Hoe ontsnap je aan de desinformatie matrix van de mainstream media?

Het mondkapje, niet alleen zinloos en schadelijk, maar ook HET symbool van een slaafs volgende, niet meer nadenkende, monddood gemaakte bevolking.(Afbeelding: (2)).

—————————————————————————————————————————————-

Bewezen en erkend dat mondkapjes nutteloos en zeer schadelijk voor gezondheid zijn. Waarom draagt u ze dan? – Tienduizenden artsen, verplegers en advocaten komen in opstand, en noemen corona beleid ‘mogelijk grootste misdaad tegen de menselijkheid ooit’

—————————————————————————————————————————————-

De vraag die alle Nederlanders zichzelf en aan elkaar zouden moeten stellen is waarom de mainstream media en autoriteiten ons dagelijks met zoveel desinformatie over Covid-19 overspoelen. Ook medici geven ons via de media aantoonbaar foute en misleidende informatie. Zij papegaaien exact na wat hen door de volksgezondheid autoriteiten wordt gedicteerd, en die volgen op hun beurt klakkeloos de koers en belangen van de farmaceutische industrie. Waarom wordt er zelfs op medisch gebied zo opzichtig en zo glashard tegen ons gelogen? Hoe maak je je omgeving, die nog altijd even naïef als blindelings op de mainstream media vertrouwt, duidelijk dat ze gevangen zitten in een desinformatie matrix vol manipulaties en leugens, en ze daar hoognodig aan moeten ontsnappen, willen ze nog een toekomst hebben?

Mondkapjes zijn schadelijk voor uw gezondheid – waarom draagt u ze dan?

Neem mondkapjes. De varianten die in Nederland en de rest van de wereld door het publiek worden gedragen, kunnen niet voorkomen dat je virussen en bacteriën inademt. Dat is zelfs door het RIVM toegegeven. Het enige wat de kapjes doen is voorkomen dat je rechtstreeks in iemands gezicht hoest of niest. Maar corona verspreidt zich via aerosolen (eerst een ‘complottheorie’, nu erkend), en die blijven niet alleen lang in de lucht hangen, maar gaan dwars door de kapjes heen. Experts berekenden dat 200.000 mensen wekenlang een mondkapje moeten dragen om misschien één veronderstelde besmetting te voorkomen.

De volksgezondheid autoriteiten weten dit en hebben dit ook toegegeven. Als de kapjes dan inderdaad nutteloos zijn, waarom moeten ze dan toch worden gedragen? Bovendien waarschuwen tal van experts dat het dragen van mondkapjes zeer schadelijk en gevaarlijk voor de gezondheid is. Al binnen enkele minuten adem je 1000 x meer CO2 in, en begint het zuurstofniveau in je bloed te dalen.

Volgens dr. Margarite Griesz-Brisson kunnen mondkapjes daarom onherstelbare hersenschade veroorzaken. Waarom moet het denkvermogen van scholieren dan toch worden aangetast? Waarom dementie bij ouderen verergeren en versnellen? Dr. James Meehan legt uit dat wereldwijd is gebleken dat een mondkapje het risico op bacteriële longontsteking vergroot, en hij al tal van mondkapjesdragers met huiduitslag en bacteriële- en schimmelinfecties heeft behandeld. Uit recente CDC cijfers blijkt dat 70% van de Covid patiënten in ziekenhuizen constant mondkapjes droegen, en slechts 4% niet. Dat wijst erop dat mondkapjes de kwetsbaarheid voor corona juist fors verhogen.

Gevaar extreem overdreven; corona niet erger dan griep

Daarnaast hebben de autoriteiten en media maandenlang het besmettings- en sterftepercentage extreem overdreven. Ten eerste staat het officiële sterftepercentage tussen de 0,13% en 0,2%, waarmee corona niet erger is dan een seizoensgriep, iets dat – bedoeld of onbedoeld – door de speciale WHO topman voor Covid-19 is bevestigd. De Amerikaanse CDC verklaarde al eerder in een rapport dat van de 200.000 doden in de VS er slechts 9000 alleen en direct aan Covid zijn overleden. Alle anderen stierven aan ‘bovenliggend lijden’, en hadden gemiddeld al 2,6 andere ernstige aandoeningen. Ten tweede is de gemiddelde leeftijd van Covid slachtoffers wereldwijd 80 – 85 jaar. De jongere generaties lopen geen of amper risico.

Waarom wordt al deze bevestigde en geverifieerde informatie dan niet gedeeld met het publiek? Waarom leest u er niets over in de mainstream media, en als dat wel het geval is, wordt het meteen in de hoek van ‘complottheorieën’ gezet?

Tienduizenden artsen, verplegers en advocaten komen in opstand

Daar waar bovenstaande cijfers en informatie al geen enkele reden meer geven tot angst, paniek en speciale maatregelen, zijn deze ook nog eens gebaseerd op de – op deze site al maanden vaak besproken – onbetrouwbare PCR testen, die niet alleen geen levend virus en daarmee ook geen Covid kunnen aantonen, maar ook nog eens 89% tot 94% valse positieven opleveren. Dat is dan ook de reden dat het internationale Doctors for Truth / ACU2020 World Doctors Alliance in opstand komt tegen het corona beleid. Volgens woordvoerder Elke de Klerk zijn er alleen al in Nederland 87.000 artsen en verplegers die hierom het vaccin zullen weigeren. Er is géén pandemie, géén epidemie en géén tweede golf, stelt dit nieuwe samenwerkingsverband van medische experts.

Een internationale groep advocaten heeft dan ook geconcludeerd dat de corona ‘pandemie’ op basis van al het bewijs en talloze getuigenverklaringen van experts een zorgvuldig in elkaar gezette hoax is, die enkel de belangen van een klein clubje machtige globalisten en farmagiganten dient, ten koste van de wereldwijde volksgezondheid, met nu al forse en onomkeerbare schade voor honderden miljoenen mensen als gevolg. Daarom spreken deze artsen en advocaten letterlijk van ‘misschien wel de grootste misdaad tegen de menselijkheid ooit’.

Het is goed denkbaar dat de rechtbanken net zo corrupt zijn geworden als de mainstream media en andere democratische instituten, en dat de rechtszaken die deze groep advocaten zijn begonnen, op niets uitlopen. Desondanks zouden de Nederlanders en andere volken eens moeten ophouden met hun tenenkrommende goedgelovigheid, en moeten stoppen zich als makke geprogrammeerde schaapjes te gedragen door alles blindelings uit te voeren wat de media en overheden hen opdragen, terwijl die overduidelijk alles behalve hun gezondheid en welzijn op het oog hebben.

Bevolking met pandemie-hoax in permanente paniektoestand gebracht

De corona pandemie-hoax wordt gebruikt voor de oprichting van een wereldwijde technocratische totalitaire politiestaat, een VN Agenda-21/30 klimaatdictatuur. Eén van de belangrijkste stappen om dit te bereiken zal hoogstwaarschijnlijk in 2021 worden genomen, namelijk het (tijdens de volgende bankencrisis) volledig digitaliseren van al het betalingsverkeer, dus het opheffen van contant geld. Daarmee zal definitief een einde worden gemaakt aan alle financiële privacy, en zullen de overheid en banken de totale controle over uw geld, uw inkomsten en uw uitgaven krijgen. Private crypto valuta zullen worden verboden, en goud en zilver wordt in beslag genomen (net als in de jaren ’30 in de VS werd gedaan).

De media en overheden zijn er helaas erg goed in geslaagd om het grootste deel van de bevolking in een permanente angst- en paniektoestand te brengen en te houden. Al die doodsbange mensen, wier verstand met niet aflatende angstpropaganda werd uitgeschakeld, kunnen niet wachten totdat er een vaccin is. Dat dit amper geteste vaccin, waarvan de ingrediënten tot staatsgeheim zijn verklaard, niet alleen onnodig is, maar ook nog eens experimenteel is en rechtstreeks hun menselijke cellen kan veranderen, lijkt deze mensen niet te deren, noch dat duizenden mensen en kinderen na de vorige pandemie-hoax in 2009 permanente ernstige gezondheidsschade opliepen door vaccins.

Het spotgoedkope, veilige en bewezen werkzame HCQ/zink protocol is in tientallen landen zeer succesvol toegepast op mensen met Covid klachten, maar wordt vooral in het Westen nog steeds zoveel mogelijk onderdrukt en doodgezwegen, om de geplande massa vaccinaties niet in gevaar te brengen. In Nederland mag het na veel strijd inmiddels toch worden ingezet, maar werd dat alsnog onmogelijk gemaakt doordat het rijk de hele voorraad HCQ zou hebben opgekocht.

Misleiding en leugens zijn de gewoonte geworden

Het is niet zo dat we als bevolking maar zelden worden voorgelogen door de overheden – integendeel, het is eerder de gewoonte. Van de moderne geschiedenis is er een enorme lijst met voorbeelden te geven.

Pakken we alleen al deze eeuw: 2001, de aanslagen van 9/11, door vele duizenden experts inmiddels twijfelloos bewezen een ‘false flag’ operatie, waar ene Osama bin Laden niets mee te maken had. 9/11 was enkel een voorwendsel voor de invasies van Irak (Sadam Husseins ‘massavernietigingswapens’, nog zo’n leugen) en Afghanistan. Daarna volgden de eindeloze leugens over Gadaffi en Libië, de niet bestaande Russische ‘invasie’ van Oekraïne, de ‘chemische aanvallen’ van Assad, RussiaGate, ImpeachmentGate, de leugens over Chinese ‘agressie’, de CO2/global warming klimaathoax, en nu dan de corona pandemie misleiding.

Kunnen Westerlingen nog wel ergens van leren? Kunnen ze nog nadenken?

Kunnen Nederlanders, Belgen, Duitsers, Amerikanen en andere Westerlingen eigenlijk nog wel ergens van leren? Hoeveel aangetoonde en aantoonbare leugens moeten er nog volgen, voordat ze eindelijk eens gaan nadenken? Nu krijgen zij een totaal gecontroleerde, voorgeschreven werkelijkheid voorgespiegeld, die zeker in 2020 nauwelijks nog een juiste afspiegeling van de realiteit is, laat staan van de waarheid.

Recent voorbeeld: de dood van de gewelddadige zwarte draaideur crimineel George Floyd, zogenaamd door politie optreden – maar achteraf door een overdosis fentanyl wat hij op het moment van zijn arrestatie al in zijn bloed had zitten. Zijn overlijden werd aangegrepen voor massale Black Lives Matter en Antifa protesten, en in de VS ook voor gewelddadige rellen, plunderingen en moorden.

Desondanks onthouden de meeste mensen enkel de valse, door de media gewekte indruk dat een onschuldige zwarte man het slachtoffer is geworden van racistisch politiegeweld, en de protesten daarna ‘vreedzaam’ waren. Hoe dat kan? Omdat hen niet alle feiten is verteld, maar continu een gemanipuleerd politiek correct drogbeeld werd getoond.

Westen heeft feiten vervangen door emoties en ideologie

In het hele Westen zijn feiten vervangen door emoties en ideologie. De concepten ‘objectieve waarheid’ en ‘onafhankelijk verslaggeving’ zijn verdwenen. De ‘waarheid’ is wat de media en overheid zeggen dat de waarheid is. ‘Feiten’ dienen alleen nog maar bepaalde politieke en maatschappelijke agenda’s, waar activistische rechters vervolgens het stempel ‘legaal’ op drukken. Denk aan het fake proces tegen Julian ‘WikiLeaks’ Assange, en in eigen land het valse MH17 tribunaal (dat Rusland van meet af aan als schuldige heeft aangewezen en bijna al het bewijs van het tegendeel niet eens wil inzien), het politieke fake proces tegen Geert Wilders, het schandalige Urgenda vonnis waarmee de Nederlandse boerenstand, economie en natuur om zeep wordt geholpen, et cetera.

Ook de wetenschap is in een hoek gedrukt, en wordt hoofdzakelijk gebruikt voor dezelfde agenda’s (klimaat, corona / vaccins, gender, globalisme, gezondheid, etc.). Wetenschappers die kritische geluiden tegen de voorgeschreven werkelijkheid laten horen, vroeger voor iedere wetenschapper een vereiste, worden genegeerd of uitgerangeerd. Leraren, leerlingen, docenten en studenten zijn zo geïndoctrineerd, dat op de scholen en universiteiten niet meer wordt geleerd HOE te denken, maar WAT. Afwijkend denken levert onmiddellijk spot en hoon op, en voor docenten niet zelden het verlies van hun baan of positie.

Publiek debat is afgeschaft; er zijn diverse tinten van nog maar één kleur

Het publieke debat is afgeschaft, of wordt zó gestuurd, dat het lijkt alsof er nog kan worden gekozen, maar de keuzes enkel nog gaan tussen ‘lichtrood’ of ‘donkerrood’, maar ‘blauw’ sowieso uit den boze en onbespreekbaar is. Kijk bijvoorbeeld naar NU.nl, dat zich als objectief presenteert, maar in realiteit een extreemlinks / linksgroenliberaal ideologisch filter voor vrijwel al het nieuws plaatst. Hierdoor ‘mag’ je op dit kanaal nog wel op ‘nieuws’ over het klimaat reageren, maar niet langer op kritische wijze.

Klokkenluiders, experts met andere opvattingen en andere ‘dissidenten’ worden door de media monddood gemaakt en genegeerd, of voor de camera’s gehaald om te worden afgekapt en belachelijk gemaakt. De journalisten – soms spottend hoernalisten genoemd – van de letterlijk gekochte mainstream media (de Nederlandse media zijn nl. vrijwel volledig in handen van twee grote Belgische concerns die met EU geld worden gesubsidieerd, en het ANP is gekocht door massa entertainer John de Mol) zijn al heel lang niet meer vrij om te schrijven wat ze willen. De weinigen die dit toch proberen te doen, kunnen hun carrière vergeten. De meesten werken zelfs schaamteloos mee aan de vernietiging van een van de laatste onafhankelijke journalisten in het Westen – Julian Assange. (1)

Zonder onafhankelijke, kritische media kunnen overheden en regeringen doen wat ze willen. Ze worden toch wel gesteund, en nergens meer op afgerekend. Daarom is er ook in Nederland geen enkele sprake meer van een echte democratie. Stemmen heeft net zoveel invloed als destijds in het Stalinistische Rusland. De VVD voert de laatste jaren in bijna alles het omgekeerde uit van zijn verkiezingsprogramma’s, maar wordt steeds weer de grootste. Uw stem wordt enkel gebruikt om hun antidemocratische en anti-maatschappelijke beleid te legitimeren. De werkelijke macht is allang in handen gegeven van een clubje ongekozen communistische technocraten in Brussel.

Hoe gaat u om met mensen die nog in de mainstream media Matrix vastzitten?

Hoe gaat u dan het beste om met familie, vrienden en collega’s, die met hun hoofd nog diep in de leugen- en propaganda matrix van de mainstream media en politiek zitten? Als u het al eens geprobeerd heeft, zult u waarschijnlijk hebben gemerkt dat het geven van de feiten, zelfs als deze afkomstig zijn van officiële instellingen zoals het RIVM, bijna nooit aankomt, of onmiddellijk wordt afgedaan met ‘dat is complotdenken’, ‘maar al die zieken dan?’ of ‘maar ze hebben toch het beste met ons voor?’

Behandel deze mensen voor wat ze feitelijk zijn, namelijk onwetende leden die jarenlang zijn gehersenspoeld door een sektarisch eliteclubje. Daarom is het heel moeilijk om iemand die in een religieuze sekte (of sektarische religie) zit, zover te krijgen om zelfs maar te gaan nadenken of het nu allemaal wel klopt wat hen altijd is geleerd. Zij moeten ‘gedeprogrammeerd’ worden, en dat neemt vaak jaren in beslag.

NOS-,NU-,OpEén, Pauw en Volkskrant/AD/Telegraaf/NRC gelovigen moeten op vergelijkbare wijze worden gedeprogrammeerd. Een rechtstreekse confrontatie met de echte realiteit en de feiten is voor hen meestal te heftig, en zal niet gaan werken.

Probeer daarom met het stellen van vragen hun uitgeschakelde kritische denkvermogen weer op gang te brengen. Bijvoorbeeld: ‘Als mondkapjes volgens jou echt helpen, waarom zegt Jaap van Dissel (RIVM) dan al zo lang dat ze feitelijk nutteloos zijn?’ Of ‘Heb jij er een verklaring voor waarom het aantal zieken in de statistieken plotseling is vervangen door het aantal besmettingen? Kun je mij uitleggen waarom er dit jaar amper mensen met griep in het ziekenhuis zijn opgenomen?’

Wijs op alternatieve media kanalen

Als mensen dan ontvankelijk lijken te zijn, wijs ze vervolgens op enkele goede, gedegen onafhankelijke mediakanalen zoals Blue Tiger Studio en Café Weltschmerz, en wat geschreven media betreft Epoque magazine, De Andere Krant en het hagelnieuwe Gezond Verstand. Met deze serieuze ingangen kunnen gebrainwashte mensen in hun eigen tempo met totaal andere kanten van de werkelijkheid en het nieuws kennismaken.

De snelle groei van deze (en andere) kanalen laat zien dat steeds meer mensen wakker beginnen te worden. Nu maar hopen dat de ook in Nederland geplande DDR-censuur geen voortijdig einde aan dit proces maakt (dit is een belangrijke reden waarom wij al veel video gesprekken in artikelen hebben verwerkt of omgezet. Geschreven media blijft nl. veel langer ‘houdbaar’, want ook als de censuur heeft toegeslagen zijn artikelen nog via email of prints te verspreiden). Om ècht snel en volledig aan de mainstream matrix te kunnen ontsnappen, is het overigens het beste om de TV sowieso helemaal uit te laten.

 

Xander


(1) (deels gebaseerd op) Paul Craig Roberts via Zero Hedge
(2) Afbeelding: Наркологическая Клиника , Pixabay 

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

44

 1. https://www.geenstijl.nl/5155986/meer-meer-meer-van-dit-soort-imams/
  Het is ook onze toekomst die op het spel staat besluit deze imam.
  De dood of de gladiolen, als het vrije woord stopt omdat mensen bang worden gemaakt dan is de maatschappij slechter af. Dat zal dan zeker ook gevolgen hebben voor alle allochtonen in Europa. En die zullen in het begin misschien slechter uitpakken voor de autochtone bevolking, maar het zwaard zal aan twee kanten snijden. Onderdrukking en armoede voor iedereen.

 2. Ik weet nog goed dat toen het alleen nog in china uitbrak dat mensen daar inneens doodneervielen met bloed uit t lichaam alsof het een monster virus was.

  Nu zien we dat het idd een soort griep is maar net anders, en je komt er wel weer doorheen na wat lichaams klachten.

 3. Ons wordt voorgelogen dat de meerderheid vd bevolking zou akkoord gaan met de verplichting tot het mondmasker, dat is een pertinente leugen om ons bij de neus te nemen en verzet op te geven want “iedereen gehoorzaamt toch”…er wordt misbruik gemaakt van de kuddegeest…maar als je in gesprek gaat met mensen, dan is er niet eentje akkoord met deze buitenproportionele nepmaatregelen…maar schoorvoetend toch het mondmasker gebruiken om aan de boetes te ontsnappen.
  Het verplichten van een mondmasker verhindert de vrije ademhaling en verplicht de bevolking om, op straffe van boetes, de eigen gezondheid te schaden.
  Wij worden dus al gestraft om vrij te ademen, dat kan al tellen als vrijheidsberoving!

  Nog een bewijs voor de goede verstaander dat wij voor de gek gehouden worden met fake besmettingen, fake zieken/overlijdens is de zekerheid waarmee nu al wordt aangekondigd dat we Kerstmis op onze buik mogen schrijven: géén kerstmarkten, géén Kerstfeest met familie door (misdadige!!!!) verplichte bubbels!
  (Het één-contact en de politie beraadt zich nu hoe ze dat zullen gaan controleren…willen ze achter de voordeur geraken met de terrorisme-wet om zonder bevelschrift binnen te kunnen vallen met het vermoeden van een misdaad? Wij worden immers al allemaal als misdadigers bestempeld…een (gezondheids)geváár voor de mede-mens?)
  Ze pakken zelfs onze Kerstmis af…en dan nog wel ónnodig want ze bewijzen niet dat achter elk besmettingscijfer ook een ziek méns schuilt en er dus nog corona is en wie kunnen ze nu nog besmettingen zonder symptomen blijven wijsmaken?
  De ziekenhuizen zijn léég, dezelfde beelden van maanden eerder worden opnieuw uitgezonden met dezelfde, doodzieke mensen want iedereen kan zien dat ze nog steeds dezelfde pyjama dragen als in de maand máárt!
  Trouwens: hoeven journalisten de maatregelen niet te volgen? Mogen zij met een hele tv-ploeg mensen besmetten door de ziekenhuizen zomaar af te dweilen om te filmen hoe erg het wel zou zijn?

  Ze wéten dus al dat corona niet zal ‘overwonnen’ zijn tegen Kerstmis, binnen twéé maanden?
  Waarop baseren ze zich om deze VOORSPELLING te doen? Een glazen bol?
  Hóe zouden ze wel kunnen weten of corona er nog steeds zal zijn over twee maanden?
  Tenzij ze natuurlijk de fake besmettingscijfers en aantal vermeende zieken zelf sturen?
  Wánt als ze de statistische modellen over het verloop van dit virus zouden volgen waarop deze hele corona hoax steunt, dan zou de coronacrisis reeds maanden voorbij moeten zijn!
  Nog nooit in de menselijke geschiedenis heeft een (griep/corona)virus de limiet van 10 weken overleefd, nog nóóit en zéker geen ácht máánden! Welk normaal mens kun je dat in Godsnaam wijsgemaakt krijgen?

  En níemand vraagt zich blijkbaar af waarom die ‘curve’ en het statistisch model, met het gedrag en verloop van het virus, waarop de “deskundige adviezen” voor de maatregelen gestoeld zijn, nu niet verder meer gevolgd wordt?
  Misschien omdat het verloop aantoonde dat corona reeds in apríl op retour was?
  Misschien omdat er al láng geen sprake meer kan zijn van een ‘coronacrisis’ want dat het model bewijst dat corona intussen hélemaal uitgedoofd zou zijn?

  Waarom wordt dat statistisch model dan NU niet meer gevolgd en waarom wordt die vraag nu niet gesteld aan de deskundige virologen, die eerder gezwóren hebben bij dat statistisch model voor hun adviezen waarop de roverheid hun desastreuze maatregelen baseerden???

 4. Mondkapjes : als we ademen , ademen we damp uit en hiermee maken we het mondkapje nat , hiermee creeren we een aangename kweekcultuur voor bacterien , parasieten en schimmels die zich aan de binnenkant van het masker vasthechten
  op zeer korte afstand van mond, neus, en huid , en daar loop je dan mee rond.Kooldioxide is het afval van ons metabolisme
  Door het mondkapje op te hebben en dus niet vrij te kunnen ademen komt het CO2 opnieuw in je bloed ,en opnieuw in je longen, dus in plaats van je cellen te voeden met zuurstof die ze nodig heeft, krijgen je cellen het afval die je normaal gesproken moet uitademen.Dit alles produceert acidose. Dit heet hypercapnie.( teveel CO2 in je bloed)Acidose is een te hoge
  zuurtegraad, dus een te lage pH waarde in het bloed.Deze conditie is ideaal voor bep. ziektes, alle soorten kankers zijn blij met acidose……

 5. The Great Reset – de agenda van het digitaal-financiële complex.
  Twaalf jaar na de bijna crash van 2007/08 grepen politici de coronapandemie aan als een kans om bijna de hele wereldeconomie lam te leggen in de loop van een “lockdown”. De gevolgen zijn dramatischer dan die van de “Grote Depressie” (Grote Depressie, 1930): miljoenen mensen zijn hun baan kwijtgeraakt, de grootste sommen die ooit zijn opgehaald, zijn in het financiële systeem gepompt, de wereld zit op de hoogste schuldenberg aller tijden.
  Bovenal heeft de wereldwijde sociale ongelijkheid ongekende niveaus bereikt. Hoewel het vermogen van meerdere miljarden mensen sneller is gestegen dan ooit, zijn de lonen van 1,6 van de 2 miljard mensen met niet-gereguleerde banen met zestig tot tachtig procent gedaald.
  Zelfs vóór de ultrarijken waren de grootste begunstigden van de crisis de grote IT-bedrijven, vooral Microsoft, Apple, Google, Amazon en Facebook, wiens macht oneindig is gegroeid en die momenteel hun bijna onbeperkte monopolie gebruiken om ons in een van hen te regeren Toekomst om te leiden.
  Uw visie op een volledige digitalisering van ons leven valt echter niet te rijmen met de bestaande politieke en economische structuren. Daarom vertrouwen de giganten uit Silicon Valley op de “Great Reset” de radicale transformatie van de economie en de samenleving in hun voordeel.
  https://kenfm.de/attac-palaver-mit-ernst-wolff-the-great-reset-die-agenda-des-digital-finanziellen-komplexes/
  Er is geen twijfel meer mogelijk, een “Virus” wordt gebruikt als wapen tegen de bevolkingen.
  De economie bewust ten gronden gericht, de bevolking hun mensenrechten zwaar geschonden en afgenomen.

 6. Half november verplicht kapje anders boete.
  Bizar dat men gedwongen word om niet meer vrij te mogen ademen.
  Wie is er uiteindelijk verantwoordelijk voor de gevolgen van menselijk leed en aandoeningen.
  Wat is de straf op Op volkeren mishandeling.

 7. Voor een verklaring van deze situatie, lees en beluister de informatie en het interview met Yuri Bezmenov uit 1983 (!).

 8. Probleem is dat je zowat nergens meer binnen mag zonder mondkapje. Maar dat het niet gezond is, dat ondervind ik zelf al. Wanneer wij naar Frankrijk gaan winkelen, betekent dat dat ik soms 4u in een winkelcomplex rondwandel. Door het mondkapjje krijg ik na een 2-tal uur al last van hoofdpijn, en even later van duizeligheid en misselijkheid. Enige oplossing is mijn neus vrij te laten zodat ik door m’n neus frisse lucht kan inademen. Heb vorige week eens een Coronatest laten doen, morgen zal ik het resultaat krijgen. Ik voel me niet ziek, maar wilde toch eens een test laten doen, men weet maar nooit..

 9. De achterbakse listen van het RIVM houden de angstpandemie in stand.
  De “coronacrisis” is gebouwd op drijfzand, maar dat deert de mensen blijkbaar niet. De Test-epidemie vervangt de griepgolf, ook een bizarre klucht. Waar worden die lui mee gechanteerd, wie koopt ze om? Waarom stoppen we deze flauwekul niet!
  https://debataafschecourant.wordpress.com/2020/10/18/de-achterbakse-listen-van-het-rivm-houden-de-angstpandemie-in-stand/#more-12724
  Nederlanders laten zich als schapen naar de slachtbank voeren, natuurlijk met een mondkapje op.

 10. Met bronchitis ga je oppervlakkig adem halen, wat bronchitis en longontsteking kan versterken

  Geldt ook voor mondkapjes, arbowet schrijf zuurstof gehalte in
  gesloten ruimten tussen 19,5% en 25%
  Beneden 19,5% verstikking gevaar
  Boven 25% zuurstof high en nog hoger explosie gevaar
  Wie zijn vca certificaat heeft weet dit
  Veiligheid Certificaat Arbeidsomstandigheden

  Blauwe Mondkapjes 17,5% zuurstof doorlaat
  Stoffen mondkapjes nog minder
  Symptomen hoofdpijn, misselijkheid, dronken gevoel,
  Plus nog de stofvezels die nu dieper in de longen doordrengen, je krijgt er stoflongen van dus, en uiteindelijk de ongziete copd

  En als ex rode-kruis-ehbo-er weet ik:
  In buiten lucht zit 21%

  En je weet zelf wel dat je in goed geventileerde ruimten moet slapen,
  dat zegt genoeg

 11. Het is inderdaad de media die elke dag beginnen met het nieuws : Beste kijkers de cijfers van de besmettingen blijven stijgen, de ziekenhuis opnames stijgen, het dodental stijgen, en dan nodigen ze een paar verstokte virologen uit die hun bevindingen bevestigen en ondersteunen zonder het dragen van een masker. In België zijn honderd mensen vermoedelijk besmet zeggen ze dan op televisie omdat hun huisdokter gen masker droeg, die man heeft al doodsbedreigingen gekregen, door wie, door de media? Elke dag dezelfde zever, besmetting hier, besmetting daar, maar het is altijd hier. Shalom

 12. Weetje wat het vreemdste ervan nog is, dat toen de Corona pas begon in Nederland en nog niet zo erg verspreid was (zogenaamd) dat de IC”s helemaal bomvol zaten.
  De dag van vandaag met elke dag 7000 besmettingen of meer zou je verwachten dat die IC bomvol zouden zitten, schijn bedriegt je hoort niks meer van dat de ziekenhuizen vol zitten met Corona patiënten terwijl je zou denken met zoveel besmettingen per dag zouden de ziekenhuizen nog voller dan eerst moeten zijn. Dat de mens hier nog in trapt en zijn gezonde verstand is verloren is een schande

 13. “Volgens dr. Margarite Griesz-Brisson kunnen mondkapjes daarom onherstelbare hersenschade veroorzaken. Waarom moet het denkvermogen van scholieren dan toch worden aangetast? Waarom dementie bij ouderen verergeren en versnellen? ”

  Dan zouden werknemers die jarenlang mondkapjes dragen tijdens fijnstof producerende werkzaamheden daar toch ook last van moeten hebben? Denk maar verspanende werkzaamheden in een meubelmakerij, oude verflagen van werkstukken afschuren, of werkzaamheden in stoffige kruipruimtes, enz.

 14. Gisteren gezien bij het programma Kassa dat de mondkapjes die nu verkocht worden niet goed zijn, ze lekken aan alle kanten
  Ze zijn alleen geschikt bij hoesten en niezen

  Deze kapjes zijn allemaal getest door TNO

  Alleen de medische kapjes kwamen goed door de test

 15. Heb me weleens kritisch uitgelaten over Xander nieuws, excuses daarvoor. Met dit artikel slaat auteur spijker met 100 procent op de kop. Helemaal mee eens!
  Deze tijd brengt uitdagingen met zich mee, als ikzelf niet op zal passen haalt deze crisis werkelijk t meest slechte in me naar boven. Voor degene die zich daarin herkent, laten we ons voornemen te volharden in rechtvaardigheid, en beseffen dat er soms een noodzaak is voor ellende.
  Petrus 3:8/22 kan misschien wat bijdragen

 16. De democratie in de wereld is als in de jaren dat Ford als enige automerk in zwang was.

  Je mag iedere vorm van democratie van ons beleven en meemaken, als die maar eerst door onze zwarte lijst van not done punten doorheen is gekomen.

  Je mag iedere kleur auto kopen als die maar zwart is, luidde de markering leus een eeuw geleden. Ford had dé auto destijds, ook de hegemonie daarin en hij bepaalde het wel.

  Terecht wordt hier aangehaald de desinformatie van de mainstream. Veel belangrijke gebeurtenissen in het verleden die krijgen bijvoorbeeld bewust weinig media aandacht. Het afschaffen van de €500,00 biljet. Het maximaal digitaal mogen pinnen of betalen is beperkter geworden.

  Na de ratificatie van het verdrag van Maastricht door een wijziging in 2007 werd de Nee van Nederland een Ja door het CDA, PVDA en de CU. Daardoor hebben de banken onbeperkte mogelijkheden om de plannen van de machthebbers uit te voeren.

  Dat de mondkapjesplicht als laatste punt afgelopen dinsdag werd uitgesproken in de belangrijkheid van Rutte is in feite het belangrijkste punt dat ze had willen maken.

  Vanmorgen vroeg boodschappen gedaan. Er is een zeldzame klant die ik tegenkwam zonder mondkapje. De masse is zo meegaand. De massa vragen om een grotere leugen. Geef ons de grootste leugen. Pas dan zullen we hem geloven en gehoorzamen.

  De parallellen met de nazi tijdperk zoals hier vaker aangehaald zijn helaas pas beangstigend. Ook toen werden de kranten, media beheerst door de Duitse propaganda, evenals de Nederlandse media destijds over het algemeen.

  Het virus destijds waarin men aandacht op moest geven dat waren de Joden. Hun mondmasker was hun gele ster. Hun vaccinatie was een zgn warme douche met een Zyklon B.

  Natuurlijk vergroot ik bewust de vergelijking uit en de parallellen. Het gaat er niet om of ik gelijk heb of dat hoe en wat precies hetzelfde zal geschieden. Het gaat erom dat de vertwijfelde lezer wakker gaat worden en de patronen gaan zien waarmee de plan van uitvoering al een lange tijd in uitvoering wordt gebracht.

  Er is één ding dat we goed moeten onthouden. De illuminaten heeft veel tijd en geduld om alles zo te krijgen zoals ze wensen. Een tegenslag van tientallen jaren dat deert ze niet.

  Ondertussen wordt er veel meer en veel meer hoogwaardige technologie uitgerold. Telkens blijkt een nieuwe ontwikkeling te zijn bekleed met argumenten van de economie, werkgelegenheid en voorop lopen in de ontwikkelingen.

  https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/10/16/nederland-wil-zich-aansluiten-bij-global-partnership-on-ai

  De werkelijke reden is juist om meer controles uit te kunnen voeren. De uitrol is precies op tijd, mogelijk hooguit 3 jaar?, dat al het fysieke geld is verdwenen. Zonder fysiek geld ben je altijd opspoorbaar, hebben ze altijd je track en trace, kunnen ze je digitaal pesten of straffen als je niet meedoet met alle bewegingen van de zorgzame overheden.

  AL = juist een versnelling om predicitve programming. Binnenkort begint Hunter. Ga eens kijken en kijk en denk vooral na over de techniek die wordt gebruikt en de koppelingen en snelheid. Alleen om die reden kijk ik al wat jaren dit programma.

  Spyfromthesky

 17. En wat een rare oplossing hebben de Westerse politici gekozen: Het om zeep helpen van de economie om te voorkomen dat de IC’s volstromen. Terwijl toch de logische oplossing daarvoor zou zijn om de IC-capaciteit voor Covid patiënten, tijdelijk, flink uitbreiden. Beademingsapparaten staan nog massaal in de doos in de magazijnen. Werkende medicijnen worden afgekeurd. Personeel kan binnen 10 dagen worden opgeleid, ze hebben namelijk niet met een legio aan soorten ziektes te maken, maar slechts één, daarom kunnen in korte tijd vele mensen worden opgeleid of bijgeschoold. Dan wordt de economie gespaard en kan zelfs nog groeien door de extra werkgelegenheid. Maar wat is nog logisch in de aanpak van Corona? Het lijkt er meer op dat Malthus een handje geholpen moet worden.

 18. NB > reeds in de middel`eeuwen, ging ‘r een (muzikale) roep, over : “Leugens in het Land” — boosdoener was *Reinaert de Vos*, maar iedereen wist dat daarmee de zichzelf verrijkende elite bedoeld was -( dus : in #1000 jaar nog niks veranderd …!!

 19. hoe je ontsnapt ? heel gemakkelijk. zeg je tv- abonnement op, om te beginnen. lees geen mainstream kranten meer, ten tweede.3) In de auto: zet een podcast op of stream je eigen muziek. Veder lees ik op internet de sites die wel te vertrouwen zijn, daar zijn er echt nog genoeg van te vinden. overigens reken ik daar deze site niet helemaal bij. hier wordt, bij het nieuws, nog te vaak een eigen mening van de auteur, er aan toegevoegd. en dat is nooit goed. ik lees sites waar nieuws gewoon als kille feiten wordt neergezet. ik ben verder prima in staat om daarna mijn eigen mening te vormen. en te behouden.
  ik hou mij al enige jaren aan bovenstaande regels, ben prima op de hoogte wat er speelt en gebeurd. sterker nog, ik ben vaak iets eerder op de hoogte dan de massa om mij heen, merk ik regelmatig. voor vermaak heb ik de beschikking over een astronomische hoeveelheid films, en als ik die eens moe ben gekeken dan heb je nog altijd de streamers zoals netflix voor plat vermaak.

 20. Het grote probleem zijn al die collaborerende volksvertegenwoordigers die elke tegengeluid als complottheorie betitelen.
  Een grote leugenachtige schapenkudde, om misselijk van te worden.

 21. Eind september zat ik in de trein[NS keuzedag ,1e klas]Van Rotterdam naar Eindhoven De gehele wagon was leeg Alleen ik zat erin Te Tilburg kwamen 2 conducteurs me vermanen Ik moest en zou dat gasmasker opdoen Ik mag geen gasmasker op ivm slechte longfunctie Ik heb er een brief van de dokter over Die boa,s wilden me uit de trein zetten,maar dan zouden ze aan de noodrem moeten trekken Want de trein reed alweer naar Eindhoven,zonder tussentijds te stoppen 1,5 meter in een leeg rijtuig???????RIVM sagt Befehl ist Befehl Ach de schaapjes lopen achter Markje en Huugje aan.

 22. Prima artikel weer!

  Eigenlijk zouden we met zijn allen een landelijke gratis uitgave moeten maken, die in iedere brievenbus terecht komt, met daarin de echte informatie. Ik zou er in ieder geval graag aan meewerken.

  Voorlopig doen we het met ons ‘print en verspreid’ project, maar zo’n huis-aan-huis uitgave zou werkelijk fantastisch zijn! Kost alleen erg veel geld 🙁

  De print en verspreid artikelen vind je hier: https://www.de-gezouten-waarheid.nl/deel-me

 23. En ondertussen staat Blue Tiger Studio op de terroristen lijst.

  Vandaag op Twitter gelezen: Anne Frank werd illegaal in het achterhuis verstopt. Anne Frank werd legaal vermoord. Laat de wet nooit je morele kompas zijn!!

  Dit is Nederland.

 24. De sociale media en de alternatieve sites worden in de ether gehouden , omdat er continu word gemeten via algoritmes en IA, hoe de kudde over alles denkt en dan word er door de politiek in opdracht van de farma, wijzgingen in het woordgebruik en mededelingen aangebracht, zodat we terug wat -geloviger/angstiger- gehouden worden., waarop de agenda kan blijven verder lopen.
  Honderd en meer jaar geleden gebeurde dit door de kranten, nu hoeven ze maar op een knop te drukken , om te weten hoe u over alles denkt, u presenteert ze het namelijk op een serveerblaadje op al uw sociale media .
  Nadat u dit heeft gelezen, vergeet niet om het te posten aan al uw sociale media contacten !

 25. Spaar jullie centen om advokaten te betalen om al het corrupt gespuis aan de macht te vervolgen ! DOEN !!!

 26. Mea Culpa!
  Het vervolg dan maar hier neergezet, vindt het nl. een zeer belangrijke zin.

  De oerknal begon in 2015.75 binnen ongeveer een jaar nadat ze in 2014 overgingen naar negatieve rentetarieven. De volgende scheur komt in 2021 en de grote doorbraak na 2024. We gaan nu de volgende fase in en de tijd raakt op.

  DAT IS waar deze lockdowns echt over gaan. Ze weten dat de burgerlijke onrust zal toenemen als het publiek zich realiseert dat de oude financiële systemen aan het instorten zijn.

 27. Mondkapjes. Het beste filtersysteem laat nog altijd 3 Corona-virussen naast elkaar door het filter, dus 9 virussen per opening. Nu wordt verteld dat de meeste virussen toch tegengehouden worden omdat ze aangetrokken worden door het filter. Maar met de volgende ademtocht worden ze weer los gezogen en gaan ze weer met de luchtstroom mee. Mondkapjes zijn veel grover dan de filtersystemen van ventilatiesystemen. Mogelijk dus met 10 naast en 10 boven elkaar. Daarboven worden de mondkapjes een vergaar- en kweekbak van virussen en bacteriën, zodat het middel erger is dan de kwaal.
  Maar ja, er moeten toch zoiets als 7 miljard mensen van de wereld af volgens Bill Gates

 28. Mag ik de redactie er even op wijzen dat ‘Ellen de Klerk’ gewoon Elke de Klerk heet.
  Dit is het 2e artikel dat jullie die fout maken. Iemands naam correct schrijven is het minst wat je kunt doen.

  Dank, u heeft gelijk, aangepast. Mod.

 29. De werkelijke reden van de wereldwijde lockdowns, het (aanstaande) failliet van de overheden.
  Staatschulden/leningen worden omgezet in eeuwigdurende leningen en dus nooit meer terugbetaald. Dit gaat enorme consequenties krijgen voor o.a. de pensioenen.

  https://www.armstrongeconomics.com/markets-by-sector/bonds/big-bang-interest-rates/

  VRAAG: Rente op spaarinstrumenten (d.w.z. CD) gedurende 1 jaar is onbestaande bij <= 1,0%. Waarom zouden de rentetarieven stijgen in een digitaal valutasysteem / wereld?

  ANTWOORD: De enige reden waarom de tarieven zouden stijgen, is door de schuld tegelijkertijd om te zetten in eeuwigdurend. Ze moeten de Keynesiaanse economie beëindigen. Ze kunnen de rente niet verhogen zolang ze de schuld moeten kopen zoals in Europa.

  Daarom zien we dat de meeste landen zich voorbereiden op de echte BIG BANG, het in gebreke blijven van schulden door uitstaande schulden om te zetten in eeuwigdurend, en dan hoeven ze niet langer kunstmatig de rentetarieven te verlagen die ze niet kunnen verhogen als de schuld nog steeds wordt uitgegeven.

  Ik word vaak gebeld omdat ze weten dat ik de waarheid zal zeggen. Ik neem van geen enkele groep geld aan en we zijn trots op onze onafhankelijkheid. Het is een club, want tenzij je door de ene regering bent opgeroepen, kom je niet bij andere. Zeer interessante criteria. Desalniettemin geloof ik dat u dit tegelijkertijd zult zien. Een digitale valutaswap biedt dan het perfecte excuus om de schuldstructuur te wijzigen en dan hoeven ze niet helemaal in gebreke te blijven.

  De BIg Bang begon in 2015.75 binnen ongeveer een jaar nadat ze in 2014 overgingen naar negatieve rentetarieven. De volgende scheur komt in 2021 en de grote doorbraak na 2024. We gaan nu de volgende fase in en de tijd raakt op. —————- deel verwijderd, max. 3 woorden in Hoofdletters, zie siteregels. Mod.

 30. Inderdaad, vragen stellen is het beste. Waarom zou je meerdere stromen in een ziekenhuis hebben? In voedsel (o.a. Halal) is dat verboden. De regering heeft 5 maanden de tijd hiervoor gehad. O.a om ziekenhuizen los te koppelen (die failliet waren).

  Nog een voorbeeld. De app. Deze moet je in gebouwen (ziekenhuizen) uitzetten. De app leest geen “verdiepingen” . Dus zit je te lunchen onder de IC ? “Lachen”.., dan ben je besmet terwijl je niet besmet bent. 🙂 ook in flats.., Raar hè? Hoe bedrijven miljoenen verdienen en verdedigen… terwijl sommige zaken EU aanbesteed moeten worden.

  NB. 15% van het zorgpersoneel heeft inmiddels ontslag genomen na de ‘druk’ van de eerste golf. Te weinig waardering. Op de vraag vanuit de overheid wie in aanmerking -zouden- moeten komen op een bonus, hebben de ziekenhuizen de vraag teruggelegd… wie volgens u..?

  Zoals Tatcher zei: There is no public money.., there is taxpayers money.
  Hopelijk maakt Zembla een aflevering over broertje Marien de Jonge. Afkomstig van Big Parma. Èn.., binnen 10 dagen een deal sluiten met de overheid.., dat roept vraagtekens op.

  Hopelijk pakken ze dit aan als ‘The Swamp’ drooggelegd wordt. 28 oktober zitten de social media boys voor/in het congres om verantwoordelijkheid (deel 2) af te leggen. Wellicht over de censuur van Trump, NY Times en Huntertje… (huftertje) Biden. Hopelijk worden Zucker & friends meteen ingerekend.
  Hopelijk wordt alles tijdig doorzien…
  Hopelijk …

 31. Wat betreft de mondkapjes is het leuk om eens de reactiemogelijkheid NUjij te lezen, op de ultra-linkse nieuwssite nu.nl.

  Het lijkt erop dat een grote groep mensen helemaal verknocht is aan die mondkapjes en smeken zelfs om een verplichting. Wel moet er bij gezegd worden dat er op NUjij veel (overheids?)trollen actief zijn. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van kunstmatige intelligentie om reacties te modereren. Al dan niet reacties te posten.

  Maar toch, er zijn ook grappige dingen aan die mondkapjes. Zo hebben we beroepsclown Hugo, u weet wel, die met die rare schoenen. Om het goede voorbeeld te geven mag deze man gekneveld en gemuilkorfd zijn evangelie predikken. Tja …

 32. prof dr Margareta (niet: Margarite) Griesz Brisson …. internationaal topneurologe sprak over de nadelen van maskers.

  Verpleegster/verplegers worden al lange tijd verpleegkundigen genoemd.
  Het risico VAN (niet op …)
  Bisschop Viganò en dr Reiner Fuellmich zagen het belang van gezamenlijke internationale juridische actie in.
  (zie voor beiden o.m. Natural News.

 33. In dit bericht: “Hoe ontsnap je aan de desinformatie matrix van de mainstream media?”
  staat maar weer eens dat mondkapjes schadelijk zijn voor een ieders gezondheid. De gevolgen van het dragen van mondkapjes is nu al meetbaar/aantoonbaar, of er moet iets met ons drinkwater aan de hand zijn. Dit getuige het bericht op nu.nl dat er 2,6 miljoen mensen via de TV hebben geken naar het entertainment programma met de zeer toepasselijke Nederlandse titel “The masked singer”.

Comments are closed.