Hoogleraar Capel vergelijkt wereldwijd corona bedrog met onterechte angst voor cholesterol

Gewoon eten, is (natuurlijk met mate) alleen maar goed voor u. (Afbeelding: (2)).

—————————————————————————————————————————————-

WHO cijfers van 192 landen: Hoger cholesterol = MINDER kans op hart- en vaatziekten, en LAGERE sterfte

—————————————————————————————————————————————-

‘Is de corona scam iets nieuws?’ is het vijfde ‘college’ dat (em.) hoogleraar Pierre Capel vandaag bij Café Weltschmerz gaf. Hebben we een dergelijke gigantisch mondiaal bedrog al eens eerder meegemaakt? Ja, zegt hij: met cholesterol, dat, zoals in de inleiding wordt gesteld, via ‘grove wetenschappelijke fraude’ is gekoppeld aan de angst voor een hartaanval.’ De ‘normen voor cholesterol zijn steeds naar beneden bijgesteld, ‘en hebben nu een dramatisch ongezond niveau bereikt,’ met grote gevolgen voor de gezondheid en levensverwachting van ontelbare miljoenen mensen.

Over corona is er algemene paniek gezaaid. Iedereen loopt achter dezelfde ideeën aan; andere visies en oplossingen zijn niet bespreekbaar. Wat is de structuur van zo’n enorme ‘scam’ (zwendel / bedrog)?:

1. Schep een angst voor jouw dood;

2. Versterk de angst door een dagelijks offer (1,5 meter, lockdown, etc.);

3. Verzin een dure redding (vaccin);

4. Laat de miljarden tot mij komen.

Angst heeft geen logica. Getallen, cijfers en grafieken helpen daarom niets.’Tegen iemand die bang is voor spinnen kun je kletsen wat je wilt, die is gewoon bang.’ Alleen een ‘dagelijks offer voor de angst voor de dood, die jou bedreigt’ brengt dan de ‘oplossing’. ‘Je moet iets inleveren om die angst te kunnen beteugelen.’ Of de bedreiging nu echt is of niet, maakt niet uit: die angst is er.

1,5 meter en lockdown het ‘offer’, het dure vaccin ‘de redding’

In het geval van corona is het offer de 1,5 meter en de lockdowns (en daardoor massa werkloosheid, armoede, etc.), die in werkelijkheid helemaal niets uitmaken. Er werd meteen een dure redding aangekondigd: een vaccin, dat er snel doorheen geramd gaat worden. ‘Ik ben ongelooflijk blij dat AstraZeneca zijn test gestopt heeft. Er was iets heel ernstigs aan de hand.’ Het Oxford vaccin veroorzaakte namelijk een ernstige ontsteking aan het ruggenmerg, met verlamming als gevolg.

* Inmiddels heeft het bedrijf de testen alweer hervat.

Dan punt 4: ‘laat de miljarden tot mij komen’. Omdat SARS-Cov-2 (er even vanuit gaande dat het echt bestaat – X.) zo snel muteert, is straks iedere paar maanden een nieuw vaccin nodig. Als je dan de hele wereldbevolking wilt vaccineren, brengt dat de producenten ongelooflijk veel geld in het laatje.

Cholesterol een andere (helaas succesvolle) wereldwijde scam

Is deze enorme zwendel iets nieuws? Nee. ‘Er is een variant, en die kennen we allemaal: de cholesterol scam. Wat bedoel je? zegt u nu. Dat geeft toch hart en vaatziekten? O ja?’

‘Cholesterol is een giga belangrijk molecuul.’ Het is de grondstof in allerlei hormonen. Het is zó belangrijk, dat het lichaam onafhankelijk van voeding in overmaat zijn eigen cholesterol maakt.’ Hij vergelijkt het met de bestelling bij een postorder, die in plaats van 2 jurkjes er 5 stuurt, omdat er dan altijd wel eentje past. ‘De lever stuurt meer cholesterol het bloed in dan het lijf nodig heeft. Waarom? Omdat je nooit tekort mag hebben. Wat niet gebruikt wordt, wordt weer teruggestuurd.’

Capel laat een grafiek zien waarop duidelijk is te zien dat de sterfte bij lage cholesterol juist toeneemt. Uit een andere statistiek blijkt eveneens dat ‘hart- en vaatziekten niet erg gevoelig zijn voor het cholesterol gehalte.’ Laag cholesterol is juist ONgezond.

Hoe is dit bedrog dan de wereld in gekomen? In het midden van de vorige eeuw werd er een artikeltje gepubliceerd over het zogenaamde verband tussen vetten en hart- en vaatziekten. ‘En dat was niet een béétje fraude, maar daar klopte echt helemaal niets van. Het was gewoon misdadig.’

Hierdoor werd aderverkalking direct gerelateerd aan cholesterol. Toen kreeg je hetzelfde mechanisme als nu met Covid-19. Je blijft mensen maar vertellen dat ze doodgaan aan hart- en vaatziekten als hun cholesterol hoog is. Toen werd er een offer bedacht om dit te verlagen. ‘De middelen die dat doen veroorzaken moeheid en spierpijn, en je wordt er echt ongezond van.’

Aderverkalking komt NIET door cholesterol

‘Met cholesterol, dat dwars door de vaten heengaat, is NIETS aan de hand’ benadrukt Capel. In een normaal bloedvat wordt cholesterol vervoerd in de vorm van LdL. Dat noemen ze in de medische wereld dan het ‘slechte’ cholesterol. LdL is zeg maar een ‘vetvrij’ papiertje om cholesterol, dat een vet is en dus niet in water oplost. Omdat er een overmaat aan cholesterol is, moet het ook weer terug naar de lever, en dat gaat in een ander ‘vetvrij papiertje’, namelijk HdL.

Wat gebeurt er tijdens grote (chronische) stress, of als je rookt? Dan beschadig je de vaatwand, en komt het eiwit MCP-1 tot expressie. Daardoor worden witte bloedcellen (monocyten), die normaal rechtdoor gaan, naar de celwand gestuurd, en die daar door dat eiwit, dat door stress, roken e.d. is opgewekt, aanhechten.

Deze cellen groeien uit tot macrofagen, die bleekwater en waterstofperoxide gaan aanmaken, dat ervoor zorgt dat cholesterol neerslaat. Deze cellen nemen allerlei andere ‘rommel’ op, worden groter en groter, waardoor ‘schuimcellen’ ontstaan, of ‘plak’. Dit begint het bloedvat af te sluiten. Uiteindelijk kan dit door de vaatwand breken, en dan heb je bijvoorbeeld een bypass nodig.

Cholesterol is niet de dader, maar het slachtoffer

De macrofagen worden geactiveerd door een ontstekingsreactie in de aorta, met een eiwit dat CRP heet en dat in de lever wordt gevormd. Als een bolletje LdL met daarin cholesterol naar die macrofaag toegaat, gebeurt er nog steeds niets. CRP activeert die witte cel, die dan peroxides aanmaakt, waardoor je cholesterol geoxideerd wordt en neerslaat.

‘Cholesterol is dus niet de dader, maar het slachtoffer,‘ legt Capel uit. ‘De daders zijn stress en roken, die beide CRP verhogen. CRP activeert de macrofaag, die op zijn beurt cholesterol oxideert.’

Het gaat erom hoe je op stress reageert

Uit onderzoeken blijkt dat socio-economische stress (dus zorgen om inkomen, huisvesting, e.d.) het gehalte CRP verhoogt. Nu zitten we wereldwijd in een situatie met veel stress. ‘Hoe angstiger wij worden door corona, hoe beroerder onze bloedvaten worden… Maar het gaat erom hoe je op die stress reageert. De Amygdala (deeltje van je hersenen) reageert op angst en stress, en bepaalt hoe sterk deze reactie op de bloedvaten is.’ Het gaat er dus niet direct om hoe erg het in de wereld gaat, maar hoe je dat zelf ervaart.’

Door stress stuurt de Amygdala een signaal, waardoor het beenmerg, dat overal in je botten zit en waar het bloed en de witte cellen (monocyten) worden gevormd, wordt geactiveerd. Op scans is deze Amygdala activiteit in je botten (bijvoorbeeld je wervelkolom) heel goed te zien. Als je heel angstig op stress reageert, worden er heel veel witte cellen aangemaakt.

Vanuit je waarneming en gevoel worden er dus heel veel monocyten aangemaakt, veel meer dan normaal. Via het eerder genoemde molecuul MCP-1 gaat die grote hoeveelheid het bloedvat in. Die gaan daar ‘plakken’, gaan de wand in, maar worden pas geactiveerd door CRP.

Afhankelijk van je stressniveau gaat je CRP ook omhoog. ‘En wat gebeurt er dan? Dan ga je dus die ‘bleekwaterfabriek’ aanzetten… Je aorta, en andere bloedvaten, gaan ontsteken (zoals ook op scans is te zien). Daar moet het cholesterol dan doorheen, en dan gaat het mis.’ Dit verklaart waarom mensen die goed met stress omgaan, een lage kans op hart- en vaatziekten hebben.

‘Cholesterol uit voeding heeft niets met aderverkalking te maken’

Ook wordt beweerd dat cholesterol uit voeding een grote rol speelt. Capel: ‘Maar je kunt zoveel eieren eten als je wilt, dit cholesterol kan nooit in het oxidatieproces komen,’ omdat je darmen het cholesterol uit voedsel in grote stukken ‘verpakken’, die nooit door de bloedvatwand heen kunnen. Dat kan alleen LdL en HdL, dat je eigen lichaam produceert, en van en naar je lever toegaat.

Wat heeft de medische wereld echter bedacht? Cholesterol verlagen met medicijnen (statines) en door voedingsadviezen. Verlaging door voeding is sowieso heel lastig, omdat het genetisch vastligt wat uw (normale) cholesterolgehalte is. ‘Cholesterol uit voeding heeft niets met aderverkalking te maken. Zoals we al zagen geldt dat alleen voor cholesterol uit je lever.’

Dan de statines, waarmee het cholesterol kunstmatig wordt verlaagd. Een geneesmiddel kan nooit slechts één werking hebben, benadrukt de hoogleraar aan de hand van een uiterst complex schema waaruit blijkt dat alle biochemische processen in ons lichaam met elkaar in verbinding staan. ‘Dan ga je in dat hele proces met één ‘medicijn’, één stofje, iets remmen.’ Maar omdat alles met elkaar is verbonden, beïnvloed je daardoor ook andere lichaamsprocessen.

Een gemiddelde arts zal op de vraag wat statines doen meteen antwoorden dat ze cholesterol verlagen. ‘Nou, nee hoor! Statines remmen HMG-CoA Reductase, wat een essentieel enzym voor veel andere belangrijke processen is, die eveneens worden geremd.’ Zo wordt ook de synthese van eiwitten veranderd.

Bovendien wordt de energiecentrale in ons lichaam, de mitochondriën, niet alleen geremd, maar zelfs uitgeschakeld. Ongeveer 50% van onze energievoorziening wordt geremd door statine. Een groot deel van die remming eindigt in de dood van deze mitochondriën. ‘En daarom ben je altijd zo moe.’

Statines verstoren ook de signaaltransductie, de communicatie tussen cellen. Het hele proces, bijvoorbeeld hoe iets op een hormoon reageert, wordt erdoor beïnvloed. Door de verlaging van het zo belangrijke cholesterol wordt ook de membraan structuur verstoord. In de bijsluiter worden dit dan ‘bijwerkingen’ genoemd.

Hoger cholesterol = MINDER kans op hart- en vaatziekten

Maar doen deze statines dan wat er van ze wordt beloofd, namelijk hart- en vaatziekten verminderen? Nee! ‘Ik brand het middel dus volledig af, maar het heeft ook een goede kant. Er zijn mensen die genetisch in hun lever te hoog cholesterol maken (hyper cholesterolemie, een erfelijke aandoening). Alleen die mensen ‘moeten de ellende van statines dan maar op de koop toe nemen.’

In een andere WHO-statistiek worden de gemiddelde cholesterol waarden in 192 landen vergeleken met het aantal sterfgevallen door hart- en vaatziekten. Ook hieruit blijkt ondubbelzinnig dat hoe hoger je cholesterol is, hoe MINDER kans op hart- en vaatziekten je hebt.

‘Aderverkalking is een ontstekingsproces, waarmee cholesterol uit voeding NIETS te maken heeft. De ontsteking verandert het cholesterol. Je moet dus niet cholesterol verlagen, maar de ontsteking. Wat betreft de hele mythe rond cholesterol: mensen, bak rustig een eitje, want je hart kan daar prima tegen.’

Minder stress, optimisme, en vooral géén cholesterolverlagers

Capel sluit af met ‘het voordeel als een glas half vol is’. Er werd gekeken naar een groep van 604 patiënten die een hartaanval hadden overleefd. 303 patiënten reageerden daar pessimistisch op, 304 optimistisch. Na 5 jaar bleken er onder de optimisten 42% minder sterfgevallen te zijn. ‘Daaraan zie je de activiteit van de Amygdala: hoe stressgevoelig ben je, hoe sta je in het leven?’

Kortom: met statines verlaag je je cholesterol, waarmee je je lichaam en gezondheid verzwakt. Veel mensen zijn moe, pijn, voelen zich slap, hebben problemen met seks, en hebben wat geheugenverlies. Je maakt een veel grotere kans op hart-en vaatziekten, en daardoor om eerder te overlijden. Depressies en Alzheimer ontwikkelen zich sneller. Ook je cognitie gaat achteruit.

‘Follow the money’

‘Maar waarom doen we dat dan? Dan krijgen we iets heel naars: de omzet van statines werd in 2020 geschat op 1 biljoen dollar…. Zowel bij de eventuele (Covid-19) vaccins als bij de huidige statines speelt er altijd wel iets dat ‘follow the money’ heet.’

Kijk hier het hele college (37 minuten):

 

Xander


Zie ook o.a.:

 

25-08: Hoogleraar Pierre Capel herhaalt: ‘Kappen met mondkapjes en angstpandemie’ (/ Zelfs statistieken van het RIVM laten zien dat er sinds eind mei geen corona meer is gevonden in mensen met klachten)
15-08: De leugen regeert al maanden – Wordt het kabinet bewust misleid door het RIVM?’ (Column Pierre Capel)
05-07: Hoogleraar immunologie Capel: DNA schade aan complete generaties door 1,5 meter samenleving (/ ALS social distancing zou werken (wat niet zo is), moet je geen 1,5 meter, maar 10 meter afstand houden)
21-06: Hoogleraar Immunologie Pierre Capel: Cijfers bewijzen dat coronamaatregelen volkomen flauwekul zijn

 

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

25

 1. Bij keuring u hebt hoge RR!
  Dat wordt regelmatig controleren, toch maar remmen met vaatdistructors
  Mooi niet, dat risico neem ik dan maar?

 2. Xander, de video in het artikel is weg. Is het mogelijk om een eerdere kopie te plaatsen?

 3. Dit is dus precies wat er met kanker gebeurd is. Een ziekte die helemaal niet bestaat of als je het al een ziekte wilt noemen, gewoon je eigen lichaam is dat zijn/haar natuurlijke proces volgt!

  1. Schep een angst voor jouw dood:
  Tegenwoordig kan je van alles kanker krijgen, zelfs ademen. Bovendien heeft bijna iedereen wel kanker. Leugens, dit is de farmaceutische industrie die ons voor niets kapot wil bestralen en hun dure chemo’s in ons pompen voor geen enkele reden. Bewezen is dat in een kring staan en samen zingen niet zo effectief is. Kortom, de ziekte kanker is een leugen.

  2. Versterk de angst door een dagelijks offer (1,5 meter, lockdown, etc.);
  We mogen niet meer eten en drinken wat goed voelt. Maar oh nee daardoor krijgen we weer stress-kanker.

  3. Verzin een dure redding (vaccin);
  Als je naar de gemiddelde chemokuur kijkt of een operatie en dat vergelijkt met samen met je gezin dagelijks een lied zingen (wat dus net zo effectief is), dan kan je dit met recht een dure redding noemen.

  4. Laat de miljarden tot mij komen.
  Big-farma, dat is wat ze doen.

 4. @ Raveltje, mocht je naast mij wonen dan eet ik voortaan bij jou / u.

 5. @Elegast,
  er zijn mensen op een fora welke denken dat ze bij de 1 of 10 % zijn dat zichzelf politiek, heel correct noemen… Zucht…

 6. Gewoon eten
  Stampot met klapstuk en rookworst
  Snert met groenten en krabbetjes, mergpijpje
  Bruine bonen met spek, uitgebakken kaantjes en zoetzure groenten sla, komkommer
  Runderhachee en gebakken aardappelen rode bieten, rode kool enof spinazie
  Gebakken lever of gebakken vis, puree en roerbakgroenten
  Rijst gekookt in melk met gesmolten boter, kip en roodkook peertjes
  Eierpannenkoek met spek en ananas

  Broodje gezond boterham met bacon, gebakken ei en kaas.

  Havermoutpap, rijstepap, griesmeelpap, karnemelksebloempap
  Noten en pinda’s en ook chocolade is vet.
  En omdat er ergens op de wereld weer iemand is die nog niet rijk genoeg is moeten we allemaal op dieet
  Terwijl er in dit eten alles zit wat je nodig hebt. Eiwitrijk maar ook zink.
  Het heeft meer te maken met wat er allemaal doorheen zit aan goedgekeurde kunstmatige stoffen en dat zit
  Er ook weer in dieetvoeding, ook in vegetarisch, kom je niet zoveel verder mee.

 7. Op zijn tijd een goed glas wijn , en veel plezier maken , dan wordt je oud, lang leven de lol 😂😂, alleen met al die berichten op Xandernieuws valt dat nog niet mee 😇😇

 8. Tuurlijk zijn de testen van vaccin door AstraZeneca weer hervat. Die paar dagen waren alleen maar bedoeld om de burger vertrouwen te geven. Kijk ons eens verantwoordelijk zijn” wat een doorzichtige scam.

  We worden bedrogen waar bij bij staan maar helaas zien te veel mensen het niet. Nou ze nemen die vaccinatie maar. ik never.

 9. De mensen zijn inderdaad angstig geworden, maar dat heeft toch niets met vettig bloed te maken, mijn bloed is onderzocht en was uitstekend zegt mijn vrouwelijke dokter, angst is inderdaad een slechte raadgever. sHALOM

 10. Het effect van vitamine D en wetenschappelijke studies:
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960076020302764
  In het Engels en wetenschappelijk, maar Juglen Zwaan heeft het al voor ons vertaald.
  Het gaat om een Spaans onderzoek waarbij onderzoek is gedaan naar vitamine D bij de behandeling van COVID-19. Het betreft een gerandomiseerd en ook nog eens dubbelblind onderzoek. De studie is uitgevoerd bij 76 patiënten waarbij een COVID-19 infectie is vastgesteld. Bij allen was sprake van een virale longontsteking. Van de patiënten kreeg 26 de Spaanse standaard behandeling, wat inhield dat zij dagelijks een combinatie kregen van de medicijnen hydroxychloroquine en azitromycine. De andere groep van 50 patiënten ontving drie keer per week een hoge dosis orale vitamine D. De goede rekenaars onder ons hadden waarschijnlijk al gezien dat het hier gaat om een 2:1 ratio, op elke twee patiënten die vitamine D ontvingen kreeg er één de standaardbehandeling. De patiënten zijn door een computer elektronisch gerandomiseerd, om er zeker van te zijn dat ze willekeurig zijn uitgekozen. De vitamine D-groep ontving op dag 1 van de behandeling 0,532 mg vitamine D, oftewel 20.000 IE (Internationale Eenheden). Vervolgens kregen zij driemaal per week de helft van deze dosis, oftewel 10.000 IE.
  De resultaten
  Van de groep die de standaardbehandeling kreeg aangemeten moesten 13 patiënten (precies de helft van deze groep) worden opgenomen op de intensive care. Daarbij stierven er in totaal 2 patiënten. Van de 50 patiënten die vitamine D kregen toegediend, werd slechts 1 patiënt opgenomen op de intensive care en zijn er 0 patiënten overleden. Alle patiënten uit de vitamine D-groep zijn ontslagen uit het ziekenhuis zonder dat er sprake was van complicaties.

  De conclusie
  De onderzoekers concludeerden dat vitamine D de noodzaak voor intensive-care-opnames significant verlaagt bij patiënten die door COVID-19 moeten worden opgenomen in het ziekenhuis. Daarbij vermindert vitamine D de ernst van de ziekte en wordt het verloop verbeterd. Omdat het hier een relatief kleine onderzoeksgroep betreft, roepen de onderzoekers op de studie te herhalen bij grotere groepen mensen. Hoewel het hier een pilot betreft, zijn de resultaten zeer veelbelovend.

  Actieve vorm
  Opvallend is dat de onderzoekers calcediol, oftewel 25-hydroxyvitamine D, hebben gebruikt. Dit is een actieve vorm van vitamine D die niet als supplement wordt verkocht. Het wordt gezien als een medicijn, waardoor het alleen door artsen kan worden verstrekt. Het lichaam kan met behulp van de lever zelf calcidiol aanmaken. Deze maakt dit aan door de cholecalciferol (inactieve vitamine D) om te zetten. Cholecalciferol maken we met behulp van zonlicht aan in onze huid.
  Met dank dus aan Juglen Zwaan (https://www.ahealthylife.nl/)
  De wetenschappers roepen op om dit onderzoek groter te maken. Maar gezien de resultaten verbaas ik me er over dat zo`n oproep nodig is? Je zou toch denken dat dit met beide handen aangegrepen moet worden om hier snel meer onderzoek naar te doen? In plaats van veel geld te pompen in (naar het zich laat aanzien) compleet overbodige vaccins!

 11. Wat een verademing dat er steeds meer wetenschappers naar buiten willen en durven te komen met de waarheid. Niet geïndoctrineerd door de farmaceutische industrie of bang dat kritiek hun carrière de kop kan kosten.
  Groot respect voor Pierre Capel!

 12. @ Zeeuwse : 4:59 pm, op 12/9. U zegt: “Namelijk het onderwerpen en uitroeien van een groot deel van de mensheid”, einde citaat. En, dat is waar het werkelijk om gaat. Ze – NWO , illuminati- willen de wereldbevolking decimeren tot het aantal van 500 miljoen mensen, die tot slaaf zullen worden gemaakt. Duivelse plannen, dat zijn het.

 13. Het ei, de oorsprong van het leven ; uiteindelijk komen we allemaal uit ‘een ei’ . Is of zijn alle ‘uitgekomen eieren’ wel gezond, dat hangt samen met diverse factoren, namelijk met de leefomgeving …. . De kip en het ei ; koop eieren bij de boer om de hoek waarvan u weet wat de ‘producent’ , de kip, eet en hoe de verzorging is. Zowel voor de mens maar ook voor de kip is zuiver eten van essentieel belang ; ja zelfs kippenhouders, die trots zijn op het houden van kippen, geven biologisch kippenvoer. Je bent wat je eet …. , en daar horen eerlijke eieren bij. Eieren bij de supermarkt, mooi verpakt, zijn veelal al geen verse eieren meer. Een liggend ei is een vers ei ( in water ) en een ‘dobber ei’ is een oud ei ; eet ze in ieder geval niét. Dat een ei gezond is en o.a. uw weerstand verhoogt is algemeen bekend . Wanneer u weet hoe deze kippen gehouden worden zijn rauwe eieren …. zelfs nog gezonder.
  Kippenvoer, mensenvoer, koeienvoer , etc. ; nagenoeg is al het voer op grote schaal bewerkt waardoor er ontzettend veel rotzooi in ons ‘eigen milieu’ terecht komen. De voedselindustrie is gelijk aan de farmaceutisch-industrie, waarbij geld ( de omzet) belangrijker is dan de oorspronkelijke …. bedoeling . Je bent wat je eet …. , verdiept men zich in de hoedanigheid van het voer, dan is vaak de uitspraak : dan kan je bijna niets meer eten ! Ja, dat is dan ook een terechte uitroep, voor de mens en het dier. Is Bio dan ook écht bio, ga op zoek een consumeer geen ‘fabrieksmatig’ gefabriceerd voedsel meer. Een (dagelijks) ei hoort erbij , maar alleen een echt ei, het ‘ei van Columbus’ . Dat geldt voor al het voer, voor alles wat leeft. Laat u niets wijsmaken, ons spijsverteringsorgaan is de motor van onze gezondheid . Langzaam maar zeker …. wordt ons lichaam niet alleen geplastificeerd maar ook vergiftigd. De homo sapiens plastico dient zich aan. De lowbudget supermarkten rijzen als paddestoelen uit de grond …. , de prijs is het bewijs ; veelal discutabele voeding. ( wijs u nogmaals op de site : netzfrauen.org , een site voor vrouwen door vrouwen ) , en blader terug in de geschiedenis.
  Het zal Brussel allemaal een zorg zijn, het gebruik van o.a. Glyfosaat is nog tot …. ? toegestaan. Niets geleerd van DDT , BTW verhoogd, te veel ‘houdbaarheid’s toevoegingen en op kleur en op smaak gebrachte voeding. Ook in deze : wetenschap bestaat niet. De tijd zal het leren ….

 14. Er zijn gewoon nog steeds reguliere artsen en cardiologen die mensen de stuipen op het lijf jagen met kennis die achterhaald is. De mensen worden bang gemaakt terwijl al lang bekend is dat de echte boosdoener suiker is. Dus slikken heel veel mensen een geneesmiddel wat voor het doel totaal niet geschikt is en vooral bij menige patiënt voor flinke bijwerkingen zorgt. Daar hebben ze dan waarschijnlijk wel weer pilletjes voor? Het is vooral het feit dat ik de verhalen over het gedrag van menige arts en cardioloog als ronduit schandalig wil bestempelen. En dan nog eens wat, zouden die artsen het nou zelf het niet vreemd vinden dat ondanks al die pillen mensen niet opknappen? Volgens mij boeit het de meeste artsen weinig want anders kan ik die houding dus niet begrijpen.
  Hoewel:
  https://www.cafeweltschmerz.nl/studeerden-wij-medicijnen-of-geneeskunde-huisarts-lieneke-van-de-griendt-over-functional-medicine/

 15. Vitamine D / calcitriol-hormoon is naast een calcium regulator ook een zeer sterke immuun responds regulator, vit-d zorg er voornamelijk voor dat de immuunrespons op een “virus” invasie niet uit de hand loopt. (Vid-d remt oa de cytonkine stormen).

  Vitamine D / calcitriol-hormaan word aangemaakt als de zon op de huid schijnt, dan word het onderhuids-cholesterol omgezet in niet actief Vit-D, daarna word dit inactief Vit-D in de Lever en Nieren omgezet in actief Vit-D/Calcitriol hormoon (cholesterol is een bouwsteen voor hormonen)

  Oudere mensen hebben minder cholesterol onder de huid waardoor ze er langer over doen om Vit-d te produceren.
  Mensen met meer pigment/donkere mensen doe er ook veel langer over om Vit-d te produceren, dit is evolutionair zo ontstaan.
  Eskimos ea die van oudsher in het poolgebied leven kregen in de winter nauwelijks zonlicht maar bleven gezond omdat ze veel vette vis en vlees aten waar veel vit-d inzit.

  Het is dus vooral voor ouderen, donkeren mensen, mensen die nauwelijks zonlicht ontvangen en mensen met slechte levensstijl aan te raden om het hele jaar door Vit-D3 te suppleren, met als doel de regulatie van het immuunsysteem gezond te houden.

  Dus omdat er id winter minder zonlicht is, is het logisch dat het Vit-D/calcitriol pijl omlaag gaat waardoor ons immuunsysteem ten tijde van infectie slechter in toom gehouden word!
  Zowel id zomer als in de winter worden we geïnfecteerd door “virussen” en bacterien, echter in de winter is ons immuunsysteem door laag Vit-D minder goed gereguleerd waardoor we bijv inde winter wel last krijgen van Luchtweg symptomen en in de zomer niet.

  Omdat er gedurende de winter niet genoeg blootstelling aan zonlicht is geweest stapelt het cholesterol zich op, dit komt omdat er wel vanuit voeding vet/cholesterol geproduceerd en opgeslagen word maar niet door zonlicht word omgezet tot Vit-D.
  Als vooral ouderen aan het einde van de winter hun cholesterol laten meten zal deze waarschijnlijk te hoog zijn waardoor de huisarts cholesterol remmers gaat voorschrijven, met als gevolg minder bouwstoffen voor productie van Hormonen etc.

  Deze ga naar veel naar buiten, ook inde winter en eet de goede vetten!!
  Succes.

 16. Medische wereld en big pharma acteren hetzelfde als justitie.
  Men hoeft in de media alleen maar te kijken naar o.a. de trouwerij van de coronaminister van justitie, naar de niet-zaak van een actievoerder waarvan de ovj samenwerkte met de voorzitter van kick out zwarte piet en het vervolgen van wilders en het rivm dat een eigen onderzoek naar mondkapjeswerking uit 2008 in 2020 wegmoffelde hoewel de situatie aziatische landen het onderzoek van 2008 bevestigden en onlangs nog een amerikaans onderzoek om de verschillende maten waarmee gemeten wordt te kennen..

  Overigens blijft je haarkleur behouden door de stoffen die in het eigeel zitten. Scheelt een kleurspoeling.

 17. Een warmtewisselaar gaat jaren mee bij vol vette producten in de zuivel. RVS volstaat prima bij goede reiniging, bij margarine echter zijn titanium wisselaars nodig die na sed maanden vervangen moeten worden. Geen boer of zuivelaar die deze troep eet. Snapt U ?

 18. Cholesterol er is maar 1 soort niet 2 , geen goede en slechte maar CHOLETEROL!!
  DE voorstof voor vele hormonen waaronder testosteron die het meest in je hart aanwezig is.
  Cholesterol de basis van alle cellen in uw lichaam, zonder cholesterol geen leven!!!
  Wat mensen nodig zijn voor behoud van de gezonde cel en weefsel is verzadigde vetten en cholesterol!!! Exact het tegenovergestelde van wat de huidige medische wetenschap
  nu beweert. 120 jaar geleden eigenlijk nog voor de industrialiseerde maatschappijstonden
  er een reeks artsen om een patient met een hartaanval want dat was zo speciaal en zeldzaam
  daar wilden ze het fijne van weten. Het dieet was in hoofdzaak dierlijke producten en in nederland voornamelijk boter,kaas en eieren, vlees, enkele groenten en in het seizoen
  wat fruit. De granen waren er wel maar veel minder en niet verandert.
  De echte boosdoener is suiker dat namelijk de vitamine c rooft die nodig is om de vaatwanden soepel te houden. Veel mensen lijden dan ook aan een zogeheten mild scurvey.
  Dat is een milde scheurbuik(vitamine c gebrek) Nu gaat het lichaam als reactie cholesterol
  gebruiken als een lapmiddel waardoor er verkalking etc ontstaat door het gebrek aan c dus.
  Cholesterol is dus een poging om uw vaten te redden van bloedingen.
  Ook heel interresant om te weten dat practisch al het groente en fruit uit de supermarkt onnatuurlijk is dat wil zeggen je zult ze nooit in de vrije natuur aantreffen.
  Ze zijn veredeld en versleuteld en iedereen denkt dat ze gezond zijn , nou durf het bijna niet te zeggen maar draai de boel maar gerust om!!!! FRUCTOSE bommen als meloenen,
  SINAASAPPELS en kiwis etc zijn welliswaar lekker maar de lever gaat eraan kapot.
  Checkout DR ERIC BERG op youtube en Sv3rige channel .

 19. Nu wat de simvastine dat klop en dan spreek ik uit eigen ervaring.
  pijn in mijn benen zwakte slecht lopen en moe.
  Ben al enkele jaren gestopt , voel mij prima en bij elke controle is deze niet te hoog.
  Wat betreft de corona ik weet het niet wat waar is of onwaar.
  Corona is er daar kunnen wij niet onderuit . maar een griep epidemie dan zie je in korte tijd veel mensen om vallen en weer herstellen , op een aantal na en dat zijn meestal oudere en mensen met een zwakke gezondheid waar nu zo voor gewaarschuwd wordt. Maar ik kan alleen maar om mij heen kijken en dan zie ik maar weinig mensen eigenlijk geen met corona .
  Ik weet niet wat het gedaan zou hebben als we geen maatregelingen genomen hadden.
  Maar denk beslist dat het overdreven is .
  Begrijp ook niet dat artsen de medicijnen die er zijn en blijken te werken niet mogen dus niet kunnen gebruiken , niet geven aan mensen die al opgegeven zijn .
  Maar dat geld voor meer situaties , neem bij voorbeeld kanker . stel ik wordt opgegeven mag ik dan zelf beslissen dat ik een nieuw medicijn uit mag proberen waar misschien nog mogelijkheden zijn.
  Zou goed zijn voor de wetenschap en voor de patiënt.
  IK begrijp het niet.
  Natuurlijk ben ik er ook van overtuigt dat geld een hele grote rol speld vandaar dat ook ik niet veel vertrouwen heb in de vaccin.

 20. Top artikel.
  De farmaceutische industrie heeft de wereld.
  Maar ja, voor deze rijken gaat ook dat voorbij.
  Wat blijft er dan over…niets.

 21. Niet alleen Pierre Capel weerlegt de cholesterol hype, ook wetenschappers in Israël hebben jaren geleden al vastgesteld dat het met name voor ouderen helemaal niet zo erg is om een hoger gehalte van cholesterol te hebben.

 22. Ik vind dit een groet onzin-vergelijking. Die cholesterol-leugen dat geloof ik wel was een leugen met i.i.g. ook financiële doelen en nadelen voor de gezondheid. Heb er zelf nooit in geloofd, ben altijd mijn roomboter blijven eten, veel lekkerder dan al die smeerseltjes en voelt veel beter. Mijn Zeeuwse opoe in klederdracht zei altijd al: margarine?… dat is oal waegensmeer.
  Maar de huidige HOAX gaat uiteraard veel verder dan geldelijke belangen, nl. het onderwerpen en uitroeien van een (groot) deel van de mensheid. O.a. via wereldwijde leugens, vrijheidsbeperkingen, bangmakerij en tirannie, die nu al -tig duizenden mensen het leven gekost hebben.
  Wat ik ook echt schokkend vind is dat zoveel mensen erin trappen, in al die onzin en leugens.

Comments are closed.