virtual reality wereld gaat uploaden, het ‘singulariteit’ moment wat we volgens futurist Ray Kurzweil al in 2045 gaan bereiken.

Vervolgens wordt uitvoerig beschreven dat er een ‘masterscript’ bestaat voor de simulatie waarin wij leven, en hoe een kleine elitegroepje in de loop van de geschiedenis complete bevolkingsgroepen, landen, religies en politieke richtingen heeft gecreëerd en opzettelijk tegen elkaar uitspeelt, terwijl het door middel van tal van misleidingen de totale macht al eeuwen in eigen hand weet te houden.

Luciferiaanse wereldorde

Veel lezers weten wel dat de 19e eeuwse 33e graad Vrijmetselaar Albert Pike drie wereldoorlogen voorspelde, waar er twee vrijwel exact volgens zijn script zijn uitgevoerd. WO-3 staat voor de komende jaren op het programma, en moet de mensheid definitief in de ‘Luciferiaanse wereldorde’* brengen, compleet met de ‘regenboog propaganda’ (klimaat/diversiteit/transgender agenda), waar Vrijland eveneens uitgebreid op ingaat.

Ronduit beangstigend is het vooruitzicht dat het menselijk DNA en daardoor ons lichaam en zelfs ons doen en laten straks kan worden geherprogrammeerd en gestuurd door het komende 5G netwerk, in combinatie met verplichte vaccinaties, die een enzym in ons lichaam zullen brengen die deze herprogrammering mogelijk maakt. Dit wordt met harde wetenschappelijke feiten onderbouwd, en is beslist geen complottheorie meer.

Er is een oplossing

Is er dan geen enkele uitweg, geen enkele ontsnapping aan deze volop in de maak zijnde totalitaire cyber- / cyborg gevangenis? Ja, die is er zeker. Vrijland presenteert een oplossing die, zoals hij zelf ook zegt, nog verder zal moeten worden uitgewerkt, maar die al wel een cruciale aanzet vormt voor de grote ‘reset’ die nodig is om te voorkomen dat we straks eeuwige slaven zullen worden, en we ons eigen ‘ik’ en ‘zelf’ voorgoed dreigen te verliezen.

Christenen, lees dit met een open mind

Zeker voor christenen onder ons herhaal ik dat het wel noodzakelijk is dat u dit boek met een open mind leest, omdat veel zaken rechtstreeks tegen een aantal traditionele religieuze doctrines ingaan. Bedenk echter dat mensen ook eeuwenlang –onder dreiging van hel en verdoemenis- in de onfeilbaarheid van de leer van de paus en de Katholieke Kerk hebben geloofd – totdat de Reformatie kwam. Die bleek echter al snel eveneens bepaald niet perfect, waarna er nieuwe afsplitsingen in de vorm van sektarische groepen en evangelische- en pinksterkerken kwamen. Maar hebben die het dan wel bij het rechte eind?

Opvattingen en visies, ook religieuze, zijn altijd onderhevig geweest aan nieuw verworven kennis, inzichten en ontwikkelingen, wat volgens de Bijbel zelf dan ook de bedoeling is (‘velen zullen onderzoek doen en de kennis zal vermeerderen’, Daniël 12:4). Verder zijn er honderden verschillende Bijbelvertalingen, een veelvoud aan uitleggingen daarvan, met een nog groter aantal verschillende kerken en stromingen als gevolg. Ook is de Bijbel in de loop der eeuwen van samenstelling gewijzigd, zijn er nieuwe teksten gevonden, en is men veel meer te weten gekomen over de betekenis van de oude grondteksten, waardoor tal van kromme, niet kloppende vertalingen in de huidige Bijbelversies aan het licht kwamen.

Als u echter al 10, 20, 40 jaar of langer vasthoudt aan uw eigen versie of vertaling, uw eigen begrip, uw eigen inzicht, uw eigen kerk, uw eigen predikers, en u op voorhand niet van plan bent om daar zelfs maar een klein vraagteken bij te laten plaatsen, dan zult u Vrijlands boek vermoedelijk niet kunnen uitlezen, en het mij mogelijk zelfs kwalijk nemen dat ik het hier aanprijs. Dat ‘risico’ neem ik graag op de koop toe, want naar mijn overtuiging is er nog maar weinig tijd over om de in dit boek beschreven broodnodige bewustwording te bewerkstelligen. Ons leven zou er wel eens letterlijk vanaf kunnen hangen.

De werkelijkheid zoals we die waarnemen’ is naar mijn overtuiging een van de belangrijkste en waardevolste boeken ooit, en zou u daarom beslist moeten lezen, ook al zult u vermoedelijk niet alles gelijk kunnen bevatten of willen aannemen (wat volgens de auteur dan ook geen vereiste is). Het 148 pagina’s tellende boek is hier in zowel digitale als papieren versie te bestellen.

 

Xander

 (1) Martin Vrijland

* Lezers van het eerste uur van deze site zullen zich wellicht nog herinneren dat ik deze term al in 2008 heb gebruikt.

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.